4 třída

Dobrý den, milé děti a vážení rodiče.

Na stránky třídy budu vkládat potřebné informace a DÚ pro nemocné děti.  Těším se, že naše spolupráce bude v dobrém pokračovat jako doposud.
Anežka Stávková, tř. učitelka

Informace:

kopíruji informace pro všechny ze čt- 12.5.:

PŘÍRODOVĚDA – OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ (zadání pro nemocné i zdravé)

– čti 52 – 57

– vytiskni (pokud nemáš možnost, napiš, vytisknu, pošlu) náš PL  „BÁDÁNÍ OKOLO OBYDLÍ V ČEJKOVÍCÍCH“ OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ – rostliny . Nadepiš nadpis OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ. Až budeš moci na krátké vycházky, projdi se a vyhledej co nejvíce rostlin, keřů, stromů, bylin z PL. Není povinností najít všechny. Na místo jiné napiš ty, které na obrázcích v nabídce nejsou. Známkovat budu snahu.

Termín odevzdání pro všechny je čtvrtek 19.5.2022.

_____________________________________________________________________________________________________

zeměpis – POZNÁVÁME NAŠI VLAST.

– sleduj 40 – 46

– Vyber si z těchto stran jedno místo, které tě upoutalo. Popiš, čím. Proč bys ho chtěl navštívit?

nebo:

– Vyber si z těchto stran jedno místo, kde jsi byl. Krátce o něm povyprávěj.

Termín odevzdání pro všechny je úterý 24.5. Budeme si o těchto místech v hodině opět povídat.

______________________________________________________________________________________________________
po 16.5. – cyklistika s policií ČR – teorie ve škole
po 23.5. – písemné opakování DOBA POHUSITSKÁ (DŮLEŽITÉ OTÁZKY: ZAPAMATUJ SI ze str. 49)
pá 27. 5. – půjdeme se v dopoledních hodinách podívat na generálku polonézy
so 28. 5. – Dětský den a potom ples SRPŠ v kulturním domě
po 30. 5. – focení
st 8.6. – cyklistika s policií ČR – praxe v Hodoníně
st 22.6. – školní výlet

 

  • MOŽNÁ OPRAVA ZNÁMEK: Pokud si žák bude chtít opravit známku z domácího úkolu, může tak učinit kdykoliv.

Pravidla: Čj – gramatické chyby pod text opraví a zdůvodní je. Nečitelný text s poznámkou „Úprava“ přepíše.

M – vypočítá příklady (slovní úlohu) znovu

                                                                  Sám přinese, sám odevzdá.

_______________________________________________________________________________________________________

Při učení se doporučuji přečíst nejen sešit, ale také učebnici – celý text, poté jen tučná slova. O přečteném zpětně mluvit, pokládat otázky, vyžadovat vysvětlení. Žák se tím učí logicky i konstruktivně myslet, když svými slovy popíše např. daný jev, skupinu živočichů, společný znak… Ve škole tímto způsobem také povídáme a učivo shrnujeme, ale samozřejmě to k naučení se všech nestačí.
Postupně tuto formu odpovědí zařazuji do písemných prací.
Povídejte si s dětmi, dbejte na odpovědi v celých větách. ČTĚTE. DĚTI AŤ DENNĚ ČTOU.
Tím upevňují celý Čj – i/y, bě, pě, vě…, slovní zásobu.

čt 19.5.

Čj – 123/1 čti, nahlas zdůvodňuj

– SŠ 123/4. Podtrhávej přísudek a podmět, ukazuj na podmět TY, TI, TA, podle toho doplňuj i/y/a v příčestí minulém

– SŠ 123/2 ústně

 

M geometrie (kružnice, kruh – opakování)

– scan: 18/1 ústně (nebo vytiskni a doplň)

– 18/4, 5, 6 sešit

 

přírodověda – ŽIVOČICHOVÉ V OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ

– čti 56 – 68

– doplň zápis živočichové v okolí lidských obydlí, str. 56 – 58

st 18.5.

