4.A třída

Dobrý den,
vítám všechny rodiče i žáky na nové stránce třídy 4. A.
Zde budou k dispozici domácí úkoly, informace ze života naší třídy.
Třídní učitelka
Mgr. Petra Hájková

ROZVRH VIDEOKONFERENCÍ PŘI DISTANČNÍ VÝUCE

PONDĚLÍ

8,00 – 8,30

M 1. SKUPINA

8,30 – 9,00

M 2. SKUPINA

9,00 – 9,30

VL-Z 1. SKUPINA

9,30 – 10,00

VL-Z 2. SKUPINA

ÚTERÝ

8,00 – 8,30

M 1. SKUPINA

8,30 – 9,00

M 2. SKUPINA

9,00 – 9,30

PŘ  1. SKUPINA

9,30 – 10,00

PŘ  2. SKUPINA

STŘEDA

8,00 – 8,30

VL-D 1. SKUPINA

8,30 – 9,00

VL-D 2. SKUPINA

9,00 – 9,30

AJ 1.SKUPINA

9,30 – 10,00

AJ  2. SKUPINA

ČTVRTEK

8,00 – 8,30

ČJ 1. SKUPINA

8,30 – 9,00

ČJ 2. SKUPINA

9,00 – 9,30

M 1. SKUPINA

9,30 – 10,00

M 2. SKUPINA

PÁTEK

8,00 – 8,30

ČJ 1. SKUPINA

8,30 – 9,00

ČJ 2. SKUPINA

9,00 – 9,30

M 1. SKUPINA

9,30 – 10,00

M 2. SKUPINA

STŘEDA  20.LEDNA 2021
Distanční výuka č. 13

MATEMATIKA

 

Opakování učiva

 • M2. díl  str. 8 cv. 2 – do M-D zapiš datum 20.1. str. 8 cv. 2  –  porovnávej čísla
 • M2. díl str. 8 cv. 3 – do M-D zapiš str. 8 cv. 3 –    vypočítej bez zkoušky 1.2.3.4. příklad, výsledky tohoto úkolu pošli na můj mail TERMÍN 22.1.

Zaokrouhlování procvič na

ČESKÝ JAZYK

Slovesa

do sešitu ČJ-D napiš datum 20.1.  str. 55 cv. 1  

 • vypiš silně vyznačená slovesa
 • urči osobu číslo a čas

Hledej slovesa na https://www.umimecesky.cz/strilecka-slovesa?source=explicitKC# + přidej  dobrovolný úkol – napiš na mail kolik levlů jsi zvládl – termín 22.1.

VL-D

Přemyslovci 

 AJ

PS s. 11, cv. 6
– uč. s. 14, cv. 6 – piš 5 vět do sešitu
– uč. s. 14, cv. 5a – říkej nahlas čísla
– cv. 5b – piš do sešitu čísla podle poslechu:
(Page 14, Exercise 5b)
ÚTERÝ 19.LEDNA 2021
Distanční výuka č. 12

MATEMATIKA

 

Opakování učiva

 • M2. díl  str. 6 cv. 22 – do M-D zapiš datum 19.1. str. 6 cv. 21  – vypočítej bez zkoušky 1.2.3.4. příklad
 • M2. díl str. 6 cv. 20 – do M-D zapiš str. 6 cv. 22 – vypočítej bez zkoušky 1. a 2. sloupec (4 příklady)
 •  oba úkoly zkontrolujeme 22.1.

Zaokrouhlování procvič na

ČESKÝ JAZYK

Slovesa

do sešitu ČJ-D napiš datum 19.1.  str. 55 cv. 5  

 • cvičení opiš, doplňuj správně i/y
 • vypiš 4 slovesa a urči osobu, číslo a čas
 • Oba úkoly zkontrolujeme 22.1. 

Procvičuj zvratná slovesa ve hře https://wordwall.net/resource/9550545/slovesa-zvratná

Živočichové 

 

Čtení

Oldřich a Božena
 • posílám ti text na tvůj mail
 • přečti
 • do sešitu ČT napiš datum 19.1. a napiš odpovědi na otázky – zkontrolujeme v pátek 22.1.
 • podívej se video o této pověsti https://www.youtube.com/watch?v=CuPPTMhkZ2Y

 

PONDĚLÍ 18.LEDNA 2021
Distanční výuka č. 11

MATEMATIKA

 

Opakování učiva

 • M2. díl  str. 6 cv. 19 – do M-D zapiš datum 18.1. str. 6 cv. 19  – opisuj sloupce a počítej 
 • M2. díl str. 6 cv. 20 – do M-D zapiš str. 6 cv. 20 a piš čísla podle zadání
 •  oba úkoly zkontrolujeme 21.1.

Zaokrouhlování procvič na

Čísla do milionu

ČESKÝ JAZYK

Slovesa

 

VL-Z

Pracujeme s mapou 

 • při videokonferenci budeme hledat hraniční pohoří a jejich nejvyšší vrcholy
 • procvič i v domácí úloze: do sešitu zapiš datum 18.1., hledej na mapě a zapiš odpovědi, zkontrolujeme 25.1.

1. nejvyšší vrchol a jeho nadmořská výška pohoří Český les

2. nejvyšší vrchol a jeho nadmořská výška pohoří Moravskoslezské Beskydy 

3. nejvyšší vrchol a jeho nadmořská výška pohoří Jizerské hory

4. Najdi Sněžku a Klínovec,  změř pravítkem vzdálenost vzdušnou čarou a přepočítej podle měřítka mapy na kilometry

AJ

Opakuj si anglickou abecedu
– uč. s. 14, cv. 3 – hláskuj slova, rozděl je do sloupců podle členů
– zopakuj si číslovky – PS s. 11, cv. 4
– PS s. 11, cv. 5 + poslech č. 1.6 z CD

 

PÁTEK 15.LEDNA 2021
Distanční výuka č. 10

MATEMATIKA

 

Opakování učiva

 • M2. díl  str. 4 cv. 9 – do M-D zapiš datum 15.1. str. 4 cv. 9  – opisuj sloupce a počítej 
 • RADA: násobení 45 . 3 = 40 . 3 + 5 . 3
 •              dělení 72 :4= rozděl 72 na dvě čísla dělitelná čtyřmi ( 40,32)
 • zkontrolujeme 19.1.

