1. třída

20.5.2019 – probrané učivo

  • Slabikář str. 93
  • Matematika str. 9 – podle pravítka tužkou dorýsovat geom. tvary

21.5.2019 – probrané učivo

  • Slabikář str. 94
  • Písanka str. 23
  • Matematika str. 10
  • Prvouka str. 68 a 69

22.5.2019 – probrané učivo

  • Slabikář str. 95
  • Písanka str. 24 – šest řádků
  • Matematika str. 11

Informace: Výskyt vší, prohlédněte dětem vlasy.

Ve středu 22.5. bude angličtina s rodilými mluvčími + plavání.