3. třída

Vítám Vás na stránkách 3. třídy. Budu sem vkládat seznam DÚ pro nemocné z Vás a potřebné informace pro Vás i rodiče.

Mgr. Anežka Stávková, tř. učitelka (stavkova@zstgmcejkovice.cz, 518 305 778 

25.6. pá

Nemocné pozdravujeme a přejeme bezva letní den bez domácích úkolů :o). P. učitelka, p. asistentka a spolužáci.

24.6. čt

PRO NEMOCNÉ:

M:

___________________________________________________________________

23.6. st,

PRO NEMOCNÉ:

ČJ: PŘEDLOŽKY

121/1, 2, 3 ústně

sešit ! od kamaráda

SŠ 121/4 – bez uvedení spojky “ale”

PS 53/ první 2 sloupce – dle zadání na str. 52 dole

M: SŠ 28/4 (4. – 6. sloupec), 29/11, 13, 16 (příklad + odpověď)

SŠ 29/14

Poč. 18/ 1. a 2. sloupec

SEZNAM UČEBNIC:

Čj učebnice
čítanka
M učebnice 1., 2. a 3. díl
Prvouka učebnice
Aj učebnice
Hv

_______________________________________________________________

22.6. út,

Žáci 4. třídy zvou děti z náboženství i všechny ostatní na náboženskou pouť. A to tuto středu od 15.00 asi do 17.00. Sraz u kostela. Pěšky. Navštívíme křížky a kapličky v okolí Čejkovic. 

PRO NEMOCNÉ:

ČJ: PŘÍSLOVCE

uč 120/1, 2 čti, 120/3 ústně

sešit ! – zápis od kamaráda

SŠ 120/4, 5

M: Poč. 17/celá

SŠ 28/5 a 29/12 (příklad + odpověď)

Prv: 72 – 73 (četba)

 

21.6. po, PRO NEMOCNÉ

M:  Poč 13/4. sloupec

      28/1 sleduj, 

      SŠ 28/2 první 4 příklady (piš pouze žlutou část a výsledek( př: 4 . 156 = 400 + 200 + 24 = 624)

           28/4 (2 sloupce)

           Poč: 16/celá

Čj: mluvnické kategorie sloves: PL

18.6. pá, PRO NEMOCNÉ:

Čj: 118/1 čti + zápis sešit vykřičník od kamaráda

SŠ 118/3 – piš přídavná jména, zájmena, číslovky k podstatným jménům do jedné věty. Nadepisuj čísla slovních druhů!

př.

2              3        4        1

malované naše dva hrnečky

M: SŠ 26/12 – 2 sloupce

SŠ 27/15 celé, 27/19 sleduj postup, počítej prvních pět příkladů

Prv: PL Společné znaky 2. část (tabulka ČLOVĚK, ZVÍŘE, ROSTLINA) a Čím se lišíme? Vlep do sešitu.

PRO VŠECHNY:

Čj: SŠ “PC” splň 3., 4., 5. a 6. cvičeníhttps://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni3.html

M: Poč. 13/1., 2., 3. sloupec

16.6. st PRO NEMOCNÉ:

M: SŠ  26/12, 26/10 (příklad + odpověď), 27/18 (prvních 6 příkladů)

Čj:  ZÁJMENA: čti 117/1 a 2

        procvič se ve SLOVESECH https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovesa/flinstounovi/cviceni.html

                         ve VYJMENOVANÝCH SLOVECH PO V https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/slovni-spojeni/vyber.htm

15.6. út, PRO NEMOCNÉ:

M: Poč. 11 celá,

       SŠ 26/9  – 3 řádky, 25/3 (tabulka), 26/7 (příklad, odpověď)

Čj: ZÁJMENA – zápis od kamaráda v sešitě !

Prv: uč. 71 četba

14.6. po, PRO NEMOCNÉ:

M: Poč 11 celá strana

      NOVÉ UČIVO: NÁSOBENÍ DVOJCIFERNÝM ČINITELEM: 25/1 sleduj rozklad příkladů na násobení, do SŠ zapiš rozklad ukázkového příkladu dle spolužáka

      SŠ 25/2

Čj: SŠ určování slovních druhů ve větách: Napiš tyto věty, nad které napiš čísla slovních druhů (pods. jméno 1, přídavné jméno 2, sloveso 5)

  Hodná maminka peče cukroví. Sousedův pes štěká. Teta dostala zlatý prsten.

Procvič pády pods. jmen: https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-pady-podstatnych-jmen-1-uroven/251

Čt/ps: čti vlastní četbu alespoň 20 minut

11.6.

informace: Početníky jsme nechávali ve škole.

Fota ze třídy tohoto týdne:

úterý – popis Moje oblíbená hračka, povídání si o hračkách a společné hraní si s nimi

středa – vlastní četba

11.6. DÚ pro nemocné:

ČJ: 3. a 4. cvičení https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni3.html

M: PL předaný odpoledne

Prv: čti 70, do sešitu tvoř zápis podle přiloženého dokumentu

11.6. prvouka

10.6.

DÚ pro všechny:

Čj: SŠ “PC” + podpis rodiče, https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/pravopisny-trenazer/cviceni5.html

https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-3-trida

 

Připomínám DÚ do čt/ps sloh: Termín odevzdání zítra: Moje oblíbená hračka

M: Poč. 26/1., 2., 3. sloupec

8.6. PRO NEMOCNÉ:

Čj: 116/1, 3 ústně + zápis do sešitu vykřičník (podle kamaráda). Zopkauj si pády pods. jmen. https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-padu-1-uroven/806

       116/2 SŠ

Čt/ps: Dle osnovy 119/1 popiš nejprve ústně celými větami svoji nejoblíbenější hračku. Poté tento popis napiš do sešitu čt/ps. Nadpis MOJE ___________ (napiš název Tvé hračky). Můžeš se inspirovat slovy ze cvičení 119/2.

M: uč. 22 DĚLENÍ NÁSOBKŮ DESETI JEDNOCIFERNÝM ČÍSLEM

      22/1 ústně, 22/2 první sloupec SŠ, 22/4 první 3 ŘADY (ne sloupce)

      22/2, 3, 5 SŠ, příklad + odpověď

7.6. po, PRO NEMOCNÉ:

ČJ: 119/četba textu, 119/1 a 2 ústně – dle osnovy, odpovídej celými větami.

úterý – popis vlastní hračky

vyzkoušej se: https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/brzy2.htm (pouze toto cvičení) a https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/brzy4.htm (pouze toto cvičení)

M: 21/13 čti růžovou větu. SŠ první 3 sloupce (nad násobení si malým písmem napiš jeho pomocný výpočet). Za rovná se piš hned samotný výsledek.

21/15 čti růžové. SŠ celé, NEMUSÍŠ 2. sloupec (u 4. a 5. sloupece opět mezivýpočet nad násobení, za rovná se výsledek)

4.6. pá, PRO NEMOCNÉ:

Čj: PS 52/30, 31, 32

PRO VŠECHNY:

M: SŠ “PC” + podpis, vyzkoušej alespoň první 3 cvičení: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/pocitani-v-oblacich/priklady1.htm

 

V PONDĚLÍ SE NA VÁS, DĚTI, TĚŠÍM! NA VIDĚNOU! P. učitelka.

3.6. čt. PRO NEMOCNÉ:

Čj: 90/1 SŠ opiš zbytek cvičení

procvič se: https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-mix-1-uroven/590

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-z/pravopisny-trenazer/cviceni1.html

M: 20/7 – pozoruj výpočty, čti, růžové věty. První 4 řádky přepiš do SŠ.

      20/8, 9 – příklad + odpověď

Čt/ps: čti vlastní četbu alespoň 20 minut

2.6. st, PRO NEMOCNÉ:

Čj: PS 50/26

M: 19/2, 3, 5, 6 – pouze příklad + odpověď

1.6. út

PRO NEMOCNÉ:

Čj: 90/3 ústně, 90/2 SŠ Vypiš slovesa a urči u nich ml. kat. (př. chodím: 1. os., č.j., č. p.)

90/4 čti, uváděj příklady

M: 19/1 SŠ první 3 sloupce – ČTI RŮŽOVOU VĚTU

19/4 pozoruj a čti růžové, potom 19/4 čtyři ŘÁDKY, NE SLOUPCE do SŠ

Prv: vyfoť DÚ práce se smysly a pošli mi na mail.

31. 5. po

DÚ pro nemocné:

Čj: 90/1 SŠ – přepiš první 3 řádky

DÚ pro všechny:

Čj: SŠ “PC” + podpis https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovesa/flinstounovi/cviceni.html

M: 17/56 4. – 6. sloupec (zkouška ÚSTNĚ)

28.5. pá PRO NEMOCNÉ

M: SŠ 16/48, 49 (příklad + odpovědi)

SŠ 17/56 (4 sloupce – snaž se již bez pomocné tabulky násobků! A to tak, že z tabulky si vždy pouze zkontroluj, zda jsi správně zapsal NEJBLÍŽE MENŠÍ násobek. Potom pokračuj podle zvyklostí).

Čj: v sešitě vykřičník dnes ve škole doděláváme časování slovesa ve všech časech. My časujeme CHODIT, ty dodělej ze včerejšího dne PLAVAT.   

     SŠ 90/1 přepiš první 3 řádky

     procvič se: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/pravopisny-trenazer/cviceni6.html

 Čt/ps – čti alespoň 20 minut vlastní četbu

 

26.5. st. PRO NEMOCNÉ

Čj – slovesný čas – vyzkoušej se na https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovesa/flinstounovi/cviceni.html

– PL vyjm. slova

M – Poč.: 21 (děleno 9), 22/3. sloupec, 24/1. sloupec

– SŠ 15/43 (4. a 5. slupec)

_____________________________________________________________________

27.5. čt  PRO NEMOCNÉ

Čj – do sešitu vykřičník vyčasuj sloveso PLAVAT ve všech časech (viz. sešit od kamaráda z vyučování)

– ústně časuj sloveso HRÁT SI, CHODIT, ČEKAT, SLYŠET ve všech osobách a časech. Postupně: č. minulý, č. přítomný, č. budoucí.

M – do SŠ vypočítej PÍSEMNĚ tyto příklady (se zkouškou):

758 – 241, 149 + 237, 505 – 241, 850 – 345, 294 + 470, 612 + 188.

Prv – POZOR, ode dnešla do pondělí ZKOUMÁME SVÉ SMYSLY!  zjisti od kamaráda, jakým způsobem, VÝKRES SI TAKÉ VYTVOŘ A ZKOUMEJ S NÁMI. Pokud nemáš, od koho to zjistit, napiš mi mail. V pondělí se těším na Tvůj smyslový výkres.

 

 

25.5. út, DÚ pro nemocné

ČJ – slovesa – určování ČASU (zápis sešit vykřičník), 89/1 čti, 89/2 čti

M – trénuj se na: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/nasobeni-6-7-8-9/priklady.html

     – SŠ 16/45 oba sloupce

Prv – 68 čti, sleduj obrázky a video https://www.youtube.com/watch?v=HqXL5GdPFrE&t=6s

– do sešitu nadepiš SMYSLY a napiš názvy všech pěti smyslů podle učebnice

Čt/ps – čti 138 Kouzelná flétna, 139 celé,  140 celé (zkus uhodnout hádanky, podívej se na řešení na st. 178)

24.5. po

DÚ pro nemocné:

M: SŠ 15/41, 42 (pouze příklady + odpovědi) a 15/43 (první 3 sloupece – zkouška NAHLAS ÚSTNĚ).

      Poč. 22/ dodělej 1. sloupec)

Čj: SLOVESA

      87/1, 2, 5 ústně

      88/1 četba + doplňuj ústně do osob psaných růžově (př. JÁ posílám, TY se máš, VY se máte,…)

      S vykřičník: zápis (sežeň od kamaráda)

      88/3 ústně podle osob zapsaných v sešitě !

 

20.5. DÚ pro nemocné:

M: SŠ 14/34 celé (i se zkouškou), 14/36 první 2 sloupce (zkoušku NAHLAS ÚSTNĚ)

Poč 21/3. sloupec – dělitel 7

Čj: PL vypracuj dle popisu na PL.

       PS 51/29

19.5. DÚ pro nemocné žáky:

M: Poč. 21/3. sloupec – pouze dělitel 6

procvič se: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/7/pexeso-deleni/hra2.html

Čj: PL

 

PREZENČNÍ VÝUKA

17.5. po 

Čj – opakování vyjm. slov po Z: znovu projdi https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-z/slovni-spojeni/cviceni2.htm

     – PS 51/28

     – PL “přijď brz_”           

M – Do SŠ vypočítej tyto příklady:

piš zkoušku:

13:2, 19:3, 47:5, 8:3, 22:4, 3:5, 14:3, 29:3, 19:2, 4:5, 33:4

zkoušku ústně, ale nahlas:

15:2, 20:3, 30:4, 41:5, 1:2, 19:2, 25:3, 30:4, 38:5.

 

14.5. pá, VK: 8.00, 8.45

Čj – 115/8 b) SŠ přepiš

Čt/ps – 132 – 133 četba. Namaluješ do sešitu čtení a psaní vodníka podle tvé fantazie? Troufneš si? Pokud ano, v pondělí si ve třídě prohlédneme a zasloužíš si jedničku!

M – SŠ 5/23: první dva sloupce

Poč. 21/dokonči 2. sloupec, 22/ 2. sloupec celý

 

AJ – DŮ: PS – s. 62/ cv. 1 – poslech zde

              PS – s. 62/ cv. 2 

13.5. čt 8.00 Aj, 11.00 náboženství

Čj – diktáty po Z: SŠ “PC” + podpis, 3. a 4. cvičení https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-z/slovni-spojeni/cviceni1.htm

– SŠ: vymysli a napiš dvě věty se slovem JAZYK, aby mělo toto slovo pokaždé jiný význam

– SŠ: vymysli a napiš větu se slovem NAZÝVAT SE  a ZÍVAT

M – procvičuj se v násobcích 6: “PC” + podpis https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/6/pexeso-deleni/hra2.html

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/6/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni/priklady.html

Prv – uč. 67 – čti celý text, podruhé čti pouze tučná slova.

Odhodlej se pro celedenní úkol, držím pěsti, ať na nic nezapomeneš! DÚ na pátek (budeme s ním pracovat příští týden v prvouce) – Zapisuj si do sešitu vše, co v tento den sníš. Nadepiš si:

SNÍDANĚ:

SVAČINA (pokud svačíš):

OBĚD:

SVAČINA (pokud svačíš):

VEČEŘE:

JÍDLO NAVÍC: (sem zapiš vše, co nepatří do rozdělení výše a přece jsi to snědl)

12.5. st, VK 8.45, 9.00, 10.00

Čj – SŠ 115/5 až po VK piš s každým slovem příbuzným jednu větu

– PS 3/8 dodělej po VK, 4/10

– SŠ “PC” 1. a 2. cvičení https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-z/slovni-spojeni/cviceni1.htm

M – nás. 5 – SŠ “PC” + podpis https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/5/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni/priklady.html

– DĚLENÍ SE ZBYTKEM 5: po VK 12/22 dodělej

12/25 SŠ

11.5. út, VK 8.45, 9.50, 10.35

Čj: VK PS 1/2 kontrola, cv. 3 částečně spolu

DÚ po VK dodělej PS 1/3,  1/5

SŠ “PC” + podpis https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-z/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni1a.htm

M: DÚ až po VK: Poč. 21/2. sloupec – pouze děleno 3 a 4.

SŠ 10/20 tabulka, výpočty

Prv: uč. 66 – čti, sleduj obrázky s popisy. Je nějaká část těla, kterou jsi neznal? Pokud ano, napiš mi ji do mailu

 

10.5. po, VK 8.00, 8.45

Čj – vyjmenovaná slova po Z – úvod, prezentace: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-z/prezentace/prezentace-Z.html

https://www.mojecestina.cz/article/2008111802-vyjmenovana-slova-po-z

DÚ: – nauč se řadu zpaměti, trénuj na https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-z/rada/cviceniZ1.htm

– nastříhej své kartičky vyjm. slov po Z, skládej. Až budeš řadu umět, do sešitu ! na novou stranu nadepiš Z a kartičky vlep.

