3. třída

Milí žáci, Vážení rodiče, vítám Vás na stránkách 3. třídy. Na tyto stránky budu vkládat důležité informace k výuce a domácí úkoly pro nemocné žáky.

Třídní učitelka: Mgr. Eliška Rusňáková, paní asistentka: Simona Brhelová

Kontakt:

PLÁNOVANÉ AKCE:

30. května – focení 📸📸

31. května – školní výlet do Planetária v Brně

______________________________

PONDĚLÍ 16. KVĚTNA

Za DÚ: ČJ – žlutý pracovní sešit str. 46 cv. 8, 9. M – početník str. 23 – třetí a čtvrtý sloupec

Pro nemocné:

ČJ – uč se řadu vyjmenovaných slov po V. Žlutý pracovní sešit str. 46 cv. 10, cv. 11 – přečti si znovu pravidla psaní i/y, cv. 12. Trénuj nová vyjmenovaná slova online 😎 : https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/slovni-spojeni/cviceni1A.htm

Opiš cvičení do sešitu, doplň i/y:

 • Létá v___soko, ledový v___tr, velká v___na, dospělým v___káme, přijďte i v___, kostelní v___žka, vlci v___jí, velké přev___šení, lesní v___la, bratr V___tek, děvčata v___jí věneček, zkušení v___naři.

M – dělení se zbytkem početník str. 23 – první dva sloupce. Dělení beze zbytku početník str. 25 – třetí a čtvrtý sloupec. Uč. str. 25 cv. 5 – na fólii.

 

ÚTERÝ 17. KVĚTNA

Za DÚ: ČJ –  pracovní sešit str. 47 cv. 15. M – uč. str. 25 cv. 2 – druhý sloupec, vypočítej, rozepisuj na desítky a jednotky

Pro nemocné:

ČJ – uč se řadu vyjmenovaných slov po V.

Napiš další vyjmenovaná slova:

 • VÝSKAT – hlasitě křičet. Slova příbuzná: výskání, výskot, zavýsknout. Výjimky: vískat (hladit po vlasech), víska (malá vesnice)
 • ZVYKAT – zvykat si na novou věc. Slova příbuzná: zvykání, zvyk, zvyklost, nezvyk, obvykle, návyk, zlozvyk, odvykat, přivyknout
 • ŽVÝKAT – jíst potravu. Slova příbuzná: žvýkání, žvýkací, dožvýkat, přežvýkavec

Uč. str. 108 cv. 5 a) – opiš do sešitu, doplň správné i/y. Pracovní sešit str. 47 cv. 13, 14

M – početník str. 24 dělení se zbytkem 1. sloupec. Nové učivo Násobení dvouciferných čísel uč. str. 25, podívej se do cv. 1 – při násobení si číslo rozdělím na desítky a jednotky, ty postupně vynásobím a součiny sečtu. Vzor:

3 * 14 = (3 + 10) + (3 * 4) = 30 + 12 = 42

Cv. 2 – první sloupec, počítej do sešitu, příklad rozepisuj jako je to ve vzoru. Druhý sloupec je za DÚ.

Prvouka – stavba těla živočichů uč. str. 58 – 59, podívej se na obrázky, přečti si text. Do sešitu si napiš a namaluj:

STAVBA TĚLA ŽIVOČICHŮ – Obratlovci

 • mají kostru složenou z kostí a obratlů. Patří sem:
 • Ryby – žijí ve vodě, dýchají žábrami. (Nakresli rybu + popisek 🐟)
 • Obojživelníci – žijí ve vodě i na souši (Nakresli obrázek žáby + popisek  🐸)
 • Plazi – mají tělo pokryté šupinami (Nakresli obrázek hada + popisek 🐍)
 • Ptáci – létají, přední končetiny mají přeměněny na křídla, zadní končetiny slouží k pohybu na zemi. (Nakresli obrázek vrabce + popisek 🐦)
 • Savci – rodí se jim živá mláďata, po narození sají mateřské mléko, patří sem i člověk (Nakresli obrázek psa + popisek 🐕‍🦺)

