3. třída

Milí žáci, Vážení rodiče, vítám Vás na stránkách 3. třídy. Na tyto stránky budu vkládat důležité informace k výuce a domácí úkoly pro nemocné žáky.

Třídní učitelka: Mgr. Eliška Rusňáková, paní asistentka: Simona Brhelová

Kontakt:

PLÁNOVANÉ AKCE:

21. října – etické dílny (1. a 2. vyučovací hodina)

24. října – 14:30 drakiáda na atletickém hřišti

______________________________

CO PRÁVĚ ČTEME 📖🤗

Pondělí 18. října – úkoly na dnešní den

Za DÚ: ČJ – pracovní list párové souhlásky Ď/Ť. M – pracovní list násobení a dělení šesti – udělat celý.

Pro nemocné:

ČJ – uč. str. 24 cv. 4 – ústně, doplňuj párové souhlásky, slovo si dej do tvaru, ve kterém slyšíš správně párovou souhlásku. Opiš slovní spojení do sešitu, doplňuj Ď/ Ť:

 • Pohla___ psa, suchá pouš___, nákladní lo___, dlouhá tra___, vra___ se, dobrá pamě___, bílá labu___, zaho___ to, posvi___ mi, sí___ na ryby, poj___ sem, probu___ se, zame___ smetí, nízká ze___, světlý pláš___.

Opiš slovní spojení, doplňuješ D/T, Ď/Ť, B/P:

 • Malé hří___ky, kovová tru___ka, krá___ký vlas, zasa___te stromy, cho___te vlevo, velký hla___, naše souse___ka, královská peče___. + pracovní list párové souhlásky Ď/Ť (dnešní úkol)

M – uč. str.  cv. 17 – ústně, cv. 20 – ústně, cv. 18 a 19 – zápis do sešitu, cv. 22, 23. 24 – do sešitu pouze výpočet a podtrhnout správný výsledek + pracovní list násobení a dělení šesti (dnešní úkol)

Prvouka – práce s mapou Čejkovic, vyhledávání známých míst

Úterý 19. října – úkoly na dnešní den

Pro nemocné:

ČJ – diktát slov, doplňuj správnou párovou souhlásku D/T, Ď/Ť, B/P:

 • šedý holu___, vynesu odpa___ky, široký rozhle___, chy___te nás, dobrá pamě___, zarostlá besí___ka, dětské zou___ky, velká hlou___ka.

Uč. str. 25 cv. 1 – přečti si, zdůvodni pravopis v tučně zvýrazněných sloves. Poté se vrať k textu, ve větách vyhledávej slovesa a spojky a určuj, zda je to věta jednoduchá nebo souvětí.

Párové souhlásky H/CH – ústně, zdůvodňuj pravopis:

 • Dlouhé ne___ty, ro___ místnosti, rychlý bě___, nízký prá___ u dveří, kamarád Vojtě___, několik no___, le___ký krok, barevný pru___ , maková bu___ta,  pra___ na autě, mokrý sní___, sladký hrá___, široký bře___, starý plu___, velký úspě___, le___ká práce, kře___ká nádoba, vl___ká zem.

Str. 25 cv. 3 – opiš do sešitu první dva řádky, doplňuj h/ch.

M – pracovní list násobení 2 – 6 – vypočítej celý, nalep do sešitu. Uč. str. 21 násobení a dělení sedmi, nejprve nahlas řekni násobilku sedmi. Poté cv. 25 a 30 – ústně, cv. 26 – ústně, cv. 27 a 28 – do sešitu pouze výpočet a výsledek podtrhnout.

Vypočítej tyto slovní úlohy, napiš zápis, výpočet a odpověď:

 1. Uč. str. 21 cv. 32
 2. V cukrárně mají 9 krabic velkých čokolád. V každé krabici je 7 kusů. Kolik čokolád je ve všech krabicích?
 3. Ve školní knihovně je 5 stolků. U každého stolku jsou 4 židle. Kolik dětí si může v knihovně číst?

ČJ – sloh – přečti si básničku Jak ulovil jakékoliv zvíře, vyber si pod básničkou jednu profesi (malíř, spisovatel, přírodovědec), přečti si zadání a udělej úkol do sešitu čtení/sloh.

Středa 20. října – úkoly na dnešní den 

Za DÚ: ČJ pracovní list tvrdé a měkké slabiky + párové souhlásky, M – pracovní list násobení a dělení 6 a 7

Pro nemocné:

ČJ – párové souhlásky H/CH, opiš cvičení do sešitu:

 • Kůň zaře___tal, makové bu___ty, zle___ka míchat, vl___ký vzduch, napnuté pla___ty, dlouhé ne___ty, nevyne___te ho, kře___ká váza, nepí___ni to kolo, ře___tali se, ša___ta je důl, le___ký úkol

Opakování párových souhlásek, doplňuj chybějící párové souhlásky B/P, D/T, Ď/Ť/, H/CH, ústně, zdůvodňuj pravopis:

 • mokrý sní___, zahradní vrá___ka, Posa___te se rovně!, nákladní lo___, roubená chalou___ka, orientační ma___ka, začarovaný kru___, lo___ka na jezeře, noční hlí___ka, několik no___.

Uč. str. 25 cv. 4 – ústně, doplň podstatné jméno z nabídky, cv. 5 vyhledej v textu názvy zvířat.

Za DÚ: pracovní list tvrdé a měkké slabiky + párové souhlásky.

M – pracovní list násobení a dělení 6 a 7

Početník str. 6 – první dva sloupečky. Uč. str. 22 – násobení 8, nejprve si ústně říct násobilku 8, cv. 36 a 41, 42 – ústně, slovní úlohy cv. 37, 38, 39, 40 – do sešitu výpočet a podtrhnout výsledek

Za DÚ: uč. str. 22 cv. 43, 44 – napsat do sešitu zápis, výpočet a odpověď + pracovní list násobení a dělení 6 a 7.

Prvouka – orientace v mapě uč. str. 18, nakreslit do sešitu směrovou růžici s českými a druhou s anglickými názvy světových stran

Čtvrtek 21. října – úkoly na dnešní den

Za DÚ:

ČJ – uč. str. 26 cv. 4 – opsat první tři řádky, doplňuj párové souhlásky V/F

M – pracovní sešit pro 2. třídu str. 15 a 16, doplnit

Pátek 22. října – úkoly na dnešní den

Pro nemocné:

ČJ – uč. str. 26 párové souhlásky V/F, cv. 1 – ústně, přečíst, zdůvodnit pravopis v tučně zvýrazněných slovech, cv. 3 – ústně, slova z nabídky dávej do věty, zdůvodni pravopis, cv. 4 – ústně, zdůvodňuj pravopis. Str. 27 cv. 5 – určuj slovní druhy podle přehledu na str. 126 -127. Pracovní list párové souhlásky V/F – pošleme po spolužácích.

M – uč. str. 22 cv. 43, 44, 45 – do sešitu pouze výpočet, výsledek podtrhni.

Přečti si tyto slovní úlohy, napiš zápis, výpočet a odpověď:

 1. Za opravu podpatků u jednoho páru bot zaplatil pan Štístko 18 Kč. Kolik Kč stála oprava jedné boty?
 2. Honza má 32 samolepek. Eva jich má 4 krát méně než Honza. Kolik samolepek má Honza? Kolik samolepek mají dohromady?
 3. V 1. A je 18 dívek. V 1. B je jich 2 krát méně. Kolik dívek je v obou prvních třídách?

Pracovní sešit pro 2. třídu str. 17  – celá

Čtení – dočítání knížky a její zápis do čtenářského deníku

Pondělí 11. října – úkoly na dnešní den

Pro nemocné:

ČJ – procvičování větných vzorců, přečti si definici: Souvětí jsou dvě nebo více vět, které jsou k sobě spojeny spojkou. Podívej se na obrázek. Na začátku jsou dvě věty jednoduché, které jsou samostatně. Když je spojíme spojkou, vznikne souvětí. Větný vzorec poté obsahuje počet vět a spojku, která tyto věty spojila. Spojka může být uprostřed, ale také třeba na začátku: Když bude pršet, nepůjdeme ven. (Když V1, V2.) Spojky máme: bez čárky A, I, NEBO, ANI, s čárkou ALE, ABY, ŽE, KDYŽ, PROTOŽE.

Opiš do sešitu následující souvětí, vyhledej sloveso a spojku a zkus napsat větný vzorec:

 1. Chtěla bych, aby dnes bylo pěkně.
 2. Ondra řekla, že dnes máme plavání.
 3. Hynek uklízí a Jindra odpočívá.
 4. Když budete hodní, dáme si zmrzlinu.
 5. Všichni zlobili, ale nikdo neposlouchal.

