3. třída

Zde budu každý den zadávat úkoly k samostudiu. Některé budou písemně z učebnic – ty se po návratu do školy zkontrolují. V písemné práci vždy červeně označ, co bylo problematické, čemu nerozumíš, přednostně se vysvětlení těchto jevů budeme po návratu do školy věnovat. Dostaneš také odkazy na trénování učiva na internetových stránkách. Pokud ti chybí nějaký sešit, zaveď si nový, vždy zvlášť pro jeden předmět. Věnuj se řádně všem úkolům, nevíme jak dlouho bude tato situace trvat. Neškoď sám sobě. Přeji ti hodně zdaru při práci a těším se, až se sejdeme.
Domácí bodovací hra            ZÁHADA VYBUDO              Zapoj se sealed

Dnes začíná tato nová motivační hra, ve které můžeš získávat za odevzdané úkoly body a na závěr si užít netradiční odměnu.
Pravidla:
1. v domácích úkolech najdeš občas úkol s heslem VYBUDO, termínem odevzdání a počtem bodů, které se ti připíší na konto
2. zároveň můžeš luštit název záhady VYBUDO – zde budu psát postupně indicie k vyřešení, až budeš vědět, pošli email

POZOR!!!!  NEPŘEHLÉDNI!!!!!

1. INDICIE: zkratka VYBUDO je vytvořena vždy z první slabiky tří slov surprised

2. INDICIE: ta tři slova, která tvoří naši zkratku jsou podstatné jméno rodu ženského, sloveso v budoucím čase a poststatné jméno rodu mužskéhowink

27.3. Domácí úkoly

ČJ celý týden procvičujeme podstatná jména

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/rod_cislo_pad1.htm

https://pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/testy—pady.html

Čj str. 96 cv. 1 pročti, zapamatuj si pravopis silně vyznačených slov, písemně splň úkol a) jen v jednotném čísle, v množném si řekni a nepiš

M str. 50 cv. 15

procvičuj počítání do 1000 https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti-b/tajne-obrazky-1/mal

Prv: procvičuj názvy rostlin str. 42,43

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/rostliny4.htm

ČT čti vlastní knížku

HEZKÝ VÍKEND

26.3. Domácí úkoly

ČJ str. 96 cv. 5 pročti, zapamatuj si měkké zakončení sloves na it, slovesa správně napiš, podtrhni jejich měkkou koncovku it, na tři libovolná slovesa vymysli věty a napiš je. Str. 96 cv. 6 pročti, pamatuj si správné psaní slov. Procvičuj podstatná jména https://pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/test—pady-podstatnych-jmen.html

M str. 50 dopočítej písemně pod sebe cvičení 10, str. 50 cv. 11,14

Prv pročti str. 41, procvičuj toto učivo na http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/rostliny1.htm všechna cvičení

Výzva

Milé děti, jistě všechny víte, jak je pro naše zdraví důležitý pohyb.
V dnešní době máme omezený pohyb venku, sportujme tedy doma.
Vyhlašuji proto tyto soutěže:
1. Za jak dlouho se ti podaří překonat hranici 1 000 dřepů? –
upozorňuji, že to nemůžeš dělat najednou a také tě musí někdo kontrolovat
2. Kolik se ti podaří udělat přeskoků přes švihadlo bez přerušení a
jaký čas k tomu potřebuješ? – opět ti to musí někdo počítat, případně stopovat
čas

3. Jak dlouho vydržíš sedět ve vzpřímeném sedu na gymbalu (velký
nafukovací míč) bez dotyku země? – opět by ti to měl někdo měřit

Všechny aktivity jsou čistě dobrovolné. Své výkony mi zasílejte na
mail solkova@zstgmcejkovice.cz s uvedením jména a třídy. Posílejte,
prosím, i náměty na další soutěže. Děkuji a přeji hodně zábavy.
Zdena Šolková

 

Prosím rodiče o zpětnou vazbu na email, či telefon. Dejte, prosím, vědět, jak všechno učivo zvládáte, zda jste v pořádku, co myslíte, že by přispělo k zlepšení této náročné situace. Také prosím rodiče o zaslání funkčních kontaktů (email, telefon). Děkuji. PH

25.3. domácí úkoly

ČJ str.96 cv.3 přečti, ústně splň modré úkoly, zapamatuj si pravopis silně vyznačených slov. Písemně cv.4 str.96. Procvičuj podstatná jména: http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/rod_cislo_pad1.htm

M str. 50 cv. 9,12, cv. 10 písemně pod sebe vypočítej 1.,2.,3. sloupec

Čt str. 118 – 119 čti

wink VYBUDO:

POŠLI ODPOVĚĎ NA HÁDANKU (do pondělí 30.3. za 5 bodů)

Neustále to mění tvar, ale přesto je to stále kulaté. Co to je?