STŘEDA 18. KVĚTNA

Za DÚ: ČJ – pracovní list, zakroužkuj správnou variantu a cvičení opiš do domácího sešitu. M – početník str. 26 první a druhý sloupec

Pro nemocné:

ČJ – pracovní list vyjmenovaná slova vy, vysoký, výt cv. 2 a 3. Trénuj nová vyjmenovaná slova: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/slovni-spojeni/cviceni2C.htm Po tréninku opiš toto cvičení do sešitu:

 • Vychlazené v___no, děti radostně v___skaly, V___ktor se choval pov___šeně, nev___taný host, obv___klý způsob, stádo přežv___kavců, užitečný náv___k, vyplivnout žv___kačku.

+ dnešní DÚ

M – dnes píšeme test na dělení se zbytkem, opiš příklady do sešitu, zkus, jak bys dopadl/a:

 •  11 : 9 = / 6 : 8 = / 43 : 8 = / 20 : 7 = / 31 : 6 = / 19 : 3 = / 5 : 2 = / 26 : 4 = / 20 : 3 = / 55 : 9 =

Uč. str. 25 cv. 2 – třetí a čtvrtý sloupec, opiš zadání do sešitu, počítej dlouhým způsobem: 14 * 5 = (10 * 5) + (4 * 5) = 50 + 20 = 70. Cv. 3, 4 – ústně, vybírej si různé kg a Kč a násob číslem v zadání. Početník str. 26 – první a druhý sloupec

Prvouka – opakuj si, ať dokážeš vyjmenovat společné znaky živočichů, dokresli stavbu těla živočichů ze včerejšího dne, pokud si nestihl. Podívej se, poznávej 😎:

 

 ČTVRTEK 19. KVĚTNA

Za DÚ: ČJ – pracovní list opakování vyjmenovaných slov. M – uč. str. 26 cv. 12 – první tři sloupečky, opiš do sešitu, vypočítej

Pro nemocné:

ČJ – uč se řadu vyjmenovaných slov po V, opakuj si starší vyjmenovaná slova, musíš umět všechna. 😉 Pracovní list – opakování vyjmenovaných slov, doplň i/y. Uč. str. 108 cv. 5 b) – opiš do sešitu

M – uč. str. 26 cv. 9 – opiš první dva sloupce do sešitu, můžeš už dělat kratší zápis: 2 * 16 = 20 + 12 = 32 Slovní úlohy cv. 6, 7, 8 – jen výpočet. Dělení se zbytkem pracovní list cv. 4 – vybarvuj podle výsledků, cv. 5 – najdi chybu, z písmen správně spočítaných výsledků slož tajenku

+ dnešní DÚ

Prvouka – uč se společné znaky živočichů, budeme dnes procvičovat obratlovce str. 58 – 59, pracovní list cv. 10, 11

PONDĚLÍ 9. KVĚTNA

Za DÚ: ČJ – pracovní list vyjmenovaná slova. Početník str. 11 – první a druhý sloupec. Učit se básničku Květen.

Pro nemocné:

ČJ – pracovní list opakování vyjmenovaných slov, žlutý pracovní sešit str. 41 cv. 22. Procvič pády, opiš věty do sešitu, u tučně zvýrazněných podstatných jmen urči pád:

 • Všichni kamarádi přišli a donesli hodně dárků. 
 • Pochutnali jsme si na buchtách od tety Kláry.
 • Babička upekla čokoládový dort.
 • Na oslavu Radkových narozenin jsme pozvali všechny jeho kamarády.

