4.B třída

Dobrý den milí rodiče a žáci, vítám Vás na stránkách 4.B. Zde naleznete informace, domácí úkoly a novinky z naší třídy.                                                                                                                             

   tř. uč. Fojtíková Andrea

Kontakt: 

cool Videokonference:

den: skupina:  předmět: čas
Pondělí holčičky M/Vl-D 8.00/9.00
kluci M/Vl-D 8.30/9.30
Úterý holčičky M/ČJ 8.30/9.30
kluci M/ČJ 8.00/9.00
Středa holčičky AJ/PŘ 8.00/9.00
kluci AJ/PŘ 8.30/9.30
Čtvrtek holčičky M/Vl-Z 8.30/9.30
kluci M/Vl-Z 8.00/9.00
Pátek holčičky M/ČJ 8.00/9.00
kluci M/ČJ 8.30/9.30
 

Nezapomeň:

26.11. Distanční výuka č. 26

M – videokonference, dnes procvičujeme dělení mimo obor malé násobilky.

– MIN. str. 4 cv. 7a + 7b

-uč. str. 31 cv. 10 do M-Š

ČJ – opakování VS po P

– zopakuj si všechny řady VS po B, L, M, P

-online řada VS po P: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/rada/cviceniP1.htm 

-online cvičení VS po P, udělej alespoň 3 cvičení, jedno mi vyfoť a pošli výsledekhttps://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/slovni-spojeni/cviceni5A.htm 

– Uvedená slova použij ve větách tak, aby šel vidět rozdíl, kde se píše I nebo Y. Věty napiš do ČJ-Š. Např. a) Máma byla včera u kadeřnice. b)  On bil kamaráda a to se nesmí! SLOVA: PÝCHA x PÍCHÁ/ PIL x PYL / OPYLOVAT x OPILOVAT / SLEPÝŠ x SLEPÍŠ /

-uč. str. 36 cv. 1 – ústně přečti + doplň I/Y, kde si nebudeš vědět rady, tužkou zakroužkuj, budeme se tomu věnovat na páteční VK

VL-Zvideokonference 

DOBROVOLNÝ DÚ za BENZÍN, odpověz do sešitu VL-Z na tyto 3 otázky, odpovědi nalezneš na internetu. (Vyhodnotíme ve škole.)

1. Jak se jmenuje česká národní hymna? 2. Kdo napsal slova a kdo složil hudbu k hymně České republiky? 3. Při jakých příležitostech se česká hymna hraje? 

ČT – Dnes dávám den volného čtení, přečti si cokoliv, na co máš náladu – kousek tvé rozečtené knihy, zajímavý časopis a do MAILU mi napiš, co sis přečetl/a. 🙂

25.11. Distanční výuka č. 25

M – procvičování:

-uč. str. 28 cv. 52 – celé do M-Š

-uč. str. 27 cv. 32 – sloupec č. 3 a 4 (celkem tedy 4 příklady do M-Š)

-do M-Š zaokrouhli daná čísla: a)NA DESÍTKY – 542, 239, 817, 168, 222, 351 b) NA STOVKY – 652, 813, 420, 178, 733 (Nápověda: Pokud zaokrouhluješ na desítky, díváš se na pozici JEDNOTEK. Pokud zaokrouhluješ na stovky, díváš se na pozici DESÍTEK.)

ČJ – opakování VS po M:

Přepiš do ČJ-Š: Zm_je zm_zela na m_tině, sedm_čka a osm_čka, sm_čka na provaze, m_r, hlem_ždí stopa, medvídek m_val, drcený km_n, m_ všichni, zam_tnout něčí m_šlenku, Přem_sl a M_lada, Vysoké M_to, m_dlinky v um_vadle, prázdná m_chačka, dům_slné dm_chadlo.

V tomto cvičení také podtrhni: MODŘE – 5 podst.jmen, ZELENĚ – 3 příd.jména, ČERVENĚ – 2 předlož., ČERNĚ – 2 spojky.

– opakování přepona, kořen, příponová část – Opiš tato slova do ČJ-Š a podtrhni – MODŘE předpona, ČERVENĚ kořen, ZELENĚ přípona: podchod, dochodit, odchod, přechodit

– zopakuj si vzorce souvětí online: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-vety/vetne-vzorce/prirazovani.html  

AJ – videokonference 

     -PS str. 7 cv. 5 

PŘ – videokonference

 

24.11. Distanční výuka č. 24

M – videokonference – dnes procvičujeme pís. dělení, násobení mimo obor malé násobilky.

     – Za DÚ do M-Š vypočítej: uč. str. 11 cv. 60, první a třetí sloupec.

     -MIN str. 21 cv. 41, posl. 2 řádky

ČJ – videokonference

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/slovni-spojeni/cviceni5A.htm Alespoň 3 cvičení online.

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/stavba-slova-3/koren-predpona-pripona/stavba-slov-3.html 

ČT – čítanka str. 49-51 – TŘI PŘÁNÍ. Jeden příběh jsme již četli z knihy ve škole, pamatuješ si, o jakou knihu se jednalo? Napiš mi odpověď do MAILU. 🙂 

23.11. Distanční výuka č. 23

M – videokonference – dnes procvičujeme pís. dělení, krát a děleno 10, 100. 

     – Za DÚ do M-Š vypočítej: uč. str. 27 cv. 32 – první dva sloupce + zkoušky!

     – Do M-Š si také procvič krát a děleno 10, 100 – KLIK ZDE: DÚ – M, 23.11.2020

ČJ – opakuj řadu VS po M, komu to nejde, NĚKOLIKRÁT!

       -uč. str. 34 cv. 1 přečíst, ústně doplnit I/Y

       -uč. str. 34 cv. 2a ústně, 2 řádky písemně do ČJ-Š, končíš větou: Maminka m_ přišla naproti. 

       -uč. str. 34 cv. 3 do ČJ-Š + určit také SLOVNÍ DRUHY, zakroužkuj si, kde máš problém, probereme to při úterní VK.  (si=zájmeno)

AJ –počítej nahlas od 1-20, poté po desítkách od 20 do 100, ve středu to budu zkoušet ústně na známky

       -počítání od 1-20: https://www.youtube.com/watch?v=By2hmo323xM&t=39s POSLECHNI SI.

       -počítání od 10-100 po desítkách: https://www.youtube.com/watch?v=-gmEe0-_ex8  POSLECHNI SI.

