2. třída

Třídní učitelka Marie Hromková

Kontakt:  hromkova@zstgmcejkovice.cz

 

 

Pátek 16. dubna 2021 distanční výuka

ČJ procvičování slabiky dě, tě, ně, podstatná jména, učeb. str. 87 cv. 1 do školního sešitu přepsat 2 věty tázací

M procvičování se čtverečky – příklad a správný výsledek, M. minutovky str. str. 16 cv. 32, M 6 str. 30 cv. 1, 6

Pč příprava aktovky na prezenční výuku

Středa 14. dubna 2021 distanční výuka

ČJ procvičování tvrdých a měkkých souhlásek, diktát str. 87 cv. 3, úkoly: najdi vlastní jména, vyhledej 2 slovesa, zakroužkuj neslabičná slova, podtrhni lichotná slova, vyhledej čtyřslabičná slova

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/5couzumime1.htm

M dělení 4, M 6 str. 29 celá      https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/dele4_2.htm

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/pexeso-deleni/hra2.html

Čtení z vlastní knihy, Prv pozoruj na vycházce jarní kvetoucí rostliny a stromy

 

 

Úterý 13. dubna 2021 distanční výuka

ČJ str. 87, slova se slabikami dě, tě, ně, slova citově zabarvená

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/citove_zabar2.htm

M násobení 2, 3, 4, dělení 2, 3, matematické operace sčítání, odčítání, slovní úlohy, M 6 str. 28 celá 

https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=60748b61931f8

 

 

Pondělí 12. dubna 2021 distanční výuka

ČJ slova se slabikami dě, tě, ně, slova citově neutrální a citově zabarvená, učebnice str. 86 cv. 2 ústně, se slovy tvořit věty, do domácího sešitu přepsat báseň Veverky v zimě str. 86

M násobení 2, 3, 4, jednoduché slovní úlohy, matem. minutovky str. 15 cv. 30 celé, M 6 str. 28 cv. 2, 3

Prv poznávání jarních bylin  https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/jaro-v-prirode/jarni-rostliny/cviceni1.htm

TV procházka, vlastní pohybové aktivity

 

 

Pátek 9. dubna 2021 distanční výuka

ČJ str. 85 celá, do sešitu cv. 2, 5 písemně

M 6 násobení 4 str. 27 celá, matem. minutovky str. 15 cv. 29 celé

Čtvrtek 8. dubna 2021 distanční výuka

M násobení 4, počítáme po 2, 3, 4, 5, procvičování – skládání násobků 4 na čtverečcích, skládání příkladů a správných výsledků

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/nazorna-nasobilka-4/pocitame.html

ČJ slova se slabikami dě, tě, ně, https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-de-te-ne/znamkovane-diktaty/cviceni1.htm

 

 

Středa 7. dubna 2021 distanční výuka

ČJ str. 84 cv. 1, 3, 4, slabiky dě, tě, ně, do domácího sešitu napsat slova se slabikami dě, tě, ně str. 84 cv. 1

M násobení a dělení 2, 3, M 6 str. 26 cv. 3, 4, určení poloviny, třetiny

Čítanka strana 112

 

 

Úterý 6. dubna 2021 distanční výuka

ČJ kontrola DÚ str. 82 cv. 7, opakování tvrdé a měkké slabiky, podstatná jména, slovesa, vlastní jména

M opakování zaokrouhlování čísel, sčítání a odčítání do 100, násobení a dělení 2, 3

 

Všem rodičům a dětem přeji krásné sváteční dny.

Středa 31. března 2021 distanční výuka

ČJ slovesa, posloupnost děje, uspořádání vět, učebnice str. 82, domácí úkol str. 82 cv. 7 do domácího sešitu, vyznačit slovesa žlutě

M 6 str. 26 cv. 5, 6, 7, procvičování násobení, dělení, sčítání a odčítání

Prv domácí úkol str. 48, 49, pojmenovat obrázky správnými názvy

 

 

Úterý 30. března 2021 distanční výuka

ČJ a Prv Velikonoční zvyky, doplňování vět, velikonoční koledy, ČÍTANKA str. 110, 111

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/velikonoce.htm

M násobení a dělení 2, 3, MATEMATICKÉ MINUTOVKY  str. 13 cv. 26 a) b), str.14 cv. 27, 28

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/pocetni-trenazer/nasobeni-typ2/priklady.html

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/pocetni-trenazer/deleni/priklady.html

Pondělí 29. března 2021 distanční výuka

ČJ čtení popisu zvířátka, slovesa str. 81 cv. 6 celé ústně – vyhledat slovesa, domácí úkol přepsat 6 vět z cv. 6 do domácího sešitu, žlutě označit slovesa

M procvičení příkladů na násobení 2, 3, dělení 3 názorně s drobnými tvary, M 6 str. 25 cv. 2, 3, 5

 

 

Pátek 26. března 2021 distanční výuka

ČJ slohová a komunikační výchova popis zvířátka, str. 80

M procvičování násobení 2, 3, dělení 3, matem. minutovky str. 13 cv. 25a), b), c), d), M 6 str. 25 cv. 1

https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni-3

 

 

Čtvrtek 25. března 2021 distanční výuka

ČJ slovesa, učebnice str. 81 cv. 1,2,3,4, v napsaném DÚ určovat počet slabik u slov, počítat slova ve větách

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/sloveso1.htm

M procvičování násobení 3, M 6 cv. 4, 5, 6, 7

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/mlsny-zajic/nasobeni3priklad1.htm

AJ poslech slovíček

 

 

Středa 24. března 2021 distanční výuka

ČJ otázky na zopakování probraného učiva, druhy vět, DÚ str. 112 cv. 17 – 7 vět přepsat do domácího sešitu

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+V%C4%9Bty&topic=03.+Druhy+v%C4%9Bt#selid

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/druhy_vet2.htm

M násobíme 3, M 6 str. 24 cv. 1,2 první sloupec

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/nazorna-nasobilka-3/pocitame.html

Prv stromy na jaře, části stromu, učebnice str. 47, DÚ nakreslit do sešitu obrázek stromu s popisem jednotlivých částí – na pondělí 29. 3.

 

 

Výzva  TV 22. – 31.3.

Sestav libovolnou opičí dráhu venku nebo doma z dostupných překážek, které máš k dispozici (židle, stůl, smeták, papírová krabice…..). Zapoj fantazii a sestav originální překážkovou dráhu.

Opičí dráhu absolvuj a záznam zašli na mail svého učitele TV.