Čj – 122/1 četba + růžový rámeček

– SŠ 122/2, 122/3

– PS 36/13 dodělej celé

M – Poč. 14/1, 2, 3

opakuj zlomky https://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/zlomky/zlomky2.htm

poznámka: scan učebnice M pro včerejší geometrii v mailu

 

út 17.5.

Čj – 121/4 piš do SŠ pouze PODMĚT A PŘÍSUDEK z každé věty, podtrhni přísudek i podmět. Ústně zdůvodni „příčestí minulé“ – konec slovesa. Př. sestry navštívily, pobíhaly slepice, kráčely krůty…

– 121/6 ústně

– SŠ 121/7

M – UČEBNICE 4. TŘ. 2. DÍL scan dodám odpoledne

– 7/4 sleduj, Sešit 7/5

– 7/6, 7 pouze ústně

OBDÉLNÍK, ČTVEREC – opakování

– 12/1 – 5 ústně

– doplň PL OBDÉLNÍK, čtverec. 16.5.2022

 

zeměpis – POZNÁVÁME NAŠI VLAST, termín odevzdání úterý 24.5. Představíme si tato místa v hodině.

– sleduj 40 – 46

– Vyber si z těchto stran jedno místo, které tě upoutalo. Popiš, čím. Proč bys ho chtěl navštívit?

nebo:

– Vyber si z těchto stran jedno místo, kde jsi byl. Krátce o něm povyprávěj.

 

po 16.5.    TEORETICKÁ ČÁST JÍZDY NA KOLE, POLICIE ČR HODONÍN.

Čj –   SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM

– 121/4 ústně. NAHLAS ŘÍKEJ přísudek a podmět, ukazuj na podmět, zdůvodňuj i/y/a v přísudku. Do SŠ piš první 4 věty

– 121/5 ústně

– 121/7 SŠ

 

dějepis –

– plň PL cv. 2, 3, 4

– čti 48 POZDNÍ JAG. GOTIKA a ZAPAMATUJ SI + piš zápis

– sleduj https://www.youtube.com/watch?v=Vq9vVIKO5eo&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=47

PONDĚLÍ 23.5. opakování DOBA POHUSITSKÁ (DŮLEŽITÉ OTÁZKY ZAPAMATUJ SI ze str. 49)

 

 

___________________________________________________________________________________________

st 18.5.

M – ZLOMKY, malá násobilka

– Poč. 14/3, 4

– SŠ 17/14

– v rychlosti trénuj krát a děleno: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni-6-7-8-9/priklady.html

pá 13.5.

Čj- SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM

– SŠ 118/2, piš pouze krátké věty, tzn. slova k sobě jednoduše přiřazuj (podmět + přísudek)

– 119/1 ústně. NAHLAS se ptej na ZSD, ukazuj na podmět, zdůvodňuj koncovku A u přísudku.   TA DĚVČATA, PROTO SE PUSTILA PÍŠI A…

– 119/3 ústně

– piš zápis

– trénuj se a do SŠ opiš jeden libovolný sloupec + podtrhni přísudek a podmět, ukaž na podmět, doplň i/y/a https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/shoda-prisudku-s-podmetem/znamkovane-diktaty/cviceni5.html

 

M

– 16/8 pozoruj CELÉ

– SŠ 16/9 + čti růžový rámeček, 17/12

– Poč. 14/3

– 16/10 ústně. Rada: Ukazuj si jednotlivé snědené části chlapců na jejich tyčinkách.

čt. 12.5.