– PS 1/1, 2

M – SŠ 9/15 (zapiš do tabulky jako jsme počítali ve škole 8/10) tabulku připrav písemně, netiskni).

– SŠ “PC” + podpis https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni/priklady.html

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/najdi-vetrelce/pocitame.html

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/pocetni-trenazer/deleni-typ2/priklady.html

AJ – PS – s. 60/cv. 1 – Rhyme time – poslech zde
PS – s. 60/cv. 2 – hledejte na stranách 41 – 45 v učebnici dole

PS – s. 61

7.5. pá

Pro nemocné:

Čj – vyzkoušej se https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/slovni-spojeni/cviceni5B.htm

M – DĚLENÍ SE ZBYTKEM – násobky 3. Sleduj video https://www.youtube.com/watch?v=apn7PqAbVbU&t=8s

– SŠ 9/12 (pouze příklady), 13 (celé, 14 (pouze příklad a odpověď)

– Poč

Prv – PL Noorozenec, kojenec… rozstříhej, skládej etapy vývoje podle učebnice. Do světlých okének doplň názvy. Vlep do sešitu vždy obrázek a popis vedle sebe.

AJ – uč. s. 45 – email – zkusit přečíst + zkusit si odpovědět na otázky pod emailem
       uč. s. 48 – napsat do sešitu 6 nových slovíček – poslech slovíček zde 

      PS – s. 57 – s pomocí emailu v uč. s. 45 napsat email + nakreslit my bedroom

6.5. čt,

OD PŘÍŠTÍHO TÝDNE, TJ. OD 10.5. JE DOVOLENO CVIČIT V TV. VENKU. DĚTI. SI PŘINESOU TEPLÁKOVOU SOUPRAVU A BOTY VHODNÉ NA CVIČENÍ.

DĚTI DNES DOMŮ PŘINESLY UČ. M 3. DÍL, jsou již podepsané. Prosím, obalte.

DÚ pro děti ve škole z M: online cvičení: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/deleni-6-7-8-9/priklady.html

                                        dej si počet příkladů 10, čas na jeden příklad ponechej. Splň dvakrát, tedy 20 příkladů https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/test/pocitame.htm

DÚ pro nemocné:

Čj: vyjm. slova po V a slova s předponou vy-, vý-: procvič se https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/pravopisny-trenazer/cviceni6.html

PL sloupce předaný 5.5. v ZŠ nebo 6.5. osobně

M: dělení se zbytkem: zopakuj si “matematickou řeč”, sousřeď se na pojmy z operace DĚLENÍ https://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/m5_pocetnivykony1.htm

uč. 3. díl: 8/9 – sleduj NEÚPLNÝ PODÍL, potom  do SŠ 8/10

Čt/ps: čti 69 – 71 “Jak se Vlasta Burian narodil” (tematicky vhodné k učivu prvouky)

5.5 st

DÚ pro nemocné:

Čj – vyjm. slova po V – opakování

– procvič se: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/slovni-spojeni/cviceni5A.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/slovni-spojeni/cviceni5A.htm

M – dělení se zbytkem – ÚVOD

– vysvětlení: sleduj video s vysvětlením dělení se zbytkem i následné cvičení. https://www.youtube.com/watch?v=iz2YZKRainE

                       – SŠ 8/8

Prv – čti 65 Jak rosteme a vyvíjíme se

4.5. út

DÚ pro nemocné:

Čj – vyjm. slova po S – opakování, procvič se (alespoň 3 cvičení) https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/pravopisna-cviceni/diktaty-S1.htm

– PS 36/6 a 39/12

M – násobení a dělení, procvič si 2. a 3. cvičení: https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/nasadel_2.htm

1. a 2. cvičení https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/2opakov01.htm

Prv – přečti si v učebnici 64 Jak přicházíme na svět a sleduj https://edu.ceskatelevize.cz/video/4505-brdo-a-rozmnozovani?vsrc=predmet&vsrcid=prvouka%7E1-stupen-zs

– dále čti 65 básničku DĚŤÁTKO – zvládneš ji ztvárnit pohybem? My ve škole ano! Houpá se, my předvádíme houpání, běží, my jako běžíme..

3.5. po – PREZENČNÍ VÝUKA

Čj – mluvnické kategorie pods. jmen – PL Pods. jména (předáno osobně)

– vyjm. slova po S a V – procvič se: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/pravopisny-trenazer/cviceni5.html

alespoň 3 cvičení: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/slovni-spojeni/cviceni6A.htm

M – násobení a dělení: Procvič se několikrát na rychlost. Dej celkem 10 příkladů, na jeden příklad 5 sekund. https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/test/pocitame.htm

– PL – předáno osobně

AJ – PS – s. 54/ cv. 1 – poslech zde + cv. 2 – napsat správné pokoje do rámečků

    – učebnice – procvičovat s. 43 – the game – otázky: “Where is (the ball)?” a odpovědi: “It’ s (under the bed).” 

29.4. čt, doučování 8.00 – 8.30 (žáci s pozvánkou),      Aj 8.50 – 9.35,             náboženství 11.00 – 11.45

Čj – ml. kat. pods. jmen: z nastříhaných pods. jmen vyber 10, nalep je (nebo přepiš) do SŠ a urči jejich pád, číslo a rod.

– SŠ 107/5 – piš pouze na řádek ta dvě slova, která doplníš. Tedy 4 řádky a 8 slov.

– Být/bít: SŠ “PC” + podpis. Jakmile dáš VYHODNOTIT, projdi poctivě své chyby. http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_003

M – SŠ 52/27 ( u prvních 4 příkladů zkouška)

– 52/28, 29 (příklad + odpověď)

___________________________________________________________________

30.4. pá, VK 7.50, 8.35, 9.20

ČJ – VK: SŠ 107/5 kontrola, ml.kat. pods. jmen – kontrola

– DÚ: SŠ 111/12 přepiš první dva řádky, odděl předponu a nadepiš nad ni předponu jinou, kterou ji nahradíš. Př: výhra, odděl vý a nadepiš pro (jako prohra)

– DÚ až po VK: Dodělej “tabuli” Pády podstatných jmen

M – VK: 52/28, 29 kontrola

– DÚ: OPAKOVÁNÍ MALÁ NÁSOBILKA: SŠ “PC”

násobení: https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-mala-nasobilka-2-uroven/370

https://www.umimematiku.cz/presouvani-mala-nasobilka-1/1000

dělení: https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-deleni-jednociferne-uroven2/8954

Čt/ps – čti alespo%n 20 min. vlastní knihu

_____________________________________________________________________________________________

http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_025

        http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_003

http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_027

 

AJ – DÚ – PS s. 59 – poslech zde 
– procvičuj https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/in-the-flat

28.4. st, 8.00 – POVÍDÁNÍ S PRACOVNÍKEM ZOO HODONÍN,  VK  9.00, 9.45, 10.30

Čj – pády pods. jmen: SŠ “PC” + podpis https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/pady-vlacek/prirazovani.html

– PS 48/20 a 49/25

– VK http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_024

M – VK opakování 55 – až po VK dopočítej celou stranu

27.4. út, VK 8.00, 9.45, 10.30

Čj – SŠ “PS” opět 3 cvičení (vyber jiná než včera) https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/kategorie/cviceni1.htm

– zopakuj si vyjm. slova po V: PS 47/15, 16, 17

M – VK opakování 54 – až po VK dopočítej celou stranu

– SŠ 50/10 zbylé 4 příklady + zk

– SŠ 51/19, 21, 22 (pouze příklad + odpověď

26.4. po, VK 8.00, 8.45, 9.30

Čj – mluvnické kategorie podstatných jmen – do SŠ “PC” + podpis  (alespoň 3 cvičení) https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/kategorie/cviceni1.htm

– hrej si s podstatnými jmény:http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_026

– podle VK: tabulka v SŠ: pokračuj s dalšími pěti nastříhanými pods. jmény

M – PROSÍM O VYTISKNUTÍ NA ZÍTRA DVOU STRAN Z UČEBNICE – 54, 55 (opakování)

– SŠ 50/10 – prvních  6 příkladů

– SŠ 49/6 příklad + odpověď

Čt/ps – čti alespoň 15 minut vlastní četbu

AJ – namaluj si do sešitu dům + místnosti
– PS – s. 53
– opakuj si slovíčka + předložky + otázka “Where is….?”

 

 

23.4. pá

Dú pro nemocné:

Čj: nauč se pády zpaměti, vyzkoušej se https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/karticky-urcovani-padu-podstatnych-jmen/karticky.html

M: SŠ 49/1 – zápis, výpočet, odpověď. 49/2, 4, 6, 8 – pouze příklad + odpověď

Prv: 64 čti, sleduj obráziy

22.4. čt

DÚ PRO NEMOCNÉ:

M: zopakuj si převody jednotek https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-delky/prevody-jednotek-delky/priklady1h.htm

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-hmotnosti/prevody-jednotek-hmotnosti/vyber.htm

Čj: PÁDY PODS. JMEN: máš z dřívější doby nastříhaná pods. jména (viz. PL rody pods. j.). Trénuj jejich určování pádů, zde pomůcka: https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/pad1.htm

 

21.4. st,

DÚ pro nemocné:

ČJ: chytáky být/bít – procvič se https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/chytaky/cviceni10.htm

pády podstatných jmen – procvič se https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/prirazujeme-pady/cviceni3.htm

        PL – zasláno do mailu

M: PŘEVODY JEDNOTEK – procvičování:

 

20.4. út

VŠECHNY DĚTI NOSÍ DENNĚ ÚKOLNÍČEK A PŘIPRAVENÉ POUZDRO (Prosím, pravidelně kontrolujte obsah pouzdra.)

Prv – Dobrovolný DÚ na st: Natrháš malou kytičku lučních květů? Dokážeš některou rostlinu pojmenovat? PŘINES VE STŘEDU DO ŠKOLY.

DÚ PRO NEMOCNÉ:

M – PL (zasláno do mailu)

Čj – procvič se – vyjm. slova po B, L, M: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/rozlisovani-dvojic/vyber.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/slovni-spojeni/cviceni5A.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/rozlisovani-dvojic/vyber.htm

19.4. po

P. uč. Krakovská prosí žáky, aby přinesly výkresy “Svět očima dětí”. Prosila, abyste ho uschovali. Pokud ho již nemáte, zítra to p. uč. řeknou.

Prosím, aby zítra děti přinesly OL s omluvenkami za DV.

SŠ Čj a M, početníky, PS do Čj mám u sebe.

Příchod do ZŠ:

út, st, pá 7.40,           čt 7.50.

16.4. pá, VK 7.50, 8.35, 9.20
Čj – VK 109/3 kontrola
       Podle dokumentu “3. tř” zkontroluj PS 48/22. Chyby barevně oprav.
       SLOVA PROTIKLADNÁ – opakování: SŠ “PC” + podpis https://www.umimecesky.cz/pexeso-antonymum-1-uroven/56
                                                       PS 48/23
M – VK: příklad ze stř: 583 – 591???, pamětné a písemné – a +, slovní úlohy
SŠ Písemně odečti + proveď zkoušku:
1 000 – 748
1 000 – 405
1 000 – 361
1 000 – 892
1 000 – 455
1 000 – 944
SŠ 46/24 prvních 5 příkladů (bez zkoušky)
Čt/ps: 124  – Ptám se, ptám se, pampeliško – uč se do pondělí zpaměti
AJ – DÚ: PS s. 52/ cv 1 – poslech zde a cv. 2
MILÍ ŽÁCI, V PONDĚLÍ SE NA VÁS VŠECHNY MOC TĚŠÍM! MOC TĚŠÍM! P. UČ. AS.

15.4. čt, doučování 8.00 – 8.30 (žáci s pozvánkou),      Aj 8.50 – 9.35,             náboženství 10.30 – 11.15

17.00 TŘÍDNÍ SCHŮZKA ON-LINE

Čj: PS 48/21 – slova přepiš do SŠ. Nad předpony vy-/vý- nadepiš předponu jinou (kterou ji můžeš vyměnit a pokud to lze).

PS 48/22 vypracuj, v pátek kontrola

SŠ 109/3 přepiš 3. a 4. řádek, nad přeponu vy-/vý- nadepiš jinou.

M: Do SŠ sčítej pamětně (s rozklady) a zároveň písemně tyto příklady. Každý tedy dvakrát + jednou zkouška (u písemného):

415 + 247

170 + 415

358 + 420

612 + 187

401 + 284

453 + 207

451 + 297

134 + 570

Čt/ps: 124  – Ptám se, ptám se, pampeliško – uč se do pondělí zpaměti

14.4. st, VK – 8.00, 8.45, 9.30
Čj: VK: 106/3 kontrola a 107/5 spolu
      DÚ: PS 43 – 45 a) b) ANO            c) NE
               SŠ “PC” + podpis, obě cvičení https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/slovni-spojeni/cviceni5A.htm
M: trénuj matematickou řeč: SŠ “PC” https://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/m5_pocetnivykony1.htm
Do SŠ odčítej pamětně (s rozklady) a písemně tyto příklady. U písemného proveď zkoušku:  (podle VK)
498 – 152
749 – 302
880 – 522
721 – 551
647 – 419
392 – 150
583 – 591
992 – 439
Prv – uč. 63 – čti, sleduj obrázky. Do SŠ napiš název ohrožené rostliny a zvířete, kterou můžeme vidět u nás.
Čt/ps: 122 – 123 (čti texty). Podívej se, jak zajímavý je životní cyklus motýla https://www.youtube.com/watch?v=ocWgSgMGxOc
13.4. út, VK 8.00, 9.45, 10.30
Čj:  106/3 ústně
        PS  47/13
M: SŠ 44/13 + zkouška
      SŠ 44/9, 10 a 45/16, 17 (pouze příklad + odpověď)
              čti uč. 62/ horní část značky a zelenný rámeček
12.4. po, VK – 8.00, 8.45, 9.30
Čj:  106/1, 2 a 109/1, 2 – čti texty, slova příbuzná. Vyber vždy jedno slovo příbuzné, do SŠ s ním vymysli větu. Celkem tedy 4 věty.
       109/3 – SŠ 2 řádky (popis na VK)
M:  Poč. zelený: 10/pouze 1. a 2. sloupec
       SŠ 45/20 po VK dopočítej
Prv – kontrola při VK – PL (kde člověk?)
AJ – PS s. 50   
9.4. pá, doučování 8.00, 8.45: chytáky po V – procvičování
                                      diktáty i s chytáky https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/slovni-spojeni/cviceni1A.htm
     PS 46/8
M : PÍSEMNÉ ODČÍTÁNÍ
Poč. zelený: 9/celá
Čt, ps: 120 a 121
Prv – Prvouka – rozdělení živočichů dle potravy – překresli do sešitu, pracuj s uč. 61. Kde máš napsáno Př. napiš 2 příklady živočichů. Kam zařadíš člověka?
8.4. čt, Aj 8.00, VK 9.00, 10.00, 11.00
        PS 46/10,11,12 (začátek na VK)
       106/1, 2 a 109/1, 2 čti texty, slova příbuzná. Vyber vždy jedno obtížné slovo příbuzné a do SŠ napiš větu. Celkem tedy 4 věty.
M : PÍSEMNÉ ODČÍTÁNÍ
         Poč. zelený: 8/celá
Prv – VK
          DÚ uč. 60, 61 – sleduj obrázky a čti text
AJ – DÚ: PS s. 48 cv. 2
PS s. 49 cv. 1 – poslech zde + cv. 2
7.4. st, VK 8.00, 8.45, 9.30, náboženství 11.15
Čj:  vyjm. slova po V nalep do S !
       108/3, 4 a 107/1, 2 – čti texty, slova příbuzná. Vyber vždy jedno obtížné slovo příbuzné a do SŠ napiš větu. Celkem tedy 4 věty.
M : PAMĚTNÉ ODČÍTÁNÍ
         Do SŠ piš tyto příklady a počítej je:
841 – 412 =
571 – 480 =
514 – 194 =
648 – 385 =
674 – 459 =
421 – 324 =
890 – 792 =
312 – 184 =
647 – 323 =
712 – 130 =
451 – 347 =
218 – 114 =