Zaokrouhlování procvič na

ČESKÝ JAZYK

Slovesa

 • při videokonferenci
 • Čj str 50 cv. 2 přečti zadání, připomeň si co je INFINITIV (neurčitý tvar)  v růžovém rámečku
 • do sešitu ČJ-D napiš datum 15.1.  str. 50 cv. 2 –   splň první a druhý sloupec  zkontrolujeme při videokonferenci 19.1.
 • opakuj určování osoby, čísla, času u sloves na https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloveso_cas2.htm – 1. cvičení

 

 

 

ČTVRTEK 14.LEDNA 2021
Distanční výuka č. 9

MATEMATIKA

Čísla do milionU

 • M2.díl do sešitu M-D zapiš datum 14.1. str. 6 cv. 18 a zapiš čísla z úkolů a,b,c,d,e,f – tato čísla pošli na můj mail nejpozději 15.1. – pozdější termín neakceptuji

 

Opakování učiva

ČESKÝ JAZYK

 Slovesa

 • při videokonferenci 
 • Čj str 53 cv. 3 a,b – prohlédni, přečti zadání
 • do sešitu ČJ-D napiš datum 14.1.  str. 53 cv. 3.a –  vyber si 4 slovesa zvratná (je u nich se, si) a použij je ve větách zkontrolujeme 18.1.

           do ČJ- D připiš 3.b – vyber 4 slovesa a použij je ve větách zkontrolujeme 18.1

Opakujeme i/y po obojetných souhláskách

https://onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova&topic=06.+Slova+po+V+-+chyt%C3%A1ky#selid vyber si cvičení

 

Čtení

 Čítanka str. 74 – 76
 • přečti
 • projdi si ústně úkoly 1,2,3,4 na str. 76 
 • pokud jsi aktivní splň dobrovolně úkol 7 na str. 75 – termín nejpozději 19.1. smile

AJ

Aj – nauč se anglickou abecedu zpaměti podle uč. s. 10, cv, 1 + poslech:
(Page 10, Exercise 1)
– PS s. 8, cv. 3 + poslech č. 1.5 z CD v pracovním sešitě
– PS. s. 10, cv. 1 + spelling zapsaných slov 

 

STŘEDA 13.LEDNA 2021
Distanční výuka č. 8

MATEMATIKA

Čísla do milionU

Opakování učiva

M str. 55 cv. 5,6 – do M-D zapiš datum 13.1. str. 55 cv. 5 písemně násob, cv. 6 písemně děl bez kontroly- zkontrolujeme 15.1.

ČESKÝ JAZYK

Procvičujeme slovní druhy 

Procvičujeme slovesa

 • ČJ str. 49 cv. 1 
 • pročti, pozoruj slovesa – pozor se není sloveso (často se vedle slovesa vyskytuje, vysvětlíme ve čtvrtek)
 • do sešitu ČJ-D napiš datum 13.1.  str. 49 cv. 1 a všechna slovesa vypiš zkontrolujeme při videokonferenci 15.1.

Procvičujeme vyjmenovaná slova

 • ČJ str. 49 cv. 2 (do ČJ-D napiš datum 13.1. Str. 49 Cv. 2)  opiš cvičení, označ potíže,  v posledních třech větách urči číslicí slovní druhy, zkontrolujeme při videokonferenci 15.1.

 

VL-D
 Přemyslovská knížata, Slavníkovci

 

ÚTERÝ 12.LEDNA 2021
Distanční výuka č. 7

MATEMATIKA

Čísla do milionu

Opakování učiva

M str. 55 cv. 3,4,7 – do M-D zapiš datum 12.1. str. 55 cv. 3 písemně sčítej a odčítej, cv. 4,7  výpočet a odpověď – zkontrolujeme 14.1.

ČESKÝ JAZYK

Procvičujeme slovní druhy 

Procvičujeme slovesa

Procvičujeme vyjmenovaná slova

 • ČJ str. 48 cv. 7 (do ČJ-D napiš datum 12.1. Str. 48 Cv. 7)  opiš cvičení, označ potíže, zkontrolujeme při videokonferenci 14.1.

 

Čtení

Připomeň si osobu Svatého Václava z rodu Přemyslovců, pošlu ti text na tvůj mail

 Živočichové obratlovci a bezobratlí, hmyz
 • probereme při videokonferenci
 • do sešitu Př nakresli a popiš vývoj běláska zelného úkol 5 str. 19 – zkontrolujeme 19.1. 
 • podívej se na video Život motýla  https://www.youtube.com/watch?v=kVm5k99PnBk 

 

PONDĚLÍ  11.LEDNA 2021
Distanční výuka č. 6

MATEMATIKA

Čísla do milionu

Opakování učiva

M str. 55 cv. 1,2 – do M-D zapiš datum 11.1. str. 55 cv. 1 opisuj a počítej zpaměti, cv. 2 výpočet a odpověď – zkontrolujeme 12.1.

ČESKÝ JAZYK

Procvičujeme slovní druhy 

Procvičujeme slovesa

Procvičujeme vlastní jména

 • ČJ str. 48 cv. 6 (do ČJ-D napiš datum 12.1. Str. 48 Cv. 6) dopiš cvičení, označ potíže, probereme je při kontrole v úterý 12.1.

 

VL-Z

Pracujeme s mapou ČR

 • Při videokonferenci
 • Vyhledej na mapě a zapiš  do sešitu VL-Z  (napiš datum 11.1.)odpovědi na tyto hádanky:

1. Zjisti jméno řeky, která protéká městy Český Krumlov a České Budějovice

2. Napiš název hradu v městě Brně

3. Napiš název zříceniny ležící na východ od města Tábor

4. Napiš název lázní ležících severovýchodně od Hodonína

ZKONTROLUJEME 18.11.

AJ
 Ke cvičením z učebnice s.10 budeš potřebovat poslechy:
– cv. 1 – nauč se anglickou abecedu (Page 10, Exercise 1 and 4a)
– cv. 2 – zpívej si písničku (Page 10, Exercise 2)
– cv. 3 – piš do sešitu slova podle diktátu (Page 10, Exercise 3)
– na videokonferenci se nauč hláskovat své jméno

 

PÁTEK 8.LEDNA 2021
Distanční výuka č. 5

MATEMATIKA

Opakujeme písemné dělení  

 • Při videokonferenci
 • M učebnice str. 49 cv. 12. počítej do M-D (napiš datum 8.1. STR. 49 CV. 12) opisuj příklady, počítej, výsledky pošli na můj mail nejpozději 11.1., pozdější odpovědi neakceptuji.

Opakuj převody jednotek délky na https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-delky/prevody-jednotek-delky/priklady1h.htm – vypracuj cvičení 9,10

ČESKÝ JAZYK

Procvičujeme slovní druhy

Procvičujeme vlastní jména 

 • při videokonferenci
 • učebnice str. 48 růžový rámeček Zopakujte si – dobře pročti, pomůže ti u následujícícho úkolu
 • ČJ str. 48 cv. 6 (do ČJ-D napiš datum 8.1. Str. 48 Cv. 6) napiš 5 řádků, označ potíže, probereme je při kontrole v úterý 12.1.

 

Aj

Nauč se abecedu – uč. s. 10, cv. 1 + poslech
(Page 10, Exercise 1 and 4a)
– zpívej si písničku:
– PS s. 8, cv. 2 – napiš slova a hláskuj je

 

ČVRTEK 7.LEDNA 2021
Distanční výuka č. 4

MATEMATIKA

Opakujeme písemné násobení  do 10 000

 • Při videokonferenci
 • M učebnice str. 48 cv. 2. počítej do M-D (napiš datum 7.1. STR. 48 CV. 2) opisuj příklady, počítej, výsledky pošli na můj mail nejpozději 8.1., pozdější odpovědi neakceptuji.

