4.A třída

Dobrý den,
vítám všechny rodiče i žáky na nové stránce třídy 4. A.
Zde budou k dispozici domácí úkoly, informace ze života naší třídy.
Třídní učitelka
Mgr. Petra Hájková

ROZVRH VIDEOKONFERENCÍ PŘI DISTANČNÍ VÝUCE

PONDĚLÍ

8,00 – 8,30

ČJ 1. SKUPINA

8,30 – 9,00

ČJ 2. SKUPINA

9,00 – 9,30

VL-Z 1. SKUPINA

9,30 – 10,00

VL-Z 2. SKUPINA

ÚTERÝ

8,00 – 8,30

M 1. SKUPINA

8,30 – 9,00

M 2. SKUPINA

9,00 – 9,30

PŘ  1. SKUPINA

9,30 – 10,00

PŘ  2. SKUPINA

STŘEDA

8,00 – 8,30

VL-D 1. SKUPINA

8,30 – 9,00

VL-D 2. SKUPINA

9,00 – 9,45

AJ 1.SKUPINA

9,45 – 10,30

AJ  2. SKUPINA

ČTVRTEK

8,00 – 8,30

M 1. SKUPINA

8,30 – 9,00

M 2. SKUPINA

9,00 – 9,30

ČJ 1. SKUPINA

9,30 – 10,00

ČJ 2. SKUPINA

PÁTEK

8,00 – 8,30

ČJ 1. SKUPINA

8,30 – 9,00

ČJ 2. SKUPINA

9,00 – 9,30

M 1. SKUPINA

9,30 – 10,00

M 2. SKUPINA

ÚTERÝ   13. dubna 2021
DOMÁCÍ VÝUKA

MATEMATIKA

NOVÉ UČIVO – PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ DVOJCIFERNÝM ČINITELEM

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména –  vzory rodu středního a ženského

ČT

 • STR. 92 – 93 – čti, počítej sloky a hledej rýmy
 • STR. 124 – 126 čti

 

 • str. 52 – pročti
 • zapiš do sešitu nadpisy druhů zeleniny a připiš ke každé 2 příklady podle učebnice nebo vlastního nápadu
 • zkontrolujeme 16.4.

PONDĚLÍ   12. dubna 2021
DOMÁCÍ VÝUKA

MATEMATIKA

NOVÉ UČIVO – PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ DVOJCIFERNÝM ČINITELEM

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména –  vzory rodu středního a ženského

VL-Z

 •  procviču pohoří a nejvyšší vrcholy http://slideplayer.cz/slide/2722123/ 
 • VL-Z str. 37 – nová učebnice nebo str. 33 – stará učebnice Nadpis TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN – pročti
 • Nadpis ZPRACOVÁNÍ NEROSTNÝCH SUROVIN –  pročti, do sešitu vypiš nerostné suroviny a doplň podle učebnice výrobky z nich
 • zkontrolujeme ve středu 14.4. 

PÁTEK    9. dubna 2021
Distanční výuka č.61

MATEMATIKA

NOVÉ UČIVO – PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ DVOJCIFERNÝM ČINITELEM

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména –  vzory ženského rodu

VV

 Zašli fotku ze svého tvoření na mail vavrova@zstgmcejkovice.cz

ČTVRTEK    8. dubna 2021
Distanční výuka č.60

MATEMATIKA

NOVÉ UČIVO – PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ DVOJCIFERNÝM ČINITELEM

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména –  vzory ženského rodu

ČT

JAN LUCEMBURSKÝ A KAREL IV. str. 90 – 91

 • přečti
 • do sešitu ČT zapiš datum 8.4. a odpověz na otázky 1.2 str. 90 a 1.2 na str. 91

 AJ

 uč se přivlastňovací zájmena

– PS s. 14, cv. 3
– uč. s. 19, cv. 7 – piš věty do sešitu
Posílám na tvůj mail výrobek pro příští PČ – promysli si pomůcky. Možná budeš potřebovat koupit nové lepidlo.
NÁB

1. Najdi si v učebnici str. 94 a přečti si text, napiš si do sešitu, které události se to týká.
2. Najdi si ve svém kancionálu Modlitbu ” Vesel se nebes královno” a pomodli se ji každý den, když zvoní zvon.
3. Odpověz na otázky a zašli správné odpovědi: a) Co znamená jméno “Petr”? b) Co znamená jméno ” Mojžíš” ? c)Do kterého města poslal Bůh proroka Jonáše?  d) Jak se jmenuje hora, na které zemřel Pán Ježíš? e) Která žena si myslela, že vzkříšený Ježíš je zahradník? 
4. Přijď v pátek na mši svatou do kostela v 18.00 hod.

STŘEDA     7. dubna 2021
Distanční výuka č.59

MATEMATIKA

 

NOVÉ UČIVO – PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ DVOJCIFERNÝM ČINITELEM

 • procvič písemné násobení  krát je kolik (kaminet.cz)
 • M učebnice: zapiš do M-d datum 7.4. str. 37 cv. 15 – počítej příklady a odpověď
 • M učebnice: zapiš do M-d str. 36 cv. 13 a vypočítej 3.a 4.  příklad písemného dělení
 • zkontrolujeme v pátek 9.4.

 

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména –  vzory ženského rodu

VL – D

LUCEMBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNĚ

 

ÚTERÝ     6. dubna 2021
Distanční výuka č.58

MATEMATIKA

 

NOVÉ UČIVO – PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ DVOJCIFERNÝM ČINITELEM

 

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména –  vzory ženského rodu

ČT

STR. 121 – 122 APRÍLOVÝ VÝLET

 • přečti
 • zkus splnit úkol 3 na str. 122 – slovo OKO je schováno v dalších slovech

 

AJ

 

procvičování Family members:
– uč. s. 18, cv. 2 čtení + poslech:
(Page 18, Exercise 2)
ŽIVOČICHOVÉ A STROMY V PARKU
STŘEDA     31. března 2021
Distanční výuka č.57

MATEMATIKA

 

NOVÉ UČIVO – PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ DVOJCIFERNÝM ČINITELEM

 

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména –  vzory ženského rodu

VL-D

LUCEMBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNĚ

 

HV
 poslechni si velikonoční písničku   https://www.youtube.com/watch?v=I4xq8d_Fg18 
ÚTERÝ     30. března 2021
Distanční výuka č.56

MATEMATIKA

PROCVIČOVÁNÍ

NOVÉ UČIVO – PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ DVOJCIFERNÝM ČINITELEM

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména –  vzor KOST

ČT

ŘEHTAČKA str. 114

LIDOVÉ VELIKONOČNÍ ŘÍKADLO str. 120

PRO ZASMÁNÍ str. 120 – 121

přečti

 

 • test POLE LOUKA LES
 • V parku – živočichové při videokonferenci (uč. str. 50,51)
 • DÚ: do sešitu napiš informace o svém stromě, vyhledej si jeho obrázky, zajdi se na něj podívat do parku ke škole
 • zkontrolujeme v úterý 6.4.
PONDĚLÍ     29. března 2021
Distanční výuka č.55

MATEMATIKA

PROCVIČOVÁNÍ

NOVÉ UČIVO – PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ DVOJCIFERNÝM ČINITELEM

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména –  vzor KOST

VL-Z 

NEROSTNÉ SUROVINY

 • při videokonferenci
 • učebnice str. 32 (novější 36) datum 29.3. – zapiš do sešitu VL-Z, které nerostné suroviny se těží na území Jihomoravského kraje
 • zkontrolujeme po Velikonocích

 AJ

PS s. 14, cv. 1
– uč. s. 18, cv. 1 a, b + poslech:
INF
Velikonoční pohlednice
do 11.4. poslat na kaluzik@zstgmcejkovice.cz

 

PÁTEK     26. března 2021
Distanční výuka č.54

MATEMATIKA

PROCVIČOVÁNÍ

NOVÉ UČIVO – PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ DVOJCIFERNÝM ČINITELEM

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména –  vzory ženského a středního rodu

VÍKENDOVÁ AKTIVITA

NAJDI SI SVÉHO DUDKA – tedy zatím jen jeho budku, pošli fotku

 

ČTVRTEK     25. března 2021
Distanční výuka č.53

MATEMATIKA

PROCVIČOVÁNÍ

NOVÉ UČIVO – PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ DVOJCIFERNÝM ČINITELEM

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména – PÍSEŇ

ČTENÍ

VELIKONOCE str. 113

 • přečti
 • budeme se textu věnovat při videokonferenci 26.3.