Procvičuj párové souhlásky: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/pravopisny-trenazer/souhrnne-procvicovani/cviceni.html

M – pracovní list násobení a dělení pěti (pošleme po spolužácích). Uč. str. 16 cv. 1, 2 – ústně, cv. 3 a 4 – do sešitu, pouze výpočty. Početník str. 5 – celá.

Prv – orientace v mapě,  zakreslování pohoří, měst a řek do slepé mapy – práce ve skupinkách ve škole.

Krajina v okolí: https://www.youtube.com/watch?v=Fpk1aIDztLk

Úterý 12. října – úkoly na dnešní den

Za DÚ: ČJ – pracovní list párové souhlásky. M – početník str. 5 – první a druhý sloupeček.

Pro nemocné:

ČJ – větné vzorce, opiš věty do sešitu a napiš jejich větný vzorec:

 1. Chtěla bych, abys mi přinesl růži.
 2. Paní učitelka řekla, že budeme psát test. 
 3. Kočka se vyhřívá na sluníčku a pes spí v boudě.
 4. Když pomůžeme mamince s nádobím, dostaneme pochvalu. 

Párové souhlásky uvnitř slov učebnice. str. 22 cv. 1 – přečti si příběh, poté se k textu vrať, do sešitu vypisuj slova, ve kterých je vyznačená párová souhláska a k nim napiš tvar slova, ve kterém je párová souhláska slyšet. Například:

 • hebký – heboučký
 • zoubky – zuby

Cv. 3 – ústně. Za DÚ – pracovní list.

M – počítání na rychlost, piš jen výsledky:

 • 5  * 3 = / 9 : 3 = / 18 : 3 = / 4 * 3 = / 12 : 3 = / 7 * 3 = / 24 : 4 = / 16 : 4 = / 32 : 4 = / 4 * 4 = / 8 * 4 = / 21 : 3 = / 30 : 3 = / 7 * 4 = / 8 : 4 = / 40 : 4 = / 0 * 4 = / 27 : 3 = / 36 : 4 = / 2 * 3 =

Uč. str. 16 cv. 1, 2, 5 – ústně. Str. 17 cv. 8 a 9 – slovní úlohy, přečti, napiš do sešitu zápis, výpočet a odpověď.

 

Středa 13. října – úkoly na dnešní den

Za DÚ: 

ČJ – opiš slova do sešitu, doplňuj párovou souhlásku B nebo P:

 • kolé___ka, klu___ko, ku___ka, potá___ka, jestrá___, čá___, ry___ka, vra___čák, kra___, ža___ka, slu___ka, slí___ka, so___, hři___, ře___ka, du___, zou___ky.

Pro nemocné:

ČJ – opiš věty do sešitu, napiš větný vzorec:

 • Když se vaří, nesmí se běhat v kuchyni.
 • Lucka trénuje jízdu na kole, aby mohla jet na výlet.
 • Náš pes je strakatý a kočka je mourovatá.
 • Nechci, aby ses na mě zlobil.
 • Půjdeme do kina nebo zůstaneme doma?

Diktát – opiš věty do sešitu a doplň správný pravopis:

 • Podíváme se do oblast___, kde vládne věčn___ sní___ a le___. Ž___je tu ž___vočich, kterého uvid___me pouze v Zoo. Je siln___, velk___, dokonale stavěn___ pro pohy___ ve sněhu a ledu. Ostré drápk___ mu umožňují chůzi po ledových srázech. Dlouhé zuby do špičk___ trhaj___ k___ži a odstraňují tuk z těl tuleňů a z mrš___n velry___.

Uč. str. 22 cv. 2 – tvoř věty rozkazovací, ústně. Cv. 5 – doplňuješ slova do přirovnání, ústně. Cv. 6 – používáš zdrobněliny, zdůvodňuješ pravopis, ústně.

Párové souhlásky uvnitř slov B nebo P – opiš do sešitu:

 • Chlé___, slu___ka, klu___ko, le___ka, ža___ka, muchola___ka, kolé___ka, chytit vra___ce, ma___ka.