Čtení – básnička Květen

M – pracovní list – opakování násobilky. Násobení deseti uč. str. 20 cv. 7 – ústně, počítáš jako malou násobilku, k výsledku přidáš nulu. Pokud násobím stem, přidávám k výsledku dvě nuly. Str. 21 cv. 15 – opiš příklady do sešitu, vypočítej. Početník str. 11 – první a druhý sloupec

 

ÚTERÝ 10. KVĚTNA

Za DÚ: ČJ – pracovní list vyjmenovaná slova po S. M – početník str. 22 – třetí sloupec. Uč. str. 22 cv. 4 – třetí a čtvrtý sloupec, opiš příklady do sešitu, vypočítej

Pro nemocné:

ČJ – zopakuj si abecedu, seřaď správně slova v nabídce: https://www.skolasnadhledem.cz/game/8295 Řazení slov příbuzných: https://www.skolasnadhledem.cz/game/8542

Pracovní list vyjmenovaná slova – doplň chybějící i/y, věty znovu opiš do sešitu a napiš je do správného období (jaro, léto, podzim, zima). Uč. str. 100 cv. 4 – ústně, tvoř věty podle zadaných slov. Cv. 5 – ústně, zdůvodňuj pravopis. Pracovní list – vyjmenovaná slova po S, doplňuj i/y, dej si pozor na dlouhé slabiky, nezapomínej psát čárky. DÚ: pracovní list vyjmenovaná slova po S

Čtení – posílám básničku Květen, kterou jsme včera nestihli. Čti knížku do čtenářského deníku. 📖

M – test z násobilky – posílám pracovní list na procvičení. Početník str. 11 – násobení deseti a stem – třetí a čtvrtý sloupec. Nové učivo dělení násobků deseti str. 22, podívej se do cv. 1 b):

8:2 = 4 / 80:2 = 40 (vypočítám jako příklad 8:2, ale do výsledku nesmím zapomenout dát nulu z dělence)

Cv. 4 – do sešitu opiš první a druhý sloupeček, zkoušku dělej ústně. Slovní úlohy cv. 2, 3, 5 – do sešitu jen výpočet. Početník str. 22 – třetí sloupec

Prvouka – opakování učiva na zítřejší test, budeme psát z rostlin – znát její části, dělení kořene, stonku, plodu – vše v učebnici str. 50 – 53. Procvič online: https://www.skolasnadhledem.cz/game/5960 Pracovní list – skládání názvu rostliny podle čísel 🌷

STŘEDA 11. KVĚTNA

Za DÚ: ČJ – uč. str. 100 cv. 5 – opsat do sešitu první dva řádky, doplnit chybějící písmena. Rozstříhat kartičky s vyjmenovanými slovy po V. M – uč. str. 23 cv. 8 – třetí a čtvrtý sloupec, z každého napiš 5 příkladů

Pro nemocné:

ČJ – opakování pádů, opiš slovní spojení do sešitu, u tučně zvýrazněného slova urči pád:

 • Tavit železo v pecíchdomýšlivost je zlá vlastnost, předkové žili v jeskyni, zachovej si svěží mysl, Lindo! počkej na mě, ležet pod borovicí, kompot z broskví, pověsti šaty do skříně

Pracovní list slova příbuzná – vybarvi slova příbuzná podle zadání pod tabulkou. Opiš slovní spojení do sešitu, doplňuj i/y:

 • S___nova tužka, poštovní zás___lka, las___ce kolčava, malinový s___rup, s___sel obecný, os___kový list, dus___čitan sodný, přes___t písek, nas___tit hladové, zámek S___chrov

M – dělení se zbytkem, nejprve procvičuj online: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/sladke-mlsani/priklady1.htm Poté počítej v početníku str. 22 – čtvrtý sloupec. Dělení uč. str. 23 cv. 8 – dělení sedmi a osmi, opiš příklady do sešitu, vypočítej. Slovní úlohy cv. 6, 7, 9, 10, 12 – do sešitu jen výpočet.