 

AJ

 My family -slovíčka z PS s. 81 do slovníčku
– PS s. 14, cv. 2
věnuj se přípravě na Velikonoce, pošli fotky svých aktivit smile
NÁB
1. najdi si v učebnici z náboženství str. 83 a přečti si text a napiš, jak se tato událost jmenuje a kde se udála.
2.Najdi si v kancionálu píseň č. 317 a pomodli se ji jako modlitbu.
3. Odpověz na otázky a zašli správnou odpověď na camekmiloslav@centrum.cz : a)Jak se jmenovala manželka Abraháma? b) Kdo řekl slova: ” Pán můj a Bůh můj?” c) Ke které biblické postavě patří hořící keř? d) Doplň citát: ” ten člověk trpí jako …”
4. Přijď na Květnou neděli do kostela a přines si na posvěcení “kočičky”.
STŘEDA     24. března 2021
Distanční výuka č.52

MATEMATIKA

PROCVIČOVÁNÍ

NOVÉ UČIVO – PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ DVOJCIFERNÝM ČINITELEM

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména – vzor RŮŽE

VL-D

PŘEMYSLOVŠTÍ KRÁLOVÉ
ÚTERÝ     23. března 2021
Distanční výuka č.51

MATEMATIKA

PROCVIČOVÁNÍ

NOVÉ UČIVO – PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ DVOJCIFERNÝM ČINITELEM

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména – vzor RŮŽE

POLE   LOUKA   LES
 • při videokonferenci
 • vyplň Google formulář na téma POLE a odevzdej nejpozději 25.3. (máš ve svém mailu)
ČTENÍ
POSLEDNÍ VEČŘE str. 110 – 112
 • přečti
 • ústně si odpověz na otázky 1,2,4
 • popovídáme si o četbě v pátek 26.3.
TV

Výzva  TV 22. – 31.3.

Sestav libovolnou opičí dráhu venku nebo doma z dostupných překážek, které máš k dispozici (židle, stůl, smeták, papírová krabice…..). Zapoj fantazii a sestav originální překážkovou dráhu.

Opičí dráhu absolvuj a záznam zašli na mail svého učitele TV. 

PONDĚLÍ    22. března 2021
Distanční výuka č.50

MATEMATIKA

PROCVIČOVÁNÍ

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména – vzor RŮŽE

VL-Z

PŮDA – při videokonferenci
AJ
uč. s. 17, cv. 8 – piš do sešitu věty v záporu
– procvičuj zápor:
INF
Jaro- pořekadla, přísloví a pranostiky.

Do sdíleného dokumentu, který jsi obdržel v mailu, zapište a graficky upravte nějakou jarní pořekadlo, přísloví či pranostiku.

PÁTEK    19. března 2021
Distanční výuka č.49

MATEMATIKA

PROCVIČOVÁNÍ

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména

VV

Pošli fotku se svým tvořením  – vavrova@zstgmcejkovice.cz  
Děkuji smile
ČTVRTEK   18. března 2021
Distanční výuka č.48

MATEMATIKA

PROCVIČOVÁNÍ

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména – rod ženský

 • ČJ učebnice: zapiš do ČJ-D datum 18.3.  str. 82 cv. 8 – slova v závorkách dávej do 7. pádu množného čísla, připomeň si pravopis koncovky ami, cvičení napiš
 • zkontrolujeme   při videokonferenci  22.3.

ČT

KOHOUT A LIŠKA str. 110

 • přečti
 • vyber si některou otázku a odpověď napiš do sešitu
 • zkontrolujeme při videokonferenci 22.3.

Odpočívej při své oblíbené zábavě, když pošleš fotku, zařadím ji na našeho alba a prohlédneme si ji společně.
AJ
uč. s. 17, cv. 10 – napiš do sešitu, vyfoť a pošli na mail do pátku
– PS s. 13, cv. 6 + poslech CD 1.7

NÁBOŽENSTVÍ

1. najdi si v učebnici  z náboženství str. 81 a přečti si text a napiš jak se tato událost jmenuje?
2.Najdi si v kancionálu modlitbu č. 030 za farnost a pomodli se ji každý den.
3. Odpověz na otázky zašli správnou odpověď: a) jaký zázrak udělal Pán Ježíš při velikonoční večeři? b) Jak se jmenoval muž, který dostal Desatero? c) Který z apoštolů Ježíše ze strachu zapřel a pak toho litoval? d) Doplň poslední slovo citátu: ” Je-li Bůh s námi, kdo …”
4. Přijmi pozvání na velikonoční svatou zpověď v neděli 21. března 2021 od 15.00 do 16.00 hod. v kostele v Čejkovicích. 

STŘEDA   17. března 2021
Distanční výuka č.47

MATEMATIKA

PROCVIČOVÁNÍ

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména – rod ženský

 • ČJ učebnice: zapiš do ČJ-D datum 17.3.  – skloňuj podstatné jméno PILA v čísle jednotném i množném, podtrhávej koncovky, pozor PILA vzor ŽENA
 • zkontrolujeme   19.3.
 • procvičuj pády  Obrazkovy kviz (sweb.cz) 

VL-D

RYTÍŘI A RYTÍŘSKÉ TURNAJE

PŘEMYSLOVŠTÍ KRÁLOVÉ

HV

Pusť si písničku, kterou máš rád. Jestli chceš, pošli mi ji, pustím si ji také wink.

 

ÚTERÝ   16. března 2021
Distanční výuka č.46

MATEMATIKA

PROCVIČOVÁNÍ

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména – rod ženský

POLE

 • při videokonferenci
 • PŘ str. 46 – 47 – poznávej rostliny, živočichy
 • str. 48 dole – vyber si dvě otázky a odpovědi na ně zapiš do sešitu
 • zkontrolujeme příští přírodovědu 23.3.

ČT

CHŘIPKA  str. 114 – 116 – přečti

TV

DOBROVOLNÝ ÚKOL: Cvičíme s násobilkou

3 x 3 = ?  Poskoky na místě s tlesknutím nad hlavou

3 x 1 = ?  Dřepy

5 x 2 = ?  Panák (Jumping Jack)

2 x 8 = ?  Vteřin výdrž na špičkách

1 x 5 = ?  Ze stoje leh na záda a zpět

 

Pondělí   15. března 2021
Distanční výuka č.45

MATEMATIKA

PROCVIČOVÁNÍ

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména – rod střední

VL-Z

POČASÍ A PODNEBÍ

AJ

PS s. 13, cv. 5
– cv. 6 + poslech č. 1.7 z CD

INF

Práce se sdíleným dokumentem- odpověz na otázky do sdíleného dokumentu INF 4A, který máš v mailu. 

