5.A třída

                                                 Vážení rodiče, milí žáci.

   

  Vítám všechny na stránce V. A třídy. Můžete zde najít domácí úkoly, akce školy a informace ze života třídy.

  Mgr. Petra Hájková

  třídní učitelka V. A

   

   

   

   

             PLÁNOVANÉ AKCE

  •      30. 5. třídnická hodina
  •      30. 5. FOCENÍ TŘÍD
  •     16. 6. školní výlet

     18. 5. domácí úkoly pro chybějící

        M:

  OPAKOVÁNÍ: násobení desetinných čísel 10 a 100

  • Vypočítej sloupce na násobení a dělení 10 a 100 – posíláme lístek
  • M str. 31 cv. 1 do sešitu

  NOVÉ UČIVO: násobení desetinných číslem jednociferným činitelem

   

   

  ČJ:

  Opakování :

   

     17. 5. domácí úkoly pro chybějící

        M:

  OPAKOVÁNÍ: násobení desetinných čísel 10 a 100

  • Vypočítej lístek převodů mm na cm a hl na l – posíláme
  • Vypočítej sloupce na násobení a dělení 10 a 100 – posíláme lístek
  • M str. 31 cv. 1 – vypočítej do sešitu

  NOVÉ UČIVO: násobení desetinných číslem jednociferným činitelem 

  • Pročti růžový rámeček na str. 32
  • podle vzoru a růžového rámečku spočítej do sešitu cv. 2 na str. 32

   

   

  ČJ:

  Opakování :

  NOVÉ UČIVO: skloňování zájmena naše

  • učebnice Čj str. 108 pročti oranžový a modý rámeček
  • pomocí těchto rad splň cv. 4 na str. 108 – celé ústně, libovolné 4 věty napiš
  • procvičuj i/y – str. 109 cv. 2 – napiš 1. a 2. řádek

     16. 5. domácí úkoly pro chybějící

        M:

  OPAKOVÁNÍ: násobení desetinných čísel 10 a 100

  • Vypočítej slovní úkol
  • Můj krok měří 0,70 m. Kolik metrů ujdu, když udělám 100 kroků?
   Kolik metrů chybí do jednoho km?
  • M str. 25 cv. 1 – do sešitu

  NOVÉ UČIVO: dělení desetinných čísel 10 a 100

  • Pročti červenou větu v učebnici na str. 29 cv. 1 a na str. 30 cv. 2
  • Posíláme lístek  – vypočítej pomocí těchto červených vět
  • M str. 29 cv. 2 – do sešitu

   

   

  ČJ:

  Opakování :

  NOVÉ UČIVO: skloňování zájmen MŮJ   TVŮJ   SVŮJ

  můj svetr (3.pád) tvůj kocour ( 4. pád) svůj kabát  (2. pád)
  moje knížka (6. pád) tvoje kamarádka (7. pád) svoje pastelka (3. pád)
  moje štěně (2. pád) tvoje místo ( 2. pád) svoje kotě (6. pád)
  moje svetry ( 4. pád) tvoji kocouři ( 3. pád) svoje kabáty (7. pád)

  moje knížky (7. pád)

   

  tvoje kamarádky (6. pád) svoje pastelky 4. pád)
  moje štěňata (3. pád) tvoje místa (6. pád) svoje koťata ( 2. pád)

  TVOŘ ÚSTNĚ SPRÁVNÉ TVARY – rada je v učebnici na str. 107 – oranžová tabulka

     13. 5. domácí úkoly pro chybějící

        M – G: 

  Procvičuj rýsování: 

  1. Narýsuj úsečky /AB/= 8 cm, /CD/= 4 cm.

  Narýsuj grafický součet obou úseček.

   

  1. Narýsuj trojúhelník OPR, kde o= 7cm, r= 5cm, p= 4cm.

   

  1. Narýsuj přímku p, vyznač bod O, který neleží na přímce p.

  Narýsuj přímku r procházející bodem O, která je rovnoběžná s přímkou p.

  Všechno správně pojmenuj.

   

  1. Narýsuj přímku a, vyznač bod Z, který neleží na přímce a.

  Narýsuj přímku k procházející bodem Z, která je kolmá k přímce a.

  Všechno správně pojmenuj.