Online procvičování – hledání chybějícího čísla: https://www.skolasnadhledem.cz/game/8458

Prv – test rostliny

ČTVRTEK 12. KVĚTNA

Za DÚ: ČJ – žlutý pracovní sešit str. 43 cv. 7. M – početník str. 12 – první a druhý sloupec

Pro nemocné:

ČJ – uč. str. 101 – slova protikladná, přečti si růžovou poučku, poté udělej ústně cv. 2 – ke slovu ze zadání vyber ze závorky slovo opačného významu. Cv. 3 – opiš slova ze zadání do sešitu, vymysli k nim slovo souznačné (slovo stejného významu) a slovo protikladné

Nové učivo – vyjmenovaná slova po V – otevři si tento odkaz: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/prezentace/prezentace-V.html na snímku č. 2 jsou všechny vyjmenovaná slova, nahlas je přečti, poté procházej prezentaci a čti si vyjmenovaná slova a jejich význam. Po přečtení si otevři žlutý pracovní sešit str. 42 cv. 1, 2, 3. Za DÚ udělej cv. 7 na str. 43.

M – pracovní list dělení se zbytkem. Početník str. 25 dělení deseti a stem – vypočítej první a druhý sloupec. Uč. str. 21 cv. 17 – ústně. + dnešní DÚ

Prvouka – živočichové uč. str. 56 – 57, přečti si společné znaky živočichů, poté napiš zápis 🐶🐔:

Živočichové – společné znaky

 • Přijímají vodu a potravu, vylučují
 • Dýchají
 • Reagují na změny v přírodě (zimní spánek, odlet od teplých krajin, úkryt před horkem)
 • Pohybují se (chodí, plavou, plazí se, létají)
 • Rostou a vyvíjejí se
 • Rozmnožují se (rodí živá mláďata nebo snášejí vejce)

PÁTEK 13. KVĚTNA

Pro nemocné:

ČJ – vyjmenovaná slova po V – řekni si nahlas celou řadu slov, zkoušej se je pomalu učit zpaměti. Žlutý pracovní sešit str. 42 cv. 4, 5, 6 (rozděl od sebe slova čárou, věty nemusíš opisovat do sešitu)

Napiš si pravidla prvních tří vyjmenovaných slov:

 • VY – oslovení více osob (vy dva), vykání (vy paní učitelko). Slova příbuzná: vykat, vykání. Výjimky: ví (on to ví, víte to?)
 • VYSOKÝ – velký na výšku. Slova příbuzná: výška, výškový, vyšší, zvýšit, vyvyšovat, povýšenec, Vysočina, Vysoké Tatry, Vyškov, Vysočany, Vyšehrad. Výjimky: vížka (malá věžička)
 • VÝT – vydávat hlasitý zvuk. Slova příbuzná: vytí, vyjící, zavýt. Výjimky: vít (zaplétat věneček z květin, pomlázku), Vít (chlapecké jméno). Význam slov: vyla (smečka vlků), víla (Amálka), vila (krásný dům)

Po zápisu vyjmenovaných slov potrénuj nová slova v pracovním sešitu str. 46 cv. 11 – znovu přečti pravidlo, cv. 12 – doplň i/y. Trénování online 😎: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/slovni-spojeni/cviceni1A.htm

Čtení – uč se básničku Květen, čti knihu do čtenářského deníku 📖

M – pracovní list dělení se zbytkem – druhá strana (dělení 8, 9, 10), početník str. 12 – třetí a čtvrtý sloupec

PONDĚLÍ 2. KVĚTNA

Za DÚ: ČJ – uč. str. 99 cv. 3 – dva řádky

Pro nemocné :

ČJ – žlutý pracovní sešit str. 39 cv. 15, str. 40 cv. 20, 21. Školákov – výjimky po S – otevři si odkaz, procvičuj: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/rozlisovani-dvojic/vyber.htm

Zopakuj si slovesa, urči osobu, číslo a čas:

