3. třída

Zde můžete najít informace pro žáky a rodiče 3. třídy.

Třídní učitelka Petra Hájková

Kontakt: hajkovapc@zstgmcejkovice.cz

.

Vážení rodiče, milé děti,

přeji Vám příjemně prožité prázdniny plné odpočinku, příjemných zážitků a spokojených chvilek.

Petra Hájková

17.6. Domácí úkoly

Čj str. 130 cv. 1 doplňuj a zdůvodňuj, cvičení napiš, v 1.2.3. větě urči číslicí slovní druhy. Opakuj slova souznačná na http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloh09a.htm , opakuj slova mnohoznačná na http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloh07b.htm

M str. 26 cv. 9 – vypočítej stejným způsobem jako včera

Čt str. 170 – 171

16.6. Domácí úkoly

ČJ str. 124 cv. 3 – cvičení opiš, určuj číslicí slovní druhy, může ti pomoci přehled slovních druhů na str. 126 – 127, pokud nebudeš něco vědět, připrav si dotaz na čtvrtek, probereme to při videokonferenci.

Ústně splň úkol a,b pod cv. 3. Pročti důkladně slovní druhy – slova ohebná i neohebná a růžový rámeček. Tvoř věty o slovních druzích.

M str. 25. cv. 2 počítej způsobem probraným při včerejší videokonferenci. Vzor: 12 . 2= 20 + 4 = 24

Opakuj dělení se zbytkem na https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/zvykackovy-automat/pocitame.html

Prv: pročti str. 69

15.6. Domácí úkoly

ČJ str. 124 cv. 1 pročti, napiš do sešitu nadpis CITOSLOVCE a vypiš ze cv. 1 všechna citoslovce a silně vytištěnou větu. Ústně splň úkol 2. Pokud máš vytištěnou pomůcku na slovní druhy ( v pátek byla zaslaná na tvůj školní mail) tak s ní trénuj slovní druhy. Opakuj slovesa:   http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloveso_oscis1.htm 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloveso_oscis2.htm 

M: probereš na videokonferenci nebo zašlu na tvůj mail

ČT: čti na str. 168

12.6. Domácí úkoly
Čj str. 123 cv. 1 pročti, ústně splň úkol a,b a důkladně pročti modrý rámeček, do sešitu napiš nadpis ČÁSTICE  a všechny částice ze cv. 1 napiš pod nadpis. Vytvoř větu o částicích (pomůže ti modrý rámeček) a napiš ji do sešitu. Trénuj i/y na http://v.vasiljevicova.sweb.cz/vyjmenovana%20slova%20po%20v1.htm
M: Procvičuj násobení str. 20 cv. 8,9,10 – písemně do sešitu. Učivo procvičuj na https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/pocitani-se-strasidly/priklady1.htm
Čt str. 162 čti a písemně splň úkol 1,2

11.6. Úkoly do AJ

Aj – uč. s. 56 – poslechni si písničku č. 23 z CD
obrázky z učebnice nakresli do sešitu
PS s. 76, cv. 2
PS s. 77 – vybarvi obrázek

11.6. Domácí úkoly

ČJ str. 122 cv. 1 pročti, splň ústně úkol a,b,c. Písemně: napiš do sešitu nadpis SPOJKY a opiš cv. 2 + přidej ze cv. 1 spojky před kterými čárku píšeme.

Procvičuj slovní druhy na https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Slovn%C3%AD+druhy&topic=01.+Ur%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD+slovn%C3%ADch+druh%C5%AF#selid 

M: str. 20 cv. 7 splň písemně. Opakuj písemné počítání str. 25 cv. 5 také do sešitu.

Prv: KOSTRA A SVALY

pročti str. 68, učivo procvič na http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/clovek_kostra1.htm 

10.6. Domácí úkoly

ČJ str. 75 cv. 3 – opakuj podstatná jména – pročti, tvoř věty o podstatných jménech, str. 122 cv. 4 napiš psacím, procvičuj psaní podstatných jmen vlastních (s velkým počátečním písmenem) a podstatných jmen obecných ( s malým počátečním písmenem). Učivo o podstatných jménech procvičuj na http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/rod_cislo_pad1.htmhttp://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/rod_cislo_pad2.htm

M str. 19 cv. 1 vypočítej do sešitu, s řešením ti pomůže červená věta pod úkolem, cv.  2,3,5 – příklad a odpověď také písemně.

Čt str. 160 – čti, připomeň si, co znamená sloka, verš, rým.

9.6. Domácí úkoly

ČJ str. 120 cv. 6 – cvičení pročti, zdůvodni i/y a napiš celý první řádek, druhý po TOLIK POV_KU PRO NIC. Str. 121 cv. 4 – v celém cvičení určuj slovní druhy, napiš první a poslední větu a číslicí nadepiš nad každé slovo číslo slovního druhu.

M str. 17 cv. 56 – spočítej 1.,2.,3. sloupec bez zkoušky, cv. 57 – příklad a odpověď. Str.19 pozoruj a ústně počítej cv. 4. – vrchní sloupečky, pročti červené věty, další sloupečky počítej ústně, z každého vypiš 3 libovolné příklady a vypočítej je do sešitu.

Prv: str. 68 – SMYSLY – pročti, prohlédni, učivo procvič na http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/clovek_smysly1.htm

8.6. Domácí úkoly

ČJ: splníš při videokonferenci nebo ti pošlu na tvůj mail

M str. 17 cv. 52,53 – příklady, odpovědi, cv. 54 do tabulky

Opakuj probrané učivo na https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti-b/letajici-martanci/pocitame.html 

ČT str. 156

5.6. Domácí úkoly

ČJ – probereš při videokonferenci nebo pošlu na tvůj školní mail

M procvičuj dělení se zbytkem str. 16 cv. 46,48 – příklad a odpověď, cv. 47 bez zkoušek

Jednotky délky opakuj na http://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/jednotky_delky3.htm 

http://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/jednotky_delky4.htm 

http://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/jednotky_delky5.htm 

Prv : opakuj učivo o lidském těle str. 66

4.6. ANGLICKÝ JAZYK

Aj – učit se názvy oblečení
poslech písničky č. 22 z CD
PS s . 73 a 75 celá
PS s. 74, cv. 1 dobarvit

4.6. domácí úkoly

ČJ: stále procvičuj podstatná jména na odkazech ze včerejška.

Učebnice str. 120 cv. 1 číst, do sešitu splnit úkol v modrých linkách podle vzoru. Pročti cv. 2 a zapamatuj si: PŘÍSLOVCE ODPOVÍDAJÍ NA OTÁZKY KDE    KDY    JAK . JSOU NEOHEBNÉ – NEMĚNÍ SVŮJ TVAR, NEDAJÍ SE SKLOŇOVAT ANI ČASOVAT.