Dú pro přítomné: 

Čj – 2 online + podpis (NEZAPOMEŇ VŽDY NEJPRVE NAJÍT PŘÍSUDEK A PODMĚT AŽ NA TEN UKAZUJ TI, TY, TA) https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/shoda-prisudku-s-podmetem/doplnovani-rod-muzsky/cviceni.html

a

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/shoda-prisudku-s-podmetem/doplnovani-rod-stredni-zensky-muzsky/cviceni.htmla

+ ZEMĚPIS NÍŽE

 

DÚ pro nemocné:

Čj – SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM

– sleduj https://www.youtube.com/watch?v=V3jLqt1SkHE

– čti 118/1 hlavně d)

– piš SŠ zápis

– trénuj se na (ukazuj si TI, TY, TA) https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/shoda-prisudku-s-podmetem/doplnovani-rod-muzsky/cviceni.html

M – geometrie (pravý úhel + opakování uč. 4. tř. 2. díl)

– PRAVÝ ÚHEL: z M g – rýsování rovnoběžek, uč. 4- 2. díl sleduj 50/1, 3, čti růžový rámeček. Dále 50/4, 5 čti a 50/6 ústně rozhodni

– plň z dokumentu celou stranu 56. Práci vyfoť a pošli do pátku 13.5. včetně.

 ZEMĚPIS – OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ (zadání pro nemocné i zdravé)

– čti 52 – 57

– vytiskni (pokud nemáš možnost, napiš, vytisknu, pošlu) náš PL  „BÁDÁNÍ OKOLO OBYDLÍ V ČEJKOVÍCÍCH“ OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ – rostliny . Nadepiš nadpis OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ. Až budeš moci na krátké vycházky, projdi se a vyhledej co nejvíce rostlin, keřů, stromů, bylin z PL. Není povinností najít všechny. Na místo jiné napiš ty, které na obrázcích v nabídce nejsou. Známkovat budu snahu.

Termín odevzdání pro všechny je čtvrtek 19.5.2022.

st 11.5.

UPOZORŇUJI, ŽE DNES JE TERMÍN ODEVZDÁNÍ PRÁCE ZE VČEREJŠÍHO ZEMĚPISU, viz. Út 10.5.

Čj – podmět a přísudek holý a rozvitý:

– piš zápis

– vypracuj PL, nalep do SŠ Základní skladební dvojici

– SŠ 117/7 b (opiš celé věty, urči podmět a přísudek)

M – ZLOMKY

– sleduj 13/ zelený rámeček + zapiš ho

– SŠ 13/8, 15/1, 15/3, 4 (piš zlomky do sešity)

po 9.5. SHRNUTÍ O PODS. JMÉNECH

Čj – uč. 113 – čti, ústně odpovídej na otázky

– PS 35/8, 9, 36/13 a, b (do SŠ piš vždy 3 věty s libovolnými spojeními a podstvhni pods. jména a slovesa)

M – ZLOMKY – úvod

– sleduj https://www.youtube.com/watch?v=4s9tIyhUYIA

– 12/2, 4 čti a ukazuj

– 12/5 čti a ukazuj

– SŠ zápis podle spolužáka, zde potřebný PL vyvození

dějepis – JIŘÍ Z PODĚBRAD

– čtI 46 – 47, sleduj https://www.youtube.com/watch?v=hSsb4yPkRNs&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=46

– VLADISLAV JAGELLONSKÝ  a LUDVÍK JAGELLONSKÝ

– čti 47 – 48, sleduj https://www.youtube.com/watch?v=RAGlpFbYgfs&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=48

– piš zápis

______________________________________________________________

po  16.5.

dějepis – 

zapamatuj si (48)

PS 25

výprava za poznáním (str 49)

 

 

út 10.5.

Čj – STAVBA VĚTY JEDNODUCHÉ

pá 6.5. NEMOCNÝM PŘEJEME BRZKÉ UZDRAVENÍ, SNAD SE V PONDĚLÍ SETKÁME V CO NEJVĚTŠÍM POČTU!

Čj – PS 32 Co už umím

– PS 34 dokonči

– PS 35/7

M geometrie:

– sleduj RÝSOVÁNÍ ROVNOBĚŽEK DANÝM BODEM, uč. 44/1 M g – rýsování rovnoběžek, uč. 4- 2. díl

– vypracuj PL M g – rovnoběžky procházející daným bodem, 5.5.

