4. třída

Na této stránce naleznete informace týkající se 4. třídy.

Připomínky a dotazy posílejte na adresu stavkova@zstgmcejkovice.cz

Jsou opraveny sešity do Vlastivědy-Zeměpis (vyjma 2 žáků). Prosím rodiče o kontrolu oprav nedostatků. V pondělí 25.3. v rámci Pracovních činností budeme provádět výsadbu na školním pozemku. Vybavte děti hráškem, ředkvičkami, mrkví nebo dle vlastního uvážení.

19. 3.

Ve čtvrtek se naše celá škola zapojí do projektu Ponožkový den. Prosím, podpořte účastí i Vaše děti. Děkujeme.

 

Výrobek vznikl v hodinách Pracovních činností. Jde o model slovanského hradiště z dob Velkomoravské říše a v současnosti je vystaven v přízemí pavilonu C. 

Upozorňuji na test z přírodovědy 26.3. na téma Živočichové.

13.3.

Zítra si děti přinesou sešit geometrie, pravítka, kružítko.

DÚ – oprava diktátu  – zítra přinesou zpět. 
Aj ( na pátek) fota svých členů rodiny – děti budou formou This is my… His/her name is… představovat svoje nejbližší. Gramatika uč. str. 18 – dnes jsme si vysvětlili a procvičili.
Ráda bych Vám představila “Batůžkový projekt”. 
Cíl: podpořit vzdělávání dětí v nejchudších zemích. Rozvíjet sociální cítění našich dětí (ochota pomáhat, rozdělit se…)
Jak na to: Má-li někdo ŠKOLNÍ TAŠKU či BATŮŽEK, který již nepotřebujete (čistý a v dobrém stavu), mohli byste ho darovat dětem, které do školy chodí, ale nemají si v čem nosit věci.  
Máte-li i navíc nepotřebné tužky, pastelky, pouzdro, propisky, gumy, ořezávátka, sešity,… můžete je vložit do batůžku a jednoduše poslat do školy. Ráda převezmu a předám organizaci Mary´s meals, podepsanou pod tímto projektem.
Pokud Vás projekt zaujme, můžete oslovit i příbuzné a známé. Předem děkuji za jakýkoli, ať jen sebemenší náznak ochoty.
A.S.

11.3.

Ve čt. 14.3. od 7.55 do 11.40 se koná Den otevřených dveří v naší škole. Můžete libovolně vstupovat do jakýchkoli tříd i vyučovacích hodin. A.S.

Dnes DÚ – M 53/3 do SŠ.

Vážení rodiče,
během Den otevřených dveří si můžete zakoupit svačinku i oběd ve školní jídelně a ochutnat tak, co naše paní kuchařky připravily pro Vaše děti.
Cena svačinky je 14 Kč, oběd stojí 60 Kč.
Výdej svačinek proběhne od 9.35 do 9.50 a obědu od 11.30 do 12.00.
Máte-li zájem o odběr svačinky, případně obědu, nahlaste se paní Otáhalové do středy 13.3. do 14.00h.

5.3.

Termíny keramiky:

Skupina C 16.00 – 17.30
8.3., 22.3., 5.4., 26.4., 17.5., 31.5.

ZÍTRA – 6.3. MÁME GEOMETRII. Děti o tom ví, jen připomínám.

A.S.

1.3.
Učivo:
ČJ – Procvičování všech vzorů rodů středního a ženského – budeme dále procvičovat.
M – Jednotky délky, hmotnosti, objemu. Dokončíme j. času a budeme procvičovat.
Aj – státy, osobní zájmena, sloveso to be + zápor – budeme procvičovat.
DÚ – M 45/8 a 47/6 (na pondělí)
              M geometrie 43/3 (do S geometrie – na pátek)
        ČJ 88/3 a, b, c – pouze ústně (ale opravdu udělejte)
               92/3 písemně S domácí (na pondělí)
Děti, které tento týden chyběly – nutné dopsat nová učiva ze školních sešitů:
Velký pravopis – již zapsány všechny vzory rodu středního i ženského + “chytáky” – píšeme pod vzory k vykřičníku.
M školní – Přímá úměrnost + jednotky.
M geometrie – Rýsujeme obdélník a čtverec (uč. 43/1, 2), obvod trojúhelníku (46/1, 2)
Aj – sloveso to be (být) + zápory (dnešní zápis).
Prosím, zkuste si vypůjčit sešity od někoho, kdo byl přítomný, a vše doplňte. Pokud neseženete, ať mi děti po svém příchodu sdělí a budeme řešit operativně – pravděpodobně dopisovat po vyučování – bývám tu déle, mohou tu děti se mnou sedět a dopisovat. 
ČJ SŠ – poslední cvičení máme nedodělané, nedivte se, budeme pokračovat v pondělí.
Všem nemocným dětem přeji brzké uzdravení, aby již mohly chodit do školy a nic nemusely opisovat.
Moc je zdravím!
Pěkný víkend, A.S.

 

26.2.

Tento čtvrtek se v malé tělocvičně naší školy uskuteční ukázková hodina Street dance od 16.30 do 17.30 pro děti od první třídy až do deváté. (Nejčastěji chodí žáci čtvrtých a pátých tříd). Máte-li zájem, přijďte se podívat. Ukázková hodina zdarma.

Naše škola je zapojena do projektu Recyklohraní, kdy děti mohou do školy přinášet staré tužkové baterie. Jejich množství je bodově ohodnoceno a přináší nám do vyučování mnoho výhod a pomůcek. Pokud doma nějaké máte, prosím, nevyhazujte, ale posílejte do školy. PŘEDEM DĚKUJI.

Příští čtvrtek 7.3. se uskuteční Den otevřených dveří – první 4 vyučovací hodiny. Přijměte pozvání podívat se, jak probíhá vyučování (již teď jsem nervózní :o)) a jak děti v hodinách pracují.
Zdravím je!
A. S.

25.2. – Na ZŠ se vyskytly vši. Žádáme rodiče o důkladnou kontrolu vlasů dětí.

Od 25. 2. 2019 dochází ke změně rozvrhu. Nově platný rozvrh naleznete na odkazech níže:

4. třída

7.2.
Dobrý den.
Krátká zpráva před týdenními prázdninami (zítra se ještě učíme).
ČJ: vzory rodu středního – koncovky j. a mn. čísla, určování těchto vzorů, zdůvodňování ve větách. (uč. str. 66 – 78)
Po prázdninách budeme procvičovat a začneme vzory rodu středního.
M: Pís. násobení dvojc. činitelem (35 – 37)
Dnes jsme pracovali s Domácím procv. z M – str. 54 – 55 (Děti, které knihu nemají, mají kopii této strany založenou SŠ). 
Zítra budeme psát příklady na známky, pokud někdo z dětí tápe, ať procvičuje z této dvojstrany. 
Aj: Osobní zájmena (I, You, He, She, It…), opakování.
DÚ: Na zítra (pá 8.2): AJ – PL.
Přes prázdniny DÚ: ČJ – zelený Pravopis: str. 8 – 9.
                                 Aj – určování zájmen (úkol zadám zítra v Aj)
                                 Pro nemocné – DOPSAT SEŠIT VELKÝ PRAVOPIS,
                                                          doplnit zelený Pravopis str. 6 – 9.
Přeji dětem i Vám pěkné dny (volna)!
Nemocné pozdravuji!
A.S.

5.2.

Ve čt. si děti přinesou Domácí procvičování z matematiky (kdo si nezakoupil, zapůjčím). 

Foto z preventivního programu minulého týdne: 

28.1.

Dobrý den. Od zítřejšího dne budou děti do školy nosit zakoupený prac. sešit Pravopis podstatných jmen hravě (světle zelená A4).
Od středy prosím o přinesení nového sešitu velkého A4 tenký, linkovaný.
Podepište v ŽK sdělení rodičům – preventivní program, který se uskuteční tuto středu, kdo ještě tak neučinil.
Ve škole se stále vyskytují vši, pravidelně dětem kontrolujte vlasy. 
Pokud byste je našli u svých dětí, prosím, informujte mě o tom. Ať můžeme opět apelovat na všechny rodiče s prevencí.
Děkuji. 
Pěkný zimní den! A.S.

12.12.

Děti nesou domů ČJ diktáty – opraví, zítra přinesou zpět.

Dnes jsem rozdala pro zájemce přihlášky do keramického kroužku. Odevzdávejte do 20.12. mně nebo p. sekretářce.

A.S.

11.12.

 

DÚ: Aj – list (singular, plural), vyplněný nalepit do S domácího. Přinést v pátek.

 

M – 14 / 17

       14 / 21 (prních 6 příkladů – zk.) Na čtvrtek.

Zítra, tj. 12.12. jdeme na vánoční koncert. Učíme se 1., 4. a 5. vyuč. hodinu.

 

7.12.

Dobrý den.
ČJ – uzavřeli jsme vyjm. slova a příbuzná po V
začneme Z a potom Slovní druhy
M – porovnávání a zaokrouhlování čísel – budeme ještě postupně procvičovat.
Dětem dnes vracím M SŠ, prosím o dodělání tabulky na zaokrouhlování (Většina dětí má již hotovo).
Aj – uzavřeli jsme alphabet, začali plural.

Příští týden:
Stř – vánoční koncert 9.00 – 10.00 v orlovně.

Fotografie pro nahlášené děti:
Děti nesou domů balíček fotografií za cenu 340 kč. Uvnitř je informační leták – cena nezahrnuje magnetku (80kč), kterou si můžete / nemusíte zakoupit. Tedy – po neděli děti přinesou zpět buď magnetku a 340 Kč, nebo v případě zakoupení magnetky 420Kč.
Fota s kódy – slouží k namnožení – máte-li zájem, můžete si přiobjednat – kontakt uveden v horní části informačního letáku.

Sešit G máme ve škole.
Přeji pěkný víkend.A.S.

4.12.
DÚ – ČJ 43/7

Na hlavní stránce školy je ke stažení přihláška do keramického kroužku https://www.zstgmcejkovice.cz/keramicky-krouzek/.

Pokud ji nemáte možnost vytisknout, vzkažte po dítěti, předám v tištěné podobě k vyplnění.

AS.

26. 11.

Zítra, tj. v út. 27.11. se přihlášené děti budou fotografovat (v prvních dvou vyučovacích hodinách). 

Od zítřejšího dne vybíráme 100Kč na dítě na provoz bazénu (částka na celý šk. rok) a 190 kč za divadlo (minulý týden v úterý).

PODEPIŠTE SOUHLAS S TĚMITO ČÁSTKAMI V ŽK VE SDĚLENÍ RODIČŮM.

Děti si do matematiky nosí učebnici 2. díl.

Děkuji. A. S.

Dobrý den.

 Uplynulý týden:
po – rodilí mluvčí (milé překvapení pro nás všechny)

Čt – ukázková hodina keramiky – více informací po domluvě p. ředitelky s vedoucí kroužku

 Příští týden:

Po  – Prosím o poslání zpět sešitů „domácí procv.“ nebo peněz za ně.

Úterý – 8.00 focení přihlášených dětí.

 Předměty:

M –        dokončení učebnice 1. díl.

                Začneme 2. díl.

 ČJ –        dokončení vyjm. slov a příbuzných po P

                Začneme po S

 Aj –        dokončení Alphabet

                Začneme množná čísla

 DÚ:

M – 1. Díl: 54 – 55 (56 geom.) opakování. Vysvětlila jsem dětem následovně:

                Každý ví, co mu jde více a co méně. Pokud víš, že v něčem tápeš, vypočítej doma nějaký přiklad. Písemnému sčítání rozumíš, nemusíš dělat. Dělení Ti moc nejde, udělej si… Nejde Ti zápis sl. úlohy  – udělej si nějakou… apod.“ Děti nebudou v po. nic odevzdávat, kladla jsem důraz na jejich vlastní zodpovědnost a rozhodnost.

(Na pondělí nachystám krátkou písemku z učiva 1. dílu – děti neví… Prosím, neříkejte jim to, ale podpořte je ve snaze „sám se rozhodnout, že si vypočítám to, o čem vím, že mi až tak dobře nejde.“) Děkuji za pochopení.

 ČJ – oprava diktátu, v po. děti přinesou zpět.

 POZVÁNKA:

 1. 25.11 – Předadventní setkání

                více: https://www.zstgmcejkovice.cz/predadventni-setkani/

                               Součástí bude tombola, možnost zakoupit si něco sladkého ve šk. jídelně, vyrobit si rukodělný dárek (za drobný obnos sloužící k úhradě materiálu…), fotokoutek, prodejní stánky…

Jste všichni srdečně zváni.

 

Přeji pěkný víkend, zdravím všechny děti a těším se na ně v pondělí!

19.11.
Informace na zítřejší výlet:
1. vyuč. hodinu se učíme – s sebou M: SŠ, učebnice (necháme ve škole do středy).
Svačinu, možno peníze.

Svačina ze školní jídelny je domluvena po 1. vyučovací hodině.
Změna: Po domluvě s p. učitelkou a dětmi jsem dětem na cestu “povolila” mobilní telefon.
S dětmi jsem na pravidlech domluvená, všichni je znají a respektují.
Předběžný návrat 12.45 – 13.00. Seznam vašich tel. čísel budu mít u sebe, buďte bez obav.

DÚ: M, list, cv. 4, 5, 6.

A.S.

14.11, M: tištěný list, cv. 1, 2.

Vážení rodiče, milí žáci,

vítáme vás na stránkách 4. třídy. Najdete zde důležité informace týkající se vzdělávání i našeho kolektivu. Věřím, že společně s dětmi zvládneme s úsměvem vše, co nám společně strávený čas přinese. Přeji vám všem úspěšný školní rok!

Třídní učitelka Mgr. