3. třída

Na této stránce naleznete informace týkající se 3. třídy.

Připomínky a dotazy posílejte na adresu hromkova@zstgmcejkovice.cz

Prosím o pravidelné kontroly vlasů, ve škole opět výskyt vší.

Fotografování třídy 4. června 2019

Školní výlet 20. června 2019

17. 5. Informace pro nemocné

ČJ  zájmena str. 117 celá

M geometrie str. 37 cv. 1, 3, 5 jsme udělali ve škole, cv. 4,6 mají děti za domácí úkol na pátek 24. 5.

Prv list na pátek 24. 5.

Čítanka str. 146, 147 Sedmikráska číst, vyprávět

 

TURNAJ V MALÉ NÁSOBILCE

Ve dnech 29. – 31. 5. 2019 proběhne v odpoledních hodinách tradiční turnaj v násobilce – pro zájemce o toto utkání. Jde o přesunutí výsledků násobení do tabulky na stránce http://www.smartygames.com/games/math/game_multiplication_table.htm v co nejkratším čase.

Soutěžit se bude v kategorii 3. – 4. třída a 5. – 9. třída. Dle zájmu může proběhnout soutěž i v kategorii dospělých.

Každý bude mít více pokusů – počet dle počtu zúčastněných a obsazenosti PC.

Zájemcům doporučujeme procvičovat na domácích počítačích.

20. 5. Informace pro nemocné

ČJ str. 118 číslovky, M str. 35 cv. 19 do školního sešitu, cv. 22 do domácího sešitu

Čt Sedmikráska vymysli 3 otázky pro kamarády

V pátek 24. 5. jdeme na koncert do kostela, začátek koncertu v 10,00 h, peníze nevybíráme

21. 5. Dnes děti dostaly a do žákovské knížky nalepily přihlašovací údaje na své scio testy. Projděte si společně výsledky jednotlivých testů i celkové hodnocení v rámci třídy i v porovnání se všemi zúčastněnými žáky. 

Informace pro nemocné

ČJ str. 118 číslovky, říkáme definice ohebných slovních druhů, třídíme kartičky se slovy podle jednotlivých slovních druhů, procvičujeme na internetu např. školákov.eu ČJ 2. třída slovní druhy, nebo pravopisně.cz atd.

M str. 38 jednotky času, děti si přinesou model hodin z papíru nebo plastu, opakujeme dělení typu 320:8, 78:6, 195:5, dělení se zbytkem např. 48:5, písemné sčítání a odčítání, násobení typu 8.60, 18.9, 28.7, procvičujeme jednotky délky a zaokrouhlování na desítky a stovky

Prv str. 54, 55