1. třída

Dobrý den vážení rodiče a milí žáci, zde najdete informace pro první třídu ve školním roce 2019/2020

hromkova@zstgmcejkovice.cz

Pátek 26. června

Přeji všem hezké prázdniny a posílám informaci k nákupu sešitů do 2. třídy:

 1. třída

 

Český jazyk

sešit 512

4 kusy

Matematika

sešit 523

2 kusy

Geometrie

sešit 420

1 kus

Prvouka

sešit 424

1 kus

Pátek 29. května

Dnes jsem poslala všem rodičům email s důležitými informacemi a dotazníkem. Prosím o vyplnění dotazníku.

Matematika přičítání k číslu 9 – názorné procvičování příkladů

//rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/devetplus1.htm

Během příštího týdne bych ráda měla ve škole všechny pracovní sešity MATEMATIKA 3. DÍL a PÍSANKA 3. DÍL. Většina dětí již odevzdala, děti které do školy nechodí mohou dát pracovní sešity do schránky u hlavního vchodu školy nebo poslat po kamarádech, kteří do školy chodí. Děkuji všem za spolupráci.

Čtvrtek 28. 5.

Všem doporučuji procvičit určování hodin http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/hodiny1.htm

Děti, které pracují doma dostanou na email rodičů pracovní list do matematiky, prosím vytisknout a připravit na pondělní videokonferenci.

 

Středa 27. května

V matematice začínáme sčítání do 20 s přechodem desítky. Budeme opakovat ve druhé třídě, ale teď se budeme s novými příklady seznamovat a názorně ukazovat s kolečky, víčky, papírovými korunami apod. Doporučuji shlédnout postup počítání na videu:

https://www.youtube.com/watch?v=8C1c4PG6tJU&t=118s

Slabikáře i pracovní sešit jsou ve škole, doporučuji každý den krátké čtení 10 – 15 minut z vlastní knihy.

Pátek 22. května

Slabikář str. 86, 87 číst, na str. 87 splnit úkol tužka, červená pastelka, pracovní sešit ke slabikáři str. 52 celé číst, úkol žlutý míček – vyhledat slova k obrázkům ve sloupcích, úkol tužka -vypočítat příklady a číst slova u výsledku, písanka str. 9 všechna psací slova napsat jednou

Pro děti, které zůstanou doma budou denně videokonference v 10 h, povede je paní asistentka, sledujte současně i stránky naší třídy, zde najdete i úkoly z prvouky a angličtiny.

 

Čtvrtek 21. května

Důležitá zpráva

Rodičům dětí, které nastoupí v pondělí do školy přišel 21. 5. na jejich email dopis s informacemi.

Děti, které zůstávají doma budou mít úkoly na stránce naší třídy a každý den videokonferenci v 10 h.

Slabikář str. 87 číst úkol tulipán č. 19, sloupce slov, opakovat psaní písmen, procvičovat sčítání a odčítání do 20

 

 

 

 

Středa 20. května

Český jazyk – Slabikář str. 86, písanka str. 6 celá, na každý řádek 1 slovo psacím písmem, u věty upozornit na začátku velké písmeno, na konci tečka, mezery mezi slovy.

Ve čtvrtek nebudou videokonference.

 

 

 

 

Úterý 19. května

Matematika str. 3 cv. 4, 5, str. 4 cv. 4, 5, str.2 cv. 5, 6

 

 

 

 

Pondělí 18. května

Slabikář str.85, písanka str. 5 dokončit

 

 

 

 

Pátek 15. 5.

Slabikář – opakování čtení str. 82, 83, procvičování protikladů např. suchý x mokrý, ráno x večer apod, Slabikář str. 84 slova s písmeny ď, ť, ň, písanka – dokončit str. 4, str. 5 dva řádky, děti mohou procvičovat na internetu:

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/dtn1.htm    vyberte si z 5 nabízených cvičení

 

 

 

 

Čtvrtek 14. května

Slabikář str. 83 celou přečíst, u slov v zeleném, žlutém a modrém sloupci zapsat číslicí počet slabik, na některá slova utvořit věty, písanka str. 4 tři řádky – slova ochota, pohoda, radost přepsat psacím písmem. Na email dětí posílám pracovní list pro samostatnou práci dětí.