M str. 15 cv. 42 – příklady písemně, odpovědi ústně. Cv. 43 bez zkoušek.

Opakuj probrané učivo na: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-1000/v-indianskem-tabore/prikladyD1.htm

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-1000/v-indianskem-tabore/prikladyC1.htm

ČT str. 154

3.6. Domácí úkoly

ČJ str. 118 cv. 3 – dobře pročíst zadání a,b,c a podle tohoto vzoru zapsat do sešitu modrá slova, pak se pokuste některé slovní spojení skloňovat – viz. úkol 4 – ústně. Přečti a zapamatuj si červenou větu na str. 118. Procvičuj podstatná jména na: http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/pod_jm2.htm 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/pod_jm3.htm 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/pad4.htm 

M: str. 15 cv. 42, 43 do sešitu, bez zkoušek

ČT: str. 154

2.6. Domácí úkoly

  smile Všichni, kdo ve stanoveném termínu odevzdali úkol Malý zahradník mají v ŽK pochvalu smile

VAŠI SPOLUŽÁCI VÁM ROZNÁŠÍ SEŠITY, KTERÉ JSTE MĚLI VE ŠKOLE. Do konce týdne odevzdejte všechny domácí úkoly a pokračujte ve psaní do sešitů, které vám posílám po kamarádech.

ČJ: str. 118 cv. 1 pročti, písemně splň úkol mezi modrými linkami podle vzoru. Pročti cv. 2 a říkej věty o číslovkách. Opakuj učivo o probraných slovních druzích na ŠKOLÁKOV – 3. ročník – slovní druhy.

M str. 15 cv. 40 – počítej známým způsobem i se zkouškou, cv. 41 – příklad odpověď. Procvičuj dělení se zbytkem na https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/zvykackovy-automat/pocitame.html 

Prv: pročti str. 65

 

 

1.6. Domácí úkoly

ČJ: splní se při videokonferenci nebo zašlu na tvůj školní mail

M str. 14 cv. 35,37 – příklad a odpověď. CV. 36 celé bez zkoušky

Procvičuj učivo na: https://onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=39.+D%C4%9Blen%C3%AD+se+zbytkem&topic=11.+D%C4%9Blen%C3%AD+%C4%8D%C3%ADslem+7+-+p%C5%99%C3%ADklady+typu%3A+31+%3A+7+%3D+%3F+zb.+%3F#selid 

ČT str. 148 – 149 

 

29.6. Domácí úkoly

ČJ str. 116 cv. 5 ústně, písemně vyčasuj sloveso kreslit v přítomném čase podle vzoru: 1. já kreslím, 2. ty kreslíš………. – červeně zakroužkuj já, ty, on,……. jsou to ZÁJMENA. Str. 117 cv. 1 číst, ústně věty v modrých linkách. Písemně vypiš všechna zájmena ze cv. 1. Trénuj slovní druhy na https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/pridavna-jmena/vyhledavani-1.html 

 M probere se na videokonferenci nebo dostaneš na svůj mail

Prv: pročti str. 64 Jak přicházíme na svět. Můžeš se podívat na https://www.youtube.com/watch?v=gq1tG2t6IX4&list=PLKFZKkKW-yoa1kaWGvz7-zttmU_Rw2hyd 

28.5. Domácí úkoly

ČJ: str. 116 cv. 1 číst, ústně splnit úkoly a,b,c. Písemně – ze cv. 1 vybrat 4 přídavná jména a zapsat podle vzoru: dobrý  dobrá  dobré. Cv. 2 – ústně celé podle zadání, 3 věty zapsat a přídavné jméno podtrhnout barevně. Y/I po obojetných souhláskách procvičuj na: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/souhrnne-diktaty/procvicovaniBLMPSV1.htm

M: str. 12 cv. 25 vyrob si tabulku a doplňuj, cv. 26, jen příklad a odpověď, cv. 27 pozor: vymysli vhodnou otázku + příklad a odpověď. Dělení se zbytkem procvičuj na: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/zvykackovy-automat/pocitame.html

Prv: str. 67 PEČUJEME O SVÉ ZDRAVÍ

pročti text a prohlédni obrázky pod nadpisem Naše zdraví

27.5. Domácí úkoly

ČJ: vyjmenuj všechny řady vyjmenovaných slov, slovní druhy, pády.

Učebnice str. 115 cv.8b. – cvičení přečti, zdůvodni i/y, napiš do sešitu. Modře podtrhni 5 podstatných jmen, zeleně 5 sloves a žlutě 5 přídavných jmen. Ve spojení slov: líže zmrzlinu, vylétl do výšky, namydlit se mýdlem urči a číslicí zapiš pád podstatného jména (podtrhla jsem ho).

M: dělení 6 se zbytkem: do sešitu napiš do řádku násobky 6, začni od 0. Pak známým způsobem počítej na str. 13 cv.29 i se zkouškou. Procvičuj písemné sčítání a odčítání, zapiš pod sebe a spočítej: 419 + 327, 186 + 375, 428 – 253, 703 – 514. Dělení se zbytkem procvičuj na: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/zvykackovy-automat/pocitame.html

 ČT str. 148 – pročti obě básničky, na školní e-mail ti posílám list s úkoly, vyplň a pošli zpět do pátku.

 

26.5. Domácí úkoly

Čj str. 115 cv. 8a – pročíst, zdůvodnit pravopis, cvičení napsat, najít 5 přídavných jmen a ty podtrhnout modře. Cv. 9 – vysvětlit dvojice slov, zdůvodnit pravopis, použít tato slova ve větách, 2 věty napsat. Učivo procvičovat na https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-z/pravopisny-trenazer/cviceni1.html

M i Prv: pošlu ti na tvůj školní mail výukové  prezentace s úkoly

25.5. Domácí úkoly

ČJ str. 115 cv. 6 pročti, zdůvodni pravopis i/y, cvičení napiš. Ve cvičení podtrhni modře 5 podstatných jmen, zeleně 5 sloves. Vyjmenuj: všechny řady vyjmenovaných slov, slovní druhy a pádové otázky.

M str. 10 cv. 17 i se zkouškou způsobem, který jsme se naučili, cv. 18 písemně do tabulky. Procvičuj obyčejné dělení bez zbytku  na

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/deleni-0-1-2-3-4-5-6/priklady.html 

ČT str. 142 – 143 přečti

22.5. Domácí úkoly

ČJ str. 114 cv. 3 pročti, zapamatuj si pravopis vyznačených slov, vysvětli přísloví.