Úterý 23. března 2021 distanční výuka

ČJ procvičování druhy vět podle postoje mluvčího, tvrdé a měkké souhlásky

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/procvicujeme/diktaty1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-praci/cviceniF1.htm

M násobení 3, násobky č. 3, názorná manipulace s drobnými předměty, příklady

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/nasobky/prirazovani3.htm

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/najdi-vetrelce/pocitame.html

 

 

Pondělí 22. března 2021 distanční výuka

Všem rodičům děkuji za spolupráci při realizaci matematické soutěže.

ČJ procvičování podstatná jména, vlastní jména, učebnice str. 77 cv. 6

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/vl_jmena6.htm     cvičení 6, 7, 8

M násobení 3, připravte papírové čtverečky a drobné tvary (fazole, knoflíky, těstoviny …) M 6 str. 23 cv. 2, 3, 4

opakování sčítání a odčítání do 100 online https://www.umimematiku.cz/strilecka-scitani-a-odcitani-nad-20?source=explicitExercise

 

 

Pátek 19. března 2021 distanční výuka

Videokonfernce – matematická soutěž Matematický klokan – kategorie Cvrček, žáci budou mít připravené zadání a pouzdro, s pravidly jsou žáci seznámeni.

Domácí úkoly na pondělí: byl zadán DÚ z prvouky – nakreslit jarní květinu a popsat její části, do M počítání po 3 od 0 do 30, v pondělí na videokonferenci budeme potřebovat nastříhané čtverečky z papíru asi 2cm x 2cm – 40 a více kusů, drobné předměty – fazole, knoflíky apod. 30 kusů

 

 

Čtvrtek 18. března 2021 distanční výuka

ČJ podstatná jména, předložky, učebnice str. 78 cv. 2, 3 ústně, str. 77 cv. 5 čtení, zdůvodnění probraných pravopisných jevů

M  počítání po 2 do 20, po 3 do 30, procvičování násobení a dělení 2, manipulace s fazolemi – násobení 3, M 6 str. 23 cv. 1

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/nazorna-nasobilka-3/pocitame.html

 

 

Středa 17. března 2021 distanční výuka

ČJ předložky str. 78 cv. 1 číst, žluté a fialové úkoly, přečíst růžový rámeček, zápis do sešitu – vypsat předložky ze cv. 1, ústně cv. 2, 3

Prv učebnice str. 46, opakování měsíce, roční období, jarní měsíce, jarní květiny, kresba květiny a její části  – sešit

https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/jaro-v-prirode/jarni-rostliny/cviceni1.htm

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/jaro1.htm

 

 

Úterý 16. března 2021 distanční výuka

ČJ procvičování probraného učiva, v domácím úkolu str. 111 cv. 14 určovat druhy vět, počet slov ve větě, počet slabik u slov, vlastní jména, vyhledávání podstatných jmen, ukazovací zájmena ve spojení s podst. jmény

M počítání po 2, 3, 4, 5 zpaměti, matematické operace sčítání, odčítání, násobení, dělení, určit polovinu z daného čísla, M 6 str. 22 cv. 4

Prv pozorování přírody, první jarní květiny, větve stromů, keřů, počasí, budeme vyprávět

Pondělí 15. března 2021 distanční výuka

ČJ podstatná jména, zopakování osoba, zvíře, věc, ukazujeme na ně ten, ta, to, ti, ty, ta, procvičování tvrdých a měkkých slabik,  domácí úkol str. 111 cv. 14, přepis do domácího sešitu

M násobení a dělení 2, příklady o několik více, méně, M6 str. 20 cv.6, 7, 9

Čtení z vlastní knihy

Další kreativní tvoření dětí:

Čtvrtek 11. března 2021 distanční výuka

ČJ procvičování podstatná jména, vlastní jména osob, zvířat, domácí úkol – napsat do domácího sešitu 6 vlastních jmen příbuzných ( babička, dědeček, teta, strýc, bratranec, sestřenice),  na pátek připravit nějakou mapu, pokud máte doma, budeme probírat vlastní jména měst, vesnic, řek atd.

M opakování sčítání a odčítání do 100, příklady o několik více, o několik méně, M 6 str. 20 cv. 4, 5,  v pátek budeme potřebovat pravítko

Čítanka str. 95

Angličtina poslouchat CD , možnost sledovat programy na Déčku  https://decko.ceskatelevize.cz/video/e220553115000003

Zábavné hry na procvičování učiva: 

https://wordwall.net/cs/resource/11864894/slova-obsahuj%C3%ADc%C3%AD-měkké-slabiky

https://wordwall.net/cs/resource/11870180/spoj-př%C3%ADklad-se-správným-výsledkem-do-100

https://wordwall.net/cs/resource/11872494/vyber-správné-slovo

 

 

Středa 10. března  distanční výuka

ČJ podstatná jména – procvičování určování osoba, zvíře, věc, vlastní jména zvířat učebnice str.76, domácí úkol str. 111 cv. 13 pět vět přepsat do domácího sešitu.

M opakování numerace, sčítání a odčítání 0 – 100, násobení a dělení 2, domácí úkol matematické minutovky str. 12 – celou dokončit

Čtení z vlastní knihy

 

 

Úterý 9. března 2021 distanční výuka

ČJ podstatná jména podle abecedy – a anténa, b bonbón, c citron atd., učebnice str. 75 cv. 1, domácí úkol  do domácího sešitu str. 75 cv. 5

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/vl_jmena1.htm

https://www.gramar.in/cs/result.php?g_idt=604679b298b56

M matematické operace sčítání, odčítání, násobení a dělení, znázorňování příkladů na dělení, matemat. minutovky str. 12, M 6 str. 20 cv. 1, 2 domácí úkol M 6 str. 19 cv. 4

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/pexeso-deleni/hra2.html

 

 

Úkol z náboženství na tento týden 8. 3 – 12. 3.