       -uč. str. 9 cv. 7, podívej se, jakým stylem se počítá přes 20, zkus dopočítat do 30 ústně, poté všechna čísla 20-30 zapiš také do sešitu AJ, např. 21 = twenty-one, …

VL-D – videokonference 

            -mrkni na video: https://www.youtube.com/watch?v=JBRT57xwMe4 

20.11. Distanční výuka č. 22

M – videokonference 

     – online procvičování pís. dělení: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=15.+P%C3%ADsemné+dělen%C3%AD+–+č%C3%ADselný+obor+0–10+000&topic=04.+P%C3%ADsemné+dělen%C3%AD+jednociferným+dělitelem+-+dělen%C3%AD+se+zbytkem+–+level+1#selid Vyber si první cvičení a svůj výsledek mi pošli. 🙂 

          –procvič si také ZAOKROUHLOVÁNÍ: https://www.umimematiku.cz/pocitani-zaokrouhlovani-desitky-stovky/4364 

ČJ – videokonference

       -procvičuj slovní druhy online: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni1.html cvičení 7, 8, 10! 

AJ – poslech + cvičení: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit01/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

      –uč. str. 8 cv. 2a – klikni na poslech: PAGE 8, EXERCISE 2A a doplň cvičení na folii.

      -uč. str. 8 cv. 3a – klikni na poslech: PAGE 8, EXERCISE 3A a doplň cvičení na folii. (Oba dva DÚ zkontrolujeme na VK.)

     -online procvičování: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/numbers-10-100 nejdříve klikni na slovo, poté na číslovku, tím se k sobě přiřadí. 🙂 

Všem dětem i rodičům přeji krásný víkend. 🙂 

19.11. Distanční výuka č. 21

VL-Z – videokonference

M – videokonference 

     -ukážeme si nový typ pís.dělení, za DÚ procvič tento typ, uč. str. 26 cv. 24 – 5 libovolných příkladů do M-Š

ČJ – Zopakuj si řadu VS po M

      -online procvičování slovních druhů: https://www.umimecesky.cz/rozbory-slovni-druhy-harry-potter-1-uroven/3652 Nápověda: Nejprve klikni na slovní druh a poté na dané slovo, tím se k sobě přiřadí. 

      -uč. str. 32 cv. 10 – celé ústně, poté 4 věty do ČJ-Š, barevně také podtrhni: červeně 3 POJ, modře 3 SLOVESA, žlutě 2 PŘEDLOŽ., hnědě 2 SPOJ., černě 1 PŘÍSL.

ČT – čítanka str. 84 – 86, otázky 1-3 na str. 86 ústně, dále s touto pověstí budeme pracovat v pondělí ve VL-D 🙂

18.11. Distanční výuka č. 20

PŘ – videokonference

       -na mail ti zašlu TEST, za DÚ jej vyplníš buď přímo ve wordu, či vytiskneš a doplníš ručně + vyfotíš mi jej. Test mi pošli do 21.11.(SO) na můj MAIL – test bude známkovaný, příští týden také zkoušený ústně

        -dokresli obrázek z VK v uč. str. 13 – rajče + popis

AJ – videokonference 

     -procvič si číslovky online: https://wordwall.net/resource/7051811/angličtina/č%C3%ADslovky-numbers 

     -PS str. 6 cv. 2

M – do M-Š opiš příklady a vypočítej + zkouška: 937:4=__, 683:2=__, 946:3=__, 472:3=__, 778:6=__, 832:6=__

     -uč. str. 25 cv. 17 do M-Š (nápověda: procvičujeme pís.dělení) 

     -MIN. str. 21 cv. 41 – posl. 2 řádky 

ČJ – Zopakuj si řadu VS po M

     -uč. str. 31 cv. 2 a,b ústně (z těchto dvou cvičení budu v pátek známkovat I/Y)  

     -uč. str. 31 cv. 2a – 3 řádky do ČJ-Š (končíš slovem sm_k) + doplň číslicí slovní druhy 

      -online procvičování: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/slovni-spojeni/cviceni5A.htm Vyber si 2 cvičení a doplň je online. 

16.11. Distanční výuka č. 19

M – videokonference

     -procvičíme nový typ dělení, po videokonferenci si procvič nový typ příkladů zde: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-deleni/priklady-osmi-koumaku/prikladyC1.html Vyber si 6 libovolných příkladů a spočítej do M-Š. Příklady mi VYFOŤ A ZAŠLI!

ČJ – zopakuj si řadu VS po M (ústně)

      -uč. str. 31 cv. 4 do sešitu ČJ-Š (opiš všechna VS po M a urči číslicí slovní druh)

       -uč. str. 31 cv. 1 – přečti, ústně doplň i/y, písmeno f udělej písemně do sešitu ČJ-Š

AJ- poslech, uč. str. 8 cv. 5 : https://elt.oup.com/student/project/level1/unit01/audio?cc=cz&selLanguage=cs klikni na PAGE 8 EXERCISE 5. Pořádně si číslovky poslechni a opakuj!

     -Do sešitu dopiš číslovky z uč. str. 8 cv. 5, které ještě v sešitu nemáme. 

     -nezapomeň, ve ST zkouším diktování tvého tel. čísla. 

VL-Dvideokonference 

          -pro upevnění učiva se podívej: https://www.youtube.com/watch?v=N3DqW2bOkAQ 

13.11. Distanční výuka č. 18

M – videokonference

     -procvičíme nový typ dělení, po videokonferenci si procvič nový typ příkladů do M-Š: 660:4=__, 889:7=__, 936:4=__,680:5=__, 777:3=__, 588:4=__. 

     -procvič si také online dělení se zbytkem: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/sladke-mlsani/priklady5.htm 

ČJvideokonference

      -procvičuj I/Y: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/slovni-spojeni/cviceni5C.htm

      – procvičuj pády POJ: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/urcujeme-pady/cviceni1.htm Vyber si jakékoli cvičení a svůj výsledek mi pošli!!

     –Dobrovolný DÚ za benzín na víkend – vytiskni obrázek, vybarvi dle zadání a pošli mi fotku. 🙂 KLIK ZDE:Dobrovolný DÚ-ČJ

AJ- DÚ v google classroom, datum odevzdání: nejpozději v neděli 15.11.

    -Zahraj si hru: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/numbers-11-20 Vždy nejdříve klikni na “anglicky psanou číslici” a poté na číslovku, tím se ti slovo přiřadí k číslici. Pusť si také zvuk.