 

PÁTEK   12. března 2021
Distanční výuka č.44

MATEMATIKA

PROCVIČOVÁNÍ

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména – rod střední

VV

Pošli fotku ze svého tvoření, procházky, zajímavé činnosti, jednička tě nemine embarassed

vavrova@zstgmcejkovice.cz

 

 

ČTVRTEK    11. března 2021
Distanční výuka č.43

MATEMATIKA

PROCVIČOVÁNÍ

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména

 • ČJ učebnice: zapiš do ČJ-D datum 11.3. str. 78 cv. 1  –  pokračuj a cvičení dopiš +  v posledních dvou větách podtrhni podstatná jména a urči pád
 • Zkontrolujeme při videokonferenci15.3.

ČTENÍ

 • VRBOVÁ VÍLA str. 107 – 109
 • přečti
 • do sešitu ČT napiš datum 11.3. a odpověz na otázky 1,2 na str. 109
 • zkontrolujeme při videokonferenci 15.3.

HV

Jestli tě baví Harry Potter, podívej se na https://www.youtube.com/watch?v=2EJN0mRMJ_I

Náboženství

           1. Najdi si v kancionálu křížovou cestu č. 072, nebo 073 a pomodli se každý den jedno zastavení.
           2.  Pokračuj v modlitbě a dobrých skutcích, ozdob vždy svůj namalovaný kříž srdíčkem.
           3. Přijď v pátek v 17. 00 hod. na mši svatou.

 

STŘEDA    10. března 2021
Distanční výuka č.42

MATEMATIKA

PROCVIČOVÁNÍ

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména

 • ČJ učebnice: zapiš do ČJ-D datum 10.3. str. 78 cv. 1  –  celé cvičení ústně zdůvodňuj- POZOR doplňuješ i koncovky podstatných jmen, řídíš se vzorem, písemně do sešitu piš 1,2,3, větu + podtrhni podstatná jména a urči pád
 • Zkontrolujeme  12.3.

VL-D

AJ

Aj – piš text o sobě podle PS s. 13, cv. 7 a pošli na mail
– přepiš nebo nalep tabulku z mailu do sešitu a uč se zpaměti

 

Pusť se do činnosti, která ti dělá radost a baví tě. Něco vyrob, postav, udělej a pošli fotku – v pátek si zase uděláme přehlídku laughing.

 

ÚTERÝ   9. března 2021
Distanční výuka č.41

MATEMATIKA

PROCVIČOVÁNÍ

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména

ČTENÍ

Gramar.in Úlohy z českého jazyka pro děti na základních školách – 4 .ročník – DOBRODRUŽNÉ – Noční můry nespí.

Přečti, splň úlohy k textu.

.

 

PONDĚLÍ    8. března 2021
Distanční výuka č.40

MATEMATIKA

PROCVIČOVÁNÍ

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména

VL-Z

 • VODSTVO – při videokonferenci
 • POČASÍ – při videokonferenci
 • DOBROVOLNÝ ÚKOL: sleduj předpověď počasí, nejpozději 12.3. napiš a pošli předpověď na tento víkend smile

AJ

uč. s. 17, cv. 5 – poskládej a napiš 5 vět do sešitu
– PS s. 13, cv. 4
– PS s. 13, cv. 7 – čtení
.
INF
úkol do informatiky:
Vytvoř A4 word dokument. Vlož do něj vlajky s popisem našich sousedních států.
do 15.3. odeslat na kaluzik@zstgmcejkovice.cz

 

PÁTEK    5. března 2021
Distanční výuka č. 39

MATEMATIKA

PROCVIČOVÁNÍ

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména

 

ČTVRTEK   4. března 2021
Distanční výuka č. 38

MATEMATIKA

PROCVIČOVÁNÍ

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména

ČTENÍ

STR. 107 – HÁDANKY

 • přečti a uhádni
 • zapiš do sešitu datum 4.3. nadpis Hádanky a odpovědi alespoň 4 hádanek
 • zkontrolujeme při videokonferenci 8.3.

Možná se od toho sezení u úkolů potřebuješ protáhnout a pomoci doma rodičům nebo si uklidit v pokojíku. Jestli se ti bude chtít, pošli mi foto. surprised
Náb.4. tř.

           1. úkol najít v kancionálu na str. 13 a napiš si do sešitu modlitbu č. 008 – ” Pod chranu tvou” a modli se jí každý den
           2. Namaluj kříž ozdob ho ” srdíčkem” za modlitbu a dobrý skutek, který uděláš  z lásky
           3. Navštiv až budeš venku kříž a pomodli se tam za nemocné.

 

STŘEDA   3. března 2021
Distanční výuka č. 37

MATEMATIKA

PROCVIČOVÁNÍ

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména

VL-D

PŘEMYSLOVŠTÍ KRÁLOVÉ

AJ

časování slovesa “být” – zpaměti
– uč. s. 17, cv. 6 – piš věty do sešitu
– PS s. 13, cv. 7 – čtení

HV – AKTIVITA

Poznáš pohádku? https://www.youtube.com/watch?v=oOxJhQbDfBA 

Jestli jsi aktivní, napiš mi odpověď wink

ÚTERÝ   2. března 2021
Distanční výuka č. 36

MATEMATIKA

PROCVIČOVÁNÍ

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména

ČTENÍ

Jaro přebírá vládu

 • čti str. 106

LOUKA, POLE
TV
přeposlala jsem ti výzvu od p. uč. Chlebíka, věřím, že tě inspiruje k příjemné rozcvičce. Jestli jsi aktivní posílej fotky a videa.
PONDĚLÍ  1. března 2021
Distanční výuka č. 35

MATEMATIKA

PROCVIČOVÁNÍ

 •  M – učebnice: zapiš do M-D datum 1.3. str. 26 cv. 1 – příklad a odpověď
 • M – učebnice: zapiš do M-D str. 26 cv. 3 – příklad,  odpověd
 • M – učebnice: zapiš do M-D str. 26 cv. 8 – vypočítej 1.2.3.4. příklad
 • všechno zkontrolujeme 4.3.

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména

Vl – Z 

Vodstvo ČR

 • při videokonferenci
 • projdi učebnici nadpisy POVODÍ, ÚMOŘÍ str. 28 nebo 31
 • Do sešitu Vl- Z zapiš datum 1.3. a odpověď na otázku: Ke kterému povodí a úmoří patří Jihomoravský kraj?
 • zkontrolujeme 8.3.

AJ

PS s. 13, cv. 4
– naučit časování slovesa být + https://www.youtube.com/watch?v=RRY4sUOgHVs
Informatika
přeposlala jsem ti mail od p.uč. Kalužíka – termín odevzdání 14.3.

PONDĚLÍ  1. března 2021
Distanční výuka č. 35

MATEMATIKA

PROCVIČOVÁNÍ

 •  M – učebnice: zapiš do M-D datum 1.3. str. 26 cv. 1 – příklad a odpověď
 • M – učebnice: zapiš do M-D str. 26 cv. 3 – příklad,  odpověd
 • M – učebnice: zapiš do M-D str. 26 cv. 8 – vypočítej 1.2.3.4. příklad
 • všechno zkontrolujeme 4.3.

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména

Vl – Z 

Vodstvo ČR

 • při videokonferenci
 • projdi učebnici nadpisy POVODÍ, ÚMOŘÍ str. 28 nebo 31
 • Do sešitu Vl- Z zapiš datum 1.3. a odpověď na otázku: Ke kterému povodí a úmoří patří Jihomoravský kraj?
 • zkontrolujeme 8.3.

AJ

PS s. 13, cv. 4
– naučit časování slovesa být + https://www.youtube.com/watch?v=RRY4sUOgHVs
Informatika
přeposlala jsem ti mail od p.uč. Kalužíka

PÁTEK   19. ÚNORA 2021
Distanční výuka č. 34

MATEMATIKA

Opakování učiva

Čísla do milionu

 

 • M – učebnice: zapiš do M-D datum 19.2 str. 23 cv. 8 – počítej všechny sloupce
 • M – učebnice: zapiš do M-D str. 23 cv. 11 – vypočítej slovní příklad, zapiš obě odpovědi
 •  všechno zkontrolujeme 2.3.