Podívej se na 
Pokud se Ti nějaká práce obzvlášť povede, popros maminku, aby mi napsala, o jakou pomoc a pro koho šlo. Budu se těšit.
P. uč. Anežka Stávková  

 

Pondělí 8. března 2021 distanční výuka

ČJ podstatná jména, názvy osob, zvířat a věcí, na podstatná jména si ukazujeme ten, ta, to, ti, ty, ta, str. 74 cv. 2 to kůzle, ta kůzlata, ta pohádka, ty pohádky, ten tatínek, ti tatínci, v domácím úkolu str. 73 cv. 4, který už děti psaly minulý týden, označit osoby červeně, zvířata žlutě a věci modře. Učeb. str. 75 cv. 1 číst, jména a příjmení se píší s velkým počátečním písmenem

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/5couzumime1.htm

M dělení 2, nejdříve procvičování s fazolemi, např. 6 fazolí rozdělujeme po 2, 6 : 2 = 3, M 6 str. 19 cv. 1, 2, 3

https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/dele2_2.htm

https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni-2

Čítanka str. 94 celou číst

 

Čtvrtek 4. března 2021 distanční výuka

ČJ podstatná jména učebnice str. 73 cv. 1, žluté úkoly, cv. 2, 3 ústně, str.73 cv. 4 do ČJ D

M procvičování násobilky s kartičkami příkladů a výsledků, Matematické minutovky str. 11 cv. 21 a), b), 22 a)

Úkol do náboženství

Na procházce po Čejkovicích a jejím okolí si všimni a pečlivě prohlédni některé místo, které nám připomíná Pána Boha. Barevně ho namaluj do sešitu. Ráda si obrázek prohlédnu a budu hádat, o které místo se jedná. Popros rodiče o foto obrázku a poslání na můj mail: Stavkova@zstgmejkovice.cz
Budu se na Tvé výtvory těšit. 
P. uč. Anežka Stávková

Středa 3. března distanční výuka

Domácí úkol M 6 str. 17 cv. 2, 11, matem. minutovky str. 6 cv. 12 a), procvičovat skládání příkladů a výsledků – násobilka 2

ČJ číst str. 70 modrý rámeček,str. 71 cv. 1

 

 

Úterý 2. března 2021 distanční výuka

ČJ str. 64 vymýšlet věty k obrázkům, co si děti mohou povídat, 4 věty napsat do školního sešitu – ke každému obrázku jednu větu, přečíst text v učebnici nad obrázky

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/dy-di-ty-ti-ny-ni/vyber.htm

M pracovní sešit M6 str. 16 cv. 2, 3, 4, 5, 6, procvičovat násobení 2 https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/z-kvetu-na-kvet/nasobeni2priklad1.htm

Prv str. 44 číst, umět vyjmenovat části dne

 

 

 

Pondělí 1. března 2021 distanční výuka

ČJ – nahlas odříkat celou abecedu, vyjmenovat souhlásky tvrdé, měkké, obojetné, samohlásky krátké, dlouhé i dvojhlásky, str. 69 růžový obdélník celý přečíst, str. 69 cv. 1 přečíst, povyprávět, spočítat slova v každé větě, přepsat pět vět do školního sešitu, správně doplnit i í y ý, žlutou pastelkou zvýraznit i í, modrou pastelkou zvýraznit y ý

M počítat zpaměti po od 0 do 20 po 2, procvičit příklady násobilka 2, procvičovat příklady na sčítání a odčítání do 100, do školního sešitu napsat do sloupce čísla: 38, 21, 96, 53, 78, 39, 65, 84, 12 a tato čísla zaokrouhlit na desítky

Čt číst z vlastní knihy

Všem dětem i rodičům hezké prázdniny!

Pátek 19. 2. 2021

ČJ str. 66 cv. 1 ústně žluté a fialové úkoly, číst str. 62 cv. 3, str. 63 cv. 4, str.66 cv. 3, písemně str. 66 cv. 2 do ČJ D

M 6 str. 15 cv. 6, str. 16 cv. 1, procvičovat zpaměti příklady na násobení 2, měření úseček, rýsování úseček určité délky – přečíst postup M 6 str. 11 nahoře, do sešitu geometrie narýsuj úsečky podle cvičení str. 11 cv. 1

Čtení z vlastní knihy, písanka str. 14, přepis říkanky

 

 

 

Středa 17. února 2021

ČJ opakování učiva, psali jsme test na rozdělení hlásek, zopakujte

M násobky čísla 2, procvičování na internetu: https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/nazorna-nasobilka-2/pocitame.html

Prv poznávání hodin

Čt str. 92, 93

 

Úterý 16. února 2021

Připomínám besedu o cestování

ČJ psali jsme test : druhy vět, slovo, slabika, hláska, procvičujeme tvrdé a měkké slabiky https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/pod-hladinou-more/cviceni1.htm

M 6 str. 15 cv. 1, 2, 3https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/nazorna-nasobilka-2/pocitame.html

https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/nasob2_1.htm

Čítanka str. 92, 93

 

 

 

Pondělí 15. února 2021

ČJ opakování str. 62  celá strana ústně, str. 63 cv. 1, 2 ústně, cv. 3 přepsat do ČJ Š

M 6 str. 14 celá, matem. minutovky 2. díl str. 3 cv. 6 a), str. 2 celou dokončit

Prv psali jsme test na části lidského těla, stále toto učivo opakujeme, učeb. str. 42, 43

Čt str. 90,91, písanka str. 12 celá

Středa 10. února 2021

ČJ str.61 celá ústně

Matem. minutovky 1. díl postupně dokončit, M6 str.10 cv. 5, str. 11 cv. 5

Čt str.90, 91, písanka str.10 celá, str. 11  opsat říkanku Zimní

Prv – části lidského těla – opakování, rok, roční období, poznávání hodin

Pondělí 8. února 2021

ČJ str.60 celá ústně, do ČJ D cv. 2, ústně zopakovat str.55 úkoly 1 – 8

M procvičujeme zaokrouhlování čísel na desítky, M6 str. 13 cv. 1, 2, ústně str. 12 cv. 4, ústně str. 13 cv. 3, 5

Čítanka str. 87 číst, písanka str. 8, 9 vše dokončit

Prv opakovat lidské tělo – části, kalendářní rok, školní rok – měsíce, roční období – měsíce, poznáváme hodiny

https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/lide-a-cas/u-hodinare/cviceni1.htm

 

 

Čtvrtek 4. 2. 2021

ČJ přečíst str. 57 růžový rámeček, str. 59 cv. 1 žluté úkoly ústně, str. 60 cv. 1  žluté úkoly ústně

slova nadřazená procvičování https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/vyznam-slov/slova-nadrazena-a-podrazena/prirazovani/cviceni1.htm

M procvičování zaokrouhlování, sčítání a odčítání 45+50, 82-60, 54+7, 85 + ? = 92, M 6 str. 8cv. 1,2, str. 9 cv.5, str. 12 cv. 2

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-B/puzzle-animovane-filmy-1/pocitame.html

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-B/pocetni-trenazer/scitani-s-prechodem-pres-desitku-typ-2/priklady.html

Prv – části lidského těla, bude test

Čtení str. 88, 89

 

Úterý 2. února 2021

ČJ str. 59 cv. 1, žluté a fialové úkoly ústně, cv. 2 do školního sešitu, zdůvodňovat ií/yý

M příklady se závorkami, začínáme odčítat do 100 s přechodem, zatím znázorňujeme příklady na tabulku stejně jako v  M6 str.8 cv.  2

Čt str. 86, AJ poslouchat CD

 

Pondělí 1. února 2021

ČJ str. 58 cv. 1 a žluté úkoly, fialové úkoly ústně, str.57 cv. 3 přepsat do školního sešitu a zeleně vyznačit všechny čárky, tečky, háčky.