Dobře pročti růžový rámeček. Str. 115 cv. 5 – utvoř příbuzná slova ke slovu nazývat se, napiš je, se dvěmi slovy vymysli věty a napiš je.

M – splníme na videokonferenci nebo je pošlu na tvůj mail

Prv – str.61 – pročti celou stranu, do sešitu napiš nadpis ČÍM SE ŽIVÍ ŽIVOČICHOVÉ  a opiš větu  18. (bez otázky), zakresli jednoho živočicha a napiš čím se živí.

Učivo procvičuj na http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/zvirata1.htm 

21.5. Domácí úkoly

ČJ str. 114 pročti růžovomodré věty a připomeň si informace z včerejšího dú

str. 114 cv. 1,2 – číst, ústně splnit modré úkoly. Z obou cvičení vypsat do sešitu silně vytištěná slova. Vyjmenovaná slova brzy a jazyk procvičuj na http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/brzy1.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/brzy2.htm

M str. 9 cv. 13 podle zadání, cv. 15 – zapiš do stejné tabulky jako je ve cv. 10 na str. 8.

Prv: str. 60 čti a prohlídni si obrázky, do sešitu napiš nadpis BEZOBRATLÍ připiš větu 17. (bez otázky) a nakresli jednoho zástupce bezobratlých.

20.5. Domácí úkoly

ČJ: vyjmenovaná slova po Z

https://drive.google.com/open?id=1-dTl-WN40TrSbl5kcWGWVQ3MSlzdgahW&authuser=hajkova@zstgmcejkovice.cz&usp=drive_fs 

M: splníme při videokonfernci nebo pošlu na tvůj školní mail

ČT: str. 144 čti

Úkoly z AJ na týden 18.- 22.5.

PS s. 67 – dokonči
s. 68 – nakresli obrázek
s. 71, cv. 2

19.5. Domácí úkoly

ČJ procvičuj vyjmenovaná slova po v https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/slovni-spojeni/cviceni6A.htm 

str. 112 PAMPELIŠKY čti, ústně splň cv. 1. Písemně cv. 5 b.c

M str. 8 cv. 8 vypočítej i se zkouškou oba sloupce. Cv. 10 zakresli do tabulku do sešitu a vypočítej. Zapamatuj si červenou větu.

Prv: str. 59 – pročti a prohlédni celou stránku. Do sešitu napiš nadpis SAVCI, zakresli nějakého savce (psa, kočku, morče) a popiš části těla. Zapiš a zapamatuj si 16. v zeleném proužku.

18.5. Domácí úkoly

ČJ str. 111 cv. 12 – piš slova s předponou VY-, VÝ-, uvědomuj si význam slov a pravopis, mezi slovy najdi a podtrhni 5 podstaných jmen modře a 5 sloves zeleně. Pročti červenou větu pod cv. 5, silně vytištěná červená slova napiš a pamatuj si pravopis. 

M: dělení 2 

https://drive.google.com/file/d/1-awVnkFKraUvFInRjbMtXGhrxvGyELEI/view?usp=sharing 

ČT str. 142 – 143 čti, ústně odpověz na všechny otázky na str. 143

Poděkování: děkuji všem dětem a jejich rodičům, kteří se zapojili do dobrovolného sciotestu.Výsledky jsou krásné a teď už víte, jak testy asi vypadají. V ŽK najdete pochvalu.

15.5. Domácí úkoly

ČJ str. 111 cv. 11 pročtěte, zdůvodňujte pravopis. Cvičení napište. Y/I po v procvičujte na

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/pravopisny-trenazer/cviceni5.html 

M: splníme při videokonferenci. Téma: příprava dělení se zbytkem

PRV: str. 58 – pročti, prohlédni obrázky. Do sešitu napiš velký nadpis ŽIVOČICHOVÉ OBRATLOVCI  a zakresli rybu a žábu a popiš jejich tělo.

AJ pro týden od 11. – 15.5. 

Aj – opakuj si slovíčka 7. lekce (pojmenování osob, jejich popis)
PS s. 66, cv. 2
PS s. 67 – vybarvi obrázek

14.5. DŮLEŽITÁ ZPRÁVA 

Dejte, prosím vědět, pokud jste tak zatím neučinili, zda  Vaše dítě nastoupí 25.5. do školy, zda využijete nabídku obědů a družiny. Informace zašlete nejpozději do 18.5. na můj školní e-mail. 

Děkuji

Petra Hájková

14.5. Domácí úkoly

ČJ str. 111 cv. 9 – přečti, zdůvodňuj i/y, cvičení napiš.

Mezi vyjmenovaná slova po V patří i slovo CAVYKY  ( znamená to: okolky, průtahy, drahoty. Když někdo s něčím dělá cavyky, přehnaně, obvykle i zbytečně se zdráhá vyhovět někomu, svolit k něčemu, popřípadě něco půjčit nebo udělat) – procvič pravopis tohoto slova na  http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/povy2.htm  

M str. 6 Opakuj geometrii- cv. 1 narýsuj podle zadání a věty  Rozhodni napiš ve správném znění. CV. 2 narýsuj podle zadání  a větu Rozhodni opět napiš ve správném znění

PRV: https://drive.google.com/open?id=1-T9GeZxev4XPaPdzWi1zVKrvV85LzEm1 – pusť si videoprezentaci na téma ŽIVOČICHOVÉ

ČT str. 141 čti

13.5. Domácí úkoly:

ČJ str. 110 – opakuj vše co umíme o slovesech ve cv. 5 – pročti, říkej věty o slovesech zpaměti, cv. 6,8 ústně, cv.7 písemně

M str. 5 cv. 27 – písemně. Procvičuj násobení a dělení na

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni-0-1-2-3-4-5-6-7-8-9/priklady.html

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/test/pocitame.htm

ČT str. 140 čti a hádej hádanky

 

12.5. Domácí úkoly

ČJ str. 110 cv. 4 – celé přečti, zdůvodni a napiš. Modře podrthni 5 podstatných jmen, červeně 5 sloves, žlutě 2 přídavná jména. Učivo procvičuj na http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/povy5.htm 

M str. 5 cv. 23 – dopočítej 3.,4. sloupec, cv. 25, 26 – vše písemně do sešitu

Prv: prohlédni si str. 54 – 55 

poznávej rostliny a živočichy na louce

11.5. Domácí úkoly
ČJ – splníme při videokonferenci nebo pošlu na tvůj školní mail
M str. 5 cv. 21a,b, 22, 24 – příklady, odpověď, cv. 23 písemně 1.a2. sloupec
ČT str. 139 čti celou stranu 

AJ pro týden 6.5.- 12.5.