Všem dětem i rodičům přeji krásný víkend. 🙂 AF

  Dobrovolná listopadová výzva 🙂 KLIK ZDE: LISTOPADOVÁ VÝZVA – 4.B

12.11. Distanční výuka č. 17

M – videokonference

     -nové učivo si procvič, uč. str. 24 cv. 9 do M-Š

     -procvič si také online dělení se zbytkem, pošli mi tvůj výsledekhttps://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/sladke-mlsani/priklady7.htm 

ČJ – uč. str. 29 cv. 7 – celé ústně, poté celé do ČJ-Š. V textu podtrhni: červeně 5 POJ, zeleně 5 SLOVES, modře 5 PŘJ. (K vytisknutí pro Vanessku: Vanesska-ČJ)

     -do sešitu ČJ-Š napiš alespoň 5 příbuzných slov ke slovu LYŽE a u všech podtrhni společný kořen (červeně) + modře předponu, zeleně příponu.

    -na pátek si nachystej naši kartičku na I/Y

VL-Z – videokonference

ČT – Legenda o sv. Martinovi, KLIK ZDE: Legenda sv. Martin + otázky

      – Legendu si pečlivě přečti a úkoly pod legendou splň do sešitu čtení.

  Dobrovolná listopadová výzva 🙂 KLIK ZDE: LISTOPADOVÁ VÝZVA – 4.B

11.11. Distanční výuka č. 16

M – procvič si dělení se zbytkem, budeme jej ve čtvrtek potřebovat: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/sladke-mlsani/priklady1.htm 10 příkladů z této stránky opiš do M-Š a spočítej!

     – procvič si naše nové učivo, písemné dělení s úkolem v prezentaci KLIK ZDE:DÚ M 11.11

     -uč. str. 23 cv. 5 – Malá nápověda: V této slov. úloze využij písemné dělení. 🙂 

ČJ – Do ČJ-Š opiš správně tyto věty a doplň I/Y:

Před bouřkou se bl_ská. Je třeba poml_t kávu. Ml_nář celý den pracuje v ml_nici. Kočka se l_sala k dědečkovi. Na mezi roste keř zvaný l_ska. Bl_zko břehu b_la kachna l_ska. Kůň má na b_lou l_sinu. L_žujeme na L_sé hoře. Sbíhají se nám sl_ny. S krupob_tím přišel l_ják. 

V textu podtrhni: červeně 5 POJ, zeleně 5 SLOVES, modře 2 PŘJ, žlutě 4 PŘEDLOŽ.

PŘ – videokonference + podívej se na tato videa na YT: https://www.youtube.com/watch?v=lMT7PWNFALg https://www.youtube.com/watch?v=sPusxLo0wCU Procvič si také stavbu těla houby: http://www.brumlik.estranky.cz/file/984/houbyjednoduche.htm 

AJ – videokonference 

      –Nauč se anglicky nadiktovat své tel. číslo. 

  Dobrovolná listopadová výzva 🙂 KLIK ZDE: LISTOPADOVÁ VÝZVA – 4.B

10.11. Distanční výuka č. 15

M – videokonference 

      -uč. str. 23 cv.2 = 6 příkladů do M-Š

      -zopakuj si dělení se zbytkem: uč. str. 15 cv. 95 (poslední 3 sloupce do M-Š) nemusíš provádět zkoušku.

ČJ – videokonference

     –https://www.umimecesky.cz/diktat-vyjmenovana-slova-po-l-2-uroven/123 zkus 2 online diktáty. Slova, ve kterých máš chybu, přepiš s dnešním datumem do ČJ-Š. 

ČT – čítanka str. 78-80, ústně odpověz na otázky č. 3, 4

TV – protáhni se u dětské zumby: https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8 🙂

  Dobrovolná listopadová výzva 🙂 KLIK ZDE: LISTOPADOVÁ VÝZVA – 4.B

9.11. Distanční výuka č. 14

M – videokonference (Vysvětlíme si nové učivo, po VK zkus vypočítat samostatně do sešitu tyto 3 příklady: 884 : 2 = ___, 366 : 3 = ___, 848 : 4 = ___. 

     -procvičuj písemné sčítání odčítání: MINUTOVKA str. 21 cv. 41 – první DVA řádky

ČJ – Zopakuj si řadu VS po L – ústně, poté na školákově: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/rada/cviceniL1.htm 

      -do sešitu ČJ – Š napiš z vyjmenovaných slov po L: 5 podstatných jmen, 5 sloves, 1 přídavné jméno

      – také si zopakuj slova : nadřazená, podřazená, souznačná, jednoznačná, mnohoznačná, protikladná, nadřazená, podřazená (pokud si nepamatuješ, najdeš v uč. str. 4, 6, 9 růžový rámeček, přečti si jej. K tomuto úkolu ti posílám na mail krátkou prezentaci. Vrátíme se k tomu na zítřejší VK. 

AJ – Procvičuj počítání od 1-20. https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/numbers-1-10 https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/numbers-11-20 

https://www.youtube.com/watch?v=By2hmo323xM&t=31s

– sešit, nová strana! Napiš dnešní datum “9th November”, velký barevný nadpis NUMBERS a napiš do 1. sloupce čísla pod sebe od 0-10 a do 2. sloupce čísla 11-20 + k číslům napiš jejich anglický název např. 1 – one, 2 – two…, nalezneš je v PS str. 80.

VL-D – videokonference

           – uč. str. 12 – ústně si všechno zopakuj! Na další hodině se ti to bude hodit. 🙂 

HV – Zazpívej si nějakou lidovou písničku pro radost. Pokud si vzpomeneš, napiš mi, jaká to byla. 🙂 

  Dobrovolná listopadová výzva 🙂 KLIK ZDE: LISTOPADOVÁ VÝZVA – 4.B

6.11. Distanční výuka č. 13

ČJ – videokonference

      -uč. str. 27 cv. 9 do ČJ-Š, vždy u slova odtrhni předponu a přidej jinou (najdeš je v zadání). Do sešitu napiš pouze slova, nemusíš je užívat ve větách. 🙂 (Pokud si nevíš rady, mrkni na tabulku v uč. str. 26.)

      –DOBROVOLNÝ DÚ NA VÍKEND – Stáhni si osmisměrku, vytiskni, splň a pošli mi ji. 🙂 Odměnou bude benzín do naší celoroční hry. KLIK ZDE: Dobrovolný DÚ – ČJ, 6.11.

M – videokonference

-vytvořila jsem pro vás matematické kolo štěstí 🙂 https://wordwall.net/resource/6385991/kolo-štěst%C3%AD-matematika-p%C3%ADs-násoben%C3%AD Vytoč si 7 příkladů a vypočítej je do M-D. 

AJ  – PS str. 5 cv. 6   Zadání v ČJ: NAPIŠ INSTRUKCE. Pozor, objevují se příkazy i zákazy! Zopakuj si, jak se tvoří zákaz (zápis máme v sešitu).