  5. Narýsuj obdélník KLMN, |KL| = 7cm, |KM|= 3cm

   

  ČJ – dokončovali jsme výrobek z keramiky

  VL-Z: Na stránkách 5.B. 🙂 

     12. 5. domácí úkoly pro chybějící

        M: 

  Procvičuj NÁSOBENÍ DESETINNÉHO ČÍSLA 10 a 100

  • M str. 26 cv. 1 do sešitu
  • M str. 25 cv. 6 do sešitu

  Procvičuj písemné dělení, do sešitu vypočítej 42 516 : 62

  ČJ

  Opakujeme učivo:

     11. 5. domácí úkoly pro chybějící

        M: 

  Procvičuj NÁSOBENÍ DESETINNÉHO ČÍSLA 10 

  • M str. 24 cv. 7,8 do sešitu

  Nové učivo: násobení desetinných čísel 100

  • Pozoruj cv.2 na str. 25, důkladně pročti a zapamatuj si červenou větu pod úkolem
  • Podle této věty vypočítej do sešitu cv. 3,5 str. 24

  Opakuj zlomky:

  • vypočítej do sešitu cv. 8 na str. 25

  ČJ

  • Procvičuj zájmeno mě – mně https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/zajmena2.htm – celé splň, jeden libovolný sloupec napiš do sešitu
  • procvičuj i/y  – zdůvodňuj, piš do sešitu
  • krokodýl­__  v pralese u ježibab­­___
   na větv­­­___ nos___   dlouhé vlas_
   v plav__ch vlasech ryz__   zlato
   se včel__m___   samečky v__sel hodně mrkve
   b__telná vrata nic tam nev___s__

   m__s na moři

    

   v__v__klal___    sloupky
   národy se usm__řil_ lékaři a sestry byl__ v pohotovosti
   m__l__   se obal__  si knihu

   

     10. 5. domácí úkoly pro chybějící

        M: 

  Procvičuj desetinná čísla:

  • M str. 23 cv. 1,2,3 do sešitu

  Nové učivo: násobení desetinných čísel 10

  • Pozoruj cv. 1 na str. 24, důkladně pročti a zapamatuj si červenou větu pod úkolem
  • Podle této věty vypočítej do sešitu cv. 2,4

  ČJ

  VL-D: Na stránkách 5.B. 🙂

     9. 5. domácí úkoly pro chybějící

        M: 

  Procvičujeme učivo:

  • Zapiš jednotky délky desetinným číslem – posíláme lístek
  • Písemné dělení M str. 8 cv.9 – do sešitu 1,2,3 příklad
  • Zlomky: M str. 12 cv. 2 do sešitu
  • ústně zopakuj – porovnávání, sčítání a odčítání – str. 15  cv. 4, str. 17 cv. 4, str. 17 cv. 7,8

  ČJ

  • Zájmeno ono str. 104 a zájmena my, vy oni – pročti a použij u dalšího cvičení 
  • Doplň za podstatné jméno vhodné zájmeno – využij uč. str. 104 – 105, opiš do sešitu, urči číslicí slovní druhy

    1. Podej dítěti ………………….. hračku, spadla na zem.

    2. Rodiče ……………………. o tom nevědí.

    3. Běž s kamarádem ………………………… na hřiště.

    4. S dětmi …………………………. o tom nemluv.

    5. Dej naší třídě …………………………….pozvánky.

    6. Viděl dívky ………………………., jak přechází most.

  • procvičuj https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/koncovky-podstatnych-jmen/pravopisny-trenazer-rod-stredni-zensky-muzsky/cviceni.html 

   

     6. 5. domácí úkoly pro chybějící

        M: 

  Procvičujeme učivo:

  • Jednotky obsahu: M str. 27 cv. 2,3
  • Obvod obdélníku – spočítej obvod obdélníku a= 26m b= 37m, 
  • obvod čtverce: obvod čtverce je 44 m, vypočítej jeho stranu, pak dopočítej obsah
  • Trojúhelník: narýsuj trojúhelník TUV, v= 42mm, t = 38mm, u= 45mm, vypočítej jeho obvod