Aj – nová slovíčka (tall, short, fat, thin, old, young)
uč. s. 50 – poslech písničky z CD
PS s. 65, cv. 2
procvičuj:

7.5. Domácí úkoly

ČJ str. 109 cv. 3 – tvoř slova s předponou vy-, vý-, do sešitu napiš 5 sloves a 3 podstatná jména, u všech slov podtrhni předponu vy-, vý-, ústně splň úkol c.

Vyjmenovaná slova po V procvičuj na:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/pravopisny-trenazer/cviceni1.html 

M str. 4 cv. 16,17,18 – příklady a odpověď. Cv. 19- 1,2.3. sloupec ústně, 4.5. písemně

ČT str. 138

Prv: učivo o plodu

https://drive.google.com/file/d/1-LFEDM-fiCvYS0pRK4DpYbhpy08iqfMX/view?usp=sharing 

6.5. Domácí úkoly

ČJ str. 109 cv. 2 pročti, vypiš silně vytištěná slova, ve všech modře podtrhni předponu vy-, vý-, procvičuj si nahrazování předpon vy jinou předponou (například vysvobodil – osvobodil) a napiš 3 slova, kde dokážeš předponu vy nahradit jinou. Učivo o předponách procvičuj na:

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/povy3.htm 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/povy4.htm 

M str. 4 cv. 12,13,15 písemně – výpočet odpověď. Cv. 14 písemně 3. a 5. sloupec, ostatní sloupce ústně

ČT str. 136 – 137 čtou milovníci fotbalu

      str. 134-135 čtou ostatní

5.5. Domácí úkoly

ČJ: odkaz na sciotest – je to taková zkouška, aby si to každý mohl v klidu vyzkoušet a při dalším testování, byl připraven a věděl o co jde. Splňte, prosím, do 8.5. Na závěr testu nezapomeňte na tlačítko UKONČIT.

https://ib.scio.cz/Test?t=ESz2sfFdtFri8HFn98L2Jkq_a0ZjpfaQXrl6W3lQ8DQ1 

M str. 3 cv. 6(závorku nepočítej), cv. 7,8,9,11 vždy jen příklad, odpověď

Prv: Květ

https://drive.google.com/file/d/1-B_vYGzMQT__vR_4396g1sGS3jSv5qtn/view?usp=sharing 

Prv str. 52 – pročti text, prohlédni obrázky

4.5. Domácí úkoly

ČJ: probereme při videokonferenci

M najdi 3. díl matematiky: str. 3 cv. 1, 3 písemně, cv. 4 písemně 1.2.3. sloupec. Cv. 2 ústně

ČT str. 132 čti básničku, hádej hádanky.

 

Úkoly z Aj pro týden 27. – 30. 4.

Aj – uč. s. 51 – procvičuj popis osob na obrázcích
(He´s got short blond hair. She´s got long black hair.)
PS s . 64

 

30.4. Domácí úkoly

ČJ str. 108 cv. 4 a str. 109 cv. 1 – obě cvičení pročti, ústně splň modré úkoly u obou cvičení, z obou cvičení vypiš silně vytištěná slova  a zapamatuj si jejich pravopis. Učivo procvič na:

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/vysk1.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/povy1.htm

M: včera procvičené násobky 6,7,8 a 9 zapiš do listu připraveného v úterý,do posledního volného sloupce napiš násobky 10. List uschovej, použijeme ho pro výuku dělení se zbytkem při videokonferenci.

Prv: učivo o listu, spusť si zvukovou prezentaci

https://drive.google.com/file/d/1-56k7yz5wRdVeF3bYZ96c_hQ9PyW0SSv/view?usp=sharing

ČT: dočti příběh str. 130,131

29.4. Domácí úkoly

ČJ str. 108 cv. 3 cvičení pročti, zdůvodňuj pravopis silně vytištěných slov, napiš je. Modrý úkol a,b splň ústně. Úkol c písemně – na každé silně vytištěné modré slovo vymysli větu a napiš ji.

M: procvičujeme násobky 6,7,8,9 – říkej řady plynule a bez chyby, učivo procvičuj na

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/6/najdi-vetrelce/pocitame.html

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/7/najdi-vetrelce/pocitame.html

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/8/najdi-vetrelce/pocitame.html

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/9/najdi-vetrelce/pocitame.html

ČT : RYBÁŘSKÁ POHÁDKA čti str. 128, ústně splň modré otázky

28.4. Domácí úkoly

ČJ str. 107 – připomeň si včerejší videovýuku v růžovomodrém rámečku se slovy výtvít, výskávíska

cv. 1 pročti, všímej si pravopisu silně vytištěných slov, zdůvodňuj pravopis, uvědom si jejich význam a zapiš je do sešitu

cv. 2 – pročti, zapiš silně vytištěná slova, zdůvodňuj jejich pravopis, ústně splň modrý úkol b,c.

M: včera jsi si procvičil násobky. Vezmi list velikosti A4, narýsuj si na ni tabulku, která bude mít 9 sloupců a v každém sloupci 11 řádků. Do 1. až 4. sloupce napiš pod sebe násobky 2,3,4,5. Vyrobíš si pomůcku pro přípravu dělení se zbytkem.

Prv: procvičuj učivo o stoncích na

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/stonek/ucime-se/prezentace.htm

27.4. Domácí úkoly

ČJ – probereme při videokonferenci nebo zašlu na školní mail

M: procvičuj násobky 2,3,4,5 – říkej rychle a bez chyby násobkové řady, učivo procvičuj na

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/najdi-vetrelce/pocitame.html

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/najdi-vetrelce/pocitame.html

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/najdi-vetrelce/pocitame.html

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/5/najdi-vetrelce/pocitame.html

ČT: čti str. 127  VODA, RADA  + otázky 1. ústně, 2. – písemně seřaď podle abecedy ryby z úkolu 1 v prvním, druhém a  třetím sloupci

AJ pro týden od 20. do 24. dubna

Aj – PS s . 63, cv. 2 ústně

 

24.4. Domácí úkoly
Čj: úkol probereme ve videokonferenci. Kdo se nepřipojí, pošlu úkol na školní mail.
M geometrie:  nachystej si sešit, pravítko, ostrouhanou tužku nebo pentilku a  opakuj gemetrii na
Prv: procvičuj učivo o podzemních částech rostlin na

 

23.4. Domácí úkoly

ČJ str. 106 cv. 4 písemně (RADA: slova souřadná pes, kočka, křeček, králík, želva  slovo nadřazené domácí mazlíčci).

Str. 107 cv. 5  celé cvičení proveď ústně, přemýšlej nad významem doplňovaných slov, napiš 4 věty.

M: procvičuj písemné sčítání a odčítání na:

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-1000/v-indianskem-tabore/prikladyC1.htm

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-1000/v-indianskem-tabore/prikladyD1.htm

ČT str. 126 přečti RYBÁŘ, KDE JE VODA DOMA

Prv: str. 50 – 51 : NADZEMNÍ ČÁSTI ROSTLIN

A) Stonek

Pečlivě pročti, prohlédni obrázky, popisy rostlin, tvoř věty o přečteném.

Do sešitu napiš nadpis STONEK  a připiš odpověď –  str. 51 otázka 0tázka 10.

22. 4. Domácí úkoly

ČJ str. 106 cv. 3a – přečti, zdůvodňuj pravopis, cvičení napiš (Rada: Brouk P_tlík všechno ví – v přítomném čase sloves píšeme i), cv. 3b – zdůvodňuj pravopis ústně, napiš jen výrazy ve kterých chybuješ.

M str. 55 cv. 7,8,9 – písemně do sešitu. Cv. 7 bez zápisu. Cv. 9 – uvědom si přednost výpočtů.

Čt: http://rysava.websnadno.cz/cteni_2.roc/5lustenky_1.htm

http://rysava.websnadno.cz/cteni_2.roc/5lustenky_1.htm 

21.4. Domácí úkoly

ČJ str.106 cv. 1,2 čti, ústně splň úkol 1a, 2c,d. Písemně z obou cvičení vypiš silně vytištěná slova a urči číslicí slovní druh (RADA: rozhoduješ se mezi podstatnými a přídavnými jmény). Učivo procvič na:

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/vydr1.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/vydr2.htm

M: str. 55 cv. 4,5,6 – písemně, uslovních příkladů jen příklad (můžeš počítat zpaměti nebo písemně pod sebe) a odpověď.

Prv: str. 50 – ČÁSTI KVETOUCÍCH ROSTLIN – pročti , prohlédni si obrázky, do sešitu nakresli obrázek rostliny a popiš její části (můžeš nakreslit rajče a nebo si vyber jinou rostlinu)

20.4. Domácí úkoly

ČJ: dnešní úkol probereme při videokonferenci, pokud budeš mít problém s připojením, zašlu domácí úkol na tvůj školní email.

M str. 55 cv.1,2,3 písemně do sešitu (zkoušky u cvičení 2,3 nedělej)

ČT str. 124-125: připomeň si text Jak pampeliška roste – povyprávěj obsah, písemně odpověz na otázky 1,3 na str. 125

17.4. Domácí úkol

ČJ str. 104 cv. 2 číst + uvědomovat si pravopis slov, ústně splnit modré úkoly. Cv. 3 podle zadání nejprve číst, zjisti význam slov, kterým nerozumíš, s některými slovy tvoř věty. Slova z tohoto cvičení napiš, POZOR kořen vis- se píše i s měkkým i (něco visí).

M str. 54 cv. 8 (uvědom si, co má přednost v počítání), cv. 9 – vše písemně

Prv: učivo o užitkových rostlinách procvičuj na

https://brumlik.estranky.cz/clanky/prvouka/3.rocnik/kvetouci-rostliny.html

16.4. Domácí úkoly

ČJ:  str. 104 důkladně pročti a zapamatuj si růžovomodré věty, uvědomuj si rozdíly mezi slovy lišícími se jen i/y. Cv. 1 pročti, ústně splň modré úkoly, vypiš silně vytištěná slova .

Vyjmenovaná slova po V procvičuj na  https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/vyznam-vyjmenovanych-slov/prirazovani.html

M: str. 54/ cv.5, 6, 7 – písemně

ČT: str.  čti str,. 124,125

Prv: prohlédni si str. 48 – 49 – poznávej rostliny a živočichy na obrázcích

AJ – uč. s. 48 – uč se slovíčka 7. lekce, zpívej písničku podle CD
– PS s . 62, cv. 2

15.4. Domácí úkoly

Čj: nauč se zpaměti vyjmenovaná slova, připomeň si učivo z včerejší videovýuky – urči slovní druhy vyjmenovaných slov po V (nezabývej se zatím posledním VS – slova s předponou vy-, vý-)

M str. 54 cv. 1,2,3,4 – vše písemně do sešitu

ČT str. 124 čti básničku Ptám se, ptám se, pampeliško a písemně odpověz na tyto otázky

1. Kolik slok má báseň?

2. Kolik veršů je v jedné  sloce?

3. Najdi a napiš 2 slova, která se rýmují.

14.4. Domácí úkoly

M str. 53 cv. 31 zápis, 2 výpočty, odpověď,

cv. 32 nejprve si uvědom, jak vypočítáš šestinásobek a čtyřnásobek, pak zapiš a spočítej tabulku,

cv. 33 vypočítej tabulky písemně, věty o polovině, čtvtině, osmině si řekni ústně

Čj str. 101 cv. 3 písemně, vzpomeň si SLOVO SOUZNAČNÉ (SYNONYMUM) = slovo stejného nebo podobného významu.

Slova souznačná procvičuj na http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloh09a.htm

Prv str. 46 čti text, tvoř věty o přečteném, poznávej rostliny na obrázcích

8.4. Domácí úkoly

ČJ str. 102 cv. 1 ústně podle zadání, pročti růžový rámeček, připrav si a řekni větu o slovech protikladných, cv. 2 písemně. Učivo procvičuj na

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloh08a.htm 

M: domácí úkoly zasílám na školní mail všem, kteří se nezúčastnili v pondělí nebo v úterý videokonference

ČT str. 122, 123 číst, ústně modré úkoly na str. 122, 123

Dobrovolný úkol: vyber si nějaké povolání, splň ho a pošli na můj mail, odměna tě nemine

Přeji všem hezké a spokojené Velikonoce

7.4. Domácí úkoly

ČJ str. 100 cv. 6 celé ústně zdůvodni, vyber si 5 vět a ty napiš, cv.7 tvoř slova, uvědomuj si pravopis, z 5 libovolných slov utvoř věty – celé cvičení prober ústně

vyjmenovaná slova po s procvičuj na

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/pravopisna-cviceni/diktaty-S1.htm

M str. 52 cv. 27 dopočítej písemně pod sebe poslední dva sloupce, kontrolu dělej zaokrouhlováním na stovky, cv. 29 – bez zápisu, cv. 30

Prv pročti str. 46, prohlédni si obrázky, tvoř věty o přečteném, poznávej druhy obilí podle obrázků

6.4. Domácí úkoly

ČJ str. 100 pročti růžový rámeček, cv. 4 – část cvičení splň ústně podle zadání, písemně zapiš věty se slovy síry – sýry, syrový – sírový, sypal – sípal.

CV. 5 čti, doplňuj chybějící písmena, pracuj ústně – napiš ta slovní spojení, ve kterých jsi při ústní práci udělal/a chyby

M str. 52 cv. 27  – 1.2.3. sloupeček spočítej písmně, zkoušku dělej zaokrouhlováním na desítky. Cv. 28 vyřeš i se zápisem slovního úkolu.

ČT str. 121 čti, písemně splň úkol 1, ústně úkol 2,

Aj – Velikonoce – prohlédni si obrázky v učebnici s. 68 – 69
PS s. 91 – vyrob velikonoční přání

6.4. HRA VYBUDO

Velikonoční pečení

Vezmi mísu a do ní nasyp poslední tvrdou souhlásku ze slova perník, přilej druhou samohlásku ze slova olej, přidej lžíci druhé samohlásky ze slova marmeláda, přisyp poslední tvrdou souhlásku ze slova cukr. Promíchej a dej lžíci dlouhé samohlásky ze slova máslo, přidej špetku druhé souhlásky ze slova vanilka. Na závěr nakrájej na drobné kousky první souhlásku slova banán, všechno pečlivě promíchej. Upeč do pátku 10.4. slovo za 10 bodů.

3.4. Domácí úkoly

ČJ: str. 99 cv. 3 celé pročti a zdůvodni i/y, Pozor – ve třech slovech se doplňuje jiné písmeno než i/y, patří tam párové souhlásky (zdůvodníš je tím, že si slovo řekneš tak , že je toho hodně, je to maličké….). Do sešitu zapiš 1,2,3. řádek, žlutě podtrhni přídavná jména.

M: geometrie – zopakuj vše o kružnici (pomůže ti str.36, 42)

Narýsuj kružnici k, se středem S a poloměrem r=3cm, červeně vyznač poloměr a označ ho správným písmenem, žlutě vyznač průměr a označ ho správným písmenem, narýsuj body A,B,C, které kružnici nepatří.  

Prv opakuj očivo na

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/slunce.htm

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/vzduch.htm

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/voda.htm

Pěkný víkend laughing

 

2.4. Domácí úkol

ČJ str. 99 vyjmenovaná slova SYČET   SYPAT

Pročti modrou říkanku a pod ní růžovomodrý rámeček se slovy sypal – sípal – zapamatuj si jejich význam a pravopis, učebnice str. 99 cv. 1,2 pozorně pročti, uvědomuj si pravopis silně vyznačených slov, ústně splň modré úkoly, toto učivo procvičuj na  http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/syc1.htm

M str.52 cv. 26 a,b,c (rada v úkolu a/ spočítej z daných čísel třetinu, v úkolu b/ spočítej z daných čísel pětinu a v úkolu c/ sedminu ),  třetiny, pětiny sedminy  piš, odpovědi jen říkej.

ČT str. 120 vyber si jednu pranostiku, opiš ji do sešitu a nakresli k ní obrázek nebo napiš stručné vysvětlení (při psaní mysli na pravopis!)

PRV pročti a prohlédni str. 45, procvičuj

https://brumlik.estranky.cz/clanky/prvouka/2.rocnik/zelenina-a-jeji-druhy.html

1.4. Domácí úkoly

ČJ

začínáme se učit vyjmenovaná slova po V – uč se řadu slov a jejich význam podle výukových videíí

https://www.youtube.com/watch?v=pMt4UcXr62I    

https://www.youtube.com/watch?v=SjxfL7JDHCY

učebnice str. 97 cv. 5 celé ústně zdůvodni, poslední 2 řádky napiš ( rada: syrovinka  je houba, která je chutná i za syrova, proto y)

M str. 51 cv. 22,23,24,

Čt str. 120 čti, pokus  se vysvětlit nebo se zeptej rodičů na Duben v pranostikách

 Přijde bezzubý k zubaři, otevře pusu a zařve: „Apríl!”

Kdo je králem aprílových žertů?
Usain Bolt. Ten každého doběhne!

PŘEJI PĚKNÝ APRÍLOVÝ DEN

31.3 Domácí úkoly

Český jazyk

procvičuj vyjmenovaná slova SÝKORA   SYSEL   SÝČEK na

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/syk1.htm

učebnice str. 97 cv. 3,4 pročti, ústně splň úkoly a,b,c, do sešitu vypiš z obou cvičení silně vytištěná slova, pamatuj si jejich pravopis, číslicí urči číslo slovního druhu nad každým slovem

M str. 51 cv. 19,20,21,      převody jednotek procvičuj na

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-objemu/prevody-jednotek-objemu/v

Prv

pročti str. 44, prohlédni si obrázky, procvičuj názvy rostlin, do sešitu napiš nadpis OKRASNÉ ROSTLINY  ZAHRADNÍ + napiš několik názvů rostlin, které se pěstují na zahradě pro okrasu (i takové, které máte vy) a jednu nakresli, napiš nadpis POKOJOVÉ ROSTLINY + zase napiš jména několika pokojovek (i těch doma) a jednu nakresli

30.3. Domácí úkoly

ČJ: dnes bude velké opakování toho, co umíte zpaměti vyjmenovat

Řekni vyjmenovaná slova po B  L  M  P  S

Řekni pádové otázky a všechno, co umíme určit u podstatných jmen

Řekni slovesné osoby a všechno, co umíme určit u sloves

Vyjmenuj slovní druhy, abecedu, tvrdé, měkké a obojetné souhlásky,msamohlásky, dvojhlásky

ČJ str. 97 cv. 2 písemně

M str. 50 cv. 16a,b, cv. 17,18

ČT str. 118 – 119 čti

Aj pro další týden: PS s . 97, cv. 2, 3

VYBUDO za 10 bodů rozšifruj do pátku cool, těším se, zítra přidám 3. indicii pro luštění názvu hry (jeden úspěšný luštitel už tu je)

https://brumlik.estranky.cz/file/385/sifry.htm

27.3. Domácí úkoly

ČJ celý týden procvičujeme podstatná jména

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/rod_cislo_pad1.htm

https://pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/testy—pady.html

Čj str. 96 cv. 1 pročti, zapamatuj si pravopis silně vyznačených slov, písemně splň úkol a) jen v jednotném čísle, v množném si řekni a nepiš

M str. 50 cv. 15

procvičuj počítání do 1000 https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti-b/tajne-obrazky-1/mal