M – násobilka, piš do sešitu pouze výsledky:

 • 3 * 4 = / 9 * 4 = / 5 * 3 = / 8 * 4 = / 0 * 4 = / 12 : 4 = / 28 : 4 = / 32 : 4 = / 36 : 4 = / 20 : 4 = /
 • 7 * 5 = / 5 * 5 = / 1 * 5 = / 4 * 5 = / 10 * 5 = / 40 : 5 = / 0 : 5 = / 25 : 5 = / 15 : 5 = / 5 : 5 = /

Uč. str. 17 cv. 6 – ústně, cv. 7 – ústně, cv. 10 – napsat do školního sešitu zápis, výpočet a odpověď.

Test pamětné sčítání a odčítání přes desítku – pošleme pracovní list.

Prvouka – zkus vyluštit přesmyčky názvů pohoří, měst nebo řek:

 • MAŠAVU
 • LATVAV
 • ŠONOKREK
 • DYSKYBE
 • BELA
 • TARASOV

Uč. str. 17 – voda v krajině. Zkus online cvičení: https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/voda.htm

Čtvrtek 14. října – úkoly na dnešní den

Za DÚ:

ČJ – opiš slovní spojení do sešitu, doplňuješ párové souhlásky T nebo D:

 • pá___, pě___ka, souse___ka, su___, medvě___, Ra___ka, bra____ka, lopa___ka, návo___, hra___by, cho___ba, perloro___ka, šků___ce, cho___ník, hlí___ka, hla___ký.

Pro nemocné:

ČJ – párové souhlásky D/T uč. str. 23 cv. 1 – přečti si text, poté vypisuj do sešitu slova s tučně zvýrazněnou párovou souhláskou a piš k nim slovo ve tvaru, ve kterém jde párová souhláska dobře slyšet:

Vzor: v zahrádce – zahrada

Cv. 2 – ústně, cv. 3 – ústně, cv. 4 – ústně.

Opiš slovní spojení do sešitu, doplň správnou párovou souhlásku D nebo T:

 • výsle___ková listina, smetí na sklá___ce, kozí bra___ka, vánoční svá___ky, dopla___ky za plyn, křižova___ková výhybka, staré pohá___ky, lý___kový sval, ohrá___ka pro drůběž.

M – násobení a dělení čtyřmi a pěti, piš do sešitu pouze výsledky:

 • 6 * 5 = / 8 * 5 = / 9 * 4 = / 2 * 5 = / 5 * 4 = / 7 * 5 = / 8 * 4 = / 9 * 5 = / 3 * 5 = / 7 * 4 = / 5 * 5 = / 10 * 5 =
 • 25 : 5 = / 40 : 5 = / 5 : 5 = / 20 : 5 = / 45 : 5 = / 50 : 5 = / 30 : 5 = / 15 : 5 = / 20 : 4 = / 35 : 5 = / 10 : 5 = / 30 : 5 =

Uč. str. 17 cv. 11 – počítej ústně, kolik kilogramů měla maminka a kolik tatínek. Str. 17 cv. 10 – napsat do sešitu zápis, výpočet a odpověď. Str. 19 cv. 12, 13 – napsat zápis do sešitu.

Prvouka – voda v krajině. Napiš zápis:

Voda v krajině

Voda v krajině se nachází v podobě vodních toků a nádrží. Mezi přírodní zdroje patří potoky, řeky a jezera. Vodní nádrže vytvořené člověkem jsou rybníky a přehrady. 

Pátek 15. října – úkoly na dnešní den

Vybírám 50 Kč na pomůcky do výtvarné výchovy.

Pro nemocné:

ČJ – párové souhlásky – piš slovní spojení do sešitu, doplňuješ párovou souhlásku D nebo T:

 • souse___ka, pě___ka, pá___, medvě___, su___, Ra___ka, bra___ka, lopa___ka, návo___, hra___by

Uč. str. 24 – párové souhlásky Ď a Ť, přečíst cv. 1 – ústně zdůvodňovat pravopis v tučně zvýrazněných slovech, například Laďka – Ladislava. Cv. 3 a 4 – ústně. Cv. 5 – opiš do sešitu první tři řádky, doplň správnou párovou souhlásku.