Prv: STAVBA TĚLA ŽIVOČICHŮ – obratlovci

                    pro zajímavost vyzkoušej zábavná cvičení, můžeš použít uč str. 58 – 59:
                                                    RYBY: https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/ryby/stavba-tela/cviceni.htm
                                                                 https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/ryby/poznavame-ryby/poznavame-ryby.htm
                                              OBOJŽIVELNÍCI: https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/obojzivelnici/stavba-tela/cviceni.htm
6.4. út, VK 8.00, 9.00, 10.00
Čj: Vyjm. slova po V – uč. 104
       104/1, 2 – čti texty, slova přibuzná. Vyber vždy jedno obtížné slovo příbuzné a do SŠ napiž větu. Celkem tedy 2 věty.
       104/3 – na VK ústně, za Dú opiš do SŠ, pomůcka z VK https://www.mojecestina.cz/article/2016081204-vysel-a-visel
       DOBROVOLNÝ Dú: 104/5 (pouze slovo oko) – poslechni si písničku a schválně, zda spočítáš, kolik významů může slovo OKO mít. Napiš je zkráceně do SŠ, vyfoť a pošli p. asistentce (veverkova@zstgmcejkovice.cz). https://www.youtube.com/watch?v=Rt6KCSqdX28.
M: PAMĚTNÉ OČÍTÁNÍ (uč. 40, 41)
      Poč. modrý: 31/3. a 4. sl.
PŘIPOMÍNKA DÚ zadaného před Velikonocemi:
Prv – Stavba těla: PS na VK
       DÚ náročný a velký, ale zábavný: List zde Prv PS 53 buď vytiskni a vypracuj, nebo do SŠ nadepiš vždy druh živočicha (např. ryba, plaz…) a název, kterého kreslíš (např. kapr, krokodýl…). Dbej na přehlednost. Snaž se více než obvykle, protože svoji práci vyfoť a pošli mi na mail. Termín odevzdání  st. 7.3., 20.00.
       DÚ společně s uč. na str. 58 – 59 se procvič zábavnou formou:
                                                    SAVCI: https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/savci/stavba-tela/cviceni.htm
                                                                  https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/savci/poznavame-savce/kviz.htm
                                                      PTÁCI: https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/ptaci/stavba-tela/cviceni.htm
                                                                   https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/ptaci/poznavame-ptaky/ptaci-hlasy.htm
31.3. st, VK 8.00, 8.45, 9.30, náboženství 11.15
M – Poč. zelený: 7/celá
     – SŠ 37/3, 38/12, 39/16 (pouze příklad a odpověď)
Čj – VYJMENOVANÁ SLOVA PO V – vyvození (VK)
     – nauč se přes prázdniny řadu vyjm. slov po V
     – trénuj zde, do SŠ napiš  “PC” + podpis rodiče: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/prezentace/prezentace-V.html
     – PS 42/1, 2, 3 (věty ze cv. 3 ústně)
Prv – Stavba těla: PS na VK
       DÚ náročný a velký, ale zábavný: List zde Prv PS 53 buď vytiskni a vypracuj, nebo do SŠ nadepiš vždy druh živočicha (např. ryba, plaz…) a název, kterého kreslíš (např. kapr, krokodýl…). Dbej na přehlednost. Snaž se více než obvykle, protože svoji práci vyfoť a pošli mi na mail. Termín odevzdání  st. 7.3., 20.00.
Čt/ps – čti přes prázdniny vlastní četbu
30.3. út, VK 8.00, 9.00, 10.00
Čj – 100/5 do SŠ zbylé 2 řádky
     – na středu si připrav vyjm. slova po V, pouze připrav, nastříhej
     – slova souznačná (SŠ “PC” + podpis) https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/pexeso.html
M – Poč. modrý (1. díl): 30/4. sl.)
     – Poč. zelený: 6/celá
Pr  – znovu přečti pouze Společné znaky živočichů (zelené rámečky v uč. 56 – 57 + sleduj obrázky)
       – STAVBA TĚLA ŽIVOČICHŮ:
        – sleduj video a zároveň uč. 58 – 59 https://www.youtube.com/watch?v=mRLW4zdRzck
29.3. po, VK NENÍ
M – Poč. modrý (1. díl): 30/ 2., 3. sl. a 31/2. sl.)
     – uč 37/1 sleduj PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ, potom počítej Početník zelený str 5 (celá, šedé rámečky jsou zkouška)
Čj – PS 36 – 37 b) nedělej
     – 100/5 do SŠ první 3 řádky
Prv – napiš zápis Živočichové – seznam
       – k některému druhu nakresli obrázek (rybu, plaz, ptáka, savce, hmyz nebo člověka) – snaž se, ukážeš v úterý
AJ – uč. s. 68 – 69 – procvičujte čtení
zahrajte si i pexeso na téma Easter and baby animals zde
26.3. pá, doučování 8.00, 8.45
PODÍVEJTE SE DO DOKUMENTU 3. TŘ. NA FOTKY VÁS A VAŠICH OSENÍ. TĚŠÍM SE Z TOHO.
M – do SŠ vypočítej tyto příklady (s pomocí rozkladů, “nožek”) a výsledky zaokrouhli na stovky:  741 + 212,    862 – 143,   995 – 548,    471 + 190,   362 – 204,   745 – 261
     – Poč. modrý (1. díl): 29/1. sloupec, 30/1. sloupec)
Prv – sleduj dnes 2. část videa, opět souběžně s uč. na str. 57 https://www.youtube.com/watch?v=06kxxCZf38o
Čj – PS 41/22, 23 (slova s vyjm. po Z můžeš vynechat)
AJ – DŮ – PS s. 91 – vyrob si velikonoční přání
25.3. čt, Aj. 8.00, VK 9.00, 10.00, 11.00 ukázka práce v classroomu + formulář
                      Prv – 54 – 55 hra
Čj: slova protikladná: 101/1 ústně
                                         PS 40/21
                                         SŠ “PC” 1. a 2. cvičení https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloh08a.htm
M – do SŠ vypočítej tyto příklady (s pomocí rozkladů, “nožek”) a výsledky zaokrouhli na stovky: 412 + 425,     541 + 422,    148 + 360,    352 + 233,    458 + 224,   517 – 205
     –  SŠ 34/8 (4. a 5. sloupec, podle VK)
Prv – sleduj poměrně těžké video, pomož si k němu učebnicí na str. 56 a 57. Neboj se, protože spoustu věcí jistě sám víš.  https://www.youtube.com/watch?v=VSNoYAw81uw
čt/ps: 109 – 111 (DÚ na dva dny: Zapište do Dom. čtení, modré otázky ústně)
24.3. st. VK 8.00, 8.45, 9.30, 11.15 nb.                        VK prv – ukázka rostlin + zařazení
             PAMĚTNÉ SČÍTÁNÍ: SŠ 34/5 (3., 4. a 5. sloupec, podle VK)
Čj: SŠ 96/4 a 97/5 ústně, nahlas zdůvodňuj
Prv: uč. 54 – 55 sleduj obrázek a ukazuj živočichy a rostliny podle legendy vpravo. Snaž si jich zapamatovat co nejvíce.
23.3. út, VK 8.00, 9.00, 10.00
Čj:   uč. 100/4 vyber si 3 dvojice a napiš s nimi věty do SŠ (celkem tedy 6 vět)
            PS 40/18, 20 (částečně na VK)
M – VK kontrola DÚ 30/12, 13, 14   a    30/15 SŠ 1. a 2. řádek
        ZAOKROUHLOVÁNÍ trojciferných čísel:
       DÚ:  SŠ “PC” 1. a 2. cvičení https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/zaokrou1.htm
                 SŠ 32/7  (2. 3. a 4. sloupec)
Prv – Můžeš poslat foto Tvého osení, můžeš vyfotit i sám sebe při práci. Fotku pošli, vložím ji do dokumentu, abychom se mohli podívat všichni.
     – projdi se po venku a na středeční VK si připrav 2 ukázky – vybírej ze stromu, keře nebo byliny. Zjisti jejich názvy. Ve středu na VK je zařadíš.
22.3. po, VK 8.00, 8.45, 9.30  (kontrola Čj PS 39/14, 15, M SŠ 29/9, 30/15, Prv – ukázka obrázku rostliny)

TÝDENNÍ VÝZVA: ZASEJ VELIKONOČNÍ OSENÍ. Na Vk si je ukážeme, budu se těšit, jak Vám zelené roste :O)!

Čj – 99/3 SŠ přepiš 4. až 6. řádek
                PS 40/19
Prv – sleduj a čti uč. 52 – 53 a zároveň video od 8. min a 30. s. dále (Video si zastavuj, abys stihl číst v učebnici)  https://www.youtube.com/watch?v=_pmSemUSiFY
M: 30/12, 13, 14 SŠ (příklady a odpovědi)
      30/15 SŠ 1. a 2. řádek
čt/ps 104 – 107 (zapište do Dom. čtení, modré otázky ústně) – úkol na 3 dny
AJ – PS s. 50

19.3. pá, Matematický klokan: 7.55 – 9.00 děvčata, 9.05 – 10.15 chlapci
Čj – uč. 95 oranžový rámeček dole – připrav ústně na po.
     – 99/3 do SŠ první 3 řádky
M – Poč. 3: 4/celá
čt/ps – 108 (Breptavá) – čti, vyber si jednu sloku s jazykolamem a nauč se ji do pondělí zpaměti. Zkusíš se ji v pondělí říct rychle bez přeřeknutí :o).
18.3. čt, Aj 8.00, VK 9.00, 10.00, 11.00
M – SŠ 29/9 žlutá část
             30/15,  3. a 4. řádek
Čj – PS 39/14, 15
Prv – VK: hra str. 48/49
       – DÚ: sleduj video (prvních 9 a půl minuty) https://www.youtube.com/watch?v=4GVrSioUzLU
                  Vyber si jednu kvetoucí rostlinu a nakresli ji do sešitu, popiš ji. Nezapomeň na část nad zemí i pod zemí. (Ukázka rajče na str. 50 nahoře) – kontrola pondělí.
Čt/ps – VK 103

             DÚ: 103 dole HRA (splň úkol dle výběru (ne Herce), vyfoť, pošli do pátku 20.00).

AJ – DÚ – PS s. 47/cv. 1 a  PS s. 49/cv. 2. – správné věci najdete na stránkách 5. lekce v učebnici (s. 32 – 37)

17.3. st, VK 8.00, 8.45, 9.30, Nb 11.15

DNES BAREVNÝ DEN – oblečme si všichni něco jarního v zelené nebo žluté barvě. Na tuto VK se budu zvláště těšit :o).

Čj – uč. 96/1 a 97/3, 4 a 99/1, 2- čti texty k vyjm. a příbuzným slovům. Z každého cvičení vyber jedno slovo příbuzné, se kterým napiš do SŠ větu, celkem tedy 5 vět.
     – PS 38/10 + věty piš do SŠ, podtrhni příd. jména, 39/11
M – SŠ 29/3 první 4 příklady
             29/4 a 5 (druhá polovina – dalších 5 příkladů)
Prv – VK ukázka 3 potravin (věcí?)
          DÚ: uč. 48 a 49 – sleduj obrázek,orientuj se podle legendy vpravo

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

16.3. út, Vk 8.00, 9.00, 10.00
Čj – uč. 94/1, 2, 3 a 95/1, 2 a 96/3 – čti texty k vyjm. a příbuzným slovům. Z každého cvičení vyber jedno slovo příbuzné, se kterým napiš do SŠ větu, celkem tedy 6 vět.
       – vlep vyjm. slova po S popořadě o S ! Barevně můžeš vybarvit
M – SŠ 29/9 (první 4 příklady)
             29/4 a 5 prvních 5 příkladů
Prv – UŽITKOVÉ ROSTLINY – sleduj
       – Najdi doma alespoň 3 potraviny (věci?), které jsou vyrobeny z polních plodin. Na jejich složení zjisti, o jaké plodiny se jedná. Připrav na středeční VK.

TV – DOBROVOLNÝ ÚKOL: Cvičíme s násobilkou

3 x 3 = ?  Poskoky na místě s tlesknutím nad hlavou

3 x 1 = ?  Dřepy

5 x 2 = ?  Panák (Jumping Jack)

2 x 8 = ?  Vteřin výdrž na špičkách

1 x 5 = ?  Ze stoje leh na záda a zpět

15.3. po, VK 8.00, 8.45, 9.30
Čj – řada vyjm. slov po S ZPAMĚTI – zkoušení
     VK – PS 35/3 spolu
            – PS 35/ 4, 5 kontrola
    – DÚ PS 38/7 (nejprve na VK ústně, potom piš), 38/8, 9 (přepiš je do sešitu)
M –  Jednotky hmotnosti:  – Poč. 3: str. 3/3. sloupec
                                                  – SŠ 28/4, 7 (vždy poslední řádek)
Prv – UŽITKOVÉ ROSTLINY – vysvětlení 45 – 47 (+ piš zápis Prvouka ROSTLINY)
čt/ps – čti z uč. Prv 47 “Krtek a kalhotky”, ústně odpověz na otázky pod textem. Můžeš se podívat na https://www.youtube.com/watch?v=__VW8vuPu_c
Aj – PS s. 42, cv. 3
– uč se číslovky 1 – 20 zpaměti

DÚ do pracovních činností na následující dva týdny:

  1. Z jakékoliv tvé stavebnice (Lego, Duplo, Cheva, Merkur, kostičky,….) sestav budovu – tedy domeček nebo panelák, mrakodrap apod. nebo dopravní prostředek (auto, loď, kolo, …).

Stavebnici můžeš (ale nemusíš) doplnit i dalšími materiály – např. kartonem (podložka), plechovkami, korkovými zátkami, drátky,…

Pak práci s rodiči vyfoťte – 1 – 2 fotky.

  1. A např. příští týden pracuj také se stavebnicí, ale tentokrát vytvoř 2 zvířata či 2 postavy. Opět pořiďte s rodiči 1 – 2 fotky.

 2 – 4 fotografie z obou úkolů mi odešlete do soboty 27. 3. do 15h (prosím všechny najednou).

Moc prosím – fotografie odesílejte jako odpověď mailu, který vám pošlu

Děkuji rodičům za spolupráci.