Opakuj převody jednotek délky na https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-delky/prevody-jednotek-delky/priklady1h.htm – vypracuj cvičení 7, 8, do M-D zapiš kolik bylo správně doplněno, zkontrolujme v pondělí 11.1.

ČESKÝ JAZYK

ČJ učebnice str. 45 cv.7

 • probereme při videokonferenci, připrav si kartičku s i/y

ČJ učebnice str. 47 cv. 1

 • přečti
 • do sešitu ČJ-D zapiš datum 7.1. STR. 47 CV.1  opiš do sešitu první, druhou a třetí větu. Číslicí urči slovní druhy, ZKONTROLUJEME V PONDĚLÍ PŘI VIDEOKONFERENCI 

Procvičuj slovesa neurčitá (končí na -t, -ti, nemůžeme určit osobu, číslo, čas) a určitá (učíme osobu, číslo a čas) na https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/urcite-a-neurcite-tvary/vyhledavani.html 

 

ČTENÍ

Přečti si o knížeti Václavovi ČT str. 88 – 89, pokud jsi aktivní smile splň dobrovolný úkol 5 na str. 89. Pošli na můj mail do 12.1. smile

 

 

STŘEDA 6.LEDNA 2021
Distanční výuka č. 3

MATEMATIKA

Opakujeme počítání do 10 000

 • Matematické minutovky str. 21 cv. 41 – 1. a 2. řádek
 • M učebnice str. 45 cv. 1 pozoruj příklady a výsledky v růžovém, modrém a zeleném čtverci, potom počítej do M-D (napiš datum 6.1. STR. 45 CV. 2) opisuj příklady, počítej, kontrolu provedeme  v pátek

Opakuj převody jednotek délky na https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-delky/prevody-jednotek-delky/priklady1h.htm – vypracuj 4.,5. a 6. cvičení

ČESKÝ JAZYK

ČJ učebnice str. 46 cv. 1 

 • přečti, ústně doplňuj i/y (označ si co nevíš, probereme při videokonferenci ve čtvrtek)
 • do sešitu ČJ – D zapiš datum 6.1. STR. 46 CV. 1  a písemně splň úkol 1.g

ČJ učebnice str. 46 cv. 3

 • celé ústně projdi, připrav si problémy na čtvrteční videokonferenci z ČJ
 • do sešitu ČJ-D zapiš STR. 46 CV.3 a zapiš 7 vět, ZKONTROLUJEME VE ČTVRTEK PŘI VIDEOKONFERENCI Z ČJ

 

VLASTIVĚDA – DĚJEPIS

Opakujeme a probíráme Přemyslovce

          a díl Svatý Václav https://decko.ceskatelevize.cz/videa?g=podle-poradu&porad=1016057#D 

 

ÚTERÝ 5.LEDNA 2021
Distanční výuka č. 2

MATEMATIKA

Opakujeme počítání do 10 000

 • při videokonferenci
 • do M-D (napiš dnešní datum 5.1.)  zapiš  dva příklady písemného násobení 6 542 . 6, 8 745 . 4 a dva příklady písemného dělení 8 179 : 5, 4 564 :7 – ve čvrtek zkontrolujeme výsledky

Opakuj převody jednotek délky na https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-delky/prevody-jednotek-delky/priklady1h.htm – vypracuj 1.,2. a 3. cvičení

ČESKÝ JAZYK

DO ČJ-D (napiš dnešní datum  5.1.) a zapiš sem 

 1. vyjmenovaná slova po Z a urči číslicí slovní druhy
 2. Zapiš z učebnice STR. 45 CV.3 a cvičení opiš

      Zkontrolujeme ve čtvrtek

Procvičuj slovní druhy na https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-slovni-druhy-1-uroven/854 

ČTENÍ

Čítanka str. 71 – 73

PŘÍRODOVĚDA

Živočichové

 • Společné znaky živočichů probereme při videokonferenci
 • do sešitu Př splň úkol na str. 17 obrázek počítače – zkontrolujeme příští Př 12.1.

 

PONDĚLÍ 4.LEDNA 2021
Distanční výuka č. 1
Probereme pravidla distanční výuky při videokonferenci, nachystej si sešity školní i domácí do ČJ a M

MATEMATIKA

Procvičuj učivo na 

V úterý 5.1. při videokonferenci zkontrolujeme v M- D počet chyb

ČESKÝ JAZYK

Opakuj učivo na https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/souhrnne-diktaty/procvicovaniBLMPSV1.htm  splň cvičení 1 a 2, do ČJ-D zapiš u obou cvičení počet chyb a známku, zkontrolujeme v úterý při videokonferenci

ANGLICKÝ JAZYK

Zopakuj si pravidla tvoření množného čísla a připomeň si slovíčka z tabulky  v uč. s. 11, cv. 9 + poslech:
(Page 11, Exercise 9)
– uč. s. 11, cv. 10 – popiš obrázek pomocí vazby There is…, There are…
– PS s. 9, cv. 6 – hledej rozdíly
VLASTIVĚDA – ZEMĚPIS
Probereme při videokonferenci, nachystej si mapu z učebnice, sešit, pouzdro, pastelky

Využíváme nové probookyy

        Týden 7.  –  11. prosince

 • učíme se s nově zakoupenými probooky
 • vyrábíme vánoční dárky
 • když nesmíme zpívat, zkoušíme alespoň bubnovat

27.11.

Distanční výuka č.27 – určitě poslední smile

 

Matematika: 

Procvičujeme písemné dělení

 • při videokonferenci

Opakujeme pamětné počítání

 • M str. 26 cv. 30 písemně 2. sloupec

Opakujeme slovní úlohy

 • při videokonferenci
 • M str. 27 cv. 35, 36  – příklady, oddpověď

Opakujeme pamětné násobení a dělení

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=44.+N%C3%A1soben%C3%AD+mimo+rozsah+mal%C3%A9+n%C3%A1sobilky#selid  název 03

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=45.+D%C4%9Blen%C3%AD+mimo+rozsah+mal%C3%A9+n%C3%A1sobilky#selid název 03

 

Český jazyk

Opakujeme vyjmenovaná slova po P

 • při videokonferenci
 • ČJ str. 36 cv. 2 – přečti a zdůvodňuj i/y
 • opiš cvičení do sešitu
 • vyhledej všechna podstatná jména, podtrhni modře
 • vyhledej všechna slovesa, podtrhni zeleně
 • procvičuj i/y na

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/rozlisovani-dvojic/cviceni1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/rozlisovani-dvojic/cviceni2.htm

 

26.11.