Prv: procvičuj názvy rostlin str. 42,43

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/rostliny4.htm

ČT čti vlastní knížku

HEZKÝ VÍKEND

26.3. Domácí úkoly

ČJ str. 96 cv. 5 pročti, zapamatuj si měkké zakončení sloves na it, slovesa správně napiš, podtrhni jejich měkkou koncovku it, na tři libovolná slovesa vymysli věty a napiš je. Str. 96 cv. 6 pročti, pamatuj si správné psaní slov. Procvičuj podstatná jména https://pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/test—pady-podstatnych-jmen.html

M str. 50 dopočítej písemně pod sebe cvičení 10, str. 50 cv. 11,14

Prv pročti str. 41, procvičuj toto učivo na http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/rostliny1.htm všechna cvičení

Výzva

Milé děti, jistě všechny víte, jak je pro naše zdraví důležitý pohyb.
V dnešní době máme omezený pohyb venku, sportujme tedy doma.
Vyhlašuji proto tyto soutěže:
1. Za jak dlouho se ti podaří překonat hranici 1 000 dřepů? –
upozorňuji, že to nemůžeš dělat najednou a také tě musí někdo kontrolovat
2. Kolik se ti podaří udělat přeskoků přes švihadlo bez přerušení a
jaký čas k tomu potřebuješ? – opět ti to musí někdo počítat, případně stopovat
čas

3. Jak dlouho vydržíš sedět ve vzpřímeném sedu na gymbalu (velký
nafukovací míč) bez dotyku země? – opět by ti to měl někdo měřit

Všechny aktivity jsou čistě dobrovolné. Své výkony mi zasílejte na
mail solkova@zstgmcejkovice.cz s uvedením jména a třídy. Posílejte,
prosím, i náměty na další soutěže. Děkuji a přeji hodně zábavy.
Zdena Šolková

 

Prosím rodiče o zpětnou vazbu na email, či telefon. Dejte, prosím, vědět, jak všechno učivo zvládáte, zda jste v pořádku, co myslíte, že by přispělo k zlepšení této náročné situace. Také prosím rodiče o zaslání funkčních kontaktů (email, telefon). Děkuji. PH

25.3. domácí úkoly

ČJ str.96 cv.3 přečti, ústně splň modré úkoly, zapamatuj si pravopis silně vyznačených slov. Písemně cv.4 str.96. Procvičuj podstatná jména: http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/rod_cislo_pad1.htm

M str. 50 cv. 9,12, cv. 10 písemně pod sebe vypočítej 1.,2.,3. sloupec

Čt str. 118 – 119 čti

wink VYBUDO:

POŠLI ODPOVĚĎ NA HÁDANKU (do pondělí 30.3. za 5 bodů)

Neustále to mění tvar, ale přesto je to stále kulaté. Co to je?

 

24.3. Domácí úkoly

ČJ: opakujeme podstatná jména

Učebnice str. 95 pročti dolea béžový rámeček, uvědom si, co k sobě patří, Ze cv. 1 str. 95 vypiš 5 podstatných jmen. Procvičuj podstatná jména na http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/pod_jm1.htm   

M str. 49 cv. 6,7,8

Prv: pročti str. 40 s její pomocí procvičuj http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/rostliny1.htm

23.3. domácí úkoly

Čj: str. 95 vyjmenovaná slova SYROVÝ   SYCHRAVÝ   USYCHAT

přečti si říkanku o fialce a věty v růžovomodrém rámečku – ty si dobře zapamatuj, přečti cv. 1 a 2, ústně splň u obou cvičení modré úkoly. Písemně – vypiš z obou cvičení silně vytištěná slova, zapamatuj si jejich pravopis a číslicí urči na slovy slovní druhy. Nápověda za syrova (ptáme se JAK, slovní druh příslovce – zapiš správným číslem).

M str. 49 dopočítej zbývající dva poslední sloupce ve cvičení 3, cv. 4,5

Čt čti str. 115,116, 117  ústně odpověz na otázky a úkoly na str. 115,116,117

AJ pro tento týden: pracovní sešit s. 96, cv. 2 (dobrovolně cv. 3)

heslo VYBUDO přijde ti na email úkol za 10 bodů  termín – odevzdej nejpozději pátek 27.3.

20.3. domácí úkoly
ČJ: trénuj vše co máme umět o slovesech.
Procvičuj na www.rysava.websnadno.cz – český jazyk, 2. pololetí – slovesa
– osoba a číslo sloves
– čas sloves

M: str. 49 cv. 1,2. Cv. 3 vypočítej 1.,2.,3. sloupec – použij jaký způsob chceš.

Prv: za pomoci učebnice strany 38 a 39 protrénuj učivo na www.rysava.websnadno.cz – prvouka, 3. ročník, 2. pololetí Znaky života rostlin

PŘEJI PĚKNÝ VÍKEND

19.3. domácí úkoly
ČJ: zopakuj si vyjmenovaná slova SYN SYTÝ SÝR na www.rysava.websnadno.cz – český jazyk 3.třída. 2. pololetí vyjmenovaná slova syn sytý sýr a procvič všechna cvičení, ČJ učebnice str. 95 cv. 5 celé přečti a ústně zdůvodni, napiš 1.2.3.4.5. větu. První větu pak napiš změněnou na tázací, pátou větu na rozkazovací.

M str. 46 cv. 29,30. Procvičuj jednotky délky na www.rysava. websnadno.cz – matematika 3. třída, 2. pololetí Jednotky délky – procvič všechna cvičení.

Čt: čti vlastní knihu

Prv: pečlivě pročti str. 39, do sešitu zapiš nadpis ROZMNOŽOVÁNÍ ROSTLIN a zapiš a přidej příklady jak se rozmnožují kvetoucí rostliny a jak nekvetoucí rostliny. Můžeš přikreslit i obrázky podle učebnice nebo podle toho, co vám roste doma.

18.3.
Domácí úkoly
Čj: připomeň si vyjmenovaná slova po S na webu: www.rysava.websnadno.cz český jazyk, 3.ročník, 2 pololetí vyjmenovaná slova po s a splň všechna cvičení
ČJ str. 94 cv. 3 přečti, splň ústně úkol a, do sešitu vypiš silně vyznačená slova a číslicí nad ně napiš číslo jejich slovního druhu.
Pokud máš spoustu času a nevíš co s ním, splň písemně úkol b a zkus mně ho poslat emailem. Odměna tě nemine!