  1. Krakovská
12.3. pá, 8.00, 8.45 doučování
M – Poč 3: str. 1, 2, 3, vždy první dva sloupce
Čj – VK: kontrola PS 35/3 (věty ústně)
     – PS 35/4 – pomůcka: doplňuješ vyjm. slova po B, L, M a P a k nim slova stejně znějící, ale s jiným i/y (viz. chytáky, např bílý X býlí, milá X myla, mi X my…. Vyzkoušej, na kolik přijdeš. V pondělí kontrola)
     – PS 35/5 – pomůcka: synonyma – slova stejného nebo podoboného významu
čt/ ps – VK: ukaž knihu, kterou budeš o víkendu číst: čti ji denně alespoň 20 min.
Aj – PS s. 43, cv. 1 + poslech zde
– napiš číslovky do sešitu podle následující tabulky
11.3. čt, 8.00 Aj,  VK 9.00, 10.00, 11.00

DNES OD 12.30 DO 13.00 SI DO ZŠ DOJDI PRO POČETNÍK 3.TŘ., 2. DÍL

M – JEDNOTKY DÉLKY:
    – SŠ “PC” na stejném odkazu procvič dvě cvičení ze souhrnného procvičování (používej pomůcku převodů) https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-delky/prevody-jednotek-delky/priklady1h.htm
    – JEDNOTKY HMOTNOSTI:
ČJ – splň krátký test (formulář) poslaný včera do mailu
      – VK kontrola v SŠ cvičení z prezentace Pods. j. a příd. j.
      – VYJM. SLOVA PO S – několikrát skládej a nauč se řadu zpaměti podle https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/prezentace/prezentace-S.html
      – PS 35/1, 2, 3 (věty tvoř ústně)
Prv – při VK pokojová rostlina
10.3. st., VK 8.00, 8.45, 9.30, Nb 11.15
M – JEDNOTKY DÉLKY: při převodech používej pomůcku napsanou v sešitě, ale i na https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-delky/prevody-jednotek-delky/vyber.htm (ukážeme na VK)
    – SŠ “PC” ve stejném online cvičení si vyber převody a trénuj, poslední souhrnné procvičování (stačí 1 úkol)POVINNĚ (ukázka na VK)
    – SŠ 24/2 a 5 u obou poslední řádek
Čj – na VK společně prezentaci + vysvětlení DÚ do SŠ Pods. j. a příd. j.
     – VYJM. SLOVA PO S – nastříhej kartičky, alespoň 2krát naskládej ve správném pořadí podle  https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/prezentace/prezentace-S.html
Prv – uč. 42 – 43 (při VK hra na bystrost)
       – do SŠ přes celé dvě volné strany barevně napiš tento zápis (na šířku) a maluj symbolické obrázky Prvouka ROSTLINY
       – uč. 44 čti a sleduj obrázky – MÁŠ DOMA JEDNU POKOJOVOU ROSTLINU, JEJÍŽ NÁZEV ZNÁŠ? – připrav na čt

9.3. út., VK 8.00, 9.00, 10.00

TV – opět ABECEDNÍ VÝZVA – zacvič si ABECEDNÍ VÝZVA – 1. stupeň

Čj – ústně skloňuj pods. jména KNIHA, KVĚTINY, MĚSTO, BATOH, HADI

– SŠ “PC” opět 3 cvičení https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/kategorie/cviceni4.htm

M – JEDNOTKY DÉLKY – pracuj s pomůckou napsanou při VK, převáděj jednotky délky

– SŠ 24/3, 4, 6 příklad + odpověd.

– SŠ “PC” cvičení 1 a 2 sleduj, cv. 3 splň https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/jednotky_delky4.htm

Prv – uč. 42 a 43 – pečlivě sleduj, podle legendy vpravo vyhledávej s Ájou rostliny i zvířata. Ve středu si zahrajeme hru na postřeh.

Hv: Možná by tě bavila po náročném dni troška tance:

8.3., po, VK 8.00, 8.45, 9.30

DNES PŘI VK SI UKÁŽEME KOMUNIKACI PŘES ŠKOLNÍ E-MAIL. POŠLETE NA MAIL  (stavkova@zstgmcejkovice a veverkova@zstgmcejkovice DÚ, které bude obsahovat DÚ z M  i ČJ – viz. níže a na VK) 

M -splň obě cvičení, pak zmáčkni kontrola. Obrazovku vyfoť (s pomocí rodiče) a společně s Čj pošli na e-mail (stavkova@zstgmcejkovice a veverkova@zstgmcejkovice.cz)  https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/ulohy_do1000_1.htm

Čj – V dokumentu “3. třída” jsou napsaná pods. jména: zkopíruj je do mailu, urči jejich mluvnické kategorie a pošli je také v e-mailu.

– trénuj ml. kat. pods. j. (alespoň 3 cvičení) https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/kategorie/cviceni1.htm

Prv – Kvetoucí a nekvetoucí rostliny: V “3. třída” ústně doplň věty.

– Léčivé, jedovaté a zvláště chráněné rostliny: uč. 41 čti a sleduj obrázky +  V “3. třída” ústně doplň věty.

Dnešní jeden e-mail tedy obsahuje (pošlete dnes do 20.00):

  • M: 2krát foto online cvičení
  • Čj: v textu mailu podstatná jména + mluvnické kategorie

AJ –  PS – s. 44/cv. 1 – poslech zde
–  PS – s. 44/cv. 2

5.3. pá. 8.00, 8.45 doučování

Čj – SŠ “PC” + podpis, https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/prirazujeme-pady/cviceni1.htm

a dobrovolně opět https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/pady-v-pohadkach/cviceni1.htm

– do tabulky v SŠ (ze včerejší VK) urči mluvnické kategorie těchto pods. jmen: na stole, od babičky, s kladivem, před stánky, kamarádi!, zalít KVĚTINU, bez známek, k městu. Až poté zkontroluj a barevně oprav z dokumentu “3.třída”. Poté vyfoťte dnes do 20.00 pošlete na mail. 

– zkoušej určovat MLUVNICKÉ KATEGORIE nastříhaných PODSTATNÝCH JMEN

M – včerejší dobrovolné cvičení dnes splň povinně. Do SŠ “PC” + podpis https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti-b/tajne-obrazky-1/maluj3.htm. 

Čt/ps – 100 – 102 (napište do Dom. čtení) + DOBROVOLNÝ DÚ: z textu vypište 5 pods. j. a určete u nich mluvnické kategorie. Vyfoťte, pošlete do soboty 20.00.

HEZKÝ VÍKEND!

víkendové procvičování:

Čj – https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/rod-podstatnych-jmen/cviceni1.htm

4.3. čt. Aj 8.00, VK 9.00, 10.00, 11.00

VK: čítanka Test 96. Kterou pohádku si děti poslechly?

Čj – říkej již plně ZPAMĚTI pády pods. j.

– SŠ “PC” + podpis, 3. a 4. cv https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/urcujeme-pady/cviceni1.htm

– zkoušej určovat MLUVNICKÉ KATEGORIE nastříhaných PODSTATNÝCH JMEN (dle VK)

M – SŠ “PC” + podpis. Vyber si dvě cvičení na sčítání a dvě na odčítání  https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti/pocitani-mezi-kvetinami/priklady1.htm

– dobrovolné: příklady jsou náročnější, pro mezisoučty použij tabulku a fix https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti-b/tajne-obrazky-1/maluj3.htm

Prv – 40/sleduj odrázky, čti text. Zhlédni https://www.youtube.com/watch?v=CM8_nUuPhnQ

– Na procházce kolem domu i v domě zkus najít co nejvíce rostlin, jejichž název znáš. Zapiš je do SŠ. S pomocí rodičů urči, zda jsou kvetoucí nebo nekvetoucí. Jednu rostlinu si vyber a namaluj ji. V pátek své dílo představíš.

AJ – DÚ: učebnice s. 35 – zkuste si zahrát hru, poslech ke hře zde

– PS – s. 41/cv. 1 – poslech zde

– PS – s. 41/cv. 2

3.3. st, VK 8.00, 8.45, 9.30, 11.15 náboženství

Čj – UČ SE ZPAMĚTI PÁDY PODS. J.

– 62/1 (4. – 7. p. ústně. Podle VK, kdy uděláme 1. – 3. p.)

– SŠ “PC” + podpis, https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/karticky-urcovani-padu-podstatnych-jmen/karticky.html

a 1. a 2. cv https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/urcujeme-pady/cviceni1.htm

M – 22/81 ústně

– SŠ “PC” + podpis. cv. 5 – 7 https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/pocitani-se-strasidly/priklady1.htm

Čt/ps – Pohádky Boženy Němcové: Pravděpodobně některé neznáš, proto si libovolnou pusť a potom zkus splnit test v čítance str. 96. Odpovědi zapisuj, poté zkontroluj na str. 174. Ve čt. se k tomu na VK vrátíme. Odkaz na pohádky: https://www.youtube.com/watch?v=iR4_xUX0yZs&list=PL6LkSQBsJLpL1KZO1t18yy6wJVY8dbJ67

– čti jednu z Němcových pohádek: čít. 97 – 99 (zapište do Dom. čtení)

 

2.3. út, VK 8.00, 9.00, 10.00

Čj – Pády – skládej jednotlivé pády za sebou, NAHLAS je říkej, uč se je zpaměti

– procvič se: https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/pad2.htm

– URČOVÁNÍ PÁDŮ:  SŠ “PC” + podpis, 3. cvičení (viz. VK) https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/pad4.htm

uč. 61/1 ještě jednou čti básničku s pádovými otázkami (podle VK)

M – Poč. 31/1. sl.

–  SŠ 21/70 (příklady + odpověď)

– SŠ 22/80 (3. a 4. řádek)

– SŠ “PC” + podpis, pouze první 4 cvičení https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/pocitani-se-strasidly/priklady1.htm

– dobrovolné pro zopakování https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/nasobadel100_1.htm

1.3. po, VK 8.00, 8.45, 9.30

Čj – PÁDY PODS. J.: uč. 60/3, 4 ústně

– postupně se uč pády vyjmenovat zpaměti

– vyrob 7 kartiček se 7 pády (podle uč. 60/2 nebo podle https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/pad1.htm) tak, abychom je mohli seřazovat a přikládat k nim pods. jména

– SŠ “PC”  + podpis https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/pad2.htm

 

M – Poč. 29/2., 3., 4. sl.

– SŠ “PC” + podpis https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni-6-7-8-9/priklady.html

 

Prv – zopakuj si učivo o živé a neživé přírodě: https://www.youtube.com/watch?v=009ZoUlaYq8 a potom o rostlinách https://slideplayer.cz/slide/11418391/

 

Aj – PS s. 40, cv. 1 – poslech zde

PS s. 40, cv. 2

Informace k HV od p. uč. Hájkové
Pusť si odkaz a poznávej hudbu z večerníčků

https://www.youtube.com/watch?v=Ulo-ND2SIq0

Když budeš aktivní, napiš, kolik večerníčků jsi poznal. Můj mail je hajkova@zstgmcejkovice.cz
Těším se na tvé zprávy.

19.2. pá, 8.00, 8.45 doučování

M – SŠ 19/66

– Poč. 28/1., 2., 3. sl.

Čj – Čti vlastní četbu. Mezi řádky občas hledej pods. jména (ten, ta, to, ti, ty, ta), určuj ústně číslo a rod

Aj – uč. s. 32 – kresli a piš slovíčka do sešitu
– poslech písničky s. 32 – odkaz zde

PĚKNÉ PRÁZDNINY, TĚŠÍM SE NA VIDĚNOU V BŘEZNU! P. uč.

18.2., čt. VK Aj 8.00, Vk 9.00, 10.00, 11.00

Čj – stále skládej pods. j. ze sáčku, určuj číslo a rod

– SŠ “PC” plň pouze 1. a 2. cvičení, NEURČUJ pád https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/rod_cislo_pad1.htm

M – SŠ 19/61 (4. řádek), 19/62 (4. řádek)

– Poč: 27/dodělej celé

Prv – 39 – čti celou stranu, sleduj obrázky

17.2. st, VK 8.00, 8.45, 9.30, Nb 11.15

Čj – SŠ: Do tabulky ze včerejšího dne i z dnešní VK dopiš tato pods. j. a urči u nich č. a rod:

na stole, u sousedů, telátka, pro dcery, mezi chalupami, ve městě, k lékařům, na květinách, na poli.

Můžeš trénovat: https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-rody-podstatnych-jmen-2-uroven/147

https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-podstatna-jmena-cislo-1-uroven/902

 

M –  SŠ 18/55  (4. řádek), 18/56 (3. a 4. řádek)

– Poč 26/4. sl., 27/2. sloupec

 

Prv – 38 – čti celou stranu, sleduj obrázky

16.2. út, VK 8.00, 9.00, 10.00, 17.00 – 18.30 přednáška cestovatele Martina Půlpána

Čj – určování ČÍSLA a RODU pods. j. + psaní zkratek:

– SŠ “PC” https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-podstatna-jmena-cislo-1-uroven/859

– procvičuj určování ČÍSLA a RODU u pods. jmen na kartičkách (podle VK)

M – SŠ 17/48 (3. a 4. řádek), 16/42 a 17/50, 51 (pouze příklad + odpověď)

Poč 26/1., 2., 3. sloupec

Čt/ps – Čít 94 – 95 četba (napište do Dom. čtení)

Hv – Poslouchej a cvič s panem Hudbičkou – najdi si díl ze 17.2., je o skladateli, který skládal hudbu pro lepší chuť k jídlu. Dej se s chutí do poslechu a cvičení😃.

 15.2. po, VK 8.00, 8.45, 9.30

Čj – ČÍSLO PODS. J. – 58/3 ústně + do SŠ dvě věty s libovolnými slovy

– SŠ 58/4 (2. řádek) podle VK

– SŠ “PC” + podpis https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/pod_jm4.htm

– rody – opakování https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-rody-podstatnych-jmen-1-uroven/119

 

M – SŠ 16/41 (3. a 4. řádek), 16/45 (3. řádek)

– Poč. 3: 25/2., 3., 4. sloupec

 

AJ – PS s. 39

 

Prv – piš zápis PRVOUKA – zápis 12.2.