-zopakuj si učivo ze třetí třídy – číslovky: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/3-trida/at-school/choice/exercises.html 

-napočítej anglicky do 20, pokud si nepamatuješ, vkládám zde video a počítej s videem: https://www.youtube.com/watch?v=By2hmo323xM 

Všem dětem i rodičům přeji krásný víkend. 🙂 AF

Dobrovolná listopadová výzva 🙂 KLIK ZDE: LISTOPADOVÁ VÝZVA – 4.B

5.11. Distanční výuka č. 12

VL-Z – videokonference

           – vypracuj referát na čtvrtek 12.11. 2020 (povíme si na VK), zadání a ukázka referátu – KLIK ZDE: DÚ – referát Zeměpis

           -trénuj na příští týden: https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/nase-vlast-ceska-republika/prirazovani-krajskych-mest/prirazovani.html 

M – videokonference

     -online procvičování písemného násobení: https://skolakov.eu/matematika/4-trida//pisemne-nasobeni-jednocifernym-cinitelem/martanska-hlidka/priklady1.htm Příklady z první stránky spočítej také do M-Š.

ČJ – online procvičování – https://www.umimecesky.cz/strilecka-vyjmenovana-slova-po-b?source=explicitKC# POZOR! Střílíš na všechna vyjmenovaná i příbuzná slova! 🙂 Pošli mi tvůj výsledek!

      -uč. str. 27 cv. 11 (Slova vybíráš z nabídky slov pod textem!) 4 řádky do ČJ-Š, číslovkou urči slovní druhy u všech slov

       -DÚ – křížovka zadaná v GOOGLE CLASSROOM. Nezapomeň – až křížovku vyplníš, klikni na ODEVZDAT! 🙂 Komu to nejde, dávám postup. 

ČT – čítanka str. 80 – 82 – Sláva Sámovi + přečti si, kdo to byl Sámo: https://i.pinimg.com/originals/c6/fd/76/c6fd76224ed5035353e5d38003010b6d.jpg

Bude se nám to v pondělí určitě hodit ve Vl-D! 🙂 

Dobrovolná listopadová výzva 🙂 KLIK ZDE: LISTOPADOVÁ VÝZVA – 4.B

4.11. Distanční výuka č. 11

Pardon, dnešní den se mi podařilo smazat. 🙁

AJ – https://learningapps.org/display?v=pu2irs06n20 

PŘ – https://www.youtube.com/watch?v=PytWNmoudaI 

       -uč. str. 12 – obrázek pampelišky u nadpisu – FOTOSYNTÉZA překesli do sešitu. Nezapomeň také napsat datum + barevný nadpis – FOTOSYNTÉZA. 🙂

Dobrovolná listopadová výzva 🙂 KLIK ZDE: LISTOPADOVÁ VÝZVA – 4.B

3.11. Distanční výuka č. 10

M – videokonference

     -opakuj násobení mimo obor malé násobilky: http://skolicka6.sweb.cz/PETIMINUTOVKY/CVICENI2.htm 

ČJ – videokonference

       -zopakuj si předložky/předpony https://learningapps.org/watch?v=pnjwxb1k320&fbclid=IwAR3p3rimv_40zQjFO_OW25XfRPtc_6lWutv-xYcmapVxYx69e-28f0WjUWg 

INF- Učivo informatiky probíráme skoro každý den, snaž se tedy online úkoly, úkoly v classroomu plnit bez pomoci rodičů. 🙂  Pokud máš s něčím problém, umíš také napsat e-mail, využij toho, nenechávej to na mamince. 🙂 

TV – Zacvič si zumbu pro dobrou náladu: https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w 

ČT – Příběh o dušičkách (můžeš si text vytisknout, či číst z PC/tabletu), text si pečlivě přečti a úkoly pod textem splň do sešitu čtení. KLIK ZDE:Dušičky – čtení

Dobrovolná listopadová výzva 🙂 KLIK ZDE: LISTOPADOVÁ VÝZVA – 4.B

2.11. Distanční výuka č. 9

M – videokonference

Vl-D – videokonference

AJ – uč. str. 7 cv. 5a – poslech – https://elt.oup.com/student/project/level1/unit01/audio?cc=cz&selLanguage=cs Klikni na Page 7, Exercise 5a and 5b. Pečlivě si všechny pokyny poslechni! 

     -pokyny (uč. str. 7cv. 5a) 11-15 zapiš do sešitu + ČJ překlad (ČJ překlad nalezneš v PS str. 80)

     – pokyny procvičuj – čtení + psaní

ČJ – zopakuj si řadu VS po B – https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/rada/cviceniB1.htm 

      -uč. str. 25 cv.2 celé ústně, v úterý si napíšeme společně online DI z tohoto cvičení. ZDE KONTROLA, KLIK ZDE: KONTROLA – uč. str.25cv.2

      – Do sešitu ČJ-Š napiš rozdíly zadaných slov, která stejně znějí, ale liší se významem a také je jinak píšeme. Např. BÝTBÍT  a) Chci být zdravý. b) Nesmíš nikoho bít! Slovům můžeš změnit také tvar, např. a) Děti byly u moře. b) Táta bije kladívkem do hřebíku. 

[NABÝT] x [NABÍT]       [PŘIBÝT] x [PŘIBÍT]      [ODBÝT] x [ODBÍT]        [BYDLO] x [BIDLO]

Děkuji všem, kteří se zapojili do dobrovolného podzimního binga.embarassed Zde vkládám dobrovolnou listopadovou výzvu, stačí vytisknout a úkol, který splníš – škrtnout. Schovej si výzvu do libovolného sešitu, abych ji po návratu do školy mohla patřičně odměnit. embarassed KLIK ZDE: LISTOPADOVÁ VÝZVA – 4.B

Podzimní prázdniny:

ČJ – vyjmenovaná slova po B – zaslala jsem ti kvíz na e-mail, vyplň a odešli do pátku 30.10. 2020.

M – procvičování násobení, dělení – zaslala jsem ti kvíz na e-mail, spočítej příklady do M-Š, vyplň kvíz a odešli do pátku 30.10. 2020.