Distanční výuka č.26

 

Matematika: 

Procvičujeme písemné dělení

 • M str. 28 cv. 43,44  vždy písemně výpočet a odpověď

Opakujeme pamětné počítání

 • M str. 26 cv. 30 písemně 1. sloupec
 • Videokonference: zkontroluj podle mailu příklady, pošli počet chyb (Termín: 27.11)

Opakujeme písemné násobení

 • M str. 31 cv.13 zbývající příklady do sešitu

 

Český jazyk

Opakujeme vyjmenovaná slova po M

 • Na videokonferenci

Pokračujeme na vyjmenovaná slova po P

 • ČJ str. 36 cv. 1 – přečti a zdůvodňuj i/y
 • Do sešitu napiš první a poslední větu
 • V první větě urči číslicí slovní druhy
 • Poslední věta je souvětí – napiš jeho vzorec

Procvičuj slovní druhy

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Slovn%C3%AD+druhy&topic=01.+Ur%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD+slovn%C3%ADch+druh%C5%AF#selid  procvičuj 03b

Čtení

Čítanka str. 29 – 31

Podívej se na další pověst https://www.youtube.com/watch?v=dLhHAZ6RMus

25.11.

Distanční výuka č.25

 

Matematika: 

Procvičujeme písemné dělení

 • M str. 28 cv. 47,48 vždy písemně výpočet a odpověď

Opakujeme písemné násobení

 • M str. 31 cv. 13 písemně 1.-5. příklad

Opakujeme zaokrouhlování

 

Český jazyk

Opakujeme vyjmenovaná slova po M

Český jazyk str. 35 cv.6

 • pročti, ústně zdůvodňuj i/y
 • Do sešitu napiš první a poslední větu
 • V první větě urči číslicí slovní druhy
 • Vzpomeň si na vzorce souvětí (např. V1 a V2.), poslední věta je souvětí, jsou v ní 3 věty, V1  V2  V3, napiš vzorec tohoto souvětí, nezapomeň najít spojky, čárky ve větě, tečky na konci – to do vzorce patří
 •  Pošli mi ho na mail (Termín: 26.11.)

Procvičuj i/y na https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/pravopisna-cviceni/diktaty-M1.htm

VL-D

Shrneme Velkomoravskou říši

AJ: 

opakuj si číslovky do 100  – PS s. 7, cv. 4, 6

24.11.

Distanční výuka č.24

 

Matematika: 

Procvičujeme písemné dělení, násobení a dělení mimo obor násobilky

 • při videokonferenci
 • spočítej doma do sešitu i s kontrolou 606 : 3, 517 : 5, 497 :7
 • Procvičuj násobení a dělení mimo obor násobilky

https://onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=40.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+%C4%8D%C3%ADsly+10%2C+100#selid     procvičuj název 02

https://onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=44.+N%C3%A1soben%C3%AD+mimo+rozsah+mal%C3%A9+n%C3%A1sobilky#selid  procvičuj název 02

https://onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=45.+D%C4%9Blen%C3%AD+mimo+rozsah+mal%C3%A9+n%C3%A1sobilky#selid   procvičuj název 02

Český jazyk

Opakujeme vyjmenovaná slova po M

Český jazyk str. 35 cv. 5 a

ČJ str. 35 cv. 5 b

 • projdi, doplňuj chybějící písmena
 • Napiš do sešitu poslední tři věty, urči číslicí slovní druhy
 • Zkontroluj podle mailu

Napiš, počet chyb u slovních druhů ( termín 25.11.)

 

 • Dělení semenných rostlin podle stonku  – probereme při videokonferenci
 • LIST str. 14 – přečti zelenou větu pod nadpisem
 • Nakresli do sešitu obrázek listu a popiš ho podle učebnice
Čtení

Odpočívej při https://www.youtube.com/watch?v=bSwvfqCnCiY&t=2s 

23.11.

Distanční výuka č.23

 

Matematika: 

Procvičujeme písemné dělení, násobení a dělení mimo obor násobilky

 • při videokonferenci
 • spočítej doma do sešitu i s kontrolou 322 : 8, 248 : 4, 907 :9

Procvičuj násobení a dělení mimo obor násobilky

https://onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=40.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+%C4%8D%C3%ADsly+10%2C+100#selid     procvičuj název 01

https://onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=44.+N%C3%A1soben%C3%AD+mimo+rozsah+mal%C3%A9+n%C3%A1sobilky#selid  procvičuj název 01

https://onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=45.+D%C4%9Blen%C3%AD+mimo+rozsah+mal%C3%A9+n%C3%A1sobilky#selid   procvičuj název 01

Český jazyk

Opakujeme vyjmenovaná slova po M

Český jazyk str. 34 cv. 1

 • pročti, ústně zdůvodňuj i/y
 • opiš poslední větu do sešitu, urči číslicí slovní druhy (rada: až – 6, tak  – 6)
 • zkontroluj podle řešení na tvém mailu

ČJ str. 34 cv. 2a – ústně, cv. 2b písemně.

 

AJ

 tel. čísla – PS s. 6, cv. 3 + poslech CD 1.4
– číslovky do 20, desítky 100 – trénuj výslovnost i psaní
(Page 8, Exercise 5)
– online procvičování:
Vl – Z
Opakujeme kraje a krajská města při videokonferenci
Nové učivo ČR – demokratický stát probereme při videokonferenci, učivo si zopakuj na https://edu.ceskatelevize.cz/video/2234-demokracie 

20.11.

Distanční výuka č.22

 

Matematika: 

Procvičujeme příklady písemného dělení:

 • při videokonferenci
 • spočítej doma do sešitu i s kontrolou 279:6, 397:5

Procvičuj dělení na

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/deleni-6-7-8-9/priklady.html

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/deleni-6-7-8-9-typ2/priklady.html

Český jazyk

Opakujeme vyjmenovaná slova po M

Český jazyk str. 32 cv. 5

 • doplň správně slova z nabídky a napiš věty do sešitu
 • v 1.,2. a 3. větě urči číslicí slovní druhy (pošlu ti na mail správné řešení, zkontroluj si a oprav)
 • procvičuj slovní druhy https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php  

19.11.

Distanční výuka č.21

 

Matematika: 

Probereme nový typ příkladů písemného dělení:

 • vyvození postupu při videokonferenci
 • doma procvič M str. 26 cv. 23 vypočítej do sešitu i se zkouškou poslední čtyři příklady (606:8, 520:6, 381 :4, 546:9)

Procvičuj násobilku na https://www.umimematiku.cz/presouvani-nasobeni-pod-sebou-2-uroven/276

https://www.umimematiku.cz/pocitani-deleni-jednociferne-2-uroven/441

Český jazyk

Opakujeme vyjmenovaná slova po M

 

Čtení

Čítanka str. 84 – 86 – přečti pověst v Velké Moravy o knížeti Svatoplukovi a jeho synech,
na mail pošli odpověď na úkol 4 (termín nejpozději 20.11.)

18.11.

Distanční výuka č.20

 

Matematika: 

Procvičujeme písemné dělení:

 • vypočítej do sešitu příklady: 985 : 4,  742 : 3,  580 : 5,  794 : 6, proveď zkoušku na písemné násobení
 • M str. 24 cv. 13, str. 25 cv. 20 do sešitu příklad (písemné dělení, zkoušku nedělej) a odpověď

Opakuj písemné sčítání, odčítání a násobení M str. 24 cv. 14 – opiš a vypočítej

Český jazyk

Opakujeme vyjmenovaná slova po M

Čj str. 31 cv. 2 a,b

 • celé ústně zdůvodni, připrav si potíže na čtvrtek videokonference ČJ
 • do sešitu napiš úkol 2a
 • v tomto úkolu v první a poslední větě urči číslicí slovní druhy

Procvičuj vyjmenovaná slova na https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/slovni-spojeni/cviceni5A.htm 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/slovni-spojeni/cviceni5B.htm 

Napiš mi na mail, jak se ti procvičování podařilo.

