4.B třída

Dobrý den milí rodiče a žáci, vítám Vás na stránkách 4.B. Zde naleznete informace, domácí úkoly a novinky z naší třídy.                                                                                                                             

   tř. uč. Fojtíková Andrea

Kontakt: 

🤩Co nás čeká? 

 • SOBOTA | 5.6 – Na kole dětem – 10:30 u OÚ
 • PONDĚLÍ | 7.6 – Poslední třídnická hodina
 • ÚTERÝ | 8.6 – Keramická dílna
 • ČTVRTEK | 10.6 – Focení tříd
 • PÁTEK | 18.6 – Uzavření známek
 • PÁTEK | 25.6 – Vrácení učebnic
 • PON./ÚTE. – 28./29.6 – Třídní výlet do okolí
 • STŘEDA | 30.6 – Vysvědčení
 • 🥳 P R Á Z D N I N Y 🩱 

🛠👷A když nejsme v atriu – stáváme se staviteli: 

DŮLEŽITÉ:
 1. Testujeme se pouze 1 x týdně a to v pondělí.
 2. Příchod do školy – PO – PÁ = 7.40 h.
ČT| 17.6. 2021 – Domácí výuka – úkoly pro nemocné děti

ČJ: online procvičování: 

slovní druhy: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni9.html Procvičuj.

– Z uvedených přídavných jmen vytvoř příslovce – stáhni a vytiskni: DÚ ČJ 17.6 PŘJ – přísl

M: online procvičování: 

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-deleni/priklady-osmi-koumaku/prikladyH1.html 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=01.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+10+000&topic=11.+Vztahy+mezi+%C4%8D%C3%ADsly+%E2%80%93+level+2#selid Název 01.

-Do sešitu M-G vypočítej:

 • obvod trojúhelníku ABC, kde: a= 15 cm, b= 22 cm, c= 18 cm
 • obvod obdélníku ABCD, kde: a= 16 cm, b= 14 cm

– Stáhni čtvercovou síť a vytvoř do ní – osově souměrný obrázek. 

ČT: https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=60cb2e21362cd 

VL-D: https://rysava.websnadno.cz/valstiveda_4.roc/vl4_dejepis_prezdivkyosobnosti_07.htm 

ST| 16.6. 2021 – Domácí výuka – úkoly pro nemocné děti

ČJ: online procvičování: 

slovní druhy: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni9.html Procvičuj.

Zapiš do ČJ-Š a urči číslovkou SD:

 • O nejlepším střelci byla napsána novinová zpráva.
 • Nad močály krouží supi. 

M: online procvičování: 

vztahy mezi čísly: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=01.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+10+000&topic=10.+Vztahy+mezi+%C4%8D%C3%ADsly+%E2%80%93+level+1#selid Vyber si – Název 01

– Opakovali jsme – Polovina z čísla 100. Třetina z čísla 33, atd.

– Počítali jsme písemné sčít., odčít., násob., dělení – zítra si napíšeš opakování, procvičuj! 

AJ: online procvičování: 

Vytiskni a doplň + nalep do sešitu AJ: AJ – Dny v týdnu doplńovačka

-PS str. 16 cv. 4

PŘ: online procvičování:

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/zvirata1.htm

PO| 14.6. 2021 – Domácí výuka – úkoly pro nemocné děti

ČJ: online procvičování: 

-VS po Z: https://www.umimecesky.cz/diktat-vyjmenovana-slova-po-z-2-uroven/95 

-do sešitu napiš věty za pomocí slov:

 • zívat / nazývat se
 • brzy / brzičko

-VS po Z – 1. sloupec I/Y přepsat do ČJ-D (poslala jsem po Tomovi)

M: online procvičování: 

vztahy mezi čísly: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=01.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+10+000&topic=10.+Vztahy+mezi+%C4%8D%C3%ADsly+%E2%80%93+level+1#selid Vyber si – Název 01

-narýsuj do M-G střed úseček:

 • |KL| = 7 cm 5 mm
 • |OP| = 5 cm 3 mm

-Slovní příklad, který jsem zaslala vypočítej do M-Š. 

AJ: online procvičování: 

Is it a…..? https://wordwall.net/resource/4630242/is-it-a/ 

dny v týdnu: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/days-of-the-week/vocabulary/exercises.html 

-do sešitu AJ napiš barevný nadpis “DAYS” – všechny dny v týdnu do sešitu přepiš anglicky a vedle toho i česky. 

-Trénuj: Is it a car? No, it isn’t. – Yes, it is. Ve škole si napíšeš cvičení na známky. 

VL-D: -uč. str. 41-42 – přečíst o Rudolfovi II. 

-mrkni na dějiny ud. nár.: https://www.youtube.com/watch?v=dpXJfThH1Ck

-po přečtení učebnice zkus tohle cvičení: https://wordwall.net/resource/14828409/rudolf-ii Pokud ti nejde – pracuj s učebnicí, také jsme někteří pracovali. 

PÁ| 11.6. 2021 – Domácí výuka – úkoly pro nemocné děti

ČJ: online procvičování: 

-VS po V – neustále procvičuj: https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-v-2-uroven/6305 

-VS po Z – https://www.umimecesky.cz/cviceni-vyjmenovana-slova-z 

-Zapiš do vět za použití těchto slov: 

 • vír
 • víska
 • vískat
 • víla
 • visutý
 • vyviklaný

M: online procvičování: 

písemné násobení: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym-cinitelem/nezbedne-kobylky/priklady.html 

vztahy mezi čísly: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=01.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+10+000&topic=10.+Vztahy+mezi+%C4%8D%C3%ADsly+%E2%80%93+level+1#selid Vyber si: LEVEL 1

narýsuj do M-G: 

 • trojúhelník ABC, kde: a= 6 cm, b= 7 cm, c= 8cm + vypočítej jeho obvod. Po návratu do školy si napíšeš geometrický test – psali jsme jej dnes i včera. 
 • střed úsečky – |AB|= 6 cm
 • střed úsečky – |KL|= 5 cm 4 mm

AJ: online procvičování: 

Is it a…..? https://wordwall.net/resource/4630242/is-it-a/ 

dny v týdnu: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/days-of-the-week/vocabulary/exercises.html 

ČT| 10.6. 2021 – Domácí výuka – úkoly pro nemocné děti

ČJ: online procvičování: 

-vyjmenovaná slova po v: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/slovni-spojeni/cviceni6A.htm 

-opiš do ČJ-Š: denně cv_čil, děti pov_kovaly, sv_slá čára, v_kání a tykání, ještě to nev_m, těžko si zv_ká, v_lov rybníka, ov_vá ji vějířem, žv_kej důkladně, sfoukni sv_čky, kůl se v_klal, v_bírá si šaty a splň úkoly: 

 • POTRHNI: 
 • 5 POJ – ČERVENĚ
 • 5 SLOVES – ČERNĚ
 • 1 PŘJ – ZELENĚ
 • 1  ZÁJ – ŽLUTĚ
 • 1 SPOJ – MODŘE

M: online procvičování: 

písemné sčítání: https://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/pisemne_scitani1.htm

písemné odčítání: https://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/pisemne_odcitani1.htm Po příchodu do školy si napíšeš test.

Rýsovali jsme střed úsečky – narýsuj střed úsečky pomocí kružítka:

 • |AB|= 6 cm
 • |KL| = 7 cm

-Zde vkládám videonávod, jak na to: https://www.youtube.com/watch?v=yMSPYvs9B74

-Do sešitu M-G narýsuj – trojúhelník ABC, kde: a= 7 cm, b= 7 cm, c= 8 cm + vypočítej jeho obvod. VŠECHNY KROKY!!!! Náčrtek, zápis, rys!

ČT: Přeči si – https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=60c1f74b3f655 + splň úkoly

VL-D: Přečti si uč. str. 41-42

-podívej se na dějiny ud. nár: https://www.youtube.com/watch?v=gQzyhrXLl7s

ST| 9.6. 2021 – Domácí výuka – úkoly pro nemocné děti

ČJ: online procvičování: 

-předpony vy / -vý: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova&topic=06.+Slova+po+V+-+p%C5%99edpony+%28v%C3%BDrazy%29#selid Vyber si: Level 1 – procvičuj. Ve škole si napíšeš opakovací testík.

– Celé první cvičení přepsat do ČJ-Š, odůvodňuj si: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/slovni-spojeni/cviceni5A.htm 

M: online procvičování: 

-uč. str. 57 cv. 5, 6 do M-Š

-Do M-G narýsuj trojúhelník ABC, kde: a= 6cm, b= 7 cm, c= 8cm + vypočti jeho obvod.

-Úkol pro všechny – do M-G vypočítej obvod: 

 • čtverce ABCD, kde: a= 26 cm
 • obdélníku ABCD, kde: a= 27 cm, b= 21 cm
 • NEZAPOMEŇ NA VŠECHNY KROKY: náčrtek čtverce / obdélníku, popis vrcholů a stran, vzoreček, dosazení do vzorce, výsledek 

AJ: online procvičování:

 https://wordwall.net/community?localeId=1029&query=to%20be 

https://wordwall.net/resource/13272179/to-be/negative 

– do sešitu AJ napiš anglicky pod sebe: 1. já nejsem, 2. ono není, 3. ty jsi, 4. my jsme, 5. oni nejsou, 6. ty nejsi

-Nauč se říkat a psát dny v týdnu: https://www.youtube.com/watch?v=bLdFvCJNtOk Zpívej si.

PŘ: Únikovka: https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTlyZ6r0RVAhg78ww12yoBZFqr4G4K73IAbrq4Bg27mtkmiqNK3vaOUE8Na1SVTVHLjtpO0leicxOdH/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&fbclid=IwAR0xcVte8rEdq756MBoH3Zzx_SstfQ5VlbIo5y7T3-8yRI7Akn9iPSTaFRo&slide=id.gac9d0c1eb7_0_0 

ÚT| 8.6. 2021 – Domácí výuka – úkoly pro nemocné děti

ČJ: online procvičování: 

-předpony vy / -vý: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/slovni-spojeni/cviceni5A.htm Projdi obě dvě cvičení. Pokud uděláš chybu, chybná slova zapiš správně do ČJ-Š.

-Druhý sloupeček do ČJ-Š. Označ si slova, která ti činí problém. Ve škole je probereme. 🙂 

 

M: online procvičování: 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=01.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+10+000&topic=10.+Vztahy+mezi+%C4%8D%C3%ADsly+%E2%80%93+level+1#selid Vyber si – level 1 č. 1 a 2

ČT: Čítanka str. 156-157, otázky 1-4 na str. 157 do sešitu ČT.

PO| 7.6. 2021 – Domácí výuka – úkoly pro nemocné děti

ČJ: online procvičování: 

Vyjmenovaná slova po V: https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-v-2-uroven/6184 

– Zapiš tato slova ve větách, aby šel vidět rozdíl I/Y: 

 • vít / výt
 • vír / výr
 • výška / vížka
 • vyset / viset
 • víš / výš

Sloupec první do ČJ-D:

 

M: online procvičování: 

-uč. str. 54 cv. 19 – první 4 příklady do M-Š

-Počítáme aritmetický průměr:

Petr dostal z matematiky známky: 2,2,2,2,3,1 – Urči, jaká známka mu vychází na vysvědčení? 

 • Nejdříve vše sečti – poté vyděl počtem známek.
 • Zapiš do M-Š + odpověď. 

Klárka dostala z angličtiny známky: 1,3,2,2,2 – Urči, jaká známka jí vychází?

AJ:- Procvičuj TO BE sloveso: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit02/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs 

-PS str. 17 cv. 5

VL-D: uč. str. 38 – přečíst

-Dějepic: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11690190484-dejepic/417234100101007-jirik-posledni-kral-ceske-krve/titulky Podívej se do 6. minuty.

PÁ| 4.6. 2021 – Domácí výuka – úkoly pro nemocné děti

ČJ: online procvičování: 

– https://wordwall.net/resource/7389255/vyjmenovan%C3%A1-slova-po-p Zatoč 10x a zapiš do ČJ-Š.

M: online procvičování: 

římské číslice: https://wordwall.net/resource/15218147/%C5%99%C3%ADmsk%C3%A1-%C4%8D%C3%ADsla-1-20

-STÁHNI a rýsuj do sešitu M-G: Mirďa – DÚ, 4.6

AJ: online procvičování: 

-uč. str. 21 cv. 4b – na folii

ST| 2.6. 2021 – Domácí výuka – úkoly pro nemocné děti

ČJ: online procvičování: 

procvičujeme koncovky: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/koncovky-podstatnych-jmen/pravopisny-trenazer-rod-stredni-zensky-muzsky/cviceni.html 

opakujeme VS po B, L, M: 

– zaslala jsem po Tomovi sloupec.

M: -uč. (2.díl) str. 54 cv. 19 do M-D

-uč. (2.díl) str. 53 cv. 6 – libovolných 5 příkladů do M-Š

AJ: online procvičování: 

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/slovesa/to-be-trenazer/exercises.html – sloveso TO BE

-uč. str.21 cv. 4a – short answers do sešitu AJ.

ÚT| 1.6. 2021 – Domácí výuka – úkoly pro nemocné děti

ČJ: online procvičování: 

koncovky POJ, trénuj: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/koncovky-podstatnych-jmen/pravopisny-trenazer-rod-stredni-zensky-muzsky/cviceni.html 

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-mix-1-uroven/2262 Opakujeme vyjmenovaná slova.

– 12x zatoč a zapiš do ČJ-Šhttps://wordwall.net/resource/7463008/vyjmenovan%C3%A1-slova

M: online procvičování: 

-trénuj písemné násobení: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym-cinitelem/pocitani-s-beruskou/priklady.html Ve škole si napíšeš testík.

-do sešitu M-G narýsuj: 1) libovolné rovnoběžky a, b – nezapomeň na zápis.

                                            2) libovolné kolmice k, l – nezapomeň na zápis.

                                            3) k (S, 5 cm) + vypočítej průměr této kružnice – d= _____ cm

-Do M-Š vypočítej:

PO| 31.5. 2021 – Domácí výuka – úkoly pro nemocné děti

ČJ: online procvičování: 

koncovky POJ, trénuj: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/koncovky-podstatnych-jmen/pravopisny-trenazer-rod-stredni-zensky-muzsky/cviceni.html 

zaslaný list – celý ústně

-první sloupec OPSAT do ČJ-Š + vyber si 6 POJ a urči nad nimi vzor

M: online procvičování: 

-trénuj písemné násobení: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym-cinitelem/pocitani-s-beruskou/priklady.html Ve škole si napíšeš testík.

-zbytek DÚ jsem zaslala po Tomovi.

AJ: online procvičování:

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/slovesa/to-be-trenazer/exercises.html – “TO BE”

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/slovesa/pexeso-to-be/exercises.html “TO BE” č. 2

-zaslaný lístek – tvoř otázky. Např. This is a car. = Is this a car?

-uč. str. 21 cv. 4b na folii

VL-D: zaslaný lístek doplň pomocí učebnice, str. 36

PÁ| 28.5. 2021 – Domácí výuka – úkoly pro nemocné děti

ČJ: online procvičování: 

koncovky POJ: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/koncovky-podstatnych-jmen/pravopisny-trenazer-rod-stredni-zensky-muzsky/cviceni.html 

koncovky POJ: https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_4.roc/cj4_koncovky_podstjmen_procvic1.htm 

Do sešitu ČJ-Š doplňuj I/Y: Prah_, Přibyslav_, Opav_, Jihlav_, Tábor_, Litomyšl_, Třebíč_, Břeclav_, Olomouc_

-zbytek DÚ jsem zaslala po dětech. 

M: online procvičování: 

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-delky/prevody-jednotek-delky/priklady1h.htm 

-zbytek DÚ jsem zaslala po dětech.

AJ: online procvičování:

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/slovesa/to-be-trenazer/exercises.html – “TO BE”

-Zaslala jsem lísteček se slovy “hladový”…atd. Zde si pusť ukázku a z ukázky doplň anglicky slova: https://www.youtube.com/watch?v=pE7OBuaMX5k Poté lísteček vlep do sešitu AJ. 

PO| 24.5. 2021 – Domácí výuka – úkoly pro nemocné děti

ČJ: online procvičování: 

POJ – vzory: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/koncovky-podstatnych-jmen/pravopisny-trenazer-rod-stredni-zensky-muzsky/cviceni.html (Všechny dohromady! Ukazuj si – TEN – TA – TO + určuj vzor.)

-uč. str. 111 cv. 2 – 7 vět do ČJ-D

M: Ve škole jsme rýsovali kružnice do M-G (narýsuj též): 

 • a (S; 6 cm)
 • d (S; 5,5 cm)
 • n (S; 45 mm)

Nezapomeň na 3 kroky: 

 1. Náčrtek
 2. Rýsování
 3. Zápisek

AJ: Procvičovali jsme sloveso “TO BE”: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/slovesa/to-be/exercises.html 

-PS str. 16 cv. 3

VL-D: https://www.youtube.com/watch?v=ONrMJnrkBvk Nový díl dějin. 

-uč. str. 35 – přečíst Husitské vojsko + Jan Žižka

PÁ| 21.5. 2021 – Domácí výuka – úkoly pro nemocné děti

ČJ: online procvičování: 

POJ – vzory: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/koncovky-podstatnych-jmen/pravopisny-trenazer-rod-stredni-zensky-muzsky/cviceni.html (Všechny dohromady! Ukazuj si – TEN – TA – TO + určuj vzor.)

-Do sešitu ČJ-Š vyskloňuj – nový vzor: PŘEDSEDA (barevně podtrhni koncovky)

Pro kontrolu vkládám zde: 

M: online procvičování: 

Ve škole jsme rýsovali kružnice do M-G (narýsuj též): 

 • p (S; 8 cm)
 • c (S; 4,5 cm)
 • b (S; 35 mm)

Nezapomeň na 3 kroky: 

 1. Náčrtek
 2. Rýsování
 3. Zápisek

AJ: Procvičovali jsme přivlastň. zájmena: https://wordwall.net/cs/resource/10682494/possessives-family 

Trénovali jsme “JÁ A MŮJ KAMARÁD” – Nauč se říct o kamarádovi: 

 • Jeho / Její  jméno je . . . (Pavel, Jan…)
 • On / Ona je z . . . . (ČR, Francie…)
 • On / Ona má . . . roků.
 • On / Ona se má . . . . (dobře, hezky…)

Do sešitu AJ zapiš: moje pero, její židle, naše okno, tvůj bratr, vaše kočka

Hezký víkend všem dětem. 🙂

ČT| 20.5. 2021 – Domácí výuka – úkoly pro nemocné děti

ČJ: online procvičování: 

r. střední, koncovky: https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-podstatnych-jmen-stredni-rod-1-uroven?source=explicitKC 

r. ženský, koncovky: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/znamkovane-diktaty/cviceni5A.htm 

r. mužský, koncovky: https://www.umimecesky.cz/strilecka-koncovky-podstatnych-jmen-i-y-muzsky-rod?source=explicitKC 

-Do ČJ-Š napiš: dobytek, pták, vydra, doupě, lítost, stopka, průvodce, pánev, jazyk, garáž, byt, mlýn, bylina, pero  – pod sebe a urči vzor. 

M: online procvičování: 

Ve škole jsme rýsovali do M-G (narýsuj též): 

DÚ – Vanessce jsem poslala sešit a vlepila lístek s úkolem.

DÚ pro Mirďu: narýsuj kružnice : 

 • k (S; 5 cm)
 • p (S; 4cm)

ČT: Čítanka str. 139 – 140, přečíst důkladně. Po návratu do školy si napíšeš čtení s porozuměním. 

VL-Z: Podívej se na top 5 míst ČR: https://www.youtube.com/watch?v=MQNB3T16QLQ 

-Do sešitu napiš barevný nadpis jednoho místa – kde jsi byl nebo kam bys chtěl – a zjisti pár informací o tomto místu, info zapiš do sešitu. 

ST| 19.5. 2021 – Domácí výuka – úkoly pro nemocné děti

ČJ: online procvičování: 

rod střední: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/narozeninove-darecky/cviceni1.htm 

rod ženský: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/neposedne-zabky/cviceni1.html 

rod mužský, koncovky: https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-podstatnych-jmen-muzsky-rod-1-uroven/1518 

-Lísteček, který jsem poslala do ČJ-D. 

M: online procvičování: 

-Do M-G vypočítej obvod čtverce “ABCD”, kde a=14 cm.

-Do M-G vypočítej obdvod obdélníku “ABCD”, kde a= 18 cm b = 11 cm

 • U obvodů nezapomeň na všech 5 kroků! 

AJ: https://www.youtube.com/watch?v=bLdFvCJNtOk Days of the week – písnička.

-Psali jsme cvičení na známky – zkus si jej na lístku, který jsem ti poslala. 

PŘ: https://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/leto_rybnik.htm U rybníka. 

ÚT| 18.5. 2021 – Domácí výuka – úkoly pro nemocné děti

ČJ: online procvičování: 

koncovky I/Y – pán, hrad, muž stroj: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/znamkovane-diktaty/cviceni7A.htm 

https://wordwall.net/cs/resource/11888132/rod-mužský – 10x zatoč kolem štěstí a zapiš do ČJ-Š. 

M: online procvičování: 

procvičování, jednotky délky a hmotnosti: https://wordwall.net/cs/resource/12900852/jednotky-d%C3%A9lky-hmotnosti 

jednotky délky: https://wordwall.net/cs/resource/10813954/jednotky-d%C3%A9lky  

-Do M-G narýsuj kružnici: 

 • k s poloměrem 4 cm
 • o s poloměrem 3 cm 5 mm

-uč. (2.díl) str. 7 – cv. 1 a 2 do M-G

ČT: Čítanka str. 139 – 140 

PO| 17.5. 2021 – Domácí výuka – úkoly pro nemocné děti

ČJ: online procvičování: 

koncovky I/Y – pán, hrad, muž stroj: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/znamkovane-diktaty/cviceni7A.htm 

napiš do ČJ-Š: draví orl_, setkání s učitel_,  o Budulínkov_, poslední v cíl_, pěkné výkres_, dřevěné koráb_, pevné nerv_, zavolej synov_, sejdu se s přátel_, platíme peněz_, ostré střep_, chováme holub_

M: online procvičování: 

procvičování, jednotky délky a hmotnosti: https://wordwall.net/cs/resource/12900852/jednotky-d%C3%A9lky-hmotnosti 

jednotky délky: https://wordwall.net/cs/resource/10813954/jednotky-d%C3%A9lky 

-Do M-G vypočítej obvod obdélníku “ABCD”, kde: a= 24 cm, b= 22 cm. Nezapomeň na všech pět kroků!!!

AJ: online procvičování: 

My family: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/my-family/family-photography/exercises.html

 přivlastň. zájmena: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/privlastnovaci-zajmena/my-your-his-her/exercises.html – Ve středu píšeme test!

-do sešitu AJ zapiš: moje pero, jejich pomeranče, naše kabelky, tvůj pes, její židle, jeho deštník

Vl-D: https://www.youtube.com/watch?v=Sj2EMoZ8nTg Dějiny ud. národa

-uč. str. 34 – přečti JAN HUS + doplň tento lístek (vytiskni a nalep do sešitu VL-D), KLIK ZDE: JAN HUS-zápisek 

PÁ| 14.5. 2021 – Domácí výuka – úkoly pro nemocné děti

ČJ: online procvičování: 

určování vzor, rod mužský: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/hmyzi-cviciste/cviceni1.html 

koncovky I/Y, rod mužský: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/pravopisny-trenazer/cviceni7.html 

DÚ PRO VŠECHNY: – uč. str. 110 cv. 8 do ČJ-D. Vzor: přítel – přátelé, omyl – omyly (psát dvojice pod sebe)

M: online procvičování: 

procvičování, jednotky délky a hmotnosti: https://wordwall.net/cs/resource/12900852/jednotky-d%C3%A9lky-hmotnosti 

jednotky délky: https://wordwall.net/cs/resource/10813954/jednotky-d%C3%A9lky 

-Do M-G vypočítej obvod trojúhelníku ABC, kde: a= 23 cm, b= 35 cm, c=32 cm (Nezapomeň na všech 5 kroků.)

AJ: online procvičování: 

My family: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/my-family/family-photography/exercises.html 

 -uč. str. 20 cv. 1a – poslech: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit02/audio?cc=cz&selLanguage=cs#tracktitle Naučit se říkat cizí slova.

-do sešitu AJ napsat otázky z těchto vět: She is a mother. Your dog us friendly. He is a boy. You are a teacher. (RADA: Sloveso musí být na 1. místě!) Např. – Are you a girl? Is he a postman? 

ST| 12.5. 2021 – Domácí výuka – úkoly pro nemocné děti

ČJ: online procvičování: 

vzor – stroj: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/koncovky-vzoru/cviceni.htm Vyzkoušej koncovky nového vzoru – stroj.

vzor stroj – koncovky: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/karticky-pravopis-koncovek-vzoru-stroj/index.html 

-uč. str. 109 – růžová tabulka, 3x přečíst

-do sešitu ČJ-Š, vypiš POJ vzoru “stroj“: vědec, klíč, orel, zajíc, datel, jetel, počítač, sumec, jitrocel, sumec, koberec

1. Kdo? Co? stroj     2. (bez) Koho? Čeho? stroje (Vzor neživotný, můžeš si na něj ukázat “TY”.)

M: online procvičování: 

procvičování, jednotky délky: https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/delka4.htm 

procvičování, jednotky hmotnosti: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-hmotnosti/prevody-jednotek-hmotnosti/priklady1c.htm 

-Podívej se, jak se počítá obvod obdélníku: https://www.youtube.com/watch?v=RMTEOCd99rA minuta – 2:16

-Zkus vypočítat do M-G obvod obdélníku “ABCD”, kde: a= 20 cm, b=10 cm

AJ: -uč. str. 20 cv. 1a) – poslech: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit02/audio?cc=cz&selLanguage=cs#tracktitle + odpověz na otázky č. 1 a 2 

-uč. str. 21 cv. 2 – tvorba otázek, podívej se, jak se dělají. Sloveso je na 1. místě! Zkus cv. 3 ústně, poté libovolné 4 věty do sešitu AJ.

PŘ: Opakuj užitková zvířata: https://www.youtube.com/watch?v=v-k82jzXEGw 

ÚT| 11.5. 2021 – Domácí výuka – úkoly pro nemocné děti

ČJ: online procvičování: 

pán / hrad: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/znamkovane-diktaty/cviceni5A.htm 

muž: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/znamkovane-diktaty/cviceni3A.htm 

-Do sešitu ČJ-Š napiš: vysoké dom_, o učitel_ch, bolavé kloub_, k ředitel_, blahopřání vítěz_, naproti dědečkov_, nové spis_, dřevěné trám_, podívej na holub_, za obraz_, o spisovatel_, jsou tu pstruz_

M: online procvičování: 

procvičování, jednotky délky: https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/delka4.htm 

procvičování, jednotky hmotnosti: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-hmotnosti/prevody-jednotek-hmotnosti/priklady1c.htm 

-M-G: vypočítej obvod “čtverce ABCD” kde: a = 23 cm 

M-D: vypočítej obvod “trojúhelníku ABC” kde: a = 18 cm, b=12 cm, c= 38 cm

-Podívej se, jak se počítá obvod obdélníku: https://www.youtube.com/watch?v=RMTEOCd99rA minuta – 2:16

Nezapomeň na 5 kroků: 

 • Nákres + popis
 • Zápis
 • Vzoreček obvodu
 • Doplň čísla
 • Sečti a zapiš výsledek

-Do M-D převeď: 17 m = __ cm, 40 dm=__m, 50 cm=__mm, 120 dm=__cm, 4 m 2 dm = __dm, 1 600 cm=__dm, 120 000 km=__m, 1 000mm = __ dm, 7 dm 2 mm = __ mm, 15 km 20 m = __m, 4 m 2 dm = __cm, 3 dm 2 cm = __ mm

ČT: Čítanka str. 130 – 133

PO| 10.5. 2021 – Domácí výuka – úkoly pro nemocné děti

ČJ: online procvičování: 

pán / hrad: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/znamkovane-diktaty/cviceni5A.htm 

muž: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/znamkovane-diktaty/cviceni3A.htm 

-Stáhni lísteček, vytiskni a pracuj: ČJ – lísteček pán, hrad, muž Celý za DÚ.

ÚKOL PRO VŠECHNY: Dokončit poslední sloupeček.

M: online procvičování: 

procvičování, jednotky délky: https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/delka4.htm 

procvičuj, obvod trojúhelníku: https://wordwall.net/cs/resource/14636149/obvod-trojúheln%C3%ADku 

-M-G: vypočítej obvod “čtverce ABCD” kde: a = 30 cm 

M-D: vypočítej obvod “trojúhelníku ABC” kde: a = 20 cm, b=15 cm, c= 32 cm

Nezapomeň na 5 kroků: 

 • Nákres + popis
 • Zápis
 • Vzoreček obvodu
 • Doplň čísla
 • Sečti a zapiš výsledek

AJ: online procvičování: 

Čí je to? https://wordwall.net/cs/resource/9556380/possessive-case – – > Catherine’s pen = Kateřiny pero, Grandma’s cat = babičky kočka

přivlastň. zájmena: https://wordwall.net/cs/resource/9131578/pronouns-possessive-adjectives

-Do sešitu zapiš – dnešní datum: 10th May + moje pero, jeho auto, náš dům, jejich okno, tvůj děda ( V pátek si napíšeme opakovací testík.)

VL-D: Psali jsme test na opakování Lucemburků. Až budeš ve škole – napíšeš si jej.

-uč. str. 32 – otázky 1-5 zodpověz ústně

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10604180179-draci-v-hrnci/416236100091028/titulky 2:05 – 3:50, Mrkni se na středověkou kuchyni.

Přeji brzké uzdravení. 🙂 🍀

PÁ| 7.5. 2021 – Distanční výuka č. 71

ČJ: VK

 online procvičování: 

koncovky, rod střední: https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-podstatnych-jmen-stredni-rod-2-uroven/7001

koncovky, rod ženský: https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-podstatnych-jmen-zensky-rod-2-uroven/1661 

koncovky, pán / hrad / muž: https://wordwall.net/cs/resource/11814988/koncovky-rod-mužský-pán-hrad-muž 

-Pětiminutovky, dodělat poslední sloupeček. -zkontroluji v pondělí ve škole

M: VK

online procvičování: 

procvičování, jednotky délky: https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/delka4.htm 

procvičuj, obvod trojúhelníku: https://wordwall.net/cs/resource/14636149/obvod-trojúheln%C3%ADku 

-M-D: vypočítej obvod “čtverce ABCD” kde: a = 25 cm (Tento DÚ udělej až po VK.

Pro zapomnětlivce z VK: o= a + a + a + a / o = 4 . a 

AJ: online procvičování: 

Čí je to? https://wordwall.net/cs/resource/9556380/possessive-case – – > Catherine’s pen = Kateřiny pero, Grandma’s cat = babičky kočka

přivlastň. zájmena: https://wordwall.net/cs/resource/9131578/pronouns-possessive-adjectives

-uč. str. 19 cv. 7 – Whose is it? Čí je to? Napiš 4 libovolné věty do sešitu AJ. -zkontrolujeme v pondělí ve škole

VV: Zahrej si napínavou a zajímavou únikovku šíleného vědce, věřím, že určitě unikneš z jeho spárů. https://view.genial.ly/60531d1858f3770d9b230cdc/presentation-unos-sileneho-vedce?fbclid=IwAR3hqmbrjcCGx3w2LofkLv7UYrkwAriuWEN8KALtuQ94jWHz3omM60fYICA 

👩🏻‍🏫 Přeji všem dětem krásný víkend. ☀️

ČT| 6.5. 2021 – Distanční výuka č. 70

ČJ: online procvičování: 

koncovky – pán / hrad (stálé procvičování): https://wordwall.net/cs/resource/11551611/český-jazyk/koncovky-pán-hrad 

pravopis – vzor muž: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/karticky-pravopis-koncovek-vzoru-muz/index.html 

procvičování – rod ženský: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/pravopisny-trenazer/cviceni5.html (Každý mi napíše do e-mailu jak uspěl!

-Pětiminutovky – první 2 sloupečky. Kdo v pátek chyběl ve škole – zde má odkaz k vytisknutí: ČJ – sloupeček (Je to i pro ty, kteří lístek ztratili.) – zkontrolujeme v pátek na VK

M: VK

online procvičování: 

opakování, jednotky délky: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-delky/prevody-jednotek-delky/priklady8h.htm Vyber si 3 cvičení – budeme s nimi teď nějakou dobu pracovat.

-M-D: vypočítej obvod “trojúhelníku ABC” kde: a= 20 cm, b= 35 cm, c= 25 cm + výsledek zaokrouhli na dm. (Tento DÚ udělej až po VK.)

Kdo by náhodou zapomněl z VK: o= a + b + c 

-MIN (2.díl) str. 31 – cv. 61 a) – pouze první 3 příklady

VL-Z: VK

online procvičování: 

https://www.youtube.com/watch?v=WlmKNmpOwzM Jak chránit přírodu? Mrkni se.

-Zamysli se, prosím, jak chráníš přírodu TY. Ve škole si o tom v kroužku popovídáme. 

ČT: Čítanka – str. 136 (ŠVANDA DUDÁK)

 • do sešitu ČT – napiš na novou stranu barevný nadpis = název básně, pod nadpis uveď autora této básně
 • spočítej počet slok
 • spočítej počet veršů
 • vymysli pár rýmů ke slovu “dudy”

TV: Pokud máš náladu a čas, zatancuj si: https://www.youtube.com/watch?v=gVfgTw_W_JY&t=22s 

ST| 5.5. 2021 – Distanční výuka č. 69

ČJ: online procvičování: 

zdůvodňování koncovek – vzor muž: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/karticky-pravopis-koncovek-vzoru-muz/index.html RADA: Uvědom si – zda je vzor muž “tvrdý” nebo “měkký” – a moc ti to pomůže při určování koncovek. 🙂 

určování – pán / hrad: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/karticky-urcovani-vzoru/cviceni-1.html 

koncovky, rod střední: https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-podstatnych-jmen-stredni-rod-1-uroven/4780 

– uč. str. 106 cv. 7 do Čj-D

M: online procvičování: 

opakování, jednotky délky: https://www.umimematiku.cz/pocitani-jednotky-delky-1/1755 

opakování, jednotky hmotnosti: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-hmotnosti/prevody-jednotek-hmotnosti/priklady1c.htm 

AJ: VK

online procvičování: 

zkus dny v týdnu – slovíčka: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/days-of-the-week/vocabulary/exercises.html 

dny v týdnu – hádání: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/days-of-the-week/trenazer/exercises.html  

-PS str. 81 – Days of the week —> Přepsat do slovníčku. Pozor! Ve slovníčku si na novou stranu udělej barevný nadpis “DAYS OF THE WEEK”. Opiš slovíčka v AJ + ČJ překlad. 