 • chodili, nosíš, musíme, upečou, vyhodili

+ dnešní DÚ

M – geometrie, posílám dva pracovní listy, podívej se na ně a zkus splnit úkoly

 

ÚTERÝ 3. KVĚTNA

Za DÚ: ČJ – pracovní list vyjmenovaná slova po S cv. 3 a 4

Pro nemocné :

ČJ – pracovní list vyjmenovaná slova po S cv. 58, 59, 60. Opakování online:

+  dnešní DÚ

Psaní – posílám pracovní list na zopakování psaní

M – geometrie, dnes budeme znovu rýsovat, protože nám to včera moc nešlo. Zkoušej rýsovat taky. Zvol si různé poloměry a narýsuj alespoň tři kružnice. Zkus si také připomenout rýsování čtverce, podívej se na video a narýsuj: https://www.youtube.com/watch?v=fGRtzm9fSp0&t=214s

Prvouka – byliny a dřeviny uč. str. 51 přečti, poté napiš do sešitu tyto rostliny a urči, zda se jedná o bylinu (stonek dužnatý) nebo dřevinu (stonek dřevnatý):

 • šeřík, heřmánek, dub, narcis, modřín, jabloň, jetel, sedmikráska, kopřiva, borovice

Nakonec napiš zápis:

Rozdělení stonků rostlin

 • Dřeviny🌳 – mají dřevnatý stonek (lípa, dub, šeřík, jabloň)
 • Byliny 🌹 – mají dužnatý stonek (heřmánek, narcis, jetel, kopřiva, pampeliška)

 

STŘEDA 4. KVĚTNA

Za DÚ: ČJ – uč. str. 99 cv. 3 – třetí a čtvrtý řádek. M – početník str. 21 – poslední sloupec

Pro nemocné :

ČJ – zkus si napsat dnešní diktát:

 • Při mas___rování musí m___t masér šikovné a hb___té ruce. Najezte se dos__ta. Část prázdnin s námi strávil tatínkův s__novec Kam___l. S___korky se s___tí s___rovým lojem. B___lo s___chravo a nevl___dno. S___čkové přilétají bl___zko k l___dským příb___tkům. Pap___rový p___tlík se roztrhl a cukr se vys___pal na zem. S___rečky musí b___t správně uležené, ab__ b___ly měkké.

Pracovní list vyjmenovaná slova po S – vyplň celý. Trénuj online 😎: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/pravopisny-trenazer/cviceni5.html Uč. str. 99 cv. 3 – třetí a čtvrtý řádek.

M – dělení 9 uč. str. 16 cv. 45 – opiš příklady do sešitu, vypočítej, proveď zkoušku. Slovní úlohy cv. 46, 48, 49, 50 – do sešitu jen výpočet. Uč. str. 15 cv. 43 – 4 sloupečky, do sešitu piš jen výsledky, zkoušku dělat nemusíš, udělej ji ústně. Početník str. 21 – poslední sloupec.

Prvouka – napiš následující rostliny do sešitu a urči, zda se jedná o bylinu nebo dřevinu:

 • jitrocel, buk, javor, hluchavka, růže, bez černý, tulipán, konvalinka, modřín, javor

Nové učivo list uč. str. 51 dole, přečti si. Otevři si odkaz: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fdum%2Ervp%2Ecz%3A443%2Fmaterialy%2Fstahnout%2Ehtml%3Fs%3Doehcifgz&wdSlideId=257&wdModeSwitchTime=1651641671604, podívej se do prezentace na tvary listů 🍂🍁. Posílám pracovní list, zkus podle prezentace určit, ke kterému stromu list patří.

Napiš zápis List:

 • vyrůstá ze stonku
 • obsahuje zelené barvivo
 • uvolňuje do vzduchu kyslík, který potřebují živé organismy

Do sešitu poté nakresli obrázek listu podle uč. str. 51.