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména

VV – nabízím aktivitu

 • vyfoť a když máš chuť pošli zážitek z jarních prázdnin

ČTVRTEK   18. ÚNORA 2021
Distanční výuka č. 33

MATEMATIKA

Opakování učiva

Čísla do milionu

 

 • M. MINUTOVKY str. 8 cv. 15 c
 • M. MINUTOVKY str. 10 cv. 19 a
 • M. MINUTOVKY str. 11 cv. 21
 •  všechno zkontrolujeme 1.3.

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména

ČTENÍ

Čti vlastní knížku, napiš do sešitu čtení datum 18.2. její název a spisovatele, ukážeme si při videokonferenci 1.3. 

PČ – nabízím aktivitu

 • postav LEGO
 • udělej svačinu
 • pošli mi o tom foto

AJ

Aj – PS s. 12, cv. 2
– časování slovesa být – úkol v mailu
– přiřazování vlajek – úkol v mailu
STŘEDA  17. ÚNORA 2021
Distanční výuka č. 32

MATEMATIKA

Opakování učiva

Čísla do milionu

 

 • M učebnice – zapiš do M-D datum 17.2. str. 20 cv. 7 písemně počítej bez zkoušky
 •  všechno zkontrolujeme 19.2.

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména

VL-D

PŘEMYSLOVŠTÍ KRÁLOVÉ

 

Hv

ÚTERÝ  16. ÚNORA 2021
Distanční výuka č. 31

MATEMATIKA

Opakování učiva

Čísla do milionu

PAMĚTNÉ NÁSOBENÍ A DĚLENÍ

 • M učebnice – zapiš do M-D datum 16.2. str. 23 cv. 2 – převáděj jednotky délky
 • M učebnice – zapiš do M-D str. 23 cv. 3 – převáděj jednotky hmotnosti
 • M učebnice – zapiš do M-D str. 24 cv. 12 – vypočítej 1. a 2. sloupec
 •  všechno zkontrolujeme 19.2.

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména

Čtení

TŘI PŘÁNÍ str. 49 – 51

 • připomeň si text
 • napiš do sešitu odpověď na otázku 1,2
 • zkontrolujeme při videokonferenci ČJ 19.2.

 

 • opakujeme LES při videokonferenci
 • LOUKY A PASTVINY – při videokonferenci
 • Uč. str. 34 – 39 – poznávej rostliny a živočichy žijící na louce
 • Do sešitu PŘ napiš datum 16.2. a napiš odpovědi na otázku 1. a 4. na str. 39
 • zkontrolujeme v Př 2.3. 

PONDĚLÍ  15. ÚNORA 2021
Distanční výuka č. 30

MATEMATIKA

Opakování učiva

Čísla do milionu

PAMĚTNÉ NÁSOBENÍ A DĚLENÍ

 • M. MINUTOVKY 2. DÍL: – str. 8 cv. 15 a,b
 • M. MINUTOVKY 2. DÍL: str. 9 cv. 17 a,b
 •  všechno zkontrolujeme při videokonferenci  18.2.

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména

VL-Z

VODSTVO ČR

1. Napiš jméno řeky pramenící v Krkonoších a protékající městy Hradec Králové, Kolín, Mělník

2. Napiš názvy dvou měst, kterými protéká řeka Dyje

3. Napiš název řeky na které leží vodní nádrž Nechranice

4. Napiš název řeky s vodní elektrárnou (modrá značka)

Zkontrolujeme 1.3. 

AJ

uč. s. 16, cv. 2 – piš věty do sešitu, zkontroluj podle poslechu:
(Page 16, Exercise 2b)
– PS s. 12, cv. 1
Informatika

přeposílám mail od p.uč. Kalužíka – jde o práci s textem ve word dokumentu

Termín odevzdání: 1.3. 2021 – práce je na známky

PÁTEK   12. ÚNORA 2021
Distanční výuka č. 29

MATEMATIKA

Opakování učiva

Čísla do milionu

PAMĚTNÉ NÁSOBENÍ A DĚLENÍ

 • při videokonferenci
 • M učebnice – zapiš do M- D datum 12.2. str. 23 cv. 4 – děl 1 000, 10 000, 100 000
 • M učebnice – zapiš do M-D str. 24 cv. 7 – dopočítej poslední dva sloupce
 •  všechno zkontrolujeme při videokonferenci 16.2.

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména

ČTVRTEK  11. ÚNORA 2021
Distanční výuka č. 28

MATEMATIKA

Opakování učiva

Čísla do milionu

PAMĚTNÉ NÁSOBENÍ A DĚLENÍ

 • při videokonferenci
 • M učebnice – zapiš do M- D datum 11.2. str. 23 cv. 1 – děl 10, 100, 1 000
 • M učebnice – zapiš do M-D str. 24 cv. 7 – vypočítej 1. a 2. sloupec
 •  všechno zkontrolujeme 15.2.

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména

ČTENÍ

TŘI PŘÁNÍ str. 49 – 50 – přečti

STŘEDA   10. ÚNORA 2021
Distanční výuka č. 27

MATEMATIKA

Opakování učiva

Čísla do milionu

PAMĚTNÉ NÁSOBENÍ 

 • M učebnice – zapiš do M- D datum 10.2. str. 21 cv. 1 – počítej poslední dva sloupce
 • M učebnice – zapiš do M-D str. 22 cv. 3 – počítej poslední dva sloupce
 •  všechno zkontrolujeme při videokonferenci 12.2.

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména

VL-D

Přemyslovští králové

TV a VV

Posílám ti na mail zajímavou aktivitu do konečně zimních dnů. Třeba tě inspiruje wink.

AJ

uč. s. 16, cv. 1 – nakresli do sešitu, napiš do slovníčku + poslouchej:
(Page 16, Exercise 1a)
– PS s. 12, cv. 2
ÚTERÝ   9. ÚNORA 2021
Distanční výuka č. 26

MATEMATIKA

Opakování učiva

Čísla do milionu

 • M učebnice – zapiš do sešitu datum 9.2. str. 17 cv. 12  – celé, nezapomeň o 1 méně, ………….
 • Matematické minutovky str. 27 CV. 53 a,b,c,d,
 •  všechno zkontrolujeme  12.2.

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména

ČTENÍ

STR. 44 O OSLU A ŠTĚNĚTI

 • přečti
 • učebnice str. 44 otázky 1,2 – jednu si vyber a odpověď pošli na můj mail do 11.2. – pozdější odpovědi nebudu akceptovat

 LES

PONDĚLÍ    8. ÚNORA 2021
Distanční výuka č. 25

MATEMATIKA

Opakování učiva

Čísla do milionu

 • M učebnice – zapiš do sešitu datum 8.2. str. 17 cv. 9  seřaď čísla
 • Matematické minutovky str. 26 cv. 52 b
 •  všechno zkontrolujeme  11.2.

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména

VL-Z

Zkoušíme pohoří, nejvyšší vrcholy, práce s mapou

VODSTVO ČR

 • při videokonferenci
 • učebnice str. 25 (jiné vydání str. 28)
 • pročti a do sešitu napiš nadpis a překresli obrázek tok řeky od pramene i s popisem
 • zkontrolujeme 15.2.

AJ

 PS s. 11 – dokončit
– uč. s. 12 – nauč se číst texty v bublinách

PÁTEK   5. ÚNORA 2021
Distanční výuka č. 24

MATEMATIKA

 

Opakování učiva

Čísla do milionu

 • písemné odčítání při videokonferenci
 • M učebnice – zapiš do sešitu datum 5.2. str. 16 cv. 6 opisuj a počítej bez zkoušky
 • zkontrolujeme při videokonferenci 11.2 

ČESKÝ JAZYK

procvičujeme slovesa

 

Podstatná jména

 

ČTVRTEK   4. ÚNORA 2021
Distanční výuka č. 23

MATEMATIKA

 

Opakování učiva

Čísla do milionu

 • písemné sčítání při videokonferenci
 • M učebnice – zapiš do sešitu datum 4.2. str. 15 cv. 4 vypočítej příklad a napiš odpověď
 • M učebnice – zapiš do sešitu str. 15 cv.6 a podle zadání splň do sešitu
 • zkontrolujeme při videokonferenci 9.2 

ČESKÝ JAZYK

procvičujeme slovesa

Slovní druhy
 ČTENÍ
STR. 105 POPLETENÁ ŘÍŠE
 • přečti
 • prohlídni si popletený obrázek

Vzpomeň si na včerejší VL-D  a odpočiň si u příběhu O KOSMOVI https://www.youtube.com/watch?v=m4UDLM5goyU 

STŘEDA   3. ÚNORA 2021
Distanční výuka č. 22

MATEMATIKA

 

Opakování učiva

Čísla do milionu

 • písemné sčítání při videokonferenci
 • M učebnice –  zapiš do M-D datum 3.2. str. 15 cv. 5 – zaokrouhluj na statisíce
 • M učebnice – zapiš do M-D str. 15 cv. 7 – zapisuj příklady pod sebe a počítej písemným sčítáním bez kontroly
 • zkontrolujeme 8.2 

ČESKÝ JAZYK

procvičujeme slovesa

Slovní druhy
 Vl-d
Život za vlády přemyslovských knížat

Pro poučení i pobavení

https://www.youtube.com/watch?v=qkISsZY_K1k

https://www.youtube.com/watch?v=6dXuDYb65z4

AJ
 Opakování:
– uč. s. 12, cv. 1 a 3 – reading + poslech:
(Page 12, Exercise 1, Exercise 3)
ÚTERÝ   2. ÚNORA 2021
Distanční výuka č. 21

MATEMATIKA

 

Opakování učiva

 • zaokrouhlování čísel Matematické minutovky str. 26 cv. 52 a – nezapomeň na úkol s řazením čísel
 • pamětné násobení Matematické minutovky str. 25 cv. 50 a,b, c,d
 • Zkontrolujeme při videokonferenci 5.2.

Čísla do milionu

ČESKÝ JAZYK

procvičujeme slovní druhy

 Slovesa – čas minulý:

 • Zopakuj celý rámeček na str. 61 – kontrolujeme ve čtvrtek 4.2.
 • ČJ str. 61 cv. 5  – pročti, do sešitu ČJ – D zapiš datum 2.2. str. 61 cv. 5 – vypiš z tohoto cvičení všechna  slovesa a urči osobu, číslo a čas
 • zkontrolujeme 5.2.

 Čtení
STR. 104 – 105 O toulavé kapce krve a nemocném králi
 • přečti
 • do sešitu ČT  napiš datum 2.2. a odpovědi na otázky 1,2,3 str. 105
 • Zkontrolujeme při videokonferenci ČJ 5.2.

LES

 • při videokonferenci
 • prohlédni str. 24-27
 • opakuj si a poznávej stromy, byliny, houby a živočichy
 • budeme zkoušet v Př 9.2.
PONDĚLÍ  1. ÚNORA 2021
Distanční výuka č. 20

MATEMATIKA

 

Opakování učiva

 

Čísla do milionu

 • M str. 14 cv. 12,17 str. 14 – do M- D zapiš datum 1.2. str. 14  – vypočítej obě slovní úlohy, napiš odpověď, nezapomeň zapsat číslo úlohy
 • do M-D zapiš  str. 14 cv. 20 opiš a vypočítej první a poslední sloupec
 • všechno zkontrolujeme při videokonferenci 4.2.

ČESKÝ JAZYK

procvičujeme slovní druhy

 Slovesa – čas minulý:

 • při videokonferenci
 • ČJ str. 60 cv. 1  – pročti, do sešitu ČJ – D zapiš datum 1.2. str. 60 cv. 1 – vypiš z tohoto cvičení 3 slovesa a urči osobu, číslo a čas
 • vyber 1 libovolné sloveso a vyčasuj ho ve všech osobách v čísle minulém
 • zkontrolujeme 4.2.

 Vl-Z
Povrch ČR

1. Leží naše obec v nížině nebo ve vysočině

2. Najdi na mapě a zapiš nejvyšší vrchol a jeho nadmořskou výšku Českého středohoří

3. Změř a zapiš v kilometrech vzdálenost z nejvyššího vrcholu Českomoravské vrchoviny a Moravskoslezských Beskyd

4. Najdi na mapě a napiš nejvyšší vrchol a jeho nadmořskou výšku Brdské vrchoviny

Zkontrolujeme ve VL-Z 8.2. 

AJ

Opakuj si číslovky do 100 a znaménka a tvoř příklady
– uč. s. 13, cv. 5, 6
ČTVRTEK   28.LEDNA 2021
Distanční výuka č. 19

MATEMATIKA

 

Opakování učiva

 

Čísla do milionu

 • ŘAZENÍ ČÍSEL: Matematické minutovky  str. 24 cv. 48 a,b,c,d
 • ZAOKROUHLOVÁNÍ: Matematické minutovky str. 25 cv. 49
 • POROVNÁVÁNÍ: Matematické minutovky str.24 cv. 47 a
 •   Zkontrolujeme  při videokonferenci 2.2.

ČESKÝ JAZYK

procvičujeme slovní druhy

 Slovesa:

 • při videokonferenci
 • ČJ str. 51 rámeček: zopakuj si všechny informace o slovesech
 • budeme si kontrolovat při videokonferenci 4.2.

 Čtení
Čti vlastní knížku
dej zprávu na mail, co čteš – termín 2.2
STŘEDA   27.LEDNA 2021
Distanční výuka č. 18

MATEMATIKA

 

Opakování učiva

Čísla do milionu – ZAOKROUHLOVÁNÍ NA DESETITISÍCE A STATISÍCE

ČESKÝ JAZYK

procvičujeme slovní druhy

Procvičuj slovesa:

 • ČJ str. 59 cv. 1 – pročti, pozoruj silně vyznačené tvary sloves
 • Do ČJ-D zapiš datum 27.1. str. 59 cv. 1b – vybírej a zapisuj slovesné tvary do dvou sloupců podle zadání – zkontrolujeme 1.2.
 • ústně splň cv. 1c – zkusíme si říkat ve čtvrtek při videokonfernci

VL-D

Pokračujeme v učivu ŽIVOT ZA PŘEMYSLOVCŮ

 AJ

 PS s. 10, cv. 3
– uč. s. 13, cv. 4
– dobrovolný úkol PS s. 10, cv. 2
ÚTERÝ  26.LEDNA 2021
Distanční výuka č. 17

MATEMATIKA

 

Opakování učiva

Čísla do milionu – ZAOKROUHLOVÁNÍ NA DESETITISÍCE A STATISÍCE

 • při videokonferenci
 • M str. 10 růžový rámeček uprostřed stránky – připomeň si zaokrouhlování na desetitisíce a statisíce
 •  do M-D zapiš datum 26.1. napiš str. 10 cv. 2 -zapiš tabulku a zaokrouhluj. Zkontrolujeme  při videokonferenci 28.1.