Čti svou libovolnou knihu a užij si prázdniny! :-)

Dobrovolné online procvičování učiva: 

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-b-2-uroven/6359

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/pravopisna-cviceni/diktaty-B1.htm 

https://www.pravopisne.cz/2016/09/vyjmenovana-slova-po-b-prvni-stupen-3-14/

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/pocitani-v-oblacich/priklady1.htm

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/hrave-nasobeni/cviceni1.htm

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/pocitani-s-kacatky/priklady1.htm

23.10. Distanční výuka č. 8

ČJ – videokonference

M – videokonference

AJSLOVNÍČKY: Na novou stranu napiš barevně nadpis přes 2 řádky: INSTRUCTIONS + přepiš všech 10 instrukcí dle učebnice str.7 + ČJ překlad. Snaž se dodržovat kolonky ve slovníčku. 🙂 

DENNÍ DOBROVOLNÝ DÚ – BINGO 🙂 STÁHNI ZDE:PODZIMNÍ BINGO

22.10. Distanční výuka č. 7

M – DÚ viz. prezentace – KLIK ZDE: PREZENTACE – M

ČJ – Zopakuj si vyjmenovaná slova po B!

      – https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/slovni-spojeni/cviceni6A.htm Vyfoť mi, prosím, tvůj výsledek na WhatsApp. 

      -uč. str. 26 cv. 5a) celé ústně, 3 řádky do ČJ-Š končíš “nový b_t”.

      -Na páteční videokonferenci si vyrob kartičku jakou máme ve škole. Malá do ruky – jedna strana Y druhá I. Pozor, zvýrazni I/Y, ať to dobře na kameře vidím, zahrajeme si hru. 🙂

ČT – Čti libovolnou knihu, kterou máš rád/a.

VL-Z– Procvičuj kraje a krajská města: https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/nase-vlast-ceska-republika/prirazovani-krajskych-mest/prirazovani.html 

          -Mrkni na 1. díl – KRAJ PRAHA: https://decko.ceskatelevize.cz/ceske-pexeso 

          -Pročti si uč. str. 7

DENNÍ DOBROVOLNÝ DÚ – BINGO 🙂 STÁHNI ZDE:PODZIMNÍ BINGO

20.10. Distanční výuka č. 5

M– Zapiš tyto příklady do M-Š a počítej. Pozor, dělitel roznásobuj krát 20. Příklady zkontrolujeme ve ST na videokonferenci. 

58:2=__ 147:7=__, 198:9=__, 140:5=__, 132:6=__, 75:3=__, 100:4=__, 120:5=__, 81:3=__, 175:7=__

    -uč. str. 15 cv. 98 (sl. úloha na procvičení dělení se zbytkem)

ČJ– DÚ v e-mailu, doplň I/Y

      -uč. str. 22 cv. 1 – první dvě věty opiš do ČJ-Š a urči číslicí slovní druhy

     -Rozhodni, zdali se jedná o PŘEDPONU (píšeme dohromady) např. bezmocný či PŘEDLOŽKU (píšeme zvlášť) např. bez maminky. Slova správně přepiš do ČJ-Š a vyfoť mi úkol na WhatsApp.:)

[BEZ]ZUBÝ, [POD]STOLEM, [OB]VAZ, [DO]ŠKOLY, [OD]BABIČKY, [DO]DĚLAT, [NA]KRESLÍ, [PŘED]MĚSTÍ, [PŘED]DOMEM

ČT – čítanka str. 15 – MALÍŘI, přečíst a do sešitu čtení vypiš všechny rýmy, např. mrak-frak, neopisuj celé věty, pouze daná slovíčka. 🙂 

DENNÍ DOBROVOLNÝ DÚ - BINGO :-) STÁHNI ZDE:PODZIMNÍ BINGO              
19.10. Distanční výuka č. 4

M– videokonference

ČJ – videokonference

AJ– Děkuji za zvládnutí pátečního DÚ v google classroom, kdo ještě neudělal – ať to napraví! 

     – Poslechni si opět všechny pokyny/instrukce: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit01/audio?cc=cz&selLanguage=cs klikni na Page 7, exercise 5a and 5b. Poslouchej, ale také opakuj, ve středu na VK se k pokynům dostaneme. 

     –Zápis do sešitu: Do sešitu doplň další pokyny (uč. str. 7 cv. 5a), měl bys mít 1.-5. pokyn, nyní doplň 6.-10. + český překlad.

VL-D – https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/keltove-na-nasem-uzemi/prezentace.html Pročti si prezentaci, kterou jsme dělali ve škole, zopakuj si všechny informace, které již víme. 

           -Zajímavost: https://www.youtube.com/watch?v=6-nEKioII8Y Kdo chce vědět, jak se Keltové oblékali, mrkne na tohle video. 

          – DÚ v mailu. Dej: VYPLNIT FORMULÁŘ -> VYPLŇ -> ODESLAT 🙂 A je to. 

HV – Zazpívej si písničku pro radost. 🙂

DENNÍ DOBROVOLNÝ DÚ - BINGO :-) STÁHNI ZDE:PODZIMNÍ BINGO              
16.10. Distanční výuka č. 3

M– videokonference

ČJ – videokonference

AJ– proveď zápis do sešitu, viz. ukázka mého KLIK: AJ-zápis, 16.10.2020

     -doplň vždy český překlad (překlad nalezneš v PS str. 80)

     – úkol zadaný v GOOGLE CLASSROOM, přišel ti e-mail s odkazem, dej ZAPSAT SE DO KURZU -> PRÁCE V KURZU -> OTEVŘÍT -> SPLŇ ÚKOL -> ODEVZDAT (Pokud neklikneš na odevzdat, úkol mi nepřijde, bude nesplněný!)

                embarassedKrásný víkend všem.
15.10. Distanční výuka č. 2

M– ústně procvičuj – násobky 60, 70, 80, 90

     -uč. str. 15 cv. 95 – (opakování dělení se zbytkem) 3 sloupce do M-Š

     -slovní úloha – uč. str. 15 cv. 96 – pozor, jde o slovní úlohu, kde využiješ dělení se zbytkem!

     -online cvičení, vyber si hned ten 1. odkaz! https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=44.+Násoben%C3%AD+mimo+rozsah+malé+násobilky&topic=01.+Násoben%C3%AD+do+100+-+level+1#selid  POZOR! Využij zde na výpočty – buď sešit M-Š či prázdný list a VYFOŤ mi na WhatsApp jak jsi dopadl/a!!! 

ČJ – uč. str. 22 cv. 7 – ústně celé, poté 3 řádky do ČJ-Š, modře podtrhni podstatná jména, zeleně – přídavná jména a červeně slovesa. Co ti nejde, zakroužkuj! Zaměříme se na problémy při páteční videokonferenci. 

       -ústně si zopakuj: rod ( S, Ž, M) , číslo (jedn., množ.), pád (1.-7.) u PODSTATNÝCH JMEN, online procvič pády: http://v.vasiljevicova.sweb.cz/KREMILEK/KREMILEK%20A%20VOCHOMURKA2.htm 

ČT – https://www.gramar.in/cs/category.php?category=por&grade=3#texty

       – Vyber si v odkazu text LEV A MYŠ  v kategorii BAJKY a splň krátké úkoly online. 