12.2. pá, 8.00, 8.45 doučování
M – do SŠ “PC”, splň 3., 4. a 5. cvičení https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/tisic_zpam3.htm
                                                                dále (vždy alespoň část příkladů) https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/tisic_zpa_sc3.htm
                                                                         https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/tisic_zpa_sc5.htm
dobrovolné: splníte-li, vyfoťte obrazovku a pošlete na mail: https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/tisic_zpa_od3.htm
                                                                                                            https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/tisic_zpa_od2.htm
AJ – DÚ: PS s. 36 + poslech Colin z uč. s. 30 – poslech zde 
              PS s. 38, cv. 2
11.2. čt: 8.00 Aj, VK 9.00, 10.00, 11.00
M – 13/32 c) ústně (dle VK)
    – SŠ 14/34 (3. a 4. řádek), 14/39 d)
Čj – ROD PODS. J. + ŽIVOTNOST (uč. 57)
         57/2 ústně (podle VK)
Čt/ps – 92 – 93 (do Dom. čtení)
10.2. st: VK 8.00, 8.45, 9.30, 11.15 Nb
M – SŠ 10/6, 11/14, 12/22 (pouze příklad + odpověď)
       SŠ 13/25 (3. a 4. řádek), 13/28 (4. 5. 6. sloupec)
Čj – PL PL rody pods. j. – vytiskněte, nastříhejte. Kdo nemá tiskárnu, řekne na VK, může dojít do ZŠ, vytisknu. Trénujte rody pods. jmen (ukázka na VK). NEVYHAZUJTE, USCHOVEJTE.
Prv – kontrola DÚ z út – přírodniny kolem domu
       – uč. 37 – čti Houby, sleduj obrázky. Prohlédni prezentaci (názvy hub se neuč) https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/houby/ucime-se/prezentace.htm
9.2. út: VK 8.00, 9.00, 10.00
Čj – PODSTATNÁ JMÉNA – rod (vysvětlení na VK), zápis do S !
                                                   DÚ: po VK přečti 56/3 růžový rámeček
                                                           SŠ “PC” + podpis. Pouze 2. cvičení https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/pod_jm2.htm
M – PAMĚTNÉ – (vysvětlení na VK), potom 11/15 dodělej, Poč. 3: 25/1. sloupec 2. polovina
      SŠ “PC” + podpis rodiče. Vyber 2 cvičení na ODČÍTÁNÍ a procvič se  https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/tisic_pametne2.htm
      SŠ 12/18 (vysvětlení na VK), 12/19 dodělej 3. a 4. sloupec, 12/20 dodělej 3. a 4. sloupec
      SŠ “PC” + podpis rodič. Vyber dvě cvičení https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/tisic_zpam4.htm
– PS s. 37, cv. 2
– PS s. 38 – básnička (Say the rhyme) – naučit se podle poslechu zde, ve čtvrtek na videokonferenci vyzkoušíme
Prv – uč. 36 – čti, prohlížej rámečky. DÚ: Projdi se ve svém domě i v jeho okolí a napiš do sešitu názvy všech živých přirodnin, které jsi viděl. Rozstřiď do tří skupin:
1. houby:
2. rostliny:
3. živočichové:
Kontrola st. na VK.
8.2. po: VK 8.00, 8.45, 9.30 Dnes termín odevzdání DÚ ze slohu.
PAMĚTNÉ + (vysvětlení na VK), potom 10/7 dodělej, Poč. 3: 25/1. sloupec 1. polovina (pouze +)
                          SŠ “PC” + podpis rodiče. Vyber 2 cvičení na sčítání a procvič se  https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/tisic_pametne2.htm
ČJ – PS 34/20
      – SŠ 74/6 c) Vyber dvě spojení a napiš s nimi věty, celkem tedy 4 věty (podle VK)
Prv – na VK vyjmenuj planety
Aj – uč. s. 31 – kresli nová slovíčka do sešitu
– PS s. 34, cv. 1 + poslech
5.2. pá: VK doučování 8.00, 8.45
Čj – PS 31
připomínám: Čj sloh (práce přes víkend) – uč. 74/5 (Do S sloh. Pokud nemáte, do Čt, ps) VYFOŤTE, DO PONDĚLÍ VČETNĚ POŠLETE NA MAIL.
M – Porovnávání: Poč 3: 22/celá
     – dobrovolné jakékoli cvičení https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/tisic8.htm
Čt/ps – čít. 90 – 91 (Dom. čtení)
PRv – nauč se zpaměti vyjmenovat planety sluneční soustavy – do pondělí
4. 2. Čt: VK Aj 8.00., VK dle pozvánky, VK Nb 11.15
Čj – PS 33/17 celé, 34/19
Čj sloh (práce přes víkend) – uč. 74/5 (Do S sloh. Pokud nemáte, do Čt, ps) VYFOŤTE, DO PONDĚLÍ VČETNĚ POŠLETE NA MAIL.
M – VK: SŠ 6/19 kontrola
        DÚ: Práce s osou + Poč. 3: 20/ 4. sl., 21/ celá (část na VK)
       POROVNÁVÁNÍ ČÍSEL: VK vysvětlení + SŠ zápis
                                                      DÚ SŠ 7/3 (2. skupina až v pátek)
Prv – možno v pátek: Do sešitu napiš “PC UčíTelka + podpis rodiče” a zhlédni https://edu.ceskatelevize.cz/video/6445-ucitelka-3-tr-planety-slunecni-soustavy
3.2. st: VK 8.00, 8.45, 9.30
M – SŠ 6/14 poslední 4 čísla oběma způsoby (začátek na VK)
             6/17 a 18 alespoň dvě  z každého cvičení opět ústně
        SŠ 6/19 – piš pouze čísla vedle sebe, kontrola čtvrtek
     – dobrovolné (jakékoli cvičení) https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/tisic8.htm
Čj – PS 33/17b), 34/18 DÚ
Prv – VK: Čím Tě zaujala malá planeta? – PŘIPRAV SI ODPOVĚĎ.
       Do SŠ piš nadpis hvězda Slunce a planety = sluneční soustava a nalep PL z úterý.
    – přečti si text o Velkých planetách. Která tě čím zaujala? Odpověď si připrav na čt.
2.2., út: VK 8.00, 9.00, 10.00
Čj – PS 32/13, 33/15
M – SŠ 5/7 (2. řádek), 5/8 (3. a 4. řádek), 5/9 (2. a 3. sloupec)         – PŘIDÁVEJ (vysvětlení a VK)
     – SŠ 5/10 (2. řádek), 5/11 (3. a 4. řádek), 5/12 (2. řádek)               – UBÍREJ (vysvětlení na VK)
     –   Trénuj skládání trojmístných čísel s kartičkami.
Prv – 34 – přečti si text o Malých planetách. Která tě čím zaujala? Odpovíš ve st.
Čt/ps: 87 – 89 dlouhé, možno rozdělit na dva dny. Zapište do Dom. čtení – kdo nemá, zapisuje do sešitu Čt/ps. Vždy datum, strany v čítance, podpis rodiče
Po 1.2.,  VK dle pozvánky
Čj – PS 33/14
        DÚ:

M – DÚ: SŠ 4/5 číslo a rozklad

                 Poč 3: 20/1., 2., 3. sloupec
                Trénuj skládání trojmístných čísel s kartičkami.
Prv – PLANETY: dobrovolné video https://www.youtube.com/watch?v=vPI6jEJQX6Q
                             32 – 33 na PL, který Ti dám dnes v ZŠ, pojmenuj a popiš planety. Vybarvi je podle uč. 32 – 33. V úterý PL ukážeš.
Aj – uč. s. 27 – zahrej si hru, opakuj si slovíčka z okruhu Food
– PS s. 32, cv. 1 + poslech
28.1. st, Vk dle pozvánky, 11.15 náboženství
Prosím, aby děti zítra. tj. ve čtvrtek, 
do školy mezi 13.00 a 13.15 přinesly pro kontrolu:
Čj: PS a SŠ + list s Domácím čtením
M: SŠ a S geometrie
Prv: sešit
Čj – VK: 82/5
                chytáky vyjm. slov po P
        DÚ: 84/5b přepiš do SŠ
                vyzkoušej se, piš do SŠ “PC” + podpis rodiče. https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/rozlisovani-dvojic/vyber.htm
čt/ps – na VK představ knihu spolužákům
M – VK: 2. díl 4/4, 5,  6
        DÚ: SŠ 4/5 číslo a rozklad
                 Poč 3: 20/1., 2., 3. sloupec
Prv – uč. 31 čti Teplo a světlo a Hvězda Slunce, sleduj obrázky.
         uč. 32, pozoruj planety souběžně s videem https://www.youtube.com/watch?v=BuCHbTphqtU

AJ – nakresli do sešitu slovíčka z okruhu Food z uč. s. 26 a 27
PS s. 33, cv. 1 + poslech

27.1. st, 8.00 Aj, zbylé dle pozvánky
Prosím, aby děti zítra. tj. ve čtvrtek, 
do školy mezi 13.00 a 13.15 přinesly pro kontrolu:
Čj: PS a SŠ + list s Domácím čtením
M: SŠ a S geometrie
Prv: sešit
Čj – VK: procvičování vyjm. slov po P
                83/4, 85/6
     – DÚ: SŠ 84/5 a – přepiš do SŠ
M – PŘIROZENÁ ČÍSLA V OBORU DO TISÍCE – nové
     – VK: uč. 2. díl str. 3 – vysvětlení, 3/2 1. sloupec, 3/3 1. sloupec
     – DÚ: 3/2, 2. sloupec – do SŠ, 3/3 ústně
PRv – zhlédni video o půdě: https://www.youtube.com/watch?v=vrREu4C6Ux4&t=50s
                                     o pokusech se vzduchem (asi po 5. min. a 10 sekund). Pokusy doma nezkoušej sám. https://www.youtube.com/watch?v=vNu2QsVXg8c&t=112s
        – opiš do sešitu zápis:
PLANETA ZEMĚ
PODMÍNKY ŽIVOTA:
1. VODA
2. VZDUCH
3. PŮDA
4. TEPLO A SVĚTLO ZE SLUNCE
Čt/ps – na VK představ knihu spolužákům
26.1. út, VK 8.00, 9.00, 10.00 dle pozvánky
Čj  – VK: kontrola věty z uč. 78, 81 a 82
                 82, 83, 84 (vysvětlené slov příbuzných)
      – DÚ: : 82/1, 2 a 83/3, 1 a 84/2, 3 – čti text a růžová slova příbuzná. Z každého cvičení napiš do SŠ jednu větu s podle tebe nejobtížnějším příbuzným slovem (celkem tedy 6 vět)
M – VK: 58/3, 4 (do SŠ) 5, 6, 10, 11 – spolu ústně
        DÚ: 58/1, 2 a 58/7, 8 (pouze příklady + zkouška + odpověď)
Prv – VZDUCH a PŮDA: čti uč. 30, pozoruj obrázky (začátek na VK)
Čt/ps – čti alespoň 15 minut vlastní knihu. Připrav si ji na středeční VK, představíš ji spolužákům
25.1. po, VK 8.00, 9.00, 10.00
Čj – VK: PS 32/10
                78 a 81 (vysvětlené slov příbuzných)
                79/5 ústně
        DÚ: 78/1, 2, 3 a 81/1, 2 a 82/4 – čti text a růžová slova příbuzná. Z každého cvičení napiš do SŠ jednu větu s podle tebe nejobtížnějším příbuzným slovem (celkem tedy 6 vět)
M – VK:  SÚ, opakování + a – zpaměti a písemně.
                 57/7 – 1. slouPec
     – DÚ: SŠ 57/7 – 2. sloupec a 58/9 celé
Prv – voda v jídle a pití z pátečního dne? – kontrola na VK

Aj – uč. s. 26 + poslech písničky č. 11 z CD 

     – PS s. 32, cv. 2
22.1. pá, 8.00 a 8.45 doučování, VK 9.30, 10.00, 10.30.
Čj – DÚ: AŽ PO VK vlep řadu vyjm. slov po P do sešitu !. Můžeš vymalovat.
                 PS 28/7  a) pouze ústně, 32/9
M – DÚ: SŠ 39/22 (3 sloupce + zkouška), 39/24 (2 sloupce)
Prv – VK: Země + podmínky života na zemi
zaznamenávej si dnes do sešitu, co jsi jedl a pil (např. talíř polévky, ranní čaj, sklenka džusu). V čem byla voda, podtrhni.
21.1. čt VK dle pozvánky, 11.15 – 12.00 náboženství
Čj – VK: skládání slov po P – zkoušení řady zpaměti
                PS 27/4, 5, 6
        DÚ: Do SŠ “PC” tvary vyjm. slov a slova příbuzná https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni1a.htm
                 PS 27/3
M – VK: procvičování
               G: čára. Opět úsečka a polopřímka
                    18/3
        DÚ: SŠ 36/15 a 37/19 v každém zbylé dva sloupce
                  G: 18/3 dle VK. Dále Narýsuj přímku k. Zvol na ní bod M. Na přímce p sestroj úsečku MN tak, aby délka MN byla 7 cm.
                         31/1 ústně dle VK
              
Aj – PS s. 31, cv. 2
Čt/ps – čít 85 (hledej slova, která se rýmují), 86 (pouze text) Zapište do Dom. čtení.
20.1. st   8.00 VK Aj, poté dle pozvánky
Čj – VK: VYJM. SLOVA PO P: prezentace https://www.mojecestina.cz/article/2008102501-vyjmenovana-slova-po-p + vystříhané kartičky vyjm. po P
                                           https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/sibenice/hraP.html
                 nauč se zpaměti řadu vyjm. slov po P – několikrát skládej kartičky
               PS 27/1, 2
M – VK : + a – s přechodem (36 – 37)
                 57/2, 3 SŠ
        DÚ: 36/15 a 37/19 (vždy 4 sloupečky)
                 57/ 5, 6 SŠ (příklad + odpověď)
Prv – 28 – 29 čti 28 dole: Voda (zhlédni https://www.youtube.com/watch?v=aHy-gWzCYN0)
19.1. út, VK 8.00, 9.00, 10.00, DNES VE 14.00 – 14.15 SI VYZVEDNĚTE M 2. DÍL A KARTIČKY S VYJM. SLOVY VE VESTIBULU ZŠ
Čj- VK: SLOVA SOUZNAČNÁ, PÁROVÉ SOUHLÁSKY – opakování
       DÚ: Do SŠ “PC” + podpis – párové souhlásky: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/pravopisny-trenazer/souhrnne-procvicovani/cviceni.html                                                                      – B, L, M: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/pravopisna-cviceni/pravopisny-zasobnik-vyjmenovana-slova/cviceni-b-l-m.html
                                                      – dobrovolné – slova souznačná: http://cviceni.testy.sweb.cz/vyznam/synonyma1.htm
                Vyjm. slova po P – nastříhej vyjm. slova po P, podle  https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/prezentace/prezentace-P.html (pouze podle 1 .strany jen dvakrát přečti a seřaď)
M- VK: malá nasobilka – opakování
               SŠ 56/11
               + a – dvojciferných čísel zpaměti (opakování uč. 34 – 35)
       DÚ: 34/4 a 35/9 vždy první 4 sloupce (začátek na VK, bez zkoušky)
Prv – 27 četba (začátek na VK)
18.1. po, VK 8.00, 9.00, 10.00      ZÍTRA v úterý PŘEDÁNÍ UČEBNIC MATEMATIKA 2. DÍL 14.00 – 14.15 VE VESTIBULU ZŠ a karty vyjmenovaných slov
Čj – VK: SLOVA NADŘAZENÁ, PODŘAZENÁ, SOUŘADNÁ
                SLOVA SOUZNAČNÁ – uč. 44/1, 2, 3
      DÚ: slova souznačná:  do SŠ “PC” + podpis https://www.umimecesky.cz/pexeso-synonymum-1-uroven?source=search
               PS 26/20, 21
M – VK: 55/8, 56/9 začátek na VK, 56/11
                geometrie – opakování
     – DÚ: 56/9 dodělej do SŠ, 56/14 ústně
     – geometrie: DÚ – 1. Narýsuj přímku p, zvol na ní bod S. Na přímce p sestroj úsečku ST, jejíž délka je 6 cm. (dle uč. 18/5)
                                      2. Narýsuj přímku m, zvol na ní bod A. Na přímce m sestroj úsečku AB o délce 5 cm.
                                      3. Narýsuj polopřímku CD a barevně ji vyznač.
                                      4. Narýsuj polopřímku EF a barevně ji vyznač.
Čt/ ps: 85 – 86. Čti, v každé sloce básně najdi jedno podstatné jmén, jedno sloveso a pokud tam je, tak i příd. jméno (jaký, jaká, jaké?) – ústně
Aj – PS s. 33, cv. 2 – zopakuj si I like x I don´t like, poslouchej a vybarvi:
(poslech č. 2 – 10 Happy Street 1)
– přelož ústně: 6 jablek, 10 hrušek, 3 zmrzliny, 8 banánů, 9 dortů, 2 pomeranče
15.1. pá, VK doučování: 8.00 a 8.45
Čj – 75/1 a) do SŠ
M – Poč. 19 celá
Pr – uč. 26 četba. Poté vlastními slovy odpověz na otázky v modrém rámečku dole
Čt/ps – 82 – 84 četba, rámečky ústně.  Napište do Domácího čtení.
____________________________________________________________________________________________________________
14.1. čt, Vk 7.45, 8.30, 9.15.      VK náboženství 11.15
Čj –  VK: 63/3
         DÚ: 69/1, 2, 3   a 70/4  a 71/1, 2, 3 a 72/1, 2 a 73/ 3, 4    čti pouze text a znovu růžová příbuzná slova. Vždy na jedno slovo dle vlastního výběru utvoř větu. Tedy celkem 11 vět NAPIŠ DO ŠS
M – VK: 52/ 38, 41
                zaokrouhlování: vysvětlení učiva, uč 54 + zápis do SŠ
     – DÚ: 52/40
                zaokrouhlování: Poč. 18/1. 2. 4. sloupec
Prv – VK: Lidské výtvory
Aj – procvičuj si tvoření množného čísla u známých slovíček (např. a doll – dolls, a pencil – pencils)
– nauč se psát slovíčka z uč. s. 24
– PS s. 30, cv. 1
13.1. st, VK Aj v 8.00, dále dle časů na pozvánce
Čj – vlastní jména + sloh
     – VK: 72/5 ústně, 63/1 sešit, 63/4 ústně, 68/vysvětlení
     – DÚ: 63/1 dodělat z VK
                68/1 do SŠ napsat krátký příběh o obrázcích
M – VK: 51/34, 36
     – DÚ: 51/33, 37
12.1. út VK 8.00, 9.00, 10.00
Čj – VK:      71, 72, 73 –  čteme texty, růžově psaná příbuzná slova říkáme ve větách
                     72/5 ústně (ukazujeme na kartách i/y
     – DÚ:  uč. 70/5 přepiš do SŠ zbylé 3 řádky
                 splň a do SŠ piš “PC” + podpis https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-m-1-uroven/6104
                                                                          https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-m-2-uroven/6081

M – VK: 50/24, 26, 27, 28, 29

– DÚ:  do SŠ: 50/25, 51/32 (pouze příklad + odpověď)

Prv – VK: Lidské výtvory
       – DÚ: pro zopakování čti 24 a 25 pouze dole modré rámečky
Čt/ps – čít. 81 – Tvé odpovědi na otázky 1 – 8 piš do sešitu (stačí 1C, 2D, …), poté zkontroluj v řešení. Napiš počet správných odpovědí. Sešit nachystej na středeční VK.