M procvičování písemného sčítání a odčítání jako str. 7 cv. 4, příklady se závorkami str. 6 cv. 8, matem. minutovky cv. 58, opakovat zaokrouhlování na desítky ústně

Prv procvičovat lidské tělo, měsíce a roční období, poznáváme hodiny

Čtení str. 85

 

Středa 27. ledna 2021

ČJ str. 56 cv. 1 přečíst, ve vyznačených slovech zdůvodnit i í

M procvičování příkladů na sčítání do 100 s přechodem např 85 + 6, 47 + 8 atd.

Prv kalendářní rok, školní rok – vyjmenovat měsíce, roční období a ke každému přiřadit měsíce, učebnice str. 40, 41

Čtení ze své knihy

 

 

Úterý 26. ledna 2021

ČJ zpaměti vyjmenovat samohlásky krátké, dlouhé, dvojhlásky, souhlásky tvrdé, měkké a obojetné, str. 55 v učebnici, celou ústně

M 6 str. 7 cv. 1, 6, zpaměti počítat po 2 do 20, po 5 do 50, procvičujeme všechny typy příkladů, které jsme se učili do 100

Čítanka str. 82, 83, písanka str.10 přepiš říkanky, vybarvit obrázek

Angličtina str.37

Pátek 22. ledna 2021

ČJ učebnice str. 55 číst text 1, zdůvodňovat y ý, 3 věty přepsat do domácího sešitu, číst str 55 úkoly 1 – 8 a doplňovat ústně

M geometrie list, měření úseček v centimetrech

Čítanka str. 77 opakovat čtení, str. 79 číst, odpovědět na otázky 1, 2 dole

Čtvrtek 21. ledna 2021

ČJ učebnice str. 57 přečíst růžový rámeček, str. 53 diktát, pracovní list – poslala jsem, cv. 1, 2, 3, další dny pokračovat

M 6 str. 6 cv. 7, matem. minutovky str. 28 dokončit celou, list – postupně počítat

Čítanka str. 77, písanka str. seřadit slova podle abecedy a pak ve správném pořadí napsat

Středa 20. ledna 2021

ČJ str.52 cv. 1 str. 53 cv. 1 číst věty, spočítat slova, u slov určovat počet slabik, každý text přečíst vcelku a povyprávět, ústně cvičení str. 52, 53, u cv. 2 říkat hlasitě zdůvodnění

M 6 str. 6 cv. 1, 2, hodně si příklady kreslíme na tabulku stejně jako ve cv. 2, používáme modrou a červenou pastelku, vyznačujeme desítku a podle vzoru ve cv. 2 počítáme další příklady

Čítanka str. 72, 73, písanka str. 6 přesmyčky, str. 7 dole doplnit věty, str. 8 opis básničky Prima dřina

Prv učebnice str. 38, 39, rozlišovat co je nemoc a co úraz, u str. 39 zopakování určování času

Pátek 15. ledna 2021

Český jazyk – doplňování tvrdých slabik do slov, učebnice str. 52 ústně, třídění písmen do skupin samohlásky, souhlásky tvrdé, dvojhlásky

M geometrie rýsování bodů, přímek, spojování dvou bodů do úsečky, M6 str. 4 cv. 2, pouze vyznačit úsečky, měření ne, cv. 5

Čítanka str. 72, písanka str. 6 říkanka Aktovka -přepis psacím

Čtvrtek 14. ledna 2021

ČJ děti si napíší do sloupce tvrdé slabiky, vymýšlejí slova s tvrdými slabikami a zapisují, zdůvodňují po h musí být y, protože h je tvrdá souhláska …., učebnice str. 52, přečíst text, vyprávět, počítat slova ve větách, určovat počet slabik ve slovech. Psali jsme diktát str. 51 cv. 4.

M 6 str. 4 cv. 2, str. 4 cv1, zapsat k obrázkům ceny zboží, ústně říkat, co si mohou koupit za 50 Kč, za 30 Kč … podle modrých a růžových řádků pod obrázky, nic zatím nezapisovat, hrát si s papírovými penězi na obchod.

Čítanka str. 70, 71, rozhovor o pohádkách – které jsou oblíbené, jaké pohádky mají děti v knihovničce doma, které pohádkové postavy znají, říkat pohádkové dvojice např. Káťa a Škubánek, Bob a Bobek atd., po přečtení pohádky z čítanky vymýšlet další věty, které mohl Honza přednést králi.

Písanka str. 5 dokončit

 

 

 

Středa 13. ledna 2021

DÚ pro žáky, kteří chodí do školy : ČJ str. 51 cv. 2 do ČJ D, Čítanka str. 70, 71 číst 2x, podpis rodičů v Čítance potvrdí splnění úkolu, děti mají v aktovce malý test, maximální počet bodů byl 14, s podpisem vrátí zítra ve škole.

Učivo pro chybějící žáky 

ČJ psali jsme test s těmito úkoly : napsat samohlásky krátké, dlouhé, dvojhlásky, souhlásky tvrdé, slabiky tvrdé, v textu označit barevně samohlásky krátké, jinou barvou samohlásky dlouhé. V textu  označit 3 slova jednoslabičná, 3 slova dvojslabičná, 3 slova trojslabičná a 1 slovo čtyřslabičné. Vhodný text k okopírování je na str. 50 cv. 1 nebo 52 cv. 1, další úkol spočítat slova ve větách. ČJ str. 51 cv. 2 do ČJ D.

M 6 str. 1 celou dokončit, str. 3 cv. 4 a 7, s penězi trénovat 45 + ? = 75, 98 – ? = 38

Prv učebnice str. 37 celou přečíst

Čítanka str. 70, 71, písanka str. 2 rébusy, str. 5 úkol tužka, společně seřadit podle abecedy a pak správně napsat

Úterý 12. ledna 2021

Český jazyk procvičování psaní ú, ů, u, opakujeme druhy vět, učebnice str. 51 cv. 1, žluté a fialové úkoly ústně

Matem. 6 str. 2 cv. 1, 4, 5, str. 3 cv. 1, písemné odčítání – začínáme od čáry směrem nahoru, nejdříve jednotky a říkáme otázku: Nula a kolik chybí do 8? Osm. Číslici zapíšeme pod jednotky. Stejně se ptáme u desítek.