PŘ: VK 

online procvičování: 

hospodářská zvířata: https://wordwall.net/cs/resource/12626110/hospodářská-zv%C3%ADřata 

canisterapie: https://decko.ceskatelevize.cz/video/e21154311511 Pokud máš čas, mrkni se. 🙂 

PČ: Pokud máš náladu a čas, vyzkoušej origami – milou kočičku: https://www.youtube.com/watch?v=CnSyMR8hW2I Jednička tě nemine a kočičku můžeš přinést ukázat do školy. 🙂 

ÚT| 4.5. 2021 – Distanční výuka č. 68

ČJ: VK

online procvičování: 

vzor muž: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/karticky-pravopis-koncovek-vzoru-muz/index.html 

koncovky, vzor muž: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/koncovky-vzoru/cviceni.htm 

opakuj koncovky – vzor pán: https://wordwall.net/cs/resource/11790911/český-jazyk/koncovky-rod-mužský-vzor-pán 

-ČJ-D: rozděl si stránku na polovinu, do levého sloupce napiš nadpis “pán”, do pravého sloupce napiš nadpis “muž” – a rozděl tato POJ do příslušných sloupců: královi, stavitele, králík, kupec, strašáka, učeň, drakovi, úhoře, přítelovi – POJ zapiš v 1. pádě jednotného čísla. RADA: Nezapomeň si POJ jméno říct – v 1.p.č.j -> 2.p.č.j a porovnej koncovky. 

PÁN —> PÁNA   MUŽ —> MUŽE

M: VK

online procvičování: 

malá násobilka, na čas: https://wordwall.net/cs/resource/6072045/násobilka 

převody jednotek délky: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-delky/prevody-jednotek-delky/priklady1h.htm 

-uč. (2.díl) str. 44 cv. 6 – můžeš na folii, kdo nemá folii – do M-D (RADA: Nezapomeň, že všechno musí být ve stejných jednotkách – např. 3 cm 5 mm = 30 mm 5 mm = 35 mm.

INF: Zhlédněte video-odkaz: https://youtu.be/G6srjs8mdtg + Zodpovězte otázku: K čemu slouží excel? 

ČT: Pověst o stavbě Karlova mostu- KLIK ZDE: POVĚST O STAVBĚ KARLOVA MOSTU Přečti si, pobavíme se o tom ve VL-D. 🙂 

TV: Pokud bude hezké počasí, nakresli si venku křídou panáka a společně s kamarády skákejte. 🙂 🤸🏼‍♀️

PO| 3.5. 2021 – Distanční výuka č. 67

ČJ: VK

online procvičování: 

životnost / neživotnost: https://wordwall.net/cs/resource/12899163/životnost 

vzor muž: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/karticky-pravopis-koncovek-vzoru-muz/index.html 

koncovky, vzor muž: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/koncovky-vzoru/cviceni.htm 

-Do ČJ-Š napiš barevný nadpis “MUŽ” a vyskloňuj tento vzor v jednotném i množném čísle, také barevně vyznač koncovky. Kontrolu nalezneš v uč. str. 104.

M: online procvičování: 

o 5 více, 5 krát více, procvičování: https://wordwall.net/cs/resource/9870196/přiřaď-správně 

-uč. (2.díl) str. 44 cv. 5,  4 příklady do M-D

-uč. (2.díl) str. 45 cv. 4,  4 příklady do M-D

AJ: online procvičování: 

přivlastňovací zájmena: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/privlastnovaci-zajmena/my-your-his-her/exercises.html 

my family, šibenice: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/my-family/hangman/family.html

-Do sešitu AJ zapiš anglicky: jeho auto, její pero, jejich tužky, tvůj kamarád, můj deštník, naše okna – zkontrolujeme si na středeční VK. 

VL-D: VK

online procvičování: 

kvíz, Lucemburkové: https://wordwall.net/cs/resource/9921060/lucemburkové Po návratu do školy si napíšeme krátký testík. 

HV: Vyzkoušej musicogram na Harryho Pottera, až budeme ve škole, vyzkoušíme společně: https://www.youtube.com/watch?v=uOuLi0avCwU 🙂 

NÁBOŽENSTVÍ: 4. třída – 9. úkol:
1. Najdi si na straně 65 v učebnici – Mějte důvěru, nebojte se ! Přečti si daný text a napiš si co si uvědomili učedníci, při tomto setkání s Pánem Ježíšem.
2. Najdi si v kancionálu modlitbu k Panně Marii č. 007 a každý den se ji pomodli, při večerní modlitbě.
3. Odpověz na tyto otázky: a) Jeruzalém byl a zůstává hlavním městem Židů. Co znamená název Jeruzalém? b) Do kterého města cestoval Pavel, když se ho Ježíš zeptal proč ho pronásleduje? c) Na které hoře dokázal prorok Eliáš, že Hospodin je pravý Bůh ? d) Jak se jmenoval pěstoun Pána Ježíše? e) Co se stalo, když stál Mojžíš s Izraelity před Rudým mořem?
4. vymaluj si pracovní list, který jsi dostal v náboženství ve čtvrtek, na druhou stranu po vymalování napiš: ” Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět. A kdo věří ve mne nebude nikdy žíznit. Já jsem chléb živý. Kdo bude jíst z tohoto chleba, bude žít navěky.”
5. Zapoj se do Májových pobožnosti, tím , že přečteš Panně Marii pěknou báseň, pro kterou si můžeš přijít  před mši svatou do sakristie. napiš správné odpovědi na email ” camekmiloslav@centrum.cz.

Domácí výuka – pátek 30.4.2021 (nemocné děti)

ČJ:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/karticky-pravopis-koncovek-vzoru-pan-hrad/index.html pán / hrad – PROCVIČUJ STÁLE + ODŮVODŇUJ.

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/znamkovane-diktaty/cviceni1A.htm vzor pán – koncovky

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/karticky-pravopis-koncovek-vzoru-hrad/index.html vzor hrad

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/cviceni/vyhledavani-1.html životný / neživotný

Psali jsme DI.

M: Trénovali jsme počty – o 10 více, o 10 méně, 3 x více, 3 x méně. 

Rýsovali jsme – jednoduché rovnoběžky, kolmice, nezapomínej na zápis! 

AJ: Psali jsme krátký testík – členové rodiny. (Až budeme ve škole – napíšeš si jej.)

Trénuj přivlastňovací zájmena: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/privlastnovaci-zajmena/my-your-his-her/exercises.html 

Domácí výuka – čtvrtek 29.4.2021 (nemocné děti)

ČJ:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/karticky-pravopis-koncovek-vzoru-pan-hrad/index.html pán / hrad

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/znamkovane-diktaty/cviceni1A.htm vzor pán – koncovky

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/karticky-pravopis-koncovek-vzoru-hrad/index.html vzor hrad

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/cviceni/vyhledavani-1.html životný / neživotný

zapiš do ČJ-Š: pro kamarád_, staleté dub_, naši kluc_, nakrmit páv_, krásní strašác_, vyžehlené ubrus_, dej to Filipov_, těším se na ps_, lýtkové sval_.

DÚ PRO VŠECHNY:

M: Trénujeme počty – o 15 více, o 30 méně = trénuj též.

-uč. 1. díl – str. 35 cv. 3

-uč. 1. díl – str. 44 cv. 2 

ČT: čti svou knihu

VL-Z: trénuj průmysly: https://wordwall.net/cs/resource/9005449/průmysl-v-čr 

Domácí výuka – středa 28.4.2021 (nemocné děti)

ČJ:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/karticky-pravopis-koncovek-vzoru-pan-hrad/index.html pán / hrad

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/znamkovane-diktaty/cviceni1A.htm vzor pán – koncovky

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/karticky-pravopis-koncovek-vzoru-hrad/index.html vzor hrad

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/cviceni/vyhledavani-1.html životný / neživotný

-pracovní list – splň: SP – 28.4.2021

M: Trénovali jsme: o 15 více než 200, 3 krát méně než 210, o 30 méně než 50 – trénuj také. 

M (žlutá – 1.díl) – str. 39 cv. 2 do M-G

M (žlutá – 1.díl) – str. 44 cv. 1 do M-G

DÚ PRO VŠECHNY: MIN (2.díl) str. 14 cv. 28b – první řádek

AJ: -uč. str. 18 – rodokmen, čti a piš členy rodiny / V pátek nás čeká test ze slovíček na téma  “MY FAMILY” – všechna slovíčka na str. 18. 

-uč. str. 18 cv. 3 – opakuj na folii, popř. na školákově: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/privlastnovaci-zajmena/my-your-his-her/exercises.html 

PŘ: druhy zeleniny: https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/podzim-v-prirode/druhy-zeleniny/ucime-se-1.htm Psali jsme testík – ve škole si jej také napíšeš. 

-trénovali jsme také ovocné stromy a jejich plody: https://www.skolasnadhledem.cz/game/4440 

Na můj e-mail zašli referát o domácím mazlíčkovi. 🙂 Děkuji.

Domácí výuka – úterý 27.4.2021 (nemocné děti)

ČJ:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/karticky-pravopis-koncovek-vzoru-pan-hrad/index.html Pán / Hrad

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/znamkovane-diktaty/cviceni1A.htm Vzor pán – koncovky

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/cviceni/vyhledavani-1.html životný / neživotný

-Do sešitu ČJ-Š vyskloňuj vzor HRAD + podtrhni barevně koncovky (uč. str. 100)

-Do sešitu ČJ-Š – napiš nadpis “LES” = pomocník vzoru “HRAD”. Pozor! Mohlo by se nám to plést. 1. pád – LES 2. pád (bez) LESA = zdá se, že se nám to může plést se vzorem pán, ale… 🙂 Rada zní: Pán je vzor ŽIVOTNÝ – ukážeš si na něj TI. Les a hrad jsou vzory NEŽIVOTNÉ – ukážeš si na něj TY. Takže si to nepopleteme. 🙂 Avšak v 6.pádě mn. č. píšeme – o LESÍCH – koncovka ÍCH, kterou musíme za každou cenu dostat do hlavy jako -emi, -ami, -ovi. 

-Zkus pod pomocníčka “LES” napsat 4 slova: 

 • břeh
 • jazyk
 • šátek
 • rybník 

A napiš je vedle 1. p. č. j také v 6. p. č. mn. a barevně vyznač koncovky – ích. Např. břeh – o březích, rychlík – o rychlících 

JAK URČUJEME VZORY RODU MUŽSKÉHO? RADY + POSTUP:

 1. Zjistit, jestli je to vůbec rod mužský – ukaž si “TEN”. 
 2. Pokud je – ihned určuješ životnost – TI / TY. 
 3. Je to životné? Zkontroluj koncovku – 1. pán, 2. pán-a. Je to neživotné? Zkontroluj koncovku – 1.hrad, 2.hrad-u.
 4. Urči vzor. 🙂 

DÚ – pro všechny: DÚ 27.4.2021 pán hrad

M: RÝSUJEME – do školy s sebou – pravítka (dlouhé i s ryskou), kružítko, tužka, guma, sešit GEO

-uč. (1. díl – žlutý) str. 29 cv. 2 do M-G

-uč. (1.díl – žlutý) str. 35 cv. 1 do M-G

+ Opakujeme převody jednotek délky: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-delky/prevody-jednotek-delky/priklady1h.htm

ČT: Připrav si povídání o své knížce, kterou čteš / četls. 🙂

Domácí výuka – pondělí 26.4.2021 (nemocné děti)

ČJ:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/karticky-pravopis-koncovek-vzoru-pan/index.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/koncovky-vzoru/cviceni.htm VZOR HRAD + PÁN

PL-podtrhni vzor hrad Vytiskni a splň. 

-Do sešitu ČJ zapiš: půjdu se ps_, chová holub_, dej to Filipov_, létají tam orl_, vyprávěla bratrov_

M: 

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym-cinitelem/motyli-louka/priklady.html Písemné násobení dvoj. činitelem. 

-opakuj jednotky délky

-přines s sebou věci do geometrie

AJ:

 https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/privlastnovaci-zajmena/my-your-his-her/exercises.html přivlastň. zájmena 

https://wordwall.net/cs/resource/10506243/personal-pronouns zájmena 

-Piš členy rodiny – trénuj!

VL-D: -uč. str. 28, přečíst + zodpověz na otázky dole ústně 

PÁ| 23.4.2021 – Distanční výuka č. 66

M: VK 

online procvičování:

převody jednotek objemu: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-objemu/prevody-jednotek-objemu/priklady1c.htm 

písemné násobení dvojciferným činitelem: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym-cinitelem/nezbedne-kobylky/priklady.html 

-MIN (2.díl) str. 22 cv. 43a) (Možná stihneš na VK.)

– Do M-D: Petra s Klárkou šly společně nakoupit. Petra platila za nákup 155 Kč. Klárka však platila 4 x více než Petra. Kolik Kč platila Klárka? 

ČJ: VK

online procvičování:

vzor pán: https://learningapps.org/17642466 – Procvičování pomůcky pánI / pánY. Nezapomeň – koncovka ovI!

puzzle, rod střední: https://learningapps.org/16966458 

koncovky, rod ženský: https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-podstatnych-jmen-zensky-rod-2-uroven/4528

-uč. str. 98 cv. 8 a) – 4 řádky do ČJ-D. Nad tučně vyznačenými POJ urči číslovkou pád. RADA: Říkej si pomůcku – pánI / pánY.

AJ: VK

online procvičování:

sloveso – to be: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/slovesa/to-be-trenazer/exercises.html

přivlastň. zájmena: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/privlastnovaci-zajmena/my-your-his-her/exercises.html

Ústně si opakuj + komu dělá potíže psaní, trénuje i psaní. 

 • To je auto. 
 • Tady jsou stoly.
 • Já nejsem z Francie.
 • Moje jméno je Joe.
 • Ona je moje kamarádka.
 • Vy nejste tady. (tady = here / :hír)
 • Já jsem její dcera. 
 • Oni jsou naši rodiče. 

VV: Připrav si pro výtvarku 30. dubna náměty pro čarodějnici. Můžeme vytvořit i koláž s využitím vlny, látek, provázků. Těším se na skvělé nápady.

👩‍🏫 V pondělí se budu těšit. 🤗 V 8:00 před školou!🕗🔔

ČT| 22.4.2021 – Distanční výuka č. 65

M: VK 

online procvičování:

převody jednotek hmotnosti: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-hmotnosti/prevody-jednotek-hmotnosti/priklady1c.htm 

pamětné násobení: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=17.+Operace+s+č%C3%ADsly+zakončenými+nulami#selid Násobení – příklady typu: 40 . ? = 1600, ? . 40 = 1600, Název 01

-uč. str. 41 cv. 1 – ústně, v pátek na VK zkontroluji. 

-uč. str. 41 cv. 3 – do M-D. Pozor! Vypočítej pouze cenu 1 jogurtu a cenu 8 jogurtů, tabulku celou překreslovat a vyplňovat nemusíš. Napiš odpověď. 

ČJ: online procvičování:

koncovky rodu středního: https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_4.roc/cj4_vzorypodjmen_rodstredni4.htm 

koncovky rodu ženského: https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_4.roc/cj4_vzorypodjmen_rodzensky4.htm 

koncovky vzoru “pán”: https://wordwall.net/cs/resource/11790911/český-jazyk/koncovky-rod-mužský-vzor-pán 

-zapiš do ČJ-D: kvůli kamarádov_, choval dva páv_, přiletěli čáp_, je po tatínkov_, voliéry s datl_, sbírá motýl_, buvol_ se pasou, bílí králíc_, na tři detektiv_, v zoo chovají krokodýl_, k sněhulákov_, jedl tam krab_, lv_ jsou šelmy

POZOR! Vždy za POJ bude v závorce také vzor pán, např. “jdi za sousedy (pány)”. 

VL-Z: VK

online procvičování:

průmyslové závody: https://wordwall.net/cs/resource/9558880/průmysl-v-čr 

ČT: Připrav si povídání o své čtené knize, kterou za distanční výuku četls/las. V úterý si knihy přineseme do školy a představíme si je. 🙂 

TV: Dubnová výzva – pokračuj. 🙂 

ST| 21.4.2021 – Distanční výuka č. 64

M: online procvičování:

písemné násobení dvojciferným činitelem: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym-cinitelem/nezbedne-kobylky/priklady.html

procvič si převody jednotek délky: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-delky/prevody-jednotek-delky/priklady1h.htm

-MIN (2.díl) str. 23 cv. 45b) 

ČJ: online procvičování:

střílečka, rod ženský: https://www.umimecesky.cz/strilecka-koncovky-podstatnych-jmen-i-y-zensky-rod?source=explicitKC#

rod střední, koncovky: https://wordwall.net/cs/resource/9423304/koncovky-středn%C3%AD-rod 

koncovky vzor “pán”: https://wordwall.net/cs/resource/10552392/český-jazyk/koncovky-vzor-pán Pokud máš chybu, zapiš její opravu do ČJ-Š. 🙂 

-uč. str. 97 cv. 4 – celé ústně, odůvodňuj nahlas – PÁNI / PÁNY! 

AJ: VK

online procvičování:

zájmena: https://wordwall.net/cs/resource/13272537/pronouns/pronouns-zájmena 

přivlastň. zájmena: https://wordwall.net/cs/resource/6754802/pronouns-1 

procvičuj výslovnost – my family: https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ&t=88s 

do sešitu napiš: prarodiče, bratranec, teta, dcera, rodiče, strýc – anglicky. 🙂 

PŘ: VK

online procvičování:

 • Vyber si domácího mazlíčka.
 • Zapiš jeho název do sešitu.
 • Napiš o něm krátký referát.
 • Referát budeš prezentovat 28.4.2021 ve škole – – > je na známky. 

PČ: Pomoz rodičům na zahradě či vinici. 🙂 

ÚT| 20.4.2021 – Distanční výuka č. 63

M: VK

online procvičování:

číselné řády cv. 1: http://matematika.hrou.cz/c/ciselne-rady/dopln-ciselnou-radu-nasobky-60 

číselné řády cv. 2: http://matematika.hrou.cz/c/ciselne-rady/dopln-ciselnou-radu-nasobky-14 

-uč. str. 37 cv. 19 – do M-Š – zkontrolujeme si ve čtvrtek 22.4.2021 na VK.

-MIN (2.díl) str. 19 cv. 38a) – druhý řádek (POZOR! Někdo to už má.) 

ČJ: VK

online procvičování:

koncovky vzoru pán: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/karticky-pravopis-koncovek-vzoru-pan/index.html 

rod střední, koncovky – střílečka: https://www.umimecesky.cz/strilecka-koncovky-podstatnych-jmen-i-y-stredni-rod?source=explicitKC# 

urči vzor, rod ženský: https://wordwall.net/cs/resource/10785662/rod-ženský Procvičuj! Dej si POJ do 1. pádu č.j-> 2. pádu č.j a porovnej se vzory.

-uč. str. 97 cv. 3b) do ČJ-D POZOR! Slova v závorce dej do požadovaného pádu – máš zde i pro kontrolu pomůcku “páni” / “pány”. Pomůcku “páni” / “pány” do sešitu psát nemusíš. 🙂 

ČT: lísteček ze čtvrtečního čtení – Vodníkova pomsta – zkontrolujeme si na VK v pátek 23.4.2021.

TV: Výzva za měsíc duben. 

INF: Vytvořte v tabulkovém dokumentu seznam žáků třídy.

Postup: přihlásit na mail, otevřít disk (pomocí 9 teček vlevo),
na disku vlevo barevné + přidat, po otevření tabulky google–prázdný dokument, otevřít a tabulku pojmenovat.
Do sloupce A od 1-14 uvedete příjmení žáků třídy
Do sloupce B od 1-14 uvedete jména žáků třídy
tabulku sdílejte (vpravo modré SDÍLET) na mail kaluzik@zstgmcejkovice.cz
PO| 19.4.2021 – Distanční výuka č. 62

M: online procvičování:

zkus číselné řady: https://wordwall.net/cs/resource/13959835/najdi-dalš%C3%AD-č%C3%ADslo-v-řadě 

-uč. str. 36 cv. 9 – do M-Š

*Pouze pro ty, kteří měli ze samostatné práce ve ČT a PÁ jednu a více chyb (najdeš v M-Š): https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym-cinitelem/motyli-louka/priklady.html 

ČJ: VK

online procvičování:

životný / neživotný: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/zivotnost-nezivotnost/karticky.html 

koncovky vzor pán: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/karticky-pravopis-koncovek-vzoru-pan/index.html 

koncovky rod ženský: https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-podstatnych-jmen-zensky-rod-2-uroven/1630 

-Do ČJ-D uč. str. 98 cv. 8b) Po větu – “hodné soused_”. RADA: Říkej si pomůcku – PÁNI / PÁNY. 

AJ: online procvičování:

my family: https://www.skolasnadhledem.cz/game/1737 Poslouchej a přiřazuj. 

zájmena: https://wordwall.net/cs/resource/10506243/personal-pronouns POVINNĚ! Dělalo nám to potíže! 

-Do sešitu AJ napiš tyto věty:

 • Já jsem z České republiky.
 • Moje jméno je John.
 • On není holka. 
 • Ona je moje kamarádka.
 • Já jsem 16 let starý. 

VL-D: VK

online procvičování:

Václav IV.: https://www.youtube.com/watch?v=O-Ytm3aJf74 

Přečti si komiks. 🙂 Zajímavou legendu. 

HV: Pokud máš náladu a čas, zazpívej si karaoke, na youtube najdeš spoustu zajímavých písniček. 🙂 

Náboženství:

1. Najdi si v učebnici str. 97 – prohlédni si obrázky a napiš ke každému obrázku jednu větu  do sešitu a vznikne ti příběh, pod obrázkem sestav větu, která je ve slovech pod ním.
2. napiš si do sešitu tuto modlitbu k Panně Marii: ” Maria naše Milá Paní, veliké věci ať skrze tebe vykoná Pán v naší době! Ať zvítězí dobro, pravda a láska! Ať se skrze tebe vrátí Tvůj Syn náš Spasitel, Ježíš Kristus mezi nás a my k Němu. Amen. ( POMODLI SE JI VŽDY VEČER)
3. Odpověz na otázky a zašli správné odpovědi: a) První lidi nazývá Bible Adam a Eva. Co znamená jméno Eva? b) Ve kterém městě žila Panna Maria, když k ní přišel archanděl Gabriel?  c) Na které hoře dal Hospodin Mojžíšovi Desatero? d) Jak se jmenovala matka dvojčat Ezaua a Jakuba?
4. Vymaluj si pracovní list, který jsi dostal ve škole a na druhou stranu, tam kde je prázdný hrob a takový prázdný list – Tam napiš: ” Aleluja, Pan Ježíš vstal z mrtvých, Aleluja.” Přijď ve středu na mši svatou a ke svaté zpovědi před ní.

PÁ| 9.4.2021 – Distanční výuka č. 61

M: VK

online procvičování:

procvičuj písemné násobení dvojciferným činitelem: https://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/pisemne_nasobeni1.htm 

římská čísla: https://wordwall.net/cs/resource/9240628/ř%C3%ADmská-č%C3%ADsla Ať si zahrajeme naši římskou bojovku i ve třídě! 🙂

ČJ: VK

online procvičování:

koncovky POJ, r. žen.: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/znamkovane-diktaty/cviceni5A.htm 

koncovky POJ, r. stř.: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/pravopisny-trenazer/cviceni5.html

přiřazování POJ ke vzorům: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/neposedne-zabky/cviceni1.html 

AJ: online procvičování:

my family: https://wordwall.net/cs/resource/12994110/my-family

přivlastň. zájmena: https://wordwall.net/cs/resource/10682494/possessives-family PROCVIČUJ A NĚKOLIKRÁT! 

VV: na svém mailu máš výrobek, který budeme příští týden ve škole malovat. Promysli si tvoji variantu. 🙂

DŮLEŽITÉ: Přes víkend si spočítej ve VŠECH sešitech benzíny. Pozor, máme je v ČJ-Š, M-Š, VL, PŘ – různě. Ať tě můžu patřičně odměnit. 

Moc se na Vás v pondělí těším! Nezapomeň – příchod do školy je 8:30. 🙂 

ČT| 8.4.2021 – Distanční výuka č. 60

M: VK

online procvičování:

procvičuj pís. dělení se zbytkem: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/sladke-mlsani/priklady1.htm cv. 5, 6, 7

-MIN (2.díl) str. 15 cv. 30 

ČJ: online procvičování:

koncovky POJ, r. žen.:https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-podstatnych-jmen-zensky-rod-2-uroven/1542

koncovky POJ, r. stř.:https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/pravopisny-trenazer/cviceni5.html (Na pátek z tohoto cvičení vyberu pár slov na známky!)

opakuj pády ve větách: https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-padu-1-uroven/786 

-do ČJ-Š zapiš: jede do Ostrav_, s okolnostm_, s těmi řečm_, domek ježibab_, mezi myšm_, v této obuv_, nakoupil cihl_, maso na cibul_, na hráz_ch, za horam_, bez těch lahv_.

U podstatných jmen, kde doplňuješ I/Y podtrhni: 

MODŘE podtrhni – vzor žena

ČERVENĚ podtrhni – vzor růže

ŽLUTĚ podtrhni – vzor píseň

ZELENĚ podtrhni – vzor kost

ČT: Čítanka str. 122 – Sousedovi uletěly včely. Úkol č. 2 – splň ústně, úkol č. 3 – splň do sešitu ČT. Rýmy si zkontrolujeme v pátek na VK v ČJ. 

VL-Z: VK

online procvičování:

nerostné suroviny: https://wordwall.net/cs/resource/9228564/nerostné-suroviny

-DÚ, vypracuj do sešitu VL-Z. Pozor, nemusíš nic opisovat, ale opět pouze zapisuj, např. 1C, 2H atd…

TV: Dobrovolná výzva – bruslení, běhání, chůze atd.  

Kdo by si chtěl dát trénink, tak přidávám odkaz 🙂 https://www.youtube.com/watch?v=3W2w40E9nfo 

ST| 7.4.2021 – Distanční výuka č. 59

M: online procvičování:

římské číslice: https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-rimska-cisla-1-uroven/696 

-MIN (2.díl) str. 14 cv. 28a)

-uč. str. 36 cv. 12 do M-Š (Nezapomeň odpověď!)

ČJ: online procvičování:

koncovky, vzor kost: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/koncovky/cviceni-kost1.html

koncovky POJ, ženský rod: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/pravopisny-trenazer/cviceni5.html (ŽENA, RŮŽE, PÍSEŇ, KOST)

-uč. str. 93 cv. a) do ČJ-Š

AJ: VK

online procvičování:

my family: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/my-family/family-photography/exercises.html 

opakování – Andrea’s bag, Andrea’s pencil: https://wordwall.net/cs/resource/688517/possessive-s 

přivlastň. zájmena: https://wordwall.net/cs/resource/6520687/possessive-adjectives 

-PS str. 15 cv. 6

PŘ: VK

-DÚ, najdi alespoň 5 informací o stromu, který máš zapsaný z VK v sešitu PŘ. Pozor! 14. dubna budeš prezentovat! 

PČ: POVINNÉ: Namaluj či vytvoř z lega, kostek – libovolnou písničku (třeba lidovou). Nepiš její název, budeme hádat. 🙂 Tento úkol pošli do pátku na můj e-mail. 

ŠEL ZAHRADNÍK DO ZAHRADY

ÚT| 6.4.2021 – Distanční výuka č. 58

M:VK

online procvičování:

římské číslice: 1-20: https://wordwall.net/cs/resource/6733385/ř%C3%ADmské-č%C3%ADslice-1 

pamětné násobení: https://wordwall.net/cs/resource/12118159/pamětné-násoben%C3%AD-do-1-000-000 

-MIN (2.díl) str. 14 cv. 27 

-MIN (2.díl) str. 18 cv. 35 – první řádek

ČJ: VK

 online procvičování:

koncovky POJ, r. ženský: https://wordwall.net/cs/resource/10358359/český-jazyk/koncovky-podstatných-jmen-rodu-ženského 

koncovky POJ, r. střední: https://wordwall.net/cs/resource/9423304/koncovky-středn%C3%AD-rod 

práskající krtci, vzor kost: https://wordwall.net/cs/resource/12536839/vzor-kost 

-Do sešitu ČJ-Š napiš barevný nadpis: ” VZOR KOST “ a vyskloňuj tento vzor v jednotném i množném čísle. Poté si v uč. str. 91 úkol zkontroluj a zakroužkuj barevně koncovky. 

-uč. str. 93 cv. 2d) do ČJ-Š

ČT: Čítanka, str. 120 – Pro zasmání, 121 – 122 – Aprílový výlet

INF: Najděte si odkaz https://www.wikihow.cz/Jak-bojovat-proti-kyber%C5%A1ikan%C4%9B Přečtěte si informace a na mail kaluzik@zstgmcejkovice.cz zašlete, zda je odkaz pro Vás užitečný a jednu kontrolní otázku se správnou odpovědí. 💻

TV: Dubnová výzva – nalezneš ji v mailu před Velikonocemi. 🏃🏻‍♀️ 🤸🏻‍♀️

NÁBOŽENSTVÍ: 

1. Najdi si v učebnici str. 94 a přečti si text, napiš si do sešitu, které události se to týká.
2. Najdi si ve svém kancionálu Modlitbu ” Vesel se nebes královno” a pomodli se ji každý den, když zvoní zvon.
3. Odpověz na otázky a zašli správné odpovědi: a) Co znamená jméno “Petr”? b) Co znamená jméno ” Mojžíš” ? c)Do kterého města poslal Bůh proroka Jonáše?  d) Jak se jmenuje hora, na které zemřel Pán Ježíš? e) Která žena si myslela, že vzkříšený Ježíš je zahradník? 
4. Přijď v pátek na mši svatou do kostela v 18.00 hod.

ST| 31.3.2021 – Distanční výuka č. 57

POZOR! Úkoly zde vkládám brzy, nepopleť si dny. 🙂 

M:online procvičování:

písemné násobení jednociferným činitelem: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&subject=Matematika&search_mode=search&search1=P%C3%ADsemné+násoben%C3%AD+jednociferným+činitelem#selid VYBER SI: level 1, název 01

dělení se zbytkem: https://wordwall.net/cs/resource/11007957/kapitánské-dělen%C3%AD-se-zbytkem 

Tyto příklady vypočítej do M-Š: 

ČJ: online procvičování:

koncovky, vzory r. stř.: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/pravopisny-trenazer/cviceni5.html

vzor píseň: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/pravopisny-trenazer/cviceni3.html 

koncovky, vzor kost: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/koncovky/cviceni-kost1.html 

ZAPIŠ DO ČJ-Š: s labutěm_, hrnek káv_, v obou konv_ch, jde bez buzol_, v černé košil_, bez potrav_, s přestávkam_, má slz_, za hranicem_, s básněm_, piha u pus_, leží v postel_, má dobrou vůl_, dvě tras_

MODŘE PODTRHNI – VZOR ŽENA

ČERVENĚ PODTRHNI – VZOR RŮŽE

ŽLUTĚ PODTRHNI – VZOR PÍSEŇ 

AJ: VK

online procvičování:

vláček – my family: https://wordwall.net/cs/resource/1055268/my-family

přivlastň. zájmena: https://wordwall.net/cs/resource/9131459/english/possessive-adjectives

-POVINNÉ = poslech + opakuj: https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ 

-uč. str. 19 cv. 5 – na folii do učebnice. (ČESKÝ PŘEKLAD: Doplň věty za pomocí přivlastň. zájmen – její, můj, jeho…)

PŘ: VK

online procvičování:

polní plodiny: https://www.skolasnadhledem.cz/game/5998 

-uč. str. 48 – vyber si 2 otázky dole a odpověz na ně ústně.

PČ: Pokud máš náladu a čas, zkus zaslat online velikonoční pohlednici svým kamarádům: https://decko.ceskatelevize.cz/hry/pohlednice-velikonoce2021 

KRÁSNÉ PRÁZDNINY MILÉ DĚTI. 🐣🥚

ÚT| 30.3.2021 – Distanční výuka č. 56

M: VK

online procvičování:

násobení s nulou: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym-cinitelem/pocitani-se-vcelkou/priklady.html 

zápis římských číslic, zkus: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/rimske-cislice/ciselna-rada/priklady1.htm 

-uč. str. 35 cv. 5 do M-Š (Nezapomeň odpověď!)

-Tyto příklady spočítej do M-Š: 

ČJ:VK

online procvičování:

rozřazovačka, rod ženský: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/neposedne-zabky/cviceni1.html RADA: Je zde i kost – pozor. 1. pád Kdo? Co? KOST 2. pád (bez) Koho? Čeho? (bez) KOSTI.

vzor píseň: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/karticky-pravopis-koncovek-vzoru-pisen/index.html 

-DÚ v google formulářích – nalezneš v tvém e-mailu.

-Napiš do ČJ-Š: živí se mšicem_, mezi jabloněm_, sklenice šťáv_, několik škebl_, cvičili sestav_, na obou hráz_ch, stály tu stodol_, v naší obc_, s petržel_, v plné lahv_. Zapiš krásně pod sebe + u každého POJ napiš vzor

INF: Velikonoční pohlednice – do 11.4. poslat na kaluzik@zstgmcejkovice.cz

ČT: Čítanka – str. 113 – VELIKONOCE. Otázku č. 2 a 3 si najdi na internetu nebo se zeptej rodičů. 🙂 

TV: Pokud máš náladu a čas, vytvoř si překážkovou dráhu venku či doma a stopni si svůj čas běhu. 🙂 

Náboženství: Milé děti, čeká nás nejdůležitější týden, který jako křesťané slavíme. Jistě víte, jaké události se o Velikonocích staly. Napoví Vám tento odkaz, kterým si vše můžete připomenout. https://deti.vira.cz/kalendar/velikonoce/svaty-tyden
PO| 29.3.2021 – Distanční výuka č. 55

M: online procvičování:

procvičuj, pís. násobení jednocif. činitelem: https://skolakov.eu/matematika/4-trida//pisemne-nasobeni-jednocifernym-cinitelem/martanska-hlidka/priklady1.htm 

pamětné násobení nulami: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&search_mode=chapter&class=4&subject=Matematika&search1=17.+Operace+s+č%C3%ADsly+zakončenými+nulami#selid VYBER SI: Násobení – příklady typu: 40 . 40 =?, název 01

-Tyhle příklady opiš do M-Š a počítej. (Kdo by si nepamatoval z páteční VK, má zde raduhttps://www.youtube.com/watch?v=2u9h67FEiEw ) 

ČJ:VK

online procvičování:

koncovky POJ dle vzoru “růže”: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/koncovky/cviceni-ruze1.html 

koncovky POJ dle vzoru “píseň”: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/koncovky/cviceni-pisen1.html 

vzor růže, známkovaný diktát: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/znamkovane-diktaty/cviceni2A.htm Napiš mi na můj e-mail, jakou známku dostals/las. 🙂 

-do sešitu ČJ-Š napiš barevný nadpis vzor “PÍSEŇ” a vyskloňuj jej v jednotném i množném čísle. Poté si svůj úkol zkontroluj v uč. na str. 87 a barevně podtrhej všechny koncovky dle učebnice. 