M – násobení a dělení, piš pouze výsledky:

 • 8 * 5 = / 7 * 5 = / 3 * 5 = / 7 * 4 = / 9 * 4 = / 4 * 4 = / 8 * 4 = / 2 * 5 = / 0 * 4 = / 9 * 4 = /
 • 25 : 5 = / 20 : 5 = / 35 : 5 = / 36 : 4 = / 16 : 4 = / 24 : 4 = / 0 : 4 = / 50 : 5 = / 40 : 5 = / 18 : 3 = /

Uč. str. 19 cv. 15  cv. 16 – ústně, str. 20 cv. 17 – násobení šesti, zopakuj si ústně násobilku šesti, poté piš příklady do sešitu, cv. 18 a 19 – napiš do sešitu zápis, výpočet a odpověď.

Trénuj násobilku online:

Pondělí 4. října – úkoly na dnešní den

Za DÚ: M – pracovní list násobení a dělení 2 – udělat celý. Prv – koupit sešit číslo 513 na testy.

Ve středu bude test z prvouky na kraje, státní symboly, sousední státy uč. str. 11  – 14.

Pro nemocné: 

ČJ – opiš slovní spojení do sešitu se správnou párovou souhláskou:

 • Poštovní holu___, košatý du___, neodbytný hra___, nezralý plo___, bílá labu___, měkký chlé___, prá___ domu, písčitý bře___, sto___ slámy, naše Slá___ka, náš souse___.
 • Uč. str. 19 cv. 1 – přečti si článek, vyhledej slova nespisovná a nahraď je spisovnými, cv. 2 – ústně, nahraď slova nespisovná slovy spisovnými, str. 18 cv. 4 – opiš do sešitu první dva řádky

M – uč. str. 14 cv. 65, 67 a 68 – do sešitu stačí pouze výpočet a odpověď. Ve školním sešitu dopočítat poslední sloupeček v pracovním listu – počítání se závorkami. Za DÚ: pracovní list – násobení a dělení 2

Prv – typy krajiny uč. str. 16  přečíst

Úterý 5. října – úkoly na dnešní den

Za DÚ: ČJ – pracovní list – zakroužkuj správné slovo cv. a), b), c). M – pracovní list cv. 9 a 10. Dokončit pracovní list ve školním sešitu cv. 18, 19 – dělení dvěma. Nauč se na zítřejší test z prvouky.

Pro nemocné: 

ČJ – opiš slovní spojení, doplňuješ slabiky dě/tě:

 • ___šili se, ješ___rka, vz___laný, na svě___, Lu___k, dí___, ___vče, ví___zství, La___nka, na poš___, koš___, Voj___ch, čaro___j, poz___.

Slova citově zabarvená, udělej online cvičení:

Uč. str. 19 cv. 3 – ústně, str. 20 cv. 1 – opsat první dva řádky. + dnešní DÚ pracovní list

M – opiš příklady do sešitu a vypočítej je:

 • 43 – 10 = / 94 – 20 = / 40 + 37 = / 75 – 50 = / 97 – 80 = / 89 – 10 = / 75 – 40 = / 34 – 20 = / 80 + 17 = / 20 + 57 = / 11 + 80 = / 50 + 42 =

Násobení a dělení dvěma, piš pouze výsledky:

 • 3 * 2 = / 6 * 2 = / 5 * 2 = / 9 * 2 = / 1 * 2 = / 7 * 2 = / 10 * 2 = / 2 * 2 = / 4 * 2 =  / 8 * 2 =
 • 20 : 2 = / 10 : 2 = / 6 : 2 = / 16 : 2 = / 12 : 2 = / 8: 2 = / 2 : 2 = / 14: 2 = / 18: 2 = / 4 : 2 =

Pracovní list – dělení dvěma

Středa 6. října – úkoly na dnešní den

Za DÚ: M – pracovní list – vypracovat celý

Pro nemocné:

ČJ – slova nadřazená a podřazená. Slova podřazená jsou všechny slova, která mají společné slovo nadřazené. Například: škola (slovo nadřazené) – tabule, lavice, učebnice, jídelna (slova podřazená). Uč. str. 19 cv. 4 – ústně.

Vyzkoušej online cvičení: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/vyznam-slov/slova-nadrazena-a-podrazena/prirazovani/cviceni1.htm

Opiš cvičení do školního sešitu, doplňuješ i/y nebo u/ů/ú:

 • Prvn___ sazen___čk___ r___ží, barevn___ c___hlový d___m, žebř___k na p___dě, kal___ž vod___, domác___   ___kol, zavřen___   ___řad.