  ČJ

  • Zájmeno ona, on – str. 104 dole pročti jeho skloňování
  • podtržená slova nahraď vhodným tvarem zájmena on – ona (vzor dej Janě pero – dej pero)
  • dej Janě pero běž s Filipem k tabuli
   běž ven bez psa vrabec sedí na stromě
   o ježkovi jsem četla vidím kočku na střeše
   komár vlétl oknem  nedávej kosovi drobky z rohlíku
   v hrnečku je voda na židli leží svetr
  • dopiš lístek ze včerejška

  VL-Z: Na stránkách 5.B. 🙂

          5. 5. domácí úkoly pro chybějící

        M: 

  Procvičujeme učivo:

  • Aritmetický průměr: M str. 8 cv. 6
  • porovnávání zlomků str. 14 cv. 7, a,b, str. 15 cv. 4 – vše do sešitu

  ČJ

  • Procvičuj zájmeno já a jeho tvary – doplňu správné tvary do vět a ty piš do sešitu
  •  Půjč……………………….., prosím tužku.

   Vidíš …………………… tady?

    …………………tady zítra nebudu.

    Půjdeš tam zítra se …………………..?

    Tento úkol se ………………………. netýká.

    O ………………. takto mluvit nebudeš!

    

   Dnes tam budete beze …………………………..

  • Sebou nebo s sebou – pročti v modrém rámečku str. 104
  • Podle tohoto rámečku splň cv. 6 str. 104 1,2,3,4 – piš do sešitu
  • Posíláme lístek na procvičování doplňování i/y v probraném učivu – posíláme lístek – polovinu dnes, polovinu zítra – PIŠ DO SEŠITU

   

          4. 5. domácí úkoly pro chybějící

        M: 

  Procvičujeme učivo:

  ČJ

  • Procvičuj zájmeno já a jeho tvary https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/zajmena2.htm 
  • Na toto učivo posíláme lístek – doplň
  • ČJ str. 104 cv. 4 piš do sešitu
  • Posíláme lístek na procvičování druhů zájmen – psali jsme na známky, ty si vše řádně procvič, napíšeme něco podobného po tvém návratu do školy

   

          4. 5. domácí úkoly pro chybějící

        M: 

  Procvičujeme učivo:

  ČJ

  • Procvičuj zájmeno já a jeho tvary https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/zajmena2.htm 
  • Na toto učivo posíláme lístek – doplň
  • ČJ str. 104 cv. 4 piš do sešitu
  • Posíláme lístek na procvičování druhů zájmen – psali jsme na známky, ty si vše řádně procvič, napíšeme něco podobného po tvém návratu do školy

   

          3. 5. domácí úkoly pro chybějící

        M: 

  Procvičujeme učivo:

  ČJ

  • Procvičuj druhy zájmen https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/zajmena1.htm 
  • Procvičujeme i/y v probraném učivu – posíláme lístek – přepiš do sešitu
  • ČJ str. 103 – skloňujeme zájmeno já – přečti v oranžovém rámečku, zapiš tvary do sešitu. Všímej si hlavně 2. a 4. pád píšeme mě, 3.a 6. pád píšeme mně
  • Posíláme lístek na tvary zájmena JÁ

  VL-D: zhlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=CHjv02nwAWc&t=6s

  – prohlédni prezentaci: https://slideplayer.cz/slide/3277568/

  – zápisek (zaslaný lístek), komu nepřišel, stáhni a vytiskni, doplň + nalep do sešitu VL-D:VL-D, zápisek 1. sv. válka

  – pročti uč. str. 36

  – ústně odpověz na otázky: 1. Co bylo záminkou pro rozpoutání války? 2. Kde zavraždili Ferdinanda d´Este? 3. Kdo komu vyhlásil válku jako první? 4. Jaká seskupení byla za 1. světové války? 5. Vyjmenuj pár zbraní za 1. sv. války. 6. Kdo v roce 1917 vstoupil do války? 7. Jak válka dopadla? Kdo prohrál?

          2. 5. domácí úkoly pro chybějící

        M: 

  Procvičujeme učivo:

   

  ČJ

           29. 4. domácí úkoly pro chybějící

        M: 

  PROCVIČUJEME GEOMETRII:

  • Obvody a obsahy: do sešitu zapiš všechny vzorečky pro výpočet obvodu a obsahu, napiš všechny jednotky délky a obsahu od nejmenší
  • Vypočítej stranu čtverce, když víš, že jeho obvod je 24 cm
  • Narýsuj:

  1. 

