3. třída

Milí žáci, Vážení rodiče, vítám Vás na stránkách 3. třídy. Na tyto stránky budu vkládat důležité informace k výuce a domácí úkoly pro nemocné žáky.

Třídní učitelka: Mgr. Eliška Rusňáková, paní asistentka: Simona Brhelová

Kontakt:

PLÁNOVANÉ AKCE:

______________________________

Pondělí 17. ledna – úkoly na dnešní den

Za DÚ: ČJ – pracovní sešit str. 19 celá. Zkontrolovat, jaká cvičení ti chybí a dodělat je. Pracovní sešity budu vysbírávat. M – početník str. 17 – třetí a čtvrtý sloupec.

Pro nemocné:

ČJ – pracovní sešit str. 19 celá + zkontrolovat, jaká cvičení nemáš vyplněná a dodělat je. M – početník str. 23 zaokrouhlování na desítky – první a druhý sloupec. Uč. 2. díl str. 7 cv. 1 ústně – porovnávání větší/menší/rovná se. Cv. 3 – porovnávání, ústně. Cv. 4 a 5 – napiš čísla do sešitu od nejmenšího k největšímu.

+ dnešní úkoly

Úterý 18. ledna – úkoly na dnešní den

Za DÚ: ČJ – pracovní list vyjmenovaná slova. M – opiš tyto příklady pod sebe do sešitu a vypočítej je:

 • 47 + 16 = / 84 – 29 = / 26 + 31 = / 56 – 48 = / 47 + 29 = / 26 – 17 = / 29 + 63 = / 95 – 37 = / 54 + 38 = / 62 – 14 = /

Pro nemocné:

ČJ – uč. str. 55 podstatná jména, přečíst růžovou poučku o podstatných jménech. Cv. 1 přečíst, rozdělovat tučně zvýrazněná slova do osob, zvířat nebo věcí. Cv. 2 – ústně. Uč. str. 56 rod podstatných jmen přečíst růžovou poučku, cv. 1 – přečíst, do sešitu udělat tabulku s rody mužským, ženským a středním a vypisovat do ní slova ze cv. 1. Pracovní list podstatná jména (pošleme).

M – zaokrouhlování, otevři si odkaz, trénuj:

Početník str. 23 čtvrtý sloupec, nejprve vypočítej příklad, poté výsledek zaokrouhli. Str. 23 třetí sloupec, zaokrouhlování na stovky. Stejný princip jako u zaokrouhlování na desítky, jen mě zajímá číslo na místě stovek a desítek. Podívej se na video: https://www.youtube.com/watch?v=oJ74dnJhWxQ Poté zkus udělat třetí sloupeček.

Uč. str. 11 cv. 10 – ústně, cv. 11 – ústně, dopočítáváš, kolik ti chybí do výsledku. Cv. 15 – napsat do sešitu.

Prvouka – pracovní list půda (pošleme), uč. str. 31 teplo a světlo a hvězda Slunce – přečíst. Podívej se na video o sluneční soustavě: https://www.youtube.com/watch?v=W3UDeF3qotY&t=26s. Napiš zápisek:

Teplo a světlo

 • Slunce nám dává teplo a světlo
 • k životu potřebujeme kyslík, který nám vytváří zelené rostliny,
 • aby ho mohly vytvářet, potřebují světlo
 • Slunce je žhavá koule složená z plynů
 • je centrem naší sluneční soustavy, všechny planety kolem něj obíhají

Středa 19. ledna – úkoly na dnešní den

Za DÚ: ČJ – pracovní list vyjmenovaná slova po B a L. M – uč. str. 12 cv. 20 – modrý řádek

Pro nemocné: 

ČJ – dnešní diktát, opiš cvičení do sešitu, zdůvodňuj pravopis podle vyjmenovaných slov:

 • Tvoje nab___dka mě překvapila. V ob___vacím pokoji máme náb___tkovou stěnu. Kousej a pol___kej pomalu. Petr vyb___zel spolužáky ke hře. B___lo nevl___dné počasí. Děti mají rády pl___šové hračky. Stará bab___čka už špatně sl___ší. Na stromech najdeme i l___šejníky. 

Podstatná jména, urči, zda se jedná o osobu, zvíře nebo věc: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/cviceni1.htm Uč. str. 56 cv. 4 – vyhledávej ve větách podstatná jména (ukážeš si na slovo ten/ta/to nebo /ti/ty/ta) a urči rod – mužský, ženský, střední.

 Uč. str. 57 životnost podstatných jmen, přečti si modrou a růžovou poučku. Cv. 1 – ústně, přečti si text, u tučně zvýrazněných slov urči životnost. Cv. 2 – udělej si do sešitu tabulku podle vzoru a řaď podstatná jména do správného sloupečku, udělej dva řádky:

mužský životný mužský neživotný ženský střední

M – trénuj zaokrouhlování na stovky: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/zaokrouhlovani/duhova-cisla-2/priklady1.htm Pracovní list zaokrouhlování (pošleme).

Početník str. 21 první a druhý sloupec. Uč. str. 11 slovní úlohy cv. 12, 13, 14 přeči si zadání, do sešitu napiš jen výpočet 

Prvouka – sluneční soustava uč. str. 32, 33, 34 a 35 přeči si. Podívej se na video: https://www.youtube.com/watch?v=BuCHbTphqtU

Čtvrtek 20. ledna – úkoly na dnešní den

Za DÚ: ČJ – uč. str. 54 cv. 7 b) – opiš do sešitu 2 řádky, nad podstatné jméno napiš zkratkou (M, Ž, S) jeho rod. M – uč. str. 13 cv. 25 – na fólii

Pro nemocné:

ČJ – uč. str. 57 cv. 2 – poslední řádek, udělej si do sešitu tabulku, nadepiš si sloupečky rod mužský životný/neživotný, ženský a střední a piš slova do správného sloupečku. Cv. 3 – ústně, zdůvodňuj pravopis.

Uč. str. 58 číslo podstatných jmen, přečti si růžovou a modrou poučku, cv. 1 – ústně, přečti, urči číslo modře zvýrazněných slov, cv. 2 – ústně, urči číslo podstatných jmen.

Online cvičení:

Uč. str. 57 cv. 3 – opiš do sešitu 3 věty, podtrhni podstatná jména a nadepiš na ně, zda je to rod mužský M, ženský Ž, střední S

M – zaokrouhlování, napiš zadání do sešitu

Pátek 21. ledna – úkoly na dnešní den

Pro nemocné:

ČJ – opiš slova do sešitu a určuj u nich rod a číslo. Při určování si slova dávej do jednotného čísla. U rodu mužského nezapomneň určit životnost:

 • jeleni, autobus, myčka, kovadlina, ručníky, jelítko, učebnice, umyvadlo figurky, astronaut, kolík

Školákov – procvič rody online: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/rod-podstatnych-jmen/cviceni5.htm

Psaní velkých a malých písmen uč. str. 52 cv. 5 – ústně. Velká písmena píšu ve vlastních jménech. Pracovní list (pošleme).

M – vyzkoušej logické úlohy, přečti si zadání, zkus najít správný výsledek:

 1. Na Alešovu párty přišlo 10 kamarádů. Šest z nich bylo děvčat. Kolik bylo na párty chlapců? Možnosti: A) 4, B) 5, C) 6, D) 7, E) 8
 2. Eliška koupila kamarádům stejná lízátka. Jedno lízátko stálo 3 Kč. Eliška dala paní prodavačce 10 Kč, nazpět dostala 1 Kč. Kolik lízátek Eliška koupila? Možnosti: A) 2, B) 3, C) 4, D) 5, E) 6
 3. Helenka žije v domě s tatínkem, maminkou, bratrem Romanem, psem Punťou, dvěma kočkami, dvěma papoušky a čtyřmi rybkami. Kolik mají všichni dohromady nohou? Možnosti: A) 22, B) 24, C) 28, D) 32, E) 40

Zaokrouhlování na desítky a stovky, opiš zadání do sešitu:

 • na desítky: 69, 51, 47, 18, 27, 53, 17, 5, 24, 97
 • na stovky: 415, 308, 343, 331, 611, 245, 836, 909, 1 363, 1 592

Uč. str. 12 cv. 22 a 23 – napsat jen výpočet, str. 13 cv. 30 – napsat zápis. Početník str. 21 – třetí a čtvrtý sloupec – dej si pozor, jak máš počítat, ve třetím sloupci přidáváš nebo ubíráš jednotky, čtvrtý sloupec má různé úkoly

 

Pondělí 10. ledna – úkoly na dnešní den

Za DÚ: ČJ – pracovní list vyjmenovaná slova po L. M – početník str. 16 – třetí a čtvrtý sloupec. Prv –  zítra píšeme test na učivo 1. pololetí.

Pro chybějící:

ČJ – procvičování vyjmenovaných slov po L – polykat, plynout, plýtvat, vzlykat, trénuj online: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/slovni-spojeni/cviceni2A.htm Opiš následující cvičení do sešitu:

 • Upl___nulá léta, pl__nový sporák, kvetoucí l___pa, l___tostivě vzl___ká, mlha se rozpl___nula, vyhl___dka na krajinu,  zal___kal se pláčem.

M – uč. str. 56 cv. 11 – napiš do sešitu zápis, výpočet a odpověď, str. 58 cv. 1 a 2 – ústně, cv. 5 a 6 – opsat do sešitu z každého cvičení poslední 4 příklady a vypočítat, slovní úlohy cv. 3 a 4 – do sešitu jen výpočet. Početník str. 19 – druhý a třetí sloupec.

Online procvičování násobilky:

Čtení – básnička Leden

Úterý 11. ledna – úkoly na dnešní den

Za DÚ: ČJ – opsat pravidla vyjmenovaných slov lysý, lýtko, lýko, lyže. Pracovní list vyjmenovaná slova po B. M – početník str. 17 – první a druhý sloupec, str. 19 – poslední sloupec. Zítra bude pololetní test z matematiky

Pro chybějící:

ČJ – opiš pravidla do velkého sešitu na vyjmenovaná slova:

 • LYSÝ – holý, bez vlasů. Slova příbuzná: lysinka, Lysá hora, lyska (kachna). Výjimky: líska (keř), lísá se (tulí se)
 • LÝTKO – sval na noze. Slova příbuzná: lýtkový
 • LÝKO – pod kůrou stromů. Slova příbuzná: lýkový, lýkožrout, lýkovec, lýčený. Výjimky: líčený (namalovaný, nalíčený herec), líčí past – chystá past na zvěř
 • LYŽE – Slova příbuzná: lyžovat, lyžař, lyžařský, lyžáky. Výjimky: líže (zmrzlinu)

Jeníku další úkoly uděláš s paní asistentkou nebo se mnou v online hodině.

M – opakování učiva na zítřejší pololetní písemnou práci. Sčítání a odčítání pod sebou, opiš příklady pod sebe a vypočítej:

 • 34 + 28 = / 64 + 18 = / 46 + 46 = / 65 + 27 = / 13 + 49 = / 67 + 23 = / 52 + 29 = / 76 + 15 = /
 • 94 – 26 = / 93 – 46 = / 71 – 28 =  /  81 – 13 = / 41 – 27 = / 53 – 29 = / 71 – 47 = / 83 – 39 = /

Slovní úlohy str. 58 cv. 7, 8 – napsat do sešitu zápis, výpočet a odpověď. Početník str. 16 – celou dokončit.

Prvouka – pololetní test. Nové učivo vzduch uč. str. 30. Napsat zápis:

Vzduch

 • vzdušný obal země = atmosféra
 • atmosféra chrání Zemi před silným slunečním zářením
 • vzduch je všude kolem nás, pokud proudí rychleji, nazýváme ho vítr
 • vzduch je také ve vodě a v půdě
 • složení vzduchu: dusík, kyslík
 • hlavním zdrojem kyslíku jsou zelené rostliny

Pracovní list na téma vzduch – pošleme.

 

Středa 12. ledna – úkoly na dnešní den

Za DÚ: ČJ – uč. str. 53 cv. 6 – opsat do domácího sešitu 3 řádky.

Pro nemocné:

ČJ – opiš pravidla posledních dvou vyjmenovaných slov:

 • PELYNĚK – hořká bylina. Slova příbuzná: pelyňkový
 • PLYŠ Slova příbuzná: plyšový, plyšák

Ostatní úkoly z ČJ vypracuješ Jeníku s paní asistentkou.

M – pololetní písemná práce. Opakuj doma především písemné sčítání a odčítání, uč. str. 36 cv. 15 – opiš pod sebe a vypočítej, str. 37 cv. 19 – opiš pod sebe a vypočítej. Stačí udělat polovinu příkladů z každého cvičení.

Trénink násobilky online:

Trénink slovních úloh: https://www.umimematiku.cz/slovni-ulohy-mala-nasobilka-1-uroven/718

Čtvrtek 13. ledna – úkoly na dnešní den

DÚ: ČJ – uč. str. 54 cv. 7 b) – opsat do domácího sešitu dva řádky

Pro nemocné:

ČJ – opakování učiva na zítřejší písemnou práci: pracovní list – stavba slova (pošleme), dělení hlásek uč. str. 50 hnědá tabulka dole, zopakovat. Abeceda uč. str. 54 oranžová tabulka Procvičujte si abecedu cv. g), opiš jména správně do sešitu. Str. 54 cv. 8 – ústě, doplň vhodná slova z nabídky. Cv. 7 a) – opiš do sešitu dva řádky + dnešní DÚ

M – zopakování učiva v online hodině

Prvouka – půda uč. str. 30 přečíst, podívej se na video: https://www.youtube.com/watch?v=vrREu4C6Ux4 Poté napiš zápisek:

Půda

 • rostliny z ní čerpají živiny
 • upevňuje kořeny rostlin
 • je důležitá pro zvířata, která v ní žijí, například krtek
 • lidé v půdě pěstují potraviny k obživě
 • nejúrodnější část půdy se nazývá humus

Pracovní list půda – pošleme

Pondělí 3. ledna – úkoly na dnešní den

Za DÚ: ČJ – stránky Školákov, otevři si tento odkaz a do sešitu opiš 6 vět: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/pravopisna-cviceni/diktaty-B5.htm 

M – uč. str. 52 cv. 42 – opiš příklady do sešitu pod sebe a vypočítej je

Úkoly pro žáky, kteří nejsou ve škole a nezúčastnili se online výuky:

ČJ – otevři si tento soubor, cv. 1 – do sešitu napiš, k jakému vyjmenovanému slovu je slovní spojení příbuzné, cv. 2 – ústně, cv. 3 – opiš do sešitu vyjmenovaná slova opakování

M – pamětné sčítání, nejprve k číslu přičti desítky, poté jednotky, klikni na správný výsledek na tužce vpravo, postupně ti ze správných výsledků vznikne obrázek: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti-b/tajne-obrazky-1/maluj0.htm 

Uč. str. 51 cv. 35 – opiš do sešitu 6 příkladů, str. 52 cv. 38, 39, 41, 44 – do sešitu piš pouze výpočet.

Úterý 4. ledna – úkoly na dnešní den

Za DÚ: ČJ – žlutý pracovní sešit str. 16 cv. 8 – doplň na řádek správný tvar vyjmenovaného slova. M – početník str. 18 – první a druhý sloupec

Pro žáky, kteří jsou doma:

ČJ – opakování vyjmenovaných slov po B, opiš cvičení do sešitu, zdůvodňuj pravopis:

 • Zb__něk se sešel se svými b___valými spolužáky v b___tě u kamaráda. Dobře se bavili a vzájemně se vyb___zeli k vyprávění. Pob___li spolu do odpoledne a když zjistili, že již nezb___vá čas, pustili se do nab___zeného pohoštění. Příjemný pob___t zakončili příslibem, že se brz___ zase sejdou.

Nové učivo – vyjmenovaná slova po L – posíláme vám papír s kartičkami vyjmenovaných slov, rozstříhejte si ho. Žlutý pracovní sešit str. 13 cv. 1, 2, 3, 4. Ve cv. 1 máš poskládaná vyjmenovaná slova, tak jak se je budeš učit, několikrát si cvičení přečti, zkus si slova říkat zpaměti.

Online cvičení:

M – pracovní list násobilka – pošleme vám. Uč. str. 54 – zaokrouhlování, přečti si modrou a růžovou tabulku. Čísla 0, 1, 2, 3, 4 zaokrouhluji dolů, čísla 5, 6, 7, 8, 9 – zaokrouhluji nahoru. K zaokrouhlování používáme symbol rovná se s tečkou. Cv. 1 – ústně, podívej se, jak maminka zaokrouhlila jednotlivé položky nákupu, spočítej její odhad a poté skutečnou cenu. Bude jít stačit na nákup 100 Kč? Cv. 2 – ústně, zaokrouhluj čísla z nabídky.

Uč. str. 55 cv. 4 – ústně. Cv. 5 – opiš příklady do sešitu, napiš vždy nejprve odhad a poté přesný výpočet, tak jak je to ve vzoru v zadání.

Prvouka – planeta Země uč. str. 27, podívej se na obrázek.

Napiš zápis – planeta Země

 • Země je součástí Sluneční soustavy
 • otočí se kolem své osy za 1 den
 • obíhá kolem Slunce, kolem kterého oběhne za 1 rok
 • je tvořena 70 % vody a 30 % pevniny
 • tvoří ji 5 kontinentů: Evropa, Asie, Afrika, Amerika a Antarktida

Podívej se na video: https://www.youtube.com/watch?v=c3pVkiGbHWk

Středa 5. ledna – úkoly na dnešní den

Za DÚ: ČJ – uč. str. 49 cv. 5 – opsat do domácího sešitu dva řádky. Dopsat vyjmenovaná slova po L (kdo nestihl). M – početník str. 18 – poslední sloupeček.

Pro chybějící:

ČJ – žlutý pracovní sešit str. 13 cv. 5 a 6. Do velkého sešitu vyjmenovaná slova napsat zápis:

VYJMENOVANÁ SLOVA PO L

 • SLYŠET – slova příbuzná: uslyšet, vyslyšet, neslyšící, slyšitelný, proslýchá se
 • MLÝN – slova příbuzná: mlynář, mlýnice, mlýnek. VÝJIMKY: mlít, umlít, semlít
 • BLÝSKAT SE – slova příbuzná: blýskání, zablýsknout se, blýskavice, blyštivý. VÝJIMKY: blízká ves, je blízko, blizoučko = malá vzdálenost

M – opiš příklady pod sebe a vypočítej:

 • 35 + 24 = / 55 + 35 = / 48 + 11 = / 64 + 36 = / 16 + 43 = / 11 + 19 = / 72 + 18 = / 59 + 33 = / 
 • 68 – 23 = / 94 – 31 = / 57 – 14 = / 79 – 25 = / 86 – 52 = / 37 – 15 = / 49 – 21 = / 88 – 33 = / 

Uč. str. 55 cv. 6 –  ústně, vypočítej příklad a výsledek zaokrouhli na desítky. Cv. 8 – ústně, kolik stromů celkem vysázeli? Početník str. 18 třetí sloupeček.

Prv – podmínky života na Zemi – voda uč. str. 28, přečíst, napsat zápis:

VODA

 • nejvíce vody je v oceánech = voda slaná
 • v přehradách, řekách a potocích je voda sladká, nejvíce sladké vody zadržují ledovce
 • tři skupenství vody: pevné – led, kapalné – voda, plynné – pára 

Čtvrtek 6. ledna – úkoly na dnešní den

Za DÚ: ČJ – pracovní sešit str. 16 cv. 19, 20, str. 17 cv. 12. M – uč. str. 58 cv. 5 – opiš do sešitu 4 příklady, cv. 6 – opiš do sešitu 4 příklady.

Pro chybějící:

ČJ – opiš slova do sešitu se správným i/y:

 • Dobře, sl___šel, nedosl___chavých není mnoho, nemocné pl___ce, malá L___duška, usmažené l___vane, ml___nek na kávu, sl___b kamarádů, bl___ská se v dáli, stará l___pa.

Školákov – procvičování online:

Pracovní sešit str. 14 – 15 – vyhledej a podtrhni vyjmenovaná slova, k obrázkům napiš vyjmenované slovo, str. 16 cv. 11. Uč. str. 49 cv. 5 – opiš do sešitu poslední dva řádky.

M – procvičuj doma malou násobilku a sčítání a odčítání pod sebou, dnes na toto učivo píšeme test:

Uč. str. 56 cv. 9 – opiš 6 příkladů do sešitu. Slovní úlohy str. 56 cv. 10, 12, 13 – piš do sešitu jen výpočet. Početník str. 19 – první a druhý sloupec.

Prvouka – koloběh vody v přírodě str. 29 – přečti si text, podívej se na video: https://www.youtube.com/watch?v=Zm_lqw4ui2M. Napiš zápis:

Koloběh vody

 • působením Slunce se část vody odpařuje – vzniká pára, která vstupuje do atmosféry
 • v atmosféře se pára ochlazuje a vytváří se mraky
 • z mraků poté padá déšť zpět na pevninu nebo do moře
 • koloběh vody se neustále opakuje

Pátek 7. ledna – úkoly na dnešní den

V úterý budeme psát test z prvouky na opakování učiva 1. pololetí, přikládám soubor s učivem, které bys měl/a znát, otevři si ho, přečti si ho: PRVOUKA – učivo 1. pololetí

Pro chybějící:

ČJ – opiš slovní spojení do sešitu:

 • Bezvadně sl___šel, ml___nský kámen, ukl___zený byt, rozbitá kl___ka, na obzoru se bl___ská, nesl___šná chůze, nedosl___chavý dědeček, ml__nářova L___dunka, l___toval svého činu, ml___nek na maso, bl___zká vesnice, uml___t mouku, dobrá sl___šitelnost.

Další vyjmenovaná slova polykat, plynout, plýtvat, vzlykat, napiš zápis do velkého sešitu školní:

 • POLYKAT – slova příbuzná: polykání, spolykal, zalykat se
 • PLYNOUT – pomalu téct, ubíhat. Slova příbuzná: plynulý, plynoucí, vyplynout, oplývat, plyn, plynový, plynojem, plynárna,splývat
 • PLÝTVAT – utrácet, zbytečně něco vyhazovat. Slova příbuzná: plýtvání, neplýtvej
 • VZLYKAT – plakat, naříkat: Slova příbuzná: vzlykání, vzlykot, rozvzlykal se

Školákov – online procvičování: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/slovni-spojeni/cviceni2A.htm

Žlutý pracovní sešit str. 17 cv. 13, 14, 15

M – geometrie, pošleme vám domů sešit geometrie. Pokud nechceš čekat do odpoledne, narýsuj úkoly na čistý list papíru, ten poté vlepíš do sešitu. Uč. str. 59 cv. 1, 2, 3. Uč. str. 53 cv. 1 – pojmenuj geometrické útvary, změř délku jejich stran, cv. 2 – narýsuj do sešitu úsečky podle zadání, cv. 4 – postupuj podle zadání

Čtení – čti knížku do čtenářského deníku

Pondělí 20. prosince – úkoly na dnešní den

Za DÚ: ČJ – opiš následující věty do sešitu, doplň správné i/y:

 • Na b___délku poskakovala andulka. Honza chtěl b___t králem. Hajný nab___l pušku. Brz___ budou Vánoce. Vítr ohýbal ob___lné klásky. Jeho pes se naz___vá Žeryk. Kombajn dob___vá uhlí. Je to krásná b___lá chaloupka. 

M – uč. str. 50 cv. 28 a) +b) – napsat výsledky na fólii

Pro nemocné: 

ČJ – uč. str. 44 slova souznačná = jsou to slova stejného nebo podobného významu. Cv. 1 – přečti si text, cv. 2 – ústně, vymýšlej slova souznačná, cv. 3 – ústně, z nabídky vyber slovo, které se do řady nehodí, cv. 4 – opiš věty do sešitu, tučně zbarvená slova nahraď jiným slovem stejného významu. 

Procvičování vyjmenovaných slov, opiš text do sešitu:

 • Na starob___lém hradě b___dlil starý král. B___l neob___čejně lakotný a rád se chlubil bohatou sbírkou b___cích hodin. Přeb___tečný náb___tek skladoval a odb___l všechny zájemce. Všechno chtěl mít sám pro sebe na svém nedob___tném hradě. 

Pracovní sešit Vyjmenovaná slova str. 12 cv. 25

M – sčítání a odčítání dvouciferných čísel – pracovní list (pošleme vám). Uč. str. 50 cv. 24 – sčítání tří čísel, princip je stejný jako u sčítání dvou čísel, jen si dej pozor, kolik budeš přičítat k levému číslu (když jdu přes dvacítku, přičítám dvojku). Cv. 25 – opiš příklady pod sebe a zkus počítat. Cv. 26 – do sešitu jen příklad.

Úterý 21. prosince – úkoly na dnešní den

DÚ: ČJ – opiš věty do sešitu, doplňuj i/y:

 • B___l jsem v B___džově u bab___čky. Neb___lo mi tam vůbec smutno. Ob___vatelé B___džova jsou příjemní a bab___čka mi přichystala neob___čejná dobrodružství. Na dob___tčí farmě v chodb___čce neob___dleného domu na mě čekala kob___lka Majda.

M – uč. str. 51 cv. 31 – opiš příklady pod sebe a vypočítej je

Pro nemocné:

ČJ – pracovní sešit str. 12 cv. 26, pracovní list ježek (pošleme vám) – doplň i/y a ježka podle sebe vybarvi. Pracovní list – slova souznačná cv. 1 – vybarvi stejnou barvou slova stejného významu, cv. 2 – vybarvi stejnou barvou slova protikladná

Opiš do sešitu věty a doplň i/y podle vyjmenovaných slov:

 • Každé pondělí ob___čejně b___váme na dob___tčí farmě. Odchovaní b___čkové hb___tě poskakují za ob___lenou zdí. Ostatní dob___tek se klidně pase za ohradou. Kob___lky vše spasou, nezb___vá ani travička.

M – uč. str. 51 – řešení slovních úloh cv. 30, 32, 34, 36 – do sešitu si napiš číslo zadání a pouze příklad. Cv. 35 – opiš do sešitu a vypočítej. Následující čísla opiš do sešitu pod sebe a vypočítej: 12 + 31 + 45 + 20 = /  22 + 30 + 47 + 28 = / 36 + 17 + 29 + 45 = / 26 + 14 + 32 + 8 = /

Pondělí 13. prosince – úkoly na dnešní den

Za DÚ: ČJ – opiš tyto věty do domácího sešitu, doplňuj I/Y:

 • Chci pob___t celý víkendu u babičky. Kůň má krásnou b___lou barvu. Musíme pob___t nepřátele! Vaří čaj z čerstvého b___lí. Krupobití pob___lo celou úrodu. Pes musí pob___t v boudě. Je ve tváři celý b___lý. Nesmíme pob___t dlouho na slunci. Kůň spásal na louce b___lý. Rozhodl se pob___t boudu přebíky, aby lépe držela.