AJ poslech CD z učebnice

Písanka str. 4 poslední 3 řádky, čtení ze své knihy.

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/samohlasky/psani-u/pravopisny-trenazer/cviceni.html

https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/4mapetimin1.htm

https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/dvojcif_do100bez6.htm

Pondělí 11. ledna 2021

Český jazyk

učebnice str. 50, všechny úkoly ústně, zdůvodnění – ve slově ryba doplníme y, protože r je tvrdá souhláska.

Matematika 6 str. 2 cv. 2,3,6, které příklady jdou obtížně použít znázornění desetikoruny a koruny.

Prvouka – části těla, části obličeje, pojmenování prstů

Čítanka str. 66, 67 hlasité čtení, vyprávění, co děti zaujalo, co nového se dozvěděly.

Písanka str. 4 opis říkanky

 

 

Pátek 8. ledna 2021

Český jazyk – opakování samohlásky krátké, dlouhé, dvojhlásky, souhlásky tvrdé, co víme o větě O, T, P, R, vyjmenovat abecedu, pravidlo pro psaní úů. Učebnice str. 49 cv. 1 přečíst, povyprávět, žluté a fialové úkoly ústně, cv. 2 ústně zdůvodňovat: po k bude y, protože k je tvrdá souhláska, cv. 3 ústně, cv. 4 do ČJ D

M geometrie – procvičování rýsovat body, spojit dva body podle pravítka přímou čarou.

Čtení str. 66, 67 Písanka str. 3 druhý řádek, pak slova podle abecedy, dělali jsme společně, děti odříkávají abecedu a pozorují první písmena u slov, do kroužků zapíší číslo a pak slova píší podle pořadí v abecedě do druhého sloupce

Čtvrtek 7. ledna 2021

ČJ vyjmenovat samohlásky krátké, samohlásky dlouhé, dvojhlásky, souhlásky tvrdé, slabiky tvrdé, vymyslet 2 slova jednoslabičná, 2 dvojslabičná, 2 trojslabičná, vymyslet 1 větu oznamovací, 1 tázací, 1 rozkazovací a přací, říct pravidlo, kde se píše ú ů, říct co se píše na začátku a na konci věty. Učebnice str. 48 celá ústně, do ČJ Š str. 48 cv. 3 , psát jen chybějící slova – mouchy, ropuchy, střechy, punčochy, sprchy, vrchy ……

M procvičovat příklady typu 45 + 3, 59 – 6  bez přechodu desítky, M 6 str. 1 cv. 6, 7, společně s rodičem cv. 5 – sčítáme písemně od jednotek směrem nahoru od čáry – sečteme jednotky, zapíšeme pod čáru pod jednotky, sečteme od spodu desítky, zapíšeme pod desítky. Matem. minutovky str. 27 cv. 53 a)

Písanka 2. díl str. přečíst abecedu, str. 2 přepsat říkanku Abeceda psacím písmem

Čítanka str. 66, vyprávět

Pondělí 4. 1. 2021

Domácí úkoly 

Čítanka str. 62, 63, písanka str. 40

 

 

Čtvrtek 17. 12. 2020

ČJ učebnice str. 48, celou stranu přečíst, postupně plnit ústně úkoly, pak do školního sešitu str. 48 cv. 2, slabiky chy, chý označit modrou pastelkou

M 5 postupně doděláváme pracovní sešit, žáci si zvolí úkoly, označí a samostatně plní. Úkoly, které nezvládají označí červeným vykřičníkem

Čítanka str. 59 – 61

 

Středa 16. 12. 2020

Čtenářský klub se tento týden nekoná, bude až v lednu.

Učivo pro nemocné:

ČJ učebnice str. 47 celou ústně, pak cv. 3 do domácího sešitu

M 5 str. 32 test, samostatná práce

Prv str. 34, 35 přečíst, vyprávět

Čítanka str. 57, písanka str. 39 celá

Úterý 15. 12. 2020

Učivo pro nemocné děti:

ČJ učebnice str. 46 cv. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ústně, cv. 9 písemně do ČJ Š, na webu jsme procvičili rozkazovací a přací věty na školákov.eu

M 5 str. 30 celou dokončit

Písanka str. 38 celá, AJ pouštět si CD na zopakování starých slovíček, novější – oblečení, všechno opakovat hlasitě podle CD

 

Pondělí 14. 12. 2020

Učivo pro nemocné děti: ČJ učebnice str. 45 – celou stranu vytisknout se zvětšením, úkoly jsme si postupně četli, společně vysvětlovali a pak žáci plnili

M. minutovky str. 26 dokončit, M 5 str.28 cv. 3, str. 29 cv. 3, 4, 5, 6, 7, str. 30 cv. 8

Prv str. 32, 33, písanka str. 37 tři řádky malé psací z, tři řádky písmeno ž

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/4opakovani.htm

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/vanoce.htm

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/zima.htm

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/zima_zvirata1.htm

 

 

Pátek 11. 12. 2020

Učivo pro nepřítomné žáky

ČJ str. 43 celou stranu ústně, diktát si zkusit cvičně na papír, str. 42 cv. 1 úkoly: spočítej kolik vět je v příběhu, spočítej slova ve 3. větě, najdi 2 slova 1slabičná, 2 slova 2slabičná, 2 slova neslabičná a 2 slova trojslabičná, vyhledej větu tázací, rozděl na slabiky slova holoubek, komína, houbová, bramborová.

M 5 str. 26 cv. 5, str.27 cv. 4, 6, str.28 cv. 2, 4, procvičování všech probraných příkladů

Čítanka str. 56 – 4 sloky básně dostaly děti na listu, rozstříhaly na řádky, promíchaly, pak správně podle učebnice poskládaly a nalepily na list, dokreslily obrázek

Písanka velké psací L, D  7 řádků  ( kdo má písanku ve škole dopíše příští týden)

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/samohlasky/psani-u/pravopisny-trenazer/cviceni.html

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/procvicovaci-karty2/priklad1.html

 

 

 

 

Čtvrtek 10. 12. 2020

ČJ str. 42 cv. 1, žluté a fialové úkoly, str. 42cv.2 ústně, str. 42 cv. 1 přepsat 3 věty do ČJ  Š

M procvičení 100 – 5, 90 – 8 apod., M. minutovky str. 26 cv. 52 a), b), M 5 str.28cv. 2, 4, ústně, str.27 cv. 4 ústně

Čítanka str.  56, číst, rýmy, písanka str. 35 – 6 řádků

 

Úterý 8.12. a středa 9.12.