VL-Z – uč. str. 6 – prohlédni mapku krajů ČR, ústně zodpověz na úkoly 1., 2., 3. 

          -online hra, procvičování krajů: https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-cr-kraje-1-uroven?source=homepageOther 

           -stáhni si hádanku: přečti text a uhádni, o kterém kraj. městě se budeme učit příští hodinu VL-Z 🙂

             (pokud minulý týden chyběls – vytiskni slepou mapu ČR, vlep do sešitu a popiš kraje ČR-barevně vybarvi dle učebnice) 

          – KLIKNI ZDE: hádanka vl-z

Kdyby bylo potřeba, piš maily či na WhatsApp!:-) Prosím, některé děti si stále WhatsApp nezaložily, nemůžeme s nimi sdílet naši skupinku.

14.10. Distanční výuka č. 1

M– uč. str. 14 cv. 82 celé do M-Š (opakování, umíme dobře)

    -slovní úlohy: uč. str. 14 cv. 84, 85 do M-Š – pozor, měj výpočet i odpověď! 

    -Procvičování, znáš ze školy: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/zvykackovy-automat/pocitame.html 

ČJ – opakuj řady vyjm. slov

      -uč. str. 21 cv. 5, 3 řádky do ČJ-Š, podtrhni si ta slova, která ti dělala problém, zaměříme se na ně na videokonferenci. 🙂 

     -procvičování slov. druhů: https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php 

AJ – uč. str. 7 cv. 5a – pusť si poslechhttps://elt.oup.com/student/project/level1/unit01/audio?cc=cz&selLanguage=cs otevři cvičení – page 7 Exercise 5a and 5b.   :poslechni si prvních 5 pokynů: 1. Read. 2. Say “Good morning”. 3. Open you exercise book. 4. Listen. 5. Draw. Snaž se je správně vyslovit! 🙂

– Mrkni na prezentaci o houbách (opakování, již umíme): https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/houby/ucime-se/prezentace.htm do sešitu dokresli muchomůrku červenou – uč. str. 9 a popiš. 

Kdyby bylo potřeba, piš maily. 🙂 Založím nám slibovanou skupinku na WhatsApp a můžeme si psát i tam, to zvládneme, čtvrťáci! kiss

Domácí úkoly 13.10.2020:

M-sloupec

ČT – číst čítanka Cirkus str. 7-9

!!!!JINÉ: Poslat mi na MAIL své tel. číslo! Nezapomeň! 

            Stáhni si do telefonu aplikaci WhatsApp

Domácí úkoly pro nemocné děti 13.10.2020:

M-2 sloupečky – trénuj, počítej

ČJ – zopakuj všech 7 pádů, do ČJ-Š vyskloňuj slovo TUŽKA

      – rozděl si stránku v ČJ-Š na 2 sloupce: tato uvedená slova roztřiď – první sloupec budou slova s předponami OB a V, např. objet, vjem, vjezd (píšeme JE) a druhý sloupec budou slova, kde je E ukryto v KOŘENU slova, např. oběd, oběť, oběh (píšeme Ě).

slova: obědval, vědec, objem, vjem, vjede, věta, věštkyně, objetí, bědoval, vědní, vjezd

ČT – číst čítanka Cirkus str. 7-9

      -vypiš všechna vlastní jména v příběhu a seřaď do sešitu ČT dle abecedy

 

!!!!JINÉ: Poslat mi na MAIL své tel. číslo! Nezapomeň! 

            Stáhni si do telefonu aplikaci WhatsApp

13. 10. 2020

Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1022 se omezuje od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 provoz základních škol, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v ZŠ. V provozu nebude ani školní družina. Žáci jsou povinni se od 14. října do 23. října vzdělávat distančním způsobem.  Od 26. října do 30. října 2020 jsou podzimní prázdniny, kdy nebude probíhat distanční výuka.

Domácí úkoly 12.10.2020:

M– MIN. str. 10 cv. 20a) druhý sloupec

AJ – PS str. 4 cv. 4 

Domácí úkoly pro nemocné děti 12.10.2020:

M– rozcvička na násobky viz. https://www.youtube.com/watch?v=ate0_dCb2x0 nauč se.

-opakuj dělení  : https://www.umimematiku.cz/pocitani-deleni-jednociferne-2-uroven/405

-opakuj dělení se zbytkem: https://www.umimematiku.cz/pocitani-deleni-zbytek-1-uroven/2385

– zapiš do M-Š příklad: 28:2__, 39:3=__, 65:5=__ 52:4=__ (snaž se sám přijít na to, jak tento typ příkladu vypočítáš, napovím, roznásob dělitele *10 a rozděl si dělenec na vidličky). např. 28:2=__ 28 rozložím na 20 a 8, 39:3=__rozložím na 30 a 9. 48:4=__ rozložím na 40 a 8.

ČJ – zapiš do ČJ-Š předložky OD/POD/BEZ a vymysli ke každé předložce vhodná POJ (alespoň 5) např. OD – MAMINKY.

uč. str. 19 cv. 6 – přepiš do ČJ-Š (nekresli tabulku) stačí slova pod sebe a podtrhni: modře – předpona, červeně – kořen, zeleně-přípona. 

AJ – zopakuj všech 20 slovíček, dokonči PS str. 4 celou.

VL-D: video na youtube – Dějiny udatného národa – Keltové – podívej se, uč. str. 8 – přečti

Domácí úkoly 9.10.2020:

Udělej ve všech sešitech opravy! 

DÚ: Přes víkend nabrat síly na příští týden! 🙂 

Domácí úkoly pro nemocné děti 9.10.2020:

Poslala jsem po sourozencích / dětech. 🙂

Domácí úkoly 7.10.2020:

M – uč. str. 11 cv. 60 (1.-3. sloupec) do M-D

AJ – uč. str. 6 cv. 2a (16.-20. slovíčko) do slovníčku + ČJ překlad – v pátek bude test ze slovíček 1 – 15!

Domácí úkoly pro nemocné děti 7.10.2020:

Zaslala jsem na mail, nešly mi webové stránky. 🙂 

Domácí úkoly 6.10.2020:

 M – uč. str. 11 cv. 68, 69, 70 do M-D

ČJ – pozor, zítra bude DI (sloupeček v ČJ-D)

– oprav ČJ-D

Domácí úkoly pro nemocné děti 6.10.2020:

M – opakuj násobky 6, 7, 8, 9!!!