M – uč. str. 44 cv. 18 – opiš do sešitu 7 příkladů a vypočítej je

Pro nemocné:

ČJ – opiš slovní spojení do sešitu:

 • Nab___t pušku, b___t spokojený, nová b___tovka, pěkné b___dlení, malá hub___čka, ub___tovna, ob___vatelé Čejkovic, dob___t mobil, neb__l poslušný, moje bab___čka.

Otevři si tento odkaz, podívej se na význam slova POBÝT (někde pobudu, vyskytuju se) /POBÍT (někoho bít), vyzkoušej online cvičení: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/rozlisovani-dvojic/cviceni4A.htm

BÝLÍ (rostlina) /BÍLÝ (barva): https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/rozlisovani-dvojic/cviceni10A.htm

Opiš slovní spojení do sešitu:

 • Pěkný b___lý dům, voňavé b___lý, b___lý nám dům, pob__t u moře, pob___t kamaráda, b___lý sníh, b___lý roste v lese, pob___t u tety, b___lá loď.

M – pracovní list pamětné sčítání dvouciferných čísel s přechodem. Uč. str. 43 cv. 8 – opiš příklady do sešitu a vypočítej je, cv. 9 a 12 – do sešitu pouze výpočet. Početník str. 12 – třetí a čtvrtý sloupec.

Prv – otevři si soubor přírodnina, surovina, výrobek udělej si tabulku do sešitu a doplň pojmy do správného sloupečku. Posíláme ti také další pracovní listy. 

Úterý 14. prosince – úkoly na dnešní den

Za DÚ: ČJ – opiš cvičení z lístečku do domácího sešitu. M – uč. str. 44 cv. 21 – opiš do sešitu 7 příkladů a vypočítej

Pro nemocné:

ČJ – pracovní sešit str. 10 cv. 17, 18, 19 + dnešní DÚ: opiš zadání do sešitu, doplňuješ i/y a párové souhlásky:

 • B___strý pes našel pachatele podle sto___. Vedle chalou___ky b___l tyčkový plo___. V ohradě přeb___valy ovce. Dřevěný su___ byl rozb___tý. B___k pije vodu. Nasbírej léčivé b___linky. Ve škole máme obyčejný náb___tek.

M – uč. str. 43 cv. 10 – opiš příklady do sešitu a vypočítej, cv. 14 – napiš do sešitu pouze výpočet, str. 44 cv. 20 – pouze výpočet. Početník str. 13 – třetí a čtvrtý sloupeček, str. 14 – první a druhý sloupeček

Středa 15. prosince – úkoly na dnešní den

Za DÚ: ČJ – uč. str. 40 cv. 5 – opiš do sešitu první dva řádky. M – početník str. 14 – třetí a čtvrtý sloupeček, vypočítej a proveď zkoušku.

Pro nemocné:

ČJ – napsat do velkého školního sešitu na vyjmenovaná slova:

 • Příbytek
 • Nábytek – slova příbuzná: nábytkový
 • Dobytek – dobytčí, dobytkář
 • Obyčej – obyčejně, neobyčejně
 • Bystrý – bystře, bystřina, Bystrouška, Bystrozraký, zbystřit
 • Bylina – bylinka, bylinný, bylinkový, býložravec, býlí

Pracovní sešit str. 11 cv. 20, 21. Otevři si odkaz na stránky Školákov: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/pravopisny-trenazer/cviceni4.html, slovní spojení opisuj do školního sešitu, doplňuj správné i/y, až napíšeš do sešitu, klikni na I/Y v online cvičení a piš další slovo. Udělej tímto způsobem jedno cvičení (20 slovních spojení)

M – opiš příklady do sešitu a vypočítej:

 • 27 + 52 = / 36 + 31 = / 64 + 35 = / 47 + 21 = / 28 + 31 = / 76 + 11 = / 32 + 57 = / 65 + 32 = / 27 + 42 = / 44 + 44 = /

Uč. str. 47 cv. 2 – opisuj příklady do sešitu a odčítej, říkáš si “a kolik mi chybí do”. Cv. 3 – napsat do sešitu zápis, výpočet a odpověď. Početník str. 15 – první a druhý sloupeček.

Prvouka – přírodnina, surovina, výrobek otevři si tento soubor: přírodnina, výrobek opiš 10 slov do sešitu a vymysli k nim surovinu a výrobek. Trénuj členy rodiny, přečti si zadání, do sešitu stačí napsat pouze název člena rodiny:

 1. Sestra mojí maminky je moje ___________________________
 2. Dcera mého strýce je moje _____________________________
 3. Pro mého sourozence jsem _____________________________
 4. Tatínek mého táty je můj _______________________________
 5. Maminka mojí mámy je moje ___________________________
 6. Syn mých rodičů je můj ________________________________
 7. Pro mého strýce jsem __________________________________
 8. Já jsem babiččina/babiččin ______________________________
 9. Máma a táta jsou moji __________________________________
 10. Babička s dědou jsou moji ______________________________

 

Čtvrtek 16. prosince – úkoly na dnešní den

Za DÚ: ČJ – uč. str. 40 cv. 5 – opsat do sešitu poslední dva řádky, začínáš slovním spojením: ob___čejně chod___ pěšk___. M – uč. str. 49 cv. 16 – opiš do sešitu 8 příkladů a vypočítej je

Pro nemocné:

ČJ – opiš následující slovní spojení do sešitu, doplňuj i/y podle vyjmenovaných slov:

 • Babiččin b___t, vánoční ob___čej, dřevěný náb___tek, prohraná b___tva, dob___tčí farma, rozb___tý hrnek, odchovaný b___ček, barevný bub___nek.

Do velkého sešitu na vyjmenovaná slova si napiš další vyjmenovaná slova:

 • kobyla – kobylí, kobylka
 • býk – býček, býkovec
 • Přibyslav – přibyslavští, přibyslavský
 • Zbyněk – Zbyňkův, Zbyňkovo
 • babyka – babykový

Uč. str. 42 cv. 1 – ústně, cv. 5 – opsat do sešitu první dva řádky

M – uč. str. 48 – písemné odčítání dvouciferných čísel s přechodem cv. 8 – opsat do sešitu a vypočítat, cv. 9 a 10 – do sešitu napiš pouze výpočet, cv. 14 a 15 – do sešitu pouze výpočet, u cv. 15 vypočítej cenu za 7 samolepek. Početník str. 15 – třetí a čtvrtý sloupec

Prv – opakuj si členy rodiny a přírodninu/surovinu/výrobek – my z tohoto učiva dnes píšeme test, napíšeš si ho, jak se vrátíš do školy

Pátek 17. prosince – úkoly na dnešní den

Pro nemocné: 

ČJ – opiš následující věty do školního sešitu, zdůvodňuj pravopis:

 • Bab___čka vaří b___linkový čaj. Čas ub___hal rychle. Dodržujeme vánoční ob___čeje. Teta b___dlí v Praze. Vaše nab___dka mě překvapila. Odb__t náb___tku stoupá. Voda v horské b___střině je čistá. Na talíři nezb___la žádná buchta.

Přečti si následující slovní spojení a ústně si zdůvodni, ke kterému vyjmenovanému slovu jsou zadaná slova příbuzná:

 • voňavé býlí, malý býček, bytový textil, černá kobylka, liška Bystrouška, nebyl doma, neobyčejný příběh, býložravec, obýváme tento pokoj, nabýt majetek.

Uč. str. 43 cv. 1 – ústně, doplň do neúplných vět vhodná slova. Pracovní sešit str. 11 cv. 22, 23, 24.

M – zopakuj si pamětné sčítání a odčítání, ústně:

 • 95 – 7 = / 46 – 7 = / 19 + 8 = / 47 + 5 = / 28 + 6 = / 72 – 3 = / 35 – 7 = / 92 – 3 = / 35 + 8 = / 29 + 5 = / 43 + 8 = / 95 – 8 = / 77 + 4 = / 96 – 9 = 

Otevři si stránky Školákov s procvičováním jednotek délky, vyber si jakákoliv dvě cvičení a udělej je: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-delky/prevody-jednotek-delky/priklady1h.htm

Uč. str. 49 cv. 21 – opiš příklady do sešitu pod sebe a vypočítej je. Slovní úlohy str. 49 cv. 18, 19, 20, 22 – přečti si zadání, do sešitu si napiš číslo zadání a jen příklad.  

Pondělí 6. prosince – úkoly na dnešní den

Za DÚ: ČJ – pracovní sešit Vyjmenovaná slova str. 6 – 7  vyhledávání vyjmenovaných a příbuzných slov. Úkol pro Štěpána: str. 8 cv. 7.

M – početník str. 11 – třetí a čtvrtý sloupeček

Pro nemocné:

ČJ – otevři si tento soubor, pokud máš možnost vytiskni ho a úkoly piš rovnou do papíru, pokud ne, otevři si soubor v počítači. Postupuj podle zadání u jednotlivých cvičení: PONDĚLÍ 6.12. ONLINE VÝUKA ČJ

M – zopakuj si sčítání a odčítání bez přechodu, piš do sešitu jen výsledky:

37 – 16 = 32 – 11 = 54 + 23 =
43 + 21 = 42 + 35 = 81 + 12 =
86 – 43 = 56 – 25 = 28 – 15 =
78 – 34 = 38 – 18 = 78 – 43 =

Sčítání a odčítání dvouciferných čísel s přechodem, příklady opiš do sešitu a vypočítej:

66 + 19 = 69 – 12 = 92 – 16 =
58 + 25 = 71 – 35 = 83 – 14 =
33 – 26 = 57 – 29 = 25 + 28 =
21 – 17 = 63 + 28 = 33 + 59 =

Slovní úloha, vyřeš, kolik mají ostatní kamarádi peněz, do sešitu si napiš jméno kamaráda a příklad, neopisuj celé zadání:

David má 56 Kč

 • Eva má o 18 Kč méně než David. Eva má ___________________
 • Jitka má 10 krát více Kč než David. Jitka má _________________
 • Milan má o 12 Kč více než David. Milan má _________________
 • Zdeněk má 7 krát méně Kč než David. Zdeněk má ____________

Úterý 7. prosince – úkoly na dnešní den

Za DÚ: ČJ – pracovní sešit Vyjmenovaná slova str. 8 cv. 8. M – opiš příklady do sešitu a vypočítej:

 • 28 + 67 = / 38 + 59 = / 17 + 64 = / 39 + 53 = / 18 + 79 = / 48 + 17 = / 38 + 38 = / 52 + 29 = /
 • 73 – 19 = / 72 – 14 = / 94 – 46 = / 42 – 36 = / 81 – 13 = / 71 – 28 = / 76 – 68 = / 25 – 17 = /

Čtvrtek 9. prosince – úkoly na dnešní den

Za DÚ: ČJ – pracovní sešit str. 9 cv. 13. Opiš tyto věty do sešitu, doplňuj I/Y:

 • Jitka chce ub___t na váze, aby si mohla koupit nové tričko. Musím se učit, abych nab___l nové vědomosti. Maminka mě nikdy neb___la. Včera b___la neděle. Policista před zásahem nab___l pušku. Ve třídě ub___l Karel, je nemocný. Chceme b___t zdraví!

M – opiš příklady do sešitu a vypočítej je:

 • 38 + 39 = / 91 – 44 = / 72 – 39 = / 65 – 49 = / 42 + 39 = / 85 – 48 = / 48 + 43 = / 24 + 38 = / 53 – 44 = / 23 + 69 = 

Pátek 10. prosince – úkoly na dnešní den

Pro nemocné: jelikož dnes spojení zlobilo, posílám vám úkoly, prosím, udělejte je doma

ČJ – pracovní sešit str. 10 cv. 14, 15, 16

Čti slovní spojení, zdůvodňuj, proč napíšeš tvrdé Y (ke kterému vyjmenovanému slovu BÝT, BYDLIT, OBYVATEL, BYT je slovo příbuzné:

 • Malý byteček, obyvatelstvo České republiky, byla tady, tady bydlíme my, míří ke svému bytu, být veselý, zelená žabička, nuzné obydlí, bytový úřad, nabyla vědomosti, obývací stěna, dobré bydlo, kabina řidiče, kdybychom, spolubydlící.

Opiš do sešitu:

 • Malá b__tovka, ob__tný přívěs, b__l venku, ob__vatelé domu, ub__toval se, zab__dlel se, paní b__tná, b__valý starosta, ob__vací pokoj, starý náb__tek

M – uč. str. 41 cv. 36 – ústně, nejprve spočítej závorku, poté výsledek vynásob. Cv. 34 – kolik je to celkem nohou, napiš příklad do sešitu. Str. 42 cv. 2 – ústně, cv. 4 – napiš do sešitu příklad, cv. 5 – opiš příklady do sešitu a vypočítej. Početník str. 13 – první a druhý sloupeček. Zkoušku uděláš tak, že čísla v zadání prohodíš. 

 

UČÍME SE ONLINE  cool smile

Pondělí 29. listopadu – úkoly na dnešní den

Za DÚ:

ČJ – opiš následující cvičení do domácího sešitu, doplňuj i/y:

 • Utrhl se mi jaz___k v botě. Lid naz___val Karla IV. Otcem vlasti. Letos začala z___ma brz___, brz___čko. Na mez___národním táboře z___skal hodně přátel. Z___tra si vyraz___me na maliny. Nez___vej stále.