ČTVRTEK 5. KVĚTNA

Za DÚ: ČJ – pracovní list vyjmenovaná slova. M – početník 2. díl str. 22 – první a druhý sloupec

Pro nemocné:

ČJ – opakování mluvnických kategorií podstatných jmen pracovní list – přečti si článek, tučně zvýrazněná slova napiš do tabulky a urči rod, číslo a pád. Pracovní list vyjmenovaná slova – doplň i/y. Podívej se na obrázek, je to dopis. Je v něm spousta chyb. Opiš dopis do sešitu správně.

M – uč. str. 16 cv. 47 – 4 sloupečky, do sešitu piš příklady, nemusíš psát zkoušku, tu udělej ústně. Str. 17 cv. 54 – ústně. Slovní úlohy cv. 52, 53, 55 – jen výpočet. Zopakuj si sčítání trojciferných čísel, opiš příklady pod sebe a vypočítej:

 • 514 + 221 + 165 = / 285 + 364 + 308 = / 320 + 166 + 417 = / 389 + 94 + 405 = / 206 + 187 + 396 =

Početník 2. díl str. 22 – první a druhý sloupec

Prvouka – uč. str. 52 – 53 – přečti si učivo květ a plod. Pracovní list přiřazování plodů ke stromům 🥜🌳 – podívej se znovu do prezentace a zkus přiřazovat: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fdum%2Ervp%2Ecz%3A443%2Fmaterialy%2Fstahnout%2Ehtml%3Fs%3Doehcifgz&wdSlideId=257&wdModeSwitchTime=1651641671604

Napiš zápis:

Květ 🌸

 • vyrůstá ze stonku
 • slouží k rozmnožování kvetoucích rostlin
 • květy opylují včely, čmeláci, motýli, když na ně sedají a sají šťávu
 • po opylení květ uvadne a na jeho místě se začne vyvíjet plod

Plod 🍏

 • z květů se po opylení vyvine plod
 • ten obsahuje jedno nebo více semen
 • semena obsahují základ nové rostliny
 • rozdělení plodů: dužnaté (plod je chráněn dužinou – hruška, okurka, rajče, meloun), suché (plod nemá dužinu – kukuřice, mák, slunečnice, hrách)

Pracovní list luštění rostlin podle čísel. Skládej slabiky k sobě podle čísel, budou ti vznikat slova, ty napiš do správné skupiny (kvetoucí, nekvetoucí, …)

PÁTEK 6. KVĚTNA

Pro nemocné:

ČJ – opakování pádů, opiš slovní spojení do sešitu, u tučně zvýrazněného slova urči pád:

 • Už je tady Jirka, chlubil se novým nalezištěm, před klíšťaty se chráníme, nepustil mě ke slovu, hrát si s koťaty, maloval rozlehlá pole, bez slunce není života, koupil 5 kg jablek, smetiště jsou plná odpadků, leť vzhůru k nebi.

Opakuj vyjmenovaná slova po B, L, M, P a S – otevři tento odkaz: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/pravopisna-cviceni/pravopisny-zasobnik-vyjmenovana-slova/cviceni-b-l-m-p-s.html Udělej alespoň 3 cvičení. Žlutý pracovní sešit str. 41 cv. 23.

M – opakuj doma násobilku, musíš umět říct násobky 1 – 10 bez dlouhého přemýšlení 😏. Procvičování dělení se zbytkem uč. str. 17 cv. 56 – vypočítej 4 sloupečky, zkoušku psát nemusíš, říkej jí ústně. Slovní úlohy cv. 57, 58 – jen výpočet. 

Nové učivo – násobení násobků deseti uč. str. 19 cv. 1 ústně. Pokud násobím deseti, k výsledku přidávám jednu nulu. Podívej se na cv. 4 (5 * 3 = 15, 5 * 30 = 150; pokud mám v činiteli nulu, nesmím jí zapomenout napsat do výsledku. Ve cvičení 4 vypočítej dva sloupečky, příklady piš do sešitu. 

