2. třída

Třídní učitelka Marie Hromková

Kontakt:  hromkova@zstgmcejkovice.cz

 

 

Pátek 15. ledna 2021

Český jazyk – doplňování tvrdých slabik do slov, učebnice str. 52 ústně, třídění písmen do skupin samohlásky, souhlásky tvrdé, dvojhlásky

M geometrie rýsování bodů, přímek, spojování dvou bodů do úsečky, M6 str. 4 cv. 2, pouze vyznačit úsečky, měření ne, cv. 5

Čítanka str. 72, písanka str. 6 říkanka Aktovka -přepis psacím

Čtvrtek 14. ledna 2021

ČJ děti si napíší do sloupce tvrdé slabiky, vymýšlejí slova s tvrdými slabikami a zapisují, zdůvodňují po h musí být y, protože h je tvrdá souhláska …., učebnice str. 52, přečíst text, vyprávět, počítat slova ve větách, určovat počet slabik ve slovech. Psali jsme diktát str. 51 cv. 4.

M 6 str. 4 cv. 2, str. 4 cv1, zapsat k obrázkům ceny zboží, ústně říkat, co si mohou koupit za 50 Kč, za 30 Kč … podle modrých a růžových řádků pod obrázky, nic zatím nezapisovat, hrát si s papírovými penězi na obchod.

Čítanka str. 70, 71, rozhovor o pohádkách – které jsou oblíbené, jaké pohádky mají děti v knihovničce doma, které pohádkové postavy znají, říkat pohádkové dvojice např. Káťa a Škubánek, Bob a Bobek atd., po přečtení pohádky z čítanky vymýšlet další věty, které mohl Honza přednést králi.

Písanka str. 5 dokončit

 

 

 

Středa 13. ledna 2021

DÚ pro žáky, kteří chodí do školy : ČJ str. 51 cv. 2 do ČJ D, Čítanka str. 70, 71 číst 2x, podpis rodičů v Čítance potvrdí splnění úkolu, děti mají v aktovce malý test, maximální počet bodů byl 14, s podpisem vrátí zítra ve škole.

Učivo pro chybějící žáky 

ČJ psali jsme test s těmito úkoly : napsat samohlásky krátké, dlouhé, dvojhlásky, souhlásky tvrdé, slabiky tvrdé, v textu označit barevně samohlásky krátké, jinou barvou samohlásky dlouhé. V textu  označit 3 slova jednoslabičná, 3 slova dvojslabičná, 3 slova trojslabičná a 1 slovo čtyřslabičné. Vhodný text k okopírování je na str. 50 cv. 1 nebo 52 cv. 1, další úkol spočítat slova ve větách. ČJ str. 51 cv. 2 do ČJ D.

M 6 str. 1 celou dokončit, str. 3 cv. 4 a 7, s penězi trénovat 45 + ? = 75, 98 – ? = 38

Prv učebnice str. 37 celou přečíst

Čítanka str. 70, 71, písanka str. 2 rébusy, str. 5 úkol tužka, společně seřadit podle abecedy a pak správně napsat

Úterý 12. ledna 2021

Český jazyk procvičování psaní ú, ů, u, opakujeme druhy vět, učebnice str. 51 cv. 1, žluté a fialové úkoly ústně

Matem. 6 str. 2 cv. 1, 4, 5, str. 3 cv. 1, písemné odčítání – začínáme od čáry směrem nahoru, nejdříve jednotky a říkáme otázku: Nula a kolik chybí do 8? Osm. Číslici zapíšeme pod jednotky. Stejně se ptáme u desítek.

AJ poslech CD z učebnice

Písanka str. 4 poslední 3 řádky, čtení ze své knihy.

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/samohlasky/psani-u/pravopisny-trenazer/cviceni.html

https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/4mapetimin1.htm

https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/dvojcif_do100bez6.htm

Pondělí 11. ledna 2021

Český jazyk

učebnice str. 50, všechny úkoly ústně, zdůvodnění – ve slově ryba doplníme y, protože r je tvrdá souhláska.

Matematika 6 str. 2 cv. 2,3,6, které příklady jdou obtížně použít znázornění desetikoruny a koruny.

Prvouka – části těla, části obličeje, pojmenování prstů

Čítanka str. 66, 67 hlasité čtení, vyprávění, co děti zaujalo, co nového se dozvěděly.