Vlastivěda – dějepis

Při videokonferenci opakujeme pravěk, Kelty, první Slovany

Doma pokračuj učivem o Velké Moravě – přečti uč. str. 13 POČÁTKY VELKOMORAVSKÉ ŘÍŠE

                                                                                                          PŮSOBENÍ KONSTANTINA A METODĚJE

Podívej se na https://www.youtube.com/watch?v=AsZ3BKahhE8 

16.11.

Distanční výuka č.19

 

Matematika: 

Procvičujeme písemné dělení:

 • na videokonferenci
 • M str. 25 cv. 16 poslední tři příklady (963 :4, 765 :6, 657 :4) i s kontrolou na písemné násobení

Opakuj písemné sčítání – Minutovky str. 16 cv. 31 3.a 4. řádek bez kontroly

Opakuj písemné odčítání – Minutovky str. 19 cv. 37 3.a 4. řádek bez kontroly

Český jazyk: 

Opakujeme vyjmenovaná slova po M

 • zopakuj si řadu vyjmenovaných slov po M – ústně
 • do sešitu zapiš z vyjmenovaných slov po M 5 sloves, 3 podstatná jména, 1 zájmeno, 1 vlastní jméno
 • ČJ str. 31 cv. 1 přečti, ústně zdůvodňuj i/y po m, písemně do sešitu splň úkol f – na každé silně vytištěné slovo vymysli a napiš větu, celkem tedy 4 věty
 • učivo úkolu f procvič na

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/rozlisovani-dvojic/cviceni1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/rozlisovani-dvojic/cviceni2.htm

Procvičuj slovní druhy https://onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

Aj

opakuj si číslovky 0 – 20 (i písemně)
– nauč se říkat anglicky své tel. číslo
– PS s. 6, cv. 3 + poslech z CD č. 1.4
– na VK si nachystej tabulku
Přírodověda
(místo VL-Z, za úterní státní svátek)

 

Učivo KOŘENY, STONEK, LIST
 • probereme při videokonferenci
 • učivo si procvič na

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/koren/ucime-se/prezentace.htm

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/stonek/ucime-se/prezentace.htm

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/list/ucime-se/prezentace.htm

Koukni na pěkné video – KLÍČENÍ FAZOLE https://www.youtube.com/watch?v=O8agvyms7ik

OPAKOVÁNÍ ROSTLIN

Posílám na tvůj mail testík na zkoušení z učiva o rostlinách a houbách. Vypracuj, ofoť, nebo jen doplň word a pošli. Je to na známky. Termín: 20.11. Podle tohoto testu pak budu ústně zkoušet přírodovědu.

13.11.

Distanční výuka č.18

 

Matematika: 

Procvičujeme písemné dělení:

 • na videokonferenci

 Procvičuj dělení se zbytkem:

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/sladke-mlsani/priklady2.htm 

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/sladke-mlsani/priklady2.htm 

Opakuj písemné sčítání – Minutovky str. 16 cv. 31 1.a 2. řádek bez kontroly

Opakuj písemné odčítání – minutovky str. 19 cv. 37 1.a 2. řádek bez kontroly

Český jazyk: 

Opakujeme vyjmenovaná slova po L, B

 • procvičíme při videokonferenci

Procvičuj slovní druhy https://onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php 

Čtení

Připomeň si svátek svatého Martina, posílám na tvůj mail komiks s úkoly do sešitu čtení. Vypracované úkoly ofoť, pošli na můj mail.

Termín: nejpozději 13.11.

12.11.

Distanční výuka č.17

 

Matematika: 

Procvičujeme písemné dělení:

 • na videokonferenci
 • do sešitu vypočítej a udělej zkoušku písemným násobením 720:3, 840:2, 876:3, 472:4

Procvičuj dělení se zbytkem:

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/sladke-mlsani/priklady5.htm 

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/sladke-mlsani/priklady6.htm 

Český jazyk: 

Opakujeme vyjmenovaná slova po L

Čtení

Připomeň si svátek svatého Martina, posílám na tvůj mail komiks s úkoly do sešitu čtení. Vypracované úkoly ofoť, pošli na můj mail.

Termín: nejpozději 13.11.

11.11.

Distanční výuka č.16

 

Matematika: 

Procvičuj dělení:

 https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/deleni-6-7-8-9/priklady.html 

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/deleni-6-7-8-9-typ2/priklady.html

Procvičuj dělení se zbytkem:

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/sladke-mlsani/priklady2.htm

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/sladke-mlsani/priklady3.htm

Český jazyk: 

Opakujeme vyjmenovaná slova po L

ČJ str. 29 cv. 7

ČJ str. 29 cv. 8

 • přečti
 • vyhledej a do sešitu napiš slova s kořenem pis-, lep-, kořen červeně zakroužkuj, modře označ předponu, zeleně příp. část

Na zítřejší videokonferenci do Čj si připrav kartičku    i    y

Vlastivěda – dějepis

 • Učivo o Velké Moravě probereme při videokonferenci
 • Velkomoravskou říši si procvič na

 https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/velka-morava/prezentace.html 

https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/velka-morava/opakovani/prirazovani.html

https://www.youtube.com/watch?v=JBRT57xwMe4

OPAKOVÁNÍ UČIVA VL-D

projdeme při videokonferenci, otázky ti pošlu na mail, příští týden bude ústní zkoušení na známky
Dobrovolná  martinská hádanka:
Kterým hroznům na vinici se říká martinské (čejkovsky martiňáky)?
zeptej se a napiš

10.11.

Distanční výuka č.15

 

Matematika: 

Nové učivo PÍSEMNÉ DĚLENÍ 

Český jazyk: 

Opakujeme vyjmenovaná slova po L

ČJ str. 28 cv. 2

 • celé projdi ústně, zdůvodňuj i/y
 • do sešitu zapiš 1.,2. a 3. řádek
 • modře zakroužkuj 5 sloves
 • žlutě zakroužkuj 5 přídavných jmen
 • červeně zakroužkuj 1 příslovce (víc jich tam není)
 • příslovce procvičuj na https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5f896910e09a7

Čtení

 • Na tvůj mail ti posílám odkaz, přečti si vněm příběh o Krokovi a jeho dcerách
 • Na můj mail napiš odpovědi (termín nejpozději 12.11.):

1. Kdo poradil, aby si za knížete zvolili Kroka

2. Podle čeho dostal jméno Vyšehrad

3. Jak se jmenovaly Krokovy dcery

4. Kterou z nich si zvolili za kněžnu po smrti Kroka

Podívej se na video https://www.youtube.com/watch?v=s1ClBcJvQWk&list=PLTHuqoc0y_Xz1_HMni6teiK5bdgkLkOZr&index=1

Přírodověda

9.11.