PONDĚLÍ 24. DUBNA

Za DÚ:

Pro nemocné:

ČJ – zopakuj si vyjmenovaná slova SYN, SYTÝ, SÝR. Otevři tento odkaz: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/slovni-spojeni/cviceni1A.htm Napiš další vyjmenovaná slova po S:

 • SYROVÝ – bez tepelného zpracování. Slova příbuzná: syrovinka, syrovost, za syrova
 • SYCHRAVÝ – vlhký, chladný. Slova příbuzná: sychravo, Sychrov
 • USYCHAT. Slova příbuzná: vysychat, zasychat, usychající

Žlutý pracovní sešit str. 38 cv. 10, str. 29 cv. 11.

M – nové učivo dělení se zbytkem uč. str. 7 podívej se na video: https://www.youtube.com/watch?v=iz2YZKRainE Hledám nejbližší možný násobek a poté dopočítávám zbytek. Uč. str. 8 cv. 8 – piš příklady do sešitu, hledej nejbližší násobek a dopočítej zbytek. Cv. 9 – jen výpočet. Potrénuj online: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/karty/priklad2zbA.htm

ÚTERÝ 26. DUBNA

Za DÚ:

 • ČJ – uč. str. 95 cv. 5 – napsat 6 vět
 • M – uč. str. 10 cv. 20 – udělat tabulku do sešitu

Pro nemocné:

ČJ – opakování abecedy, seřaď správně slova podle abecedy:

 • letadlo, kolo, klobouk, nůž, loutna, harfa, vodník, noviny

Opakování vyjmenovaných slov po B, L, M a P – opiš cvičení do sešitu, doplň správné i/y:

 • Ochm___řený, m___mořádný, b___tva, b___ložravec, L___toměřice, hol___nky, p___semka, p___ják, m___nistr, pokl___dný, b___teček. Pracovní list vyjmenovaná slova po S cv. 3 – zakroužkuj správnou variantu, cv. 4 – doplň i/y

M – dnes píšeme test z násobilky, zopakuj si ji: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/malujeme-povolani/start.htm Uč. str. 10 cv. 17 – napiš příklady do sešitu, vypočítej. Cv. 18 a 19 – ústně.

Prvouka – dodám později

STŘEDA 27. DUBNA

Za DÚ:

 • ČJ – uč. str. 97 cv. 5 – dva řádky
 • M – početník 2 díl str. 21 – druhý sloupec

Pro nemocné:

ČJ – potrénuj starší vyjmenovaná slova, udělej alespoň dvě cvičení: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/pravopisna-cviceni/znamkovane-diktaty-vyjmenovana-slova/cviceni-b-l-m-p.html

Napiš další vyjmenovaná slova po S:

 • SÝKORA: Slova příbuzná: sýkorčí, sýkořice
 • SÝČEK – malá sova. Slova příbuzná: nesýčkuj, sýčkovat
 • SYSEL – malý hlodavec. Slova příbuzná: syslík, syslovat.

Procvič nová vyjmenovaná slova online 😎: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/slovni-spojeni/cviceni3A.htm Opiš věty do sešitu, doplň i/y a u tučně zvýrazněných slov urči pád:

 • pros___nci s____peme s___korkám. S___sel us___ná ve své noře. Ivana zes___lila rádio. S___vý holub seděl na os___ce. Sl___šel houkání s___čka. Vložila koupený s___r do s___ťovky. Strašp___tel neustále s___čkoval. Eliška si zb___tečně namáhala hlas___vky.

