2. třída

Dobrý den milí rodiče, zde budu každý den vkládat úkoly pro děti. Prosím o dohled při jejich plnění. Pokud se stane, že některému z úkolů vaše dítě neporozumí, vyznačte v sešitu barevně a vyřešíme problém po návratu do školy. Děkuji za spolupráci, H. Knápková, tř. učitelka. knapkova@zstgmcejkovice.cz

30.3.2020

ČJ – pořad UČÍTELKA od 9:35 h – Téma: Procvičíme čtení a psaní slov se skupinami dě, tě, ně

AJ – pracovní sešit str. 54 – pojmenuj a obtáhni zvíře ve spleti čar a potom ho najdi dole a do rámečku označ (zatrhni dle zadání), str. 55 – dokresli zvířátkům ocásky, zopakuj výslovnost (ovečka + lvíček): https://www.learningchocolate.com/category/animals  

M – geometrie – str. 21/ cv. 1 (strany geometrických tvarů jsou barevné úsečky, např. strany čtverce jsou: AB, BC, CD a AD, vrcholy jsou body – říkávám dětem „špičky“, vrcholy čtverce jsou A, B, C, D), stejným způsobem určíme strany a vrcholy u obdélníku a trojúhelníku … cv. 2 – pravítko – ukážeme  jednotky cm a mm, pak dle pravítka převádíme z milimetrů na centimetry a opačně sloupečky a, b, c

ČT – str. 110 – 111(prosím rodiče, aby dětem přečetli str. 110, děti přečtou str. 111), PÍS – str. 15 celá

27.3.2020

 

ČJ – str. 77/ cv. 4 – přepsat do ČJ-Š a barevně vyznačit velká písmena dle zadání

M – str. 20/ cv. 7 (do tabulky vepíšeme počet krabiček ze zadání a násobíme dvěma), cv. 8 (připomenout dětem, že dělení má přednost před sčítáním – tzn. nejdříve vydělíme a pak přičteme číslo), cv. 9 (dělíme dvěma)

ČT – str. 108-109

Výzva: Prosím rodiče, kteří tak neučinili, o zaslání svých aktuálních kontaktů (mail+telefon) na knapkova@zstgmcejkovice.cz . Děkuji. 

Přeji vám úspěšné splnění pátečních úkolů a pohodový víkendsmile.

26.3.2020

 

ČJ – opakuj si psaní velkých a malých písmen na www.gramar.in (vyber 2. třídu –  malé nebo VELKÉ písmeno)

+UČÍTELKA od 9:35 h – Téma: Aktivně nasloucháme čtenému textu – pomůcky: pastelky, příloha (vytiskni) slova-karty

M – str. 20/ cv. 5, 6

Prv – str. 50 – JARNÍ LES – prohlédnout a dle čísel vyhledat a ukázat v obrázku rostliny a živočichy

ČT – str. 107, PÍS – str. 14 celá

Tělocvik – vzkaz pro děti od p. uč. Šolkové – výzva k aktivitě

25.3.2020

 

ČJ – opakování abeceda: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/abeceda/ucime-se-abecedu/cviceni1.htm , uč. str. 77/ přečíst růžový rámeček, potom do školního sešitu přepsat cv. 3

M – str. 20 – slovní úlohy: cv. 1, cv. 2 (slovní úlohy na dělení-ve znázornění kroužkovat prvky po 2), cv. 3 (4 řady po 2 míčcích tj. násobení 4·2=8), cv. 4

ČT – str. 106

Vážení rodiče, vzhledem k mimořádné situaci vás prosím o zaslání svých aktuálních emailových a telefonních kontaktů na emailovou adresu knapkova@zstgmcejkovice.cz . Děkuji.

24.3.2020

 

ČJ –  Vlastní jména zvířat – píšeme s velkým písmenem na začátku – zkus si doplnit online cvičení: http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/vl_jme2.htm

M – str. 19/ cv. 3, 4 + UČÍTELKA v 9:35 h – Řešíme slovní úlohu, pomůcky: tužka, papír, pastelky, mince (1 Kč, 2 Kč, 5 Kč,10 Kč, 20 Kč, 50 Kč)

Prv – opakování https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/lide-a-cas/u-hodinare/cviceni1.htm + učebnice str. 48 – 49 – JARO U VODY – obrázek prohlédnout a podle čísel vlevo nahoře najít a ukázat rostliny a živočichy

23.3.2020

ČJ – str. 75/ cv. 5 (můžete doplnit jména a příjmení spolužáků) do sešitu ČJ-Š. Sleduj ČT2 pořad UČÍTELKA  v 9:35 h – Souhlásky uprostřed a na konci slov (Pomůcky: papír A4, tužka, nůžky, červený a modrý fix).

AJ –  ANIMALS = ZVÍŘATA – Poslechni a opakuj výslovnost slovíček na Animals1 (ovečka) a Animals (lvíček) https://www.learningchocolate.com/category/animals

M – str. 19 –DĚLENÍ DVĚMA – můžete dát dětem hádanku:  Jeden člověk má dvě nohy. Kolik je to lidí, když vidím 4 nohy? Kolik je to lidí, když vidím 6 nohou? Apod…. cv. 1 – dávat míčky do balíčků po dvou (kroužkovat)-určovat počet balíčků, cv. 2 – opět kroužkovat po dvojicích, udělat zkoušku násobením.