M – početník str. 9 – první a druhý sloupeček

Úkoly pro nemocné:

ČJ – doplň do vět správné slovo z nabídky, cvičení opiš do sešitu, slova opiš se správným i/y. Nabídka slov: zip, zimník, mezírku, Ruzyně, brzy, slzičky, rozinky, razítko.

 1. Přiletěl na letiště v R____________________.
 2. Dal zhotovit r__________________ firmy.
 3. Zítra budu muset vstávat b______________ ráno.
 4. Do těsta na koláč přimícháme i sladké r_________________.
 5. Ulomil se mi z_______________ na bundě.
 6. Venku mrzne. Vezmi se teplý z____________________.
 7. Má mezi předními zuby malou m______________________.
 8. Po tváři jí stékaly s_________________________.

Online procvičování na stránkách Školákov, otevři si odkaz:

Opiš cvičení do školního sešitu:

 • Mlsný jaz___ček, z___skal vzdělání, vyz___vat na souboj, brz___ ráno, nez___štná pomoc, nový z___mník, neslušně z___val, bydlí v Ruz___ni, daleká ciz___na, brz___čko se vrátí naše teta Z___ta.

+ dnešní domácí úkol

M – opakování jednotek délky, cvičení opiš do sešitu:

5 m = …….. cm 200 m = ……. cm
10 dm = …… mm 5 dm = …… mm
200 cm = …… dm 7 000 mm = …… m
10 dm = ……. mm 8 000 mm = ….. cm
6 000 m = ….. km 8 km = ……. m
4 m = ……. mm 13 m = ….. dm
36 dm = …… cm 12 km = ……m

Slovní úlohy, přečti si zadání, do sešitu napiš pouze příklad:

 1. Stůl je dlouhý 3 metry. Kolik je to centimetrů?
 2. Eva je vysoká 17 dm. Kolik je to centimetrů?
 3. Vlak ujel 47 km. Kolik ujel metrů?
 4. Jitka skočila do dálky 1 metr a 52 centimetrů. Kolik je to centimetrů?
 5. Na dnešní procházce jsme ušli 45 000 kroků (metrů). Kolik jsme ušli kilometrů?

Uč. str. 34 – pamětné sčítání dvojciferných čísel. Podívej se na vzor ve cv. 1 – číslo, které přičítám, si rozdělím na desítky a jednotky. Nejprve přičtu desítku, potom jednotku.

Cv. 2 – ústně, přičítej podle vzoru, cv. 3 a cv. 4 – ústně, řekni mamince/tátovi správný výsledek. Cv. 4 – opiš příklady do školního sešitu a vypočítej je, nahlas si říkej rozklad čísel. 

+ dnešní úkol v početníku

 

Úterý 30. listopadu – úkoly na dnešní den

Za DÚ:

ČJ – opiš následující cvičení do domácího sešitu:

 • Hotel pro ciz___nce, brz___ se rozzlob___l, mlsný jaz___ček, český jaz___k, z___nkový plech, malá váz___čka, teplý z___mník, hroz___vé zvíře, nové kluz___ště, vyz___val k boji.

M – opiš příklady do domácího sešitu a vypočítej je:

71 + 24 = 28 + 11 = 13 + 35 = 47 + 41 = 15 + 13 = 41 + 37 = 38 + 11 = 23 + 16 = 58 + 21 = 66 + 22 =
35 – 82  = 83 – 31 = 84 – 22 = 57 – 35 =  69 – 53 = 49 – 21 =  65 – 24 = 59 – 38 = 96 – 23 = 87 – 52 =

Středa 1. prosince – úkoly na dnešní den

Za DÚ: ČJ – zopakuj si abecedu, slova opiš do domácího sešitu ve správném pořadí:

 • jedle, jetel, jídlo, krokus, kaktus, lednička, leden, líčka, guma, iglů, eletřina, chata

M – početník str. 11 – první a druhý sloupec

Čtvrtek 2. prosince – úkoly na dnešní den

Za DÚ: ČJ – vyber si 5 vyjmenovaných slov po B a ke každému vymysli jednu větu. Opiš do velkého sešitu Vyjmenovaná slova teorii k vyjmenovanému slovu BÝT ⬇⬇ 

M – jednotky délky, opiš příklady do sešitu a vypočítej

2 000 mm = … m 600 cm = … dm 55 m = … dm 98 000 m = … km 300 mm = … cm
300 cm = … m 7 km = … m 9 500 cm = … dm 8 dm = … cm 44 000 mm = … cm

Pro chybějící:

ČJ – nové učivo vyjmenovaná slova po B žlutý pracovní sešit Vyjmenovaná slova – vzít do ruky tabulku s přehledem slov, přečíst slova po B, vymýšlet k nim věty. Otevři soubor, vytiskni, rozstříhej, zamíchej a skládej vyjmenovaná slova po sobě, vyzkoušej několikrát. VYJMENOVANÁ SLOVA PO B – KARTIČKY Žlutý pracovní sešit str. 5 – celá, ve cv. 4 doplňuješ slova vyjmenovaná a příbuzná podle směru šipek ⬆⬇, pokud nevíš, co doplnit, podívej se na přehled slov v učebnici na str. 37. PS str. 4 – opakování vyjmenovaných slov po Z – udělej celou stranu. + dnešní dva úkoly

M – uč. str. 36 – sčítání dvoucirferných čísel s přechodem cv. 12 – ústně, cv. 13, 14 – ústně, cv. 15 – napsat do sešitu 4 sloupečky. Početník str. 9 – třetí sloupeček + dnešní úkol

Pondělí 22. listopadu – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka

AJ – online výuka

M – pracovní sešit pro 2. třídu str. 30 cv. 1, 2, 3. Uč. str. 26 cv. 6 – ústně, str. 27 cv. 8 – ústně.

Jednotky délky – obkresli si do sešitu tento obrázek, s jeho pomocí poté zkus vypočítat cv. 11 a cv. 13 v učebnici na str. 27, příklady piš do sešitu.

Vzor: 1 m = 10 dm, 2 m = 20 dm. Pokud jdu z větší jednotky na menší = násobím. Pokud jdu z menší jednotky na větší = dělím. Zítra během online hodiny úkoly zkontrolujeme.

Úterý 23. listopadu – úkoly na dnešní den

ČJ – opiš věty do sešitu, urči, zda se jedná o větu jednoduchou nebo souvětí:

 1. Babička peče bábovku a děda zalévá zahrádku.
 2. Kluci se smáli, protože jim Pavel vyprávěl vtip.
 3. Klárá zpívá novou píseň.
 4. Mám rád tvarohové buchty.
 5. Když se tatínek vrátí brzy, půjde celá rodina do kina.

Opiš slovo do sešitu se správnou párovou souhláskou a vymysli k němu vhodné přídavné jméno:

Vzor: šrou___ = šroub = rezavý šroub

 • oře___, špl___, pštro___, hra___, havě___, obra___, hou___, chlu___, mrke___, mro___.

Opiš slova do sešitu, seřaď je podle abecedy:

 1. satan, hřib, muchomůrka, žampion, liška, bedla, kozák, smrž
 2. lýko, lékárna, lednička, lyže, listopad, loutna

M – online výuka

Úkoly pro ty, co se nemohli na online hodinu připojit:

Opakování násobilky:

Jednotky délky – piš do sešitu, převáděl nejprve metry na decimetry, poté decimetry na metry:

METRY DECIMETRY DECIMEMTRY METRY
5 metrů 50 decimetrů
4 metry 30 decimetrů
18 metrů 20 decimetrů
25 metrů 100 decimetrů
50 metrů 10 decimetrů

Zkus vyřešit slovní úlohy, piš jen výpočet:

 1. Truhlář vyrobil stůl široký 160 cm. Kolik je to decimetrů?
 2. Guma je široká 2 cm. Kolik to bude milimetrů?
 3. Alena je vysoká 13 dm. Kolik je to centimetrů?
 4. Jana skočila do dálky 1 metr a 73 centimetrů. Kolik je to centimetrů?

Učebnice str. 27 cv. 12, 14 – ústně. Str. 28 cv. 17 – ústně, cv. 18 – piš do sešitu jen výpočet, cv. 23, 24 – jen výpočet

Středa 24. listopadu – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka

Úkoly pro ty, co se nemohli zúčastnit online výuky: úkoly jsem vám poslala na e-mail.

AJ – online výuka, uč. str. 22, pracovní sešit str. 25

M – opakování převodů jednotek délky, udělej si takovou tabulku do sešitu, znovu sem vkládám obrázek, převáděj podle něj. Při převádění na menší jednotku násobíš, na větší dělíš.

METRY    DECIMETRY   CENTIMETRY  MILIMETRY CENTIMETRY DECIMETRY
5  metrů 7 centimetrů 10 centimetrů
6 metrů 12 centimetrů 20 centimetrů
18 metrů 21 centimetrů 100 centimetrů

Převod jednotek o více než k sousední jednotce. Přidáváš/ubíráš více nul. Orientuj se opět podle obrázku, nakresli si tabulku do sešitu:

1 m = 100 cm   /  100 cm = 1 m

METRY CENTIMETRY CENTIMETRY METRY
5 metrů 100 centimetrů
1 metr 500 centimetrů
13 metrů 400 centimetrů
20 metrů 1 000 centimetrů

Vyřeš slovní úlohy, piš jen výpočet:

 1. Petr je vysoký 17 dm. Kolik je to centimetrů?
 2. Učebnice je široká 17 cm. Kolik to bude milimetrů?
 3. Tužka je dlouhá 160 mm. Kolik to bude centimetrů?

Učebnice str. 29 cv. 25 – ústně, cv. 26 – ústně, cv. 28 – ústně. Slovní úlohy cv. 29, 31 – do sešitu napiš pouze příklad. Do sešitu vždy napiš nejprve číslo cvičení, například str. 29/31, ať se v tom potom vyznáš.

Vše pečlivě vypracuj, úkoly budeme ve čtvrtek kontrolovat. 😉 Pokud si s něčím nevíš rady, neboj se mi napsat. 😊

Čtvrtek 25. listopadu – úkoly na dnešní den

ČJ – žlutý pracovní sešit Vyjmenovaná slova str. 1 cv. 3 – doplň slova opačného významu, cv. 4 – pojmenuj obrázky, cv. 5 – doplň slova do křížovky, pozor jaké I/Y ve slovech napíšeš

Foto pracovního sešitu pro ty, co ho nemají u sebe, sjeď níž ⬇⬇⬇:

Opiš do sešitu, doplň do vět chybějící slova, vyber si z nabídky: brzy, jazyk, nazývat se, Ruzyně. Nezapomeň slova správně opsat!

 • Už ________ přijde zima.
 • Rádi se učíme cizí ________.
 • Psi jsou očkováni proti nakažlivé nemoci, která se ____________ vzteklina.
 • Do _________ jeden autobus.

Opiš cvičení do sešitu, doplňuj i/y, zdůvodňuj si, jestli je to vyjmenované slovo/ slovo příbuzné / ani vyjmenované ani příbuzné slovo

 • Nic nez___skal, protože to brz___ zkaz___l. Z___ta viděla, jak se pod z___dkou plazil had. V z___mních měsících bývají často mraz___vé dny. Do čaje přidáváme bez___nkový sirup. Naposledy tě vyz___vám, aby sis dopis z___tra vyzvedl.

Školákov – vyzkoušej cvičení online, doplňuj i/y, zdůvodňuj si: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-z/pravopisny-trenazer/cviceni1.html

M – online výuka, kdo hodinu nestihl, úkoly najde na svém e-mailu

Fotky pracovního sešitu Vyjmenovaná slova pro ty z vás, kteří ho nemají u sebe. Klikni na fotku, zvětší se ti. 

Pátek 26. listopadu – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka. Úkoly pro ty, co se na online hodinu nemohli připojit: Pracovní sešit Vyjmenovaná slova str. 2 cv. 6 – podtrhávej ve větách vyjmenovaná nebo příbuzná slova. Str. 3 cv. 7 – najdi cestičku, která má všechny slabiky, ze kterých složíš vyjmenovaná slova, slabiky jsou různě přeházené, správně je jen jedna cesta, cv. 8 – doplň i/y a z tučných písmen poskládej tajenku.

Uč. str. 115 cv. 6 – ústně, doplňuj i/y.

Opiš toto cvičení do školního sešitu, zdůvodňuj si, zda je to slovo vyjmenované/příbuzné/ani vyjmenované ani příbuzné:

 • Z___mní pohádka, vstávat brz___, poz___tří je středa, jaz___kový rozbor, jaz___k v botě, z___skáme cenu, proz___ravý člověk.

AJ – online výuka

M – uč. str. 30 cv. 38 – pamětné sčítání a odčítání, ústně, uč. str. 32 cv. 41 – do sešitu napiš pouze výpočet, nejprve musíš vypočítat, kolik sýrů je v jedné krabičce. Cv. 42 – pouze výpočet. Cv. 43 –  na fólii, poté popros rodiče o kontrolu a můžeš fólii vygumovat.

Procvičování násobení a dělení 9, počítej, do sešitu piš pouze výsledky:

4 * 9 = 3 * 9 = 6 * 9 = 10 * 9 = 7  * 9 = 9 * 9 = 1 * 9 =
81 : 9 = 54 : 9 = 27 : 9 = 18 : 9 = 72 : 9 = 36 : 9 = 63 : 9 =

 

Opakování převodů jednotek, opiš příklady do sešitu a vypočítej. Dívej se na obrázek převodů, který máš v sešitu. Při převádění z větší jednotky na menší násobíš, z menší jednotky na větší dělíš. 