11.1. po. VK 8.00, 8.45, 9.30 DNES V 17.00 ONLINE TŘÍDNÍ SCHŮZKY (pozvánka poslaná na mail žáka)

Čj – PŘÍBUZNÁ SLOVA https://www.mojecestina.cz/article/2008100601-vyjmenovana-slova-po-m – opět projdi slova příbuzná, vždy na jedno dle výběru řekni větu

– uč. 70/5 přepiš do SŠ první 3 řádky

– VK:  – 69, 70, 71 – růžově psaná příbuzná slova říkáme ve větách

– 72/5 – ústně

M – POZOR, ZMĚNA DÚ:  POUZE 51/31 DO sš

VK: 50/24, 26, 27, 28, 29

–  do SŠ: 50/25, 51/32 (pouze příklad + odpověď)

Prv – uč. 24 čti text + modrý rámeček. V úterý na přečtené navážeme na VK.

Aj – uč. s. 24 – poslech písničky č. 10 z CD

procvičuj si slovíčka, nakresli si je do sešitu
PS s. 29
– PS s. 95, cv. 1, 2

8.1. pá, VK není. NĚKTEŘÍ VČERA NEPOSLALI FOTO DÚ Z PRVOUKY (ROZHOVOR S RODIČEM). POŠLETE DNES. 

Čj – PS 25/16

– do SŠ “PC”+  podpis a vyzkoušej se:

– Test: My X mi 2 – Moje čeština – Čeština na internetu zdarma (mojecestina.cz)

– Test: Zbyněk a narozeninový dárek (vyjmenovaná slova po M) – Moje čeština – Čeština na internetu zdarma (mojecestina.cz)

M – 49/17 ústně (dle včerejší SÚ 47/3)

– 49/18, 19, 20, 22 do SŠ (vše pouze příklady a krátké odpovědi).

– do SŠ “PC” + podpis Příklady se závorkou (websnadno.cz)

Čt/ps – 78-80 (bez rámečků) + Troufneš si namalovat sněžného muže? Pokud ano, pochlubíš se na pondělní VK.

7.1. čt, VK dle časů na pozvánce

Čj – slova příbuzná: v odkazu prohlédni obrázky, čti vyjmenovaná lova. Přečti u každého vyjmenovaného slova slova příbuzná, vždy si jedno vyber a řekni ho ve větě. https://www.mojecestina.cz/article/2008100601-vyjmenovana-slova-po-m . Ukážeme na VK. DO SŠ DATUM, PC + PODPIS RODIČE

– PS 24/13, 25/15 a 18 (ukážeme na VK)

– PS 25/19 (doplň + do SŠ přepiš správně)

– dobrovolná šibenice příbuzných slov https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/kat/sibeniceM2.html

M –  47/3 a 48/9 a 48/14 na VK,            do SŠ: 47/4 pouze příklad + odpověď, 48/10 pouze příklad + odpověď

– 48/13 do SŠ

Prv – Udělej rozhovor s rodičem o jeho povolání. Pokládej tatínkovi nebo mamince tyto otázky, do sešitu zapiš pouze jejich čísla a odpovědi. Vyfoť, pošli na mail. Piš spisovně, krasopisně.

1. Jak se nazývá povolání, které děláš?

2. Kde jsi zaměstnán (a)?

3. Co je tvojí prací?

4. Jaké pracovní pomůcky k tomu používáš?

5. Baví tě tvá práce? Vysvětli proč.

6. Co děláš rád ve volném čase?

6.1. st, VK 8.00 Aj, zbylé dle pozvánky

Čj –  sešit ! zápis chytáky (na VK) my X mi, dmýchat X míchat

– PS 24/9, 10, 11, 14

– do SŠ “datum, PC + podpis rodiče” tvary slova a slova příbuzná https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni1a.htm

M – 42/3 na VK

– 43/12 na VK, 44/20 na VK

– do SŠ uč. 43/13 (první 3 sloupce) a  43/14 – ukázka na VK

Čt/ps – 76 – 77 rámečky ústně, (napište do Domácího čtení) 

5.1. út, VK 8.00, 8.45, 9.30

Čj  – velký sešit ! – na novou stranu nadepiš M a vlep vyjm. slova po M – věty nepiš

– PS 21/5 (spolu na VK) 6, 7

– sešit ! zápis chytáky (na VK) mýt X mít

–  do SŠ “datum, PC + podpis rodiče” a splň  https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/rozlisovani-dvojic/vyber.htm (BEZ MY xMI)

– dobrovolná šibenice https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/sibenice/hraM.html

M – písemné + a odčítání (opakování na VK)

– uč. 43/ 10 a 48/8 do SŠ (nezapomeň do sešitu nadepsat stranu a cvičení 43/10 a 48/8)

Čt/ps – čít. 74 – 75 (modré rámečky pouze ústně), napište do Domácího čtení

 

4.1.2021,  VK 8. 00, 8. 30, 9.00 (dle časů na pozvánce)

Zdravím všechny děti a rodiče!

Přeji pevné nervy a trpělivost při opětovné distanční výuce. Spolu vše zvládneme!

Čj – pokud ještě řadu po M moc neovládáš, trénuj tady https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/rada/cviceniM1.htm
     – PS 20/2, 4,  20/3 – věty tvoř ústně
Aj – zopakuj si slovní zásobu z okruhu Christmas:
– dokonči PS s. 85, cv. 2
– zopakuj si názvy hraček, budeme je potřebovat na středeční VK v 8.00 :
Pr – str. 20, 21 – prohlédni obrázky, přečti jejich popisy. Do sešitu namaluj a napiš, čím bys chtěl být + napiš krátké zdůvodnění. V úterý na VK si obrázky ukážeme.

5.1. 2021

Čj  – velký sešit ! – vlep vyjm. slova po M – věty nepiš

– 21/5, 6

______________________________________________________________________________________________________

4.1.2021,  VK 8. 00, 8. 30, 9.00 (dle časů na pozvánce)

Zdravím všechny děti a rodiče!

Přeji pevné nervy a trpělivost při opětovné distanční výuce. Spolu vše zvládneme!

Čj – pokud ještě řadu po M moc neovládáš, trénuj tady https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/rada/cviceniM1.htm
     – PS 20/2, 4,  20/3 – věty tvoř ústně
Aj – zopakuj si slovní zásobu z okruhu Christmas:
– dokonči PS s. 85, cv. 2
– zopakuj si názvy hraček, budeme je potřebovat na středeční VK v 8.00 :
Pr – str. 20, 21 – prohlédni obrázky, přečti jejich popisy. Do sešitu namaluj a napiš, čím bys chtěl být + napiš krátké zdůvodnění. V úterý na VK si obrázky ukážeme.

18.12.

M – Poč: 17/celá

dodělat str. 6,7,9,10,11,13
ČJ – vyjmenovaná slova po M, děti mají nastříhané. Doma skládají a naučí se řadu zpaměti. 
PS str.20/1.
Přeji pěkné Vánce a do nového roku všechno dobré!

17.12.

M –  Poč.3, str.16/1,2,3,sloupec.

ČJ – PS str.17/15, 17/16 ústně
    uč 53/6 do SŠ – začátek ve škole, za DÚ dopsat.

Zítra se první dvě hodiny učí, po svačině následuje besídka pouze ve třídě. 

Z hyg. důvodů se čaj ve třídě nevaří, občerstvení každé dítě může nést jen pro sebe.
Zítra se sem, prosím, ještě podívejte, v ČJ pravděpodobně vyvodí vyjm. slova po M – doma by přes víkend děti skládaly a učily se řadu zpaměti. 

16.12. 

DÚ pro všechny (některá cvičení děti vypracovaly již ve škole):

ČJ: PS str.19/22 a,b

     Uč 53/5 do SŠ

     DÚ – 54/8

M: Poč 15/4. sl, 16/4. sl.

Čít: 72 – 73.

15.12.

DÚ pro všechny:

 ČJ – str.54/7b napsat do SD

M – učivo Písemné odčítání pod sebou: Poč 14 celá, 15/1., 2., 3. sloupec

Vánoční dárečky si v pátek děti dávat nebudou, vánoční hodinu ve škole stráví s p. asistentkou a p. uč. Strmiskovou.

14.12.

DÚ pro nemocné:

Čj – PS 17/14, 18/17, 18,               18/19 – přepiš do SŠ

čtení – čítanka 65 – 66

DÚ pro nemocné:

M 42/2 do SŠ, podívej na postup počítání 43/1 – pokud porozumíš splň také sloupec v Poč. 12/4. sloupec, 13/3. sloupec

DÚ pro všechny: 

M Poč: 12/4. sloupec, 13/1, 2, 3. sloupec, 14/1. 2. sloupec – celkem 6 sloupců.

ZÍTRA JE GEOMETRIE – SEŠIT MAJÍ DĚTI VE ŠKOLE. S sebou pravítko a ořezanou tužku.

8.12.

Dú pro všechny:

M: Poč 3: 12/1., 2., 3. sloupec. Pro chybějící vysvětlení v uč. str. 42.

Čj: PS 13/1, 2, 3

7.12.

DÚ pro nemocné: 

M SŠ – 2 slovní úlohy: Ve městě chodilo 36 andělů, čertů o 6 méně. Kolik chodilo čertů? Kolik chodilo andělů a čertů dohromady?

                                         Ve vesnici jsme napočítali 35 houpaček, skluzavek 5krát méně. Kolik je ve vesnici skluzavek? Kolik je skluzavek a houpaček dohromady?

 

Pro přítomné:

M: SD – 2 slovní úlohy

Čj: Naučit se řadu vyjm. slov po L. Děti si domů nesou kartičky na skládání, zítra přinesou zpět!

1.12. út

Zkontrolovala jsem plnění cvičení z dist. výuky v PS z M, PS z Čj a Poč. 3. Prosím, projděte s dětmi stranu po straně a nesplněná cvičení děti doplní. Termín do pátku 4.12. Pozn. Poč. 2 mám ještě u sebe.

 

27. 11. pá

Čj – uč. 41/ 1, 2 – čti texty + nahlas zdůvodňuj “Píšu…”

– PS 5/4, 9/13

M – Poč 3: 6/2. a 3. sloupec, 7/2. a 3. sloupec

– “PC” https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-B/pocetni-trenazer/scitani-s-prechodem-pres-desitku/priklady.html

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-B/puzzle-animovane-filmy-3/pocitame.html

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-B/pohadkova-zima/pocitani1.html

Prv – uč. 16 – čti texty, prohlížej obrázky.

Čt/ps – čít. 48 – 49, 50 – 51. Napište do Domácího čtení.

 

Milé děti, v pondělí se na Vás MOC TĚŠÍME!!! P. učitelka a p. asistentka.

Přineste s sebou vše potřebné do vyučování a také Domácí čtení.

26.11. čt, VK jako obvykle.

Rodiče, prosím o odpověď na mail, zda Vaše dítě bude od příštího týdne chodit do družiny (ráno, po vyučování). 

Čj – uč. 39/1, 2  a 40/3 – čti texty + nahlas zdůvodňuj “Píšu…”

– PS 11/20, 22

M – PS 30/1, 2, 3, 5, 30/4 na VK

Aj – opakuj si barvy a názvy školních potřeb a hraček – hra v uč. s. 19
– PS s. 28
Prv – pokud jsi ještě neviděl toto video o ČR, podívej se https://edu.ceskatelevize.cz/video/4501-my-jsme-z-ceske-republiky
– uč. 15 – prohlédni mapu povrchu ČR, k tomu zhlédni video:

25.11. st VK Aj, VK dle časů na pozvánce

Čj – znovu PC https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/chytaky/cviceni4.html

– být X bít, opět na VK

– uč. 38/1 na VK

– PS 9/10, někdo 11 – spolu na VK

– PS 10/14, 19.    10/17 – napiš pouze zdrobněliny a nahlas zdvodňuj “Píšu…”

Čt/ps – čít 46 – 47, útně zodpověz otázky, zapište do Domácího čtení

M – PS 29/7, 8,      29/4, 9 na VK

Poč 3: 6/1. sloupec, 7/1. sloupec

24.11. út VK

M – Poč 2: 27/ 3. sloupec, 28/1., 2. sloupec, 3. pouze vypočítej – nezaokrouhluj

–  SŠ “PC” + podpis https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-B/pocetni-trenazer/scitani-s-prechodem-pres-desitku/priklady.html   ( + a – přes desítku)

– PS 29/5, 6

Čj – být X bít (zápis z VK), PS 9/10, 11 (začátek na VK), 9/13

– “PC” https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/chytaky/cviceni4.html

Prv – KRAJINA V OKOLÍ DOMOVA

– str. 15 – prohlédni obrázky a čti texty

23.11. po VK

Čj – PS 8/6 a 6 – 7 (začátek na VK)

– dobrovolně https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/sibenice/hraB.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/kat/sibeniceB4.html

M – PS 28/4, 5, 6 (začátek na VK), PS 29/1, 2, 3.

– do SŠ piš a počítej s rozkladem tyto příklady:

48 + 5             27 + 8

19 + 3              36 + 6

72 + 9              45 + 6

83 + 8              66 + 7

82 – 4                14 – 7

43 – 5                51 – 9

86 – 7                 97 – 8

23 – 4                 34 – 6

Čt/ps – čít. 44 (četba + ústní zodpovězení otázek), 45 (Vrabec, Kos + modrý rámeček četba)

Aj – opakuj si názvy barev a hraček
– uč. s. 19 – pojmenuj obrázky v rámečku
– uč. s 18 – zpívej písničku a zacvič si:
(z 1. souboru poslech č. 36)

 

20.11. pá, VK 1. skupina 7.45,      2. skupina 8.05,     3. skupina 11.30.

Dnes v 10.30 – 10.50 prosím o vyzvednutí sešitů ve vestibulu školy.

Čj – opět seřaď vyjm. slova po B + ke keždému říkej dvě věty

– do SŠ “PC” + podpis https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni2a.htm

M – SŠ DĚLENÍ 9 (na VK)

– PS 28/1, 2, 3, Poč 2: 27/celé

19.11. čt, VK dle časů na pozvánce

Čj – nový PS (Vyjmenovaná slova od Z): str 5/1, 2, 3. 8/7, 8 (částečně na VK)

Čt/ps – čít. 38 – 43. Napište do domácího čtení.

Dnes nemáš sešity, proto si přes den čti i vlastní knihu.

Aj – PS s . 21, cv. 1 + poslech:
(z 1. souboru poslech č. 37)
– PS s. 21, cv. 2

18.11. st, VK Aj 8.00, VK s třídní učitelkou dle časů na pozvánce.

Dnes v čase 11.40 – 12.00 prosím o odevzdání sešitů ve vestibulu školy. (informace v mailu)

Úkoly do SŠ a PS splňte pouze ty, které stihnete do času odevzdání sešitů ve škole.

Zbylá cvičení doplníte v pátek, seznam učiva bude stejný jako dnešní den.

Čj – opět seřaď vyjm. slova po B + ke keždému říkej dvě věty

– SŠ zápis (z VK)

– do SŠ “PC” + podpis https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni2a.htm

– nový PS (Vyjmenovaná slova od Z): str 5/1, 2, 3.

M – SŠ DĚLENÍ 9 (na VK)

– PS 28/1, 2, 3, Poč 2: 27/celé

Čt/ps: 36 – 37 (modré rámečky ústně). Zapište do Domácího čtení

16.11. po VK dle časů na pozvánce

POKUD DĚTI O VÍKENKU PLNILY ÚKOLY NAVÍC (Čj a Prv), prosím, vyfoťte a pošlete mi na mail. Děkuji.