ČT – str. 105, PÍS – str. 13 celá

20.3.2020

ČJ – str. 75 – Vlastní jména osob – zapamatovat si, že ve jménu a příjmení píšeme na začátku velké písmenko, cv. 1 – projít si ústně text + úkolky pod ním, cv. 3 – přepsat do sešitu ČJ-Š,

M – str. 18 viz foto – udělejte dle předlohy, cv. 4 a 5 děti dokončí samy,                 Čt – str. 103-104

 

19.3.2020

ČJ – UČÍTELKA pořad na ČT2 v 9:35 – 10:00 h pro druháčky -Pracujeme s textem, M – str. 18 – Příprava na dělení –  ve cv. 1 pastelkou kroužkovat děti po čtyřech (rozdělujeme po čtyřech), pak doplnit příklad a odpověď. Ve cv. 2 – nejdříve 12 bonbónů na obrázku rozdělit na tři stejné hromádky pro tři děti, pak pod každé jméno nakreslit správný počet bonbónků (ať si to děti zkusí třeba na fazolkách nebo pokud máte doma bonbóny), pak opět doplnit výsledek a napsat odpověď, Prv – opakovat čas (roční období, měsíce, týden + hodiny – využijte odkaz, co máte v Domácím procvičování-viz úplně dole), jestli půjdete s dětmi na vycházku do přírody nebo pokud máte zahradu na dvorku, ukazujte jim, jak všechno roste – JARO, Čt – str. 102 – Jak Křemílek a Vochomůrka zasadili semínko https://www.youtube.com/watch?v=z6VGOa1YR0U , Pís – str. 12 celá

 

 

 

18.3.2020

ČJ – ústně si zopakovat abecedu + rozdělení hlásek dle str. 118, str. 111/ c. 13 – ústně zdůvodnit, co doplníme, tři věty přepsat do sešitu ČJ-Š, M – str. 17/ cv. 7, 8 – slovní úlohy přečíst a do volného okénka vepsat příklad, odpovědět ústně, dále vypočítat cv. 9 a 10, Čt – dočíst text Jak fazole rostla str. 100-101 + odpovědět na modré otázky, dále přečíst a uhodnout hádanky dle obrázků

Pozn.: Povídání o pejskovi a kočičce – již nebudu zadávat čtení dalších kapitol, ať si děti ve volných chvilkách postupně čtou.

Milí rodiče a moji žáčci, dlouho jsme se neviděli. Doufám, že jste zdraví. Ráda bych, kdybyste mi na mail knapkova@zstgmcejkovice.cz (k tomu využijte žákovský mail – děti mají vlepen do omluvného listu) nebo  na messenger poslali malou zprávu nebo fotku, jak se vám daří vypracovat úkoly a jak se máte. Budu se těšitsmile.

17.3.2020

ČJ – str. 74/ cv. 1 + úkolky pod článkem – ústně, cv. 2 přepsat do sešitu ČJ-Š – dle zadání barevně vyznačit názvy osob, zvířat a věcí,     M – ČT2 UČÍTELKA 9:35 – 10:00 Opakujeme počítání do sta a násobilku dvěma, PS str. 17/ cv. 6, 11,                                                        Prv – str. 47 – Stromy na jaře – prohlédnout obrázky, přečíst text, do sešitu Prvouka dle učebnice nakreslit strom a popsat jeho části.

16.3.2020

ČJ – zapněte dětem ČT2 – pořad UČÍTELKA pro 2. třídu (9:35 – 10:00) Zopakujeme si tvrdé a měkké souhlásky

AJ – str. 53 – doplnit nálepky do obrázků + poslech CD č. 18 (písnička I wash my hands), M – str. 17/ cv. 3 do sešitu M-Š, cv. 4, 5, Čt – str. 100 – přečíst jen 1. část, Pís – str. 11 celá (stačí napsat do čtvrtku 19.3.)

11.3.2020

ČJ – str. 71/cv. 2 na folii, cv. 4 přepsat (nediktovat) do sešitu ČJ-Š, M – str. 16/ cv. 2, 3, 4, 5, dále mají děti list se sloupečky + a – do 100 s přechodem, mají počítat ještě 8 sloupců, ať si každý den (st, čt, pá, po) vypočítají sloupce dva (jeden na sčítání, druhý na odčítání), Četba – Povídání o pejskovi a kočičce – O pyšné noční košilce – pokračovat ve čtení této kapitoly

12.3.2020

ČJ – str. 73 Podstatná jména – ústně udělat cv. 1 i s úkoly pod ním, písemně do sešitu cv. 3 – do tří sloupečků rozdělovat podstatná jména, M – str. 16/ cv. 6, 7, 8 a do školního sešitu cv. 9 (slovní úloha) a 10 (tabulka) 

1

7

3

5

8

2

4

6

9

10

2 Kč

14 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

Prv – str. 46, do sešitu zápis: Květiny na jaře – sasanka, sněženka, bledule, narcis, petrklíč, pampeliška, fialka + nakreslit a popsat části kvetoucí rostliny dle učebnice

Čt – str. 97 – přečíst a zapsat do lístku Domácí čtení, rodiče podepíší, písanka str. 10 celá

13.3.2020

ČJ – str. 73/ cv. 4 do ČJ-Š, M – str. 17/ cv. 1, 2, Čt – str. 98-99 (zapsat do lístku Domácí čtení)

Zde si můžete najít pro děti online cvičení, dle potřeby:

Domácí procvičování

Adresa školy

Základní škola T. G. Masaryka Čejkovice, okres Hodonín, příspěvková organizace
Školní 800
696 15 Čejkovice

kontakty

518 362 503, 606 629 364
zs.tgm@centrum.cz
info@zstgmcejkovice.cz
jidelna@zstgmcejkovice.cz
www.zstgmcejkovice.cz
Datová schránka ID: 22cpep7

iŠkola.cz - přihlášení


< 2020 >
Březen 1
  • 01
    Žádné události