AJ: online procvičování:

“MY FAMILY” – slovíčka: https://wordwall.net/cs/resource/6183763/my-family 

přivlastň. zájmena: https://wordwall.net/cs/resource/1384490/possessives 

POVINNÉ – svůj páteční úkol (rodokmen rodiny) vyfoť a zašli mi na můj e-mail do středy – 31.3.2021. 

-PS str. 14 cv. 3 (ČESKÝ PŘEKLAD: Napiš odpovědi.) What’s his name? Jaké je jeho jméno? His name’s Mark. Jeho jméno je Mark. – – – > Pracuj s tabulkou v sešitě AJ. 🙂 

VL-D: VK

online procvičování:

https://www.youtube.com/watch?v=MPZnuYUDC28 (JAN LUCEMBURSKÝ)

https://www.youtube.com/watch?v=vdDj2-cYVsA (KAREL IV.)

HV: Pokud máš náladu a čas, zkus vyluštit za pomocí obrázků naše známé lidové písničky. 🙂 Kdo mi pošle odpovědi na e-mail, získá jedničku do OŠ. 🙂 

PÁ| 26.3.2021 – Distanční výuka č. 54

M:VK

online procvičování:

písemné násobení dvojc. činitelem s nulou: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym-cinitelem/pocitani-se-vcelkou/priklady.html 

římské číslice 1-20: https://wordwall.net/cs/resource/9240628/ř%C3%ADmská-č%C3%ADsla 

-MIN (2.díl) str. 14 cv. 27 (Počkej až na VK, nedělej to brzo ráno!:-))

ČJ:VK

online procvičování:

rozřazovačka, r. žen. (POZOR! Najdeš zde i vzor “kost”): https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-vzory-zenskeho-rodu-1-uroven/76 

hádanky, vzor růže: https://wordwall.net/cs/resource/9406146/vzor-růže-skládej-z-p%C3%ADsmen-slova-sloňována-podle-vzoru-růže 

koncovky vzor růže, procvičuj: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/znamkovane-diktaty/cviceni2A.htm Napiš mi na můj e-mail, jak ti tohle cvičení šlo a počet chyb. 🙂 

-uč. str. 86 cv. 5 b) do ČJ- Š (POZOR! Nepiš celé, piš po “na všech schůz_ch”.)

AJ: online procvičování:

trénuj, přivlastňovací zájmena: https://wordwall.net/cs/resource/9326778/possesive-adjectives-přivlastňovac%C3%AD-zájmena

hádanky, “MY FAMILY”: https://wordwall.net/cs/resource/1560935/my-family

-Prosím, tuto tabulku si vytiskni a nalep do sešitu AJ. Kdo nemůže vytisknout, přepíše, nic se neděje. KLIK ZDE: PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENA – TAB

-DÚ: Vytvoř “rodokmen” tvé rodiny na bílý papír A4. Co bude rodokmen obsahovat?

 • fotku či kresbu všech členů domácnosti
 • popis kdo na fotce / kresbě je – ve vztahu k tobě
 • jejich jména 
 • nezapomeň přidat i psí či kočičí mazlíčky

MÁ RADA: Pracuj s vytištěnou tabulkou, na které máš přivlastňovací zájmena, budeš je potřebovat. “TOHLE JE MÁMA. JEJÍ JMÉNO JE…” “TOHLE JE TÁTA. JEHO JMÉNO JE…” 

VV: Pomoz mamince s jarním úklidem. 🙂 Ukliď si svůj pokojíček. Klidně zašli foto. 🙂 

KRÁSNÝ VÍKEND VŠEM. 🙂

ČT| 25.3.2021 – Distanční výuka č. 53

M:VK

 online procvičování:

zkus sčítací pyramidy: https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=605b82994dcb0 

procvičuj, dělení se zbytkem: https://www.umimematiku.cz/presouvani-deleni-se-zbytkem-2/943 

-uč. str. 35 cv. 2 – poslední dva příklady do M-Š

-uč. str. 35 cv. 3 – nezapomeň na odpověď!

ČJ:  online procvičování:

koncovky, rod střední: https://wordwall.net/cs/resource/9423304/koncovky-středn%C3%AD-rod 

rozřazovačka – růže / žena: https://wordwall.net/cs/resource/12217130/vzor-žena-růže 

vzor žena: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/znamkovane-diktaty/cviceni1A.htm cvičení č. 1 

vzor růže: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/znamkovane-diktaty/cviceni2A.htm cvičení č. 1

ČT: Čítanka str. 110 – ,,KOHOUT A LIŠKA” – odpověz na otázku č. 3 do sešitu ČT

VL-Z: VK

online procvičování:

nerostné suroviny: https://wordwall.net/cs/resource/9405545/nerostné-suroviny 

-Úkol zapiš do sešitu VL-Z. RADA: Neopisuj zadání, piš pouze číslo a k tomu písmeno, např. 1D, 2B

TV: Domácí trénink, pokud máš náladu a čas, dej si do těla. 🙂 https://www.youtube.com/watch?v=uGw7WDVd29k&list=PLlu7LlsqvPFZUHCWUxeQeSQZ7L8iKyb9A 

ST| 24.3.2021 – Distanční výuka č. 52

M: online procvičování:

pamětné násobení: https://wordwall.net/cs/resource/12118159/pamětné-násoben%C3%AD-do-1-000-000 

římské číslice: https://wordwall.net/cs/resource/10795941/ř%C3%ADmské-č%C3%ADslice Pozor! 🙂 Zde jsou číslice až do 1000. Je tu nějaký borec, který tohle cvičení zvládne? Dej mi vědět do mailu. 🙂 Nezapomeň na naši pomůcku – najdi si ji na internetu. 🙂

-uč. str. 35 cv. 2 – prvních 5 příkladů do M-Š

ČJ:  online procvičování:

vzory rodu středního: https://wordwall.net/cs/resource/9229576/rod-středn%C3%AD-vzory 

kvíz, koncovky vzorů r. středního: https://wordwall.net/cs/resource/10733630/rod-středn%C3%AD-kv%C3%ADz 

“kvíz show”, vzor žena: https://wordwall.net/cs/resource/12458235/žena-růže Napiš mi na můj e-mail, kolik nahráls/las bodů. 🙂 

-uč. str. 85 cv. 3 do ČJ-Š, POZOR! Najdeš zde POJ i vzoru “růže”, připomeň si, jak se růže skloňuje a jaká I/Y tam napíšeme. (Růžová tabulka str. 85.) Také tvůj sešit může sloužit jako rádce + úkol ze včera. 😉

AJ: VK

 online procvičování:

nová slovíčka – “MY FAMILY”: https://wordwall.net/cs/resource/7366655/family Procvičuj!

rodokmen – “MY FAMILY”: https://wordwall.net/cs/resource/6789051/family

-PS str. 14 cv. 2

PŘ: VK

 online procvičování:

procvičuj polní plodiny: https://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_4.roc/pr4_pole_rostliny1.htm 

Vypracuj do sešitu PŘ: 
 1. Napiš 3 libovolné obilniny + k čemu se využívají / co se z nich vyrábí. 
 2. Napiš 2 okopaniny + co se z nich vyrábí.
 3. Napiš 3 savce, které můžeme spatřit na poli. 

PČ: V ČJ jsme společně dělali rychlou aktivitu – jaké může být jaro. Často padlo: voňavé, barevné, květinové. Zde přikládám inspiraci jarních květin z libovolného oblečení. Sestav svou květinu a pošli mi ji na e-mail. 🙂 

ÚT| 23.3.2021 – Distanční výuka č. 51

M: VK

online procvičování:

soutěž, násobení 10, 100, 1000: https://wordwall.net/cs/resource/12629337/násoben%C3%AD-10-100-1000 

římská čísla: https://wordwall.net/cs/resource/10450117/matematika/ř%C3%ADmská-č%C3%ADsla-do-12 

-Uvedené příklady opiš do M-Š a spočítej:

ČJ: VK

online procvičování:

vzor žena, trénuj: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/karticky-pravopis-koncovek-vzoru-zena/index.html 

střílečka, rod střední: https://www.umimecesky.cz/strilecka-koncovky-podstatnych-jmen-i-y-stredni-rod?source=explicitKC# Napiš mi do e-mailu, kolik levelů zvládls. 🙂 

koncovky, vzor růže: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/koncovky/cviceni-ruze1.html 

-Do ČJ-Š napiš barevný nadpis “VZOR RŮŽE”, stránku si rozděl na poloviny a vyskloňuj ji v jednotném i množném čísle. 🙂 Poté si úkol zkontroluj v učebnici str. 84. Nezapomeň poté červeně zakroužkovat koncovky. 

-ústně skloňuj další vzory v učebnici na str. 84 (chvíle, košile, cibule)

-uč. str. 85 – růžový rámeček, pročti si 3x

ČT: Čítanka str. 90 – 91. Přečti si, jistě tě to naláká na další hodinu VL-D. 🙂 

INF:  Jaro – pořekadla, přísloví a pranostiky.

Do sdíleného dokumentu, který jsi obdržel v mailu, zapište a graficky upravte nějaké jarní pořekadlo, přísloví či pranostiku.

TV: Dobrovolnou výzvu nalezneš ve tvém e-mailu. 🙂 Zasílala jsem v neděli večer. 

Slíbené video pro kluky ( Václav II. a jeho život ve vězení): https://edu.ceskatelevize.cz/video/1264-vaclav-ii-jeho-zivot-a-doba 

PO| 22.3.2021 – Distanční výuka č. 50

M: online procvičování:

číselné řády, procvičuj: https://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/m4_milion1.htm 

písemné dělení: https://www.umimematiku.cz/presouvani-pisemne-deleni-1cif-2-uroven/343 

-MIN (2.díl) str. 12 cv. 23 c) 

-uč. str. 32 cv. 15 do M-Š (Nezapomeň na odpověď) – zkontrolujeme si na VK 23.3.2021.

ČJ: VK

online procvičování:

práskni krtka, vzor žena: https://wordwall.net/cs/resource/9405403/vzor-žena 

rod střední (rod, číslo, pád, vzor): https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_4.roc/cj4_rodstredni_rodcislopadvzor1.htm

procvičuj pády POJ: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/karticky-urcovani-padu-podstatnych-jmen/karticky.html

Správně opiš do ČJ-Š (doplň vynechaná I/Y): V ob_dl_, s dřevěnými pádl_, mléko a podmásl_, půjdu do škol_, vyučuje horolezectv_, na pol_ch, obchod s lepidl_, strýčkové s tetam_, dámské krejčovstv_, vzácné sov_. – zkontrolujeme si na VK 23.3.2021.

AJ: online procvičování:

“TO BE” kvíz: https://wordwall.net/cs/resource/7237435/verb-být-quiz POVINNĚ ZAHRÁT!

zápor, rozřazovačka: https://wordwall.net/cs/resource/3567713/to-be/negative

-PS str. 81 – Kapitola “FAMILY” (Pozor! Začínáš od slova “aunt” až do “uncle”) Tato slovíčka si opiš do slovníčku s českým překladem. Nejdříve si však ve slovníčku udělej na novou stranu barevný nadpis: “MY FAMILY”.:-) 

VL-D: VK 

Jan Lucemburský: https://www.youtube.com/watch?v=MPZnuYUDC28 

HV: Pokud máš náladu a čas, zazpívej si svou oblíbenou písničku. 🙂 Klidně ji doprovoď hrou na tělo / cup song / na tvůj hudební nástroj. 

NÁBOŽENSTVÍ ( 22.3 – 26.3): Děkuji všem, kteří splnili úkoly a těším se na další! 
1. najdi si v učebnici z náboženství str. 83 a přečti si text a napiš, jak se tato událost jmenuje a kde se udála.
2.Najdi si v kancionálu píseň č. 317 a pomodli se ji jako modlitbu.
3. Odpověz na otázky a zašli správnou odpověď na camekmiloslav@centrum.cz : a)Jak se jmenovala manželka Abraháma? b) Kdo řekl slova: ” Pán můj a Bůh můj?” c) Ke které biblické postavě patří hořící keř? d) Doplň citát: ” ten člověk trpí jako …”
4. Přijď na Květnou neděli do kostela a přines si na posvěcení “kočičky”.

PÁ| 19.3.2021 – Distanční výuka č. 49

M: VK

online procvičování:

oddechovka, římské číslice: https://wordwall.net/cs/resource/9913555/arabské-x-ř%C3%ADmské-č%C3%ADslice 

pamětné nás. + děl., bezva bludiště: https://wordwall.net/cs/resource/6472044/pamětné-násoben%C3%AD-dělen%C3%AD  

-uč. str. 32 cv. 14 (Nezapomeň odpověď!) – zkontrolujeme si na VK v úterý, 22.3.2021.

ČJ: online procvičování:

práskni krtka, vzor žena: https://wordwall.net/cs/resource/9405403/vzor-žena 

třízení koncovek, vzor žena: https://wordwall.net/cs/resource/11304820/vzor-žena 

-uč. str. 82 cv. 10 do ČJ-Š (RADA: Nalezneš zde vzory rodu středního, ale také vzor žena!) zkontrolujeme si na VK v pondělí, 21.3.2021.

AJ: online procvičování:

Přiřazování, I am = Já jsem: https://wordwall.net/cs/resource/9188526/ Povinně všichni zahrát! 

Rozhodni, která věta je správná: https://wordwall.net/cs/resource/9843698/positive-negative

-Napiš tyhle věty do sešitu AJ (DATUM: 19th March)

 • To není jablko. (Ono = It)
 • Jack je z Austrálie.
 • To je tužka. (Ono = It)
 • My nejsme z České republiky.
 • Ona je holka.

VV: Pokud máš náladu a čas, mrkni na tyhle skvělé dětské pokusy: https://www.youtube.com/watch?v=l7_8rGSZywo Pokud by tě nějaký zaujal, klidně jej vyzkoušej a zašli fotku!!! 🙂

Přeji krásný víkend plný odpočinku! 🙂 

ČT| 18.3.2021 – Distanční výuka č. 48

M: VK

online procvičování:

písemné sčítání: https://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/pisemne_scitani1.htm 

zaokrouhlování na DT a ST: https://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/m4_milion4.htm 

-uč. str. 32 cv. 13 do M-Š (Nezapomeň na odpověď!)

ČJ: online procvičování:

koncovky POJ vzoru žena: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/koncovky/cviceni-zena1.html 

I/Y dle vzoru žena: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/pravopisny-trenazer/cviceni1.html 

-uč. str. 82 cv. 8 – tři řádky do ČJ-Š (POZOR! Nemusíš tvořit věty.) RADA: Než cvičení začneš dělat, přečti si v učebnici na str. 81 – růžový rámeček! 🙂 

VL-Z: VK

Do sešitu VL-Z napiš, co se u nás (na Jižní Moravě) pěstuje a chová. Klidně pracuj s mapkou v uč. str. 31 – “zemědělství”. 

ČT: Čítanka str. 109 – ,,JARNÍ PSANÍ”. Přečti, do sešitu ČT vypiš všechny rýmy. 🙂 Pokud jsi frajer, zkus vymyslet nějaké “jarní rýmy” a připiš je k tomu. 🙂 

TV: Pokud máš náladu a čas, zatancuj si “JUST DANCE”: https://www.youtube.com/watch?v=gVfgTw_W_JY

PÁTEK – MATEMATICKÝ KLOKAN

přichystej si: bílý papír A4, sešit M-Š, psací potřeby

ST| 17.3.2021 – Distanční výuka č. 47

M: online procvičování:

pamětné dělení: https://wordwall.net/cs/resource/11691059/pamětné-dělen%C3%AD 

legrační hra na násobilku: https://www.umimematiku.cz/roboti-mala-nasobilka?source=explicitKC# Doufám, že roboty porazíš! 🙂 

MIN (2.díl) str. 12 cv. 24 a) 

ČJ: online procvičování:

procvičujeme vyjmenovaná slova: https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-mix-2-uroven/6383 

kvíz na koncovky POJ, rod stř.: https://wordwall.net/cs/resource/12223300/vzory-středn%C3%AD-rod-koncovky 

Z uvedené nabídky zapiš do sešitu ČJ-Š ta POJ, která se skloňují dle vzoru “ŽENA” (RADA: 1. p. ŽENA 2. p. ŽENY) Podstatná jména vypiš do sešitu ČJ-Š v 1. pádu č. j. 🙂 

NABÍDKA: s dívkou, bez lípy, se zelím, k růži, se sovou, s perlami, chůze, bez naděje, u skály, na straně, bez kázně, pro rybu 

Poté si vyber 3 POJ a užij je ve větách. Celkem tedy 3 věty. 🙂 Kdo je borec – může udělat pouze jednu větu a použít v ní všechna 3 podst. jména. 🙂 Budu se těšit. 

AJ: VK

online procvičování:

procvičuj zápor: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit02/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs

-uč. str. 17 cv. 8 (ČESKÝ PŘEKLAD: Dej věty do záporu.) Věty přepiš do sešitu AJ v záporu! Nemusíš opisovat zadání. 🙂 

Dnešní datum: 17 th March

PŘ: VK

online procvičování:

polní plodiny, třízení: https://wordwall.net/cs/resource/6547289/zařad%C3%ADš-správně-všechny-poln%C3%AD-plodiny-rostliny

-uč. str. 45 cv. “kvítečko č. 5 dole” – odpověz na otázku do sešitu PŘ

PČ: Pokud máš náladu a čas, internet je plný nápadů na lehké origami. 🙂 Zkus si návod vyhledat, složit a zaslat na můj e-mail. Budu se moc těšit a jednička ihned přistane v online škole! 🙂

ÚT| 16.3.2021 – Distanční výuka č. 46

M: VK

 online procvičování:

římské číslice: http://matematika.hrou.cz/c/4.trida/poznej-rimske-cisla Zkus označit římské číslice. 🙂  

-MIN (2.díl) str. 24 cv. 47 a)

ČJ:VK

online procvičování:

koncovky POJ, trénuj: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/znamkovane-diktaty/cviceni5A.htm cv. 1. + 2.

určuj vzory r. stř.: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/narozeninove-darecky/cviceni1.htm

-VZOR ŽENA: do sešitu ČJ-Š napiš barevný nadpis “ŽENA” a vyskloňuj tento vzor v jednotném i množném čísle. Poté si otevři uč. na str. 80, úkol v ČJ-Š si zkontroluj a červenou pastelkou zakroužkuj koncovky přesně dle učebnice!

-ústně vyskloňuj POJ: škola, sova, lampa v jednotném i množném čísle

ČT: Čítanka str. 107 – 109 (VRBOVÁ VÍLA)

 1. Celý příběh si přečti.
 2. Do sešitu ČT napiš barevný nadpis “VRBOVÁ VÍLA” pod nadpis napiš autora tohoto příběhu. 
 3. Odpověz na otázku č. 1 ze str. 109.
 4. DOBROVOLNÉ: Nakresli obrázek, který se vztahuje k tomuto příběhu. 🙂 

TV: Pokud máš náladu a čas, zacvič si dle násobilky :-):

INF: Pracuj se sdíleným dokumentem: Odpověz na otázky do sdíleného dokumentu INF 4B, který nalezneš v e-mailu!

PO| 15.3.2021 – Distanční výuka č. 45

M: online procvičování:

násobení, dělení 10, 100, 1000: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=47.+Násoben%C3%AD+a+dělen%C3%AD+10%2C100%2C1+000%2C10+000%2C100+000#selid VYBER SI: Název 03.

-MIN (2.díl) str. 25 cv. 49 a)

ČJ:VK

online procvičování:

procvičuj všechny vzory POJ na čas: https://wordwall.net/cs/resource/10604542/český-jazyk/vzory-podstatných-jmen Zaměř se na vzory rodu ženského. Nauč se je rychle a pohotově odříkat. 

-procvičuj koncovky POJ r. stř.: https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-podstatnych-jmen-stredni-rod-1-uroven/4990 Na můj e-mail mi napiš, jak ti to šlo. 🙂

-Přepiš do sešitu ČJ-Š (doplň I/Y, podtrhni všechna POJ a urči pád): Dívky stály před sedadl_ s čísl_ dvě a tři. My topíme uhl_m a dřív_m.  Oto nás ohromil kouzl_. Voják se hlásil na velitelstv_. U babičky si hraji s koťat_. Zkontrolujeme si na VK v úterý 16.3.2021.

AJ: online procvičování:

procvičuj zkrácenou formu ( I am = I’m): https://elt.oup.com/student/project/level1/unit02/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs 

procvičuj zápor: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit02/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs 

-PS str. 13 cv. 5 (ČESKÝ PŘEKLAD: Doplň věty. Snaž se používat zkrácenou formu typu I am = I ‘m)

RADA: Nejdříve si prohlédni vrchní tabulku a podívej se, odkud všichni jsou. Poté porovnej s větami, které máš pod tabulkou. Např. věta č. 1 – V tabulce se píše, že May Ling je z Číny. Musím tedy doplnit větu: May ling “NENÍ” z Itálie. Ona je z Číny. 

VL-D: VK 

online procvičování:

zkus roztřídit: https://wordwall.net/cs/resource/12577813/české-královstv%C3%AD-posledn%C3%AD-přemyslovci

Václav III.: https://www.youtube.com/watch?v=1XfRgjIh6tY&t=42s Podívej se po VK. 🙂

HV: POVINNÉ: Napiš mi na můj e-mail, jaký je tvůj oblíbený zpěvák / zpěvačka / kapela a proč. 🙂 Přilož k tomu i tvou oblíbenou písničku z youtube. 🙂 

DÚ – NÁBOŽENSTVÍ (15.-19.3. 2021): 

1. najdi si v učebnici  z náboženství str. 81 a přečti si text a napiš jak se tato událost jmenuje?
2.Najdi si v kancionálu modlitbu č. 030 za farnost a pomodli se ji každý den.
3. Odpověz na otázky zašli správnou odpověď: a) jaký zázrak udělal Pán Ježíš při velikonoční večeři? b) Jak se jmenoval muž, který dostal Desatero? c) Který z apoštolů Ježíše ze strachu zapřel a pak toho litoval? d) Doplň poslední slovo citátu: ” Je-li Bůh s námi, kdo …”
4. Přijmi pozvání na velikonoční svatou zpověď v neděli 21. března 2021 od 15.00 do 16.00 hod. v kostele v Čejkovicích. 

Odpovědi zašli na e-mail p. faráře: camekmiloslav@centrum.cz

PÁ| 12.3.2021 – Distanční výuka č. 44

M:VK

 online procvičování:

pamětné nás.+děl: https://wordwall.net/cs/resource/10853635/násoben%C3%AD-dělen%C3%AD POZOR NA NULY!

-MIN (2.díl) – str.12 cv. 23 a + b 

-uč. str. 26 cv. 5 – do M-Š

ČJ:VK

online procvičování:

vzory rodu středního: https://wordwall.net/cs/resource/9421850/vzory-středn%C3%ADho-rodu 

pády POJ: https://wordwall.net/cs/resource/6306725/pády 

-uč. str. 78 cv. 1 – celé přečti, ústně doplňuj I/Y. Do ČJ-Š vypiš první 3 věty + podtrhni všechna POJ a číslovkou nad nimi urči pád. 

AJ: online procvičování:

zkus skládat věty se záporem “not”: https://wordwall.net/cs/resource/3567668/to-be/negative

-do sešitu AJ zapisuj věty za pomoci zkrácené formy (např. I am = I’m, He is = He’s, They are = They’re) – podporu nalezneš ve vytisklé tabulce ze středy. (DATUM: 12th March)

 1. Rafael je z Francie.
 2. On je kluk.
 3. Já jsem z Británie.
 4. Vy jste z Japonska.
 5. On je 15 let starý.

VV: POVINNÉ: Určitě jste vytvořili, nakreslili, postavili, uvařili během dlouhé doby doma spoustu zajímavostí. Pošli fotku na můj mail (hajkova@zstgmcejkovice.cz ), odměna se dostaví. 

Užijte si víkend. 🙂 

ČT| 11.3.2021 – Distanční výuka č. 43

M:VK

 online procvičování:

malá násobilka na rychlost: https://wordwall.net/cs/resource/7396258/násobilka-procvičován%C3%AD 

MIN (2.díl) str. 5 cv. 9 – první + druhý řádek!

ČJ: online procvičování:

bezva pexeso na vzory r.stř.: https://learningapps.org/16966458 

kolo štěstí: https://wordwall.net/cs/resource/7277746/vzory-středn%C3%ADho-rodu Zatoč si 8x a urči vzor. 

-uč. str. 77 cv. 4 – přečti, ústně odůvodňuj I/Y (RADA: 1.pád č.j. —> 2.pád č.j. a POROVNEJ KONCOVKY.)

-Z tohoto cvičení vypiš do ČJ-Š první 4 věty, podtrhni modrou čarou všechna POJ a nad ně číslovkou urči pád. 

ČT: Čítanka str. 107, přečíst hádanky + do sešitu ČT napiš čísla 1 – 7 a zkus je uhádnout. 🙂 (RADA: Kdopak neví, internet rád napoví.)

VL-Z: VK 

vyzkoušej slepou mapu řek, není to vůbec jednoduché :-): https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-cr-reky-1-uroven?source=homepagePopular

-Do sešitu VL-Z napiš pod sebe a-d, urči o jaké roční období se dle popisu jedná a připiš k tomu také písmeno správného obrázku, který k ročnímu období patří. Zkontrolujeme si příští čtvrtek 18.3.2021 na VK.

TV: Pokud máš čas a náladu, zatancuj si zumbu: https://www.youtube.com/watch?v=R7WIS04wW34&t=74s 

ST| 10.3.2021 – Distanční výuka č. 42

M: online procvičování:

zaokrouhl. na ST: http://matematika.hrou.cz/c/5.trida/zaokrouhlovani-na-statisice 

procvič si jednoduché dělení se zbytkem: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/sladke-mlsani/priklady1.htm (cv. 6. + 7.)

-MIN (2.díl) str. 10 cv. 19a)

-MIN (2.díl) str. 19 cv. 38 a) – první řádek! Kontrolu proveď do M-Š – zkontrolujeme si na VK ve čtvrtek 11.3.2021.

ČJ: online procvičování:

rozřazovačka, vzory rodu středního: https://wordwall.net/cs/resource/11136442/vzory-podstatných-jmen-rodu-středn%C3%ADho 

práskající krtci, vzor “stavení”: https://wordwall.net/cs/resource/9726959/vzory-středn%C3%ADho-rodu-staven%C3%AD 

-uč. str. 77 – připomeň si vzor stavení v růžové tabulce!

-uč. str. 77 cv. 5 – první 3 řádky do ČJ-Š. (RADA: Nalezneš zde také I/Y v kořeni slova, zde odůvodňuješ podle vyjm. slov, také zde nalezneš přítomné tvary v koncovkách sloves, co jsme si to tehdy zapsali za uši, jaké I/Y tam napíšeš? Pokud si nevzpomínáš, alou do učebnice str. 55 – růžový rámeček :-))

AJ: VK

online procvičování:

-krátký kvíz “TO BE”: https://wordwall.net/cs/resource/11218983/

-PS str. 13 cv. 4 – (PŘEKLAD: Doplň bubliny zkrácenou formou.) Např. I am Andrea. – – – > I’m Andrea. He is a boy. – – – > He’s a boy. Pracuj s tabulkou, kterou si dnes vytiskneš či přepíšeš. 

-TABULKA KE STAŽENÍ, KLIK ZDE: TO BE – short forms Prosím, vytiskni si ji nebo opiš do sešitu AJ. 🙂 

PŘ: VK 

online procvičování:

procvičuj rostliny na louce: https://brumlik.estranky.cz/file/967/rostlinylouka.htm 

mrkni na video: https://www.youtube.com/watch?v=TZgNLxrcH2c 

PČ: POVINNÉ – Vytvoř něco z kostek či lega (fantazii se meze nekladou, můžeš z čehokoli) a zašli svůj výtvor na můj e-mail, do ČT 11.3.2021, s popiskem, co jsi postavil/a. 🙂 Uděláme novou nástěnku. 🙂 

ÚT| 9.3.2021 – Distanční výuka č. 41

M: VK

online procvičování:

pamětné násobení do 1 000 000: https://wordwall.net/cs/resource/12118159/pamětné-násoben%C3%AD-do-1-000-000 

procvičuj – násobení 10, 100, 1000: https://wordwall.net/cs/resource/11242536/násoben%C3%AD-10-100-1000 

-uč. str. 28 cv. 23 – celé do M-Š (RADA: Nejprve počítáš závorku!)

-uč. str. 27 cv. 15 – do M-Š, nezapomeň odpověď! (RADA: Uvědom si, kolik má 1kg . . . gramů.)

ČJ: VK

 online procvičování:

vzor stavení: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/koncovky/cviceni-staveni1.html 

třídíš město, moře, kuře: https://wordwall.net/cs/resource/11377985/město-moře-kuře- 

-do ČJ-Š napiš barevný nadpis “STAVENÍ” a vyskloňuj jej v jednotném i množném čísle. Za pomocí učebnice si poté úkol zkontroluj a červeně podtrhni koncovky.

-uč. str. 74 cv. 8 do ČJ-Š, zkontrolujeme si na VK v pátek 12.3.2021. (Nemusíš všechna slovní spojení užít ve větách, budou stačit 3. :-))

ČT: Přečti si komiks o Přemyslu Ot. II. – známe jej z dějepisu. 🙂 KLIK ZDE: PŘEMYSL OT. II- ČT

INF: Vytvoř A4 word dokument. Vlož do něj vlajky s popisem našich sousedních států. Do 15.března 2021 odeslat na kaluzik@zstgmcejkovice.cz

TV: Pokud máš náladu a čas, zacvič si školní výzvu, kterou jsem ti poslala min. týden na e-mail. 🙂

PO| 8.3.2021 – Distanční výuka č. 40

M: online procvičování:

pamětné násobení a dělení: https://wordwall.net/cs/resource/10211828/pamětné-násoben%C3%AD-dělen%C3%AD Na můj e-mail mi napiš, kolik jsi získal / získala bodů. 🙂 

vyzkoušej odčítací pyramidky: https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=604499d2242a6 

-uč. str. 27 cv. 11 – výpočet + odpověď!

ČJ: VK

 online procvičování:

 vzor kuře, koncovky: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/koncovky/cviceni-kure1.html Projeď cvičení 1 i 2! 

vzor moře x kuře: https://www.mojecestina.cz/article/2011020705-test-vzor-more-nebo-kure 

-ústně si opakuj skloňování vzoru město, moře, kuře! 

-do ČJ-Š zapiš pod sebe tato podstatná jména v požadovaném pádu – POJ: kuře (6.p. č.j.) páže (7.p. č.j.) koště (4.p. č.mn.) kotě (3.p. č.mn.) zvíře (6.p. č.mn.) doupě (3.p. č.j.) poupě (1.p. č.mn.)

AJ:  online procvičování:

kvíz – “TO BE”: https://wordwall.net/cs/resource/9454533/

-uč. str. 17 cv. 6a na folii (PŘEKLAD: Doplň věty za pomocí “am” “is” “are” + názvy zemí.) RADA: Pracuj s horní tabulkou či tabulkou, kterou máš v sešitě. 🙂

VL-D: VK

online procvičování:

Přemysl O. II: https://www.youtube.com/watch?v=WG_mBmDGNRg 

Václav II: https://www.youtube.com/watch?v=TZJ-EblYfbs 

HV: Pokud máš náladu a čas, zazpívej si:-): https://www.youtube.com/watch?v=JEC-LU3qs-k 

DÚ – NÁBOŽENSTVÍ (8.-12.3. 2021): 

1. Najdi si v kancionálu křížovou cestu č. 072, nebo 073 a pomodli se každý den jedno zastavení.
2. Pokračuj v modlitbě a dobrých skutcích, ozdob vždy svůj namalovaný kříž srdíčkem.
3. Přijď v pátek v 17. 00 hod. na mši svatou.

PÁ| 5.3.2021 – Distanční výuka č. 39

M: VK

online procvičování:

násobení / dělení 10, 100, 1000: https://wordwall.net/cs/resource/10220588/násoben%C3%AD-dělen%C3%AD-101001000

zopakuj si dělení se zbytkem: https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-deleni-zbytek-1-uroven/5934

-počítej příklady, KLIK ZDE: DÚ – M, 5.2.2021 Příklady si můžeš opsat do M-Š či vytisknout a poté vlepit do M-Š – zkontrolujeme si na VK v úterý 9.3.2021. 

-uč. str. 27 cv. 16 do M-Š – nezapomeň na odpověď! – zkontrolujeme si na VK v úterý 9.3.2021. 

ČJ: VK

 online procvičování:

vzor kuře, trénuj koncovky: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/koncovky/cviceni-kure1.html RADA: Klidně si vem na pomoc učebnici, str. 72.

rozřazovačka – město, moře, kuře: https://wordwall.net/cs/resource/11377985/město-moře-kuře- 

-do ČJ-Š napiš barevný nadpis “KUŘE” a vyskloňuj jej – v jednotném i množném čísle. Vyber si z této nabídky ještě dvě POJ a vyskloňuj je ústně také v jednotném i množném čísle. (POUPĚ, ZVÍŘE, KOŠTĚ) 

-U vzoru “kuře” červeně podtrhni koncovky – viz. obrázek z dnešní hodiny:

 

AJ:  online procvičování:

trénuj sloveso “TO BE”:https://wordwall.net/cs/resource/9454533/ 

-Do sešitu napiš dnešní datum: 5th March + tyto věty v angličtině: 

1. Já jsem Joe.

   Je mi 14 let.