Čj –  seřaď vyjmenovaná slova po B na kartičkách postupně (alespoň 3krát). K tomu je roztřiď na podstatná jména, slovesa a přídavná jména (ukázka na VK). V těchto třech sloupcích ještě seřaď podle abecedy. Říkej ke každému slovu alespoň 3 věty. Prosím rodiče o dopomoc. Děkuji.

– v SŠ podtrhni vyjm. slova: podstatná jména rovnou čarou, slovesa vlnovkou. Zbytek nechej.

– zápis do SŠ (z VK)

– dále do 38/4 – ústně, do SŠ napište “38/4” + podpis

    – význam vyjm. slov po B – do SŠ piš “PC” a splň https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/vyznam-vyjmenovanych-slov/prirazovani.html

M – (úkoly na středu, dnes nedělej)

    – SŠ DĚLENÍ 9 (na VK)

– PS 28/1, 2, 3, Poč 2: 27/celé

Čt/ps: 32 – 33 (pouze text, Úkoly k řešení dobrovolně ústně).

– 34 – 35 (pouze texty). Vše zapište do Domácího čtení + podpis

Aj – opakuj si názvy hraček:

– PS s. 22, cv. 1
– na VK si připrav svoje hračky

13.11. V Čj a prvouce posílám náměty na procvičování a zajímavá videa během možných volných víkendových chvil

Čj – zapisujte, prosím, do SŠ názvy cvičení online, která splníte.

– STAVBA SLOVA – procvič se a zapiš do SŠ “PC” https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/stavba-slova-3/koren-predpona-pripona/stavba-slov-3.html

– VYJM. SLOVA po B – procvič se https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/rada/cviceniB2.htm

– https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/kat/sibeniceB1.html

    –  uč se řadu vyjm. slov po B

M – Poč 3: 3, 5/celé strany 

Prv – dobrovolná videa – pokud zhlédnete, zapište do sešitu Prv názvy těchto videí

https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/prvouka?tema=evropa

– https://decko.ceskatelevize.cz/evropske-pexeso – pouze naše sousední státy

Čt/ps – každý den čti alespoň 15 minut svoji knihu – na příští VK ji představíš

12.11. VK dle časů na pozvánce

Čj – STAVBA SLOVA – procvič se a zapiš do SŠ “PC” https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/koren1.htm

– VYJMENOVANÁ SLOVA po B: vysvětlení + zápis do SŠ

– do pondělí se nauč řadu vyjmenovaných slov po B

– na pondělí nachystej kartičky s vyjm. slovy – vysvětlení při VK

M – PS 26/3, 4, 5, 6, 7 ( na VK), 8

Aj – PS s. 18, cv. 1, 2

poslech ke cv. 1 – z prvního souboru č. 33:

 

Prv – uč. 14, přečti, prohlédni mapu a obrázky

Čt/ps – 30 – 31 (opět zapište do domácího čtení)

11.11. VK z AJ 8.00, VK Čj + M dle časů na pozvánce

Čj – STAVBA SLOVA (uč 34) – vysvětlení a zápis při VK, poté DÚ 34/2 do SŠ

    – dále do SŠ “PC”  https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/stavba-slova-3/koren-slov-pribuznych/stavba-slov-1.html stačí pouze první část 

M – Poč 2: 26/celá

    – PS 25/4, 5 a 26/1, 2 začátek při VK

Prv – opět uč. 13, pouze prohlídni mapu ČR s rozždělením krajů. Najdi Jihomoravský kraj a Hlavní město Praha.

       – zhlédni videa o těchto dvou krajích na https://decko.ceskatelevize.cz/ceske-pexeso (kraje vyhledáváš vpravo)

Čt/ps – čít 28 – 29 (2 texty). Zapište do “Domácího čtení” + podpis rodiče

 

10.11. Vk dle obvyklých časů

Čj Sloh – I když opožděně, přece: DUŠIČKY. uč 35

             – dobrovolně: Chaloupka na vršku https://www.youtube.com/watch?v=nNDbRX60q9A

– uč 35 – četba, 35/1, 2 ústně

– S čt/ps: 35/2 – vyber si 3 otázky, napiš jejich číslo a stručně je zodpověz.

– slova MNOHOZNAČNÁ – začátek na VK, poté do S čt/ps: napiš “PC”, splň 1. a 2. cvičení z https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloh07a.htm

– rodiče sešit podepíší

M – Poč 2: 25/ celé

– NÁSOBENÍ DEVÍTI (při VK)

–  PS 25/1, 2, 3, 6

– nauč se násobky 9 zpaměti

9.11. po, VK dle obvyklých časů (M PS část při VK)

Čj – Abeceda – zopakuj si a nahlas říkej abecedu s https://www.youtube.com/watch?v=js7uAvU1q5I

– SŠ 33/10 seřaďte pouze první dva řádky

– 33/11 pouze oranž. rámeček ÚSTNĚ

– SŠ 33/12, SŠ rodiče podepíší

M – PS 24/7, 8, 9, 10.

– PS 22/6, 7 do SŠ

– PS 23/3, 7

Pr – zhlédni video o České republice: https://edu.ceskatelevize.cz/video/2172-staty-evropy-ceska-republika

– uč 13/četba + znovu prohlédni obrázky

Čt/ps: čít. 26 – 27 (přečtete a napište do “Domácího čtení” + rodiče podepíší)

6.11. pá VK dle obvyklých časů – některá cvičení z M začneme při VK, dále vysvětlíme řazení slov podle abecedy.

Čj – abeceda: řazení slov https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/abeceda/donaldovy-ukoly/cviceni1.htm a https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/serad_ab1.htm

– 32/9 ústně

M – PS 24/1, 2, 3, 4, 5, 6.

Prv – do sešitu nadepiš ČESKÁ STÁTNÍ HYMNA, zhlédni https://edu.ceskatelevize.cz/video/2851-ceska-statni-hymna

Čt/ps – čít 25 text nad hymnou, text hymny. Prosím rodiče, aby pomohli dětem zodpovědět otázky v modrém rámečku. Splnění úkolu zapište na list Domácí čtení.

Aj (info od vyučujících) – napiš a nakresli slovíčka z uč. s. 16 do sešitu

– poslechni si písničku č. 7 z CD
PĚKNÝ VÍKEND!

 

5.11. čt VK – Aj

Čj – nauč se zpaměti zbytek abecedy, říkej ji několikrát

– 32/6 ústně

– zopakuj si vzorce souvětí: Nejprve hledej slovesa, jejich počet ti napoví, z kolika vět se souvětí skládá. Do SŠ piš datum, “PC” + podpis rodiče  https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/veta-souveti/vetne-vzorce/cviceni1.htm

M – Poč. 2: 24/3. sloupec

– PS 23/1, 2, 4, 5, 6.

Prv – do sešitu nadepiš STÁTNÍ ZNAK, zhlédni https://edu.ceskatelevize.cz/video/2850-statni-znak-ceske-republiky. Dobrovolný úkol: Můžeš se pokusit znak do sešitu nakreslit, rozhodni se sám.

4.11. st VK dle časů

Čj – Abeceda – nauč se další 3 řádky zpaměti

– do SŠ “PC” + podpis https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/abeceda/velka-abeceda/cviceni.htm

Čt/ps – čít. 24 Česká republika. Milí rodiče, prosím, ústně Vám děti zodpoví otázku v modrém rámečku dole. Zapište splnění úkolu do listu Domácího čtení.

M – vyvození dělení 8:

– zápis (začátek na VK), PS 22/1, 2, 3, 4.

– Poč. 2: 24/1., 2. sloupec + podpis rodiče. Nepodváděj, podváděl bys pouze sám sebe.

 

 3.11. út VK dle časů

Čj – SŠ zápis ABECEDY (začátek při VK, dále uč. 31) – nauč se první 3 řádky vyjmenovat zpaměti, hrej s rodiči hru “Které písmeno schovávám?”, “Které písmeno je před… za…?” (ukážeme při VK)

M – PS 16/1 (začátek při VK)

– Poč 3: 4/3. a 4. sloupec – pokud je potřeba, dělej rozklady

– Do SŠ “PC” + podpis https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/8/pexeso-nasobeni/hra2.html

Prv – postupně budeme sledovat videa o státních symbolech, vždy daný symbol zapiš do sešitu, dnes k tomu ještě nadpis:

STÁTNÍ SYMBOLY:

  • STÁTNÍ VLAJKA

zhlédni video https://edu.ceskatelevize.cz/video/2849-statni-vlajka-ceske-republiky a nakresli vlajku do sešitu

2.11. po.    VK dle obvyklých časů část některých cvičení začneme při VK

Čj – SŠ 30/1, 4. a 5. řádek

– SŠ “PC” + podpis, vyzkoušej se v druzích vět (pozor: pouze 1. a 2. cvičení! – další cvičení se přepíná vpravo nahoře) https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/druhy_vet1.htm

Čt/ps – Pokud během distanční výuky dočteš knihu, zapiš do čtenářského deníku, vyfoť a pošli na mail.

M – PS 21/4, 7, Poč 2: 23 celé

– matematické operace (Naše “matematická řeč”, jak si ji pamatuješ? Vyzkoušej se a piš do SŠ datum, “PC” podpis rodiče https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/pocetni_vykony1.htm

– na út nachystej 6 malých lístečků (např. z krabičky od čaje) na napsání pouze výsledků

Prv – začínáme nový okruh, nadepiš velký nadpis do sešitu: NAŠE VLAST – ČESKÁ REPUBLIKA.

– uč. 13 pouze si prohlédni všechny obrázky

– zhlédni video https://edu.ceskatelevize.cz/video/452-nase-zeme-ceska-republika

Aj (zadání od vyučujících na celý týden, VK bude opět ve čtvrtek v 8.00):

pracovní sešit s. 17

procvičuj si názvy školních potřeb, barev a číslovek:

23.10. VK dle obvyklých časů – M: některá cvičení začneme při VK

Čj – SŠ 30/1 – piš 3 řádky

    – dobrovolný DÚ na prázdniny, vřele doporučuji :o)  : ze stránky https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/parove-souhlasky-uvnitr-slov si postupně vybírej procvičování párových souhlásek. Ráda uvidím Tvoji snahu, proto vždy do sešitu napiš DATUM a NÁZEV DVOU PÁROVÝCH SOUHLÁSEK. Potom při plnění pod tento název PIŠ OPRAVU svých chyb. V závěru rodič podepíše. Kolik cvičení stihneš je na Tobě. Máš na to celé prázdniny. Jsi šikovný/á, jistě Ti to půjde. 

Čt/ps – Čti přes prázdniny vlastní knížku. Pokud dočteš, zapiš do čtenářského deníku tak, jak jsi byl zvyklý ve 2. třídě.

M – PS 21/2,5,6

     – SŠ: napište PS 20/5 (při VK), 21/8

     – PROCVIČUJ NÁSOBKY 0 – 8 také o prázdninách. Zde máš 2 možnosti: https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-8

http://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/nasob8_1.htm

Prv – dobrovolný DÚ: Učili jsme se o Čejkovicích – snaž se co nejvěrněji namalovat do SŠ Tvé nejoblíbenější místo v naší obci. Napiš krátký odstavec s popisem tohoto místa. Nezapomeň na zdůvodnění Tvého výběru. Těším se Tvou práci!

 

PĚKNÉ PRÁZDNINY!

22.10.

Čj – https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/parove-souhlasky/%C5%BD-%C5%A0/cviceni.html – do SŠ  datum + “PC” + podpis rodiče

– 28/1 znovu čti, nyní vyhledávej slovesa

– SŠ 28/4 pouze přepiš + vyber si tři slova a s nimi utvoř pod přepsané cvičení věty

M – říkej NĚKOLIKRÁT násobky 8: 0, 8, 16, 24… + přidej úsně příklady:  0.8 = 0,  1.8=8,   2.8=16,   3.8=24,   4.8=32,…

– Poč 2: 22/celá (nepodváděj, podváděl bys pouze sám sebe!)

– https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/8/najdi-vetrelce/pocitame.html – do SŠ “PC” + podpis rodiče

– PS  21/1

 

Aj – informace od vyučujících:
opakuj si číslovky, školní potřeby a barvy
zahrej si hru z uč. str. 11
PS – vše po str. 11
str. 11, cv. 1 – poslech:
(Happy Street Level 1, poslech č. 23)

21.10. VK dle obvyklých časů

Čj – nová dvojice pár. souhlásek, dnes pouze úvod:

        – piš zápis do SŠ: Datum +      Ž – Š

                                                          tužka – tužek

                                                          muška – mušek   

        – 28/1 – pouze čti, zdůvodňuj slova se Š a Ž 

M – vyvození násobků 8! – začneme při VK, zbylá cvičení za DÚ

     – PS 20/1,2,3,4

     – násobky 8 můžeš procvičovat zde: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/8/nasobky/prirazovani8.htm

                                                                                              (nemusíš zapisovat do ŠS)

 

     – naučit se řadu násobků 8: 0, 8, 16, 24, 32, … – dnes stěžejní DÚ

20.10. út Dnes VK dle obvyklých časů

Čj – 27/1 zdůvodňuj Z – S, 27/2 – opiš 2 řádky, zbylé ústně zdůvodni, 27/5 – ústně vyhledej pods. jména a slovesa.

     – https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/parove-souhlasky/Z-S/cviceni.html – splň, do SŠ napiš PC, rodič podepíše

– dnes opakování: RODIČ CELOU PRÁCI V SŠ A POČETNÍKU PODEPÍŠE, žák ukáže při VK ve středu:

     1. online cvičení POZOR – vysvětlení práce při VK – budeme chybné příklady zapisovat do SŠ, vše společně ukážeme + rodič celou práci v závěru podepíše

NÁSOBENÍ 7:

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/7/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.html

DĚLENÍ 7:

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/7/pocetni-trenazer/deleni/priklady.html

NÁSOBENÍ A DĚLENÍ 7:

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/7/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni/priklady.html

     2. POČETNÍKY: Poč.2:  21/3. sloupec, Poč 3: 4/1. a 2. sloupec 

Aj – (informace od p. ředitelky a p. uč. Bárty):

– zopakuj si pojmenování školních pomůcek a názvy barev

– PS str. 10, cv. 1, 2

– poslech ke cvičení 1:
– (Happy Street Level 1 New Class CD – poslech 21)

19.10.2020. po Dnes VK v daných termínech – některá cvičení z DÚ budeme opět vysvětlovat na VK, s jejich vypracováním, prosím, počkejte.

Čj – 26/1 pouze zdůvodňuj V – F, 26/4 SŠ první řádek, zbytek zdůvodňuj ústně (lehký – lehoučký…) + určuj pods. jméno (ten, ta, to, ti, ty, ta) + slovesa (určují, co osoby, zvářata a věci dělají) – ukážeme si na VK

     – https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/parove-souhlasky/V-F/cviceni.html – splň, do SŠ napiš “PC” + rodič podepíše

    – V SŠ tedy: začátek z VK, poté 26/4 řádek, PC + podpis

M  – PS 18/1, 3, 5, 6

      – Poč 2: 21 celá

      – https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/7/pexeso-nasobeni/hra1.html – splň, do SŠ napiš “PC” + rodič podepíše

16.10.2020. pá

Dnes VK v daných termínech – některá cvičení z M vysvětlíme na VK, prosím, počkejte tedy s jejich vypracováním. Děkuji.

Čj – SŠ 24/5 – nezapomeňte na datum + napsat 24/5

M – PS 16/3, 7, 17/4

     – PS 17/5, 6 – do SŠ – pouze příklad + odp.

     – PS 18/2, 4

Čt/ps – čti o víkendu alespoň dvakrát 15 minut libovolnou knihu. Do S čt/ps napiš její název. Rodiče podepíší.

15.10.2020, čt

Dnes VK v daných termínech – viz. dnešní mail rodičům a pozvánka na mail žáka.

Zde zadané úkoly plní i žáci omluvení z VK.

Pozn: Některá cvičení budeme vysvětlovat při VK, s jejich plněním tedy, prosím, počkejte až po ukončení VK. Děkuji.

