top of page

Školní družina 1

Telefonní číslo: 518 305 765

 

Provoz školní družiny:

Ranní                   6:15 - 7:45 hod

Odpolední       11:40 - 16:00 hod

Příchod dětí do ranní družiny je do 7:30 hod.

Činnost ranní družiny je převážně odpočinková, děti snídají, malují si, hrají stolní hry nebo klidové hry na koberci.

Omluvenku nepřítomnosti žáka v družině nebo změnu času odchodu nám, prosím, sdělujte písemně, mailem nebo formou sms. Jinak žáka nelze ze ŠD uvolnit.

Činnost odpolední družiny:

11:40 - 12:00 (12:15) hod: oběd

12:00 - 13:00 hod: odpočinková činnost

13:00 - 14:00 hod: rekreační a zájmová činnost

14:00 - 15:00 hod: pobyt venku

15:00 - 16:00 hod: konečná družina

Každé pondělí od 13:30 - 14:15 hod plaveme - prosím, nevyzvedávejte si v tuto dobu děti!

Fotogalerie naší družiny :)

bottom of page