Učivo pro chybějící žáky 

ČJ str. 40 celá ústně, str. 41 celá ústně, rozdělujeme slova na slabiky, abychom je uměli rozdělit na konci řádku, procvičujeme psaní slov s u, ú, ů

M 5 str. 26 cv. 7, str. 26 celá, str. 27 cv. 1, 2, 3, Matem. minutovky str. 25 dokončit, str. 26 cv. 51 celé

Prv naučili jsme se psát adresu, bude v testu

Písanka str. 33, 34

Pondělí 7. 12. 2020

Učivo pro nemocné děti  ČJ str. 39 cv. 1 žluté úkoly, fialové úkoly, str. cv. 2 do ČJ  Š, str. 39 cv. 3, 4, 5, 6 ústně

M procvičování  sčítání a odčítání do 20, např. 8 + ? = 14, porovnávání čísel do 100, např.  87 je větší než 56, M 5 str. 23 cv. 3,4,7, Prv Domov, číst učeb. str. 30, 31

Pátek 4. 12. 2020

Učivo pro nemocné: ČJ str. 38 cv. 1 číst, vyprávět, všechny žluté a fialové úkoly, ústně cv. 2, přečíst růžový rámeček, do domácího sešitu str. 38 cv. 3 přepsat 4 věty a podle zadání barevně vyznačit u, ú, ů. M 5 str. 15  Úsečka – přečíst horní polovinu strany a na modré linky doplnit druhy čar podle obrázku. Sešit geometrie – narýsovat dva body a spojit pravítkem přímou čarou – rýsujeme úsečku. Zopakovat několikrát. Vyprávěli jsme si o “Barborkách”

Některé děti nemají v pořádku pomůcky a zdržují při vyučování ostatní. Zkontrolujte dlouhé pravítko, tužka č. 3 na rýsování, tužka č. 2 na psaní, každý den si děti přinesou sešit GEOMETRIE. Nejsou v pořádku opravy v ČJ, kontrolujte pravidelně všechny sešity. Děti budou potřebovat koupit nové sešity, mají už vypsané a potřebují mít náhradní v aktovce.

 

 

Středa 2. 12. 2020

V žákovské knížce Školy OnLine je nyní  možnost  seznámit se s čtvrtletním hodnocením žáků, je možné dohodnout individuální konzultace (nejlépe online).

Domácí úkol: M 5 str. 22 cv. 5, 6, 7, písanka – dopsat stranu s pís P,B  –  2 řádky . Vhodné procvičování do prvouky:

https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/podzim-v-prirode/druhy-zeleniny/ucime-se-1.htm

https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/podzim-v-prirode/druhy-ovoce/ucime-se-1.htm

https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/moje-rodina/ucime-se-1.htm

Pondělí 30. 11. 2020

Domácí úkol M 5 str. 20 cv. 5, 7, str. 18 cv. 6. Doporučuji procvičit:    https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/savci/stavba-tela/cviceni.htm

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/ptaci/stavba-tela/cviceni.htm

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=1&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Hl%C3%A1sky&topic=01.+Hl%C3%A1sky+a%2C+%C3%A1%2C+e%2C+%C3%A9#selid

Učivo pro nepřítomné žáky: ČJ str. 36 cv. 1 číst, vyprávět svými slovy, žluté úkoly. Matem. 5 str. 21 cv. 6, matem. minutovky str. 24 cv. 48, str. 25 cv. 49. Písanka str. 30 celá

Pátek 27. 11. 2020

Domácí úkol ČJ str. 34 cv. 4, str. 35 cv. 4 slova přepiš psacím do ČJ   D

 

Pondělí 23. listopadu 2020

Od 24. 11. (úterý) mají děti náboženství.

Domácí úkol ČJ str. 35  cv. 1, přepsat 2 věty psacím do domácího sešitu. Prosím kontrolujte dětem úkolníčky. Někteří si mají přinést nůžky a lepidlo – mají zápis v úkolníčku.

Tento týden odcházíme na oběd každý den v 11,55 h, v úterý a ve středu se po obědě vracíme ještě do třídy a dokončíme 5. vyučovací hodinu.

 

 

Distanční výuka pondělí 16. 11. 2020

Na videokonferenci budeme pracovat s papírovými čtverečky, připravte je.

ČJ str. 32 cv. 1 – přepsat druhou sloku básně do  ČJ  D. Čítanka str. 47 – 49.  Matematické minutovky str. 22 cv. 43 a), b).

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/samohlasky/kratke-a-dlouhe-samohlasky/vyber.htm

Distanční výuka pátek 13. 11. 2020

ČJ str. 29 cv. 1 přepiš dvě věty do ČJ D, u slov urči počet slabik číslicí nad každé slovo.  Čítanka str. 46. Písanka str. 26 čtyři řádky. Matematické minutovky str. 21 cv. 42.

Distanční výuka čtvrtek 12. 11. 2020

Na videokonferenci budeme potřebovat nové papírové čtverečky do ČJ.

Čítanka str. 45, písanka str. 26 čtyři řádky, M. minutovky str. 22 cv. 44

Procvičování ČJ: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/hranice-slov-ve-vete/cviceni1.htm

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5fac4110d2b41

 

 

 

Distanční výuka středa 11. 11. 2020

Na videokonferenci budeme potřebovat papírové čtverečky – nejméně 10 kusů, ale připravte víc, budeme používat téměř každý den i v ČJ.

ČJ str. 30 cv. 1 přepiš 4 věty do sešitu ČJ  D. Čítanka str. 44, 45 O peřině a polštáři. Písanka str. 25 dokončit. Matematické minutovky str. 21 cv. 41 a), b).

 

 

Distanční výuka úterý 10. 11. 2020

Videokonference – úkoly pro omluvené děti: ČJ str. 29 cv. 1 číst, odpovědět na otázky 1) Na co kluci čekají? 2) Co budou dělat, až tu věc uvidí? 3) Jak se kluci jmenují? 4) Kde kluci stojí? Číst text a u slov určit počet slabik, pozorovat, jak jsou na konci řádku rozdělená slova, přečíst str. 29 růžový rámeček, zopakovat dopravní prostředky.  Matematika 5 str. 8 cv. 4, 5, 6, 8.