   Jsem z Brazílie.

2. Já jsem Lauren.

     Je mi 20 let. 

    Jsem z Řecka.

VV: Pokud máš náladu a čas, namaluj mi na A4 tvůj zážitek z jarních prázdnin a zašli mi jej na můj e-mail. 🙂 Můžeme si zde udělat virtuální nástěnku a budeme hádat, kdo – kde byl a co dělal! :-))

Krásný víkend všem!

ČT| 4.3.2021 – Distanční výuka č. 38

M: VK

online procvičování:

násobení za pomocí nul: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=47.+Násoben%C3%AD+a+dělen%C3%AD+10%2C100%2C1+000%2C10+000%2C100+000#selid VYBER SI: Násobení 10, 100, 1 000, 10 000 – typ: 12 . 10 000 = ?, název 02

dělení za pomocí nul: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=47.+Násoben%C3%AD+a+dělen%C3%AD+10%2C100%2C1+000%2C10+000%2C100+000#selid VYBER SI: Dělení 10, 100, 1 000 – typ: 120 000 : 1 000 = ?, název 01

-zapiš čísla do M-Š pod sebe (nemusíš opisovat zadání) a zaokrouhli je na tisíce. (RADA: Při zaohrouhl. na tisíce, na který řád se dívám?) -zkontrolujeme si v pátek 5.3.2021 na VK.

ČJ: online procvičování:

vzor moře: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/koncovky/cviceni-more1.html

vzor město: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/koncovky/cviceni-mesto1.html

koncovky POJ vzoru “město” a “moře”: https://wordwall.net/cs/resource/9140599/koncovky-rodu-středn%C3%ADho-moře-město

-Do ČJ-Š opiš se správným I/Y (před cvičením si přečti uč. 71 – spodní růžový rámeček): s dvěma kol_, mezi všemi pádl_, máky v pol_ch, šel k Lab_, vyjádřit se slov_, vznesl se k neb_, mává křídl_, s těžkými kladiv_, na tom hřišt_, s černými skl_, má něco na srdc_, k příslovc_m, vosy s žihlad_. (RADA: Vždy si dej POJ do 1.pádu, ihned do 2.pádu a porovnej koncovky.) MĚSTO = TVRDÝ VZOR “Y”, MOŘE = MĚKKÝ VZOR “I”

DO PÁTKU NACHYSTEJ KARTIČKU I/Y!

ČT: Úkol ke stažení, KLIK ZDE: PODJAŘÍ – Jarmila Urbánková, DÚ-ČT

 1. Vytiskni si DÚ. (Pokud nemáš jak, ozvi se, společně to vyřešíme. :-))
 2. Rozstříhej na jednotlivé proužky.
 3. Zamíchej proužky.
 4. Za pomoci čítanky, str. 106 text zpět poskládej.
 5. Nalep jej do sešitu ČT.

VL-Z: VK

-Do sešitu odpověz na otázku, str. 28 – domeček. 🙂 Společně si zkontrolujeme příští hodinu VL-Z.

TV: Pokud máš náladu a čas, zaslala jsem ti abecední výzvu na tvůj e-mail. 🙂 

ST| 3.3.2021 – Distanční výuka č. 37

M: online procvičování:

zaokrouhlování: https://wordwall.net/cs/resource/6431123/zaokrouhlován%C3%AD

-uč. str. 27 cv. 10 – nedělej odhady, příklady pouze vypočítej do M-Š

-MIN (1.díl) str. 26 cv. 52 a)

ČJ: online procvičování:

třízení všech vzorů POJ: https://wordwall.net/cs/resource/10604542/český-jazyk/vzory-podstatných-jmen

strašidelné třízení vzor “město” x “moře”: https://wordwall.net/cs/resource/10570792/vzor-město-moře 

-uč. str. 71 cv. 3, rozděl si opět stránku v ČJ-Š na půlku a do levého sloupečku napiš nadpis “vzor MĚSTO” a do pravého napiš nadpis “vzor MOŘE” a roztřiď POJ dle příslušných vzorů. Nemusíš nic podtrhnovat, jak je v zadání. 🙂 Tento úkol si zkontrolujeme v pátek na VK, 5.3.2021.

AJ:VK

online procvičování:

,,TO BE”: https://wordwall.net/cs/resource/7583217/

-PS str. 12 cv. 1 – pracuj s učebnicí na str. 16 (ČESKÝ PŘEKLAD: Spoj dané země s obrázky. Např. Francie + Paříž)

: VK

-z uč. str. 25-38 si vyber jednoho živočicha a vytvoř referát do sešitu PŘ

 1. Barevný nadpis = název živočicha – rodové i druhové jméno, např. zajíc polní.
 2. Pod nadpis nakresli nebo vytiskni jeho obrázek.
 3. Napiš, čím se živí.
 4. Napiš místo, kde žije.
 5. Vyber 1 zajímavost a připiš ji.
 6. Vše vyfoť a zašli do pátku 5.3.2021 na můj e-mail. Pozor, za referát bude známka.:-)

PČ: Pokud máš náladu a čas, vytvoř výbornou odpolední / dopolední svačinku. Budu ráda, když mi ji vyfotíš a zašleš. 🙂 

ÚT| 2.3.2021 – Distanční výuka č. 36

M:VK

 online procvičování:

pamětné násobení, dělení: https://wordwall.net/cs/resource/10211828/pamětné-násoben%C3%AD-dělen%C3%AD

-uč. str. 26 cv. 1 – do M-Š, nezapomeň odpověď! (Ve čtvrtek 4.3.2021 si zkontrolujeme na VK.)

-uč. str. 26 cv. 4 do M-Š – zkoušku a odhad dělat nemusíš, pouze vypočítej.

-uč. str. 26 cv. 8 – libovolné 4 příklady do M-Š, zkoušku dělat nemusíš. 

ČJ:VK

online procvičování:

vzory POJ: https://wordwall.net/cs/resource/10604542/český-jazyk/vzory-podstatných-jmen 

práskni krtka vzoru “moře”:https://wordwall.net/cs/resource/11502740/vzor-moře

zkus skloňovat vzory rodu středního: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/koncovky-vzoru/cviceni.htm 

-uč. str.70 cv. 1 – celé důkladně přečíst. V ČJ-Š si rozděl stránku na polovinu a do levého sloupce vypiš POJ, která se skloňují podle vzoru MĚSTO (1.p. městO, 2.p. městA), do pravého sloupce vypiš POJ, která se skloňují podle vzoru MOŘE (1.p. mořE, 2.p. mořE

ČT: Do sešitu ČT (na novou stranu) – zapiš svou právě čtenou knihu. 

 1. Datum + Barevný nadpis (Nadpis bude název tvé knihy.)
 2. Pod nadpis – – – > autora/ku knihy
 3. Nakresli obrázek, o čem kniha je.
 4. Zapiš 4 věty o čem kniha je, proč se ti líbí.
 5. Stránku vyfoť a pošli do ČT – 4.3.2021 na můj e-mail. Udělám z našich knih prezentaci a v pátek na VK si je představíme a ukážeme. 🙂 

TV: Pokud máš náladu a čas, zacvič si 🙂 : https://wordwall.net/cs/resource/6508027/rozcvička 

INF: Zaslala jsem ti DÚ od p.uč. Kalužíka na tvůj e-mail. 🙂 

PO| 1.3.2021 – Distanční výuka č. 35

M: online procvičování:

násobení 10,100,1000: https://wordwall.net/cs/resource/11242536/násoben%C3%AD-10-100-1000

dělení 10, 100, 1000: https://wordwall.net/cs/resource/9776942/dělen%C3%AD-10-100-1000-spojovačka

-MIN (2.díl) str. 8 cv. 15 c)

-MIN (2.díl) str. 10 cv. 20 b)

ČJ:VK

online procvičování:

vzor město: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/koncovky/cviceni-mesto1.html

vzor moře: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/koncovky/cviceni-more1.html

rozřazovačka – vzor město / moře: https://wordwall.net/cs/resource/10964023/vzor-město-nebo-moře-

-Do sešitu ČJ-Š napiš na novou stránku barevný nadpis “MOŘE” a vyskloňuj mi jej v jedn. čísle i mn. čísle (rozděl si stránku na polovinu). RADA: Zkontroluj si tvůj úkol pomocí uč. str. 70 (Vyčkej na VK, vzor moře budeme společně probírat. 🙂)

-Do sešitu ČJ-Š – vypiš alespoň 7 POJ, která se skloňují podle vzoru “MOŘE” 

AJ: online procvičování:

trénuj vlajky: https://wordwall.net/cs/resource/11045154/where-you 

am, are, is: https://wordwall.net/cs/resource/392598/angielski/am Trénuj rozřazování. RADA: Pracuj se sešitem a vlepenou tabulkou. 🙂

-uč. str. 16 cv. 2a – na folii – zkontrolujeme si ve středu 3.3.2021 na VK

VL-D: VK

online procvičování:

-Václav I., Dějiny udat. národa: https://www.youtube.com/watch?v=i9Cxf5pIKn0&t=12s

-Anežka Česká, Dějiny udat. národa: https://www.youtube.com/watch?v=oRBHuWSvR6o

HV: Pokud máš náladu a čas, zahraj si kvíz – poznej pohádku podle hudby:https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTHHGgPrjznwkFSgwB7sJpwgzS_w_B3xNkDx5zdeX82biQBExrIOFU2A8mBeRYD_Omf8mjw32KIBdsG/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&fbclid=IwAR28a-vuCJHiOjV2S5gPsjTcqIJccyg7WE-IrOCVKOLay5VscdbAsa4LlIY&slide=id.gc0d30c1956_0_4 

PÁ| 19.2.2021 – Distanční výuka č. 34

M:VK

 online procvičování:

písemné sčítání: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=44.+P%C3%ADsemné+sč%C3%ADtán%C3%AD+a+odč%C3%ADtán%C3%AD+do+1+000+000#selid NAJDI SI: Písemné sčítání do 1 000 000 – level 4, název 01

písemné odčítání: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=44.+P%C3%ADsemné+sč%C3%ADtán%C3%AD+a+odč%C3%ADtán%C3%AD+do+1+000+000&pg=2#selid NAJDI SI: Písemné odčítání číselný obor 0–1 000 000 – level 3, název 01

MIN (2.díl) str. 11 cv. 21

MIN (2.díl) str. 19 cv. 37 a,b

ČJ:VK

 online procvičování:

pády POJ: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/urcujeme-pady/cviceni1.htm

rody POJ: https://wordwall.net/cs/resource/7414359/rody-podstatných-jmen

práskni krtka – POJ: https://wordwall.net/cs/resource/10540698/podstatná-jména

Opiš do ČJ-Š: Bab_čka sb_rala neob_čejně léčivé b_l_ny. Ať se ti podaří b_t na závodech opět prvn_! L_ska je vodn_ pták s l_s_nkou na hlav_čce. B_dl_m na náměstí v L_sé nad Labem. V_m_sl_m lepší příklad. – – – – > zkontrolujeme na VK v pondělí 1.3.2021

 1. Opiš do ČJ-Š, doplň I/Y.
 2. U zvýrazněných POJ urči číslovkou nad POJ pád.
 3. Červenou vlnovkou podtrhni všechna slovesa.

AJ: online procvičování:

trénuj vlajky: https://wordwall.net/cs/resource/11045154/where-you 

trénuj there is / there are: https://wordwall.net/cs/resource/6971167/singular-plural 

-uč. str. 16 cv. 1a – poslech: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit02/audio?cc=cz&selLanguage=cs Klikni na: Page 16, Exercise 1a, důkladně opakuj! 

-PS str. 12 cv. 3 – Where are you from? Odkud jsi? I’m from… Já jsem z…. doplň, kdo odkud je – vylušti názvy hádanek. (RADA: Před USA + Czech republic píšeš člen the -> the USA, the Czech Republic!)

VV: Pokud máš náladu, chuť – vytvoř si venku před domem nějaké dílo z přírodnin, které nalezneš. 🙂 Pokud chceš, zašli mi foto, budu moc ráda. 🙂 

DOMÁCÍ ÚKOL NA PRÁZDNINY: ODPOČINOUT SI, NABRAT SÍLY! 🙂

VŠEM DĚTEM PŘEJI KRÁSNÉ JARNÍ PRÁZDNINY! 🙂

ČT| 18.2.2021 – Distanční výuka č. 33

Nezapomeň na naše pravidlo, vždy do sešitu napiš učebnice  str. + cvič.!

M:VK

 online procvičování:

písemné sčítání do milionu: https://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/pisemne_scitani1.htm

písemné odčítání do milionu: https://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/pisemne_odcitani1.htm

násobení dělení 10, 100, 1000: https://wordwall.net/cs/resource/10220588/násoben%C3%AD-dělen%C3%AD-101001000

MIN (2.díl) str. 9 cv. 18 – a, b (POZOR! Jsou tam dva těžké příklady, 6000:120=…6000:400=…pokud nevíš, nepočítej.:-))

MIN (1.díl) str. 25 cv. 49

ČJ: online procvičování:

vzor město, práskající krtci: https://wordwall.net/cs/resource/10798985/český-jazyk/rod-středn%C3%AD-vzor-město

třiď rody: https://wordwall.net/cs/resource/6690006/podstatná-jména

pády POJ, dřungle: https://wordwall.net/cs/resource/9338304/český-jazyk/pády-podstatných-jmen-4a

DÚ v GOOGLE FORMS, nalezneš jej v tvém e-mailu. Datum odevzdání: pátek 19.2.2021 ve 12:00!

uč. str. 63 cv. 4 – celé ústně, 3 řádky do ČJ-Š (končíš větou: Obklop_te se…..)- zkontrolujeme si na VK v pátek 19.2.2021 RADA: Jaké I/Y píšeme v koncovkách přítomnách tvarů sloves? Kdo neví, radu nalezne v uč. str. 61!

DOBROVOLNÝ DÚ za jedničku (PIŠ DO ČJ-D a doplň): 

Je p_lný jako . . .               Má hlad jako . . .         Je šp_navý jako . . .       Je zdravý jako . . . 

Je chudý jako . . .              Je mokrá jako . . .       Vrtí se jako p_tel . . .      Sl_ší jako . . . 

*DOBR. DÚ mi vyfoť a pošli na můj mail do pátečního odpoledne. 🙂 

ČT: čítanka str. 92-93 – Na jednom hradě

 1. Do sešitu napiš barevný nadpis = název básničky
 2. Počet slok (Básničká má….slok.)
 3. Počet veršů (Básnička má …. veršů.)
 4. Rým ke slovu “LÁSKA”

VL-Z: VK

-zkoušej slepou mapu dle tvé příruční mapy: https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-cr-reky-1-uroven?source=explicitKC 

TV: Pokud máš náladu a čas, zacvič si jógu: https://www.youtube.com/watch?v=rPWhEqR80fE 

ST| 17.2.2021 – Distanční výuka č. 32

Nezapomeň na naše pravidlo, vždy do sešitu napiš učebnice  str. + cvič.!

M: online procvičování:

velká násobilka: http://matematika.hrou.cz/c/nasobeni-a-deleni/velka-nasobilka 

písemné násobení, planetky: https://skolakov.eu/matematika/4-trida//pisemne-nasobeni-jednocifernym-cinitelem/martanska-hlidka/priklady1.htm 

-uč. str. 24 cv. 9 – první 4 příklady do M-Š

-uč. str. 24 cv. 12 – do M-Š

ČJ: online procvičování:

určování pádu: https://www.mojecestina.cz/article/2009070702-test-urcovani-padu-2 Prosím, vyfoť svůj výsledek a pošli mi jej!

určuj rody POJ: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/rod-podstatnych-jmen/cviceni1.htm

opakuj slovesa, mluv. kategorie: http://www.chmelkova.cz/cestina/slovesa/casovani_1/casovani_1.html 

Dívky stály před sedadl_ s čísl_ dvě a tři. Jeli jsme na v_let s našimi kol_. Město se p_šní dvěma divadl_.Oto nás ohromil kouzl_. Učitel nás několika slov_ seznámil s pravidl_. Včely se brání žihadl_. Děti si hrály se švihadl_. Město zářilo mnoha světl_.

 1. přepiš do ČJ-Š, doplň I/Y
 2. červeně podtrhni všechna slovesa
 3. žlutě podtrhni všechna podstatná jména

 -DÚ, urči pády POJ, KLIK ZDE: DÚ-ČJ,17.2.2021 -> vypracuj do ČJ-Š, v pátek 19.2.2021 si tento úkol zkontrolujeme na VK

AJ: VK

online procvičování:

zkoušej vlajky + země: https://wordwall.net/cs/resource/11045154/where-you 

množné číslo, procvičuj: https://agendaweb.org/exercises/grammar/plural/singular-plural-1 

-do slovníčku napiš barevný nadpis “COUNTRIES” na novou stránku, z uč. str. 16 cv. 1a – vypiš všechny země anglicky + český překlad (ten nalezneš v PS str. 81 pod nadpisem – countries and cities)

-PS str. 12 cv. 2 – najdi země v osmisměrce

PŘ: VK

-uč. str. 24 – 31 – důkladně si prohlédni obrázky, z těchto obrázků tě čeká poznávačka na známky! Většinu znáš, ale připomeň si je. 

PČ: Pokud máš náladu a čas – vyrob něco ze sněhu na tvé zahradě. 🙂 

ÚT| 16.2.2021 – Distanční výuka č. 31

Nezapomeň na naše pravidlo, vždy do sešitu napiš učebnice  str. + cvič.!

M: VK

online procvičování:

násobení mimo obor malé násobilky: http://old.zsdobrichovice.cz/ukoly/matika/testy/velkanasobilka/velkanasobilka.htm

písemné dělení: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-deleni/nekonecne-pocitani/priklady.html

MIN. str. 8 cv. 15 – a +b

MIN. str. 9 cv. 17 – a + b

ČJ: VK

online procvičování:

slovesa, mluv. kategorie: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Český%20jazyk&search1=05.+Slovesa#selid Vyber si: Osoba, číslo a čas u sloves, název 03

podstatná jména, rod, číslo, pád: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/kategorie/cviceni1.htm 

střílečka POJ: https://www.umimecesky.cz/strilecka-podstatna-jmena?source=explicitExercise# Napiš mi, kolik zvládls levelů na můj e-mail. 🙂

-Urči pády ve větách: KLIK ZDE: ČJ-DÚ,16.2.2021 zkontrolujeme si na VK v pátek 19.2.2021

-uč. str. 67 cv. 4 – cvičení dopiš do ČJ-Š – měl bys psát od věty: ,,Mezi všemi pádl_….”

ČT: https://www.youtube.com/watch?v=krbyp4CyHdU Odpočiň si u pohádky o Masopustu. 🙂 

INF: Zaslala jsem ti DÚ na tvůj e-mail od p.uč. Kalužíka. 🙂 POZOR! Je do 1.3.2021 a bude za něj známka! Až DÚ splníš, pošli jej na e-mail pana učitele. 🙂 

TV: Pokud máš náladu a čas, zacvič si: https://www.youtube.com/watch?v=lQTUX9_VGTw 

PO| 15.2.2021 – Distanční výuka č. 30

Nezapomeň na naše pravidlo, vždy do sešitu napiš učebnice  str. + cvič.!

M:  online procvičování:

dělení 10,100,1000: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=16.+Násoben%C3%AD+a+dělen%C3%AD+č%C3%ADsly+10%2C+100%2C+1+000#selid VYBER SI: Dělení 10, 100, 1 000 – příklady typu: 4 000 : 1 000 = ?, NÁZEV: 01

převody jednotek délky, zopakuj si: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-delky/prevody-jednotek-delky/priklady1h.htm 

-MIN (1.díl) str.26 cv. 51 celé 

-uč. str. 24 cv. 5 do M-Š

ČJ: VK

      online procvičování:

pády POJ: https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-padu-1-uroven/4674 RADA: Nejdřív klikni na požadovaný pád a poté na POJ. 🙂 

POJ, vzor město: https://wordwall.net/cs/resource/10798985 Zapiš se do tabulky, ať vidím, že jsi úkol splnil/a. 🙂 

rody POJ, hra tetris: https://www.umimecesky.cz/tetris-rody?source=explicitKC 

-uč. str. 68 cv. 6, do ČJ-Š. POZOR: K tomuto cvičení si připomeň informace z růžové tabulky na str. 67. 🙂

-uč. str. 68 cv. 7 – ústně 

AJ: písnička, poslechni si, zazpívej si:https://www.youtube.com/watch?v=RRY4sUOgHVs 

-uč. str. 16 cv. 1a, prohlédni si vlaječky, spusť si poslech a opakuj: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit02/audio?cc=cz&selLanguage=cs Klikni na: Page 16, Exercise 1a

-do sešitu napiš: 22 deštníků, 65 židlí, 18 aut, 31 knížek, 84 tužek, 12 kabelek, 73 oken, 4 domy (POZOR! Nepiš číslo číslovkou, ale slovem. Např. seventy – two boards.) RADA: Nezapomeň, že se jedná o množné číslo, co na konci musíš přidat? 🙂

HV: Pokud máš čas a náladu, zkus si hudební hádanky: https://www.youtube.com/watch?v=Ulo-ND2SIq0&t=188s 

VL-D: VK

pravda, nepravda – vyzkoušej: https://rysava.websnadno.cz/valstiveda_4.roc/vl4_dejepis_ano_ne_02.htm  

| 12.2.2021 – Distanční výuka č. 29

Nezapomeň na naše pravidlo, vždy do sešitu napiš učebnice  str. + cvič.!

M: VK

        online procvičování:

      pamětné násobení: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=16.+Násoben%C3%AD+a+dělen%C3%AD+č%C3%ADsly+10%2C+100%2C+1+000#selid VYBER SI: Násobení 10, 100 – příklady typu: 73 . ? = 7 300, název: 02

      dělení se zbytkem: https://www.umimematiku.cz/pocitani-deleni-zbytek-2-uroven/3474 

     -uč. str. 23 cv. 4 – do M-Š

      uč. str. 24 cv. 7 – první a druhý sloupeček do M-Š, zkontrolujeme si na VK v úterý 16.2.2021

ČJ: VK

      online procvičování:

     pády POJ, hra: https://www.umimecesky.cz/tetris-pady?source=explicitKC# 

    vzor město, střílející krtci: https://wordwall.net/cs/resource/10798985 Zapiš se SVÝM JMÉNEM do tabulky, budeme vyhodnocovat. 🙂

    rody POJ: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Český%20jazyk&search1=04.+Podstatná+jména#selid VYBER SI: název 02

    -uč. str. 67 – přečti růžový rámeček, zopakuj si jej! 

    -uč. str. 67 cv. 4 – opiš do ČJ-Š 4 řádky. POZOR!!!! Už zde najdeš i podstatná jména v 7. pádě mn. čísla, která se skloňují podle vzoru MĚSTO! RADA: Jaképak I/Y tam napíšeš? 🙂 Koho to stále netrklo, přečte si ještě 1x růžovou tabulku!!! 🙂 

    -Z této nabídky POJ – vypiš do ČJ-Š podstatná jména, která se skloňují podle vzoru MĚSTOv 1. pádě j.č. a vedle toho v 7.pádě mn. č. Např. AUTO – S AUTY, KOLO – S KOLY 

NABÍDKA: k ránu, bez okna, se zelím, bez pera, u hradu, s perlou, máslu, u chodidla, u rozcestí

AJ: píseň pro radost: https://www.youtube.com/watch?v=XC6wQQHo8uU 

        online hra, numbers: https://www.gamestolearnenglish.com/numbers/ 

        Do sešitu napiš tyto věty: Tady jsou 4 pomeranče. Tady je holka. Tady jsou tři děti. Tady jsou 4 lidé. (Pozor! Připomeň si výjimky, nalezneš je v uč. str. 11.) DATUM: 12th February

 

ČT| 11.2.2021 – Distanční výuka č. 28

Nezapomeň na naše pravidlo, vždy do sešitu napiš učebnice  str. + cvič.!

M: VK

        online procvičování:

      Zaokrouhlování na J,D,S,T,DT,ST: https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-zaokrouhlovani-velka-1/10895 

      násobení, velká násobilka: https://learningapps.org/view6209841 Klikni na “HRA PRO JEDNOHO” – pokud se domluvíte, můžeš si zahrát souboj i s kamarádem. Jestli ti to pomůže, počítej si příklady do sešitu M-D. 🙂 

      -uč. str. 23 cv. 8 do M-Š

     -uč. str. 23 cv. 10 do M-Š, zkontrolujeme si v pátek na VK (12.2.2021)

ČJ:  online procvičování:

     vzory POJ: https://wordwall.net/cs/resource/10604542/český-jazyk/vzory-podstatných-jmen HA! Porazila jsem vás! Kdo mě porazí a bude v tabulce první, ten získá benzín!!! 🙂 

    pády POJ: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Český%20jazyk&search1=04.+Podstatná+jména&topic=02.+Pády+podstatných+jmen#selid VYBER SI: název 01

    rody POJ: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Český%20jazyk&search1=04.+Podstatná+jména#selid VYBER SI: název 01

    -vyber z této nabídky POJ, která se skloňují podle vzoru MĚSTO a zapiš je v 1. pádu do ČJ-Š (nepiš je vedle sebe, ale pod sebe): POJ: místem, nožem, sedla, lasa, miska, víčka, svíčka, na jehle, na sedadle, na másle, s růží, s kyvadly, modely, na chodidla

POSTUP:

 1. V hlavičce si vyskloňuj vzor “město”. (1. pád Kdo? Co? MĚSTO / 2. pád (bez) Koho? Čeho? MĚSTA.)

     2. Dané podstatné jméno si v hlavičce dej do 1.pádu, ihned do 2.pádu. Např. S KOLEM. (1.pád Kdo? Co? KOLO / 2. pád (bez) Koho? Čeho? KOLA.) 

     3. Sedí to? (to) KOLO bez KOLA  – jako MĚSTO bez MĚSTA? Ano, koncovky nám sedí! Bezva, našla jsem POJ, které se skloňuje podle vzoru město.

    4. Pokud jsem našla takové POJ, zapíšu ho do ČJ-Š. 🙂 Pokud nám koncovky nesedí, nikam jej nezapisuji, zřejmě se bude skloňovat podle jiného vzoru. 

-tento úkol si zkontrolujeme v pátek na VK, pozor, dodrž psaní POJ pod sebe! Budeme s tímto cvičením dále pokračovat na VK. 🙂

ČT: odpočinek u audio pohádky, Král času: https://www.youtube.com/watch?v=QbKhQ7tMl0g&list=PL7jalEqW5C9__oQoPGzpHyA79QYBSjzHs&index=6 

VL-Z: VK

          -uč. str. 25 – nakresli obrázek toku řeky od pramene na novou stranu do sešitu 

        –DOBROVOLNÝ DÚ za jedničku:  Vyhledej  na mapě 7 lázní, jejich názvy napiš do sešitu VL-Z, vyfoť a výsledek pošli na můj e-mail, do neděle 14.2.2021.

 

ST| 10.2.2021 – Distanční výuka č. 27

Nezapomeň na naše pravidlo, vždy do sešitu napiš učebnice  str. + cvič.!

M: online procvičování:

      písemné sčítání, hadí stezka: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-nad-10000/cirkusove-vystoupeni/priklady1.htm 

      písemné odčítání: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-nad-10000/zvedavi-poctari/priklady1.htm        

      -uč. str. 22 cv. 2 – poslední dva sloupce do M-Š

      -uč. str. 22 cv. 3 – poslední dva sloupce do M-Š

ČJ:  online procvičování:

     vzory POJ, zlepši svůj čas, zkus rozřadit všechny vzory pod 20 sek. : https://wordwall.net/cs/resource/10604542/český-jazyk/vzory-podstatných-jmen 

     pády POJ, pozor POJ máš vždy označeno těmito _svorkami_ :https://wordwall.net/cs/resource/6306725/pády 

     životný / neživotný: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/zivotnost-nezivotnost/karticky.html RADA:  pokud mám slovo v jiném tvaru, např. dopis – dám si ho do 1.pádu mn. čísla “dopisy”  a určím TY/TI. Tady máme – “TY” dopisy = neživ. 

     -tato POJ přepiš do ČJ-Š v 1.pádu jednotného čísla, např. pádly = pádlo (jako jsme dělali na VK): čísly, světlu, žihadel, kladivu, oka, letadly, hříbátkem, pravítku, slovy, poté zakroužkuj samohlásku, na kterou všechna POJ vzoru město končí. A u všech (proměňuj POJ) říkej nahlas větu: ,,TO KOLO BEZ KOLA JAKO MĚSTO BEZ MĚSTA.” 

    -vyber si jedno podstatné jméno vzoru město z vrchní nabídky a vyskloňuj mi jej do ČJ-Š (jedn. + množ. číslo) – poté porovnej se včerejším skloňováním slova “MĚSTO” 

    -uč. str. 67 – růžový rámeček, přečti nahlas! 

AJ: VK

     poslech, nahlas opakuj: https://www.youtube.com/watch?v=DTxMD3r-dLA 

    *prosím o vytisknutí a nalepení do sešitu (na novou stranu) KLIK ZDE: TABULKA – AJ, TO BE

PŘ: VK

      pro zajímavost video: https://www.youtube.com/watch?v=MS3fa5__MaU 

     – mrkni do uč. str. 24 – 27 na obrázky s popisky, poznáš vše, co je na obrázcích? 🙂 Příště si dáme krátkou poznávačku. 🙂 

DOBROVOLNÝ ÚKOL: Zaslala jsem všem na e-mail zajímavou výzvu, koukni se. 🙂

ÚT| 9.2.2021 – Distanční výuka č. 26

Nezapomeň na naše pravidlo, vždy do sešitu napiš učebnice  str. + cvič.!

M: VK

     online procvičování:

      pamětné násobení: https://wordwall.net/cs/resource/10211828/pamětné-násoben%C3%AD-dělen%C3%AD 

      dělení se zbytkem: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/zvykackovy-automat/pocitame.html 

     -uč. str. 16 cv. 2 do M-Š (zkoušku nemusíš dělat)      

ČJ: VK

         online procvičování:

     vzory POJ: https://wordwall.net/cs/resource/10604542/český-jazyk/vzory-podstatných-jmen Trénuj rozřazování vzorů POJ. Zapiš se do tabulky a budeme soutěžit, kdo to zvládne za nejkratší dobu! 🙂

     slovesa, časy: https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-slovesa-cas-2-uroven/705 

    životnost, POJ: https://wordwall.net/cs/resource/10542632/český-jazyk/životnost-podstatných-jmen-rodu-mužského 

     -uč. str. 65  – oranžová tabulka, čti 3x, opakuj nahlas, uč se zpaměti -> poté si zahraj online hru “vzory POJ”

     -ústně vyskloňuj (7 pádů – č.jedn + č.mn) slovo město – pro kontrolu využij uč. str. 66

    -do sešitu ČJ-Š urči: ROD, ČÍSLO, PÁD u těchto POJ: (bez) hvězdy, (k) domu, (na) kole, (v) sítku  

ČT: Volné čtení – přečti si kousek tvé knížky / časopisu. Všichni mi dají e-mailem vědět do ČT 11.2.2021, co zrovna čtete a co jste si přečetli ve volném čtení. 🙂 

PO|8.2.2021 – Distanční výuka č. 25

Nezapomeň na naše pravidlo, vždy do sešitu napiš učebnice  str. + cvič.!

M:  online procvičování:

     písemné sčítání: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=44.+P%C3%ADsemné+sč%C3%ADtán%C3%AD+a+odč%C3%ADtán%C3%AD+do+1+000+000#selid KLIKNI NA: Písemné sčítání do 1 milionu level 1 – název 01

     písemné odčítání, zkus pár příkladů: https://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/pisemne_odcitani1.htm 

      -uč. str. 16 cv. 7 – první 3 sloupce do M-Š (nemusíš dělat ZK)

      -uč. str. 17 cv. 13 – první 4 příklady do M-Š (nemusíš dělat ZK)

ČJ: VK

         online procvičování:

     -řazení POJ: https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-rody-podstatnych-jmen-1-uroven/129 

     -pády POJ: https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=601fb5654d0a8 Až budeš mít hotové jedno cvičení, klikni vpravo na “ŘEŠ NOVÉ ÚLOHY” a projdi alespoň 3 cvičení! 

     -uč. str. 64 cv. 1 – přečti a do ČJ-Š splň cv. b) POZOR! Nemusíš všechny, stačí vybrat 5 POJ. 

     -uč. str. 65 – oranžový rámeček – důkladně přečti 3x!!! Budeme se tomu věnovat na úterní VK. 🙂 

AJ:  online procvičování:

        členy a/an: https://wordwall.net/cs/resource/9175587/ 

       This is my…: https://wordwall.net/cs/resource/3088594/this-my 

       – uč. str. 14 cv. 5a – řekni čísla, 5b poslech: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit01/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

       klikni na: Page 14, Exercise 5b – čísla, která uslyšíš napiš do sešitu (DNEŠNÍ DATUM: 8th February)

       – ve středu si napíšeme krátký online test na THERE IS…/ THERE ARE… podívej se na slovíčka, která již umíme!

VL-D – VK

            -zhlédni videa: https://www.youtube.com/watch?v=4LJ-R1HTvZE

                                        https://www.youtube.com/watch?v=i9Cxf5pIKn0

5.2.2021 – Distanční výuka č. 24

Nezapomeň na naše pravidlo, vždy do sešitu napiš učebnice  str. + cvič.!

M: VK

       online procvičování:

      násobení mimo obor malé násobilky: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/jablecne-hodovani/priklady1.htm 

      zaokrouhlování: https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-zaokrouhlovani-desitky-stovky-2-uroven/5845 

     -uč. str. 15 cv. 7 do M-Š 

    -MIN str. 27 cv. 53 a,b,c,d

ČJ:  online procvičování:

      –  POJ: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/kategorie/cviceni1.htm 

      – střílečka sloves: https://wordwall.net/cs/resource/5714814/slovn%C3%AD-druhy 

      – SD: https://wordwall.net/cs/resource/7179014/slovn%C3%AD-druhy 

      – uč. str. 61 – růžový rámeček, přečti, důkladně si zopakuj

     –  uč. str. 62 cv. 1 – přečti, vypiš do sešitu ČJ-Š libovolných 6 sloves a urči osobu, číslo, čas

     – uč. str. 62 cv. 1 e) – ústně

AJ:  online procvičování:

        There is/are: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit01/grammar/exercise5?cc=cz&selLanguage=cs 

        a / an https://elt.oup.com/student/project/level1/unit01/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs 

        numbers: https://wordwall.net/cs/resource/3132534/english/high-numbers-0-100 Napiš mi na můj e-mail, za jaký čas dokázals rozřadit všechny číslovky. 🙂

        – uč. str. 14 cv. 6 (obrázek) – do sešitu napiš libovolných 6 vět za pomocí There is…/There are… zkontrolujeme na VK ve středu 10.2.2021 (Dnešní datum: 5 th February)

Mějte krásný víkend!!!:-)

4.2.2021 – Distanční výuka č. 23

Nezapomeň na naše pravidlo, vždy do sešitu napiš učebnice  str. + cvič.!