– zapiš tyto příklady do M-Š a počítej (dělení se zb.) 17:2=_, 67:8=_, 93:10=_, 24:7=_, 21:4=_, 74:8=_ – ve škole si napíšeš krátký testík!

– napiš do M-Š všechna lichá čísla od 0 – 30.

– seřaď tyto pojmy od nejmenšího po největší a zapiš do M-Š – den, sekunda, minuta, týden, rok, měsíc, hodina

– uč. str. 11 cv. 68, 69, 70 do M-D

ČJ – zopakuj si všechna VS https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

ČT – čti libovolnou knihu

Domácí úkoly 5.10.2020:

ČJ – 2. sloupeček – doplň I/Y – přepiš do ČJ – D

      – 1. sloupeček ZKONTROLUJ! ( ve ST bude DI)

ČT – přines knížku, kterou již máš přečtenou!

Domácí úkoly pro nemocné děti 5.10.2020:

Poslala jsem po dětech. 🙂 

Domácí úkoly 2.10.2020:

M- minutovky cv. 22 / 1.řádek, cv. 24 a

AJ – PS str. 4 cv. 1

VL-D – pozor na pondělí 5.10. máš splnit prac. list!

Domácí úkoly pro nemocné děti 2.10.2020:

AJ – slovíčka 1.-15. v uč. str. 6 cv. 2a – nauč se je číst, psát.

-PS str. 4 cv. 1

M – zopakuj si, co je to přímka, úsečka, polopřímka, body a jak vše značíme!

– Do sešitu geometrie narýsuj: 4 libovolné kružnice, úsečky /KL/=5 cm, /AB/=7 cm, /OP/=40mm

-opakuj příklady typu: 70.3=, 10.6=, 13.5=, 100.12=, po nemoci bude testík na tento typ příkladů.

ČJ – do ČJ-Š napiš kořen: LES a k němu vymysli různá slova příbuzná za pomocí předpon a přípon, kořen vždy podtrhni červeně, předponu modře, příponu zeleně. (např. lesák, prales)

– do ČJ-Š vyskloňuj slovo ŠKOLA (1.p škola, 2.p. školy….), vyčasuj slovo BĚŽET v přít. čase (já: běžím, ty: běžíš . . . . )

-určuj online slovní druhy: https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

Domácí úkoly 1.10.2020:

M- uč. str. 12 cv. 67 – celé do M-D (bez zkoušek)

    -zítra bude GEOMETRIE – přines si s sebou: sešit, pravítka, kružítko, tužku!

AJ – zítra bude test na slovíčka, nezapomeň!

Domácí úkoly pro nemocné děti 1.10.2020:

Poslala jsem po dětech. 🙂

Domácí úkoly 30.9.2020:

AJ – uč. str. 6 cv. 2a : 11.-15. slovíčko do slovníčku + ČJ překlad 

      – PÁ: bude test!

Domácí úkoly pro nemocné děti 30.9.2020:

Poslala jsem po sourozencích. 🙂 

Domácí úkoly 29.9.2020:

ČJ    – uč. str. 14 cv. 4 – 3 řádky do ČJ-D – pozor, zítra bude DI z tohoto cvičení!

Domácí úkoly pro nemocné děti 29.9.2020:

M – zapiš příklady do M-Š a spočítej. 17*4=___, 18*9=___, 7*15=___, 5*12=___, 13*8=___, 6*11=___

     -urči poloviny těchto čísel a zapiš do M-Š: 30, 22, 40, 90, 120, 160, 180, 230, 300.

     -uč. str. 8 cv. 43 do M-Š

     -minutovky: dodělej celou str. 1

ČJ – zopakuj všechny slovní druhy

     – do ČJ-Š zapiš tyto věty a urči SD: Maminka nakoupila čerstvé pečivo. Včera bylo hezky. Ať zítra neprší.  

    – do ČJ-Š vymysli alespoň 10 příslovcí (jak, kdy, kde).

    – uč. str. 14 cv. 4, 3 řádky do ČJ-D – pozor, zítra bude DI!

ČT – čti svou knihu

Domácí úkoly 25.9.2020:

M- sloupeček násobení

AJ- slovíčka ( nová slovíčka, která máme v sešitu – přepiš do slovníčku.)

Všem dětem i rodičům přeji krásný, prodloužený víkend. 🙂

Domácí úkoly pro nemocné děti 25.9.2020:

Poslala jsem po dětech. 🙂

Domácí úkoly 24.9.2020:

ČJ – uč. str. 14 cv. 3b) 1.-4. věta do ČJ-D a urči u všech slov slovní druh číslicí.

Domácí úkoly pro nemocné děti 24.9.2020:

ČJ- Opakuj slovní druhy – https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php vyzkoušej si toto cvičení!

-uč.str. 14 cv. 3b) 1.-4. věta do ČJ-D a urči u všech slov slovní druh číslicí.

M- Opakuj všechny násobky! https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni-6-7-8-9/priklady.html vyzkoušej! 

– zapiš do M-Š příklady pod sebe:  13*5=______ 16*8=_______ 5*21=________ 7*14=________, zkus najít způsob, jak tento příklad vyřešit! Napovím, že vždy si vidličkou rozdělíš čísla, např. 13 rozdělíš na 10 a 3, 17 rozdělíš na 10 a 7! Bude to tedy 13*5= 50+15=65.

ČT- viz. odkaz, přečti a zkus vyplnit online, pokud nejde, nevadí, zašlu zítra vytištěné. https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5f6c70f60240c 

VL-Z – opakuj si v učebnici na str. 4 a 5.

Domácí úkoly 23.9.2020:

AJ – uč. str. 6 cv. 2a, zapiš 5 slovíček od 1-5 do slovníčku. Na tato slovíčka bude TEST!

Domácí úkoly pro nemocné děti 23.9.2020:

ČJ – uč. str. 14 cv. b – celé ústně

      -uč. str. 13 cv. 1/ první dvě věty do ČJ-Š (pokud nemáš, tak do ČJ-D) a urči číslem slovní druhy nad každé slovo. 

      -opakuj slovní druhy

AJ- do sešitu napiš nadpis přes 2 řádky – IN THE CLASSROOM a doplň text: 

Členy: 

a – píšeme před souhláskou, např. a cat

an- píšeme před samohláskou, např. an orange

+ slovíčka pod sebe 1. a board – tabule 2. a picture – obrázek 3. a house – dům 4. a man – muž 5. a woman – žena

M – opakuj: činitel * činitel = součin, dělenec:dělitel=podíl, menšenec-menšitel=rozdíl, sčítanec+sčítanec=součet

    -opakuj převody jednotek na kartičkách, až budeš ve škole, napíšeš si testík!