M – opiš příklady pod sebe do sešitu a vypočítej:

 • 136 + 295 = / 248 + 376 = / 608 + 215 = / 768 – 645 = / 931 – 364 = / 8025 – 727 = /

Dělení se zbytkem uč. str. 12, nejprve zopakuj násobilku 5, poté udělej cv. 22 – piš příklady do sešitu. Slovní úlohy cv. 23, 24, 26, 27 – jen výpočet. Opakování jednotek objemu 🧊, otevři si odkaz a udělej dvě cvičení, piš příklady do sešitu: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-objemu/prevody-jednotek-objemu/priklady1c.htm

Prvouka – otevři si soubor se zadáním: Prvouka zápis 🌼

ČTVRTEK 28. DUBNA

Za DÚ:

 • ČJ – pracovní list – vyjmenovaná slova
 • M – uč. str. 14 cv. 36 – opiš do sešitu 4 sloupečky, vypočítej a udělej zkoušku

Pro nemocné:

ČJ – napiš poslední dvě vyjmenovaná slova:

 • SYČET. Slova příbuzná: syčení, syčící, sykot, zasyknout, sykavky, syčák
 • SYPAT. Slova příbuzná: nasypat, vysypat, posyp, sypký, sýpka, zásyp, osypky (nemoc), posypaný. Výjimky: sípat (kašlat, vztekat se)

Další slova s tvrdým Y: Sylva, Pensylvánie, symfonie, sympatie, symbol, psychologie, systém, synagoga, synonymum

Žlutý pracovní sešit str. 39 cv. 12, 13, 14. Pracovní list – závěrečné opakování všech vyjmenovaných slov po S. Opakování online 😎: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/slovni-spojeni/cviceni5A.htm

M – uč. str. 13 – dělení 6 cv. 29 – opiš příklady do sešitu a vypočítej, proveď zkoušku. Str. 14 – dělení 7 cv. 34 – vypočítej a proveď zkoušku. Slovní úlohy str. 13 cv. 32, str. 14 cv. 35, 37 – jen výpočet

Řešení slovních úloh 😏, přečti si zadání, do sešitu napiš jen výpočet:

 • Otovi je 8 let. Tatínek je 4krát starší než Ota. Kolik let je tatínkovi?
 • Mamince je 36 let. Vendulka je 4krát mladší než maminka. Kolik let je mamince?
 • Babička má 65 let a je o 10 let mladší než děda. Kolik let je dědovi?
 • Pes Rek je stejně starý jako malý Otík. Otík je o 5 let mladší než jeho devítiletý bratr. Jak starý je Rek?

Prvouka – polní plodiny 🌻

Zítra úkoly nebudou, máme projektovou výuku.

PÁTEK 29. DUBNA

V pondělí přinést pomůcky do geometrie – pravítko s ryskou, kružítko. 

Pro nemocné:

ČJ – žlutý pracovní sešit. str. 39 cv. 16 – vypiš všechny živočichy, které najdeš ve vyjmenovaných slovech a seřaď je podle abecedy. Str. 40 cv. 17 – doplň i/y a slova od sebe správně rozděl. Cv. 18 –  doplň i/y a popletené věty opiš správně do školního sešitu. Pracovní list – opakování vyjmenovaných slov po S.

Online procvičování – chytáky po S 🤔- klikni na dvojici slov a zkus určit i/y: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/rozlisovani-dvojic/vyber.htm

M – procvičuj malou násobilku: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/test/pocitame.htm Početník 2. díl str. 21 – třetí sloupec. Uč. 15 dělení osmi cv. 40 – opiš příklady do sešitu, vypočítej, proveď zkoušku. Cv. 41, 42 – ústně. Cv. 43 – piš do sešitu jen výsledky, například: 5 (zb. 5)

Adresa školy

Základní škola T. G. Masaryka Čejkovice, okres Hodonín, příspěvková organizace
Školní 800
696 15 Čejkovice

kontakty

518 362 503, 606 629 364
zs.tgm@centrum.cz
info@zstgmcejkovice.cz
jidelna@zstgmcejkovice.cz
www.zstgmcejkovice.cz
Datová schránka ID: 22cpep7

< 2022 >
Červenec
PoÚtStČtSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031