M: VK

       online procvičování:

      zaokrouhlování na ST: http://matematika.hrou.cz/c/5.trida/zaokrouhlovani-na-statisice 

      násobení 10, 100, 1000 https://wordwall.net/cs/resource/9560029/matek/násoben%C3%AD-10-100-1000-shoda (Napiš mi do e-mailu tvůj čas, jsem zvědavá, kdo to zvládne nejrychleji, v pátek to porovnáme. Doufám, že Vás porazíííím! :-))

     -uč. str. 15 cv. 2 do M-Š (ověřuj výpočet pomocí zaokrouhlování, ukážeme si na VK)

     -uč. str. 15 cv. 3 do M-Š – zkontrolujeme si v pátek 5.2.2021 na VK

ČJ:  online procvičování:

      –  minulý čas, střílečka krtků: https://wordwall.net/cs/resource/3885490/minulý-čas 

      – opakování příslovcí: https://www.umimecesky.cz/strilecka-prislovce?source=explicitExercise# 

      -procvič. VS: https://www.umimecesky.cz/strilecka-vyjmenovana-slova-mix?source=explicitExercise# Kolik zvládls levelů? Pochlub se!

      -uč. str. 61 cv. 4 do ČJ-Š

      -kolo štěstí, vylosuj si 5 sloves a urči mluv. kategorie (os.,čísl.,čas) do ČJ-Š – zkontrolujeme si na VK v pátek 5.2.2021 https://wheelofnames.com/view/nyq-mmu/ 

ČT: Čítanka str. 77 – ZIMA V NOVÉM STRAŠECÍ

 •  přečti si nahlas i tiše
 • do sešitu napiš barevný nadpis: Zima v Novém Strašecí – Jan Vodňanský
 • splň úkol č. 2 + vymysli 3 zajímavá jména, která by se hodila pro strašidla a zapiš je k nim 🙂  

VL-Z : VK

           online procvičování:          

         –Pohoří ČR, klidně pracuj s mapou: https://www.purposegames.com/game/pohori-cr-urcete-spravnou-polohu-game 

 

3.2.2021 – Distanční výuka č. 22

Nezapomeň na naše pravidlo, vždy do sešitu napiš učebnice  str. + cvič.!

M:  online procvičování:

    -Zaokrouhlování: http://skolicka6.sweb.cz/ZAOKROUHLOVANI/ZAOKROUHLOVANI005.htm 

    -Písemné sčítání: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=44.+P%C3%ADsemné+sč%C3%ADtán%C3%AD+a+odč%C3%ADtán%C3%AD+do+1+000+000&topic=03.+P%C3%ADsemné+sč%C3%ADtán%C3%AD+do+100+000+–+level+3#selid VYBER cv. 01

     -MIN. str. 25 cv. 50 a,b,c,d

     -uč. str. 14 cv. 21 – libovolných 6 příkladů do M-Š (zkoušku dělat nemusíš)

ČJ:  online procvičování:

      –  mluv. kategorie sloves: https://wordwall.net/cs/resource/6297102/mluvnické-kategorie-sloves 

      – POJ – pády, zahraj si pexeso: https://www.umimecesky.cz/pexeso-pady-1-uroven/435 

      -uč. str. 60 cv. 1 – důkladně přečti

      -uč. str. 60 cv. 1 – vyber si libovolné sloveso a vyčasuj jej do ČJ-Š

AJ: VK

     PS str. 11 cv. “I CAN” – pouze doplň, nemusíš v tmavých rámečcích nic zaškrtávat (ČESKÁ RADA: cv. 1 = doplnit rozhovor, cv. 2 = postupně počítat cv. 3 = zeptat se na tvé tel. číslo a doplnit ho, cv. 4 = množné číslo)

PŘ : VK

      – Dobrovolný úkol za malou 1: Nakresli do sešitu libovolný potravní řetězec (povíme si na VK jak má vypadat) a zašli mi fotku na můj mail do pátku – 5.2.2021.

 

2.2.2021 – Distanční výuka č. 21

Nezapomeň na naše pravidlo, vždy do sešitu napiš učebnice  str. + cvič.!

M:  VK

       online procvičování:

     -zaokrouhlování na D,S,T,DT,ST:http://skolicka6.sweb.cz/ZAOKROUHLOVANI/ZAOKROUHLOVANI005.htm 

     -násobení 10, 100, 1000: https://onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=16.+Násoben%C3%AD+a+dělen%C3%AD+č%C3%ADsly+10%2C+100%2C+1+000&topic=06.+Násoben%C3%AD%2C+dělen%C3%AD+10%2C+100+–+př%C3%ADklady+typu%3A+73+.+%3F+%3D+7+300%2C+7+300+%3A+%3F+%3D+73#selid VYBER cv. 03, 04

     -uč. str. 14 cv. 20 – druhý a čtvrtý sloupec do M-Š (nemusíš dělat ZK)

     -uč. str. 14 cv. 17 do M-Š – zkontrolujeme si na VK v pátek 5.2.2021

     -uč. str. 15 cv.5 do M-Š

ČJ:  VK 

         online procvičování:

      –  slovní druhy: https://wordwall.net/cs/resource/6071281/slovn%C3%AD-druhy

-přítomný x budoucí čas u sloves https://wordwall.net/cs/resource/10198025/př%C3%ADtomný-budouc%C3%AD-čas-sloves

      – vyjmenovaná slova:  https://wordwall.net/cs/resource/7463008/vyjmenovaná-slova

  -uč. str. 61 cv. 5 do ČJ-Š (POZOR! Vidím zde složené slovesné tvary i zvratná slovesa, to vše ke slovesu neodmyslitelně patří! Např.: Včera jsem viděla Kateřinu. Nenapíšu pouze sloveso „viděla“, ale musím napsat celý složený tvar „jsem viděla“

     – zkus do sešitu ČJ-Š utvořit dvojice dle vzoru: BUDU ZKOUŠET = VYZKOUŠÍM (zkontrolujeme v pátek 5.2.2021 na VK)

 • budou se chlubit = _____________
 • budete malovat = _____________
 • bude kupovat = _____________ 
 • budeme dělat = _____________
 • budou stavět = _____________

ČT: Do čtení dávám slibovanou pověst o Čejkovicích, budu ráda, pokud mi napíšeš na můj mail, jak se ti líbila a zda ji znáš.:-)  KLIK ZDE:POVĚST O ČEJKOVICÍCH

DOBROVOLNÝ ÚKOL ZA BENZÍN: Zeptej se svých rodičů, prarodičů či zkus pohledat na internetu, jestli je nějaká pověst o tom, proč se Čejkovice jmenují právě Čejkovice. 🙂 Napiš mi pověst stručně na můj mail – do čtvrtku 4.2.2021.

1.2.2021 – Distanční výuka č. 20

Nezapomeň na naše pravidlo, vždy do sešitu napiš učebnice  str. + cvič.!

M:  online procvičování:

     -zaokrouhlování na D,S,T,DT,ST: https://wordwall.net/cs/resource/6431123/zaokrouhlován%C3%AD

     -násobení 10, 100, 1000: https://onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=16.+Násoben%C3%AD+a+dělen%C3%AD+č%C3%ADsly+10%2C+100%2C+1+000&topic=06.+Násoben%C3%AD%2C+dělen%C3%AD+10%2C+100+–+př%C3%ADklady+typu%3A+73+.+%3F+%3D+7+300%2C+7+300+%3A+%3F+%3D+73#selid VYBER cv. 01, 02.

     -MIN. str. 24 – celá (RADA: vzestupně = od nejmenšího po největší, sestupně  = od největšího po nejmenší)

   -uč. str. 13 cv. 6 do M-Š – zkontrolujeme si na VK v úterý 2.2.2021!

ČJ:  VK 

         online procvičování:

      – časy sloves: https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloveso_cas1.htm 

      -pády POJ: https://www.skolasnadhledem.cz/game/26 

      -tvary jednoduch. x složité https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/slovesne-tvary-jednoduche-a-slozene/cviceni1.htm 

      –povinně zahrát- PŘÍTOMNÝ vs BUDOUCÍ čas sloves: https://wordwall.net/cs/resource/10198025/př%C3%ADtomný-budouc%C3%AD-čas-sloves 

      -uč. str. 59 cv. 1 – přečíst a splnit b) do sešitu ČJ-Š – zkontrolujeme si na VK v úterý 2.1.2021

      -uč. str. 59 cv. 1 c) ústně 

     -Přečti si růžový rámeček na str. 59 a cv. 3 neplň dle zadání, ale zkus tato slovesa opsat do ČJ-Š a převést na přítomný čas, např. BUDU ZKOUŠET = ZKOUŠÍM, UDĚLÁM = DĚLÁM

AJ: online procvičování:

       – jednotné x množné č.: https://wordwall.net/cs/resource/6971167/singular-plural

        -uč. str. 14 cv. 2b – poslech: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit01/audio?cc=cz&selLanguage=cs  Page 14, Exercise 2a and 2b – poslech si doplň na FOLII a poté přepiš do sešitu. RADA: number 4 = surname (příjmení), number 8 = first (první). Zkontrolujeme si na VK ve ST 3.2.2021!

        -PS str. 10 cv. 2 (Překlad zadání: Doplň rozhovor. Dej slova do správného pořadí.) Např. Andrea is name My = My name is Andrea. 

VL-D: VK

           online procvičování:

           -trénuj Přemysl. knížata: https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/prvni-premyslovci/opakovani-1/prirazovani.html 

28.1.2021 – Distanční výuka č. 19

Nezapomeň na naše pravidlo, vždy do sešitu napiš učebnice  str. + cvič.!

M  -VK

      -online zaokrouhlování na DT: http://matematika.hrou.cz/c/5.trida/zaokrouhlovani-na-desetitisice 

      -online zaokrouhlování na ST:http://matematika.hrou.cz/c/5.trida/zaokrouhlovani-na-statisice 

     -zaokrouhlování společně: https://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/m4_milion4.htm 

     -násobení 10,100,1000 : https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=47.+Násoben%C3%AD+a+dělen%C3%AD+10%2C100%2C1+000%2C10+000%2C100+000#selid cvičení č. 1 (Pozor! V tomto cv. se objevuje také násobení 10 000 – přidáváš 4 nuly.)

   -uč. str. 10 cv. 2 – čísla opiš a zaokrouhluj na STATISÍCE do M-Š

   -uč. str. 13 cv. 3, 4 do M-Š

ČJ  -online určování mluv. kategorií https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Český%20jazyk&search1=05.+Slovesa#selid VYBER cv. 01

       -vyjmenovaná slova procvič.:https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-mix-1-uroven/509 

       -zopakuj si pády u POJ: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/prirazujeme-pady/cviceni1.htm 

       -zopakuj si určování rodu u POJ: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/rod-podstatnych-jmen/cviceni1.htm 

       -uč. str. 57 cv. 12 a) do ČJ-Š (Pozor, vyskytuje se zde i přít. čas sloves = nezapomeň na měkké i v koncovkách sloves!)

       -do ČJ-Š napiš tato slovesa a urči osobu, číslo, čas: budeš stříhat, budu lézt, odložili jste, měříme, veslují, opravujete, brousím, bude padat +  vyber si 3 slovesa z této nabídky a použij je ve větách. 

ČT – Čítanka str. 74-76 – přečti

       -do sešitu ČTENÍ napiš nadpis “MASOPUSTNÍ KOBLIHY – František Bartoš”, splň úkoly č. 1 a 2 + nakresli obrázek, týkající se příběhu a tvé dílo mi pošli na mail do neděle 31.1.2021. Pozdější odpovědi nebudu akceptovat.

VL-Z – VK

           -trénuj pohoří: https://brumlik.estranky.cz/file/427/pohoricr.htm 

          – trénuj pohoří na kartičkách, stáhni a pokračuj dle pokynů- KLIK ZDE:POHOŘÍ ČR

      Všem dětem přeji krásné prázdniny! 🙂

27.1.2021 – Distanční výuka č. 18

Nezapomeň na naše pravidlo, vždy do sešitu napiš učebnice  str. + cvič.!

M  – online zaokrouhlování na DT, procvičuj: http://matematika.hrou.cz/c/5.trida/zaokrouhlovani-na-desetitisice 

      -online zaokrouhlování na ST, budeme se tomu věnovat ve čtvrtek na VK: http://matematika.hrou.cz/c/5.trida/zaokrouhlovani-na-statisice 

       -procvičuj nás. 10,100,1000 (uč. str. 11 – přečti růžový text u cv. 10) : https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=16.+Násoben%C3%AD+a+dělen%C3%AD+č%C3%ADsly+10%2C+100%2C+1+000#selid NAJDI cv.  Násobení, dělení 10, 100, 1 000 – příklady typu: 4 . 1 000 = ?, 4 000 : 1 000 = ?, název: 01

     -uč. str. 11 cv. 7 do M-Š

     -uč. str. 14 cv. 20 první, třetí, pátý sloupec do M-Š

ČJ  -zopakuj si: sl. zvratná: https://wordwall.net/resource/9550545/slovesa-zvratná 

       – jednoduché x složené tvary sloves: https://www.skolasnadhledem.cz/game/24  

       -uč. str. 56 cv. 5 (nejdříve si přečti zelenou radu!) 

       -uč. str. 57 cv. 7 do ČJ-Š

DOBROVOLNÝ DÚ– uč. str. 57 cv. 8, pouze vymýšlej slovesa s kořeny -lez-,-běh-,-vař- a napiš je do ČJ-D!

AJ – VK

      -PS str. 10 cv. 3

– VK

      

26.1.2021 – Distanční výuka č. 17

Nezapomeň na naše pravidlo, vždy do sešitu napiš učebnice  str. + cvič.!

M  -VK

       -online zaokrouhlování na DT: https://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/m4_milion4.htm POZOR! Musíš zde dodržovat jasné mezery mezi čísly, nepsat 843123, ale psát 843 123! Zkus zaokrohulování na desetitisíce, na ST vynechej, ale kdo si troufá, může zkusit. 🙂

       -uč. str. 11 cv. 11 a) do M-Š – než toto cvičení začneš plnit, přečti si radu ve cv. 10!

       -uč. str. 10 cv. 2 – čísla zaokrouhluj pouze na DESETITISÍCE do M-Š. Tohle cv. si zkontrolujeme na VK ve čtvrtek 28.1.2021!

ČJ – VK

       -online vyhledávání sloves: https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=600f13e67577e 

       -procvič. vyjmenovaných slov: https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=600f141327115 

       -procvič. psaní velkých malých písmen: https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=600f1477d526b 

       – uč. str. 55 – přečti růžový rámeček!

       -uč. str. 55 cv. 2 – do ČJ-Š, časuj sloveso muset v přítomném čase.

       -uč. str. 56 cv.4 celé do ČJ-Š, podtrhni si problémy, vrátíme se k problémům na VK. 

ČT – Stáhni text, KLIK ZDE: Ukradli Monu Lisu – text 

       -text si přečti a splň úkoly na google forms (formulář nalezneš v mailu). Datum odevzdání: čtvrtek 28.1.2021.

25.1.2021 – Distanční výuka č. 16

Nezapomeň na naše pravidlo, vždy do sešitu napiš učebnice  str. + cvič.!

M  -VK

       -online zaokrouhlování: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/zaokrouhlovani/psi-zapisnik/priklady1.htm 

       -online řády čísel, zopakuj si: https://onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=26.+Poč%C3%ADtán%C3%AD+do+1+000+000&topic=03.+Řád+č%C3%ADslic#selid cvičení č. 1

       -uč. (2.díl) str. 8 cv. 3 – vyber si 5 příkladů a spočítej do M-Š

       -uč. (2.díl) str. 9 cv. 16 – celé do M-Š

ČJ -online procvičování:

      -určování SD: https://onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&search_mode=chapter&class=4&subject=Český+jazyk&search1=02.+Slovn%C3%AD+druhy#selid cvičení č. 1

     -mluv. kategorie sloves: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Český%20jazyk&search1=05.+Slovesa#selid cvičení č. 1 

    -uč. str. 57 cv. 10 do ČJ-Š – zkontrolujeme si na VK v úterý 26.1.2021

    -uč. str. 51 cv. 4 do ČJ-Š -piš po větu: V_běheneme na hřiště…

AJ – PS str. 11 cv. 6 – opravuj věty.

      -uč. str. 11 cv. 10 – ústně popisuj, co na obrázku vidíš

                                     -do sešitu napiš dnešní datum (25th January) a 7 vět, co vidíš na obrázku. (There is…/There are…)

       -online procvičování plurals: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit01/grammar/exercise4?cc=cz&selLanguage=cs 

       -online procvičování There is…/There are: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit01/grammar/exercise5?cc=cz&selLanguage=cs 

VL-D – VK

           -Dobrovolný úkol – Únikovka. Kdo splní únikovku a zašle mi správný kód na můj mail, získá jedničku. 🙂 

22.1.2021 – Distanční výuka č. 15

Nezapomeň na naše pravidlo, vždy do sešitu napiš učebnice  str. + cvič.!

M  -VK

       -online zaokrouhlování: https://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/m4_milion4.htm 

       -online řazení čísel: https://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/m4_milion5.htm 

       -uč. (2.díl) str. 9 cv. 15 – první až třetí sloupec do M-Š

       -uč. (2.díl) str. 9 cv. 12, 13 ústně

       -uč. (2. díl) str. 6 cv. 20 – do M-Š, POZOR! Nemusíš psát dle zadání tři čísla, ale bude stačit jedno číslo. 🙂

ČJ  VK

       -online procvičování- časování sloves: https://wordwall.net/cs/resource/4211446/časuj-slovesa 

      -online hledání sloves: https://wordwall.net/cs/resource/6651094/český-jazyk/slovesa-poznáván%C3%AD 

      -online procvičování slovesa být v přít. čase: http://kaminet.cz/ces/casovani/_bytosoba1.php 

     -online procvičování mluv. kategorií: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni1.htm 

    -uč. str. 54 cv. 1 – důkladně přečti, vypiš všechna slovesa do ČJ-Š a urči osobu, číslo, čas. POZOR! Všímej si barev, nalezneš zde i složené tvary sloves – např. budeme se snažit, či slovesa zvratná – např. se nechlub. 

AJ – PS str. 9 cv. 6 (Zadání česky: Najdi 6 rozdílů mezi obrázky.) Princip stejný jako předchozí cvičení. 

        Do sešitu napiš anglicky tyto věty: Tady je deštník. Tady jsou 4 jablka. Tady je pomeranč. Tady jsou 2 holky.  (DATUM: 22nd January)

Krásný víkend všem! 🙂

21.1.2021 – Distanční výuka č. 14

Nezapomeň na naše pravidlo, vždy do sešitu napiš učebnice  str. + cvič.!

M  – online porovnávání čísel : https://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/m4_milion3.htm 

       -uč. (2.díl) str. 8 cv. 1 do M-Š

      -uč. (2. díl) str. 8 cv. 3 do M-Š – výsledky vyfoť a pošli na můj mail do pátku – 22.1.2021.

ČJ  online procvičování – třízení osob č.1: https://wordwall.net/cs/resource/7328165/slovesa 

      -třídíme osoby č. 2: https://wordwall.net/cs/resource/6697026/osoby-slovesa 

      -online určování mluv. kategorií: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni1.htm 

      -do ČJ-Š opiš tato slovesa a urči mluv. kategorie (osobu, číslo, čas): opaluješ se, pršelo, nedojedete, zvítězil jsem + sloveso zvratné podtrhni modře a složený slov. tvar podtrhni zeleně. Tento úkol si zkontrolujeme v pátek 22.1.2021 na VK.

     –slovní druhy na google formuláři, pozor – na odevzdání máš pouze dnešní den! Odkaz nalezneš v mailu. 🙂

VL-Z – VK

          -pokračování práce z VK 

          -online trénování pohoří ČR: https://wordwall.net/cs/resource/6327050/pohoř%C3%AD-čr Klidně pracuj s mapou. 🙂

ČT – Úniková hra: text + odkaz na hru nalezneš ve svém mailu. 🙂 

20.1.2021 – Distanční výuka č. 13

Nezapomeň na naše pravidlo, vždy do sešitu napiš učebnice  str. + cvič.!

M  -online procvičování zaokrouhlování: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&search_mode=search&class=4&subject=Matematika&search1=Zaokrouhlován%C3%AD#selid  VYBER SI: Zaokrouhlování na 10, 100, 1 000 (název: 03)

      -online čtení čísel (procvičuj): https://wordwall.net/resource/9465901/č%C3%ADsla-do-1-000-000 

      -online spojovačka čísel: https://wordwall.net/cs/resource/5810971/č%C3%ADsla-nad-1-000-000-spojovačka 

     -uč. (2.díl) str. 6 cv. 20 – do M-Š

     -uč. (2. díl) str. 13 cv. 2 – první a třetí sloupec do M-Š

ČJ -online procvičování zvratných sloves: https://wordwall.net/resource/9550545/slovesa-zvratná 

     -online procvičování slovesných tvarů jednoduchých x složených: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/slovesne-tvary-jednoduche-a-slozene/cviceni2.htm 

    -online procvičování mluv. kategorií (os.,č.,čas): https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Český%20jazyk&search1=05.+Slovesa#selid VYBER SI: první cvičení + název 01

    -uč. str. 55 cv. 5 do ČJ-Š + červeně podtrhni slovesa zvratná

PŘ – VK

       –nakresli vývoj motýla –  prezentace na tvém mailu!

AJ – VK

      -PS str. 9 cv. 5 (Ukážeme si na VK.)

19.1.2021 – Distanční výuka č. 12

Nezapomeň na naše pravidlo, vždy do sešitu napiš učebnice  str. + cvič.!

M – VK

     -online procvičování zaokrouhlování: http://matematika.hrou.cz/c/4.trida/zaokrouhlovani-na-tisice 

    -online procvičování porovnávání čísel: https://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/m4_milion3.htm 

    -uč. (2.díl) str. 6 cv. 18, (a-f) do M-Š

    -uč. (2.díl) str. 6 cv. 19 do M-Š

ČJ – VK

      -online procvičování zvratných sloves: https://wordwall.net/resource/9550545/slovesa-zvratná 

     -online procvičování sloves určitých x neurčitých: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/urcite-a-neurcite-tvary/vyhledavani.html 

     -online procvičování slovesných tvarů jednoduchých x složených: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/slovesne-tvary-jednoduche-a-slozene/cviceni1.htm 

    -uč. str. 54 – přečti růžový rámeček!

   -uč. str. 54 cv. 2 – vypiš všechny slovesné tvary složené do ČJ-Š a se třemi utvoř větu (např. bude pršet = Tatínek si myslí, že zítra bude pršet.)

   -DÚ na google formulářích (nalezneš jej v mailu) – opakování VS. Datum odevzdání: ST 20.1.2021.

ČT – Čítanka str. 88-89, úkol č. 1 splň ústně, úkol č. 5 vyhledej na internetu a svou odpověď mi pošli do ČT 21.1.2021 na můj mail.

18.1.2021 – Distanční výuka č. 11

Nezapomeň na naše pravidlo, vždy do sešitu napiš učebnice  str. + cvič.!

M – VK

     -do M-Š zaokrouhli na desítky (378 231, 128 769) na stovky ( 867 253, 910 041) na tisíce (1 564 892, 3 675 661) zkontrolujeme si v úterý 19.1.2021 na VK.

    -číselné řády: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/numerace-do-1_000_000/koumaci-tucnaci/priklady4.htm cv. 4, 5

    -zapiš rozvinutý zápis čísla: 867 231 do M-Š

ČJ – uč. str. 50 cv. 2 – první sloupec do ČJ-Š (RADA: Infinitiv končí na -t, -ti, -ci.) + přečti si růžový rámeček.

      – uč. str. 53 cv. 1 – přečíst, ústně splnit cv. b)

     -online procvičování zvratných sloves: https://wordwall.net/resource/9550545/slovesa-zvratná

     -online procvičování vyjmenovaných slov: https://wordwall.net/resource/6271596/vyjmenovaná-slova 

     -online procvičování SD, budeš je potřebovat: https://www.umimecesky.cz/rozbory-slovni-druhy-pavouci-1-uroven/1461 

AJ -2 x poslech: uč. str. 10 cv. 7 : https://elt.oup.com/student/project/level1/unit01/audio?cc=cz&selLanguage=cs KLIKNI NA: Page 10 exercise 7

                               uč. str. 11 cv. 9: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit01/audio?cc=cz&selLanguage=cs KLIKNI NA: Page 11 exercise 9

       – uč. str. 6 cv. 2a – procvičuj spellování

       -do sešitu napiš: 4 okna, 2 chlapci, 5 kabelek, 6 obrázků, 3 tabule, 2 dveře (dnešní datum: 18th January) zkontrolujeme ve středu 20.1.2021 na VK.

        -PS str. 10 cv. 1

VL-D – VK

DOBROVOLNÝ DÚ – ČJ (benzín):

Vylušti názvy živočichů z vyjmenovaných slov a správné odpovědi napiš do ČJ-Š:

a) Bětko, byla jsi včera ve škole?

b) To je ale pěkný výrobek!

c) Při pracovním vyučování děti pracovaly s kamínky.

d) Nebyla to dobrá myšlenka.

15.1.2021 – Distanční výuka č. 10

Nezapomeň na naše pravidlo, vždy do sešitu napiš učebnice  str. + cvič.!

M – VK

     -online procvičování pamětného sčítání: https://wordwall.net/resource/7430582/sč%C3%ADtán%C3%AD-odč%C3%ADtán%C3%AD-do-10-000 

    -procvičování zaokrouhlování: https://wordwall.net/resource/9462960/zaokrouhlován%C3%AD-10-100-1000-v-oboru-do-1-000-000 Pošli mi tvůj výsledek do neděle 17.1.2021!

    -uč. str. 55 cv. 5, 6 do M-Š

ČJ – VK

      -procvičování: slovesa určitá x neurčitá: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/urcite-a-neurcite-tvary/vyhledavani.html 

      -vyhledávání sloves: https://wordwall.net/resource/6918300/podstatná-jména-slovesa-tř%C3%ADděn%C3%AD 

     -procvičování učiva z VK – uč. str. 53 cv. 3, utvoř sedm vět do ČJ-Š, vlnovkou podtrhni sloveso i zájmeno, které ke slovesu patří, říkáme tomu = zvratná slovesa. (Např. Honza se tomu srdečně zasmál.)

vyzkoušej také časování sloves, bude se nám to v úterý hodit: https://wordwall.net/resource/6331695/slovesa 

AJ – procvičuj abecedu – budu ve středu 20.1.2021 zkoušet na VK

      – online procvičování -spelluj každé písmenko: https://wordwall.net/resource/3272192/english/alphabet 

      – PS str. 8 cv. 4 – spočítej počet věcí a zapiš je pomocí množného čísla. (POZOR: V tomto cvičení nalezneš i výjimky, ale nic se nemusíš bát, máš je v sešitu – tabulka ze středečního DÚ!) Tento úkol si zkontrolujeme ve středu 20.1.2021 na VK.

     -2 x poslech: uč. str. 10 cv. 7 : https://elt.oup.com/student/project/level1/unit01/audio?cc=cz&selLanguage=cs KLIKNI NA: Page 10 exercise 7

                               uč. str. 11 cv. 9: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit01/audio?cc=cz&selLanguage=cs KLIKNI NA: Page 11 exercise 9

DOBROVOLNÝ DÚ – PČ: Využij krásného počasí a postav něco ze sněhu. 🙂 Výtvor pošli do pondělí 18.1.2021 na můj MAIL a získáš patřičnou odměnu. 🙂 

UŽIJTE SI VÍKEND! 

14.1.2021 – Distanční výuka č. 9

Nezapomeň na naše pravidlo, vždy do sešitu napiš učebnice  str. + cvič.!

M – online procvičování zaokrouhlování: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&subject=Matematika&search_mode=search&search1=Zaokrouhlován%C3%AD&pg=2#selid 

       -Vyber si cvičení – ZAOKROUHLOVÁNÍ NA 10,100,1000  název: 02 (Rada: Sjeď myší dolů.)

       -uč. str. 55 cv. 3, celé do M-Š

       -trénuj čtení čísel zde: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/numerace-do-1_000_000/vlakova-souprava/priklady1.htm 

       -trénuj řazení čísel zde: https://wordwall.net/resource/9068579/č%C3%ADsla-nad-10-000-řazen%C3%AD 

ČJ – procvičuj SD 1: https://wordwall.net/resource/7179014/slovn%C3%AD-druhy

      -procvičuj SD 2: https://wordwall.net/resource/1039112/slovn%C3%AD-druhy-skupiny 

      -VS- uč. str. 49 cv. 3 – celé do ČJ-Š (U 3 libovolných vět urči číslicí slovní druhy.) 

      -uč. str. 50 cv. 1 – přečti a cv. 1d) splň do ČJ-Š (nemusíš psát 10 nových sloves zakončených na -t, stačí 5 :-))

Vl-Z – VK  

ČT- Čti pověst, kterou stáhneš zde, KLIK ZDE:O Oldřichovi a Boženě – pověsti

13.1.2021 – Distanční výuka č. 8

Nezapomeň na naše pravidlo, vždy do sešitu napiš učebnice  str. + cvič.!

M – 2 x online procvičování čísel do milionu: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&search_mode=search&class=4&subject=Matematika&search1=Zápis+č%C3%ADsel#selid  

1. (počítání do 1 000 000, ZÁPIS ČÍSEL, 02)

2. (počítání do 1 000 000, ROZVINUTÝ ZÁPIS ČÍSEL, 01)

    -zkus dle vzoru v sešitu napsat rozvinutý zápis čísel u 1 264 023 a 563 891 (př. 1 872 = 1.1 000 + 8.100 + 7.10 + 2.1)

    -uč. str. 55 cv. 1 celé do M-Š

    -uč. str. 55 cv. 2 do M-Š – zkontrolujeme 14.1.2021 na VK

     -trénuj čtení čísel zde: https://wordwall.net/resource/9115624/č%C3%ADsla-do-1-000-000 

    -trénuj řazení čísel zde: https://wordwall.net/resource/9068579/č%C3%ADsla-nad-10-000-řazen%C3%AD 

ČJ – procvičuj VS, uč. str. 48 cv. 7 do ČJ-Š, podtrhej problémy, zkontrolujeme si cvičení v pátek 15.1.2021 na VK

       -procvičuj POJ vlastní: https://wordwall.net/resource/7417657/podstatná-jména-obecná-vlastn%C3%AD (Otoč 5x kolem a zapiš 5 POJ do ČJ-Š, zkontrolujeme v pátek 15.1.2021 na VK)

       -procvičuj slovesa určitá x neurčitá (infinitiv) : https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/urcite-a-neurcite-tvary/vyhledavani.html 

       RADA: Slovesa určitá můžeš časovat – můžeš určit osobu, číslo, čas. U infinitivu to nejde, většinou končí na -t,-ti,-ci.

AJ – VK

      – Stáhni si list a vytiskni, KLIK ZDE:DÚ-AJ,13.1.2021

      – Tabulku poté doplň dle uč. str. 11 cv. 9.

      – Tabulku i vrchní upozornění vystřihni a vlep do sešitu (DATUM: 13th January). 

PŘ- VK

12.1.2021 – Distanční výuka č. 7

Nezapomeň na naše pravidlo, vždy do sešitu napiš učebnice  str. + cvič.!

M – VK

      – online procvičování čísel do milionu: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&search_mode=search&class=4&subject=Matematika&search1=Zápis+č%C3%ADsel#selid 

ZDE MÁŠ NÁVOD, KTERÉ CVIČENÍ MÁŠ NAJÍT (počítání do 1 000 000, ZÁPIS ČÍSEL, 01)

     – uč. str. 46 cv. 15 – celé do M-Š, neprováděj kontrolu

     -procvičuj také čísla do milionu zde: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/numerace-do-1_000_000/koumaci-tucnaci/priklady2.htm Vyber si cv. 4,5.

ČJ – VK

       -procvičování POJ vlastní: https://www.skolasnadhledem.cz/game/12 

       -uč. str. 50 cv. 3 do ČJ-Š 

       -určování slovních druhů na google formulářích, odkaz budeš mít v mailu.

ČT – úkol ke stažení, KLIK ZDE:Bernardýnům třikrát sláva – ČT

       -DÚ je do pátku – 15.1.2021

11.1.2021 – Distanční výuka č. 6

Nezapomeň na naše pravidlo, vždy do sešitu napiš učebnice  str. + cvič.!

M – VK

      – online procvičování čísel do milionu: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/numerace-do-1_000_000/koumaci-tucnaci/priklady1.htm Vyber si 3 cvičení, které splníš online.

     – MIN. str. 28 cv. 56 a + b,  celé, nedělej rozklady, pouze počítej!

ČJ – procvičování POJ vlastních: uč. str. 48 cv. 6 – 5 řádků do ČJ-Š (Podtrhni problémy, v úterý 12.1. si cvičení zkontrolujeme.)

      – procvičování SD: https://wordwall.net/resource/6197774/slovn%C3%AD-druhy

      – třízení SD: https://wordwall.net/resource/6071281/slovn%C3%AD-druhy

AJ – Poslech: https://www.youtube.com/watch?v=XCezxDycD80

      -Neustále procvičuj celou abecedu!

      -překresli do sešitu tabulku – uč. str. 10 cv. 7 (obrázky můžeš, ale nemusíš :-)) (Dnešní datum: 11th January) Budeme ji potřebovat na středeční VK. 

      -procvičování čísel: https://wordwall.net/resource/3132534/english/high-numbers-0-100 

      -uč. str. 6 – zkoušej spellovat libovolná slova

      – v MAILU máš tabulku abecedy, prosím o vytisknutí do středy!

