2. třída

Třídní učitelka Marie Hromková

Kontakt:  hromkova@zstgmcejkovice.cz

 

 

Distanční výuka úterý 20. 10. 2020

M 4/A str. 26 cv. 6 str. 27 cv. 3

ČJ str. 21 cv. 1 číst text, vyprávět, pak číst po větách a u každé věty spočítat slova, pak číst po slovech, u každého určit počet slabik. Do školního sešitu přepsat 3 věty psacím písmem.

Čítanka str. 30, nejdříve číst slova, pak text

Kdo chce procvičovat více:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-rozkazovaci/cviceniA1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-rozkazovaci/cviceniC1.html

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

Distanční výuka pondělí 19. 10. 2020

Na videokonferenci si děti připraví učebnici ČJ, diktátový sešit, pouzdro, sešit matematika školní a čítanku.

Další úkoly pro samostatnou práci:

M 4/A str. 24 cv. 3, 5, str. 26 cv. 2, 5, ČÍTANKA str. 29 celá, PÍSANKA str. 17 slova k obrázkům, Prv str. 14, 15 poznávat rostliny a živočichy podle čísel. Další procvičování učiva na těchto stránkách:

https://dum.rvp.cz/materialy/les.html                                 

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/podzim_zvirata1.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/tazaci2.htm

 

 

 

 

Distanční výuka pátek 16. 10. 2020

ČJ učebnice str. 20 cv. 2 číst, str.20 cv. 4 ústně tvořit věty např. Čte Radek pohádky? Hraje Pavel na klavír? Dvě utvořené věty napsat psacím do školního sešitu, kontrolovat na začátku věty velké písmeno, na konci otazník, jména mají na začátku také velké písmeno. Číst text Proč po slovech, slova vytleskat a u každého slova žák řekne počet slabik. Další procvičování druhů vět na těchto stránkách:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-tazaci/vyber.htm

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5f887ff9e4602

Matematika 4/A str. 24 cv. 1,2,4, str. 23 cv. 4, 5, 6, další zábavné procvičování :

https://www.umimematiku.cz/matematika-detail-2-trida

Čítanka str. 28 celou přečíst, u básně Veselý rozhovor poznávat větu tázací (končí otazníkem) a větu oznamovací (končí tečkou), v každé větě spočítat slova. Strana 27 báseň Papírové zuby – 2. sloka zpaměti

Písanka strana 17 – šest řádků

 

 

Distanční výuka čtvrtek 15. 10. 2020

ČJ učebnice str. 20 číst text Proč, splnit žluté a fialové úkoly, přečíst str. 20 cv. 2, splnit ústně str. 20 cv. 3

M 4/A str. 23 cv. 1, 2, 3, matematické minutovky str. 17 cv. 34

Čítanka str. 27 báseň Papírové zuby přečíst 2x, první sloku zpaměti, text Vítr číst, vyprávět, hádanky číst

Písanka – dokončit stranu 16

Posílám odkazy na vhodné procvičování do M a ČJ

http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/ctrnactminus1.htm 

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-20/pocetni-trenazer/odcitani-od-14/priklady.html

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-20/pocetni-trenazer/scitani-s-prechodem-pres-desitku/priklady.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-oznamovaci/vyber.htm

Distanční výuka středa 14. 10. 2020

ČJ učebnice str. 19 cv. 2 (zelené), nejdříve žák přečte věty, o každé řekne, co oznamuje, znovu čte věty, u každé řekne čím začíná, končí a kolik má slov, pak každé slovo přečte po hláskách např. k – o – č – k -a, věty přepíše do školního sešitu, každé slovo znovu přečte, vytleská a spočítá kolik má slabik. Na straně 18 přečte cv. 6 a růžový rámeček.

Matematické minutovky str. 16 cv. 32, str. 17 cv. 33 celé, Matematika 4/A str. 22 cv. 3 ústně, str. 22 cv. 2, 5, 6

Čítanka str. 24 – 26, písanka str. 16 čtyři řádky – písmeno psací a

Prvouka str. 10, 11 poznávat obrázky – číst názvy, pak proužkem papíru názvy zakrýt a opět poznávat, podívat se do své encyklopedie na obrázky stromů, keřů.

 

 

úterý 13. 10. 2020

Domácí úkoly

M 4/a str. 20 cv. 5, str. 21 cv. 1

Informace pro nemocné

ČJ str. 19 cv. 1 přečíst, povyprávět, ústně žluté a fialové úkoly pod textem Opuštěné kotě, do ČJ   Š přepsat první a druhou větu z cv. 1 psacím, přečíst růžový rámeček

M 4/A postupně dopsat všechna cvičení po str. 22, na str. 22 cv. 1

Čítanka str. 24 – 26, písanka str. 15 celá

 

 

 

 

Pátek 9. října 2020

Domácí úkoly

Matematické minutovky str. 15 cv. 29 a)b)c)d)

Připomínám platby za pracovní sešity a SRPŠ. V úterý si děti přinesou dlouhé pravítko – 30 cm, ořezanou tužku č. 2.

Informace pro nemocné

ČJ procvičujeme diktát vět, seznámili jsme se s druhy vět na str. 18, písanka str. 14

M sešit 4/A str. 20 cv. 2, str. 21 cv. 2, 4, 5, říkáme příklady ke znázornění na zadní straně obalu matem. – barevné kuličky, procvičujeme sčítání a odčítání s přechodem 10

Prv listnaté a jehličnaté stromy str. 8, 9, 10 číst a hovořit o obrázcích

Čtení z vlastní knihy

čtvrtek 8. 10. 2020

Domácí úkoly 

M pracovní sešit 4/A str. 19 cv. 3, str. 19 cv. 6

Čj oprava diktátu

Nemocní – písanka vše po str. 13 včetně, matem minutovky str. 14 cv. 28a), str. 12, 13 celé, M 4/A str. 18 cv. 1, 4, čítanka str. 22, český jazyk str. 18 celá ústně, procvičovat přepis, opis, diktát vět. 

 

 

Středa 7. října 2020

Čítanka str. 22

Matem. minutovky cv. 23 a), b), c)

V říjnu se uskuteční soutěž MATEMATICKÝ KLOKAN – pro druhou třídu kategorie CVRČEK, proběhne v rámci hodiny matematiky pravděpodobně 23. 10.  Posílám odkaz pro aktivní děti a rodiče, kde si můžete vyzkoušet zadání z minulých ročníků.https://matematickyklokan.net/index.php/sborniky

 

 

Adresa školy

Základní škola T. G. Masaryka Čejkovice, okres Hodonín, příspěvková organizace
Školní 800
696 15 Čejkovice

kontakty

518 362 503, 606 629 364
zs.tgm@centrum.cz
info@zstgmcejkovice.cz
jidelna@zstgmcejkovice.cz
www.zstgmcejkovice.cz
Datová schránka ID: 22cpep7

Uživatelské jméno: 
Heslo: 
< 2019 >
Květen 23
  • 23

    Beseda s Cyrilem Podolským

    Celý den
    23.05.2019

    Beseda je určena pro žáky 6. – 8. třídy.