 

24.3. Domácí úkoly

ČJ: opakujeme podstatná jména

Učebnice str. 95 pročti dolea béžový rámeček, uvědom si, co k sobě patří, Ze cv. 1 str. 95 vypiš 5 podstatných jmen. Procvičuj podstatná jména na http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/pod_jm1.htm   

M str. 49 cv. 6,7,8

Prv: pročti str. 40 s její pomocí procvičuj http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/rostliny1.htm

23.3. domácí úkoly

Čj: str. 95 vyjmenovaná slova SYROVÝ   SYCHRAVÝ   USYCHAT

přečti si říkanku o fialce a věty v růžovomodrém rámečku – ty si dobře zapamatuj, přečti cv. 1 a 2, ústně splň u obou cvičení modré úkoly. Písemně – vypiš z obou cvičení silně vytištěná slova, zapamatuj si jejich pravopis a číslicí urči na slovy slovní druhy. Nápověda za syrova (ptáme se JAK, slovní druh příslovce – zapiš správným číslem).

M str. 49 dopočítej zbývající dva poslední sloupce ve cvičení 3, cv. 4,5

Čt čti str. 115,116, 117  ústně odpověz na otázky a úkoly na str. 115,116,117

AJ pro tento týden: pracovní sešit s. 96, cv. 2 (dobrovolně cv. 3)

heslo VYBUDO přijde ti na email úkol za 10 bodů  termín – odevzdej nejpozději pátek 27.3.

20.3. domácí úkoly
ČJ: trénuj vše co máme umět o slovesech.
Procvičuj na www.rysava.websnadno.cz – český jazyk, 2. pololetí – slovesa
– osoba a číslo sloves
– čas sloves

M: str. 49 cv. 1,2. Cv. 3 vypočítej 1.,2.,3. sloupec – použij jaký způsob chceš.

Prv: za pomoci učebnice strany 38 a 39 protrénuj učivo na www.rysava.websnadno.cz – prvouka, 3. ročník, 2. pololetí Znaky života rostlin

PŘEJI PĚKNÝ VÍKEND

19.3. domácí úkoly
ČJ: zopakuj si vyjmenovaná slova SYN SYTÝ SÝR na www.rysava.websnadno.cz – český jazyk 3.třída. 2. pololetí vyjmenovaná slova syn sytý sýr a procvič všechna cvičení, ČJ učebnice str. 95 cv. 5 celé přečti a ústně zdůvodni, napiš 1.2.3.4.5. větu. První větu pak napiš změněnou na tázací, pátou větu na rozkazovací.

M str. 46 cv. 29,30. Procvičuj jednotky délky na www.rysava. websnadno.cz – matematika 3. třída, 2. pololetí Jednotky délky – procvič všechna cvičení.

Čt: čti vlastní knihu

Prv: pečlivě pročti str. 39, do sešitu zapiš nadpis ROZMNOŽOVÁNÍ ROSTLIN a zapiš a přidej příklady jak se rozmnožují kvetoucí rostliny a jak nekvetoucí rostliny. Můžeš přikreslit i obrázky podle učebnice nebo podle toho, co vám roste doma.

18.3.
Domácí úkoly
Čj: připomeň si vyjmenovaná slova po S na webu: www.rysava.websnadno.cz český jazyk, 3.ročník, 2 pololetí vyjmenovaná slova po s a splň všechna cvičení
ČJ str. 94 cv. 3 přečti, splň ústně úkol a, do sešitu vypiš silně vyznačená slova a číslicí nad ně napiš číslo jejich slovního druhu.
Pokud máš spoustu času a nevíš co s ním, splň písemně úkol b a zkus mně ho poslat emailem. Odměna tě nemine!

M str. 46 cv. 24,25,26 + opakuj násobilku na školákově

Čtení: připomeň si o čem byl pondělní dú ze čtení, ústně odpověz na otázku 1 na str.112 a na otázku 1,2 str. 113.
Do sešitu zapiš odpovědi na tyto úkoly (vše na str. 112)
1. Najdi a napiš vlastní jméno
2. Najdi a napiš podřazené slovo ke slovu BYLINA
3. Najdi a napiš slovo souznačné (synonymum) ke slovu OBECNÍ ÚŘAD
4. Najdi a napiš přídavné jméno

17.3.
1. Poděkování všem dětem i rodičům za včerejší aktivitu v emailové komunikaci. Děti, které jste včera odepsaly na můj pozdravný meil, podívejte se do IŽK, máte odměnu v podobě pochvaly.

2. Domácí úkoly
Čj – zopakujte si řadu vyjmenovaných slov po s (pokud jste zapomněli – ČJ str. 92 jsou tam jen malé odlišnosti podle našeho pořadí – SYN, SYTÝ, SÝR, SYROVÝ, SYCHRAVÝ, USYCHAT, SÝKORA, SÝČEK, SYSEL, SYČET, SYPAT), str.94 pročtěte si modrou říkanku a růžovomodré věty – tady si zapamatujte sýr na jídlo, síra -žlutý nerost, používá se k desinfekci (třeba nádob na víno), pročtěte cv. 1,2 a splňte ústně modré úkoly u obou cvičení. Písemně ze cvičení 1,2 vypište silně vyznačená slova, uvědomujte si jejich pravopis.