M str. 46 cv. 24,25,26 + opakuj násobilku na školákově

Čtení: připomeň si o čem byl pondělní dú ze čtení, ústně odpověz na otázku 1 na str.112 a na otázku 1,2 str. 113.
Do sešitu zapiš odpovědi na tyto úkoly (vše na str. 112)
1. Najdi a napiš vlastní jméno
2. Najdi a napiš podřazené slovo ke slovu BYLINA
3. Najdi a napiš slovo souznačné (synonymum) ke slovu OBECNÍ ÚŘAD
4. Najdi a napiš přídavné jméno

17.3.
1. Poděkování všem dětem i rodičům za včerejší aktivitu v emailové komunikaci. Děti, které jste včera odepsaly na můj pozdravný meil, podívejte se do IŽK, máte odměnu v podobě pochvaly.

2. Domácí úkoly
Čj – zopakujte si řadu vyjmenovaných slov po s (pokud jste zapomněli – ČJ str. 92 jsou tam jen malé odlišnosti podle našeho pořadí – SYN, SYTÝ, SÝR, SYROVÝ, SYCHRAVÝ, USYCHAT, SÝKORA, SÝČEK, SYSEL, SYČET, SYPAT), str.94 pročtěte si modrou říkanku a růžovomodré věty – tady si zapamatujte sýr na jídlo, síra -žlutý nerost, používá se k desinfekci (třeba nádob na víno), pročtěte cv. 1,2 a splňte ústně modré úkoly u obou cvičení. Písemně ze cvičení 1,2 vypište silně vyznačená slova, uvědomujte si jejich pravopis.

M str. 46 cv. 22 + zkoušku proveď zaokrouhlením sčítanců na stovky, cv. 23 jen úkoly a,b,c,d. Cv. 27,28.

Prv str. 38 dobře si pročti celou stránku, do sešitu Prv napiš nadpis ROSTLINY SE VYŽIVUJÍ + nakresli obrázek sedmikrásky s informací co přijímá a co vydává, napiš nadpis ROSTLINY DÝCHAJÍ A VYLUČUJÍ
+ nakresli obrázek sedmikrásky a informace co rostlina vdechuje a vydechuje.
Dobře si uvědom rozdíly mezi dýcháním a výživou rostlin. Je to důležité.

AJ na tento týden: – přečti si dopis od Grega v učebnici na s. 37 a splň úkoly na stránce
– odpověz Gregovi – pracovní sešit s. 46

16.3. Domácí úkoly
Sleduj v TV pořad UčíTelka (pokud si dobře pamatuji informace začíná v 9 hodina na programu ČT2)

Český jazyk str. 91 cv. 3 ústně + písemně: vymysli a napiš na podstatná jména babička, liška, les věty s využitím přídavných jmen z tohoto cvičení
cv. 4a písemně celé
Trénuj opět www.rysava.websnadno.cz český jazyk 3.ročník 2 pololetí slovesa

Matematika str. 45 cv. 20 dopočítej písemně pod sebe cv. 20 poslední dva sloupce, spočítej slovní úkol 21,
trénuj násobilku na www.skolákov.eu matematika 3. třída – násobení a dělení 0-10 vybírej úkoly, kde procvičíš všechnu násobilku

ČT čti str. 112 – 114 + O lidech z Kocourkova přečti a vysvětli (ústně)

13. 3. domácí úkoly
ČJ str. 91 pročti hlasy zvířat, ústně splň úkol 1,2, 3.
M str. 36 cv.1 zopakuj si vše, co jsme se učili o kružnici, rýsuj 3 kružnice, vyznač jejich střed, poloměr, průměr, body náležící kružnici a body nenáležící kružnici. Vše správně pojmenuj.
Prv: procvičuj stavbu těla hub na webu: www.brumlik.cz – prvouka – 3třída – stavba hub
AJ: zopakuj si a nauč se popsat části těla
– pracovní sešit s. 48, cv. 2
12. 3. domácí úkoly
ČJ str. 90 cv. 4 několikrát si dobře přečti informace z tohoto cvičení, zkus si vytvořit několik vět o tom, co sis zapamatoval, do sešitu ČJ zapiš informace, co všechno určujeme u sloves. Procvičuj slovesa ve všech cvičeních této webové stránky: www.rysava.websnadno.cz – český jazyk – 3.ročník-2. pololetí – slovesa
– osoba a číslo sloves
– čas sloves
M str. 45 cv. 17 (pozor -v otázce jsou schované 2 výpočty, řádně si promysli co spočítáš nejprve a teprve pak můžeš počítat děti celkem)
str. 45 cv. 18,19
str. 45 cv. 20 – 1.,2.,3. sloupec písemně pod sebe
Čt – čti vlastní knihu
Prv: str. 37 pořádně pročti informace na této stránce, do sešitu zapiš nadpis HOUBY a nakresli oba obrázky i s popisem pod nadpisem Stavba těla hub
11.3. domácí úkoly
ČJ str. 90 cv. 1 přečti cvičení, vypiš 5 silně vyznačených slovesných tvarů a urči u nich osobu číslo a čas. Str. 89 přečti si modrý rámeček ve cv. 2 – na základě těchto informací splň ústně modré úkoly u cv. 2 na str. 90, písemně splň cv. 3 na str. 90.
M zasílám procvičovací stránky na písemné sčítání a odčítání
www.skolakov.eu – matematika 3. třída – písemné sčítání a odčítání: trénuj i oba strážce hradu i v oba indiánské tábory.
ČT čti str. 109 – 111, písemně splň modrý úkol 1 na str. 111

Adresa školy

Základní škola T. G. Masaryka Čejkovice, okres Hodonín, příspěvková organizace
Školní 800
696 15 Čejkovice

kontakty

518 362 503, 606 629 364
zs.tgm@centrum.cz
info@zstgmcejkovice.cz
jidelna@zstgmcejkovice.cz
www.zstgmcejkovice.cz
Datová schránka ID: 22cpep7

iŠkola.cz - přihlášení


< 2019 >
Březen
 • 06

  Schůzka pro rodiče - Londýn

  Celý den
  06.03.2019

  Ve středu 6. března 2019 v 17 hodin se uskuteční schůzka pro rodiče žáků, kteří pojedou na zájezd do Londýna.

 • 14

  Edukační odpoledne

  Celý den
  14.03.2019

  Edukační odpoledne je určeno našim budoucím prvňáčkům a jejich rodičům. Těšíme se na setkání v 17 hodin.

 • 14

  Den otevřených dveří

  Celý den
  14.03.2019

  Ve čtvrtek 14. března otevřeme dveře naší školy. Od rána do 11.40 hodin můžete navštívit vyučování ve všech třídách.

 • 18

  Rodilí mluvčí Aj ve vyučování

  Celý den
  18.03.2019

  Žádné další detaily o události

 • 18

  Schůzka žákovského parlamentu

  Celý den
  18.03.2019

  Žádné další detaily o události