VL-D – VK

           -video: https://www.youtube.com/watch?v=t5kli7YdmZg

8.1.2021 – Distanční výuka č. 5

Nezapomeň na naše pravidlo, vždy do sešitu napiš učebnice  str. + cvič.!

M – VK

      – DÚ uč. str. 48 cv. 2 – poslední 4 příklady do M-Š + uč. str. 49 cv. 12, první 4 příklady do M-Š

      – online procvičování zaokrouhlování: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/zaokrouhlovani/psi-zapisnik/priklady1.htm 

ČJ – VK

       -DÚ uč. str. 47 cv. 1 – celé přečíst, do ČJ-Š opiš první dvě věty a urči SD číslicí 

       -procvičuj VS: https://www.mojecestina.cz/article/2010031502-velky-test-na-vyjmenovana-slova   

AJ – Poslech: https://www.youtube.com/watch?v=XCezxDycD80

      -Neustále procvičuj odříkání celé abecedy! 

      -napiš do sešitu slova anglicky: okno, jablko, holka, dům, židle a zkus je ústně vyspellovat. (Datum je: 8th January)

Krásný víkend! 🙂

7.1.2021 – Distanční výuka č. 4

M – VK

      – DÚ viz. prezentace, stáhni a postupuj dle pokynů, KLIK ZDE:DÚ-M,7.1.2021 

       DÚ bude odevzdaný do pátku tj. 8.1.2021 v google formulářích

ČJ – uč. str. 46 cv. 1 – celé ústně, doplňuj I/Y, problémy si označ, procvičíme je v pátek na VK

      – uč. str. 46 cv. 1 g – písemně do ČJ-Š (Nezapomeň na naše pravidla při psaní úkolu do sešitu – označuješ stranu i cvičení učebnice!)

     – online procvičování SD: https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-slovni-druhy-2-uroven/190 

ČT – Přečti si text o sv. Václavovi, KLIK ZDE: Sv.Václav – text, Pověsti pro malé děti

      – splň úkoly v google formuláři, které máš v mailu do neděle, tj. 10.1.2021

VL-Z – VK

NA ZÍTRA DO ČJ – KARTIČKA I/Y

6.1.2021 – Distanční výuka č. 3

AJ – VK

      – do sešitu napiš anglicky tato slova, ústně je zkus vyspelovat: tužka, stůl, pero, kočka, taška, chlapec

      -poslechni si: https://www.youtube.com/watch?v=XCezxDycD80 Pozor na výslovnost písmena Z /:ZED/

PŘ – VK

       -ústně splň uč. str. 16 cv. 1.-4. 

      -přečti si dole zelený rámeček

M – stáhni si pracovní list, vytiskni, vypočítej (vlož poté do M-Š) – KLIK ZDE:M-PL,6.1.2021

     – online procvičování: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&search_mode=chapter&class=4&subject=Matematika&search1=10.+Poč%C3%ADtán%C3%AD+do+10+000+–+level+9#selid NÁZEV 03    

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/scitani-a-odcitani-do-10000-zpameti/podzimni-pocitani/priklady6.htm Cvičení č. 6,7,8

ČJ – online procvičování: https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-mix-2-uroven/526

-uč. str. 46 cv. 3 do ČJ-Š

-online pexeso na slovní druhy: https://www.umimecesky.cz/pexeso-slovni-druhy-1-uroven/230

-na pátek si nachystej KARTIČKU I/Y

5.1.2021 – Distanční výuka č. 2

M – VK

   – https://onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=09.+Poč%C3%ADtán%C3%AD+do+10+000+–+level+8&topic=01.+Př%C3%ADklady+typu%3A+1+400%2B1+600%3D%3F#selid  VYBER NÁZEV 02 – libovolných 10 příkladů vypočítej do M-Š (napiš nadpis: online zadání).

ČJ – VK

       – online procvičování VS: https://wordwall.net/resource/7463008/vyjmenovaná-slova Vylosuj si alespoň 10x a slova zapiš do ČJ-Š (napiš nadpis: online zadání).

       –https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/souhrnne-diktaty/procvicovaniBLMPSV1.htm 

ČT – text ke stažení: KLIK ZDE: Tři králové – text

       -přečti si text (můžeš z PC či si jej vytisknout) + na google classroomu máš k textu úkoly, splň je do čtvrtku 7.1.2021 – pozdější odevzdání nebudu akceptovat!

4.1.2021 – Distanční výuka č. 1

M – VK

ČJ – opakuj řady VS – všechny

– uč. str. 45 cv. 7 – 5 řádků do ČJ-Š, ústně odůvodňuj I/Y

– https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-z/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni1a.htm VÝSLEDEK MI POŠLI!

– https://www.pravopisne.cz/2016/02/vyjmenovana-slova-pro-3-4-rocnik/?restart=1 

-Opiš slova do ČJ-Š pod sebe a urči – předponu, kořen, příponu (podtrhej barevně): dřevo, zdřevnatělý, dřevník, dřevák, dřevěný

AJ – poslech: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit01/audio?cc=cz&selLanguage=cs uč. str. 10 cv. 1 – klikni na: PAGE 10 EXERCISE 1 AND 4A

– poslech: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit01/audio?cc=cz&selLanguage=cs uč. str. 10 cv. 2 – klikni na: PAGE 10 EXERCISE 2

– https://www.youtube.com/watch?v=XC6wQQHo8uU

-PS str. 8 cv. 1, 2

VL-D – VK

16.12 + 17.12. Domácí úkoly pro nemocné děti:

M – uč. str. 39 cv. 4 do M-G 

     – narýsuj přímku p a bod N, který na přímce p neleží. Narýsuj přímku k, která prochází bodem N a je kolmá k přímce p. M-G

     -lísteček – stáhni, vytiskni, rýsuj: M-DÚ, 16.12.

    -uč. str. 37 cv. 13 – nedělej řetězce, ale normálně příklady spočítej do M-Š

    -online procvičování: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/scitani-a-odcitani-do-10000-zpameti/hratky-v-listi/priklady1.htm cv. 1,2,3….6,7,8

ČJ – opakuj řady VS – V, Z

– uč. str. 43 cv. 6 a) do ČJ-Š

– uč. str. 44 cv. 1 – přečti a ústně odůvodni, proč se píše I/Y

-uč. str. 45 cv. 3 – 4 řádky do ČJ-Š

online procvičování:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/slovni-spojeni/cviceni5A.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-z/pravopisna-cviceni/diktaty-Z1.htm

ČT – čítanka str. 62 – 64 přečti

-lísteček stáhni – odpovědi napiš do sešitu, KLIK ZDE: O sněhu a Ježíškovi – Jitka Mol.

Na prázdniny úkoly nezadávám, odpočiňte si, naberte síly. 🙂 

15.12. Domácí úkoly:

M – lísteček v M-Š, pouze ten, kdo nestihl ve škole

ČJ – uč. str. 42 cv. 3 ( 4 řádky do ČJ-D)

Zítra s sebou: hrneček, čaj, cukroví, vánoční outfit a dobrou náladu. 🙂

15.12. Domácí úkoly pro nemocné děti:

M – uč. str. 39 cv. 3 do M-G (videopostup ze včera)

     – uč. str. 35 cv. 4 do M-G

     -lísteček – stáhni, vytiskni a počítej…nezapomeň jednotky s jednotkama, desítky s desítkama…KLIK ZDE: M 15.12.- DÚ

ČJ – opakuj řady VS – S, V, Z

– uč. str. 42 cv. 2b – do ČJ-Š

-uč. str. 42 cv. 3 (4 řádky do ČJ-D)

-prezentace na E-MAILU, podívej se, splň úkoly v prezentaci do ČJ-Š

online procvičování: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/slovni-spojeni/cviceni5A.htm 

ČT – https://www.youtube.com/watch?v=s1ClBcJvQWk&list=PLTHuqoc0y_Xz1_HMni6teiK5bdgkLkOZr Podívej se.

                             

          

14.12. Domácí úkoly:

ČJ – lísteček – I/Y

M – lísteček, počítání (+ do 10 000)

14.12. Domácí úkoly pro nemocné děti:

AJ – procvičuj čísla 0-100

      -PS str. 7 cv. 7

      -uč. str. 10 cv. 1 – poslech: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit01/audio?cc=cz&selLanguage=cs KLIKNI NA: Page 10 exercise 1 and 4a

M – do M-G narýsuj: přímku u a bod P, který na přímce u neleží. Sestroj přímku k, která prochází bodem P a je kolmá k přímce u.  

                                   přímku n a bod B, který leží na přímce n. Sestroj přímku l, která prochází bodem B a je kolmá k přímce n. Pokud nevíš, podívej se na video, které jsem dávala na internet v pátek.

                  -nové učivo, rovnoběžky – videopostup: https://www.youtube.com/watch?v=44kxfAKD_fY podívej se, splň do M-G, uč. str. 39 cv. 2

      – do M-Š počítej, uč. str.36 cv. 6 – první a druhý sloupec (SČÍTÁNÍ)

ČJ – zopakuj si řadu VS po V

     -do ČJ-Š napiš VS – vysoký, zvykat, žvýkat, výskat, výt a k nim 5 příbuzných slov, pozor u výt napiš pouze 2 příbuzná slova.

     -uč. str. 42 cv. 2 celé ústně

    -online procvičování: https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-v-2-uroven/2363 

   -lístek k vytisknutí ZDE: DÚ – ČJ, 14.12. k vytisknutí

VL-D: – opakuj si VM

           -podívej se na pověst: https://www.youtube.com/watch?v=OGO1axnYUzc&t=124s

           -prohlédni prezentaci: https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/prvni-premyslovci/prezentace.html

KDO NEMÁ JAKÝKOLIV SEŠIT, PÍŠE NA PAPÍR NEBO DO DRUHÉHO SEŠITU!!                              

          

11.12. Domácí úkoly:

M – lísteček se zaokrouhlováním

11.12. Domácí úkoly pro nemocné děti:

M – uč. str. 35 cv. 3 – podívej se na videopostup, jak se rýsují kolmice v bodu, který NELEŽÍ na přímce:  https://www.youtube.com/watch?v=7IovmIvaRIE&t=85s  do M-G

     -Do sešitu M-G také narýsuj: přímku p a bod A, který na přímce p neleží. Sestroj přímku u, která prochází bodem A a je kolmá k přímce p.

                                                             přímku k a bod B, který na přímce k neleží. Sestroj přímku l, která prochází bodem B a je kolmá k přímce k.

                                                            přímku u a bod C, který na přímce u neleží. Sestroj přímku v, která prochází bodem C a je kolmá k přímce u.

   – uč. str 40 cv. 2 – prvních 6 příkladů do M-Š, zaokrouhli na TISÍCE, ale také na DESÍTKY a STOVKY

ČJ – zopakuj si VS po V

     -uč. str. 42 cv. 1 – přečti a všechna ztučnělá slova odůvodni

     -do ČJ-Š napiš řadu VS po V a urči u všech SD

     -online procvičování: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/souhrnne-diktaty/procvicovaniBLMPSV1.htm

                                            https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-v-2-uroven/6190 

AJ – procvičuj čísla 0-100, hned co budeš ve škole, napíšeš si test

       -uč. str. 9 cv. 9 poslech do sešitu AJ – poslech zde, klikni na PAGE 9 EXERCISE 9 https://elt.oup.com/student/project/level1/unit01/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

10.12. Domácí úkoly:
10.12. Domácí úkoly pro nemocné děti:

M- uč. str. 35 cv. 1 a 2 do M-G – zde máš videopostup: https://www.youtube.com/watch?v=BY9dMvWyVCU 

   -do M-Š počítej: uč. str. 37 cv. 10

ČJ – uč. str. 40 cv. 6a – 6 vět do sešitu ČJ-Š, kdo má sešit u mě, napíše do ČJ-D ( U 2 libovolných vět urči SD.)

     -online procvičování: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/slovni-spojeni/cviceni5A.htm 

    – https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/kocicaci/cviceniS1.htm 

ČT – čítanka str. 61-62 (již jsme četli, přečti si ještě jednou a splň úkoly)

      -K vytisknutí zde:DÚ k vytisknutí, 10.12

VL-Z – zhlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=20jPe7EDj3U 

          -přečti uč. str. 15 + doplň zápisek, který je ve stejném souboru jako čtení, vytiskni + doplň a nalep do sešitu VL-Z

          -příští týden si dáme opáčko na 7 státních symbolů + státní svátky : https://www.skolazvesela.cz/2015/11/16/statni-svatky/ 

   

9.12. Domácí úkoly:

M – lísteček, poté nalep do M-Š

PŘ – kdo nestihl nakreslit v hodině obrázek, uč. str. 15 – meruňka nahoře

9.12. Domácí úkoly pro nemocné děti:

M – rýsujeme kolmice:

– do sešitu M-G narýsuj svislou přímku p (klidně přes celou stranu), na ní alespoň 4 libovolné přímky, které budou KOLMÉ k přímce p. Nezapomeň důkladně přímky pojmenovat! Nově se také naučíme tento krok matematicky zaznamenat, znamená to tedy, že přímky budou navzájem kolmé, např. já si narýsuji dle zadání přímku “p” a na ní vytvořím přímku kolmou – přímku “a”. Jako nový krok tedy napíšu p ⊥ a (čteme: přímka p je kolmá k přímce a).

 – online procvičuj písemné násobení: https://skolakov.eu/matematika/4-trida//pisemne-nasobeni-jednocifernym-cinitelem/martanska-hlidka/priklady1.htm 

ČJ – uč. str. 33 – přečti si popis osoby.

      -ústně zkus cv. 3 str. 33

AJ – piš čísla od 0-100 (v pátek bude test)

      -poslechni si, uč. str. 10 cv. 1 : https://elt.oup.com/student/project/level1/unit01/audio?cc=cz&selLanguage=cs KLIKNI NA Page 10 exercise 1 and 4a.

PŘ – na mail jsem ti zaslala prezentaci, celou prezentaci si pročti

      -do sešitu nakresli z uč. str. 15 meruňku nahoře – stavba plodu.

8.12. Domácí úkoly:

ČT- čítanka str. 61-62 přečíst

8.12. Domácí úkoly pro nemocné děti:

M – rýsujeme, připrav si rýsovací potřeby + sešit geometrie

     -zopakuj si polohu 2 přímek (2 špejle a vyzkoušej si různé polohy), podívej se na video, kde se vysvětlují rovnoběžky a různoběžky: https://www.youtube.com/watch?v=2gXc10sn0jo 

    – rýsujeme kolmice – připrav si trojúhelníkové pravítko s RYSKOU, podívej se, kde je ryska, postupuj přesně dle videa: https://www.youtube.com/watch?v=El4KTWzNX2I a narýskuj do sešitu přímku p a na ni kolmou přímku a. Poté narýsuj na stejné přímce p další 3 libovolné kolmice a nazvi je dle sebe. Můžeš se také podívat do uč. str. 35.

    -do M-Š počítej: 546:6=_, 324:8=_,248:4=_,907:9=_, 31._=3100, _.21=21000, _.100=22000, 420._=42000, 50._=5000

    -uč. str. 26 cv. 30 – první sloupec do M-Š

ČJ – uč. str. 11 – růžový rámeček, důkladně přečíst!

      -uč. str. 40 cv. 6 a,b ústně

      -uč. str. 40 cv. 6b – libovolných 6 vět do ČJ-Š

      -procvičuj pády:  https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/urcujeme-pady/cviceni1.htm 

ČT – AUDIOPOHÁDKA- https://www.youtube.com/watch?v=rbKu8luwYQ4&t=329s poslechni si, splň pracovní list

      -pracovní list ke stažení a vytisknutí ZDE: Audiokniha – Vánoční zázrak

       –čítanka str. 61-62 přečíst

4.12. Domácí úkoly pro nemocné děti:

AJ – procvičuj číslovky 0-20 psaní, až budeš ve škole, napíšeš si test.

      -uč. str. 9 cv. 8 – přečti, napiš tato čísla do sešitu

M – stáhni, vytiskni a vypočítej, pokud nemáš tiskárnu, opiš do M-Š. KLIK ZDE: M – DÚ

     -počítej čísla od 2714 do 2771 po 1

     -počítej čísla od 1622 – 1732 po 10

     -počítej čísla od 2242 – 2284 po 2

     -školákov: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/scitani-a-odcitani-do-10000-zpameti/vyhlidkovy-let/pocitame.html 

ČJ – zopakuj si řadu VS po S

      -do ČJ-Š napiš všechna VS po S a urči u všeho slovní druhy

       -do ČJ-Š napiš také slova pod sebe: přesypat, sypkovina, nasypat, posypat, zásyp, osypky, sypký a urči – ČERVENĚ kořen, MODŘE předponu, ZELENĚ příponu

       -školákov: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/pravopisny-trenazer/cviceni5.html 

3.12. Domácí úkoly:

M-lísteček, vypočítej a vlep do M-D

3.12. Domácí úkoly pro nemocné děti:

Poslala jsem po dětech. 🙂 Dodělej však:

ČJ – https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/urcujeme-pady/cviceni1.htm Projdi si všechny cvičení!

      – https://www.umimecesky.cz/rozbory-slovni-druhy-pavouci-1-uroven/1466 Určování SD.

Do ČJ-D, dopiš celé cvičení z učebnice str. 38 cv. 8 – měl bys mít již hotové 3 řádky

VL-Z – Přečti si učebnice str. 14 celou

           -uč. str. 13 dole otázky ústně

27.11. Distanční výuka č. 27

M – videokonference, dnes procvičujeme slovní úlohy, pís. dělení.

-uč. str. 27 cv. 35, 37 do M-Š

-do M-Š vypočítej: 487:3=__, 749:6=__, 607:8=__, 393:7=__

– online porovnávání čísel do 1000: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/cisla-do-1000/byci-zapasy/porovnavame.html 

– procvičuj cvičení 5,6,7 – https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/pocitani-s-kacatky/priklady5.htm 

-procvičuj cvičení 01: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=45.+Dělen%C3%AD+mimo+rozsah+malé+násobilky#selid 

ČJ – videokonference, dnes procvičujeme VS po P

-zatoč si 8x kolem, co ti padne – opiš správně do ČJ-Š: https://wordwall.net/resource/6362291/vyjmenovaná-slova-po-b-l-m-p 

– procvičuj online slovní druhy: https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-slovni-druhy-1-uroven/767 

AJ – uč. str. 9 cv. 8 – ústně přečti

      -tato čísla zapiš do sešitu slovy: 35, 29, 44, 57, 61, 70, 84, 99, 25

     – PS str. 7 cv. 6 – český překlad zadání: Najdi čísla.

     – V pondělí budu ústně zkoušet čtení čísel typu: 41, 28, 36. . . 

Krásný víkend všem, těším se na Vás v pondělí! 🙂 

26.11. Distanční výuka č. 26

M – videokonference, dnes procvičujeme dělení mimo obor malé násobilky.

– MIN. str. 4 cv. 7a + 7b

-uč. str. 31 cv. 10 do M-Š

ČJ – opakování VS po P

– zopakuj si všechny řady VS po B, L, M, P

-online řada VS po P: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/rada/cviceniP1.htm 

-online cvičení VS po P, udělej alespoň 3 cvičení, jedno mi vyfoť a pošli výsledekhttps://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/slovni-spojeni/cviceni5A.htm 

– Uvedená slova použij ve větách tak, aby šel vidět rozdíl, kde se píše I nebo Y. Věty napiš do ČJ-Š. Např. a) Máma byla včera u kadeřnice. b)  On bil kamaráda a to se nesmí! SLOVA: PÝCHA x PÍCHÁ/ PIL x PYL / OPYLOVAT x OPILOVAT / SLEPÝŠ x SLEPÍŠ /

-uč. str. 36 cv. 1 – ústně přečti + doplň I/Y, kde si nebudeš vědět rady, tužkou zakroužkuj, budeme se tomu věnovat na páteční VK

VL-Zvideokonference 

DOBROVOLNÝ DÚ za BENZÍN, odpověz do sešitu VL-Z na tyto 3 otázky, odpovědi nalezneš na internetu. (Vyhodnotíme ve škole.)

1. Jak se jmenuje česká národní hymna? 2. Kdo napsal slova a kdo složil hudbu k hymně České republiky? 3. Při jakých příležitostech se česká hymna hraje? 

ČT – Dnes dávám den volného čtení, přečti si cokoliv, na co máš náladu – kousek tvé rozečtené knihy, zajímavý časopis a do MAILU mi napiš, co sis přečetl/a. 🙂

25.11. Distanční výuka č. 25

M – procvičování:

-uč. str. 28 cv. 52 – celé do M-Š

-uč. str. 27 cv. 32 – sloupec č. 3 a 4 (celkem tedy 4 příklady do M-Š)

-do M-Š zaokrouhli daná čísla: a)NA DESÍTKY – 542, 239, 817, 168, 222, 351 b) NA STOVKY – 652, 813, 420, 178, 733 (Nápověda: Pokud zaokrouhluješ na desítky, díváš se na pozici JEDNOTEK. Pokud zaokrouhluješ na stovky, díváš se na pozici DESÍTEK.)

ČJ – opakování VS po M:

Přepiš do ČJ-Š: Zm_je zm_zela na m_tině, sedm_čka a osm_čka, sm_čka na provaze, m_r, hlem_ždí stopa, medvídek m_val, drcený km_n, m_ všichni, zam_tnout něčí m_šlenku, Přem_sl a M_lada, Vysoké M_to, m_dlinky v um_vadle, prázdná m_chačka, dům_slné dm_chadlo.

V tomto cvičení také podtrhni: MODŘE – 5 podst.jmen, ZELENĚ – 3 příd.jména, ČERVENĚ – 2 předlož., ČERNĚ – 2 spojky.

– opakování přepona, kořen, příponová část – Opiš tato slova do ČJ-Š a podtrhni – MODŘE předpona, ČERVENĚ kořen, ZELENĚ přípona: podchod, dochodit, odchod, přechodit

– zopakuj si vzorce souvětí online: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-vety/vetne-vzorce/prirazovani.html  

AJ – videokonference 

     -PS str. 7 cv. 5 

PŘ – videokonference

 

24.11. Distanční výuka č. 24

M – videokonference – dnes procvičujeme pís. dělení, násobení mimo obor malé násobilky.

     – Za DÚ do M-Š vypočítej: uč. str. 11 cv. 60, první a třetí sloupec.

     -MIN str. 21 cv. 41, posl. 2 řádky

ČJ – videokonference

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/slovni-spojeni/cviceni5A.htm Alespoň 3 cvičení online.

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/stavba-slova-3/koren-predpona-pripona/stavba-slov-3.html 

ČT – čítanka str. 49-51 – TŘI PŘÁNÍ. Jeden příběh jsme již četli z knihy ve škole, pamatuješ si, o jakou knihu se jednalo? Napiš mi odpověď do MAILU. 🙂 

23.11. Distanční výuka č. 23

M – videokonference – dnes procvičujeme pís. dělení, krát a děleno 10, 100. 

     – Za DÚ do M-Š vypočítej: uč. str. 27 cv. 32 – první dva sloupce + zkoušky!

     – Do M-Š si také procvič krát a děleno 10, 100 – KLIK ZDE: DÚ – M, 23.11.2020

ČJ – opakuj řadu VS po M, komu to nejde, NĚKOLIKRÁT!

       -uč. str. 34 cv. 1 přečíst, ústně doplnit I/Y

       -uč. str. 34 cv. 2a ústně, 2 řádky písemně do ČJ-Š, končíš větou: Maminka m_ přišla naproti. 

       -uč. str. 34 cv. 3 do ČJ-Š + určit také SLOVNÍ DRUHY, zakroužkuj si, kde máš problém, probereme to při úterní VK.  (si=zájmeno)

AJ –počítej nahlas od 1-20, poté po desítkách od 20 do 100, ve středu to budu zkoušet ústně na známky

       -počítání od 1-20: https://www.youtube.com/watch?v=By2hmo323xM&t=39s POSLECHNI SI.

       -počítání od 10-100 po desítkách: https://www.youtube.com/watch?v=-gmEe0-_ex8  POSLECHNI SI.

       -uč. str. 9 cv. 7, podívej se, jakým stylem se počítá přes 20, zkus dopočítat do 30 ústně, poté všechna čísla 20-30 zapiš také do sešitu AJ, např. 21 = twenty-one, …

VL-D – videokonference 

            -mrkni na video: https://www.youtube.com/watch?v=JBRT57xwMe4 

20.11. Distanční výuka č. 22

M – videokonference 

     – online procvičování pís. dělení: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=15.+P%C3%ADsemné+dělen%C3%AD+–+č%C3%ADselný+obor+0–10+000&topic=04.+P%C3%ADsemné+dělen%C3%AD+jednociferným+dělitelem+-+dělen%C3%AD+se+zbytkem+–+level+1#selid Vyber si první cvičení a svůj výsledek mi pošli. 🙂 

          –procvič si také ZAOKROUHLOVÁNÍ: https://www.umimematiku.cz/pocitani-zaokrouhlovani-desitky-stovky/4364 

ČJ – videokonference

       -procvičuj slovní druhy online: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni1.html cvičení 7, 8, 10! 

AJ – poslech + cvičení: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit01/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

      –uč. str. 8 cv. 2a – klikni na poslech: PAGE 8, EXERCISE 2A a doplň cvičení na folii.

      -uč. str. 8 cv. 3a – klikni na poslech: PAGE 8, EXERCISE 3A a doplň cvičení na folii. (Oba dva DÚ zkontrolujeme na VK.)

     -online procvičování: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/numbers-10-100 nejdříve klikni na slovo, poté na číslovku, tím se k sobě přiřadí. 🙂 

Všem dětem i rodičům přeji krásný víkend. 🙂 

19.11. Distanční výuka č. 21

VL-Z – videokonference

M – videokonference 

     -ukážeme si nový typ pís.dělení, za DÚ procvič tento typ, uč. str. 26 cv. 24 – 5 libovolných příkladů do M-Š

ČJ – Zopakuj si řadu VS po M

      -online procvičování slovních druhů: https://www.umimecesky.cz/rozbory-slovni-druhy-harry-potter-1-uroven/3652 Nápověda: Nejprve klikni na slovní druh a poté na dané slovo, tím se k sobě přiřadí. 

      -uč. str. 32 cv. 10 – celé ústně, poté 4 věty do ČJ-Š, barevně také podtrhni: červeně 3 POJ, modře 3 SLOVESA, žlutě 2 PŘEDLOŽ., hnědě 2 SPOJ., černě 1 PŘÍSL.

ČT – čítanka str. 84 – 86, otázky 1-3 na str. 86 ústně, dále s touto pověstí budeme pracovat v pondělí ve VL-D 🙂

18.11. Distanční výuka č. 20

PŘ – videokonference

       -na mail ti zašlu TEST, za DÚ jej vyplníš buď přímo ve wordu, či vytiskneš a doplníš ručně + vyfotíš mi jej. Test mi pošli do 21.11.(SO) na můj MAIL – test bude známkovaný, příští týden také zkoušený ústně

        -dokresli obrázek z VK v uč. str. 13 – rajče + popis

AJ – videokonference 

     -procvič si číslovky online: https://wordwall.net/resource/7051811/angličtina/č%C3%ADslovky-numbers 

     -PS str. 6 cv. 2

M – do M-Š opiš příklady a vypočítej + zkouška: 937:4=__, 683:2=__, 946:3=__, 472:3=__, 778:6=__, 832:6=__

     -uč. str. 25 cv. 17 do M-Š (nápověda: procvičujeme pís.dělení) 

     -MIN. str. 21 cv. 41 – posl. 2 řádky 

ČJ – Zopakuj si řadu VS po M

     -uč. str. 31 cv. 2 a,b ústně (z těchto dvou cvičení budu v pátek známkovat I/Y)  

     -uč. str. 31 cv. 2a – 3 řádky do ČJ-Š (končíš slovem sm_k) + doplň číslicí slovní druhy 

      -online procvičování: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/slovni-spojeni/cviceni5A.htm Vyber si 2 cvičení a doplň je online. 

16.11. Distanční výuka č. 19

M – videokonference

     -procvičíme nový typ dělení, po videokonferenci si procvič nový typ příkladů zde: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-deleni/priklady-osmi-koumaku/prikladyC1.html Vyber si 6 libovolných příkladů a spočítej do M-Š. Příklady mi VYFOŤ A ZAŠLI!

ČJ – zopakuj si řadu VS po M (ústně)

      -uč. str. 31 cv. 4 do sešitu ČJ-Š (opiš všechna VS po M a urči číslicí slovní druh)

       -uč. str. 31 cv. 1 – přečti, ústně doplň i/y, písmeno f udělej písemně do sešitu ČJ-Š

AJ- poslech, uč. str. 8 cv. 5 : https://elt.oup.com/student/project/level1/unit01/audio?cc=cz&selLanguage=cs klikni na PAGE 8 EXERCISE 5. Pořádně si číslovky poslechni a opakuj!

     -Do sešitu dopiš číslovky z uč. str. 8 cv. 5, které ještě v sešitu nemáme. 

     -nezapomeň, ve ST zkouším diktování tvého tel. čísla. 

VL-Dvideokonference 

          -pro upevnění učiva se podívej: https://www.youtube.com/watch?v=N3DqW2bOkAQ 

13.11. Distanční výuka č. 18

M – videokonference

     -procvičíme nový typ dělení, po videokonferenci si procvič nový typ příkladů do M-Š: 660:4=__, 889:7=__, 936:4=__,680:5=__, 777:3=__, 588:4=__. 

     -procvič si také online dělení se zbytkem: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/sladke-mlsani/priklady5.htm 

ČJvideokonference

      -procvičuj I/Y: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/slovni-spojeni/cviceni5C.htm

      – procvičuj pády POJ: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/urcujeme-pady/cviceni1.htm Vyber si jakékoli cvičení a svůj výsledek mi pošli!!

     –Dobrovolný DÚ za benzín na víkend – vytiskni obrázek, vybarvi dle zadání a pošli mi fotku. 🙂 KLIK ZDE:Dobrovolný DÚ-ČJ

AJ- DÚ v google classroom, datum odevzdání: nejpozději v neděli 15.11.

    -Zahraj si hru: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/numbers-11-20 Vždy nejdříve klikni na “anglicky psanou číslici” a poté na číslovku, tím se ti slovo přiřadí k číslici. Pusť si také zvuk.

Všem dětem i rodičům přeji krásný víkend. 🙂 AF

  Dobrovolná listopadová výzva 🙂 KLIK ZDE: LISTOPADOVÁ VÝZVA – 4.B

12.11. Distanční výuka č. 17

M – videokonference

     -nové učivo si procvič, uč. str. 24 cv. 9 do M-Š

     -procvič si také online dělení se zbytkem, pošli mi tvůj výsledekhttps://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/sladke-mlsani/priklady7.htm 

ČJ – uč. str. 29 cv. 7 – celé ústně, poté celé do ČJ-Š. V textu podtrhni: červeně 5 POJ, zeleně 5 SLOVES, modře 5 PŘJ. (K vytisknutí pro Vanessku: Vanesska-ČJ)

     -do sešitu ČJ-Š napiš alespoň 5 příbuzných slov ke slovu LYŽE a u všech podtrhni společný kořen (červeně) + modře předponu, zeleně příponu.

    -na pátek si nachystej naši kartičku na I/Y

VL-Z – videokonference

ČT – Legenda o sv. Martinovi, KLIK ZDE: Legenda sv. Martin + otázky

      – Legendu si pečlivě přečti a úkoly pod legendou splň do sešitu čtení.

  Dobrovolná listopadová výzva 🙂 KLIK ZDE: LISTOPADOVÁ VÝZVA – 4.B

11.11. Distanční výuka č. 16

M – procvič si dělení se zbytkem, budeme jej ve čtvrtek potřebovat: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/sladke-mlsani/priklady1.htm 10 příkladů z této stránky opiš do M-Š a spočítej!

     – procvič si naše nové učivo, písemné dělení s úkolem v prezentaci KLIK ZDE:DÚ M 11.11

     -uč. str. 23 cv. 5 – Malá nápověda: V této slov. úloze využij písemné dělení. 🙂 

ČJ – Do ČJ-Š opiš správně tyto věty a doplň I/Y:

Před bouřkou se bl_ská. Je třeba poml_t kávu. Ml_nář celý den pracuje v ml_nici. Kočka se l_sala k dědečkovi. Na mezi roste keř zvaný l_ska. Bl_zko břehu b_la kachna l_ska. Kůň má na b_lou l_sinu. L_žujeme na L_sé hoře. Sbíhají se nám sl_ny. S krupob_tím přišel l_ják. 

V textu podtrhni: červeně 5 POJ, zeleně 5 SLOVES, modře 2 PŘJ, žlutě 4 PŘEDLOŽ.

PŘ – videokonference + podívej se na tato videa na YT: https://www.youtube.com/watch?v=lMT7PWNFALg https://www.youtube.com/watch?v=sPusxLo0wCU Procvič si také stavbu těla houby: http://www.brumlik.estranky.cz/file/984/houbyjednoduche.htm 

AJ – videokonference 

      –Nauč se anglicky nadiktovat své tel. číslo. 

  Dobrovolná listopadová výzva 🙂 KLIK ZDE: LISTOPADOVÁ VÝZVA – 4.B

10.11. Distanční výuka č. 15

M – videokonference 

      -uč. str. 23 cv.2 = 6 příkladů do M-Š

      -zopakuj si dělení se zbytkem: uč. str. 15 cv. 95 (poslední 3 sloupce do M-Š) nemusíš provádět zkoušku.

ČJ – videokonference

     –https://www.umimecesky.cz/diktat-vyjmenovana-slova-po-l-2-uroven/123 zkus 2 online diktáty. Slova, ve kterých máš chybu, přepiš s dnešním datumem do ČJ-Š. 

ČT – čítanka str. 78-80, ústně odpověz na otázky č. 3, 4

TV – protáhni se u dětské zumby: https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8 🙂

  Dobrovolná listopadová výzva 🙂 KLIK ZDE: LISTOPADOVÁ VÝZVA – 4.B

9.11. Distanční výuka č. 14

M – videokonference (Vysvětlíme si nové učivo, po VK zkus vypočítat samostatně do sešitu tyto 3 příklady: 884 : 2 = ___, 366 : 3 = ___, 848 : 4 = ___. 

     -procvičuj písemné sčítání odčítání: MINUTOVKA str. 21 cv. 41 – první DVA řádky

ČJ – Zopakuj si řadu VS po L – ústně, poté na školákově: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/rada/cviceniL1.htm 

      -do sešitu ČJ – Š napiš z vyjmenovaných slov po L: 5 podstatných jmen, 5 sloves, 1 přídavné jméno

      – také si zopakuj slova : nadřazená, podřazená, souznačná, jednoznačná, mnohoznačná, protikladná, nadřazená, podřazená (pokud si nepamatuješ, najdeš v uč. str. 4, 6, 9 růžový rámeček, přečti si jej. K tomuto úkolu ti posílám na mail krátkou prezentaci. Vrátíme se k tomu na zítřejší VK. 

AJ – Procvičuj počítání od 1-20. https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/numbers-1-10 https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/numbers-11-20 

https://www.youtube.com/watch?v=By2hmo323xM&t=31s

– sešit, nová strana! Napiš dnešní datum “9th November”, velký barevný nadpis NUMBERS a napiš do 1. sloupce čísla pod sebe od 0-10 a do 2. sloupce čísla 11-20 + k číslům napiš jejich anglický název např. 1 – one, 2 – two…, nalezneš je v PS str. 80.

VL-D – videokonference

           – uč. str. 12 – ústně si všechno zopakuj! Na další hodině se ti to bude hodit. 🙂 

HV – Zazpívej si nějakou lidovou písničku pro radost. Pokud si vzpomeneš, napiš mi, jaká to byla. 🙂 

  Dobrovolná listopadová výzva 🙂 KLIK ZDE: LISTOPADOVÁ VÝZVA – 4.B

6.11. Distanční výuka č. 13

ČJ – videokonference

      -uč. str. 27 cv. 9 do ČJ-Š, vždy u slova odtrhni předponu a přidej jinou (najdeš je v zadání). Do sešitu napiš pouze slova, nemusíš je užívat ve větách. 🙂 (Pokud si nevíš rady, mrkni na tabulku v uč. str. 26.)

      –DOBROVOLNÝ DÚ NA VÍKEND – Stáhni si osmisměrku, vytiskni, splň a pošli mi ji. 🙂 Odměnou bude benzín do naší celoroční hry. KLIK ZDE: Dobrovolný DÚ – ČJ, 6.11.

M – videokonference

-vytvořila jsem pro vás matematické kolo štěstí 🙂 https://wordwall.net/resource/6385991/kolo-štěst%C3%AD-matematika-p%C3%ADs-násoben%C3%AD Vytoč si 7 příkladů a vypočítej je do M-D. 

AJ  – PS str. 5 cv. 6   Zadání v ČJ: NAPIŠ INSTRUKCE. Pozor, objevují se příkazy i zákazy! Zopakuj si, jak se tvoří zákaz (zápis máme v sešitu).

-zopakuj si učivo ze třetí třídy – číslovky: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/3-trida/at-school/choice/exercises.html 

-napočítej anglicky do 20, pokud si nepamatuješ, vkládám zde video a počítej s videem: https://www.youtube.com/watch?v=By2hmo323xM 

Všem dětem i rodičům přeji krásný víkend. 🙂 AF

Dobrovolná listopadová výzva 🙂 KLIK ZDE: LISTOPADOVÁ VÝZVA – 4.B

5.11. Distanční výuka č. 12

VL-Z – videokonference

           – vypracuj referát na čtvrtek 12.11. 2020 (povíme si na VK), zadání a ukázka referátu – KLIK ZDE: DÚ – referát Zeměpis

           -trénuj na příští týden: https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/nase-vlast-ceska-republika/prirazovani-krajskych-mest/prirazovani.html 

M – videokonference

     -online procvičování písemného násobení: https://skolakov.eu/matematika/4-trida//pisemne-nasobeni-jednocifernym-cinitelem/martanska-hlidka/priklady1.htm Příklady z první stránky spočítej také do M-Š.

ČJ – online procvičování – https://www.umimecesky.cz/strilecka-vyjmenovana-slova-po-b?source=explicitKC# POZOR! Střílíš na všechna vyjmenovaná i příbuzná slova! 🙂 Pošli mi tvůj výsledek!

      -uč. str. 27 cv. 11 (Slova vybíráš z nabídky slov pod textem!) 4 řádky do ČJ-Š, číslovkou urči slovní druhy u všech slov

       -DÚ – křížovka zadaná v GOOGLE CLASSROOM. Nezapomeň – až křížovku vyplníš, klikni na ODEVZDAT! 🙂 Komu to nejde, dávám postup. 

ČT – čítanka str. 80 – 82 – Sláva Sámovi + přečti si, kdo to byl Sámo: https://i.pinimg.com/originals/c6/fd/76/c6fd76224ed5035353e5d38003010b6d.jpg

Bude se nám to v pondělí určitě hodit ve Vl-D! 🙂 

Dobrovolná listopadová výzva 🙂 KLIK ZDE: LISTOPADOVÁ VÝZVA – 4.B

4.11. Distanční výuka č. 11

Pardon, dnešní den se mi podařilo smazat. 🙁

AJ – https://learningapps.org/display?v=pu2irs06n20 

PŘ – https://www.youtube.com/watch?v=PytWNmoudaI 

       -uč. str. 12 – obrázek pampelišky u nadpisu – FOTOSYNTÉZA překesli do sešitu. Nezapomeň také napsat datum + barevný nadpis – FOTOSYNTÉZA. 🙂

Dobrovolná listopadová výzva 🙂 KLIK ZDE: LISTOPADOVÁ VÝZVA – 4.B

3.11. Distanční výuka č. 10

M – videokonference

     -opakuj násobení mimo obor malé násobilky: http://skolicka6.sweb.cz/PETIMINUTOVKY/CVICENI2.htm 

ČJ – videokonference

       -zopakuj si předložky/předpony https://learningapps.org/watch?v=pnjwxb1k320&fbclid=IwAR3p3rimv_40zQjFO_OW25XfRPtc_6lWutv-xYcmapVxYx69e-28f0WjUWg 

INF- Učivo informatiky probíráme skoro každý den, snaž se tedy online úkoly, úkoly v classroomu plnit bez pomoci rodičů. 🙂  Pokud máš s něčím problém, umíš také napsat e-mail, využij toho, nenechávej to na mamince. 🙂 

TV – Zacvič si zumbu pro dobrou náladu: https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w 

ČT – Příběh o dušičkách (můžeš si text vytisknout, či číst z PC/tabletu), text si pečlivě přečti a úkoly pod textem splň do sešitu čtení. KLIK ZDE:Dušičky – čtení

Dobrovolná listopadová výzva 🙂 KLIK ZDE: LISTOPADOVÁ VÝZVA – 4.B

2.11. Distanční výuka č. 9

M – videokonference

Vl-D – videokonference

AJ – uč. str. 7 cv. 5a – poslech – https://elt.oup.com/student/project/level1/unit01/audio?cc=cz&selLanguage=cs Klikni na Page 7, Exercise 5a and 5b. Pečlivě si všechny pokyny poslechni! 

     -pokyny (uč. str. 7cv. 5a) 11-15 zapiš do sešitu + ČJ překlad (ČJ překlad nalezneš v PS str. 80)

     – pokyny procvičuj – čtení + psaní

ČJ – zopakuj si řadu VS po B – https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/rada/cviceniB1.htm 

      -uč. str. 25 cv.2 celé ústně, v úterý si napíšeme společně online DI z tohoto cvičení. ZDE KONTROLA, KLIK ZDE: KONTROLA – uč. str.25cv.2

      – Do sešitu ČJ-Š napiš rozdíly zadaných slov, která stejně znějí, ale liší se významem a také je jinak píšeme. Např. BÝTBÍT  a) Chci být zdravý. b) Nesmíš nikoho bít! Slovům můžeš změnit také tvar, např. a) Děti byly u moře. b) Táta bije kladívkem do hřebíku. 

[NABÝT] x [NABÍT]       [PŘIBÝT] x [PŘIBÍT]      [ODBÝT] x [ODBÍT]        [BYDLO] x [BIDLO]

Děkuji všem, kteří se zapojili do dobrovolného podzimního binga.embarassed Zde vkládám dobrovolnou listopadovou výzvu, stačí vytisknout a úkol, který splníš – škrtnout. Schovej si výzvu do libovolného sešitu, abych ji po návratu do školy mohla patřičně odměnit. embarassed KLIK ZDE: LISTOPADOVÁ VÝZVA – 4.B

14.12. Domácí úkoly:

ČJ – lísteček – I/Y

M – lísteček, počítání (+ do 10 000)

14.12. Domácí úkoly pro nemocné děti:

AJ – procvičuj čísla 0-100

      -PS str. 7 cv. 7

      -uč. str. 10 cv. 1 – poslech: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit01/audio?cc=cz&selLanguage=cs KLIKNI NA: Page 10 exercise 1 and 4a

M – do M-G narýsuj: přímku u a bod P, který na přímce u neleží. Sestroj přímku k, která prochází bodem P a je kolmá k přímce u.  

                                   přímku n a bod B, který leží na přímce n. Sestroj přímku l, která prochází bodem B a je kolmá k přímce n. Pokud nevíš, podívej se na video, které jsem dávala na internet v pátek.

                  -nové učivo, rovnoběžky – videopostup: https://www.youtube.com/watch?v=44kxfAKD_fY podívej se, splň do M-G, uč. str. 39 cv. 2

      – do M-Š počítej, uč. str.36 cv. 6 – první a druhý sloupec (SČÍTÁNÍ)

ČJ – zopakuj si řadu VS po V

     -do ČJ-Š napiš VS – vysoký, zvykat, žvýkat, výskat, výt a k nim 5 příbuzných slov, pozor u výt napiš pouze 2 příbuzná slova.

     -uč. str. 42 cv. 2 celé ústně

    -online procvičování: https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-v-2-uroven/2363 

   -lístek k vytisknutí ZDE: DÚ – ČJ, 14.12. k vytisknutí

VL-D: – opakuj si VM

           -podívej se na pověst: https://www.youtube.com/watch?v=OGO1axnYUzc&t=124s

           -prohlédni prezentaci: https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/prvni-premyslovci/prezentace.html

KDO NEMÁ JAKÝKOLIV SEŠIT, PÍŠE NA PAPÍR NEBO DO DRUHÉHO SEŠITU!!                              

          

11.12. Domácí úkoly:

M – lísteček se zaokrouhlováním

11.12. Domácí úkoly pro nemocné děti:

M – uč. str. 35 cv. 3 – podívej se na videopostup, jak se rýsují kolmice v bodu, který NELEŽÍ na přímce:  https://www.youtube.com/watch?v=7IovmIvaRIE&t=85s  do M-G

     -Do sešitu M-G také narýsuj: přímku p a bod A, který na přímce p neleží. Sestroj přímku u, která prochází bodem A a je kolmá k přímce p.

                                                             přímku k a bod B, který na přímce k neleží. Sestroj přímku l, která prochází bodem B a je kolmá k přímce k.

                                                            přímku u a bod C, který na přímce u neleží. Sestroj přímku v, která prochází bodem C a je kolmá k přímce u.

   – uč. str 40 cv. 2 – prvních 6 příkladů do M-Š, zaokrouhli na TISÍCE, ale také na DESÍTKY a STOVKY

ČJ – zopakuj si VS po V

     -uč. str. 42 cv. 1 – přečti a všechna ztučnělá slova odůvodni

     -do ČJ-Š napiš řadu VS po V a urči u všech SD

     -online procvičování: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/souhrnne-diktaty/procvicovaniBLMPSV1.htm

                                            https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-v-2-uroven/6190 

AJ – procvičuj čísla 0-100, hned co budeš ve škole, napíšeš si test

       -uč. str. 9 cv. 9 poslech do sešitu AJ – poslech zde, klikni na PAGE 9 EXERCISE 9 https://elt.oup.com/student/project/level1/unit01/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

10.12. Domácí úkoly:
10.12. Domácí úkoly pro nemocné děti:

M- uč. str. 35 cv. 1 a 2 do M-G – zde máš videopostup: https://www.youtube.com/watch?v=BY9dMvWyVCU 

   -do M-Š počítej: uč. str. 37 cv. 10

ČJ – uč. str. 40 cv. 6a – 6 vět do sešitu ČJ-Š, kdo má sešit u mě, napíše do ČJ-D ( U 2 libovolných vět urči SD.)

     -online procvičování: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/slovni-spojeni/cviceni5A.htm 

    – https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/kocicaci/cviceniS1.htm 

ČT – čítanka str. 61-62 (již jsme četli, přečti si ještě jednou a splň úkoly)

      -K vytisknutí zde:DÚ k vytisknutí, 10.12

VL-Z – zhlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=20jPe7EDj3U 

          -přečti uč. str. 15 + doplň zápisek, který je ve stejném souboru jako čtení, vytiskni + doplň a nalep do sešitu VL-Z

          -příští týden si dáme opáčko na 7 státních symbolů + státní svátky : https://www.skolazvesela.cz/2015/11/16/statni-svatky/ 

   

9.12. Domácí úkoly:

M – lísteček, poté nalep do M-Š

PŘ – kdo nestihl nakreslit v hodině obrázek, uč. str. 15 – meruňka nahoře

9.12. Domácí úkoly pro nemocné děti:

M – rýsujeme kolmice:

– do sešitu M-G narýsuj svislou přímku p (klidně přes celou stranu), na ní alespoň 4 libovolné přímky, které budou KOLMÉ k přímce p. Nezapomeň důkladně přímky pojmenovat! Nově se také naučíme tento krok matematicky zaznamenat, znamená to tedy, že přímky budou navzájem kolmé, např. já si narýsuji dle zadání přímku “p” a na ní vytvořím přímku kolmou – přímku “a”. Jako nový krok tedy napíšu p ⊥ a (čteme: přímka p je kolmá k přímce a).

 – online procvičuj písemné násobení: https://skolakov.eu/matematika/4-trida//pisemne-nasobeni-jednocifernym-cinitelem/martanska-hlidka/priklady1.htm 

ČJ – uč. str. 33 – přečti si popis osoby.

      -ústně zkus cv. 3 str. 33

AJ – piš čísla od 0-100 (v pátek bude test)

      -poslechni si, uč. str. 10 cv. 1 : https://elt.oup.com/student/project/level1/unit01/audio?cc=cz&selLanguage=cs KLIKNI NA Page 10 exercise 1 and 4a.

PŘ – na mail jsem ti zaslala prezentaci, celou prezentaci si pročti

      -do sešitu nakresli z uč. str. 15 meruňku nahoře – stavba plodu.

8.12. Domácí úkoly:

ČT- čítanka str. 61-62 přečíst

8.12. Domácí úkoly pro nemocné děti:

M – rýsujeme, připrav si rýsovací potřeby + sešit geometrie

     -zopakuj si polohu 2 přímek (2 špejle a vyzkoušej si různé polohy), podívej se na video, kde se vysvětlují rovnoběžky a různoběžky: https://www.youtube.com/watch?v=2gXc10sn0jo 

    – rýsujeme kolmice – připrav si trojúhelníkové pravítko s RYSKOU, podívej se, kde je ryska, postupuj přesně dle videa: https://www.youtube.com/watch?v=El4KTWzNX2I a narýskuj do sešitu přímku p a na ni kolmou přímku a. Poté narýsuj na stejné přímce p další 3 libovolné kolmice a nazvi je dle sebe. Můžeš se také podívat do uč. str. 35.

    -do M-Š počítej: 546:6=_, 324:8=_,248:4=_,907:9=_, 31._=3100, _.21=21000, _.100=22000, 420._=42000, 50._=5000

    -uč. str. 26 cv. 30 – první sloupec do M-Š

ČJ – uč. str. 11 – růžový rámeček, důkladně přečíst!

      -uč. str. 40 cv. 6 a,b ústně

      -uč. str. 40 cv. 6b – libovolných 6 vět do ČJ-Š

      -procvičuj pády:  https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/urcujeme-pady/cviceni1.htm 

ČT – AUDIOPOHÁDKA- https://www.youtube.com/watch?v=rbKu8luwYQ4&t=329s poslechni si, splň pracovní list

      -pracovní list ke stažení a vytisknutí ZDE: Audiokniha – Vánoční zázrak

       –čítanka str. 61-62 přečíst

4.12. Domácí úkoly pro nemocné děti:

AJ – procvičuj číslovky 0-20 psaní, až budeš ve škole, napíšeš si test.

      -uč. str. 9 cv. 8 – přečti, napiš tato čísla do sešitu

M – stáhni, vytiskni a vypočítej, pokud nemáš tiskárnu, opiš do M-Š. KLIK ZDE: M – DÚ

     -počítej čísla od 2714 do 2771 po 1

     -počítej čísla od 1622 – 1732 po 10

     -počítej čísla od 2242 – 2284 po 2

     -školákov: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/scitani-a-odcitani-do-10000-zpameti/vyhlidkovy-let/pocitame.html 

ČJ – zopakuj si řadu VS po S

      -do ČJ-Š napiš všechna VS po S a urči u všeho slovní druhy

       -do ČJ-Š napiš také slova pod sebe: přesypat, sypkovina, nasypat, posypat, zásyp, osypky, sypký a urči – ČERVENĚ kořen, MODŘE předponu, ZELENĚ příponu

       -školákov: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/pravopisny-trenazer/cviceni5.html 

3.12. Domácí úkoly:

M-lísteček, vypočítej a vlep do M-D

3.12. Domácí úkoly pro nemocné děti:

Poslala jsem po dětech. 🙂 Dodělej však:

ČJ – https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/urcujeme-pady/cviceni1.htm Projdi si všechny cvičení!

      – https://www.umimecesky.cz/rozbory-slovni-druhy-pavouci-1-uroven/1466 Určování SD.

Do ČJ-D, dopiš celé cvičení z učebnice str. 38 cv. 8 – měl bys mít již hotové 3 řádky

VL-Z – Přečti si učebnice str. 14 celou

           -uč. str. 13 dole otázky ústně

27.11. Distanční výuka č. 27

M – videokonference, dnes procvičujeme slovní úlohy, pís. dělení.

-uč. str. 27 cv. 35, 37 do M-Š

-do M-Š vypočítej: 487:3=__, 749:6=__, 607:8=__, 393:7=__

– online porovnávání čísel do 1000: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/cisla-do-1000/byci-zapasy/porovnavame.html 

– procvičuj cvičení 5,6,7 – https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/pocitani-s-kacatky/priklady5.htm 

-procvičuj cvičení 01: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=45.+Dělen%C3%AD+mimo+rozsah+malé+násobilky#selid 

ČJ – videokonference, dnes procvičujeme VS po P

-zatoč si 8x kolem, co ti padne – opiš správně do ČJ-Š: https://wordwall.net/resource/6362291/vyjmenovaná-slova-po-b-l-m-p 

– procvičuj online slovní druhy: https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-slovni-druhy-1-uroven/767 

AJ – uč. str. 9 cv. 8 – ústně přečti

      -tato čísla zapiš do sešitu slovy: 35, 29, 44, 57, 61, 70, 84, 99, 25

     – PS str. 7 cv. 6 – český překlad zadání: Najdi čísla.

     – V pondělí budu ústně zkoušet čtení čísel typu: 41, 28, 36. . . 

Krásný víkend všem, těším se na Vás v pondělí! 🙂 

26.11. Distanční výuka č. 26

M – videokonference, dnes procvičujeme dělení mimo obor malé násobilky.

– MIN. str. 4 cv. 7a + 7b

-uč. str. 31 cv. 10 do M-Š

ČJ – opakování VS po P

– zopakuj si všechny řady VS po B, L, M, P

-online řada VS po P: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/rada/cviceniP1.htm 

-online cvičení VS po P, udělej alespoň 3 cvičení, jedno mi vyfoť a pošli výsledekhttps://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/slovni-spojeni/cviceni5A.htm 

– Uvedená slova použij ve větách tak, aby šel vidět rozdíl, kde se píše I nebo Y. Věty napiš do ČJ-Š. Např. a) Máma byla včera u kadeřnice. b)  On bil kamaráda a to se nesmí! SLOVA: PÝCHA x PÍCHÁ/ PIL x PYL / OPYLOVAT x OPILOVAT / SLEPÝŠ x SLEPÍŠ /

-uč. str. 36 cv. 1 – ústně přečti + doplň I/Y, kde si nebudeš vědět rady, tužkou zakroužkuj, budeme se tomu věnovat na páteční VK

VL-Zvideokonference 

DOBROVOLNÝ DÚ za BENZÍN, odpověz do sešitu VL-Z na tyto 3 otázky, odpovědi nalezneš na internetu. (Vyhodnotíme ve škole.)

1. Jak se jmenuje česká národní hymna? 2. Kdo napsal slova a kdo složil hudbu k hymně České republiky? 3. Při jakých příležitostech se česká hymna hraje? 

ČT – Dnes dávám den volného čtení, přečti si cokoliv, na co máš náladu – kousek tvé rozečtené knihy, zajímavý časopis a do MAILU mi napiš, co sis přečetl/a. 🙂

25.11. Distanční výuka č. 25

M – procvičování:

-uč. str. 28 cv. 52 – celé do M-Š

-uč. str. 27 cv. 32 – sloupec č. 3 a 4 (celkem tedy 4 příklady do M-Š)

-do M-Š zaokrouhli daná čísla: a)NA DESÍTKY – 542, 239, 817, 168, 222, 351 b) NA STOVKY – 652, 813, 420, 178, 733 (Nápověda: Pokud zaokrouhluješ na desítky, díváš se na pozici JEDNOTEK. Pokud zaokrouhluješ na stovky, díváš se na pozici DESÍTEK.)

ČJ – opakování VS po M:

Přepiš do ČJ-Š: Zm_je zm_zela na m_tině, sedm_čka a osm_čka, sm_čka na provaze, m_r, hlem_ždí stopa, medvídek m_val, drcený km_n, m_ všichni, zam_tnout něčí m_šlenku, Přem_sl a M_lada, Vysoké M_to, m_dlinky v um_vadle, prázdná m_chačka, dům_slné dm_chadlo.

V tomto cvičení také podtrhni: MODŘE – 5 podst.jmen, ZELENĚ – 3 příd.jména, ČERVENĚ – 2 předlož., ČERNĚ – 2 spojky.

– opakování přepona, kořen, příponová část – Opiš tato slova do ČJ-Š a podtrhni – MODŘE předpona, ČERVENĚ kořen, ZELENĚ přípona: podchod, dochodit, odchod, přechodit

– zopakuj si vzorce souvětí online: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-vety/vetne-vzorce/prirazovani.html  

AJ – videokonference 

     -PS str. 7 cv. 5 

PŘ – videokonference

 

24.11. Distanční výuka č. 24

M – videokonference – dnes procvičujeme pís. dělení, násobení mimo obor malé násobilky.

     – Za DÚ do M-Š vypočítej: uč. str. 11 cv. 60, první a třetí sloupec.

     -MIN str. 21 cv. 41, posl. 2 řádky

ČJ – videokonference

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/slovni-spojeni/cviceni5A.htm Alespoň 3 cvičení online.

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/stavba-slova-3/koren-predpona-pripona/stavba-slov-3.html 

ČT – čítanka str. 49-51 – TŘI PŘÁNÍ. Jeden příběh jsme již četli z knihy ve škole, pamatuješ si, o jakou knihu se jednalo? Napiš mi odpověď do MAILU. 🙂 

23.11. Distanční výuka č. 23

M – videokonference – dnes procvičujeme pís. dělení, krát a děleno 10, 100. 

     – Za DÚ do M-Š vypočítej: uč. str. 27 cv. 32 – první dva sloupce + zkoušky!

     – Do M-Š si také procvič krát a děleno 10, 100 – KLIK ZDE: DÚ – M, 23.11.2020

ČJ – opakuj řadu VS po M, komu to nejde, NĚKOLIKRÁT!

       -uč. str. 34 cv. 1 přečíst, ústně doplnit I/Y

       -uč. str. 34 cv. 2a ústně, 2 řádky písemně do ČJ-Š, končíš větou: Maminka m_ přišla naproti. 

       -uč. str. 34 cv. 3 do ČJ-Š + určit také SLOVNÍ DRUHY, zakroužkuj si, kde máš problém, probereme to při úterní VK.  (si=zájmeno)

AJ –počítej nahlas od 1-20, poté po desítkách od 20 do 100, ve středu to budu zkoušet ústně na známky

       -počítání od 1-20: https://www.youtube.com/watch?v=By2hmo323xM&t=39s POSLECHNI SI.

       -počítání od 10-100 po desítkách: https://www.youtube.com/watch?v=-gmEe0-_ex8  POSLECHNI SI.

       -uč. str. 9 cv. 7, podívej se, jakým stylem se počítá přes 20, zkus dopočítat do 30 ústně, poté všechna čísla 20-30 zapiš také do sešitu AJ, např. 21 = twenty-one, …

VL-D – videokonference 

            -mrkni na video: https://www.youtube.com/watch?v=JBRT57xwMe4 

20.11. Distanční výuka č. 22

M – videokonference 

     – online procvičování pís. dělení: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=15.+P%C3%ADsemné+dělen%C3%AD+–+č%C3%ADselný+obor+0–10+000&topic=04.+P%C3%ADsemné+dělen%C3%AD+jednociferným+dělitelem+-+dělen%C3%AD+se+zbytkem+–+level+1#selid Vyber si první cvičení a svůj výsledek mi pošli. 🙂 

          –procvič si také ZAOKROUHLOVÁNÍ: https://www.umimematiku.cz/pocitani-zaokrouhlovani-desitky-stovky/4364 

ČJ – videokonference

       -procvičuj slovní druhy online: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni1.html cvičení 7, 8, 10! 

AJ – poslech + cvičení: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit01/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

      –uč. str. 8 cv. 2a – klikni na poslech: PAGE 8, EXERCISE 2A a doplň cvičení na folii.

      -uč. str. 8 cv. 3a – klikni na poslech: PAGE 8, EXERCISE 3A a doplň cvičení na folii. (Oba dva DÚ zkontrolujeme na VK.)

     -online procvičování: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/numbers-10-100 nejdříve klikni na slovo, poté na číslovku, tím se k sobě přiřadí. 🙂 

Všem dětem i rodičům přeji krásný víkend. 🙂 

19.11. Distanční výuka č. 21

VL-Z – videokonference

M – videokonference 

     -ukážeme si nový typ pís.dělení, za DÚ procvič tento typ, uč. str. 26 cv. 24 – 5 libovolných příkladů do M-Š

ČJ – Zopakuj si řadu VS po M

      -online procvičování slovních druhů: https://www.umimecesky.cz/rozbory-slovni-druhy-harry-potter-1-uroven/3652 Nápověda: Nejprve klikni na slovní druh a poté na dané slovo, tím se k sobě přiřadí. 

      -uč. str. 32 cv. 10 – celé ústně, poté 4 věty do ČJ-Š, barevně také podtrhni: červeně 3 POJ, modře 3 SLOVESA, žlutě 2 PŘEDLOŽ., hnědě 2 SPOJ., černě 1 PŘÍSL.

ČT – čítanka str. 84 – 86, otázky 1-3 na str. 86 ústně, dále s touto pověstí budeme pracovat v pondělí ve VL-D 🙂

18.11. Distanční výuka č. 20

PŘ – videokonference

       -na mail ti zašlu TEST, za DÚ jej vyplníš buď přímo ve wordu, či vytiskneš a doplníš ručně + vyfotíš mi jej. Test mi pošli do 21.11.(SO) na můj MAIL – test bude známkovaný, příští týden také zkoušený ústně

        -dokresli obrázek z VK v uč. str. 13 – rajče + popis

AJ – videokonference 

     -procvič si číslovky online: https://wordwall.net/resource/7051811/angličtina/č%C3%ADslovky-numbers 

     -PS str. 6 cv. 2

M – do M-Š opiš příklady a vypočítej + zkouška: 937:4=__, 683:2=__, 946:3=__, 472:3=__, 778:6=__, 832:6=__

     -uč. str. 25 cv. 17 do M-Š (nápověda: procvičujeme pís.dělení) 

     -MIN. str. 21 cv. 41 – posl. 2 řádky 

ČJ – Zopakuj si řadu VS po M

     -uč. str. 31 cv. 2 a,b ústně (z těchto dvou cvičení budu v pátek známkovat I/Y)  

     -uč. str. 31 cv. 2a – 3 řádky do ČJ-Š (končíš slovem sm_k) + doplň číslicí slovní druhy 

      -online procvičování: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/slovni-spojeni/cviceni5A.htm Vyber si 2 cvičení a doplň je online. 

16.11. Distanční výuka č. 19

M – videokonference

     -procvičíme nový typ dělení, po videokonferenci si procvič nový typ příkladů zde: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-deleni/priklady-osmi-koumaku/prikladyC1.html Vyber si 6 libovolných příkladů a spočítej do M-Š. Příklady mi VYFOŤ A ZAŠLI!

ČJ – zopakuj si řadu VS po M (ústně)

      -uč. str. 31 cv. 4 do sešitu ČJ-Š (opiš všechna VS po M a urči číslicí slovní druh)

       -uč. str. 31 cv. 1 – přečti, ústně doplň i/y, písmeno f udělej písemně do sešitu ČJ-Š

AJ- poslech, uč. str. 8 cv. 5 : https://elt.oup.com/student/project/level1/unit01/audio?cc=cz&selLanguage=cs klikni na PAGE 8 EXERCISE 5. Pořádně si číslovky poslechni a opakuj!

     -Do sešitu dopiš číslovky z uč. str. 8 cv. 5, které ještě v sešitu nemáme. 

     -nezapomeň, ve ST zkouším diktování tvého tel. čísla. 

VL-Dvideokonference 

          -pro upevnění učiva se podívej: https://www.youtube.com/watch?v=N3DqW2bOkAQ 

13.11. Distanční výuka č. 18

M – videokonference

     -procvičíme nový typ dělení, po videokonferenci si procvič nový typ příkladů do M-Š: 660:4=__, 889:7=__, 936:4=__,680:5=__, 777:3=__, 588:4=__. 

     -procvič si také online dělení se zbytkem: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/sladke-mlsani/priklady5.htm 

ČJvideokonference

      -procvičuj I/Y: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/slovni-spojeni/cviceni5C.htm

      – procvičuj pády POJ: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/urcujeme-pady/cviceni1.htm Vyber si jakékoli cvičení a svůj výsledek mi pošli!!

     –Dobrovolný DÚ za benzín na víkend – vytiskni obrázek, vybarvi dle zadání a pošli mi fotku. 🙂 KLIK ZDE:Dobrovolný DÚ-ČJ

AJ- DÚ v google classroom, datum odevzdání: nejpozději v neděli 15.11.

    -Zahraj si hru: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/numbers-11-20 Vždy nejdříve klikni na “anglicky psanou číslici” a poté na číslovku, tím se ti slovo přiřadí k číslici. Pusť si také zvuk.

Všem dětem i rodičům přeji krásný víkend. 🙂 AF

  Dobrovolná listopadová výzva 🙂 KLIK ZDE: LISTOPADOVÁ VÝZVA – 4.B

12.11. Distanční výuka č. 17

M – videokonference

     -nové učivo si procvič, uč. str. 24 cv. 9 do M-Š

     -procvič si také online dělení se zbytkem, pošli mi tvůj výsledekhttps://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/sladke-mlsani/priklady7.htm 

ČJ – uč. str. 29 cv. 7 – celé ústně, poté celé do ČJ-Š. V textu podtrhni: červeně 5 POJ, zeleně 5 SLOVES, modře 5 PŘJ. (K vytisknutí pro Vanessku: Vanesska-ČJ)

     -do sešitu ČJ-Š napiš alespoň 5 příbuzných slov ke slovu LYŽE a u všech podtrhni společný kořen (červeně) + modře předponu, zeleně příponu.

    -na pátek si nachystej naši kartičku na I/Y

VL-Z – videokonference

ČT – Legenda o sv. Martinovi, KLIK ZDE: Legenda sv. Martin + otázky

      – Legendu si pečlivě přečti a úkoly pod legendou splň do sešitu čtení.

  Dobrovolná listopadová výzva 🙂 KLIK ZDE: LISTOPADOVÁ VÝZVA – 4.B

11.11. Distanční výuka č. 16

M – procvič si dělení se zbytkem, budeme jej ve čtvrtek potřebovat: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/sladke-mlsani/priklady1.htm 10 příkladů z této stránky opiš do M-Š a spočítej!

     – procvič si naše nové učivo, písemné dělení s úkolem v prezentaci KLIK ZDE:DÚ M 11.11

     -uč. str. 23 cv. 5 – Malá nápověda: V této slov. úloze využij písemné dělení. 🙂 

ČJ – Do ČJ-Š opiš správně tyto věty a doplň I/Y:

Před bouřkou se bl_ská. Je třeba poml_t kávu. Ml_nář celý den pracuje v ml_nici. Kočka se l_sala k dědečkovi. Na mezi roste keř zvaný l_ska. Bl_zko břehu b_la kachna l_ska. Kůň má na b_lou l_sinu. L_žujeme na L_sé hoře. Sbíhají se nám sl_ny. S krupob_tím přišel l_ják. 

V textu podtrhni: červeně 5 POJ, zeleně 5 SLOVES, modře 2 PŘJ, žlutě 4 PŘEDLOŽ.

PŘ – videokonference + podívej se na tato videa na YT: https://www.youtube.com/watch?v=lMT7PWNFALg https://www.youtube.com/watch?v=sPusxLo0wCU Procvič si také stavbu těla houby: http://www.brumlik.estranky.cz/file/984/houbyjednoduche.htm 

AJ – videokonference 

      –Nauč se anglicky nadiktovat své tel. číslo. 

  Dobrovolná listopadová výzva 🙂 KLIK ZDE: LISTOPADOVÁ VÝZVA – 4.B

10.11. Distanční výuka č. 15

M – videokonference 

      -uč. str. 23 cv.2 = 6 příkladů do M-Š

      -zopakuj si dělení se zbytkem: uč. str. 15 cv. 95 (poslední 3 sloupce do M-Š) nemusíš provádět zkoušku.

ČJ – videokonference

     –https://www.umimecesky.cz/diktat-vyjmenovana-slova-po-l-2-uroven/123 zkus 2 online diktáty. Slova, ve kterých máš chybu, přepiš s dnešním datumem do ČJ-Š. 

ČT – čítanka str. 78-80, ústně odpověz na otázky č. 3, 4

TV – protáhni se u dětské zumby: https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8 🙂

  Dobrovolná listopadová výzva 🙂 KLIK ZDE: LISTOPADOVÁ VÝZVA – 4.B

9.11. Distanční výuka č. 14

M – videokonference (Vysvětlíme si nové učivo, po VK zkus vypočítat samostatně do sešitu tyto 3 příklady: 884 : 2 = ___, 366 : 3 = ___, 848 : 4 = ___. 