Na videokonferenci si děti připraví 10 papírových čtverečků ( asi 1,5 cm x 1,5 cm)

ČJ str. 28 cv. 4 přepis vět do domácího sešitu. Čítanka str. 42, 43. Písanka str. 25 pět řádků.

M 5 str. 8 cv. 9. Matem. minutovky str. 20 cv. 40 a), b).

ČJ procvičování slabiky  https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04a.+Slabiky&topic=01.+Po%C4%8Det+slabik+ve+slovech#selid

M procvičování zápis čísel 0 – 100  https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=Matematika&search1=02.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+100&topic=02.+Z%C3%A1pis+%C4%8D%C3%ADsel+-+level+2#selid

M procvičování porovnávání čísel 0 – 100  https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=Matematika&search1=02.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+100&topic=06.+Porovn%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD#selid

 

 

Distanční výuka pondělí 9. 11. 2020

Videokonference – probrané učivo: ČJ str. 28 cv. 1 devět úkolů 1. spočítej kolik je v příběhu Muškát celkem vět 2. spočítej slova ve třetí větě 3. spočítej slova v páté větě 4. spočítej slova v poslední větě 5. přečti první větu a napiš druh věty 6. vyhledej dvě slova jednoslabičná a napiš 7. vyhledej dvě slova dvouslabičná 8. vyhledej dvě slova trojslabičná  9. vyhledej dvě slova čtyřslabičná     Všechno zapiš do školního sešitu.

M 5 str. 7 cv. 4, 5, str. 8 cv. 2, 3, na zadním obalu vyhledávat čísla, číst před, za, určit počet desítek, jednotek

ČJ str. 26 cv. 1 věty přepiš ve správném pořadí do domácího sešitu

Čítanka str. 41, Matematické minutovky str. 20 cv. 39 a) b) c) d)

Distanční výuka pátek 6. 11. 2020

ČJ str. 27 cv. 3 přepiš 3 věty správně do domácího sešitu

Čítanka str. 40, písanka str. 23 dokončit, str. 24 pět řádků

Matematické minutovky str. 19 celá

Distanční výuka čtvrtek 5. 11. 2020

Úkoly pro děti omluvené z videokonference: ČJ str. 27 cv. 1 přečíst, povyprávět, číst po větách, určit co je na začátku věty, na konci, jaký druh věty a kolik má věta slov. Číst znovu po slovech a u každého slova určit počet slabik. Strana 27 cv. 3 určit počet slov ve větách, dvě věty správně přepsat psacím do školního sešitu.

M 5 str. str. 6 cv. 1, 2, 3, 4

ČJ str. 27 cv. 2, po procvičení nalep správně poskládané na list papíru.

M 5 str. 6 cv. 5, M minutovky str. 18 cv. 36

Čítanka str. 39, písanka str. 23 čtyři řádky

Procvičování učiva: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-se-sklada-ze-slov/cviceni.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/z-pohadky-do-pohadky/cviceni1.htm

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/numerace-do-100/stovkova-tabulka/tabulka1.htm

Distanční výuka středa 4. 11. 2020

M 4/A str. 31 cv. 6, str. 32 cv. 3, 4, 5

Čítanka str. 38, písanka str. 22 dokončit, oprava diktátu z videokonference

Distanční výuka úterý 3. 11. 2020

Na videokonferenci si připravte učebnici ČJ, sešit ČJ Š, pracovní sešit M 4/A, sešit M Š, učebnici do prvouky, pouzdro.

Úkoly pro omluvené děti : M 4/a str. 31 cv. 7, str. 32 cv. 1, 2, 7, PRV opakování str. 14, 15, 16

ČJ  str. 25 cv. 1 do domácího sešitu přepsat 4 věty, které vyberte podle obrázků pod cvičením. Každý obrázek bude mít jednu větu ze cv. 1.

M 4/A str. 32 cv. 4, 7, str. 29 pojmenovat tělesa

Písanka str. 22 čtyři řádky, Čítanka str. 37 přečíst

 

 

1.11. 2020     Celý následující týden budou pokračovat videokonference ve stejném režimu jako před prázdninami, tj. ve třech skupinách. První skupina bude začínat v 8,00, druhá skupina v 8, 45 a třetí skupina v 10,15. 

Distanční výuka pondělí 2. 11. 2020

Čítanka str. 36, písanka str. 21, prvouka str. 14, 15 zopakovat poznávání obrázků podle čísel.

ČJ  procvičování věty přací

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-praci/cviceniA1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-praci/cviceniC1.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-praci/cviceniD1.htm

M procvičování geometrická tělesa – všechna 4 cvičení

https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/geotelesa2.htm

Distanční výuka pátek 23. 10. 2020

ČJ str. 23 přečíst, splnit žluté úkoly, 3 věty přepsat do školního sešitu

M str. 29 geometrické tvary – polovina stránky

Čítanka str. 34, 35

Písanka str. 19, 20

Na videokonferenci jsme vypracovali M 4/A str. 28 cv. 6, 7,8,  str.30 celá – dodělají děti, které měly omluvenku

 

 

Distanční výuka čtvrtek 22. 10. 2020

ČJ procvičování věta rozkazovací

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/rozkazovaci1.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/rozkazovaci2.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/rozkazovaci3.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/rozkazovaci4.htm

M 4/A str. 28 cv. 2, 3, 5

Písanka str. 18 dokončit

Čítanka str. 32

 

 

Distanční výuka středa 21. 10. 2020

M 4/A str. 27 cv. 1, 4, 6

Čítanka str. 31

Písanka str. 18 šest řádků

Prv zopakovat učebnice str. 14, 15, procvičování http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/podzim_les1.htm

 

 

Distanční výuka úterý 20. 10. 2020

M 4/A str. 26 cv. 6 str. 27 cv. 3

ČJ str. 21 cv. 1 číst text, vyprávět, pak číst po větách a u každé věty spočítat slova, pak číst po slovech, u každého určit počet slabik. Do školního sešitu přepsat 3 věty psacím písmem.

Čítanka str. 30, nejdříve číst slova, pak text

Kdo chce procvičovat více:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-rozkazovaci/cviceniA1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-rozkazovaci/cviceniC1.html

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

Distanční výuka pondělí 19. 10. 2020

Na videokonferenci si děti připraví učebnici ČJ, diktátový sešit, pouzdro, sešit matematika školní a čítanku.