Distanční výuka č.14

 

Matematika: 

Nové učivo PÍSEMNÉ DĚLENÍ 

Český jazyk: 

Opakujeme vyjmenovaná slova po L

 • řekni si vyjmenovaná slova po L – jen ústně
 • do sešitu zapiš z vyjmenovaných slov po L 5 podstatných jmen, 5 sloves a 1 přídavné jméno
 • ústně si zopakuj  slova souznačná, protikladná, mnohoznačná, citově zabarvená, spisovná a nespisovná, podřazená a nadřazená ( na mailu máš krátkou prezentaci k připomenutí tohoto učiva)
 • do sešitu zapiš odpovědi na 4 úkoly – odpověď musí  být vždy vyjmenované slovo po l 

1. souznačné slovo ke slovu holý

2. podřazené slovo ke sportovnímu nářadí

3. spisovné slovo k bečet

4. protikladné slovo k šetřit 

Učivo vyjmenovaných slov po L procvič na https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/pravopisna-cviceni/diktaty-L1.htm

AJ

zopakuj si psaní číslovek 0 – 20 a procvičuj:

Vlastivěda zeměpis

1. Na videokonferenci probereme Prahu, do sešitu napiš nadpis Praha, 4 věty o tomto městě, vyfoť a pošli na mail nejpozději 10. listopadu – je to na známky. 

Úkol ti pomůže splnit učebnice – hlavní město Praha, podívej se na odkazy https://edu.ceskatelevize.cz/video/1681-kraj-praha-hlavni-mesto-ceske-republiky 

https://www.youtube.com/watch?v=Ic47NOhtev4 

2. Opakuj učivo:kraje a krajská města na https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/nase-vlast-ceska-republika/prirazovani-krajskych-mest/prirazovani.html 

jihomoravský kraj na https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=E6985101544EB6D6!154&ithint=file%2cpptx&authkey=!AElJnmQatbgbIiU 

kraj Praha  – učebnice

Příští týden budeme toto učivo zkoušet na známky

 

6.11.

Distanční výuka č.13

Matematika: 

Procvičujeme nové učivo PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ

Písemné násobení procvičíme při videokonferenci.

Opakuj učivo násobení a dělení na:

http://matematika.hrou.cz/c/procvicovani-nasobilky

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/jablecne-hodovani/priklady1.htm 

Český jazyk: 

Procvičujeme vyjmenovaná slova po B – splníme při videokonferenci.

Procvičuj slovní druhy na:

https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-slovni-druhy-2-uroven/733 

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5f896910e09a7 

 

5.11.

Distanční výuka č.12

Matematika: 

Procvičujeme nové učivo PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ

Písemné násobení procvičíme při videokonferenci. Další procvičování tě čeká na 

https://skolakov.eu/matematika/4-trida//pisemne-nasobeni-jednocifernym-cinitelem/martanska-hlidka/priklady3.htm

https://skolakov.eu/matematika/4-trida//pisemne-nasobeni-jednocifernym-cinitelem/martanska-hlidka/priklady3.htm

Český jazyk: 

Procvičujeme vyjmenovaná slova po B:

Při videokonferenci 6.11. bude známkovaná doplňovačka na i/y po B

Čtení
ČT str. 80 – 82 Sláva Sámovi (čti pozorně, učíš se i do vlastivědy dějepisu)
Nejpozději 6.11. pošli mail s informací z dú ČTENÍ 3.11.

4.11.

Distanční výuka č.11

Matematika: 

Procvičujeme nové učivo PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ:

M str. 20 cv. 24 bez zkoušek, str. 19 cv. 15 – příklad odpověď, str. 20 cv. 27 – vypočítej všechny příklady i v závorce, v úkolu budou celkem 4 výpočty, odpověď napiš jen na první výpočet. 

Učivo písemného násobení procvič na:

https://skolakov.eu/matematika/4-trida//pisemne-nasobeni-jednocifernym-cinitelem/martanska-hlidka/priklady1.htm

https://skolakov.eu/matematika/4-trida//pisemne-nasobeni-jednocifernym-cinitelem/martanska-hlidka/priklady2.htm

Český jazyk: 

Procvičuj vyjmenovaná slova po B:

Uč. str. 27 cv. 11 – dobře pročti slova v nabídce, všímej si jejich pravopisu, slova z nabídky doplň do cv. 11, napiš ho do sešitu. Připrav si obtížné věty na videokonferenci ve čtvrtek, poradíme si.

Procvičuj i/y po B na https://www.umimecesky.cz/strilecka-vyjmenovana-slova-po-b?source=explicitExercise#

Připomeň si slovní druhy:

1. ústně je vyjmenuj

2. procvičuj https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-slovni-druhy-1-uroven/767

Vlastivěda – dějepis

Uč. str. 10 pročti text SÁMŮV KMENOVÝ SVAZ

Sámův kmenový svaz – mohli bychom to nazvat Sámova říše. Sámo je jméno člověka, muže, který se živil jako kupec.

Zapiš do sešitu nadpis Sámova říše

Odpověz písemně na otázky 3,4,5.

Při odpovědích ti pomůže školákov, projdi si prezentaci, v druhém odkazu přiřazuj správné odpovědi

https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/samova-rise/prezentace

htmlhttps://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/samova-rise/opakovani/prirazovani.html

Můžeš se podívat na video DĚJINY UDATNÉHO ČESKÉHO NÁRODA, Sámova říše
AJ:
opakuj si číslovky 0 – 20
– uč. s. 8, cv. 1 + poslech:
(Page 8, Exercise 1b)
– PS s. 6, cv. 1

3.11.

Distanční výuka č.10

Matematika: 

Nové učivo PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ 2. díl – probereme při videokonferenci.

Za domácí úkol procvič nové učivo v M str. 19 cv. 14 – písemně násob bez odhadů

Český jazyk: 

Procvičuj vyjmenovaná slova po B:

ČJ str. 27 cv. 10 dopiš zbývající řádky ( od roste tu…….), označ potíže, probereme je ve čvrtek při videokonferenci, v napsaných slovních spojeních vyhledej a žlutě podtrhni přídavná jména (5).

Str. 27 cv. 13 doplňuj i/y a modrá slova napiš.

Učivo procvičuj na https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-b-2-uroven/6375 

Čtení: 

Začínáme číst báje a pověsti o Slovanech, kteří přišli na naše území v 5. století při stěhování národů.

Čti čítanka  str. 78 Pes na hoře Říp.

Jiné zpracování příběhu o praotci Čechovi si přečti na file:///C:/Users/hp/Desktop/pracovn%C3%AD/4.%20t%C5%99%C3%ADda%202020-21/stare_povesti_ceske_pro_deti_ukazka.pdf 

Napiš do mailu, který příběh se ti více líbil.

Přírodověda:

Nové učivo probereme při videokonferenci. Zopakuj si ho na https://www.youtube.com/watch?v=PytWNmoudaI

 

2.11.

Distanční výuka č.9

Matematika: 

Nové učivo PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ probereme při videokonferenci.