5 m = ………….. dm

18 cm = ………… mm

3 dm = ………….. mm

6 m = ……………. mm

17 dm = …………. cm

10 dm = …………. cm

47 km = ………….. m

80 cm = ………….. mm

21 cm = ………….. mm

6 km = …………… m

300 cm = ……………. m

20 dm = ……………… m

4 000 mm = …………. dm

200 cm = ……………… dm

3 000 mm = …………. m

50 cm = ………………… dm

600 mm = ……………. dm

7 000 m = ……………. km

900 dm= ……………… m

1 000 m = ……………. km

Pondělí 15. listopadu – úkoly na dnešní den

Za DÚ: M – početník str. 7 – druhý a třetí sloupec

Pro nemocné:

ČJ – seřaď slova podle abecedy:

 • medvěd, medovník, malina, smetana, smetí, meloun, jmelí
 • pes, kočka, žížala, opice, myš, vydra, slon

Stavba slova, piš slova do sešitu, vyznačuj kořen slova. Aby ti šel lépe vyhledat kořen slova, vymýšlej ke slovu základnímu slova příbuzná:

Vzor: mlsat – slova příbuzná jsou mlsající, mlsáme, mlsek – kořen je MLS

Další slova: cvičení, klíčník, podkova, zápisník, šatičky

Opiš text do sešitu, doplňuje I/Y, U/Ů a párové souhlásky:

 • Slunko praž___. Dětem u r___bníka barví k___ži na hnědo. Ječmen a ž___to žloutnou. Ale r___žičky povadají ž___zní. Touž___ po chlá___ku. Kdo je ovlaž___?

M – pracovní sešit pro 2. třídu str. 28 cv. 6, str. 29 cv. 1, 2. Uč. str. 24 cv. 61, 62 – do sešitu piš pouze příklad a odpověď. Pozor! Nejprve musíš vypočítat, kolik stojí JEDEN KUS. Cv. 63 – výpočet a odpověď. Jednu třetinu vypočítáš tak, že číslo vydělíš třemi. Cv. 65  – zápis, výpočet a odpověď. 

DÚ: Početník str. 7 – druhý a třetí sloupec

Prvouka – pracovní list orientace v mapě

Úterý 16. listopadu – úkoly na dnešní den

V pátek si napíšeme čtvrtletní test z českého jazyka a matematiky, na co se máš podívat:

ČJ – párové souhlásky uvnitř a na konci slov, věta jednoduchá a souvětí, abeceda, pravopis i/y, u/ů/ú, vyhledávání kořene slova.

M – násobení a dělení 2 – 10, pamětné sčítání a odčítání, řešení slovních úloh, počítání se závorkami, sčítání a odčítání pod sebou bez přechodu přes desítku.

Za DÚ: ČJ – doplň chybějící písmena, M – pracovní list slovní úlohy, vypracuj vše kromě cvičení vpravo dole

Pro nemocné:

ČJ – opiš text do sešitu, doplň chybějící písmena:

 • U dveří stojí máminy bot___. Jsou chudink___ celé od hlín___. To jak maminka vyr___vala staré r___bízové kořen___. Teď sedí na schůdku pod okn___ s ohnut___mi ramen___. ___navou sotva d___chá.

Urči kořen slova, vymysli ke slovu základnímu alespoň dvě slova příbuzná, ať kořen lépe vyhledáš:

 • mrazík
 • rybník
 • dopisovat
 • květina
 • mokrý

M – opiš příklady do sešitu a vypočítej je, přednost má násobení před odčítáním:

 • (5 * 7) – 6 = / (3 * 6) – 4 = / (7 * 6) – 4 = / (9 * 7) – 6 = / (4 * 5) – 9 = /(6 * 4) – 5 = / (8 * 3) – 8 = / (5 * 5) – 7 = / (6 * 7) – 5 = / (9 * 5) – 8 = / (5 * 6) – 8 = / (5 * 3) – 9 =

Uč. str. 24 cv. 65 – vypočítej tři kusy, nejprve musíš zjistit, kolik stojí jeden kus. Do sešitu piš pouze výpočet. Str. 26 cv. 1 – stejný princip počítání jako na str. 24, cv. 2 – ústně.

Čtvrtek 18. listopadu – úkoly na dnešní den

Za DÚ: ČJ – pracovní list párové souhlásky, M – pracovní list sčítání a odčítání pod sebou, opiš příklady do sešitu pod sebe a vypočítej. Prv – v pondělí přinést do školy fotku rodiny, budeme dělat rodokmen.

Pro nemocné:

Úkolů je dnes z důvodu opakování více. Pokud zítra nepůjdeš do školy, rozlož si úkoly do dvou dnů. Zítra nic nového probírat nebudeme, úkoly nebudou.

ČJ – opakování na zítřejší test:

Doplň chybějící písmena, text opiš do sešitu:

 • Byl ř___jen. Skř___vánci dozpívali. Dozrály oř___šk___ a v lese rostou hří___ky. Oldř___ch našel hned tř___ vedle sebe. A u ř___čk___ pod bří___kami spatř___l čtyř___ kozák___. Za chvíli měli chlapci čepice plné hu___.

Párové souhlásky

Věta jednoduchá a souvětí – opiš věty do sešitu a urči, zda je to věta jednoduchá (má jedno sloveso) nebo souvětí (více sloves + spojka):

 • Aleš je doma, ale chtěl by jít ven.
 • Jindra rád umývá nádobí.
 • Dáš si pizzu nebo dojíš ty koláče?
 • Dnes jdeme večer do kina.

Abeceda – můžeš ústně, seřaď slova podle abecedy, porovnávej je podle prvních/druhých písmen:

 • mimino, Miloš, Jakub, Bořivoj, Bolek, Filip, Václav, Vladimír

Stavba slova – opiš do sešitu, vyhledej kořen slova, nejprve ke každému slovu vymysli dvě slova příbuzná, ať kořen lépe vidíš:

 • přechod, bezvlasý, nadpis, strašák + dnešní DÚ pracovní list párové souhlásky

M –

Sčítání a odčítání s přechodem – pracovní list

Násobilka – pracovní sešit pro 2. třídu str. 32 cv. 1 – 10

Sčítání a odčítání pod sebou – str. 42 cv. 2 – opiš do sešitu 5 příkladů, str. 47 cv. 2 – opiš do sešitu 5 příkladů.

Slovní úlohy uč. str. 26 cv. 3, 4 – napiš do sešitu zápis, výpočet, odpověď. Pracovní sešit pro 2. třídu str. 32 cv. 14, 15. + dnešní DÚ pracovní list – sčítání a odčítání pod sebou

Prvouka – budeme se bavit o rodině

Úterý 9. listopadu – úkoly na dnešní den

Za DÚ: ČJ – pracovní list abeceda – dokončit, pracovní list párové souhlásky – vypracovat, nalepit do domácího sešitu. M – pracovní list násobení a dělení – vypracovat, nalepit do domácího sešitu

Středa 10. listopadu – úkoly na dnešní den

Za DÚ: M – pracovní list násobení a dělení

Pro nemocné:

ČJ – vyzkoušej dnešní diktát, věty opiš do sešitu, doplň správnou párovou souhlásku:

 • Ko___ je plný odpa__ků. Větřík le___ce fouká do plache___. Koropte___ hledá zrní, které přikryl sní___. Sobi se shlukují do stá___. Příko___ je plný kopři___. Vystoupili jsme na vě___, odkud je krásný rozhle____. Moje kamará___ka Tere___ka je milá dí___ka.

Věta jednoduchá a souvětí, přečti si následující věty, opiš je do sešitu, vyhledej sloveso/slovesa, podtrhni je a urči, zda je to věta jednoduchá nebo souvětí. V souvětí zakroužkuj spojku:

 • Moje kočka je bílá.
 • Chtěla bych do kina, ale musím se učit.
 • Kdy půjdeme ven?
 • Proč se na mě zlobíš, když jsem ti nic neudělala?
 • Dnes je pondělí.
 • Rodiče mi pomohli s úkoly.
 • Zahrajeme si fotbal nebo pojedeme na kole?

Opiš cvičení do sešitu, doplňuješ i/y:

 • Kalhot___ chc___ prodlouž___t, náhod___ se děj___, návštěvníc___ obd___vovali pohupujíc___ se lod___čky na r___bníčku, j___dlo vař___me v kuch___ni.

M – pracovní sešit pro 2. třídu str. 25 celá, str. 26 cv. 2. Slovní úlohy, přečti si zadání, do sešitu napiš výpočet a odpověď:

 1. Do 2. A chodí 26 žáků, do 2. B o 5 žáků více. Kolik žáků chodí do obou tříd?
 2. Na parkovišti stálo 36 osobních aut. Nákladních aut tam stálo čtyřikrát méně. Kolik motorových vozidel stálo na parkovišti?
 3. Dušanovi je 27 let. Haně je 8 let. O kolik let je Dušan starší než Hana?

Čtvrtek 11. listopadu – úkoly na dnešní den

Za DÚ: ČJ – uč. str. 32 cv. 10 – první dva řádky seřaď podle abecedy. M – počeník str. 6 – třetí a čtvrtý sloupeček, str. 7 – první sloupeček.

Pro nemocné:

ČJ – opakoání párových souhlásek, cvičení opiš do sešitu:

 • Lů___ko, hlá___ka, Jose___, Václa___, se Slá___kem, zou___ky, ú___ká řá___ka, vrá___ka, hla___ký, polé___ka, fotogra___ka, zastá___ka.

Procvičování abecedy, otevři si tento odkaz s různými cvičeními: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=01.+Abeceda&topic=02.+%C5%98azen%C3%AD+slov+podle+abecedy#selid, otevři si tři různá cvičení, slova piš do školního sešitu a řaď je podle abecedy. Pokud slova začínají na stejné písmeno, porovnáváš je podle druhého/třetího písmena. Uč. str. 32 cv. 3 – opiš příjmení z třetího řádku do sešitu, správně je seřaď podle abecedy.

Procvičování abecedy online: https://www.skolasnadhledem.cz/game/8295 + dnešní DÚ

M – sčítání a odčítání pod sebou, příklady opiš pod sebe a vypočítej:

 • 15 + 34 = / 32 + 24 = / 25 + 72 = / 42 + 26 = / 71 + 28 = / 63 + 22 = / 34 + 51 = / 34 + 43 = / 45 + 43 = / 26 + 53 = / 
 • 78 – 25 = / 84 – 61 = / 56 – 34 = / 97 – 73 = / 69 – 54 = / 47 – 36 = / 83 – 63 = / 76 – 62 = / 98 – 45 = / 57 – 32 = / 

Slovní úlohy, napiš do sešitu zápis, výpočet a odpověď:

 1. Maminka utratila za konzervu 14 Kč, za cukr 16 Kč. Platila padesátikorunou. Kolik korun jí paní prodavačka vrátila?

 2. V prodejně mají 7 koloběžek dřevěných a 8 krát více kovových. Kolik mají všech koloběžek v prodejně?

 3. Kolik stojí 1 kg mouky, jestliže maminka zaplatila za 5 kg mouky 45 Kč? Nakresli si obrázek.

Pracovní sešit pro 2. třídu str. 26 cv. 1, 3, 6, 8.  + dnešní DÚ

Prvouka – orientace v mapě, navigování. Opakuj si doma informace o našem státu: státní symboly, kdo je v čele města, kraje, státu, kraje a krajská města, pohoří, sousední státy, hlavní a vedlejší světové strany. 

 

PODZIMNÍ TVOŘENÍ Z PŘÍRODNIN 🍂🍂🍁

Pondělí 1. listopadu – úkoly na dnešní den

DÚ: Katalog knih – případné objednávky prosím přinést do pátku 5. listopadu. ČJ – pracovní list párové souhlásky Ž/Š. M – pracovní sešit pro 2. třídu str. 21 cv. 3, 4, 5.

Pro nemocné:

ČJ – uč. str. 27 cv. 2 – ústně, doplňuj párovou souhlásku Z/S, zdůvodňuj pravopis, cv. 3 – zdůvodni pravopis modře vyznačených písmen. Str. 28 cv. 1 – ústně, zdůvodni pravopis tučně zvýrazněných písmen, cv. 2 – ústně, cv. 4 – opiš do sešitu, nahlas si zdůvodňuj + dnešní DÚ pracovní list párové souhlásky Ž/Š

Básnička Listopad – budu ji zkoušet celý tento týden až do příštího úterý 9. 11.

AJ – pracovní sešit str. 17

M – písemné sčítání a odčítání pod sebou, příklad opiš pod sebe a vypočítej:

 • 64 + 33 = / 36 + 44 = / 21 + 12 = / 32 + 42 = / 56 + 21 = / 87 + 11 = / 43 + 45 = / 21 + 58 = / 43 + 35 = / 32 + 57 = /
 • 88 – 28 = / 68 – 26 = / 99 – 92 = / 74 – 71 = / 100 – 94 = / 87 – 66 = / 80 – 27 = / 95 – 72 = / 65 – 43 = / 68 – 46 = /

Pracovní sešit pro 2. třídu str. 18 cv. 1, 2, 3, str. 20 – celá, str. 21 cv. 1, 2 + dnešní DÚ pracovní sešit pro 2. třídu str. 21 cv. 3, 4, 5

Prvouka – zopakuj si kraje a krajská města, otevři si tento soubor, do sešitu ho opiš nebo vytiskni a nalep, doplňuj správný kraj nebo krajské město: kraje a krajská města doplňovačka

Úterý 2. listopadu – úkoly na dnešní den

Za DÚ: ČJ – uč. str. 30 cv. 3 – opiš do sešitu první dva řádky, doplňuj správnou párovou souhlásku. M – pracovní sešit pro 2. třídu str. 22 cv. 2, 3, 4.