ČESKÝ JAZYK

procvičujeme učivo

 • Čj str. 57 cv. 12 a,b – celé cvičení ústně projdi, zdůvodňuj i/y, označuj potíže
 • do ČJ-D zapiš datum 26.1. str. 57 cv. 12  – opiš do sešitu 2 libovolné věty ze 12a, a první a druhý řádek ze cv. 12b 
 • zkontrolujeme 28.1.

Procvičuj slovesa:

Čtení

ČT str. 77  Zima v novém strašecí

 • přečti
 • zapiš do sešitu:

1. nadpis

2. počet slok

3. počet veršů

4. rým ke slovu DRKOTÁ

Odpovědi zašli na můj mail, termín 28.1. pozdější odpovědi neakceptuji

Potravní řetězce
PONDĚLÍ  25.LEDNA 2021
Distanční výuka č. 16

MATEMATIKA

 

Opakování učiva

Čísla do milionu – ZAOKROUHLOVÁNÍ

 •  do M-D zapiš datum 25.1. napiš str. 10 cv. 1 -zapiš tabulku a zaokrouhluj. Zkontrolujeme  při videokonferenci 27.1.

ČESKÝ JAZYK

procvičujeme učivo

 • do ČJ-D zapiš datum 25.1. str. 57 cv. 9  – opiš do sešitu, dopisuj správné i/y, 
 • v 1. a 2. větě cvičení 9 urči číslicí slovní druhy
 • zkontrolujeme 28.1.

procvičuj i/y na https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/pravopisna-cviceni/pravopisny-zasobnik-vyjmenovana-slova/cviceni-b-l-m-p-s-v-z.html  2 cvičení

AJ

uč. s. 13, cv. 1 + poslech:
(Page 13, Exercise 1)
– cv. 2 – piš příklady do sešitu a říkej nahlas
VL-Z
Pohoří a nejvyšší vrcholy
PÁTEK  22.LEDNA 2021
Distanční výuka č. 15

MATEMATIKA

 

Opakování učiva

 • M2. díl  str. 9 cv.16 – do M-D zapiš datum 22.1. str. 9 cv. 16  –   opisuj a počítej zpaměti odzadu (jednotky s jednotkami, desítky s desítkami….) bez zkoušky – Zkontrolujeme při videokonferenci 26.1.

Čísla do milionu

ČESKÝ JAZYK

Slovesa 

 • do ČJ-D zapiš datum 22.1. str. 56 cv. 5  – opiš do sešitu, dopisuj správné i/y, POZOR: vyskytuje se tam i v koncovce přítomného času sloves, zkontrolujeme 26.1.
 • procvičuj určování osoby u sloves ve hře https://www.umimecesky.cz/tetris-slovesa-osoba-2-uroven?source=homepageFollow# 
 • Do ČJ-D splň cv. 10 na str. 57 – určuj u sloves osobu, číslo, čas, dopiš infinitiv – nezapomeň napsat do sešitu stranu a cvičenízkontrolujeme 26.1.

 

ČTVRTEK  21.LEDNA 2021
Distanční výuka č. 14

MATEMATIKA

 

Opakování učiva

 • M2. díl  str. 9 cv.11 – do M-D zapiš datum 21.1. str. 9 cv. 11  –  počítej příklady na dělení se zbytkem bez zkoušky – Zkontrolujeme při videokonferenci 25.1.

Čísla do milionu

ČESKÝ JAZYK

Slovesa – přítomný čas sloves

 • při videokonferenci
 • ČJ str. 55 pročti růžový rámeček, pomůže ti s dalším úkolem
 • do ČJ-D zapiš datum 21.1. str. 56 cv. 4  – opiš do sešitu, dopisuj správné i/y, POZOR: vyskytuje se tam i v koncovce přítomného času sloves, zkontrolujeme 25.1.

Procvičuj osobu sloves na https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-slovesa-osoba-2-uroven/869

Čtení

zahraj si bezva hru spojenou se čtením https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSEADAJ3LS4b2VwHYnDp4hq9aC73_GxUbOOaXsqn8DssUct2xhAUK7nKZj5XgGqHsB1_oKELQtHZbVS/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&fbclid=IwAR1L32DzyrdCQjsZHY1OqHqXu_Mc9-chW0GV7A4LBMo2GDy1-yIIfgYTKCA&slide=id.g7881b520c7_0_154 – jsem zvědavá, jestli se ti podaří uniknout ze zamčeného pokojecool

STŘEDA  20.LEDNA 2021
Distanční výuka č. 13

MATEMATIKA

 

Opakování učiva

 • M2. díl  str. 8 cv. 2 – do M-D zapiš datum 20.1. str. 8 cv. 2  –  porovnávej čísla
 • M2. díl str. 8 cv. 3 – do M-D zapiš str. 8 cv. 3 –    vypočítej bez zkoušky 1.2.3.4. příklad, výsledky tohoto úkolu pošli na můj mail TERMÍN 22.1.

Zaokrouhlování procvič na

ČESKÝ JAZYK

Slovesa

do sešitu ČJ-D napiš datum 20.1.  str. 55 cv. 1  

 • vypiš silně vyznačená slovesa
 • urči osobu číslo a čas

Hledej slovesa na https://www.umimecesky.cz/strilecka-slovesa?source=explicitKC# + přidej  dobrovolný úkol – napiš na mail kolik levlů jsi zvládl – termín 22.1.

VL-D

Přemyslovci 

 AJ

PS s. 11, cv. 6
– uč. s. 14, cv. 6 – piš 5 vět do sešitu
– uč. s. 14, cv. 5a – říkej nahlas čísla
– cv. 5b – piš do sešitu čísla podle poslechu:
(Page 14, Exercise 5b)
ÚTERÝ 19.LEDNA 2021
Distanční výuka č. 12

MATEMATIKA

 

Opakování učiva

 • M2. díl  str. 6 cv. 22 – do M-D zapiš datum 19.1. str. 6 cv. 21  – vypočítej bez zkoušky 1.2.3.4. příklad
 • M2. díl str. 6 cv. 20 – do M-D zapiš str. 6 cv. 22 – vypočítej bez zkoušky 1. a 2. sloupec (4 příklady)
 •  oba úkoly zkontrolujeme 22.1.

Zaokrouhlování procvič na

ČESKÝ JAZYK

Slovesa

do sešitu ČJ-D napiš datum 19.1.  str. 55 cv. 5  

 • cvičení opiš, doplňuj správně i/y
 • vypiš 4 slovesa a urči osobu, číslo a čas
 • Oba úkoly zkontrolujeme 22.1. 

Procvičuj zvratná slovesa ve hře https://wordwall.net/resource/9550545/slovesa-zvratná

Živočichové 

 

Čtení

Oldřich a Božena
 • posílám ti text na tvůj mail
 • přečti
 • do sešitu ČT napiš datum 19.1. a napiš odpovědi na otázky – zkontrolujeme v pátek 22.1.
 • podívej se video o této pověsti https://www.youtube.com/watch?v=CuPPTMhkZ2Y

 

PONDĚLÍ 18.LEDNA 2021
Distanční výuka č. 11

MATEMATIKA

 

Opakování učiva

 • M2. díl  str. 6 cv. 19 – do M-D zapiš datum 18.1. str. 6 cv. 19  – opisuj sloupce a počítej 
 • M2. díl str. 6 cv. 20 – do M-D zapiš str. 6 cv. 20 a piš čísla podle zadání
 •  oba úkoly zkontrolujeme 21.1.

Zaokrouhlování procvič na

Čísla do milionu

ČESKÝ JAZYK

Slovesa

 

VL-Z

Pracujeme s mapou 

 • při videokonferenci budeme hledat hraniční pohoří a jejich nejvyšší vrcholy
 • procvič i v domácí úloze: do sešitu zapiš datum 18.1., hledej na mapě a zapiš odpovědi, zkontrolujeme 25.1.

1. nejvyšší vrchol a jeho nadmořská výška pohoří Český les

2. nejvyšší vrchol a jeho nadmořská výška pohoří Moravskoslezské Beskydy 

3. nejvyšší vrchol a jeho nadmořská výška pohoří Jizerské hory

4. Najdi Sněžku a Klínovec,  změř pravítkem vzdálenost vzdušnou čarou a přepočítej podle měřítka mapy na kilometry

AJ

Opakuj si anglickou abecedu
– uč. s. 14, cv. 3 – hláskuj slova, rozděl je do sloupců podle členů
– zopakuj si číslovky – PS s. 11, cv. 4
– PS s. 11, cv. 5 + poslech č. 1.6 z CD

 

PÁTEK 15.LEDNA 2021
Distanční výuka č. 10

MATEMATIKA

 

Opakování učiva

 • M2. díl  str. 4 cv. 9 – do M-D zapiš datum 15.1. str. 4 cv. 9  – opisuj sloupce a počítej 
 • RADA: násobení 45 . 3 = 40 . 3 + 5 . 3
 •              dělení 72 :4= rozděl 72 na dvě čísla dělitelná čtyřmi ( 40,32)
 • zkontrolujeme 19.1.

Zaokrouhlování procvič na

ČESKÝ JAZYK

Slovesa

 • při videokonferenci
 • Čj str 50 cv. 2 přečti zadání, připomeň si co je INFINITIV (neurčitý tvar)  v růžovém rámečku
 • do sešitu ČJ-D napiš datum 15.1.  str. 50 cv. 2 –   splň první a druhý sloupec  zkontrolujeme při videokonferenci 19.1.
 • opakuj určování osoby, čísla, času u sloves na https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloveso_cas2.htm – 1. cvičení

 

 

 

ČTVRTEK 14.LEDNA 2021
Distanční výuka č. 9

MATEMATIKA

Čísla do milionU

 • M2.díl do sešitu M-D zapiš datum 14.1. str. 6 cv. 18 a zapiš čísla z úkolů a,b,c,d,e,f – tato čísla pošli na můj mail nejpozději 15.1. – pozdější termín neakceptuji

 

Opakování učiva

ČESKÝ JAZYK

 Slovesa

 • při videokonferenci 
 • Čj str 53 cv. 3 a,b – prohlédni, přečti zadání
 • do sešitu ČJ-D napiš datum 14.1.  str. 53 cv. 3.a –  vyber si 4 slovesa zvratná (je u nich se, si) a použij je ve větách zkontrolujeme 18.1.

           do ČJ- D připiš 3.b – vyber 4 slovesa a použij je ve větách zkontrolujeme 18.1

Opakujeme i/y po obojetných souhláskách

https://onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova&topic=06.+Slova+po+V+-+chyt%C3%A1ky#selid vyber si cvičení

 

Čtení

 Čítanka str. 74 – 76
 • přečti
 • projdi si ústně úkoly 1,2,3,4 na str. 76 
 • pokud jsi aktivní splň dobrovolně úkol 7 na str. 75 – termín nejpozději 19.1. smile

AJ

Aj – nauč se anglickou abecedu zpaměti podle uč. s. 10, cv, 1 + poslech:
(Page 10, Exercise 1)
– PS s. 8, cv. 3 + poslech č. 1.5 z CD v pracovním sešitě
– PS. s. 10, cv. 1 + spelling zapsaných slov 

 

STŘEDA 13.LEDNA 2021
Distanční výuka č. 8

MATEMATIKA

Čísla do milionU

Opakování učiva

M str. 55 cv. 5,6 – do M-D zapiš datum 13.1. str. 55 cv. 5 písemně násob, cv. 6 písemně děl bez kontroly- zkontrolujeme 15.1.

ČESKÝ JAZYK

Procvičujeme slovní druhy 

Procvičujeme slovesa

 • ČJ str. 49 cv. 1 
 • pročti, pozoruj slovesa – pozor se není sloveso (často se vedle slovesa vyskytuje, vysvětlíme ve čtvrtek)
 • do sešitu ČJ-D napiš datum 13.1.  str. 49 cv. 1 a všechna slovesa vypiš zkontrolujeme při videokonferenci 15.1.

Procvičujeme vyjmenovaná slova

 • ČJ str. 49 cv. 2 (do ČJ-D napiš datum 13.1. Str. 49 Cv. 2)  opiš cvičení, označ potíže,  v posledních třech větách urči číslicí slovní druhy, zkontrolujeme při videokonferenci 15.1.

 

VL-D
 Přemyslovská knížata, Slavníkovci

 

ÚTERÝ 12.LEDNA 2021
Distanční výuka č. 7

MATEMATIKA

Čísla do milionu

Opakování učiva

M str. 55 cv. 3,4,7 – do M-D zapiš datum 12.1. str. 55 cv. 3 písemně sčítej a odčítej, cv. 4,7  výpočet a odpověď – zkontrolujeme 14.1.

ČESKÝ JAZYK

Procvičujeme slovní druhy 

Procvičujeme slovesa

Procvičujeme vyjmenovaná slova

 • ČJ str. 48 cv. 7 (do ČJ-D napiš datum 12.1. Str. 48 Cv. 7)  opiš cvičení, označ potíže, zkontrolujeme při videokonferenci 14.1.

 

Čtení

Připomeň si osobu Svatého Václava z rodu Přemyslovců, pošlu ti text na tvůj mail

 Živočichové obratlovci a bezobratlí, hmyz
 • probereme při videokonferenci
 • do sešitu Př nakresli a popiš vývoj běláska zelného úkol 5 str. 19 – zkontrolujeme 19.1. 
 • podívej se na video Život motýla  https://www.youtube.com/watch?v=kVm5k99PnBk 

 

PONDĚLÍ  11.LEDNA 2021
Distanční výuka č. 6

MATEMATIKA

Čísla do milionu

Opakování učiva

M str. 55 cv. 1,2 – do M-D zapiš datum 11.1. str. 55 cv. 1 opisuj a počítej zpaměti, cv. 2 výpočet a odpověď – zkontrolujeme 12.1.

ČESKÝ JAZYK

Procvičujeme slovní druhy 

Procvičujeme slovesa

Procvičujeme vlastní jména

 • ČJ str. 48 cv. 6 (do ČJ-D napiš datum 12.1. Str. 48 Cv. 6) dopiš cvičení, označ potíže, probereme je při kontrole v úterý 12.1.

 

VL-Z

Pracujeme s mapou ČR

 • Při videokonferenci
 • Vyhledej na mapě a zapiš  do sešitu VL-Z  (napiš datum 11.1.)odpovědi na tyto hádanky:

1. Zjisti jméno řeky, která protéká městy Český Krumlov a České Budějovice

2. Napiš název hradu v městě Brně

3. Napiš název zříceniny ležící na východ od města Tábor

4. Napiš název lázní ležících severovýchodně od Hodonína

ZKONTROLUJEME 18.11.

AJ
 Ke cvičením z učebnice s.10 budeš potřebovat poslechy:
– cv. 1 – nauč se anglickou abecedu (Page 10, Exercise 1 and 4a)
– cv. 2 – zpívej si písničku (Page 10, Exercise 2)
– cv. 3 – piš do sešitu slova podle diktátu (Page 10, Exercise 3)
– na videokonferenci se nauč hláskovat své jméno

 

PÁTEK 8.LEDNA 2021
Distanční výuka č. 5

MATEMATIKA

Opakujeme písemné dělení  

 • Při videokonferenci
 • M učebnice str. 49 cv. 12. počítej do M-D (napiš datum 8.1. STR. 49 CV. 12) opisuj příklady, počítej, výsledky pošli na můj mail nejpozději 11.1., pozdější odpovědi neakceptuji.