Probrané a procvičené typy násobení a dělení procvičuj na   http://skolicka6.sweb.cz/PETIMINUTOVKY/CVICENI2.htm 

http://matematika.hrou.cz/c/nasobeni-a-deleni/velka-nasobilka

Český jazyk: 

Procvičuj vyjmenovaná slova po B:

ČJ str. 26 cv. 7 celé projdi ústně, zdůvodňuj i/y.

Pozorně pročti růžový rámeček, pomůže ti s cv. 9 str. 27

– vymýšlej slova s červeně vyznačenými předponami (RADA: nábytek – předpona ná, odtrhni ji a nahrazuj červenými předponami, zbytek – předpona z, odtrhni ji a nahrazuj červenými předponami)

– 5 slov zapiš do sešitu, modře vyznač předponu

Cv.10 str. 27 do sešitu napiš 1. – 4. řádek (konec náš Zbyněk)

AJ

Opakuj si příkazy a zákazy podle uč. s. 7 + poslech:
(Page 7, Exercise 6, 7)
– opakuj si číslovky:
Inf
Učivo informatiky bude prakticky probíráno při plnění domácích úkolů – psaní ve wordu, zasílání úkolů na mail + mailová komunikace, práce v classroom učebně se sdíleným diskem…. Snažte se co nejvíc úkolů plnit samostatně

VL – Z

 Jihomoravský kraj- probereme  při videokonferenci

Do sešitu napiš zápis:

Nadpis: název kraje

Krajské město :

Řeky:

Zajímavost:

Využij učebnice str. 8 nebo 9 (liší se nám učebnice), můžeš najít informace na https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=E6985101544EB6D6!154&ithint=file%2cpptx&authkey=!AElJnmQatbgbIiU 

23.10.

Distanční výuka č.8

Matematika: 

Probereme při videokonferenci. Kdo nedevzdal úkol v classroomu, má dnes poslední termín.

Český jazyk: 

Probereme při videokonferenci

AJ

Aj – poslech a opakování:
(Page 7, Exercise 6)
do sešitu nadpis Instructions

+ nakresli a napiš 3 příkazy a 3 zákazy podle učebnice str. 7

PRÁZDNINY
Pošlu ti úkol v classroomu – prohlídni video, odpověz na otázky a pošli odpověď.  Odevzdej do 29.10.

 

22.10.

Distanční výuka č.7

Matematika: 

procvičuj probrané příklady násobení a dělení v minutovkách str. 14 cv. 27 a – oba sloupce, cv. 28. b. Učebnice str. 16 cv. 103 – příklady a odpověď. Učivo procvičuj na 

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/hrave-nasobeni/cviceni1.htm 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&search_mode=chapter&class=3&subject=Matematika&search1=45.+D%C4%9Blen%C3%AD+mimo+rozsah+mal%C3%A9+n%C3%A1sobilky#selid 

Český jazyk: 

Procvičuj učivo probrané při včerejší videokonferenci: připomeň si ČJ str. 25 cv. 3 pozoruj slova s i/y. Učebnice str. 26 cv. 5a – celé projdi ústně, zdůvodňuj pravopis i/y. Cv. 6 písemně do sešitu.

Učivo procvičuj na 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/chytaky/cviceni1.htm 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/rozlisovani-dvojic/vyber.htm 

Pozor: na páteční videokonferenci si vyrob kartičku, velikost jako polovina stránky sešitu. Na jednu stranu napiš y, na druhou i

 

Čtení

Čítanka str. 12 – 14 přečti, ústně splň úkol 1,3

21.10.

Distanční výuka č.6

Matematika: 

Procvičujeme dělení: poslala jsme ti na mail prezentaci, kde jsou příklady na všechny probrané typy dělení i se vzorem k počítání. Příklady zapisuj a počítej  do sešitu, doufám, že ti všechno půjde.

Učivo matematiky procvičuj na https://pripravy.estranky.cz/clanky/matematika/knofliky.html 

Český jazyk: 

Probereme při videokonferenci

AJ

 učebnice s. 7 čti věty u obrázků + poslech a opakování vět z nahrávky Page 7, Exercise 5a and 5b

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit01/audio?cc=ru&selLanguage=ru

PS s. 80 – Instructions – přepiš 2. část slovíček do slovníčku

Vlastivěda – dějepis

Uč. str. 9 pročti, podívej se na prezentaci https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/prichod-slovanu/prezentace.html,

Stejnou prezentaci jsem ti poslala i na classroom, ale byly potíže s otevřením, proto je i zde. Na classr. jsou i otázky k učivu o Slovanech, pokud ti to půjde, napiš stručné odpovědi a pošli, jinak si připrav odpovědi ústně.

Děkuji moc, všem, kteří mi poskytují zpětnou vazbu o fungování classroomu (učebna). Snažte se, prosím, do pátku vypočítat a odevzdat procvičování dělení a násobení na classr. Děkuji.

20.10.

Distanční výuka č.5

Matematika: 

minutovky str. 4 cv. 7 a,b – jsou to stejné příklady jako při pondělní videokonferenci

učebnice:str. 14 cv. 79 – vypočítej do sešitu bez zkoušky 1.,2.,3., a 4. sloupec

                                                                                                                                                                  

Český jazyk: 

Učebnice str. 23 cv. 3 rozhodni, zda je ve slově předpona(píšeme dohromady) nebo předložka (píšeme zvlášť). Včera a v pátek jsme to procvičili při videokonferenci. RADA: mezi předložku a slovo můžeš vložit přídavné jméno. Napiš do sešitu 3 řádky. 

Procvičuj vyjmenovaná slova:

https://www.umimecesky.cz/roboti-vyjmenovana-slova?source=explicitExercise 

https://www.umimecesky.cz/strilecka-vyjmenovana-slova-po-b?source=explicitExercise# 

Přírodověda

Pročti učebnici str. 11, prohlídni si prezentaci https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/113432 . 

Opakuj houby: https://brumlik.estranky.cz/file/984/houbyjednoduche.htm 

http://www.brumlik.estranky.cz/file/985/houby.htm 

Čtení 

čítanka str. 26

19.10.

Distanční výuka č.4

Matematika: 

splníme při videokonferenci

Český jazyk: 

splníme při videokonferenci

Vlastivěda – zeměpis (modrá učebnice)

Pracuj na referátu o svém kraji:

Pusť si inspiraci:

https://decko.ceskatelevize.cz/ceske-pexeso 

Napiš: nadpis, krajské město, zda leží v Čechách nebo na Moravě, jaká jsou tam další města, které řeky protékají tímto krajem. Jaké zajímavosti v něm můžeme navštívit. Překresli z učebnice mapku. Podívej se na internet a zjisti jméno primátora (hejtmana). Kdo chyběl a nemá jméno svého kraje v deníčku, dostal jej v úlohách. Pro jistotu připomínám:

Martin – Liberecký kraj
Nikol kraj Vysočina
Lucie Zlínský kraj
Melisa Královéhradecký kraj
Denisa Moravskoslezský kraj

16.10.