– vypracuj z učebnice 44/2, 3, 4

čtení: – čti slespoň 20 minut vlsatní četbu

 

čt 5.5.

Čj – PL 50/3. sl., 51/celé PS vzory rodu mužského – SLOUPCE

– PS 27/6 (kdo nemá)

– PS 34/3, 4

 

st. 3.5.

Čj – PS 31, 33 celá, 32/7, 8

M – SŠ 7/2, 6

pondělí 2.5.

 

Čj – PS 30/celá

  • PL sloupce 20/3. sloupec (podtrhni podstatná jména a slovesa)

M geometrie –

RÝSOVÁNÍ ROVNOBĚŽEK – nové učivo

  • Sleduj postup uč. 1. díl 39/1
  • Rýsuj 39/2, 3, 4
  • Rýsuj

1. Narýsuj přímku a.

2. Narýsuj přímku b, která je rovnoběžná s přímkou a.

3. Vpravo nahoře napiš jejich zápis.

4. Zkontroluj, že máš vše pojmenované.

 

1. Narýsuj přímku c.

2. Narýsuj přímku d, která je rovnoběžná s přímkou c.

3. Vpravo nahoře napiš jejich zápis.

4. Zkontroluj, že máš vše pojmenované.

 

1. Narýsuj přímku e.

2. Narýsuj přímku f, která je rovnoběžná s přímkou e.

3. Vpravo nahoře napiš jejich zápis.

4. Zkontroluj, že máš vše pojmenované.

 

1. Narýsuj přímku t.

2. Narýsuj přímku ť, která je rovnoběžná s přímkou t.

3. Vpravo nahoře napiš jejich zápis.

4. Zkontroluj, že máš vše pojmenované.

 

DějepisDoba pohusitská

 

Po bitvě u Lipan h______ a katolíci konečně usedli k jednacím stolům.

Z__________ Lucemburský si přeje českou korunu (rok 1 436).

Zikmund si české k_________ moc neužil.

Dědic král L________ řečený Pohrobek se zatím nemohl své funkce ujmout (byl příliš mladý).

O českou korunu přestal být z_________.

Nastalo dlouhé bez__________.

Šlechtic Jiří z Poděbrad říká: „Tady bude p__________!“

Ladislav dorostl koruny a lid ho překřtil na krále H___________.

Za krále Holce byla v Čechách za groš o______ (lid žil v blahobytu). Ladislav ale hned za rok umírá.

Českým králem byl zvolen Jiří z P_________.

Teprve až v r. 1____ bylo jasně prokázáno, že Ladislav zemřel na leukémii.

 čt 7.4.

DÚ pro přítomné: 

online + podpis (dávej další) https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/karticky-pravopis-koncovek-vzoru-pan/index.html 

Čj – vzor PÁN:

 – karta v PS, vzor pán: barevně označ koncovky podle spolužáka, uč se zpaměti skloňovat vzor pán 

 – skloňuj podle vzoru PÁN slovo PES ve všech pádech obou čísel. Stejně tak slovo PÁV.

– PL sloupce 43/1. sloupec (piš i vzor pán V DANÉM TVARU: … pánovi, pány, s pány…) 

– trénuj: PS vzory rodu mužského – SLOUPCE

M geometrie – 

přírodověda – 

Adresa školy

Základní škola T. G. Masaryka Čejkovice, okres Hodonín, příspěvková organizace
Školní 800
696 15 Čejkovice

kontakty

518 362 503, 606 629 364
zs.tgm@centrum.cz
info@zstgmcejkovice.cz
jidelna@zstgmcejkovice.cz
www.zstgmcejkovice.cz
Datová schránka ID: 22cpep7

< 2022 >
Květen
PoÚtStČtSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031