 

 

 

 

Středa 13. května

Videokonference MATEMATIKA –  procvičování s dominovými kartami, opakování příkladů 10+6, 10+8, pracovní sešit str. 1 celá, str. 2 cv. 1, 2, 3, domácí úkol str. 2 cv. 4, str. 3 cv. 2

 

 

 

 

Úterý 12. května

Videokonference ČESKÝ JAZYK – Slabikář str. 82, str. 83 domeček, sloupec slov, písanka str. 3 dokončení, str. 4 tři řádky

Do emailu žáků jsem poslala list pohádkové dvojice. 

 

 

 

Pondělí 11. května

Český jazyk – Slabikář str. 81 celá, písanka str. 3 čtyři řádky, diktát písmen a slov

Zkuste znalost pohádek spolu s dětmi prověřit kvízem na pohádkové dvojice

https://www.alik.cz/a/kvizy/pohadkove-dvojice

 

 

 

Čtvrtek 7. května

Videokonference MATEMATIKA – procvičování sčítání 3 sčítanců, pak 4 sčítanců, např. 4+6+8=, 1+5+4+7=17, pak odčítání např. 18-5-3-4=6, pracovní sešit str. 31 celou dokončit, str. 32 je první test, který vypracují žáci samostatně, rodiče mohou pomoci s přečtením slovních úloh, zapište prosím na stránku čas, který děti potřebovaly na zvládnutí všech úkolů. Můžete si zapsat body za správné výsledky.

 

 

 

 

Středa 6. května

Videokonference ČESKÝ JAZYK- slabikář str. 80 celá, pracovní sešit str. 42 celá, v textu Buchty vyhledat a oranžově zakroužkovat písmena Ch ch, písanka str. 2 dokončení, diktát slov.

 

 

Úterý 5. května

Videokonference MATEMATIKA – procvičování sčítání a odčítání do 10, do 20, skládání dvojic čísel, které utvoří 10 a pak 18, pak 19 nebo 20. Procvičování o několik více, méně. Pracovní sešit str. 27 cv. 1, 2, 3, str. 29 cv. 3, 5

 

 

Pondělí 4. května

Dnes jsme měli na videokonferenci Čj a probrali jsme: Slabikář str. 79 celá, pracovní sešit str. 42 úkol obrázky – dopiš slabiky, úkol tulipán a žlutý míček. Písanka str. 2

 

 

Čtvrtek 30. dubna

Matematika – včera byl zadán tento domácí úkol str. 27 cv. 4, 5, na dnešní videokonferenci je další str. 31 cv. 4, 5. Slabikář str. 78 celá, str. 79 domeček, barevné sloupce slov, písanka 4 str. 1 celá.

V pondělí mohou děti na videokonferenci přednést básničku o mamince zpaměti. Jedná se o 1. a 2. skupinu, 3. skupina  má už splněno.

Na email každého žáka jsem včera poslala nabídku dalších pracovních listů na procvičení učiva matematiky.

 

 

 

Středa 29. 4.

Na videokonferenci bude český jazyk, téma cestování, slova se slabikotvorným r, l. Slabikář str. 76 – opakování čtení, str. 77 celá i s úkoly, písanka str. 40 dokončení

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenoch2.htm

http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/oxvice1.htm

http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/oxmene1.htm

 

 

 

Úterý 28. dubna

Prvouka str. 57 celá, Matematika str. 26 celá

 

 

 

Pondělí 27. 4.