Písanka str. 4 opis říkanky

 

 

Pátek 8. ledna 2021

Český jazyk – opakování samohlásky krátké, dlouhé, dvojhlásky, souhlásky tvrdé, co víme o větě O, T, P, R, vyjmenovat abecedu, pravidlo pro psaní úů. Učebnice str. 49 cv. 1 přečíst, povyprávět, žluté a fialové úkoly ústně, cv. 2 ústně zdůvodňovat: po k bude y, protože k je tvrdá souhláska, cv. 3 ústně, cv. 4 do ČJ D

M geometrie – procvičování rýsovat body, spojit dva body podle pravítka přímou čarou.

Čtení str. 66, 67 Písanka str. 3 druhý řádek, pak slova podle abecedy, dělali jsme společně, děti odříkávají abecedu a pozorují první písmena u slov, do kroužků zapíší číslo a pak slova píší podle pořadí v abecedě do druhého sloupce

Čtvrtek 7. ledna 2021

ČJ vyjmenovat samohlásky krátké, samohlásky dlouhé, dvojhlásky, souhlásky tvrdé, slabiky tvrdé, vymyslet 2 slova jednoslabičná, 2 dvojslabičná, 2 trojslabičná, vymyslet 1 větu oznamovací, 1 tázací, 1 rozkazovací a přací, říct pravidlo, kde se píše ú ů, říct co se píše na začátku a na konci věty. Učebnice str. 48 celá ústně, do ČJ Š str. 48 cv. 3 , psát jen chybějící slova – mouchy, ropuchy, střechy, punčochy, sprchy, vrchy ……

M procvičovat příklady typu 45 + 3, 59 – 6  bez přechodu desítky, M 6 str. 1 cv. 6, 7, společně s rodičem cv. 5 – sčítáme písemně od jednotek směrem nahoru od čáry – sečteme jednotky, zapíšeme pod čáru pod jednotky, sečteme od spodu desítky, zapíšeme pod desítky. Matem. minutovky str. 27 cv. 53 a)

Písanka 2. díl str. přečíst abecedu, str. 2 přepsat říkanku Abeceda psacím písmem

Čítanka str. 66, vyprávět

Pondělí 4. 1. 2021

Domácí úkoly 

Čítanka str. 62, 63, písanka str. 40

 

 

Čtvrtek 17. 12. 2020

ČJ učebnice str. 48, celou stranu přečíst, postupně plnit ústně úkoly, pak do školního sešitu str. 48 cv. 2, slabiky chy, chý označit modrou pastelkou

M 5 postupně doděláváme pracovní sešit, žáci si zvolí úkoly, označí a samostatně plní. Úkoly, které nezvládají označí červeným vykřičníkem

Čítanka str. 59 – 61

 

Středa 16. 12. 2020

Čtenářský klub se tento týden nekoná, bude až v lednu.

Učivo pro nemocné:

ČJ učebnice str. 47 celou ústně, pak cv. 3 do domácího sešitu

M 5 str. 32 test, samostatná práce

Prv str. 34, 35 přečíst, vyprávět

Čítanka str. 57, písanka str. 39 celá

Úterý 15. 12. 2020

Učivo pro nemocné děti:

ČJ učebnice str. 46 cv. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ústně, cv. 9 písemně do ČJ Š, na webu jsme procvičili rozkazovací a přací věty na školákov.eu

M 5 str. 30 celou dokončit

Písanka str. 38 celá, AJ pouštět si CD na zopakování starých slovíček, novější – oblečení, všechno opakovat hlasitě podle CD

 

Pondělí 14. 12. 2020

Učivo pro nemocné děti: ČJ učebnice str. 45 – celou stranu vytisknout se zvětšením, úkoly jsme si postupně četli, společně vysvětlovali a pak žáci plnili

M. minutovky str. 26 dokončit, M 5 str.28 cv. 3, str. 29 cv. 3, 4, 5, 6, 7, str. 30 cv. 8

Prv str. 32, 33, písanka str. 37 tři řádky malé psací z, tři řádky písmeno ž

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/4opakovani.htm

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/vanoce.htm

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/zima.htm

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/zima_zvirata1.htm

 

 

Pátek 11. 12. 2020

Učivo pro nepřítomné žáky

ČJ str. 43 celou stranu ústně, diktát si zkusit cvičně na papír, str. 42 cv. 1 úkoly: spočítej kolik vět je v příběhu, spočítej slova ve 3. větě, najdi 2 slova 1slabičná, 2 slova 2slabičná, 2 slova neslabičná a 2 slova trojslabičná, vyhledej větu tázací, rozděl na slabiky slova holoubek, komína, houbová, bramborová.

M 5 str. 26 cv. 5, str.27 cv. 4, 6, str.28 cv. 2, 4, procvičování všech probraných příkladů

Čítanka str. 56 – 4 sloky básně dostaly děti na listu, rozstříhaly na řádky, promíchaly, pak správně podle učebnice poskládaly a nalepily na list, dokreslily obrázek

Písanka velké psací L, D  7 řádků  ( kdo má písanku ve škole dopíše příští týden)

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/samohlasky/psani-u/pravopisny-trenazer/cviceni.html

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/procvicovaci-karty2/priklad1.html

 

 

 

 

Čtvrtek 10. 12. 2020

ČJ str. 42 cv. 1, žluté a fialové úkoly, str. 42cv.2 ústně, str. 42 cv. 1 přepsat 3 věty do ČJ  Š

M procvičení 100 – 5, 90 – 8 apod., M. minutovky str. 26 cv. 52 a), b), M 5 str.28cv. 2, 4, ústně, str.27 cv. 4 ústně

Čítanka str.  56, číst, rýmy, písanka str. 35 – 6 řádků

 

Úterý 8.12. a středa 9.12.

Učivo pro chybějící žáky 

ČJ str. 40 celá ústně, str. 41 celá ústně, rozdělujeme slova na slabiky, abychom je uměli rozdělit na konci řádku, procvičujeme psaní slov s u, ú, ů

M 5 str. 26 cv. 7, str. 26 celá, str. 27 cv. 1, 2, 3, Matem. minutovky str. 25 dokončit, str. 26 cv. 51 celé

Prv naučili jsme se psát adresu, bude v testu

Písanka str. 33, 34

Pondělí 7. 12. 2020

Učivo pro nemocné děti  ČJ str. 39 cv. 1 žluté úkoly, fialové úkoly, str. cv. 2 do ČJ  Š, str. 39 cv. 3, 4, 5, 6 ústně

M procvičování  sčítání a odčítání do 20, např. 8 + ? = 14, porovnávání čísel do 100, např.  87 je větší než 56, M 5 str. 23 cv. 3,4,7, Prv Domov, číst učeb. str. 30, 31

Pátek 4. 12. 2020

Učivo pro nemocné: ČJ str. 38 cv. 1 číst, vyprávět, všechny žluté a fialové úkoly, ústně cv. 2, přečíst růžový rámeček, do domácího sešitu str. 38 cv. 3 přepsat 4 věty a podle zadání barevně vyznačit u, ú, ů. M 5 str. 15  Úsečka – přečíst horní polovinu strany a na modré linky doplnit druhy čar podle obrázku. Sešit geometrie – narýsovat dva body a spojit pravítkem přímou čarou – rýsujeme úsečku. Zopakovat několikrát. Vyprávěli jsme si o “Barborkách”

Některé děti nemají v pořádku pomůcky a zdržují při vyučování ostatní. Zkontrolujte dlouhé pravítko, tužka č. 3 na rýsování, tužka č. 2 na psaní, každý den si děti přinesou sešit GEOMETRIE. Nejsou v pořádku opravy v ČJ, kontrolujte pravidelně všechny sešity. Děti budou potřebovat koupit nové sešity, mají už vypsané a potřebují mít náhradní v aktovce.

 

 

Středa 2. 12. 2020

V žákovské knížce Školy OnLine je nyní  možnost  seznámit se s čtvrtletním hodnocením žáků, je možné dohodnout individuální konzultace (nejlépe online).