M str. 46 cv. 22 + zkoušku proveď zaokrouhlením sčítanců na stovky, cv. 23 jen úkoly a,b,c,d. Cv. 27,28.

Prv str. 38 dobře si pročti celou stránku, do sešitu Prv napiš nadpis ROSTLINY SE VYŽIVUJÍ + nakresli obrázek sedmikrásky s informací co přijímá a co vydává, napiš nadpis ROSTLINY DÝCHAJÍ A VYLUČUJÍ
+ nakresli obrázek sedmikrásky a informace co rostlina vdechuje a vydechuje.
Dobře si uvědom rozdíly mezi dýcháním a výživou rostlin. Je to důležité.

AJ na tento týden: – přečti si dopis od Grega v učebnici na s. 37 a splň úkoly na stránce
– odpověz Gregovi – pracovní sešit s. 46

16.3. Domácí úkoly
Sleduj v TV pořad UčíTelka (pokud si dobře pamatuji informace začíná v 9 hodina na programu ČT2)

Český jazyk str. 91 cv. 3 ústně + písemně: vymysli a napiš na podstatná jména babička, liška, les věty s využitím přídavných jmen z tohoto cvičení
cv. 4a písemně celé
Trénuj opět www.rysava.websnadno.cz český jazyk 3.ročník 2 pololetí slovesa

Matematika str. 45 cv. 20 dopočítej písemně pod sebe cv. 20 poslední dva sloupce, spočítej slovní úkol 21,
trénuj násobilku na www.skolákov.eu matematika 3. třída – násobení a dělení 0-10 vybírej úkoly, kde procvičíš všechnu násobilku

ČT čti str. 112 – 114 + O lidech z Kocourkova přečti a vysvětli (ústně)

13. 3. domácí úkoly
ČJ str. 91 pročti hlasy zvířat, ústně splň úkol 1,2, 3.
M str. 36 cv.1 zopakuj si vše, co jsme se učili o kružnici, rýsuj 3 kružnice, vyznač jejich střed, poloměr, průměr, body náležící kružnici a body nenáležící kružnici. Vše správně pojmenuj.
Prv: procvičuj stavbu těla hub na webu: www.brumlik.cz – prvouka – 3třída – stavba hub
AJ: zopakuj si a nauč se popsat části těla
– pracovní sešit s. 48, cv. 2
12. 3. domácí úkoly
ČJ str. 90 cv. 4 několikrát si dobře přečti informace z tohoto cvičení, zkus si vytvořit několik vět o tom, co sis zapamatoval, do sešitu ČJ zapiš informace, co všechno určujeme u sloves. Procvičuj slovesa ve všech cvičeních této webové stránky: www.rysava.websnadno.cz – český jazyk – 3.ročník-2. pololetí – slovesa
– osoba a číslo sloves
– čas sloves
M str. 45 cv. 17 (pozor -v otázce jsou schované 2 výpočty, řádně si promysli co spočítáš nejprve a teprve pak můžeš počítat děti celkem)
str. 45 cv. 18,19
str. 45 cv. 20 – 1.,2.,3. sloupec písemně pod sebe
Čt – čti vlastní knihu
Prv: str. 37 pořádně pročti informace na této stránce, do sešitu zapiš nadpis HOUBY a nakresli oba obrázky i s popisem pod nadpisem Stavba těla hub
11.3. domácí úkoly
ČJ str. 90 cv. 1 přečti cvičení, vypiš 5 silně vyznačených slovesných tvarů a urči u nich osobu číslo a čas. Str. 89 přečti si modrý rámeček ve cv. 2 – na základě těchto informací splň ústně modré úkoly u cv. 2 na str. 90, písemně splň cv. 3 na str. 90.
M zasílám procvičovací stránky na písemné sčítání a odčítání
www.skolakov.eu – matematika 3. třída – písemné sčítání a odčítání: trénuj i oba strážce hradu i v oba indiánské tábory.
ČT čti str. 109 – 111, písemně splň modrý úkol 1 na str. 111

Adresa školy

Základní škola T. G. Masaryka Čejkovice, okres Hodonín, příspěvková organizace
Školní 800
696 15 Čejkovice

kontakty

518 362 503, 606 629 364
zs.tgm@centrum.cz
info@zstgmcejkovice.cz
jidelna@zstgmcejkovice.cz
www.zstgmcejkovice.cz
Datová schránka ID: 22cpep7

iŠkola.cz - přihlášení


< 2020 >
Březen 1
  • 01
    Žádné události