Př – do sešitu nadpis: EKOSYSTÉM a namaluj si jakéhokoliv živočicha, který žije v rybníce/okolí rybníku 

Domácí úkoly 22.9.2020:

M- sloupeček

Domácí úkoly pro nemocné děti 22.9.2020:

Poslala jsem po dětech.:-)

Domácí úkoly 21.9.2020:

ČJ – str. 12 cv. 3/ 7 vět do ČJ-D

ČT– přinést knihu, kterou čteš/četls

AJna středu 23.9. PS str. 3 cv. 4

VL-D – prac.list, pracuj s učebnicí! Na pondělí 5.10.

Milé děti, užijte si slunečný víkend.embarassed AF

Domácí úkoly pro nemocné děti 21.9.2020:

Poslala jsem po dětech.:-)

Domácí úkoly 18.9.2020:

M– sloupec převodů jednotek

Milé děti, užijte si slunečný víkend.embarassed AF

Domácí úkoly pro nemocné děti 18.9.2020:

ČJ – ústně opakuj: vyjmenovaná slova, tvrdé/měkké souhl., slovní druhy + čísla SD

M- Zopakuj si: dělenec: dělitel=podíl, činitel*činitel= součin

-ústně opakuj převody jednotek, skládej rozstříhané kartičky k sobě

-minutovky str. 17 cv. 33 celé

-zkus si procvičit: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-delky/prevody-jednotek-delky/priklady1h.htm 

AJ – zopakuj si slovíčka ze slovníčku – všech 10 pozdravů, nauč se je správně psát! Děti již psaly test, také si jej napíšete.

Domácí úkoly 17.9.2020:

ČJ- uč. str. 12 cv. 3 – poslední 3 řádky do ČJ-D

      – oprav si ČJ-Š ( Pozor! Na toto cvičení + DÚ bude DI)

M– minutovka str. 33 cv. 17, první 2 řádky

Domácí úkoly pro nemocné děti 17.9.2020:

Poslala jsem po dětech. 🙂

Domácí úkoly 16.9.2020:

AJ- 5 posledních slovíček z uč. str. 5, cv. 5A přepiš do slovníčku + české překlady všech. (někteří už mají)

– V pátek si napíšeme z těchto 10 slovíček malý testík, trénuj psaní, pozor na: Goodbye, See you, Hello atd.

 Domácí úkoly pro nemocné děti 16.9.2020:

Poslala jsem po dětech. 🙂

Domácí úkoly 15.9.2020:

ČT– Do sešitu namaluj obrázek lichožrouta. 

ČJ– Zopakuj si slova nadřazená/podřazená/souřadná, lichotná/hanlivá, souznačná/mnohoznačná, protikladná. 

Domácí úkoly pro nemocné děti 15.9.2020:

Poslala jsem po dětech. 🙂 

Domácí úkoly 14.9.2020:

ČJ – Dokonči cvičení v ČJ-Š

AJ – napiš všechna slovíčka ze str. 5 do slovníčku, bez českého překladu!

Domácí úkoly pro nemocné děti 14.9.2020:

ČJ opakuj vyjmenovaná slova, slova protikladná/souznačná/mnohoznačná

uč. str.8 – přečti text, urči v textu slova lichotná/hanlivá/bez cit. zabarvení

uč. str. 8 cv. 2 do ČJ-Š

M – opakuj násobky 6, 7 , 8 , 9

– uč. str. 6 zelený rámeček dole do M-Š

-uč. str. 5 cv. 19 do M-Š

AJ – zopakuj všechna slovíčka, nauč se je správně psát! Slovíčka z uč. str. 5, cv. 5A zapiš do slovníčku. 

VL-D– přečíst str. 5

 

 

Domácí úkoly 11.9.2020:

M – uč. str. 7 cv. 29 / prvních pět příkladů do M-D (Pouze sečíst, zaokrouhlovat nemusíš.) 🙂 

uč. str. 7 cv. 34 / prvních pět příkladů do M-D (Pouze odečíst, zaokrouhlovat nemusíš.) 

AJ – doplň český překlad k novým slovíčkům (většina dětí stihla ve škole)

Domácí úkoly pro nemocné děti 11.9.2020:

ČJ opakuj vyjmenovaná slova, slova protikladná/souznačná/mnohoznačná

uč. str. 6 cv. 8 ústně

M – opakuj násobky 6, 7 , 8 , 9

– uč. str. 7 cv. 29, 34 celé do M-D

AJ – PS str. 2 cv. 1

-do sešitu zapiš nová slovíčka: Goodbye. Bye. See you later. See you. Good night. + český překlad

 

 

Domácí úkoly 10.9.2020:

ČJ – uč. str. 6 cv. 9 / dva poslední řádky do ČJ – D

M – sloupeček příkladů 

Domácí úkoly pro nemocné děti 10.9.2020:

ČJ – opakuj vyjmenovaná slova, slova protikladná/souznačná/mnohoznačná

         uč. str. 6 cv. 9 – tři řádky ústně, poslední dva do ČJ-D

         uč. str. 5 cv. 4 ústně

M – opakuj násobky 6, 7 , 8 , 9

     – uč. str. 5 cv. 20 na folii

 

 

Adresa školy

Základní škola T. G. Masaryka Čejkovice, okres Hodonín, příspěvková organizace
Školní 800
696 15 Čejkovice

kontakty

518 362 503, 606 629 364
zs.tgm@centrum.cz
info@zstgmcejkovice.cz
jidelna@zstgmcejkovice.cz
www.zstgmcejkovice.cz
Datová schránka ID: 22cpep7

Uživatelské jméno: 
Heslo: 
< 2020 >
Březen 23 - Březen 29
 • 23
  Žádné události
 • 24
  Žádné události
 • 25
  Žádné události
 • 26
  Žádné události
 • 27
  Žádné události
 • 28
  Žádné události
 • 29
  Žádné události

Adresa školy

Základní škola T. G. Masaryka Čejkovice, okres Hodonín, příspěvková organizace
Školní 800
696 15 Čejkovice

kontakty

518 362 503, 606 629 364
zs.tgm@centrum.cz
info@zstgmcejkovice.cz
jidelna@zstgmcejkovice.cz
www.zstgmcejkovice.cz
Datová schránka ID: 22cpep7

Uživatelské jméno: 
Heslo: 
< 2020 >
Březen 23 - Březen 29
 • 23
  Žádné události
 • 24
  Žádné události
 • 25
  Žádné události
 • 26
  Žádné události
 • 27
  Žádné události
 • 28
  Žádné události
 • 29
  Žádné události