Domácí úkol: M 5 str. 22 cv. 5, 6, 7, písanka – dopsat stranu s pís P,B  –  2 řádky . Vhodné procvičování do prvouky:

https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/podzim-v-prirode/druhy-zeleniny/ucime-se-1.htm

https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/podzim-v-prirode/druhy-ovoce/ucime-se-1.htm

https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/moje-rodina/ucime-se-1.htm

Pondělí 30. 11. 2020

Domácí úkol M 5 str. 20 cv. 5, 7, str. 18 cv. 6. Doporučuji procvičit:    https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/savci/stavba-tela/cviceni.htm

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/ptaci/stavba-tela/cviceni.htm

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=1&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Hl%C3%A1sky&topic=01.+Hl%C3%A1sky+a%2C+%C3%A1%2C+e%2C+%C3%A9#selid

Učivo pro nepřítomné žáky: ČJ str. 36 cv. 1 číst, vyprávět svými slovy, žluté úkoly. Matem. 5 str. 21 cv. 6, matem. minutovky str. 24 cv. 48, str. 25 cv. 49. Písanka str. 30 celá

Pátek 27. 11. 2020

Domácí úkol ČJ str. 34 cv. 4, str. 35 cv. 4 slova přepiš psacím do ČJ   D

 

Pondělí 23. listopadu 2020

Od 24. 11. (úterý) mají děti náboženství.

Domácí úkol ČJ str. 35  cv. 1, přepsat 2 věty psacím do domácího sešitu. Prosím kontrolujte dětem úkolníčky. Někteří si mají přinést nůžky a lepidlo – mají zápis v úkolníčku.

Tento týden odcházíme na oběd každý den v 11,55 h, v úterý a ve středu se po obědě vracíme ještě do třídy a dokončíme 5. vyučovací hodinu.

 

 

Distanční výuka pondělí 16. 11. 2020

Na videokonferenci budeme pracovat s papírovými čtverečky, připravte je.

ČJ str. 32 cv. 1 – přepsat druhou sloku básně do  ČJ  D. Čítanka str. 47 – 49.  Matematické minutovky str. 22 cv. 43 a), b).

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/samohlasky/kratke-a-dlouhe-samohlasky/vyber.htm

Distanční výuka pátek 13. 11. 2020

ČJ str. 29 cv. 1 přepiš dvě věty do ČJ D, u slov urči počet slabik číslicí nad každé slovo.  Čítanka str. 46. Písanka str. 26 čtyři řádky. Matematické minutovky str. 21 cv. 42.

Distanční výuka čtvrtek 12. 11. 2020

Na videokonferenci budeme potřebovat nové papírové čtverečky do ČJ.

Čítanka str. 45, písanka str. 26 čtyři řádky, M. minutovky str. 22 cv. 44

Procvičování ČJ: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/hranice-slov-ve-vete/cviceni1.htm

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5fac4110d2b41

 

 

 

Distanční výuka středa 11. 11. 2020

Na videokonferenci budeme potřebovat papírové čtverečky – nejméně 10 kusů, ale připravte víc, budeme používat téměř každý den i v ČJ.

ČJ str. 30 cv. 1 přepiš 4 věty do sešitu ČJ  D. Čítanka str. 44, 45 O peřině a polštáři. Písanka str. 25 dokončit. Matematické minutovky str. 21 cv. 41 a), b).

 

 

Distanční výuka úterý 10. 11. 2020

Videokonference – úkoly pro omluvené děti: ČJ str. 29 cv. 1 číst, odpovědět na otázky 1) Na co kluci čekají? 2) Co budou dělat, až tu věc uvidí? 3) Jak se kluci jmenují? 4) Kde kluci stojí? Číst text a u slov určit počet slabik, pozorovat, jak jsou na konci řádku rozdělená slova, přečíst str. 29 růžový rámeček, zopakovat dopravní prostředky.  Matematika 5 str. 8 cv. 4, 5, 6, 8.

Na videokonferenci si děti připraví 10 papírových čtverečků ( asi 1,5 cm x 1,5 cm)

ČJ str. 28 cv. 4 přepis vět do domácího sešitu. Čítanka str. 42, 43. Písanka str. 25 pět řádků.

M 5 str. 8 cv. 9. Matem. minutovky str. 20 cv. 40 a), b).