Pro nemocné: 

ČJ – pracovní list – doplňování znamének, uč. str. 28 cv. 5, 6 – ústně, str. 30 cv, 1 – opiš do sešitu první dva řádky, doplň správnou párovou souhlásku, nahlas zdůvodňuj. Procvičování online, doplňování párových souhlásek: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/parove-souhlasky/souhrnne-procvicovani/cviceni.html + dnešní DÚ uč. str. 30 cv. 3 – opiš do sešitu první dva řádky, doplň správnou párovou souhlásku

Čtení – pracovní list z písanky, opiš názvy měst a řek, dbej na krasopis, budu ho známkovat. Piš tak, ať se ti na každý řádek vlezou tři slova. Dočítej a zapiš knížku do čtenářského deníku. 

M – ve škole dnes píšeme test na násobení 2 – 6, ty opakuj násobení online, vyber si násobilku a trénuj: https://skolakov.eu/matematika-2-trida

Sčítání a odčítání bez přechodu, příklady opiš pod sebe a vypočítej:

 • 41 + 35 = / 65 + 24 = / 22 + 71 = / 54 + 45 = / 36 + 24 = / 22 + 74 = /
 • 59 – 38 = / 63 – 41 = / 76 – 24 = / 60 – 49 = / 89 – 74 = / 96 – 11 = /

Pracovní sešit pro 2. třídu str. 21 cv. 6, 7, cv. 8 – pouze výpočet. Pracovní list pamětné sčítání a odčítání + dnešní DÚ pracovní sešit pro 2. třídu str. 22 cv. 2, 3, 4

Středa 3. listopadu – úkoly na dnešní den

Za DÚ: 

M – početník str. 12 – vypočítat první dva sloupečky. V pátek přinést do školy plyšáka, budeme dělat popis předmětu. Zítra bude geometrie.  

Pro nemocné:

ČJ – dnes píšerme diktát, zkus si ho také napsat:

 • Le___ je král zvířat. Je__ci jsou he___ká zvířátka. Vola___ka vypadá jako čá___. Užo___ka je nejedovatý had. Ža___ky se drží na mělčině. Ry___ky žijí ve větší hlou___ce. Ta dí___ka se jmenuje Jana. Svíráme skořá___ky ořechů.

Uč. str. 30 cv. 1 – ústně, doplňuj párové souhlásky, zdůvodňuj, cv. 3 – opiš do sešitu třetí a čtvrtý řádek.

Opiš toto cvičení do sešitu, v textu chybí háčky, čárky a tečky, opiš text tak, aby byl správně. Nahlas si ho po sobě přečti a popros rodiče, ať ti ho opraví:

 • Radi jime svestkove kolace. Zítra pujdeme do plavani. Rybaři chytaji žižaly. Nakladni vuz je přetiženy. Rano sviti sluničko. Zajici si pochutnaji na zeli. Daša umyvala nanosy blata.

M – Opakování násobilky 8, do sešitu piš jen výsledky:

 • 2 * 8 = / 10 * 8 = / 9 * 8 = / 7 * 8 = / 1 * 8 = / 4 * 8 = / 6 * 8 = / 3 * 8 = / 5 * 8 = / 8 * 8 = /
 •  48 : 8 = / 56 : 8 = / 80 : 8 = / 24 : 8 = /  16 : 8 = / 32 : 8 = / 8 : 1 = / 72 : 8 = / 40 : 8 = /  56 : 8 = /

Pracovní sešit pro druhou třídu str. 22 cv. 6, 7, str. 23 cv. 3.

Vyřeš slovní úlohy, do sešitu napiš zápis, výpočet a odpověď:

 1. Chlapci ze 6. třídy zryli na školní zahradě 9 záhonů, chlapci ze 7. třídy zryli o 5 záhonů více. Kolik záhonů zryli chlapci celkem?
 2. Děti ze 4. třídy okopaly 5 záhonů zeleniny. Děti z 5. třídy okopaly 2 krát více záhonů. Kolik záhonů okopaly celkem?
 3. Pan Jedlička nakupuje knoflíky na saka. Na jedno sako potřebuje 6 knoflíků. Na kolik sak bude stačit 54 knoflíků?

DÚ: početník str. 12 – vypočítej první dva sloupečky, zkoušku udělej podle vzoru

Čtvrtek 4. listopadu – úkoly na dnešní den

Za DÚ: ČJ – pracovní list, doplň párové souhlásky  na konci slov a i/y po tvrdých a měkkých slabikách

Pro nemocné:

ČJ – opakování párových souhlásek, otevři si tento soubor: párové souhlásky opakování cv. 1 – ústně, cv. 2 – opiš do sešitu. Pracovní list – doplň chybějící háčky, čárky, tečky. Podstatná jména a jejich rod, otevři si tento soubor: podstatná jména a rod, můžeš si ho vytisknout, ať se ti s ním lépe pracuje, tvým úkolem je vyhledat podstatná jména, napsat je do školního sešitu a urči jejich rod (mužský TEN, ženská TA, střední TO) + dnešní DÚ – pracovní list párové souhlásky na konci slov, tvrdé a měkké slabiky.

M – dnes máme geometrii, nejprve si zopakujeme úsečky:

 • narýsuj přímku p, na ní vyznač dva body A a B, které jsou od sebe vzdálené 5 cm. Poté udělej zápis: /AB/ = 5 cm
 • narýsuj přímku p, na ní vyznač libovolně dva body K a L, změř, jaká je mezi nimi vzdálenost  a udělej zápis: /KL/ = ______ cm

Nové učivo – polopřímka

 • uč. str. 25 přečti si růžové poučky
 • cv. 1 – narýsuj přímku, vyznač na ní bod A
 • cv. 2 – narýsuj do sešitu, napiš jejich název
 • cv. 3 – narýsuj do sešitu, urči, zda jsou to polopřímky opačné. Definice: Dvě polopřímky, které mají počátek v jednom bodě a leží na téže přímce, nazýváme polopřímky opačné. Podívej se na obrázek

Cv. 4 – narýsuj, rozhodni, zda jsou to polopřímky opačné nebo ne

Pátek 5. listopadu – úkoly na dnešní den

Pro nemocné: 

ČJ – test doplňování háčků a čárek, napíšeš si po návratu do školy. Opakování párových souhlásek, opiš cvičení do školního sešitu:

 • Pro nů___ky, na vychá___ce, po dřevěné lá___ce, ře___te dřevo, pro Bo___ku, v klu___ku, na ne___ty, u bří___ky, v bábo___ce, bez dě___čátka, roho___ka přede dveřmi, v koženém ku___říku.

Trénuj párové souhlásky online: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/parove-souhlasky/souhrnne-procvicovani/cviceni.html

Abeceda uč. str. 31 cv. 1 – přečíst, podívej se na řazení písmen, vyhledej v abecedě samohlásky a souhlásky. Zkus vymyslet jedno slovo ke každému písmenku z abecedy. Str. 32 cv. 6 – ústně, doplňuj sousední písmeno abecedy, cv. 9 – ústně, seřaď slova podle abecedy. Pokud mají slova stejné počáteční písmeno, porovnáváme je podle druhého/třetího písmena.

M – test násobení a dělení 6, pracovní list počítání podle šipek

Řešení slovních úloh – stačí výpočet, podtrhnout výsledek a napsat odpověď:

 1. Do jedné řady dám 5 dlaždiček. Kolik dlaždiček musím mít na 8 stejných řad?

 2. V pondělí opravili v opravně 8 aut. V úterý opravili o 3 auta více. Kolik aut opravili za oba dva dny?

 3. Pan Rychlý koupil plechovky s olejem. V první plechovce bylo 56 litrů oleje, v druhé bylo 7 krát méně. Kolik bylo ve druhé plechovce? Kolik litrů koupil celkem?

Pracovní sešit pro 2. třídu str. 23 cv. 3, 4, 7, str. 24 cv. 1, 2, 3.

CO PRÁVĚ ČTEME 📖🤗

Pondělí 25. října – úkoly na dnešní den

Za DÚ: ČJ – pracovní list párové souhlásky Z/S. M – pracovní sešit pro 2. třídu str. 2 cv. 1 – opsat do domácího sešitu, vypočítat. Ptám se: … a kolik mi chybí do …

Pro nemocné:

ČJ – opakování slabik bě/pě/vě pracovní list, vytiskni, doplň a nalep do školního sešitu slabiky bě, pě, vě, mě 3

Párové souhlásky Z/S uč. str. 27 cv. 1 ústně, přečti, v tučně vyznačených slovech zdůvodňuj pravopis, cv. 2 – opiš do sešitu první dva řádky, cv. 3 – ústně, zdůvodňuj pravopis u modře zvýrazněných písmen. DÚ – pracovní list souhlásky Z/S

M – pracovní sešit pro 2. ročník str. 7 cv. 8 – opiš příklady pod sebe do sešitu a vypočítej, str. 8 cv. 4 – piš do sešitu pouze výsledky, str. 18 cv. 4, 5, 6.

Slovní úlohy, přečti si zadání, do sešitu piš pouze příklad, výsledek podtrhni:

 1. Do školy chodí 97 žáků třetího ročníku a 72 žáků druhého ročníku. O kolik méně dětí je ve druhém ročníku?
 2. Dědečkovi je 50 let. Mirkovi je 10 let. Kolikrát je dědeček starší než Mirek?
 3. Které číslo je 8 krát větší než číslo 9?
 4. Které číslo je 3 krát menší než číslo 27?

  Prvouka – orientace v mapě, pokud máš možnost, vytiskni, orientuj se v mapě podle směrové růžice (uč. str. 18 – vedlejší světové strany), určuj světové strany:

  1. obecná mapa – práce s mapou
  2. mapa Čejkovic – orientace v mapě Čejkovic

  Úterý 26. října – úkoly na dnešní den

  Pro nemocné:

  ČJ – pracovní list doplňování háčků a čárek

  Párové souhlásky z/s, opiš slova do sešitu:

  • pět ko___, šel na me___, pět peně___, přetrhla prova___, nele___ tam, dvě hou___ky, povinná dochá___ka, průka___ka na vlak, milá Tere___ka, pěkné obrá___ky

  Trénování online: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/parove-souhlasky/Z-S/cviceni.html

  Pracovní list – doplňování párových souhlásek na konci slov

  M – písemné sčítání a odčítání, příklady opiš pod sebe a vypočítej:

  • 13 + 64 = / 27 + 18 = / 35 + 35 = / 21 + 14 = / 45 + 31 = / 72 + 24 = /
  • 71 – 52 = / 29 – 15 = / 46 – 28 = / 84 – 27 = / 45 – 18 = / 74 – 55 = /
  • 45 + 15 = / 64 – 12 = / 36 + 21 = / 62 – 27 = / 36 + 29 = / 98 – 66 = /

  Pracovní list – násobění a dělení sedmi, celý vypočítat

  Čtení – vznik Československa, přečti si pracovní list, poté se podívej na video: https://www.youtube.com/watch?v=qD8ec7pJ4SY&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=95

   

  Pondělí 18. října – úkoly na dnešní den

  Za DÚ: ČJ – pracovní list párové souhlásky Ď/Ť. M – pracovní list násobení a dělení šesti – udělat celý.

  Pro nemocné:

  ČJ – uč. str. 24 cv. 4 – ústně, doplňuj párové souhlásky, slovo si dej do tvaru, ve kterém slyšíš správně párovou souhlásku. Opiš slovní spojení do sešitu, doplňuj Ď/ Ť:

  • Pohla___ psa, suchá pouš___, nákladní lo___, dlouhá tra___, vra___ se, dobrá pamě___, bílá labu___, zaho___ to, posvi___ mi, sí___ na ryby, poj___ sem, probu___ se, zame___ smetí, nízká ze___, světlý pláš___.

  Opiš slovní spojení, doplňuješ D/T, Ď/Ť, B/P:

  • Malé hří___ky, kovová tru___ka, krá___ký vlas, zasa___te stromy, cho___te vlevo, velký hla___, naše souse___ka, královská peče___. + pracovní list párové souhlásky Ď/Ť (dnešní úkol)

  M – uč. str.  cv. 17 – ústně, cv. 20 – ústně, cv. 18 a 19 – zápis do sešitu, cv. 22, 23. 24 – do sešitu pouze výpočet a podtrhnout správný výsledek + pracovní list násobení a dělení šesti (dnešní úkol)

  Prvouka – práce s mapou Čejkovic, vyhledávání známých míst

  Úterý 19. října – úkoly na dnešní den

  Pro nemocné:

  ČJ – diktát slov, doplňuj správnou párovou souhlásku D/T, Ď/Ť, B/P:

  • šedý holu___, vynesu odpa___ky, široký rozhle___, chy___te nás, dobrá pamě___, zarostlá besí___ka, dětské zou___ky, velká hlou___ka.

  Uč. str. 25 cv. 1 – přečti si, zdůvodni pravopis v tučně zvýrazněných sloves. Poté se vrať k textu, ve větách vyhledávej slovesa a spojky a určuj, zda je to věta jednoduchá nebo souvětí.

  Párové souhlásky H/CH – ústně, zdůvodňuj pravopis:

  • Dlouhé ne___ty, ro___ místnosti, rychlý bě___, nízký prá___ u dveří, kamarád Vojtě___, několik no___, le___ký krok, barevný pru___ , maková bu___ta,  pra___ na autě, mokrý sní___, sladký hrá___, široký bře___, starý plu___, velký úspě___, le___ká práce, kře___ká nádoba, vl___ká zem.