Český jazyk – Slabikář str. 76 celá, diktát písmen, písanka str. 39 dokončit, str. 40 dva řádky

 

 

 

Pátek 24. dubna 

Slabikář str. 74, 75 celé, vybrat jednu básničku u papouška a naučit se ji zpaměti do čtvrtka 29.4., písanka str. 39 čtyři řádky

 

 

 

Čtvrtek 23. dubna

Matematika – procvičování s kartičkami – skládat dvojice, aby jejich součet byl 20, pak 19, 18, další procvičování – učitel řekne číslo, žák ukáže kartičku s číslem o 1 větším, pak ukazuje o 2 více, pak o 3 více.  Pracovní sešit str. 13 dole je číselná osa, děti ukazují dvě čísla, porovnávají např. 5 je menší než 8, 8 je větší než 5 o 3, pracovní sešit str. 23 celá kromě cv. 7

 

 

 

Středa 22. dubna

Videokonference – český jazyk, budeme potřebovat Slabikář, pracovní sešit, písanku, cvičný sešit nebo linkovaný list papíru a pouzdro. Probereme ve Slabikáři str. 73, v pracovním seš. str. 42 úkol tulipán, za DÚ bude napsat slabiky na str.72 ve Slabikáři na papírové čtverečky, poskládat a nalepit na papír. Písanka str. 38 dokončení, diktát slov z písanky 2. díl.

Doporučuji prohlédnout tyto odkazy:

https://www.youtube.com/watch?v=nqlq-JPEloc&list=PLLdDX20t5q8l8ezevIYmy28hadkdn7SIb&index=8

http://www.ucimsecist.cz/

 

Pondělí 20. dubna

Dnes jsme probrali ve Slabikáři str. 72 celou i s úkoly, na str. 73 jsme četli slabiky s písmenem Ch, ch v domečku. písanka str. 38 čtyři řádky.

Úterý 21. dubna

Videokonference – matematika, zopakujeme sčítání a odčítání, orientaci na číselné ose, porovnávání, pracovní sešit str. 22 celá. Děti si připraví pracovní sešit, pouzdro a kartičky s čísly 0 – 20.

Čtvrtek 16. dubna

Dnes jsme probrali v ČJ – Slabikář str. 69 text Táta vaří, str. 70 celá, písanka str. 37 pět řádků, děti poznávaly povolání, doma si budete povídat o povolání rodičů.

Pátek 17. dubna

Videokonference bude mít dvě části: český jazyk a prvouku. Slabikář str. 71 celá, písanka str. 37 dokončíme. Prvouka str. 54 a 55. Str. 54 označíme podzim hnědou, zimu modře, jaro zelenou a léto žlutou. Odkazy na procvičování prvouky a psaní:

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/rok2.htm

http://rysava.websnadno.cz/psani/rri1.htm

Středa 15. dubna

Dnes jsme na videokonferenci zopakovali matematiku, sčítání a odčítání do 10, řešili jsme příklady 6 +  _ =10, 12 + _=20, porovnávali jsme čísla do 20, procvičili jsme si diktát příkladů do 10 a píklady do 20 v pracovním sešitě  str. 23 cv. 2. Hádanky: Myslím si číslo, když k němu přidám 5 dostanu 10. Které je to číslo?

Na emaily dětí posílám pracovní listy na procvičování sčítání a odčítání do 10.

Zítra bude český jazyk, děti si připraví slabikář, pracovní sešit, písanku a pouzdro.

Úterý 14. dubna

Dnešní videokonference se vydařily, v ČJ jsme probrali celou str. 41 v pracovním sešitě i s úkoly, domácí úkol je znovu stranu 41 přečíst a splnit poslední úkol, v písance jsme dokončili str. 36 a děti úspěšně zvládly i diktát písmen a slov. Zítra nás čekají videokonference z matematiky, děti si připraví pouzdro, pracovní sešit a karty s čísly od 0 do 20. Na email dětí posílám pracovní listy s nabídkou domina na sčítání a odčítání do 20, vyberte si podle uvážení a děti mohou hravou formou procvičovat příklady.

Úterý 7. dubna

ČJ Slabikář str. 68 – na čtverečky papíru přepsat slabiky pod obrázkem a skládat slova, čtverečky uložit a v jiné dny zopakovat. Slabikář str. 69 domeček, sloupce slov přečíst, pak vytleskat a ke každému slovu napsat číslici, která určuje počet slabik, úkol červené pero. Písanka str. 35 dokončit.