Čj – párové souhlásky Ď – Ť: DO SŠ DATUM + zápis z VK, 24/4 přepiš, 24/3 ústně (zapište do SŠ “24/3 ústně” + podpis plnění. Znovu sám čti 24/1 a zdůvodňuj.

M – PS 16/2, 4, 5, 6. + podpis rodiče.

14.10. 2020,  st.

Milé děti. Úkoly plňte vždy POSTUPNĚ přesně podle zadání. Kde je piš, pište (vždy do: Čj – sešit školní, M – sešit školní), kde je čti, čtěte. Kde je ústně, plňte s rodiči ústně. 

JAK? Do sešitu nadepište VŽDY datum, poté STRANU A CVIČENÍ, pak plňte daný úkol. Rodič na závěr daného dne psaní v sešitě podepíše. Úkoly v PS z M a Poč. rodiče také podepisují.

Čj – 23/4 ústně. 25/5 SŠ – piš pouze názvy zvířat. Prosím, aby zápis v sešitě pro přehlednost měl tuto podobu:

M – Poč 2, 20 celá + podpis rodiče

    – PS 17/2, 3 + podpis rodiče

    – procvič se (do SŠ napište:https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/7/pejsek/nasobeni7priklad1.htm#

Aj (zadání od vyučujících na celý týden)
– procvičuj si barvy, které jsme zapsali do sešitu, nauč se psát jejich názvy
– dopiš a dokresli do sešitu i další barvy podle učebnice str. 10
– poslechni si písničku č. 5 z CD Show me something red
– dobrovolný úkol na procvičení: pracovní list – vybarvi podle zadání 

 

INFORMACE K DISTANČNÍ VÝUCE: 

Milé děti, vážení rodiče!

Od 14.10. do 25.10. vyučujeme distanční formou. Zadávání DÚ na daný den naleznete zde do 8.00 daného dne. Dist. výuka je pro žáky povinná. Zákonný zástupce omlouvá nepřítomnost dítěte předem, ví-li, že se dítě VK nezúčastní – VK budou probíhat od čt. 15.10. O jejich časech Vás budu zde včas kontaktovat. 

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 12.října 2020 je určená Základní škola Hodonín, Vančurova 2, příspěvková organizace, která bude od 14.10.2020 vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci  bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, příslušníky ozbrojených sil nebo pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Pokud jste těmito rodiči, kteří splňují výše uvedené požadavky a máte zájem o tuto výuku, prosíme, abyste tuto skutečnost do dnešní 17 hodiny oznámili na e-mail: reditelstvi@zsvancur.cz, zda se Vaše dítě zítra do této školy dostaví a zda požadují stravu.

Nahlásit je třeba – jméno rodiče, jméno dítěte, místo bydliště, datum narození, ročník, telefonický kontakt na rodiče, původní ZŠ, od kdy do kdy budou školu navštěvovat – čas (od 7 do 17 hodin) a zda požadujete stravu. Výuka bude probíhat v prostorách školní družiny, která bude otevřena od 7 do 17 hodin.

Moji milí třeťáci, vše společně zvládneme, hlavu vzhůru! 

13.10.

Úkoly pro chybějící:

Čj – Pár. souhlásky D – T: 23/1 čti + zdůvodňuj. 23/3 SŠ, 23/6 ústně. Pár. souhlásky H – CH: 25/1 čti + zdůvodňuj. 25/3 SŠ, 23/4 ústně + vytleskej.

M – Poč 2: 17/3. sloupec (pozor: násobení a dělení má přednost před + a -). Příklady s krát a děleno dejte tedy do závorky. Např: druhý příklad: 12 : 2 + 4 = napišu jako (12 : 2) + 4 = 6 + 4 = 10…

Pro všechny:

M – Poč 2: 17/2. sloupec (někdo již má hotovo), 19/3. sloupec (pozor: násobení a dělení má přednost před + a -). Příklady s krát a děleno dejte tedy do závorky. Např: druhý příklad: 7 . 6 – 30 napíši jako (7 . 6) – 30 = 42 – 30 = 12…

Čj – 23/3 SŠ, 25/3 SŠ

12.10. Vážení rodiče, připomínám platbu SRPŠ a PS do Aj. Informace v mailu. Děkujeme.

DÚ pro nemocné:

Čj – 22/1 text+ 22/1a) zdůvodňuj, 22/3 SŠ první řádek, 22/4, 6 ústně

DÚ pro všechny:

M – 2 sloupce (dopočítávají, někteří opravují chyby). Dominik, Alžběta, Eliška, Marian, Vojta V. již splněno.

– Poč. 2. str. 19/2. sloupec

Čj – SD – 22/3, druhý a třetí řádek

9.10.

Úkoly pro nemocné:

Čj – 20/4 – vyzkoušej se ústně, 21 – přečti článek a ke každé jeho části vymysli nadpis – piš do S čt/ps. Ústně článek dle osnovy převyprávěj.

M – PS 14/6, 15/1

Úkoly pro všechny:

M – PS 15/4,5, Poč 2 str. 19/1. sloupec

Úkol pouze pro přítomné:

Čj – sešit čt/ps – v hodině děti vypracovaly osnovu příběhu ze str. v uč. 21. Do sešitu čt/ps vypracují příběh dle osnovy (tedy ne přesně totožný s učebnicí). Děti ví, několikrát jsme ústně dělali ve škole. Na konec amalují libovolný obrázek z příběhu.

Osnova vytvořená dětmi, podle které píší příběh:

1. Malíř jede k rybníku.

2. Když se vrátil z výletu.

3. Ztracená paleta.

4. Objevená paleta.

5.  Paleta na památku.

 Přeji pěkný víkend. AS.

8.10.

Pro nemocné:

Čj – 20/2,3,5 ústně. Procvič slova nadřazená a podřazená

M – ústně trénuj nás 7. PS velký 14/4, 15/2, 6.

Pro všechny:

Prv – úkol zadaný včera (čísla 150, 155, 158)

M – PS 15/2, 6

7.10.

DÚ pro chybějící:

Čj – 19/2,3,4 – ústně (možná folie)

DÚ pro všechny:

Čj – SD 20/1 druhá část

Prv – S – namaluj čísla 150,155,158. na pátek. Čerpej ze stránky –  https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/obrazky-omalovanky-299/dulezita-telefonni-cisla-1232

M – Poč 2, str.18 celá

4.10. INFORMACE

Od pondělí 5. 10. do 18. 10.:
– na 1. stupni se nebude plavat
– v ŠD se nemohou uskutečňovat žádné sportovní činnosti
– v Hv není povolen zpěv

30.9.

DÚ pro nemocné:

M – poč. 7/28 folie (nebo SŠ), ústně násobky 0 – 6.

Čj – pár. souhlásky – procvič se https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/pravopisny-trenazer/souhrnne-procvicovani/cviceni.html, 17/3 ústně, 17/4 ruhý řádek ústně

DÚ pro přítomné:

M – PL celý (tzn. 4 sloupce příkladů)

29.9.

Vedoucí školní jídelny žádá rodiče žáků, aby stravu na říjen přihlásili v portálu Strava.cz do středy 30. září do 12 hodin. 

DÚ pro nemocné:

Čj – http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/podst_jm3.htm – ukazuj na pods. jména “ten, ta, to, ti, ty, ta)

– k PL slovesa – vyhledej  připiš “Podstatná jména podtrhni zeleně” a splň

– 17/1 čti + 17/1 a), b). 17/2, 3 ústně

M – 7/28 folie nebo ústně, 7/29 ústně

DÚ pro všechny:

Čj – 17/4 S domácí – první 2 řádky

M – Poč str 4, 5 celé

Prv – PL vlepený v sešitě, doplnit jeho druhou část (odpovědi na otázky “Kam chodíš rád (ráda) na procházku?…)

25.9.

DÚ pro nemocné:

Čj – http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/vl_jme2.htm a http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/vl_jme6.htm– četba, říkej, zda píšeš velké či malé psací písmeno

DÚ pro všechny:

M – Poč str 2, 3 celé, příklady sloupečků (jeden papír vložený v Poč)

24.9. Dnes se koná výstava dýní u kostela. Těším se na Vás.

DÚ pro nemocné: 

Čj – 16/četba textu + zelený rámeček. Ústně 16/3

M – Poč 15/3. sloupec, procvič se https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-B/hradni-veze/priklady1.htm

DÚ pro přítomné:

Čj – rozdíl mezi podstatnými jmény “kočka a Micka” – pomůcka uč 16 dole

M – Poč 15/3 sloupec (kdo nestihl ve škole)

23.9. Zítra se koná výstava dýní u kostela od 18.00. Všechny srdečně zveme!

DÚ pro nemocné:

Čj – spojky – procvič se ústně http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/spojky3.htm a http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/spojky4.htm

– slovesa Červeně podtrhni slovesa – 23.9. – vytiskni nebo přepiš a vypracuj, vlep do S

M – počítej v rychlosti příklady na násobilku 2 – 6.

Prv  – sešit nadpis Čejkovice + nakreslit znak Čejkovic https://www.google.com/search?q=%C4%8Dejkovice+znak&rlz=1C1PRFI_enCZ830CZ830&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=XJOnuUyljoo4BM%252CGG0fx3qNlXfpUM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQiIg-OcV3u_hGKTvAATiKwzJ6xMw&sa=X&ved=2ahUKEwiPja2Lmf_rAhUQesAKHQQUDB8Q_h16BAgKEAU#imgrc=XJOnuUyljoo4BM

DÚ pro přítomné:

M  – D + výběr dětí navíc sloupec příkladů na násobení

– pro zájem dětí dobrovolné procvičení učiva http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/plusdo100_prech3.htm

Prv  – nakreslit znak Čejkovic (viz. mapa, kterou děti nesou domů) Odevzdat zítra

22.9.

PROSÍM O VRÁCENÍ OBÁLKY DO ŠKOLY.

Úkoly pro nemocné:

Čj – spojky mohou spojovat nejen věty, ale i slova: procvič se ústně http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/spojky1.htm a http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/spojky2.htm

– souvětí – procvičování – vytiskni a vypracuj, nebo opiš první 3 věty a vypracuj. 

– vzorce souvětí vzorce souvětí – DÚ 22.9. do S domácího, vytiskni nebo přepiš první 2.

M – ústně násobky 2, 3, 4, 5 nahoru, vyzkoušej i dolů. 

– sčítání do 100 s přechodem http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/plusdo100_prech2.htm

Úkoly pro přítomné:

Čj D – PL 

M D – příklady

21.9.

Děkujeme všem, kteří přispěli do pátečního sběru papíru. 

Dnes děti nesou domů obálky s přihlašovacími údaji do skolaonline. Zaregistrujte se, v případě potřeby mě, prosím, kontaktujte mailem. Společně vyřešíme možné nejasnosti. Obálku pošlete zpět do školy. 

Prosíme Vás, kteří jste ještě neuhradili cenu za PS (162Kč), abyste částku poslali na účet školy nebo hotově do školy. 

Učivo pro nemocné děti: 

M – násobky 2, 3, 4, 5, 6 ústně

Učivo pro všechny:

Čj – 12/2 ústně (Splnění úkolu podepište v úkolníčku k zápisu!)

M – Poč 17/1. a 2. sloupec 

18.9. 

Úkoly pro nemocné:

Čj 13/četba “Medvěd na náměstí” a osnova

čt/ps četba 16 – 18 + odpovězte na otázky  v modrých rámečcích

M – 7/25 folie, 7/26 SŠ

Úkoly pro všechny:

M – Poč – všechny sloupečky s červenými puntíky. Pro nemocné jsou to tyto strany a sloupce: 1 celá, 4/3. sloupec, 6 – 13 celé, 14/1. sloupec, 2 sloupec první část výsledků (ne zaokrouhlování), 15/1. a 2. sloupec, 16 celá

čt/ps – do sešitu děti napíší svoji adresu

PROCVIČUJTE STÁLE NÁSOBKY 0 – 6.

PĚKNÝ VÍKEND DĚTEM I RODIČŮM.

17.9.

DOMÁCÍ ÚKOLY PODEPISUJTE. 

Úkoly pro nemocné:

Čj – SŠ 12/2 vymyslet a zapsat pouze první větu se souvětím V1,ale V2.

M – 6/23 SŠ, 7/28 folie

Úkoly pro všechny:

M – Poč. 16 celé (povinný), dobrovolný úkol Poč 1/3.sloupec

16.9.

DÚ pro nemocné: 

Čj – http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/sloveso4.htm – četba + vyhledat slovesa, 12/text – četba + všimnout si, před kterými spojkami se čárka píše a před kterými ne. 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/spojky3.htm – cv. 3 a 4 ústně

-papír z obálky (s datem 16.9.) – napsat VJ nebo vzorce souvětí. Kontrola scan – Větný celek = Věta jenoduchá a souvětí

M – 

6/22 folie, Poč. 6/1. a 2. sloupeček, 15/1. a 2. sloupeček

DÚ pro přítomné v ZŠ:

Čj – doplnit papír v SŠ

M – Poč. 6/1. a 2. sloupeček, 15/1. a 2. sloupeček

15.9.   VŠECHNY DÚ PODEPISUJTE! 

DÚ pro nemocné:

Čj – 15/číst text, 15/2 četba. V obálce, kterou jste dostali po sourozenci nebo spolužákovi, jsou dva papíry – první s datem 15.9. udělejte dnes. Kontrola viz. scan – Větný celek = Věta jenoduchá a souvětí. Postup určování:

Větný celek – začíná velkým písmenem, končí znaménkem na konci – barevně vyznačte. Podtrhněte vlnovkou slovesa – má-li větný celek 1 sloveso, jedná se o VĚTU JEDNODUCHOU. Má-li dvě a více sloves, jedná se o SOUVĚTÍ. Napište vzorec souvětí (je-li ve větě čárka a spojka, píší se do vzorce také). Vlepte do SŠ.

M – 6/18 ústně, 6/19 SŠ (zápis, výpočet, odpověď).

DÚ pro všechny:

M: Poč. 13 (celá), 14/1. a 2. sloupec

Čt/ps Čít. str. 12 (první část). Podepište v papíru Domácí čtení.

VŠECHNY DÚ PODEPISUJTE! 

14.9.

DÚ pro nemocné:

Čj – 14/1 – četba celé, poté pouze slovesa + zápor (maluje, NEmaluje, píše, NEpíše…), 14/2 ústně + říkejte zápory (Auto jede po silnici X Auto NEjede po silnici…), 14/5 ústně + zápory

M – 5/16 ústně, 5/17 SŠ (kontrola:

3.A …………………27

3.B ………………… 30

Dohromady……..?

_________________

27+30 = 57

Zk: 30+27 = 57

Dohromady je v obou třídách 57 žáků.

 

Čt/ps: 6/četba + ústně zodpovědět otázky

DÚ pro všechny:

Čj – 14/5 ústně

M – Poč. 11/3.sloupec, 12/všechny 3 sloupce

10.9.

M: Početník, str. 10/1. sloupec, 11/1. sloupec

Čt/ps: do sešitu kresba domu

Info: Prosím o vrácení podepsaného souhlasu s platbou prac. sešitů v obálce do školy. Uvedenou částku upřednostňujeme poslat na účet školy č. 35-1445547329/0800. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka, třída, PS.

11.9. pá

M: Početník str 10 a 11 (označené sloupečky). Dbejte na řádné vypracování, aby děti neopisovaly výsledky z již vypočítaných sloupců.

Někteří žáci nemají stále obalené učebnice, prosím o nápravu.

 

Fotografie z dopravního hřiště, čt 10.9.

Adresa školy

Základní škola T. G. Masaryka Čejkovice, okres Hodonín, příspěvková organizace
Školní 800
696 15 Čejkovice

kontakty

518 362 503, 606 629 364
zs.tgm@centrum.cz
info@zstgmcejkovice.cz
jidelna@zstgmcejkovice.cz
www.zstgmcejkovice.cz
Datová schránka ID: 22cpep7

< 2021 >
Srpen
PoÚtStČtSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031