M – vypočítej, příklady opiš do sešitu:

 • 82 – 5 = / 28 – 4 = / 24 – 7 = / 42 – 8 = / 56 – 7 = / 21 – 2 = / 67 – 9 = / 44 – 5 = / 93 – 5 = / 63 – 9 = / 43 – 7 = / 26 – 8 = / 

Násobení a dělení dvěma – pexeso: https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/pexeso-nasobeni/hra1.html

Prv – napiš zápis do sešitu:

Využití krajiny:

 1. Zemědělská krajina – slouží k pěstování plodin nebo chovu dobytka
 2. Lesnatá krajina – slouží jako zdroj dřeva
 3. Průmyslová krajina – nacházejí se zde výrobní podniky, najdeme ji ve městě

Čtvrtek 7. října – úkoly na dnešní den

Za DÚ: ČJ – opravit diktáty. Rod podstatných jmen – otevři si soubor, vyhledávej ve větách podstatná jména a urči jejich rod, piš do sešitu, neopisuj celé věty: rod podstatných jmen

M – dokonči pracovní list nalepený ve školním sešitu – násobení a dělení dvěma, třemi a čtyřmi

Pro nemocné:

ČJ – uč. str. 20 cv. 2 – vymýšlej slova podřazená, ústně. Procvičování slabik bě, pě, vě, mě – otevři si soubor, první cvičení udělej ústně, druhé cvičení opiš do sešitu: slabiky bě, pě, vě, mě 2

Párové souhlásky – opiš správně do sešitu, doplňuješ p/b:

 • Chytrý Proko___, voda bez ry___, pravý hři___, železný poklo__, několik zelených ža___, malý Fili___, jdu na náku___, šedý holu___, chlé___ s máslem, vytržený zu___, rezavý šrou___, rychlí ší___.

M – násobení a dělení dvěma, třemi, čtyřmi ŠKOLÁKOV, procvič nejprve online:

Potom vypracuj pracovní list – násobení a dělení dvěma, třemi a čtyřmi – všechny 4 sloupečky. Počítání se závorkami, podívej se na obrázek a vypočítej první sloupeček:

 

Pátek 8. října – úkoly na dnešní den

Za DÚ: M – dokončit pracovní list násobení a dělení čtyřmi (ti, co nestihli ve škole)

Učit se básničku Říjen – budu ji zkoušet celý příští týden.

Prosím přinést 60 Kč na ukázky dravců (ti, kteří mi je ještě nedonesli). Všichni čtou knížku do čtenářského deníku!

Pro nemocné:

ČJ – urči rod podsatných jmen:

 • ropucha, díra, kroužek, ukulele, květiny, hřbitovy, kominíci, klavír

Piš slovní spojení do sešitu, doplňuj i/y nebo párové souhlásky:

Uč. str. 20 cv. 3 – ústně, cv. 4 – luštění pohádkových postav, ústně.

 • Pták let___, sladká mrke___, děláš ch___bu, kalu___ vod__, bled___ měsíc, ukr__t___ pokla___, chutný obě___, měř___ si teplotu.

M – pracovní list násobení a dělení čtyřmi, vypracovat celý.

Logické slovní úlohy 😎 – zkus je vyřešit, piš do sešitu pouze výpočet:

 1. Standa uviděl na dvorku 2 kachny, 1 kočku a 3 husy. Po chvíli přiběhlo dalších 5 hus, 3 kočky a 4 kachny. Kolik zvířat je nyní na dvoře?
 2. Matouš má doručit letáky do všech domů s čísly 25 až 57. Do kolika domů má letáky doručit?
 3. Babička vyšla na dvůr a přivolala všechny svoje slepice a kočku. K babičce přispěchalo 20 nožek. Kolik slepic má babička?

Trénuj násobilku:

Čtení – uč se básničku Říjen

Pondělí 27. září – úkoly pro nemocné žáky

Za DÚ: M – pracovní list sčítání a odčítání s přechodem, udělat první a druhé cvičení 

Pro nemocné:

ČJ – opakování u/ů/ú – opiš slovní spojení do sešitu

 • medvědí k___že, zraněná ___sta, nepříjemný pr___jem, malá hosp___dka, Ratibořické ___dolí, červené jah___dky, krásná r___že, pojedu dom___, zlé ___mysly, r___zné tvary.