Matematika str. 21 spočítat hračky v každém řádku, zapsat číslici, pak sledovat dva řádky stejných hraček a porovnávat např. deset je méně než patnáct o pět, patnáct je více než deset o pět. Str. 22 cv. 5 dopsat výsledky

Prvouka str. 51 dokončit, str. 52 celá – obě strany jsou hlavně o vyprávění dětí podle obrázku nebo zážitky z vlastní zkušenosti.

Připomínám středeční videokonference v 10 h a v 10,30 h. Děti si připraví Slabikář, písanku, pouzdro a linkovaný list papíru nebo cvičný sešit.

Pondělí 6. dubna

ČJ Dnes začneme nový týden novým písmenkem řŘ ve Slabikáři str. 68. Nejdříve hledejte v obrázku nahoře kde slyšíte ř, pak v brýlích pojmenujte obrázky, vytleskejte a zapište počet slabik. Ve žlutých rámečcích označte malá písmena ř modrým kroužkem, velká písmena Ř červeným kroužkem. Celou stranu přečtěte, na závěr označte v říkance vedle obrázku ř modře, Ř červeně. Obrázek si mohou zájemci vymalovat. Písanka str. 35 – 4 řádky

Matematika – nejdříve hra s kartičkami čísel 0 – 10. Skládejte dvojice, jejichž součet je 10, pak karty 0 – 20, opět skládejte dvojice, ale jejich součet je nyní 20, pak pracovní sešit str. 20 cv. 5

Pátek 3. dubna

Dnes nás čeká videokonference, kde zopakujeme čtení a zodpovím dotazy rodičů, domluvíme další videokonferenci.

ČJ pracovní sešit str. 40 nejdříve přečíst, pak splnit úkoly, na internetu můžete procvičit písmeno Ž

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-1-trida/hlasky-a-pismena-4

Psaní – diktát písmen: r, ž, H, c, Ž, C, R, Z, h, T, diktát slov: král, Pavel, žák, police

AJ zopakovat čísla https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/3-trida/numbers/phone/exercises.html

barvy https://www.youtube.com/watch?v=4MChTlXc3Bc

Prv – opakování domácí zvířata http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/domaci_zvirata1.htm

pracovní sešit str. 51 úkol domeček

Po skončení si užijte hezký víkendcool

Čtvrtek 2. dubna

Děkuji všem za videohovor, pokud se někdo chtěl přihlásit a měl technické potíže, napište mi, budeme hledat řešení.

ČJ opakování čtení Slabikář str. 64 text Ježek, str. 65 texty Užovka, Žába, pak str. 67 dokončit čtení i s úkoly, v písance dokončit str. 34

M – nejdříve hra s kartičkami čísel od 0 po 20. Děti si kartičky promíchají a otočí všechny kartičky čísly dolů, pak vyberou 2 kartičky, otočí číslem nahoru a tato dvě čísla porovnají např. 15 je větší než 8, tyto dvě karty odloží na hromádku, otočí další dvojici a tak pokračují až všechny karty zmizí. Dál procvičí porovnávání na internetu  https://skolakov.eu/matematika/1-trida/numerace-do-20/porovnavani-cisel/porovnavame.html   a vyzkouší si orientaci na číselné ose https://skolakov.eu/matematika/1-trida/numerace-do-20/ciselna-osa/pocitame.html

Středa 1. dubna  Všechny nás čeká aprílový den, nenechejte se nachytat. Tato zpráva ovšem žádný apríl není.

Čj opakování čtení slov pracovní sešit str. 38 a 40 úkoly označené tulipánem

Slabikář str. 67 text Kuličky, úkol červená pastelka, přečíst říkanku u papouška a rozpočítadlo U potoka roste kvítí jsme se učili ve škole, tak jen zopakujte.