ČJ procvičování slabiky  https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04a.+Slabiky&topic=01.+Po%C4%8Det+slabik+ve+slovech#selid

M procvičování zápis čísel 0 – 100  https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=Matematika&search1=02.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+100&topic=02.+Z%C3%A1pis+%C4%8D%C3%ADsel+-+level+2#selid

M procvičování porovnávání čísel 0 – 100  https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=Matematika&search1=02.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+100&topic=06.+Porovn%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD#selid

 

 

Distanční výuka pondělí 9. 11. 2020

Videokonference – probrané učivo: ČJ str. 28 cv. 1 devět úkolů 1. spočítej kolik je v příběhu Muškát celkem vět 2. spočítej slova ve třetí větě 3. spočítej slova v páté větě 4. spočítej slova v poslední větě 5. přečti první větu a napiš druh věty 6. vyhledej dvě slova jednoslabičná a napiš 7. vyhledej dvě slova dvouslabičná 8. vyhledej dvě slova trojslabičná  9. vyhledej dvě slova čtyřslabičná     Všechno zapiš do školního sešitu.

M 5 str. 7 cv. 4, 5, str. 8 cv. 2, 3, na zadním obalu vyhledávat čísla, číst před, za, určit počet desítek, jednotek

ČJ str. 26 cv. 1 věty přepiš ve správném pořadí do domácího sešitu

Čítanka str. 41, Matematické minutovky str. 20 cv. 39 a) b) c) d)

Distanční výuka pátek 6. 11. 2020

ČJ str. 27 cv. 3 přepiš 3 věty správně do domácího sešitu

Čítanka str. 40, písanka str. 23 dokončit, str. 24 pět řádků

Matematické minutovky str. 19 celá

Distanční výuka čtvrtek 5. 11. 2020

Úkoly pro děti omluvené z videokonference: ČJ str. 27 cv. 1 přečíst, povyprávět, číst po větách, určit co je na začátku věty, na konci, jaký druh věty a kolik má věta slov. Číst znovu po slovech a u každého slova určit počet slabik. Strana 27 cv. 3 určit počet slov ve větách, dvě věty správně přepsat psacím do školního sešitu.

M 5 str. str. 6 cv. 1, 2, 3, 4

ČJ str. 27 cv. 2, po procvičení nalep správně poskládané na list papíru.

M 5 str. 6 cv. 5, M minutovky str. 18 cv. 36

Čítanka str. 39, písanka str. 23 čtyři řádky

Procvičování učiva: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-se-sklada-ze-slov/cviceni.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/z-pohadky-do-pohadky/cviceni1.htm

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/numerace-do-100/stovkova-tabulka/tabulka1.htm

Distanční výuka středa 4. 11. 2020

M 4/A str. 31 cv. 6, str. 32 cv. 3, 4, 5

Čítanka str. 38, písanka str. 22 dokončit, oprava diktátu z videokonference

Distanční výuka úterý 3. 11. 2020

Na videokonferenci si připravte učebnici ČJ, sešit ČJ Š, pracovní sešit M 4/A, sešit M Š, učebnici do prvouky, pouzdro.

Úkoly pro omluvené děti : M 4/a str. 31 cv. 7, str. 32 cv. 1, 2, 7, PRV opakování str. 14, 15, 16

ČJ  str. 25 cv. 1 do domácího sešitu přepsat 4 věty, které vyberte podle obrázků pod cvičením. Každý obrázek bude mít jednu větu ze cv. 1.

M 4/A str. 32 cv. 4, 7, str. 29 pojmenovat tělesa

Písanka str. 22 čtyři řádky, Čítanka str. 37 přečíst

 

 

1.11. 2020     Celý následující týden budou pokračovat videokonference ve stejném režimu jako před prázdninami, tj. ve třech skupinách. První skupina bude začínat v 8,00, druhá skupina v 8, 45 a třetí skupina v 10,15. 

Distanční výuka pondělí 2. 11. 2020

Čítanka str. 36, písanka str. 21, prvouka str. 14, 15 zopakovat poznávání obrázků podle čísel.

ČJ  procvičování věty přací

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-praci/cviceniA1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-praci/cviceniC1.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-praci/cviceniD1.htm

M procvičování geometrická tělesa – všechna 4 cvičení

https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/geotelesa2.htm

Distanční výuka pátek 23. 10. 2020

ČJ str. 23 přečíst, splnit žluté úkoly, 3 věty přepsat do školního sešitu

M str. 29 geometrické tvary – polovina stránky

Čítanka str. 34, 35

Písanka str. 19, 20

Na videokonferenci jsme vypracovali M 4/A str. 28 cv. 6, 7,8,  str.30 celá – dodělají děti, které měly omluvenku

 

 