  Str. 25 cv. 3 – opiš do sešitu první dva řádky, doplňuj h/ch.

  M – pracovní list násobení 2 – 6 – vypočítej celý, nalep do sešitu. Uč. str. 21 násobení a dělení sedmi, nejprve nahlas řekni násobilku sedmi. Poté cv. 25 a 30 – ústně, cv. 26 – ústně, cv. 27 a 28 – do sešitu pouze výpočet a výsledek podtrhnout.

  Vypočítej tyto slovní úlohy, napiš zápis, výpočet a odpověď:

  1. Uč. str. 21 cv. 32
  2. V cukrárně mají 9 krabic velkých čokolád. V každé krabici je 7 kusů. Kolik čokolád je ve všech krabicích?
  3. Ve školní knihovně je 5 stolků. U každého stolku jsou 4 židle. Kolik dětí si může v knihovně číst?

  ČJ – sloh – přečti si básničku Jak ulovil jakékoliv zvíře, vyber si pod básničkou jednu profesi (malíř, spisovatel, přírodovědec), přečti si zadání a udělej úkol do sešitu čtení/sloh.

  Středa 20. října – úkoly na dnešní den 

  Za DÚ: ČJ pracovní list tvrdé a měkké slabiky + párové souhlásky, M – pracovní list násobení a dělení 6 a 7

  Pro nemocné:

  ČJ – párové souhlásky H/CH, opiš cvičení do sešitu:

  • Kůň zaře___tal, makové bu___ty, zle___ka míchat, vl___ký vzduch, napnuté pla___ty, dlouhé ne___ty, nevyne___te ho, kře___ká váza, nepí___ni to kolo, ře___tali se, ša___ta je důl, le___ký úkol

  Opakování párových souhlásek, doplňuj chybějící párové souhlásky B/P, D/T, Ď/Ť/, H/CH, ústně, zdůvodňuj pravopis:

  • mokrý sní___, zahradní vrá___ka, Posa___te se rovně!, nákladní lo___, roubená chalou___ka, orientační ma___ka, začarovaný kru___, lo___ka na jezeře, noční hlí___ka, několik no___.

  Uč. str. 25 cv. 4 – ústně, doplň podstatné jméno z nabídky, cv. 5 vyhledej v textu názvy zvířat.

  Za DÚ: pracovní list tvrdé a měkké slabiky + párové souhlásky.

  M – pracovní list násobení a dělení 6 a 7

  Početník str. 6 – první dva sloupečky. Uč. str. 22 – násobení 8, nejprve si ústně říct násobilku 8, cv. 36 a 41, 42 – ústně, slovní úlohy cv. 37, 38, 39, 40 – do sešitu výpočet a podtrhnout výsledek

  Za DÚ: uč. str. 22 cv. 43, 44 – napsat do sešitu zápis, výpočet a odpověď + pracovní list násobení a dělení 6 a 7.

  Prvouka – orientace v mapě uč. str. 18, nakreslit do sešitu směrovou růžici s českými a druhou s anglickými názvy světových stran

  Čtvrtek 21. října – úkoly na dnešní den

  Za DÚ:

  ČJ – uč. str. 26 cv. 4 – opsat první tři řádky, doplňuj párové souhlásky V/F

  M – pracovní sešit pro 2. třídu str. 15 a 16, doplnit

  Pátek 22. října – úkoly na dnešní den

  Pro nemocné:

  ČJ – uč. str. 26 párové souhlásky V/F, cv. 1 – ústně, přečíst, zdůvodnit pravopis v tučně zvýrazněných slovech, cv. 3 – ústně, slova z nabídky dávej do věty, zdůvodni pravopis, cv. 4 – ústně, zdůvodňuj pravopis. Str. 27 cv. 5 – určuj slovní druhy podle přehledu na str. 126 -127. Pracovní list párové souhlásky V/F – pošleme po spolužácích.

  M – uč. str. 22 cv. 43, 44, 45 – do sešitu pouze výpočet, výsledek podtrhni.

  Přečti si tyto slovní úlohy, napiš zápis, výpočet a odpověď:

  1. Za opravu podpatků u jednoho páru bot zaplatil pan Štístko 18 Kč. Kolik Kč stála oprava jedné boty?
  2. Honza má 32 samolepek. Eva jich má 4 krát méně než Honza. Kolik samolepek má Honza? Kolik samolepek mají dohromady?
  3. V 1. A je 18 dívek. V 1. B je jich 2 krát méně. Kolik dívek je v obou prvních třídách?

  Pracovní sešit pro 2. třídu str. 17  – celá

  Čtení – dočítání knížky a její zápis do čtenářského deníku

  Pondělí 11. října – úkoly na dnešní den

  Pro nemocné:

  ČJ – procvičování větných vzorců, přečti si definici: Souvětí jsou dvě nebo více vět, které jsou k sobě spojeny spojkou. Podívej se na obrázek. Na začátku jsou dvě věty jednoduché, které jsou samostatně. Když je spojíme spojkou, vznikne souvětí. Větný vzorec poté obsahuje počet vět a spojku, která tyto věty spojila. Spojka může být uprostřed, ale také třeba na začátku: Když bude pršet, nepůjdeme ven. (Když V1, V2.) Spojky máme: bez čárky A, I, NEBO, ANI, s čárkou ALE, ABY, ŽE, KDYŽ, PROTOŽE.

  Opiš do sešitu následující souvětí, vyhledej sloveso a spojku a zkus napsat větný vzorec:

  1. Chtěla bych, aby dnes bylo pěkně.
  2. Ondra řekla, že dnes máme plavání.
  3. Hynek uklízí a Jindra odpočívá.
  4. Když budete hodní, dáme si zmrzlinu.
  5. Všichni zlobili, ale nikdo neposlouchal.

  Procvičuj párové souhlásky: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/pravopisny-trenazer/souhrnne-procvicovani/cviceni.html

  M – pracovní list násobení a dělení pěti (pošleme po spolužácích). Uč. str. 16 cv. 1, 2 – ústně, cv. 3 a 4 – do sešitu, pouze výpočty. Početník str. 5 – celá.

  Prv – orientace v mapě,  zakreslování pohoří, měst a řek do slepé mapy – práce ve skupinkách ve škole.

  Krajina v okolí: https://www.youtube.com/watch?v=Fpk1aIDztLk

  Úterý 12. října – úkoly na dnešní den

  Za DÚ: ČJ – pracovní list párové souhlásky. M – početník str. 5 – první a druhý sloupeček.

  Pro nemocné:

  ČJ – větné vzorce, opiš věty do sešitu a napiš jejich větný vzorec:

  1. Chtěla bych, abys mi přinesl růži.
  2. Paní učitelka řekla, že budeme psát test. 
  3. Kočka se vyhřívá na sluníčku a pes spí v boudě.
  4. Když pomůžeme mamince s nádobím, dostaneme pochvalu. 

  Párové souhlásky uvnitř slov učebnice. str. 22 cv. 1 – přečti si příběh, poté se k textu vrať, do sešitu vypisuj slova, ve kterých je vyznačená párová souhláska a k nim napiš tvar slova, ve kterém je párová souhláska slyšet. Například:

  • hebký – heboučký
  • zoubky – zuby

  Cv. 3 – ústně. Za DÚ – pracovní list.

  M – počítání na rychlost, piš jen výsledky:

  • 5  * 3 = / 9 : 3 = / 18 : 3 = / 4 * 3 = / 12 : 3 = / 7 * 3 = / 24 : 4 = / 16 : 4 = / 32 : 4 = / 4 * 4 = / 8 * 4 = / 21 : 3 = / 30 : 3 = / 7 * 4 = / 8 : 4 = / 40 : 4 = / 0 * 4 = / 27 : 3 = / 36 : 4 = / 2 * 3 =

  Uč. str. 16 cv. 1, 2, 5 – ústně. Str. 17 cv. 8 a 9 – slovní úlohy, přečti, napiš do sešitu zápis, výpočet a odpověď.

   

  Středa 13. října – úkoly na dnešní den

  Za DÚ: 

  ČJ – opiš slova do sešitu, doplňuj párovou souhlásku B nebo P:

  • kolé___ka, klu___ko, ku___ka, potá___ka, jestrá___, čá___, ry___ka, vra___čák, kra___, ža___ka, slu___ka, slí___ka, so___, hři___, ře___ka, du___, zou___ky.

  Pro nemocné:

  ČJ – opiš věty do sešitu, napiš větný vzorec:

  • Když se vaří, nesmí se běhat v kuchyni.
  • Lucka trénuje jízdu na kole, aby mohla jet na výlet.
  • Náš pes je strakatý a kočka je mourovatá.
  • Nechci, aby ses na mě zlobil.
  • Půjdeme do kina nebo zůstaneme doma?

  Diktát – opiš věty do sešitu a doplň správný pravopis:

  • Podíváme se do oblast___, kde vládne věčn___ sní___ a le___. Ž___je tu ž___vočich, kterého uvid___me pouze v Zoo. Je siln___, velk___, dokonale stavěn___ pro pohy___ ve sněhu a ledu. Ostré drápk___ mu umožňují chůzi po ledových srázech. Dlouhé zuby do špičk___ trhaj___ k___ži a odstraňují tuk z těl tuleňů a z mrš___n velry___.

  Uč. str. 22 cv. 2 – tvoř věty rozkazovací, ústně. Cv. 5 – doplňuješ slova do přirovnání, ústně. Cv. 6 – používáš zdrobněliny, zdůvodňuješ pravopis, ústně.

  Párové souhlásky uvnitř slov B nebo P – opiš do sešitu:

  • Chlé___, slu___ka, klu___ko, le___ka, ža___ka, muchola___ka, kolé___ka, chytit vra___ce, ma___ka.

  M – násobilka, piš do sešitu pouze výsledky:

  • 3 * 4 = / 9 * 4 = / 5 * 3 = / 8 * 4 = / 0 * 4 = / 12 : 4 = / 28 : 4 = / 32 : 4 = / 36 : 4 = / 20 : 4 = /
  • 7 * 5 = / 5 * 5 = / 1 * 5 = / 4 * 5 = / 10 * 5 = / 40 : 5 = / 0 : 5 = / 25 : 5 = / 15 : 5 = / 5 : 5 = /

  Uč. str. 17 cv. 6 – ústně, cv. 7 – ústně, cv. 10 – napsat do školního sešitu zápis, výpočet a odpověď.

  Test pamětné sčítání a odčítání přes desítku – pošleme pracovní list.

  Prvouka – zkus vyluštit přesmyčky názvů pohoří, měst nebo řek:

  • MAŠAVU
  • LATVAV
  • ŠONOKREK
  • DYSKYBE
  • BELA
  • TARASOV

  Uč. str. 17 – voda v krajině. Zkus online cvičení: https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/voda.htm

  Čtvrtek 14. října – úkoly na dnešní den

  Za DÚ:

  ČJ – opiš slovní spojení do sešitu, doplňuješ párové souhlásky T nebo D:

  • pá___, pě___ka, souse___ka, su___, medvě___, Ra___ka, bra____ka, lopa___ka, návo___, hra___by, cho___ba, perloro___ka, šků___ce, cho___ník, hlí___ka, hla___ký.

  Pro nemocné:

  ČJ – párové souhlásky D/T uč. str. 23 cv. 1 – přečti si text, poté vypisuj do sešitu slova s tučně zvýrazněnou párovou souhláskou a piš k nim slovo ve tvaru, ve kterém jde párová souhláska dobře slyšet:

  Vzor: v zahrádce – zahrada

  Cv. 2 – ústně, cv. 3 – ústně, cv. 4 – ústně.

  Opiš slovní spojení do sešitu, doplň správnou párovou souhlásku D nebo T:

  • výsle___ková listina, smetí na sklá___ce, kozí bra___ka, vánoční svá___ky, dopla___ky za plyn, křižova___ková výhybka, staré pohá___ky, lý___kový sval, ohrá___ka pro drůběž.

  M – násobení a dělení čtyřmi a pěti, piš do sešitu pouze výsledky:

  • 6 * 5 = / 8 * 5 = / 9 * 4 = / 2 * 5 = / 5 * 4 = / 7 * 5 = / 8 * 4 = / 9 * 5 = / 3 * 5 = / 7 * 4 = / 5 * 5 = / 10 * 5 =
  • 25 : 5 = / 40 : 5 = / 5 : 5 = / 20 : 5 = / 45 : 5 = / 50 : 5 = / 30 : 5 = / 15 : 5 = / 20 : 4 = / 35 : 5 = / 10 : 5 = / 30 : 5 =

  Uč. str. 17 cv. 11 – počítej ústně, kolik kilogramů měla maminka a kolik tatínek. Str. 17 cv. 10 – napsat do sešitu zápis, výpočet a odpověď. Str. 19 cv. 12, 13 – napsat zápis do sešitu.

  Prvouka – voda v krajině. Napiš zápis:

  Voda v krajině

  Voda v krajině se nachází v podobě vodních toků a nádrží. Mezi přírodní zdroje patří potoky, řeky a jezera. Vodní nádrže vytvořené člověkem jsou rybníky a přehrady. 

  Pátek 15. října – úkoly na dnešní den

  Vybírám 50 Kč na pomůcky do výtvarné výchovy.