Opakuj převody jednotek délky na https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-delky/prevody-jednotek-delky/priklady1h.htm – vypracuj cvičení 9,10

ČESKÝ JAZYK

Procvičujeme slovní druhy

Procvičujeme vlastní jména 

 • při videokonferenci
 • učebnice str. 48 růžový rámeček Zopakujte si – dobře pročti, pomůže ti u následujícícho úkolu
 • ČJ str. 48 cv. 6 (do ČJ-D napiš datum 8.1. Str. 48 Cv. 6) napiš 5 řádků, označ potíže, probereme je při kontrole v úterý 12.1.

 

Aj

Nauč se abecedu – uč. s. 10, cv. 1 + poslech
(Page 10, Exercise 1 and 4a)
– zpívej si písničku:
– PS s. 8, cv. 2 – napiš slova a hláskuj je

 

ČVRTEK 7.LEDNA 2021
Distanční výuka č. 4

MATEMATIKA

Opakujeme písemné násobení  do 10 000

 • Při videokonferenci
 • M učebnice str. 48 cv. 2. počítej do M-D (napiš datum 7.1. STR. 48 CV. 2) opisuj příklady, počítej, výsledky pošli na můj mail nejpozději 8.1., pozdější odpovědi neakceptuji.

Opakuj převody jednotek délky na https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-delky/prevody-jednotek-delky/priklady1h.htm – vypracuj cvičení 7, 8, do M-D zapiš kolik bylo správně doplněno, zkontrolujme v pondělí 11.1.

ČESKÝ JAZYK

ČJ učebnice str. 45 cv.7

 • probereme při videokonferenci, připrav si kartičku s i/y

ČJ učebnice str. 47 cv. 1

 • přečti
 • do sešitu ČJ-D zapiš datum 7.1. STR. 47 CV.1  opiš do sešitu první, druhou a třetí větu. Číslicí urči slovní druhy, ZKONTROLUJEME V PONDĚLÍ PŘI VIDEOKONFERENCI 

Procvičuj slovesa neurčitá (končí na -t, -ti, nemůžeme určit osobu, číslo, čas) a určitá (učíme osobu, číslo a čas) na https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/urcite-a-neurcite-tvary/vyhledavani.html 

 

ČTENÍ

Přečti si o knížeti Václavovi ČT str. 88 – 89, pokud jsi aktivní smile splň dobrovolný úkol 5 na str. 89. Pošli na můj mail do 12.1. smile

 

 

STŘEDA 6.LEDNA 2021
Distanční výuka č. 3

MATEMATIKA

Opakujeme počítání do 10 000

 • Matematické minutovky str. 21 cv. 41 – 1. a 2. řádek
 • M učebnice str. 45 cv. 1 pozoruj příklady a výsledky v růžovém, modrém a zeleném čtverci, potom počítej do M-D (napiš datum 6.1. STR. 45 CV. 2) opisuj příklady, počítej, kontrolu provedeme  v pátek

Opakuj převody jednotek délky na https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-delky/prevody-jednotek-delky/priklady1h.htm – vypracuj 4.,5. a 6. cvičení

ČESKÝ JAZYK

ČJ učebnice str. 46 cv. 1 

 • přečti, ústně doplňuj i/y (označ si co nevíš, probereme při videokonferenci ve čtvrtek)
 • do sešitu ČJ – D zapiš datum 6.1. STR. 46 CV. 1  a písemně splň úkol 1.g

ČJ učebnice str. 46 cv. 3

 • celé ústně projdi, připrav si problémy na čtvrteční videokonferenci z ČJ
 • do sešitu ČJ-D zapiš STR. 46 CV.3 a zapiš 7 vět, ZKONTROLUJEME VE ČTVRTEK PŘI VIDEOKONFERENCI Z ČJ

 

VLASTIVĚDA – DĚJEPIS

Opakujeme a probíráme Přemyslovce

          a díl Svatý Václav https://decko.ceskatelevize.cz/videa?g=podle-poradu&porad=1016057#D 

 

ÚTERÝ 5.LEDNA 2021
Distanční výuka č. 2

MATEMATIKA

Opakujeme počítání do 10 000

 • při videokonferenci
 • do M-D (napiš dnešní datum 5.1.)  zapiš  dva příklady písemného násobení 6 542 . 6, 8 745 . 4 a dva příklady písemného dělení 8 179 : 5, 4 564 :7 – ve čvrtek zkontrolujeme výsledky

Opakuj převody jednotek délky na https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-delky/prevody-jednotek-delky/priklady1h.htm – vypracuj 1.,2. a 3. cvičení

ČESKÝ JAZYK

DO ČJ-D (napiš dnešní datum  5.1.) a zapiš sem 

 1. vyjmenovaná slova po Z a urči číslicí slovní druhy
 2. Zapiš z učebnice STR. 45 CV.3 a cvičení opiš

      Zkontrolujeme ve čtvrtek

Procvičuj slovní druhy na https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-slovni-druhy-1-uroven/854 

ČTENÍ

Čítanka str. 71 – 73

PŘÍRODOVĚDA

Živočichové

 • Společné znaky živočichů probereme při videokonferenci
 • do sešitu Př splň úkol na str. 17 obrázek počítače – zkontrolujeme příští Př 12.1.

 

PONDĚLÍ 4.LEDNA 2021
Distanční výuka č. 1
Probereme pravidla distanční výuky při videokonferenci, nachystej si sešity školní i domácí do ČJ a M

MATEMATIKA

Procvičuj učivo na 

V úterý 5.1. při videokonferenci zkontrolujeme v M- D počet chyb

ČESKÝ JAZYK

Opakuj učivo na https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/souhrnne-diktaty/procvicovaniBLMPSV1.htm  splň cvičení 1 a 2, do ČJ-D zapiš u obou cvičení počet chyb a známku, zkontrolujeme v úterý při videokonferenci

ANGLICKÝ JAZYK

Zopakuj si pravidla tvoření množného čísla a připomeň si slovíčka z tabulky  v uč. s. 11, cv. 9 + poslech:
(Page 11, Exercise 9)
– uč. s. 11, cv. 10 – popiš obrázek pomocí vazby There is…, There are…
– PS s. 9, cv. 6 – hledej rozdíly
VLASTIVĚDA – ZEMĚPIS
Probereme při videokonferenci, nachystej si mapu z učebnice, sešit, pouzdro, pastelky

Využíváme nové probookyy

        Týden 7.  –  11. prosince

 • učíme se s nově zakoupenými probooky
 • vyrábíme vánoční dárky
 • když nesmíme zpívat, zkoušíme alespoň bubnovat

Adresa školy

Základní škola T. G. Masaryka Čejkovice, okres Hodonín, příspěvková organizace
Školní 800
696 15 Čejkovice

kontakty

518 362 503, 606 629 364
zs.tgm@centrum.cz
info@zstgmcejkovice.cz
jidelna@zstgmcejkovice.cz
www.zstgmcejkovice.cz
Datová schránka ID: 22cpep7

< 2021 >
Duben
PoÚtStČtSoNe
   1
 • Celý den
  01.04.2021

  Žádné další detaily o události

234
567891011
12131415161718
19
 • Celý den
  19.04.2021-23.04.2021

  Žádné další detaily o události

20
 • Celý den
  20.04.2021-23.04.2021

  Žádné další detaily o události

21
 • Celý den
  21.04.2021-23.04.2021

  Žádné další detaily o události

22
 • Celý den
  22.04.2021-23.04.2021

  Žádné další detaily o události

23
 • Celý den
  23.04.2021-23.04.2021

  Žádné další detaily o události

2425
2627282930