Písanka str. 34 – 4 řádky, zopakujte skládání písmenkových rodinek

M procvičování rozklad čísel   https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/kvetinarstvi/priklady1.html

a příklady typu 16 + _ = 19 https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

Úterý 31. března
Dnes se určitě všichni těší na prvouku a šli by nejraději jako já do školy. Ale musíme to ještě vydržet a proto přeji všem hodně elánu.
Čj Slabikář str. 66 – úkol puzzle – na každé slovo si vezměte jinou pastelku, pak přečtěte úkol pusa a nakreslete správně mašle na pomlázky. Úkol srdíčko a tužka patří k sobě a na závěr vymalujte vajíčko.
Písanka str. 33 dokončete, před psaním přečtěte, upozorněte na velké písmeno na začátku, tečku za větou a připomínáme si vždy i háčky a čárky ve slovech.
M ústně procvičujte příklady, prac. sešit str. 20 cv. 3, 4, 6
Prvouka – procvičování domácí zvířata a mláďata https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/jaro-v-prirode/poznavame-hospodarska-zvirata/ucime-se-1.htm

procvičte poznávání podle hlasu https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/jaro-v-prirode/hlasy-zvirat/cviceni.htm

Spousta vydavatelství nabízí interaktivní výuku nebo učebnice online s řadou dalších interaktivních cvičení k procvičení učiva.
Certifikáty jsou nyní nově volně k dispozici i na webových stránkách:www.novaskoladuha.cz/certifikaty-domaci-vyuka-2020

vzhledem k uzavření škol mohou žáci zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice-online.cz.
kteroukoli MIUč+ pak mohou zdarma používat 30 dní, pokud by uzavření škol trvalo déle, licence zdarma prodloužíme do 30. 6. 2020.
Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa na www.matyskova matematika.cz obsahující výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic – žáci tak mohou pracovat podle něj.

Pondělí 30. března
Zdravím vás po krásném víkendu a vítám všechny opět u učení. Jdeme na to:
ČJ pracovní sešit str. 39 úkol tulipán – zahrajte si na Marťánky – rodič hláskuje některé slovo z tabulky například ž – á – b – a , pak žák slovo najde v tabulce, po několika slovech se mohou role vyměnit.
Pracovní sešit str. 40 úkol tulipán – číst, vymýšlet na slova věty, pak úkol žlutý míček – k obrázku najít správné slovo a písmeno u slova vybarvit pastelkou.
Slabikář str. 66 číst úkol tulipán.
Písanka str. 33 – 4 řádky, zopakovat psací písmena
M – procvičte příklady 10-5, 10-7, 10-3, 10-8 …., pak prac. sešit str. 20 cv. 1, 2, na str. 19 cv. 5,6

Adresa školy

Základní škola T. G. Masaryka Čejkovice, okres Hodonín, příspěvková organizace
Školní 800
696 15 Čejkovice

kontakty

518 362 503, 606 629 364
zs.tgm@centrum.cz
info@zstgmcejkovice.cz
jidelna@zstgmcejkovice.cz
www.zstgmcejkovice.cz
Datová schránka ID: 22cpep7

iŠkola.cz - přihlášení


< 2019 >
Březen
 • 06

  Schůzka pro rodiče - Londýn

  Celý den
  06.03.2019

  Ve středu 6. března 2019 v 17 hodin se uskuteční schůzka pro rodiče žáků, kteří pojedou na zájezd do Londýna.

 • 14

  Edukační odpoledne

  Celý den
  14.03.2019

  Edukační odpoledne je určeno našim budoucím prvňáčkům a jejich rodičům. Těšíme se na setkání v 17 hodin.

 • 14

  Den otevřených dveří

  Celý den
  14.03.2019

  Ve čtvrtek 14. března otevřeme dveře naší školy. Od rána do 11.40 hodin můžete navštívit vyučování ve všech třídách.

 • 18

  Rodilí mluvčí Aj ve vyučování

  Celý den
  18.03.2019

  Žádné další detaily o události

 • 18

  Schůzka žákovského parlamentu

  Celý den
  18.03.2019

  Žádné další detaily o události