Distanční výuka čtvrtek 22. 10. 2020

ČJ procvičování věta rozkazovací

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/rozkazovaci1.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/rozkazovaci2.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/rozkazovaci3.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/rozkazovaci4.htm

M 4/A str. 28 cv. 2, 3, 5

Písanka str. 18 dokončit

Čítanka str. 32

 

 

Distanční výuka středa 21. 10. 2020

M 4/A str. 27 cv. 1, 4, 6

Čítanka str. 31

Písanka str. 18 šest řádků

Prv zopakovat učebnice str. 14, 15, procvičování http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/podzim_les1.htm

 

 

Distanční výuka úterý 20. 10. 2020

M 4/A str. 26 cv. 6 str. 27 cv. 3

ČJ str. 21 cv. 1 číst text, vyprávět, pak číst po větách a u každé věty spočítat slova, pak číst po slovech, u každého určit počet slabik. Do školního sešitu přepsat 3 věty psacím písmem.

Čítanka str. 30, nejdříve číst slova, pak text

Kdo chce procvičovat více:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-rozkazovaci/cviceniA1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-rozkazovaci/cviceniC1.html

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

Distanční výuka pondělí 19. 10. 2020

Na videokonferenci si děti připraví učebnici ČJ, diktátový sešit, pouzdro, sešit matematika školní a čítanku.

Další úkoly pro samostatnou práci:

M 4/A str. 24 cv. 3, 5, str. 26 cv. 2, 5, ČÍTANKA str. 29 celá, PÍSANKA str. 17 slova k obrázkům, Prv str. 14, 15 poznávat rostliny a živočichy podle čísel. Další procvičování učiva na těchto stránkách:

https://dum.rvp.cz/materialy/les.html                                 

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/podzim_zvirata1.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/tazaci2.htm

 

 

 

 

Distanční výuka pátek 16. 10. 2020

ČJ učebnice str. 20 cv. 2 číst, str.20 cv. 4 ústně tvořit věty např. Čte Radek pohádky? Hraje Pavel na klavír? Dvě utvořené věty napsat psacím do školního sešitu, kontrolovat na začátku věty velké písmeno, na konci otazník, jména mají na začátku také velké písmeno. Číst text Proč po slovech, slova vytleskat a u každého slova žák řekne počet slabik. Další procvičování druhů vět na těchto stránkách:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-tazaci/vyber.htm

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5f887ff9e4602

Matematika 4/A str. 24 cv. 1,2,4, str. 23 cv. 4, 5, 6, další zábavné procvičování :

https://www.umimematiku.cz/matematika-detail-2-trida

Čítanka str. 28 celou přečíst, u básně Veselý rozhovor poznávat větu tázací (končí otazníkem) a větu oznamovací (končí tečkou), v každé větě spočítat slova. Strana 27 báseň Papírové zuby – 2. sloka zpaměti

Písanka strana 17 – šest řádků

 

 

Distanční výuka čtvrtek 15. 10. 2020

ČJ učebnice str. 20 číst text Proč, splnit žluté a fialové úkoly, přečíst str. 20 cv. 2, splnit ústně str. 20 cv. 3

M 4/A str. 23 cv. 1, 2, 3, matematické minutovky str. 17 cv. 34

Čítanka str. 27 báseň Papírové zuby přečíst 2x, první sloku zpaměti, text Vítr číst, vyprávět, hádanky číst

Písanka – dokončit stranu 16

Posílám odkazy na vhodné procvičování do M a ČJ

http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/ctrnactminus1.htm 

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-20/pocetni-trenazer/odcitani-od-14/priklady.html

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-20/pocetni-trenazer/scitani-s-prechodem-pres-desitku/priklady.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-oznamovaci/vyber.htm

Distanční výuka středa 14. 10. 2020

ČJ učebnice str. 19 cv. 2 (zelené), nejdříve žák přečte věty, o každé řekne, co oznamuje, znovu čte věty, u každé řekne čím začíná, končí a kolik má slov, pak každé slovo přečte po hláskách např. k – o – č – k -a, věty přepíše do školního sešitu, každé slovo znovu přečte, vytleská a spočítá kolik má slabik. Na straně 18 přečte cv. 6 a růžový rámeček.