Párové souhlásky uč. str. 17. Přečti si cv. 1, podívej se na tučně zvýrazněná slova. Při výslovnosti slovo zní jinak, než se píše. Je potřeba dát si slovo do tvaru, ve kterém uslyšíme párovou souhlásku na konci slova, například:

 • trh – vyslovuji trch, píšu trh, protože si řeknu dva TRHY
Udělej si do sešitu dva sloupečky, do prvního piš slovo ve tvaru z učebnice, do druhého ve tvaru, ve kterém slyším souhlásku:
trh trhy
buď zdráv buďme zdrávi

Cv. 2 – ústně, doplňuješ vhodné slovo z nabídky, pozor na párovou souhlásku, cv. 4 – první dva řádky ústně, zbylé dva řádky napsat do sešitu, nahlas si zdůvodňovat pravopis v párové souhlásce.

M –  vypočítej chybějící čísla, postupuj podle šipek

Uč. str. 12 cv. 53 – ústně, nejprve vypočítej příklad v závorce, poté přičti/otečti zbylá čísla.

Pamětné sčítání a odčítání, příklady opiš do sešitu a vypočítej:

39 + 9 = 56 + 8 = 78 + 4 = 88 + 9 = 39 + 6 =
23 – 8 = 93 – 9 = 73 – 4 = 83 – 6 = 85 – 7 =
78 + 8 = 79 + 3 = 58 + 6 = 48 + 7 = 68 + 8 =
74 – 7 = 62 – 5 = 82 – 8 = 36 – 7 = 57 – 9 =
38 + 7 = 37 + 6 = 75 + 9 = 37 + 5 = 41 – 9 =

Prvouka – sousední státy ČR uč. str. 14, přeči si, podívej se na mapu

Středa 29. 9. – úkoly na dnešní den

DÚ: M – pracovní list vypočítej cv. 3 a 4, ČJ – uč. str. 18 cv. 2 – napsat do sešitu první dva řádky

Pro nemocné: 

ČJ – procvič si párové souhlásky online:

Opiš slovní spojení do sešitu, doplň vhodnou párovou souhlásku:

 • Dětský smí___, dobrý gulá___, má nás rá___, vysoký slou___, hráli gol___, tupý nů___, nejí špená___, roztrhaná sí___, bílá labu___, žízeň a hla___, přísný záka___, košík plný hu___, vltavský bře___, zatažený závě___, šedivý holu___.

Vyhledej ve větě podstatné jméno a urči jeho rod (mužský, ženský, střední), do sešitu neopisuj celé věty, pouze vypiš podstatná jména

 • Náš pes umí aportovat.
 • To je moje tužka.
 • Podej mi, prosím, kružítko.
 • Jejich zahrada je hodně veliká.
 • Má moc pěkný byt

M – počítání se závorkami uč. str. 13 cv. 56 – počítej, sleduj, pokud sčítáme čísla, můžeme závorky libovolně zaměňovat, výsledek se nezmění.

Opiš do sešitu a vypočítej:

(10 + 80 ) – 7 = (54 – 6) – 9 =
(32 – 5) + 5 = 60 – (5 + 3) =
(61 + 9) + 7 = 45 – (1 + 8) =
(38 + 6) + 7 = (20 – 20) + 8 =
93 – (8 + 4) = 9 + (14 – 7) =
57 + (9 – 5) = 6 + (19 – 9) =

Cv. 59 – ústně, počítej výhodně, sčítej k sobě čísla, která ti dohromady dají desítku, poté přičti třetí číslo. Cv. 57 – ústně, cv. 60 – ústně. Str. 14 cv. 66 – žlutá tabulka, ústně.

Prv – opakování krajů a krajských měst, otevři si soubor, zkus přiřadit ke kraji správné krajské město: kraje a krajská města

Čtvrtek 30. 9. – úkoly na dnešní den

ČJ – uč. str. 18 cv. 2 – třetí a čtvrtý řádek

Adresa školy

Základní škola T. G. Masaryka Čejkovice, okres Hodonín, příspěvková organizace
Školní 800
696 15 Čejkovice

kontakty

518 362 503, 606 629 364
zs.tgm@centrum.cz
info@zstgmcejkovice.cz
jidelna@zstgmcejkovice.cz
www.zstgmcejkovice.cz
Datová schránka ID: 22cpep7

< 2021 >
Říjen
PoÚtStČtSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031