Distanční výuka č.3

Matematika: 

splníme při videokonferenci

Český jazyk: 

 splníme při videokonferenci

15. 10.

Distanční výuka č.2

Matematika: 

Procvičujeme dělení se zbytkem M str. 15 cv. 95: 1. sloupec vypočítej i s zkouškou podle vzoru v učebnici ( 7:2= 3 zb. 1     ZK: 3.2+1=7), 2.,3.,4. sloupec vypočítej bez zkoušky. M str. 15 cv. 96,97,98 – příklad, odpověď. 

Opakuj násobilku na https://pripravy.estranky.cz/clanky/matematika/cirkus.html 

Český jazyk: 

ČJ str. 22 cv. 7 – celé cvičení splň ústně, zdůvodňuj i/y. Do sešitu napiš 1.,2., a 3. řádek, označ si problémy, vysvětlíme si je v pátek při videokonferenci. Ve cvičení 7 ještě procvičuj podstatná jména – vypiš do sešitu 3 podstatná jména rodu mužského, 3 podstatná jména rodu ženského a 3 podstatná jména rodu středního.

U podstatných jmen určujeme rod (jen  u mužského rodu životnost), číslo (jednotné a množné) pád (1.-7.), procvičuj     https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/kategorie/cviceni1.htm 

Čtení: 

Přečti si a pošli mi mail: Jak ti to šlo?

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5f8729d3abd95

Pokud máš potíže s otevřením odkazu, čti v čítance.

Čítanka str. 12 – 14

14. 10.

Distanční výuka č. 1

Matematika: procvičuj písemné sčítání a odčítání, piš přesně pod sebe jednotky pod jednotky, desítky pod desítky….., zapisuj si při přechodu desítky 1 jak jsme zvyklí, při odčítání přes desítku nezapomeň vrátit vypůjčené desítky.

M str. 14cv. 82 do sešitu.

M str. 83,85 – příklady, odpověď.

Procvičuj probrané učivo násobilky : https://www.umimematiku.cz/pocitani-nasobeni-a-deleni-mix-1-uroven/4954 

Český jazyk: učebnice str. 21 cv. 5 – celé pročti, zdůvodňuj i/y. Y napíšeš v tomto cvičení jen tehdy, pokud je to předpona vy-, vý-. Umíme je poznávat: můžeš je nahradit jinou předponou nebo po odtržení předpony vy- kořen  může být samostatné slovo. V ostatních případech píšeš i. Při zdůvodňování si vytipuj problematická slov a ty napiš do sešitu . Pokud problémy nemáš – moc gratuluji  smile.  V každém případě z tohoto cvičení napiš 20 slov do sešitu ČJ-D.

Procvičuj učivo o slovních druzích https://onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php 

Vlastivěda – dějepis: opakuj vše co jsme se naučili o pravěku. Využij učebnici  a ústně odpovídej na otázky 1.-5. na str. 7 a 1.-3 na str. 8. Prohlédni si pravěk na

 https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/pravek 

https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/keltove-na-nasem-uzemi

Anglický jazyk
Aj – procvičuj si znalost pokynů z učebnice str. 7
poslechni si nahrávku Page 7, exercise 5a:
nauč se psát slovíčka z minulé hodiny

13.10.
Dú pro nemocné

M zasíláme po sourozencích nebo do schránky sloupce. Trénuj násobení na:

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/pocitani-se-strasidly/priklady7.htm

ČJ učebnice str. 21 cv. 3 písemně + důkladně pročti POZOR NA SLOVA S KOŘENY………

Procvičuj i/y https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/souhrnne-diktaty/procvicovaniBLMPSV4.htm8

ČT str. 7 – 9

Př procvičuj houby, zasíláme listy

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/houby/ucime-se/prezentace.htm

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/houby/poznavame-houby/kviz.html

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/houby/test/quiz.html

 

 

12.10.
Dú pro chybějící
M – minutovky str.10 cv. 20.a, M uč. str. 13 cv.75 – překresli a vypočítej tabulku. Trénuj počítání na https://www.umimematiku.cz/pocitani-deleni-zbytek-2-uroven/3467
https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-nasobeni-viceciferne-1-uroven/8730

Čj str. 19 cv. 6 překresli do sešitu tabulku s kořenem rod a doplňuj do ní nabídku modrých slov, písemně cv. 7. Procvičuj učivo o předponách (píšeme dohromady) a předložkách (píšeme zvlášť)
http://vseved.upol.cz/namichavac.php?jmeno_souboru_zadani=cestina016&jmeno_predmetu=cestina&typ_cviceni=TD&typ_odpovedi=button&pocet_moznosti=2&typ_moznosti=B2&

Vl-z – dobře pročti str. nebo 6 – podle typu učebnice – kraje a krajská města, uč se znát název kraje a k němu poznávej krajské město. Zpracuj referát o zadaném kraji do daného termínu kraji, pomůže ti učebnice str.7 – 11, třebas i internet.
Martin – Liberecký kraj (19.10.)
Nikol kraj Vysočina ) 5.11.)
Lucie Zlínský kraj (20.10)
Melisa Královéhradecký kraj (20.10.
Denisa Moravskoslezský kraj (22.10).

Do 14. (16.)10. přines do školy materiál na výrobu pravěkého oděvu – pytel papírový, látkový, zbytky kožešin, látka třeba ze staré deky. Pokud něco vhodného najdeš, budeme vyrábět pravěké oblečení a vytvoříme naši tlupu.

Adresa školy

Základní škola T. G. Masaryka Čejkovice, okres Hodonín, příspěvková organizace
Školní 800
696 15 Čejkovice

kontakty

518 362 503, 606 629 364
zs.tgm@centrum.cz
info@zstgmcejkovice.cz
jidelna@zstgmcejkovice.cz
www.zstgmcejkovice.cz
Datová schránka ID: 22cpep7

< 2021 >
Leden
PoÚtStČtSoNe
    1
 • Celý den
  01.01.2021-03.01.2021

  Žádné další detaily o události

2
 • Celý den
  02.01.2021-03.01.2021

  Žádné další detaily o události

3
 • Celý den
  03.01.2021-03.01.2021

  Žádné další detaily o události

45678910
11
 • 17:00 -17:30
  11.01.2021

  Žádné další detaily o události

12
 • 17:00 -17:30
  12.01.2021

  Žádné další detaily o události

 • 17:30 -18:00
  12.01.2021

  Žádné další detaily o události

 • 18:00 -18:30
  12.01.2021

  Žádné další detaily o události

13
 • 17:00 -17:30
  13.01.2021

  Žádné další detaily o události

 • 17:00 -17:30
  13.01.2021

  Žádné další detaily o události

 • 17:30 -18:00
  13.01.2021

  Žádné další detaily o události

 • 18:00 -18:30
  13.01.2021

  Žádné další detaily o události

14
 • 17:00 -17:30
  14.01.2021

  Žádné další detaily o události

 • 17:30 -18:00
  14.01.2021

  Žádné další detaily o události

 • 18:00 -18:30
  14.01.2021

  Žádné další detaily o události

151617
18192021222324
25262728293031