Matematické minutovky str. 16 cv. 32, str. 17 cv. 33 celé, Matematika 4/A str. 22 cv. 3 ústně, str. 22 cv. 2, 5, 6

Čítanka str. 24 – 26, písanka str. 16 čtyři řádky – písmeno psací a

Prvouka str. 10, 11 poznávat obrázky – číst názvy, pak proužkem papíru názvy zakrýt a opět poznávat, podívat se do své encyklopedie na obrázky stromů, keřů.

 

 

úterý 13. 10. 2020

Domácí úkoly

M 4/a str. 20 cv. 5, str. 21 cv. 1

Informace pro nemocné

ČJ str. 19 cv. 1 přečíst, povyprávět, ústně žluté a fialové úkoly pod textem Opuštěné kotě, do ČJ   Š přepsat první a druhou větu z cv. 1 psacím, přečíst růžový rámeček

M 4/A postupně dopsat všechna cvičení po str. 22, na str. 22 cv. 1

Čítanka str. 24 – 26, písanka str. 15 celá

 

 

 

 

Pátek 9. října 2020

Domácí úkoly

Matematické minutovky str. 15 cv. 29 a)b)c)d)

Připomínám platby za pracovní sešity a SRPŠ. V úterý si děti přinesou dlouhé pravítko – 30 cm, ořezanou tužku č. 2.

Informace pro nemocné

ČJ procvičujeme diktát vět, seznámili jsme se s druhy vět na str. 18, písanka str. 14

M sešit 4/A str. 20 cv. 2, str. 21 cv. 2, 4, 5, říkáme příklady ke znázornění na zadní straně obalu matem. – barevné kuličky, procvičujeme sčítání a odčítání s přechodem 10

Prv listnaté a jehličnaté stromy str. 8, 9, 10 číst a hovořit o obrázcích

Čtení z vlastní knihy

čtvrtek 8. 10. 2020

Domácí úkoly 

M pracovní sešit 4/A str. 19 cv. 3, str. 19 cv. 6

Čj oprava diktátu

Nemocní – písanka vše po str. 13 včetně, matem minutovky str. 14 cv. 28a), str. 12, 13 celé, M 4/A str. 18 cv. 1, 4, čítanka str. 22, český jazyk str. 18 celá ústně, procvičovat přepis, opis, diktát vět. 

 

 

Středa 7. října 2020

Čítanka str. 22

Matem. minutovky cv. 23 a), b), c)

V říjnu se uskuteční soutěž MATEMATICKÝ KLOKAN – pro druhou třídu kategorie CVRČEK, proběhne v rámci hodiny matematiky pravděpodobně 23. 10.  Posílám odkaz pro aktivní děti a rodiče, kde si můžete vyzkoušet zadání z minulých ročníků.https://matematickyklokan.net/index.php/sborniky

 

 

Adresa školy

Základní škola T. G. Masaryka Čejkovice, okres Hodonín, příspěvková organizace
Školní 800
696 15 Čejkovice

kontakty

518 362 503, 606 629 364
zs.tgm@centrum.cz
info@zstgmcejkovice.cz
jidelna@zstgmcejkovice.cz
www.zstgmcejkovice.cz
Datová schránka ID: 22cpep7

< 2021 >
Leden
PoÚtStČtSoNe
    1
 • Celý den
  01.01.2021-03.01.2021

  Žádné další detaily o události

2
 • Celý den
  02.01.2021-03.01.2021

  Žádné další detaily o události

3
 • Celý den
  03.01.2021-03.01.2021

  Žádné další detaily o události

45678910
11
 • 17:00 -17:30
  11.01.2021

  Žádné další detaily o události

12
 • 17:00 -17:30
  12.01.2021

  Žádné další detaily o události

 • 17:30 -18:00
  12.01.2021

  Žádné další detaily o události

 • 18:00 -18:30
  12.01.2021

  Žádné další detaily o události

13
 • 17:00 -17:30
  13.01.2021

  Žádné další detaily o události

 • 17:00 -17:30
  13.01.2021

  Žádné další detaily o události

 • 17:30 -18:00
  13.01.2021

  Žádné další detaily o události

 • 18:00 -18:30
  13.01.2021

  Žádné další detaily o události

14
 • 17:00 -17:30
  14.01.2021

  Žádné další detaily o události

 • 17:30 -18:00
  14.01.2021

  Žádné další detaily o události

 • 18:00 -18:30
  14.01.2021

  Žádné další detaily o události

151617
18192021222324
25262728293031