     -procvičuj písemné sčítání odčítání: MINUTOVKA str. 21 cv. 41 – první DVA řádky

ČJ – Zopakuj si řadu VS po L – ústně, poté na školákově: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/rada/cviceniL1.htm 

      -do sešitu ČJ – Š napiš z vyjmenovaných slov po L: 5 podstatných jmen, 5 sloves, 1 přídavné jméno

      – také si zopakuj slova : nadřazená, podřazená, souznačná, jednoznačná, mnohoznačná, protikladná, nadřazená, podřazená (pokud si nepamatuješ, najdeš v uč. str. 4, 6, 9 růžový rámeček, přečti si jej. K tomuto úkolu ti posílám na mail krátkou prezentaci. Vrátíme se k tomu na zítřejší VK. 

AJ – Procvičuj počítání od 1-20. https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/numbers-1-10 https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/numbers-11-20 

https://www.youtube.com/watch?v=By2hmo323xM&t=31s

– sešit, nová strana! Napiš dnešní datum “9th November”, velký barevný nadpis NUMBERS a napiš do 1. sloupce čísla pod sebe od 0-10 a do 2. sloupce čísla 11-20 + k číslům napiš jejich anglický název např. 1 – one, 2 – two…, nalezneš je v PS str. 80.

VL-D – videokonference

           – uč. str. 12 – ústně si všechno zopakuj! Na další hodině se ti to bude hodit. 🙂 

HV – Zazpívej si nějakou lidovou písničku pro radost. Pokud si vzpomeneš, napiš mi, jaká to byla. 🙂 

  Dobrovolná listopadová výzva 🙂 KLIK ZDE: LISTOPADOVÁ VÝZVA – 4.B

6.11. Distanční výuka č. 13

ČJ – videokonference

      -uč. str. 27 cv. 9 do ČJ-Š, vždy u slova odtrhni předponu a přidej jinou (najdeš je v zadání). Do sešitu napiš pouze slova, nemusíš je užívat ve větách. 🙂 (Pokud si nevíš rady, mrkni na tabulku v uč. str. 26.)

      –DOBROVOLNÝ DÚ NA VÍKEND – Stáhni si osmisměrku, vytiskni, splň a pošli mi ji. 🙂 Odměnou bude benzín do naší celoroční hry. KLIK ZDE: Dobrovolný DÚ – ČJ, 6.11.

M – videokonference

-vytvořila jsem pro vás matematické kolo štěstí 🙂 https://wordwall.net/resource/6385991/kolo-štěst%C3%AD-matematika-p%C3%ADs-násoben%C3%AD Vytoč si 7 příkladů a vypočítej je do M-D. 

AJ  – PS str. 5 cv. 6   Zadání v ČJ: NAPIŠ INSTRUKCE. Pozor, objevují se příkazy i zákazy! Zopakuj si, jak se tvoří zákaz (zápis máme v sešitu).

-zopakuj si učivo ze třetí třídy – číslovky: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/3-trida/at-school/choice/exercises.html 

-napočítej anglicky do 20, pokud si nepamatuješ, vkládám zde video a počítej s videem: https://www.youtube.com/watch?v=By2hmo323xM 

Všem dětem i rodičům přeji krásný víkend. 🙂 AF

Dobrovolná listopadová výzva 🙂 KLIK ZDE: LISTOPADOVÁ VÝZVA – 4.B

5.11. Distanční výuka č. 12

VL-Z – videokonference

           – vypracuj referát na čtvrtek 12.11. 2020 (povíme si na VK), zadání a ukázka referátu – KLIK ZDE: DÚ – referát Zeměpis

           -trénuj na příští týden: https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/nase-vlast-ceska-republika/prirazovani-krajskych-mest/prirazovani.html 

M – videokonference

     -online procvičování písemného násobení: https://skolakov.eu/matematika/4-trida//pisemne-nasobeni-jednocifernym-cinitelem/martanska-hlidka/priklady1.htm Příklady z první stránky spočítej také do M-Š.

ČJ – online procvičování – https://www.umimecesky.cz/strilecka-vyjmenovana-slova-po-b?source=explicitKC# POZOR! Střílíš na všechna vyjmenovaná i příbuzná slova! 🙂 Pošli mi tvůj výsledek!

      -uč. str. 27 cv. 11 (Slova vybíráš z nabídky slov pod textem!) 4 řádky do ČJ-Š, číslovkou urči slovní druhy u všech slov

       -DÚ – křížovka zadaná v GOOGLE CLASSROOM. Nezapomeň – až křížovku vyplníš, klikni na ODEVZDAT! 🙂 Komu to nejde, dávám postup. 

ČT – čítanka str. 80 – 82 – Sláva Sámovi + přečti si, kdo to byl Sámo: https://i.pinimg.com/originals/c6/fd/76/c6fd76224ed5035353e5d38003010b6d.jpg

Bude se nám to v pondělí určitě hodit ve Vl-D! 🙂 

Dobrovolná listopadová výzva 🙂 KLIK ZDE: LISTOPADOVÁ VÝZVA – 4.B

4.11. Distanční výuka č. 11

Pardon, dnešní den se mi podařilo smazat. 🙁

AJ – https://learningapps.org/display?v=pu2irs06n20 

PŘ – https://www.youtube.com/watch?v=PytWNmoudaI 

       -uč. str. 12 – obrázek pampelišky u nadpisu – FOTOSYNTÉZA překesli do sešitu. Nezapomeň také napsat datum + barevný nadpis – FOTOSYNTÉZA. 🙂

Dobrovolná listopadová výzva 🙂 KLIK ZDE: LISTOPADOVÁ VÝZVA – 4.B

3.11. Distanční výuka č. 10

M – videokonference

     -opakuj násobení mimo obor malé násobilky: http://skolicka6.sweb.cz/PETIMINUTOVKY/CVICENI2.htm 

ČJ – videokonference

       -zopakuj si předložky/předpony https://learningapps.org/watch?v=pnjwxb1k320&fbclid=IwAR3p3rimv_40zQjFO_OW25XfRPtc_6lWutv-xYcmapVxYx69e-28f0WjUWg 

INF- Učivo informatiky probíráme skoro každý den, snaž se tedy online úkoly, úkoly v classroomu plnit bez pomoci rodičů. 🙂  Pokud máš s něčím problém, umíš také napsat e-mail, využij toho, nenechávej to na mamince. 🙂 

TV – Zacvič si zumbu pro dobrou náladu: https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w 

ČT – Příběh o dušičkách (můžeš si text vytisknout, či číst z PC/tabletu), text si pečlivě přečti a úkoly pod textem splň do sešitu čtení. KLIK ZDE:Dušičky – čtení

Dobrovolná listopadová výzva 🙂 KLIK ZDE: LISTOPADOVÁ VÝZVA – 4.B

2.11. Distanční výuka č. 9

M – videokonference

Vl-D – videokonference

AJ – uč. str. 7 cv. 5a – poslech – https://elt.oup.com/student/project/level1/unit01/audio?cc=cz&selLanguage=cs Klikni na Page 7, Exercise 5a and 5b. Pečlivě si všechny pokyny poslechni! 

     -pokyny (uč. str. 7cv. 5a) 11-15 zapiš do sešitu + ČJ překlad (ČJ překlad nalezneš v PS str. 80)

     – pokyny procvičuj – čtení + psaní

ČJ – zopakuj si řadu VS po B – https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/rada/cviceniB1.htm 

      -uč. str. 25 cv.2 celé ústně, v úterý si napíšeme společně online DI z tohoto cvičení. ZDE KONTROLA, KLIK ZDE: KONTROLA – uč. str.25cv.2

      – Do sešitu ČJ-Š napiš rozdíly zadaných slov, která stejně znějí, ale liší se významem a také je jinak píšeme. Např. BÝTBÍT  a) Chci být zdravý. b) Nesmíš nikoho bít! Slovům můžeš změnit také tvar, např. a) Děti byly u moře. b) Táta bije kladívkem do hřebíku. 

[NABÝT] x [NABÍT]       [PŘIBÝT] x [PŘIBÍT]      [ODBÝT] x [ODBÍT]        [BYDLO] x [BIDLO]

Děkuji všem, kteří se zapojili do dobrovolného podzimního binga.embarassed Zde vkládám dobrovolnou listopadovou výzvu, stačí vytisknout a úkol, který splníš – škrtnout. Schovej si výzvu do libovolného sešitu, abych ji po návratu do školy mohla patřičně odměnit. embarassed KLIK ZDE: LISTOPADOVÁ VÝZVA – 4.B

Podzimní prázdniny:

ČJ – vyjmenovaná slova po B – zaslala jsem ti kvíz na e-mail, vyplň a odešli do pátku 30.10. 2020.

M – procvičování násobení, dělení – zaslala jsem ti kvíz na e-mail, spočítej příklady do M-Š, vyplň kvíz a odešli do pátku 30.10. 2020.

Čti svou libovolnou knihu a užij si prázdniny! :-)

Dobrovolné online procvičování učiva: 

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-b-2-uroven/6359

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/pravopisna-cviceni/diktaty-B1.htm 

https://www.pravopisne.cz/2016/09/vyjmenovana-slova-po-b-prvni-stupen-3-14/

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/pocitani-v-oblacich/priklady1.htm

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/hrave-nasobeni/cviceni1.htm

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/pocitani-s-kacatky/priklady1.htm

23.10. Distanční výuka č. 8

ČJ – videokonference

M – videokonference

AJSLOVNÍČKY: Na novou stranu napiš barevně nadpis přes 2 řádky: INSTRUCTIONS + přepiš všech 10 instrukcí dle učebnice str.7 + ČJ překlad. Snaž se dodržovat kolonky ve slovníčku. 🙂 

DENNÍ DOBROVOLNÝ DÚ – BINGO 🙂 STÁHNI ZDE:PODZIMNÍ BINGO

22.10. Distanční výuka č. 7

M – DÚ viz. prezentace – KLIK ZDE: PREZENTACE – M

ČJ – Zopakuj si vyjmenovaná slova po B!

      – https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/slovni-spojeni/cviceni6A.htm Vyfoť mi, prosím, tvůj výsledek na WhatsApp. 

      -uč. str. 26 cv. 5a) celé ústně, 3 řádky do ČJ-Š končíš “nový b_t”.

      -Na páteční videokonferenci si vyrob kartičku jakou máme ve škole. Malá do ruky – jedna strana Y druhá I. Pozor, zvýrazni I/Y, ať to dobře na kameře vidím, zahrajeme si hru. 🙂

ČT – Čti libovolnou knihu, kterou máš rád/a.

VL-Z– Procvičuj kraje a krajská města: https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/nase-vlast-ceska-republika/prirazovani-krajskych-mest/prirazovani.html 

          -Mrkni na 1. díl – KRAJ PRAHA: https://decko.ceskatelevize.cz/ceske-pexeso 

          -Pročti si uč. str. 7

DENNÍ DOBROVOLNÝ DÚ – BINGO 🙂 STÁHNI ZDE:PODZIMNÍ BINGO

20.10. Distanční výuka č. 5

M– Zapiš tyto příklady do M-Š a počítej. Pozor, dělitel roznásobuj krát 20. Příklady zkontrolujeme ve ST na videokonferenci. 

58:2=__ 147:7=__, 198:9=__, 140:5=__, 132:6=__, 75:3=__, 100:4=__, 120:5=__, 81:3=__, 175:7=__

    -uč. str. 15 cv. 98 (sl. úloha na procvičení dělení se zbytkem)

ČJ– DÚ v e-mailu, doplň I/Y

      -uč. str. 22 cv. 1 – první dvě věty opiš do ČJ-Š a urči číslicí slovní druhy

     -Rozhodni, zdali se jedná o PŘEDPONU (píšeme dohromady) např. bezmocný či PŘEDLOŽKU (píšeme zvlášť) např. bez maminky. Slova správně přepiš do ČJ-Š a vyfoť mi úkol na WhatsApp.:)

[BEZ]ZUBÝ, [POD]STOLEM, [OB]VAZ, [DO]ŠKOLY, [OD]BABIČKY, [DO]DĚLAT, [NA]KRESLÍ, [PŘED]MĚSTÍ, [PŘED]DOMEM

ČT – čítanka str. 15 – MALÍŘI, přečíst a do sešitu čtení vypiš všechny rýmy, např. mrak-frak, neopisuj celé věty, pouze daná slovíčka. 🙂 

DENNÍ DOBROVOLNÝ DÚ - BINGO :-) STÁHNI ZDE:PODZIMNÍ BINGO              
19.10. Distanční výuka č. 4

M– videokonference

ČJ – videokonference

AJ– Děkuji za zvládnutí pátečního DÚ v google classroom, kdo ještě neudělal – ať to napraví! 

     – Poslechni si opět všechny pokyny/instrukce: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit01/audio?cc=cz&selLanguage=cs klikni na Page 7, exercise 5a and 5b. Poslouchej, ale také opakuj, ve středu na VK se k pokynům dostaneme. 

     –Zápis do sešitu: Do sešitu doplň další pokyny (uč. str. 7 cv. 5a), měl bys mít 1.-5. pokyn, nyní doplň 6.-10. + český překlad.

VL-D – https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/keltove-na-nasem-uzemi/prezentace.html Pročti si prezentaci, kterou jsme dělali ve škole, zopakuj si všechny informace, které již víme. 

           -Zajímavost: https://www.youtube.com/watch?v=6-nEKioII8Y Kdo chce vědět, jak se Keltové oblékali, mrkne na tohle video. 

          – DÚ v mailu. Dej: VYPLNIT FORMULÁŘ -> VYPLŇ -> ODESLAT 🙂 A je to. 

HV – Zazpívej si písničku pro radost. 🙂

DENNÍ DOBROVOLNÝ DÚ - BINGO :-) STÁHNI ZDE:PODZIMNÍ BINGO              
16.10. Distanční výuka č. 3

M– videokonference

ČJ – videokonference

AJ– proveď zápis do sešitu, viz. ukázka mého KLIK: AJ-zápis, 16.10.2020

     -doplň vždy český překlad (překlad nalezneš v PS str. 80)

     – úkol zadaný v GOOGLE CLASSROOM, přišel ti e-mail s odkazem, dej ZAPSAT SE DO KURZU -> PRÁCE V KURZU -> OTEVŘÍT -> SPLŇ ÚKOL -> ODEVZDAT (Pokud neklikneš na odevzdat, úkol mi nepřijde, bude nesplněný!)

                embarassedKrásný víkend všem.
15.10. Distanční výuka č. 2

M– ústně procvičuj – násobky 60, 70, 80, 90

     -uč. str. 15 cv. 95 – (opakování dělení se zbytkem) 3 sloupce do M-Š

     -slovní úloha – uč. str. 15 cv. 96 – pozor, jde o slovní úlohu, kde využiješ dělení se zbytkem!

     -online cvičení, vyber si hned ten 1. odkaz! https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=44.+Násoben%C3%AD+mimo+rozsah+malé+násobilky&topic=01.+Násoben%C3%AD+do+100+-+level+1#selid  POZOR! Využij zde na výpočty – buď sešit M-Š či prázdný list a VYFOŤ mi na WhatsApp jak jsi dopadl/a!!! 

ČJ – uč. str. 22 cv. 7 – ústně celé, poté 3 řádky do ČJ-Š, modře podtrhni podstatná jména, zeleně – přídavná jména a červeně slovesa. Co ti nejde, zakroužkuj! Zaměříme se na problémy při páteční videokonferenci. 

       -ústně si zopakuj: rod ( S, Ž, M) , číslo (jedn., množ.), pád (1.-7.) u PODSTATNÝCH JMEN, online procvič pády: http://v.vasiljevicova.sweb.cz/KREMILEK/KREMILEK%20A%20VOCHOMURKA2.htm 

ČT – https://www.gramar.in/cs/category.php?category=por&grade=3#texty

       – Vyber si v odkazu text LEV A MYŠ  v kategorii BAJKY a splň krátké úkoly online. 

VL-Z – uč. str. 6 – prohlédni mapku krajů ČR, ústně zodpověz na úkoly 1., 2., 3. 

          -online hra, procvičování krajů: https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-cr-kraje-1-uroven?source=homepageOther 

           -stáhni si hádanku: přečti text a uhádni, o kterém kraj. městě se budeme učit příští hodinu VL-Z 🙂

             (pokud minulý týden chyběls – vytiskni slepou mapu ČR, vlep do sešitu a popiš kraje ČR-barevně vybarvi dle učebnice) 

          – KLIKNI ZDE: hádanka vl-z

Kdyby bylo potřeba, piš maily či na WhatsApp!:-) Prosím, některé děti si stále WhatsApp nezaložily, nemůžeme s nimi sdílet naši skupinku.

14.10. Distanční výuka č. 1

M– uč. str. 14 cv. 82 celé do M-Š (opakování, umíme dobře)

    -slovní úlohy: uč. str. 14 cv. 84, 85 do M-Š – pozor, měj výpočet i odpověď! 

    -Procvičování, znáš ze školy: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/zvykackovy-automat/pocitame.html 

ČJ – opakuj řady vyjm. slov

      -uč. str. 21 cv. 5, 3 řádky do ČJ-Š, podtrhni si ta slova, která ti dělala problém, zaměříme se na ně na videokonferenci. 🙂 

     -procvičování slov. druhů: https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php 

AJ – uč. str. 7 cv. 5a – pusť si poslechhttps://elt.oup.com/student/project/level1/unit01/audio?cc=cz&selLanguage=cs otevři cvičení – page 7 Exercise 5a and 5b.   :poslechni si prvních 5 pokynů: 1. Read. 2. Say “Good morning”. 3. Open you exercise book. 4. Listen. 5. Draw. Snaž se je správně vyslovit! 🙂

– Mrkni na prezentaci o houbách (opakování, již umíme): https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/houby/ucime-se/prezentace.htm do sešitu dokresli muchomůrku červenou – uč. str. 9 a popiš. 

Kdyby bylo potřeba, piš maily. 🙂 Založím nám slibovanou skupinku na WhatsApp a můžeme si psát i tam, to zvládneme, čtvrťáci! kiss

Domácí úkoly 13.10.2020:

M-sloupec

ČT – číst čítanka Cirkus str. 7-9

!!!!JINÉ: Poslat mi na MAIL své tel. číslo! Nezapomeň! 

            Stáhni si do telefonu aplikaci WhatsApp

Domácí úkoly pro nemocné děti 13.10.2020:

M-2 sloupečky – trénuj, počítej

ČJ – zopakuj všech 7 pádů, do ČJ-Š vyskloňuj slovo TUŽKA

      – rozděl si stránku v ČJ-Š na 2 sloupce: tato uvedená slova roztřiď – první sloupec budou slova s předponami OB a V, např. objet, vjem, vjezd (píšeme JE) a druhý sloupec budou slova, kde je E ukryto v KOŘENU slova, např. oběd, oběť, oběh (píšeme Ě).

slova: obědval, vědec, objem, vjem, vjede, věta, věštkyně, objetí, bědoval, vědní, vjezd

ČT – číst čítanka Cirkus str. 7-9

      -vypiš všechna vlastní jména v příběhu a seřaď do sešitu ČT dle abecedy

 

!!!!JINÉ: Poslat mi na MAIL své tel. číslo! Nezapomeň! 

            Stáhni si do telefonu aplikaci WhatsApp

13. 10. 2020

Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1022 se omezuje od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 provoz základních škol, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v ZŠ. V provozu nebude ani školní družina. Žáci jsou povinni se od 14. října do 23. října vzdělávat distančním způsobem.  Od 26. října do 30. října 2020 jsou podzimní prázdniny, kdy nebude probíhat distanční výuka.

Domácí úkoly 12.10.2020:

M– MIN. str. 10 cv. 20a) druhý sloupec

AJ – PS str. 4 cv. 4 

Domácí úkoly pro nemocné děti 12.10.2020:

M– rozcvička na násobky viz. https://www.youtube.com/watch?v=ate0_dCb2x0 nauč se.

-opakuj dělení  : https://www.umimematiku.cz/pocitani-deleni-jednociferne-2-uroven/405

-opakuj dělení se zbytkem: https://www.umimematiku.cz/pocitani-deleni-zbytek-1-uroven/2385

– zapiš do M-Š příklad: 28:2__, 39:3=__, 65:5=__ 52:4=__ (snaž se sám přijít na to, jak tento typ příkladu vypočítáš, napovím, roznásob dělitele *10 a rozděl si dělenec na vidličky). např. 28:2=__ 28 rozložím na 20 a 8, 39:3=__rozložím na 30 a 9. 48:4=__ rozložím na 40 a 8.

ČJ – zapiš do ČJ-Š předložky OD/POD/BEZ a vymysli ke každé předložce vhodná POJ (alespoň 5) např. OD – MAMINKY.

uč. str. 19 cv. 6 – přepiš do ČJ-Š (nekresli tabulku) stačí slova pod sebe a podtrhni: modře – předpona, červeně – kořen, zeleně-přípona. 

AJ – zopakuj všech 20 slovíček, dokonči PS str. 4 celou.

VL-D: video na youtube – Dějiny udatného národa – Keltové – podívej se, uč. str. 8 – přečti

Domácí úkoly 9.10.2020:

Udělej ve všech sešitech opravy! 

DÚ: Přes víkend nabrat síly na příští týden! 🙂 

Domácí úkoly pro nemocné děti 9.10.2020:

Poslala jsem po sourozencích / dětech. 🙂

Domácí úkoly 7.10.2020:

M – uč. str. 11 cv. 60 (1.-3. sloupec) do M-D

AJ – uč. str. 6 cv. 2a (16.-20. slovíčko) do slovníčku + ČJ překlad – v pátek bude test ze slovíček 1 – 15!

Domácí úkoly pro nemocné děti 7.10.2020:

Zaslala jsem na mail, nešly mi webové stránky. 🙂 

Domácí úkoly 6.10.2020:

 M – uč. str. 11 cv. 68, 69, 70 do M-D

ČJ – pozor, zítra bude DI (sloupeček v ČJ-D)

– oprav ČJ-D

Domácí úkoly pro nemocné děti 6.10.2020:

M – opakuj násobky 6, 7, 8, 9!!!

– zapiš tyto příklady do M-Š a počítej (dělení se zb.) 17:2=_, 67:8=_, 93:10=_, 24:7=_, 21:4=_, 74:8=_ – ve škole si napíšeš krátký testík!

– napiš do M-Š všechna lichá čísla od 0 – 30.

– seřaď tyto pojmy od nejmenšího po největší a zapiš do M-Š – den, sekunda, minuta, týden, rok, měsíc, hodina

– uč. str. 11 cv. 68, 69, 70 do M-D

ČJ – zopakuj si všechna VS https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

ČT – čti libovolnou knihu

Domácí úkoly 5.10.2020:

ČJ – 2. sloupeček – doplň I/Y – přepiš do ČJ – D

      – 1. sloupeček ZKONTROLUJ! ( ve ST bude DI)

ČT – přines knížku, kterou již máš přečtenou!

Domácí úkoly pro nemocné děti 5.10.2020:

Poslala jsem po dětech. 🙂 

Domácí úkoly 2.10.2020:

M- minutovky cv. 22 / 1.řádek, cv. 24 a

AJ – PS str. 4 cv. 1

VL-D – pozor na pondělí 5.10. máš splnit prac. list!

Domácí úkoly pro nemocné děti 2.10.2020:

AJ – slovíčka 1.-15. v uč. str. 6 cv. 2a – nauč se je číst, psát.

-PS str. 4 cv. 1

M – zopakuj si, co je to přímka, úsečka, polopřímka, body a jak vše značíme!

– Do sešitu geometrie narýsuj: 4 libovolné kružnice, úsečky /KL/=5 cm, /AB/=7 cm, /OP/=40mm

-opakuj příklady typu: 70.3=, 10.6=, 13.5=, 100.12=, po nemoci bude testík na tento typ příkladů.

ČJ – do ČJ-Š napiš kořen: LES a k němu vymysli různá slova příbuzná za pomocí předpon a přípon, kořen vždy podtrhni červeně, předponu modře, příponu zeleně. (např. lesák, prales)

– do ČJ-Š vyskloňuj slovo ŠKOLA (1.p škola, 2.p. školy….), vyčasuj slovo BĚŽET v přít. čase (já: běžím, ty: běžíš . . . . )

-určuj online slovní druhy: https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

Domácí úkoly 1.10.2020:

M- uč. str. 12 cv. 67 – celé do M-D (bez zkoušek)

    -zítra bude GEOMETRIE – přines si s sebou: sešit, pravítka, kružítko, tužku!

AJ – zítra bude test na slovíčka, nezapomeň!

Domácí úkoly pro nemocné děti 1.10.2020:

Poslala jsem po dětech. 🙂

Domácí úkoly 30.9.2020:

AJ – uč. str. 6 cv. 2a : 11.-15. slovíčko do slovníčku + ČJ překlad 

      – PÁ: bude test!

Domácí úkoly pro nemocné děti 30.9.2020:

Poslala jsem po sourozencích. 🙂 

Domácí úkoly 29.9.2020:

ČJ    – uč. str. 14 cv. 4 – 3 řádky do ČJ-D – pozor, zítra bude DI z tohoto cvičení!

Domácí úkoly pro nemocné děti 29.9.2020:

M – zapiš příklady do M-Š a spočítej. 17*4=___, 18*9=___, 7*15=___, 5*12=___, 13*8=___, 6*11=___

     -urči poloviny těchto čísel a zapiš do M-Š: 30, 22, 40, 90, 120, 160, 180, 230, 300.

     -uč. str. 8 cv. 43 do M-Š

     -minutovky: dodělej celou str. 1

ČJ – zopakuj všechny slovní druhy

     – do ČJ-Š zapiš tyto věty a urči SD: Maminka nakoupila čerstvé pečivo. Včera bylo hezky. Ať zítra neprší.  

    – do ČJ-Š vymysli alespoň 10 příslovcí (jak, kdy, kde).

    – uč. str. 14 cv. 4, 3 řádky do ČJ-D – pozor, zítra bude DI!

ČT – čti svou knihu

Domácí úkoly 25.9.2020:

M- sloupeček násobení

AJ- slovíčka ( nová slovíčka, která máme v sešitu – přepiš do slovníčku.)

Všem dětem i rodičům přeji krásný, prodloužený víkend. 🙂

Domácí úkoly pro nemocné děti 25.9.2020:

Poslala jsem po dětech. 🙂

Domácí úkoly 24.9.2020:

ČJ – uč. str. 14 cv. 3b) 1.-4. věta do ČJ-D a urči u všech slov slovní druh číslicí.

Domácí úkoly pro nemocné děti 24.9.2020:

ČJ- Opakuj slovní druhy – https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php vyzkoušej si toto cvičení!

-uč.str. 14 cv. 3b) 1.-4. věta do ČJ-D a urči u všech slov slovní druh číslicí.

M- Opakuj všechny násobky! https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni-6-7-8-9/priklady.html vyzkoušej! 

– zapiš do M-Š příklady pod sebe:  13*5=______ 16*8=_______ 5*21=________ 7*14=________, zkus najít způsob, jak tento příklad vyřešit! Napovím, že vždy si vidličkou rozdělíš čísla, např. 13 rozdělíš na 10 a 3, 17 rozdělíš na 10 a 7! Bude to tedy 13*5= 50+15=65.

ČT- viz. odkaz, přečti a zkus vyplnit online, pokud nejde, nevadí, zašlu zítra vytištěné. https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5f6c70f60240c 

VL-Z – opakuj si v učebnici na str. 4 a 5.

Domácí úkoly 23.9.2020:

AJ – uč. str. 6 cv. 2a, zapiš 5 slovíček od 1-5 do slovníčku. Na tato slovíčka bude TEST!

Domácí úkoly pro nemocné děti 23.9.2020:

ČJ – uč. str. 14 cv. b – celé ústně

      -uč. str. 13 cv. 1/ první dvě věty do ČJ-Š (pokud nemáš, tak do ČJ-D) a urči číslem slovní druhy nad každé slovo. 

      -opakuj slovní druhy

AJ- do sešitu napiš nadpis přes 2 řádky – IN THE CLASSROOM a doplň text: 

Členy: 

a – píšeme před souhláskou, např. a cat

an- píšeme před samohláskou, např. an orange

+ slovíčka pod sebe 1. a board – tabule 2. a picture – obrázek 3. a house – dům 4. a man – muž 5. a woman – žena

M – opakuj: činitel * činitel = součin, dělenec:dělitel=podíl, menšenec-menšitel=rozdíl, sčítanec+sčítanec=součet

    -opakuj převody jednotek na kartičkách, až budeš ve škole, napíšeš si testík!

Př – do sešitu nadpis: EKOSYSTÉM a namaluj si jakéhokoliv živočicha, který žije v rybníce/okolí rybníku 

Domácí úkoly 22.9.2020:

M- sloupeček

Domácí úkoly pro nemocné děti 22.9.2020:

Poslala jsem po dětech.:-)

Domácí úkoly 21.9.2020:

ČJ – str. 12 cv. 3/ 7 vět do ČJ-D

ČT– přinést knihu, kterou čteš/četls

AJna středu 23.9. PS str. 3 cv. 4

VL-D – prac.list, pracuj s učebnicí! Na pondělí 5.10.

Milé děti, užijte si slunečný víkend.embarassed AF

Domácí úkoly pro nemocné děti 21.9.2020:

Poslala jsem po dětech.:-)

Domácí úkoly 18.9.2020:

M– sloupec převodů jednotek

Milé děti, užijte si slunečný víkend.embarassed AF

Domácí úkoly pro nemocné děti 18.9.2020:

ČJ – ústně opakuj: vyjmenovaná slova, tvrdé/měkké souhl., slovní druhy + čísla SD

M- Zopakuj si: dělenec: dělitel=podíl, činitel*činitel= součin

-ústně opakuj převody jednotek, skládej rozstříhané kartičky k sobě

-minutovky str. 17 cv. 33 celé

-zkus si procvičit: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-delky/prevody-jednotek-delky/priklady1h.htm 

AJ – zopakuj si slovíčka ze slovníčku – všech 10 pozdravů, nauč se je správně psát! Děti již psaly test, také si jej napíšete.

Domácí úkoly 17.9.2020:

ČJ- uč. str. 12 cv. 3 – poslední 3 řádky do ČJ-D

      – oprav si ČJ-Š ( Pozor! Na toto cvičení + DÚ bude DI)

M– minutovka str. 33 cv. 17, první 2 řádky

Domácí úkoly pro nemocné děti 17.9.2020:

Poslala jsem po dětech. 🙂

Domácí úkoly 16.9.2020:

AJ- 5 posledních slovíček z uč. str. 5, cv. 5A přepiš do slovníčku + české překlady všech. (někteří už mají)

– V pátek si napíšeme z těchto 10 slovíček malý testík, trénuj psaní, pozor na: Goodbye, See you, Hello atd.

 Domácí úkoly pro nemocné děti 16.9.2020:

Poslala jsem po dětech. 🙂

Domácí úkoly 15.9.2020:

ČT– Do sešitu namaluj obrázek lichožrouta. 

ČJ– Zopakuj si slova nadřazená/podřazená/souřadná, lichotná/hanlivá, souznačná/mnohoznačná, protikladná. 

Domácí úkoly pro nemocné děti 15.9.2020:

Poslala jsem po dětech. 🙂 

Domácí úkoly 14.9.2020:

ČJ – Dokonči cvičení v ČJ-Š

AJ – napiš všechna slovíčka ze str. 5 do slovníčku, bez českého překladu!

Domácí úkoly pro nemocné děti 14.9.2020:

ČJ opakuj vyjmenovaná slova, slova protikladná/souznačná/mnohoznačná

uč. str.8 – přečti text, urči v textu slova lichotná/hanlivá/bez cit. zabarvení

uč. str. 8 cv. 2 do ČJ-Š

M – opakuj násobky 6, 7 , 8 , 9

– uč. str. 6 zelený rámeček dole do M-Š

-uč. str. 5 cv. 19 do M-Š

AJ – zopakuj všechna slovíčka, nauč se je správně psát! Slovíčka z uč. str. 5, cv. 5A zapiš do slovníčku. 

VL-D– přečíst str. 5

 

 

Domácí úkoly 11.9.2020:

M – uč. str. 7 cv. 29 / prvních pět příkladů do M-D (Pouze sečíst, zaokrouhlovat nemusíš.) 🙂 

uč. str. 7 cv. 34 / prvních pět příkladů do M-D (Pouze odečíst, zaokrouhlovat nemusíš.) 

AJ – doplň český překlad k novým slovíčkům (většina dětí stihla ve škole)

Domácí úkoly pro nemocné děti 11.9.2020:

ČJ opakuj vyjmenovaná slova, slova protikladná/souznačná/mnohoznačná

uč. str. 6 cv. 8 ústně

M – opakuj násobky 6, 7 , 8 , 9

– uč. str. 7 cv. 29, 34 celé do M-D

AJ – PS str. 2 cv. 1

-do sešitu zapiš nová slovíčka: Goodbye. Bye. See you later. See you. Good night. + český překlad

 

 

Domácí úkoly 10.9.2020:

ČJ – uč. str. 6 cv. 9 / dva poslední řádky do ČJ – D

M – sloupeček příkladů 

Domácí úkoly pro nemocné děti 10.9.2020:

ČJ – opakuj vyjmenovaná slova, slova protikladná/souznačná/mnohoznačná

         uč. str. 6 cv. 9 – tři řádky ústně, poslední dva do ČJ-D

         uč. str. 5 cv. 4 ústně

M – opakuj násobky 6, 7 , 8 , 9

     – uč. str. 5 cv. 20 na folii

 

 

Adresa školy

Základní škola T. G. Masaryka Čejkovice, okres Hodonín, příspěvková organizace
Školní 800
696 15 Čejkovice

kontakty

518 362 503, 606 629 364
zs.tgm@centrum.cz
info@zstgmcejkovice.cz
jidelna@zstgmcejkovice.cz
www.zstgmcejkovice.cz
Datová schránka ID: 22cpep7

< 2021 >
Srpen
PoÚtStČtSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Adresa školy

Základní škola T. G. Masaryka Čejkovice, okres Hodonín, příspěvková organizace
Školní 800
696 15 Čejkovice

kontakty

518 362 503, 606 629 364
zs.tgm@centrum.cz
info@zstgmcejkovice.cz
jidelna@zstgmcejkovice.cz
www.zstgmcejkovice.cz
Datová schránka ID: 22cpep7

< 2021 >
Srpen
PoÚtStČtSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031