Další úkoly pro samostatnou práci:

M 4/A str. 24 cv. 3, 5, str. 26 cv. 2, 5, ČÍTANKA str. 29 celá, PÍSANKA str. 17 slova k obrázkům, Prv str. 14, 15 poznávat rostliny a živočichy podle čísel. Další procvičování učiva na těchto stránkách:

https://dum.rvp.cz/materialy/les.html                                 

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/podzim_zvirata1.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/tazaci2.htm

 

 

 

 

Distanční výuka pátek 16. 10. 2020

ČJ učebnice str. 20 cv. 2 číst, str.20 cv. 4 ústně tvořit věty např. Čte Radek pohádky? Hraje Pavel na klavír? Dvě utvořené věty napsat psacím do školního sešitu, kontrolovat na začátku věty velké písmeno, na konci otazník, jména mají na začátku také velké písmeno. Číst text Proč po slovech, slova vytleskat a u každého slova žák řekne počet slabik. Další procvičování druhů vět na těchto stránkách:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-tazaci/vyber.htm

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5f887ff9e4602

Matematika 4/A str. 24 cv. 1,2,4, str. 23 cv. 4, 5, 6, další zábavné procvičování :

https://www.umimematiku.cz/matematika-detail-2-trida

Čítanka str. 28 celou přečíst, u básně Veselý rozhovor poznávat větu tázací (končí otazníkem) a větu oznamovací (končí tečkou), v každé větě spočítat slova. Strana 27 báseň Papírové zuby – 2. sloka zpaměti

Písanka strana 17 – šest řádků

 

 

Distanční výuka čtvrtek 15. 10. 2020

ČJ učebnice str. 20 číst text Proč, splnit žluté a fialové úkoly, přečíst str. 20 cv. 2, splnit ústně str. 20 cv. 3

M 4/A str. 23 cv. 1, 2, 3, matematické minutovky str. 17 cv. 34

Čítanka str. 27 báseň Papírové zuby přečíst 2x, první sloku zpaměti, text Vítr číst, vyprávět, hádanky číst

Písanka – dokončit stranu 16

Posílám odkazy na vhodné procvičování do M a ČJ

http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/ctrnactminus1.htm 

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-20/pocetni-trenazer/odcitani-od-14/priklady.html

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-20/pocetni-trenazer/scitani-s-prechodem-pres-desitku/priklady.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-oznamovaci/vyber.htm

Distanční výuka středa 14. 10. 2020

ČJ učebnice str. 19 cv. 2 (zelené), nejdříve žák přečte věty, o každé řekne, co oznamuje, znovu čte věty, u každé řekne čím začíná, končí a kolik má slov, pak každé slovo přečte po hláskách např. k – o – č – k -a, věty přepíše do školního sešitu, každé slovo znovu přečte, vytleská a spočítá kolik má slabik. Na straně 18 přečte cv. 6 a růžový rámeček.

Matematické minutovky str. 16 cv. 32, str. 17 cv. 33 celé, Matematika 4/A str. 22 cv. 3 ústně, str. 22 cv. 2, 5, 6

Čítanka str. 24 – 26, písanka str. 16 čtyři řádky – písmeno psací a

Prvouka str. 10, 11 poznávat obrázky – číst názvy, pak proužkem papíru názvy zakrýt a opět poznávat, podívat se do své encyklopedie na obrázky stromů, keřů.

 

 

úterý 13. 10. 2020

Domácí úkoly

M 4/a str. 20 cv. 5, str. 21 cv. 1

Informace pro nemocné

ČJ str. 19 cv. 1 přečíst, povyprávět, ústně žluté a fialové úkoly pod textem Opuštěné kotě, do ČJ   Š přepsat první a druhou větu z cv. 1 psacím, přečíst růžový rámeček

M 4/A postupně dopsat všechna cvičení po str. 22, na str. 22 cv. 1

Čítanka str. 24 – 26, písanka str. 15 celá

 

 

 

 

Pátek 9. října 2020

Domácí úkoly

Matematické minutovky str. 15 cv. 29 a)b)c)d)

Připomínám platby za pracovní sešity a SRPŠ. V úterý si děti přinesou dlouhé pravítko – 30 cm, ořezanou tužku č. 2.

Informace pro nemocné

ČJ procvičujeme diktát vět, seznámili jsme se s druhy vět na str. 18, písanka str. 14

M sešit 4/A str. 20 cv. 2, str. 21 cv. 2, 4, 5, říkáme příklady ke znázornění na zadní straně obalu matem. – barevné kuličky, procvičujeme sčítání a odčítání s přechodem 10

Prv listnaté a jehličnaté stromy str. 8, 9, 10 číst a hovořit o obrázcích

Čtení z vlastní knihy

čtvrtek 8. 10. 2020

Domácí úkoly 

M pracovní sešit 4/A str. 19 cv. 3, str. 19 cv. 6

Čj oprava diktátu

Nemocní – písanka vše po str. 13 včetně, matem minutovky str. 14 cv. 28a), str. 12, 13 celé, M 4/A str. 18 cv. 1, 4, čítanka str. 22, český jazyk str. 18 celá ústně, procvičovat přepis, opis, diktát vět. 

 

 

Středa 7. října 2020

Čítanka str. 22

Matem. minutovky cv. 23 a), b), c)

V říjnu se uskuteční soutěž MATEMATICKÝ KLOKAN – pro druhou třídu kategorie CVRČEK, proběhne v rámci hodiny matematiky pravděpodobně 23. 10.  Posílám odkaz pro aktivní děti a rodiče, kde si můžete vyzkoušet zadání z minulých ročníků.https://matematickyklokan.net/index.php/sborniky

 

 

Adresa školy

Základní škola T. G. Masaryka Čejkovice, okres Hodonín, příspěvková organizace
Školní 800
696 15 Čejkovice

kontakty

518 362 503, 606 629 364
zs.tgm@centrum.cz
info@zstgmcejkovice.cz
jidelna@zstgmcejkovice.cz
www.zstgmcejkovice.cz
Datová schránka ID: 22cpep7

< 2021 >
Duben
PoÚtStČtSoNe
   1
 • Celý den
  01.04.2021

  Žádné další detaily o události

234
567891011
12131415161718
19
 • Celý den
  19.04.2021-23.04.2021

  Žádné další detaily o události

20
 • Celý den
  20.04.2021-23.04.2021

  Žádné další detaily o události

21
 • Celý den
  21.04.2021-23.04.2021

  Žádné další detaily o události

22
 • Celý den
  22.04.2021-23.04.2021

  Žádné další detaily o události

23
 • Celý den
  23.04.2021-23.04.2021

  Žádné další detaily o události

2425
2627282930