  Pro nemocné:

  ČJ – párové souhlásky – piš slovní spojení do sešitu, doplňuješ párovou souhlásku D nebo T:

  • souse___ka, pě___ka, pá___, medvě___, su___, Ra___ka, bra___ka, lopa___ka, návo___, hra___by

  Uč. str. 24 – párové souhlásky Ď a Ť, přečíst cv. 1 – ústně zdůvodňovat pravopis v tučně zvýrazněných slovech, například Laďka – Ladislava. Cv. 3 a 4 – ústně. Cv. 5 – opiš do sešitu první tři řádky, doplň správnou párovou souhlásku.

  M – násobení a dělení, piš pouze výsledky:

  • 8 * 5 = / 7 * 5 = / 3 * 5 = / 7 * 4 = / 9 * 4 = / 4 * 4 = / 8 * 4 = / 2 * 5 = / 0 * 4 = / 9 * 4 = /
  • 25 : 5 = / 20 : 5 = / 35 : 5 = / 36 : 4 = / 16 : 4 = / 24 : 4 = / 0 : 4 = / 50 : 5 = / 40 : 5 = / 18 : 3 = /

  Uč. str. 19 cv. 15  cv. 16 – ústně, str. 20 cv. 17 – násobení šesti, zopakuj si ústně násobilku šesti, poté piš příklady do sešitu, cv. 18 a 19 – napiš do sešitu zápis, výpočet a odpověď.

  Trénuj násobilku online:

  Pondělí 4. října – úkoly na dnešní den

  Za DÚ: M – pracovní list násobení a dělení 2 – udělat celý. Prv – koupit sešit číslo 513 na testy.

  Ve středu bude test z prvouky na kraje, státní symboly, sousední státy uč. str. 11  – 14.

  Pro nemocné: 

  ČJ – opiš slovní spojení do sešitu se správnou párovou souhláskou:

  • Poštovní holu___, košatý du___, neodbytný hra___, nezralý plo___, bílá labu___, měkký chlé___, prá___ domu, písčitý bře___, sto___ slámy, naše Slá___ka, náš souse___.
  • Uč. str. 19 cv. 1 – přečti si článek, vyhledej slova nespisovná a nahraď je spisovnými, cv. 2 – ústně, nahraď slova nespisovná slovy spisovnými, str. 18 cv. 4 – opiš do sešitu první dva řádky

  M – uč. str. 14 cv. 65, 67 a 68 – do sešitu stačí pouze výpočet a odpověď. Ve školním sešitu dopočítat poslední sloupeček v pracovním listu – počítání se závorkami. Za DÚ: pracovní list – násobení a dělení 2

  Prv – typy krajiny uč. str. 16  přečíst

  Úterý 5. října – úkoly na dnešní den

  Za DÚ: ČJ – pracovní list – zakroužkuj správné slovo cv. a), b), c). M – pracovní list cv. 9 a 10. Dokončit pracovní list ve školním sešitu cv. 18, 19 – dělení dvěma. Nauč se na zítřejší test z prvouky.

  Pro nemocné: 

  ČJ – opiš slovní spojení, doplňuješ slabiky dě/tě:

  • ___šili se, ješ___rka, vz___laný, na svě___, Lu___k, dí___, ___vče, ví___zství, La___nka, na poš___, koš___, Voj___ch, čaro___j, poz___.

  Slova citově zabarvená, udělej online cvičení:

  Uč. str. 19 cv. 3 – ústně, str. 20 cv. 1 – opsat první dva řádky. + dnešní DÚ pracovní list

  M – opiš příklady do sešitu a vypočítej je:

  • 43 – 10 = / 94 – 20 = / 40 + 37 = / 75 – 50 = / 97 – 80 = / 89 – 10 = / 75 – 40 = / 34 – 20 = / 80 + 17 = / 20 + 57 = / 11 + 80 = / 50 + 42 =

  Násobení a dělení dvěma, piš pouze výsledky:

  • 3 * 2 = / 6 * 2 = / 5 * 2 = / 9 * 2 = / 1 * 2 = / 7 * 2 = / 10 * 2 = / 2 * 2 = / 4 * 2 =  / 8 * 2 =
  • 20 : 2 = / 10 : 2 = / 6 : 2 = / 16 : 2 = / 12 : 2 = / 8: 2 = / 2 : 2 = / 14: 2 = / 18: 2 = / 4 : 2 =

  Pracovní list – dělení dvěma

  Středa 6. října – úkoly na dnešní den

  Za DÚ: M – pracovní list – vypracovat celý

  Pro nemocné:

  ČJ – slova nadřazená a podřazená. Slova podřazená jsou všechny slova, která mají společné slovo nadřazené. Například: škola (slovo nadřazené) – tabule, lavice, učebnice, jídelna (slova podřazená). Uč. str. 19 cv. 4 – ústně.

  Vyzkoušej online cvičení: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/vyznam-slov/slova-nadrazena-a-podrazena/prirazovani/cviceni1.htm

  Opiš cvičení do školního sešitu, doplňuješ i/y nebo u/ů/ú:

  • Prvn___ sazen___čk___ r___ží, barevn___ c___hlový d___m, žebř___k na p___dě, kal___ž vod___, domác___   ___kol, zavřen___   ___řad.

  M – vypočítej, příklady opiš do sešitu:

  • 82 – 5 = / 28 – 4 = / 24 – 7 = / 42 – 8 = / 56 – 7 = / 21 – 2 = / 67 – 9 = / 44 – 5 = / 93 – 5 = / 63 – 9 = / 43 – 7 = / 26 – 8 = / 

  Násobení a dělení dvěma – pexeso: https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/pexeso-nasobeni/hra1.html

  Prv – napiš zápis do sešitu:

  Využití krajiny:

  1. Zemědělská krajina – slouží k pěstování plodin nebo chovu dobytka
  2. Lesnatá krajina – slouží jako zdroj dřeva
  3. Průmyslová krajina – nacházejí se zde výrobní podniky, najdeme ji ve městě

  Čtvrtek 7. října – úkoly na dnešní den

  Za DÚ: ČJ – opravit diktáty. Rod podstatných jmen – otevři si soubor, vyhledávej ve větách podstatná jména a urči jejich rod, piš do sešitu, neopisuj celé věty: rod podstatných jmen

  M – dokonči pracovní list nalepený ve školním sešitu – násobení a dělení dvěma, třemi a čtyřmi

  Pro nemocné:

  ČJ – uč. str. 20 cv. 2 – vymýšlej slova podřazená, ústně. Procvičování slabik bě, pě, vě, mě – otevři si soubor, první cvičení udělej ústně, druhé cvičení opiš do sešitu: slabiky bě, pě, vě, mě 2

  Párové souhlásky – opiš správně do sešitu, doplňuješ p/b:

  • Chytrý Proko___, voda bez ry___, pravý hři___, železný poklo__, několik zelených ža___, malý Fili___, jdu na náku___, šedý holu___, chlé___ s máslem, vytržený zu___, rezavý šrou___, rychlí ší___.

  M – násobení a dělení dvěma, třemi, čtyřmi ŠKOLÁKOV, procvič nejprve online:

  Potom vypracuj pracovní list – násobení a dělení dvěma, třemi a čtyřmi – všechny 4 sloupečky. Počítání se závorkami, podívej se na obrázek a vypočítej první sloupeček:

   

  Pátek 8. října – úkoly na dnešní den

  Za DÚ: M – dokončit pracovní list násobení a dělení čtyřmi (ti, co nestihli ve škole)

  Učit se básničku Říjen – budu ji zkoušet celý příští týden.

  Prosím přinést 60 Kč na ukázky dravců (ti, kteří mi je ještě nedonesli). Všichni čtou knížku do čtenářského deníku!

  Pro nemocné:

  ČJ – urči rod podsatných jmen:

  • ropucha, díra, kroužek, ukulele, květiny, hřbitovy, kominíci, klavír

  Piš slovní spojení do sešitu, doplňuj i/y nebo párové souhlásky:

  Uč. str. 20 cv. 3 – ústně, cv. 4 – luštění pohádkových postav, ústně.

  • Pták let___, sladká mrke___, děláš ch___bu, kalu___ vod__, bled___ měsíc, ukr__t___ pokla___, chutný obě___, měř___ si teplotu.

  M – pracovní list násobení a dělení čtyřmi, vypracovat celý.

  Logické slovní úlohy 😎 – zkus je vyřešit, piš do sešitu pouze výpočet:

  1. Standa uviděl na dvorku 2 kachny, 1 kočku a 3 husy. Po chvíli přiběhlo dalších 5 hus, 3 kočky a 4 kachny. Kolik zvířat je nyní na dvoře?
  2. Matouš má doručit letáky do všech domů s čísly 25 až 57. Do kolika domů má letáky doručit?
  3. Babička vyšla na dvůr a přivolala všechny svoje slepice a kočku. K babičce přispěchalo 20 nožek. Kolik slepic má babička?

  Trénuj násobilku:

  Čtení – uč se básničku Říjen

  Pondělí 27. září – úkoly pro nemocné žáky

  Za DÚ: M – pracovní list sčítání a odčítání s přechodem, udělat první a druhé cvičení 

  Pro nemocné:

  ČJ – opakování u/ů/ú – opiš slovní spojení do sešitu

  • medvědí k___že, zraněná ___sta, nepříjemný pr___jem, malá hosp___dka, Ratibořické ___dolí, červené jah___dky, krásná r___že, pojedu dom___, zlé ___mysly, r___zné tvary.

  Párové souhlásky uč. str. 17. Přečti si cv. 1, podívej se na tučně zvýrazněná slova. Při výslovnosti slovo zní jinak, než se píše. Je potřeba dát si slovo do tvaru, ve kterém uslyšíme párovou souhlásku na konci slova, například:

  • trh – vyslovuji trch, píšu trh, protože si řeknu dva TRHY
  Udělej si do sešitu dva sloupečky, do prvního piš slovo ve tvaru z učebnice, do druhého ve tvaru, ve kterém slyším souhlásku:
  trh trhy
  buď zdráv buďme zdrávi

  Cv. 2 – ústně, doplňuješ vhodné slovo z nabídky, pozor na párovou souhlásku, cv. 4 – první dva řádky ústně, zbylé dva řádky napsat do sešitu, nahlas si zdůvodňovat pravopis v párové souhlásce.

  M –  vypočítej chybějící čísla, postupuj podle šipek

  Uč. str. 12 cv. 53 – ústně, nejprve vypočítej příklad v závorce, poté přičti/otečti zbylá čísla.

  Pamětné sčítání a odčítání, příklady opiš do sešitu a vypočítej:

  39 + 9 = 56 + 8 = 78 + 4 = 88 + 9 = 39 + 6 =
  23 – 8 = 93 – 9 = 73 – 4 = 83 – 6 = 85 – 7 =
  78 + 8 = 79 + 3 = 58 + 6 = 48 + 7 = 68 + 8 =
  74 – 7 = 62 – 5 = 82 – 8 = 36 – 7 = 57 – 9 =
  38 + 7 = 37 + 6 = 75 + 9 = 37 + 5 = 41 – 9 =

  Prvouka – sousední státy ČR uč. str. 14, přeči si, podívej se na mapu

  Středa 29. 9. – úkoly na dnešní den

  DÚ: M – pracovní list vypočítej cv. 3 a 4, ČJ – uč. str. 18 cv. 2 – napsat do sešitu první dva řádky

  Pro nemocné: 

  ČJ – procvič si párové souhlásky online:

  Opiš slovní spojení do sešitu, doplň vhodnou párovou souhlásku:

  • Dětský smí___, dobrý gulá___, má nás rá___, vysoký slou___, hráli gol___, tupý nů___, nejí špená___, roztrhaná sí___, bílá labu___, žízeň a hla___, přísný záka___, košík plný hu___, vltavský bře___, zatažený závě___, šedivý holu___.

  Vyhledej ve větě podstatné jméno a urči jeho rod (mužský, ženský, střední), do sešitu neopisuj celé věty, pouze vypiš podstatná jména

  • Náš pes umí aportovat.
  • To je moje tužka.
  • Podej mi, prosím, kružítko.
  • Jejich zahrada je hodně veliká.
  • Má moc pěkný byt

  M – počítání se závorkami uč. str. 13 cv. 56 – počítej, sleduj, pokud sčítáme čísla, můžeme závorky libovolně zaměňovat, výsledek se nezmění.

  Opiš do sešitu a vypočítej:

  (10 + 80 ) – 7 = (54 – 6) – 9 =
  (32 – 5) + 5 = 60 – (5 + 3) =
  (61 + 9) + 7 = 45 – (1 + 8) =
  (38 + 6) + 7 = (20 – 20) + 8 =
  93 – (8 + 4) = 9 + (14 – 7) =
  57 + (9 – 5) = 6 + (19 – 9) =

  Cv. 59 – ústně, počítej výhodně, sčítej k sobě čísla, která ti dohromady dají desítku, poté přičti třetí číslo. Cv. 57 – ústně, cv. 60 – ústně. Str. 14 cv. 66 – žlutá tabulka, ústně.

  Prv – opakování krajů a krajských měst, otevři si soubor, zkus přiřadit ke kraji správné krajské město: kraje a krajská města

  Čtvrtek 30. 9. – úkoly na dnešní den

  ČJ – uč. str. 18 cv. 2 – třetí a čtvrtý řádek

  Adresa školy

  Základní škola T. G. Masaryka Čejkovice, okres Hodonín, příspěvková organizace
  Školní 800
  696 15 Čejkovice

  kontakty

  518 362 503, 606 629 364
  zs.tgm@centrum.cz
  info@zstgmcejkovice.cz
  jidelna@zstgmcejkovice.cz
  www.zstgmcejkovice.cz
  Datová schránka ID: 22cpep7

  < 2022 >
  Leden
  PoÚtStČtSoNe
       12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31