  Narýsuj přímku r, bod T, který na přímce r neleží. Narýsuj v bodě T rovnoběžku m s přímkou r.

  Všechno popiš.

  Narýsuj přímku o, bod R, který na přímce o neleží. V bodě R narýsuj přímku l, která je kolmá na přímku o.

  Všechno popiš. Vyznač pravý úhel.

  Narýsuj přímku l, na ní zvol bod J. V bodě J narýsuj kolmici s. Všechno popiš, vyznač pravý úhel.

  2. 

  Narýsuj rovnoramenný trojúhelník KLM.  Základna m na které stojí má délku 5,4cm. Ramena k,l mají délku 4,8cm.

  3.

  Narýsuj úsečku |KL| = 7 cm. Sestroj osu o úsečky KL.

  ČJ

  • Procvičuj druhy zájmen – dosaď do věty vhodné zájmeno a urči jeho druh
  • ……………………cvičení je opravdu těžké.
   …………………. z vás dvou tam nakonec půjde?
   ………………… o tom věděla.
   Četl knihu, …………………….. dostal k narozeninám.
   …………………… věci dám do pořádku.
   My jsme ……………….. na všem dohodli.
  • ČJ str. 102  do sešitu napiš nadpis    ZÁJMENA VZTAŽNÁ  a všechny je vypiš

  ČT: Čti str. 118 – 119

  VL-Z: Na stránkách 5.B. 🙂

           28. 4. domácí úkoly pro chybějící – (ne pro účastníky McDonald´s cupu)

        M: 

  POKRAČUJEME V PROCVIČOVÁNÍ UČIVA:

  • na tvůj e-mail zasílám prezentaci  – do sešitu opiš a připiš další 3 čísla jako pokračování 
  • M 3. díl str. 18 cv. 1a – 1. sloupec a 1.b – 1. sloupec písemně do sešitu
  • odčítání zlomků od 1 – Prohlídni cv. 6 na str. 17 – vypočítej do sešitu 
  • podle návodu ze cv. 6 vypočítej str. 17 cv. 8
  • porovnávání zlomků s 1 – posíláme lístek se vzorem

  ČJ: 

  • Procvičuj druhy zájmen – opiš zájmena do sešitu a urči jejich druh 
  • 1. moje

   1. kdo?

   1. jenž

   2. oni

   2. týž

   2. sám

   3. co

   3. tahle

   3. se

   4. naše

   4. který?

   4. kdo

   5. její

   5. ta

   5. ona

   6. jejich

   6. jaký?

   6. taková

  • ČJ str. 102 cv. 2 piš do sešitu

           27. 4. domácí úkoly pro chybějící

        M: 

  POKRAČUJEME V PROCVIČOVÁNÍ UČIVA:

  • na tvůj e-mail zasílám prezentaci k opakování desetinných zlomků, zapiš znázornění desetinným zlomkem do sešitu
  • M 3. díl str. 8 cv. 3 do sešitu
  • M 3. díl str. 13 cv. 5 celé do sešitu
  • M 3. díl str. 17 cv. 4,7 do sešitu
  • M 3. díl str. 4 cv. 4 do sešitu

  ČJ: 

           22. 4. domácí úkoly pro chybějící

        M: 

  Narýsuj čtverec ABCD, úhlopříčka AC = 6cm
  Druhy úhlů – ostrý, tupý, pravý

  ČJ

  VL -Z 

  ÚKOLY NAJDEŠ NA STRÁNCE 5. B

                                            21. 4. Projektový den – 1. část

  Výrobek z keramiky – pítko pro ptáky.

  Nejprve jsme dostali keramickou hlínu, rukama jsme ji mačkáním zpracovali, vyváleli válečkem a špejlí obkreslili obvod talíře. Pak jsme si vybrali razítka a otiskli jsme je na plát hlíny. Ten jsme pak umístili na talíř a celý jsme ho vyzdobily motivy motýlů, kytek a lístků. Hotové talíře jsme dali sušit na parapet okna v chodbě školy.  Po vysušení bude následovat 2. část projektového dne. 

                                                                                         

                                            19. 4. Domácí úkoly pro chybějící

  M: 

  Procvičujeme desetinná čísla:

  • Posílám na tvůj e-mail prezentaci – výsledky zapiš do sešitu
  • Posíláme lístek na zaokrouhlování 
  • Procvičuj M str. 33 cv. 5 do sešitu

  ČJ

  Procvičujeme shodu přísudku s podmětem:

  Nové učivo – zájmena

  • ČJ str. 102 – pročti druhy zájmena
  • do sešitu napiš zájmena osobní a silně vytištěná k nadpisu napiš
  • zapiš nadpis zájmena přivlastňovací a zase je vypiš
  • obojí se nauč vyjmenovat

  VL-D: https://www.youtube.com/watch?v=PO_S1GUPrXk – zhlédni video

  – vytiskni křížovku + zápisek – obě dvě vyplň a nalep do sešitu VL-D (zápisek vytvoř dle uč. str. 35): VL-D, 19.4. k vytisknutí materiály

  – ústně odpověz na otázky uč. str. 35

             14.4. domácí úkoly pro chybějící žáky

  M:

  Opakuj písemné dělení – posílám na tvůj e-mail slovní úkol – vypočítej do sešitu

  Opakuj učivo – vypočítej do sešitu a poskládej slovo

  1.

  12,6 + 4,8=

   

  L

  2.

   polovina z 98

   

  Z

  3.

    z 66

   

  O

  4. zaokrouhli na desetiny

  12,456=

  A

  5.

  20,4 – 5,7=

   

  P

  6.

  čtvrtina z 600

   

  Á

  7. co je větší?

  12,6         12,56

   

  M

   

  8. 45,1 – 3=

            K

   

   

             13.4. domácí úkoly pro chybějící žáky

  M:

  Opakujeme desetinná čísla https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=10.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla#selid cvičení sčítání odčítání za 3 body vypočítej do sešitu

  Opakuj písemné dělení: 45 389 : 36 i se zkouškou

  M str. 55 cv. 6 do sešitu

  ČJ:

  • napiš zprávu o přípravách na Velikonoce u vás doma. Piš celými větami souvislý příběh alespoň 10 vět. Pamatuj na pravidla pravopisu.

             12.4. domácí úkoly pro chybějící žáky

  M:

  Opakujeme desetinná čísla https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=10.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla#selid vyber si sčítání a odčítání za libovolný počet bodů

  Posíláme lístky- vypracuj.

  Opakujeme zlomky – na tvůj e-mail posílám prezentaci, výsledky zapiš do sešitu

  ČJ:

             8.4. domácí úkoly pro chybějící žáky

  M:

  Opakujeme čtverec a obdélník:

  • M str. 13 cv. 2,3
  • Narýsuj čtverec KLMN, když znáš délku jeho úhlopříčky KM= 5cm.
  • pokud nemáš sešit do geometrie rýsuj na papír nebo do M-š

  ČJ:

  VL-Z: mrkni na video: https://edu.ceskatelevize.cz/video/2162-staty-evropy-slovensko 

  – stáhni lístek + vytiskni a doplň: Slovenská republika – PL – pracuj s učebnicí

  Adresa školy

  Základní škola T. G. Masaryka Čejkovice, okres Hodonín, příspěvková organizace
  Školní 800
  696 15 Čejkovice

  kontakty

  518 362 503, 606 629 364
  zs.tgm@centrum.cz
  info@zstgmcejkovice.cz
  jidelna@zstgmcejkovice.cz
  www.zstgmcejkovice.cz
  Datová schránka ID: 22cpep7

  < 2022 >
  Červenec
  PoÚtStČtSoNe
      123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031

  Adresa školy

  Základní škola T. G. Masaryka Čejkovice, okres Hodonín, příspěvková organizace
  Školní 800
  696 15 Čejkovice

  kontakty

  518 362 503, 606 629 364
  zs.tgm@centrum.cz
  info@zstgmcejkovice.cz
  jidelna@zstgmcejkovice.cz
  www.zstgmcejkovice.cz
  Datová schránka ID: 22cpep7

  < 2022 >
  Červenec
  PoÚtStČtSoNe
      123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031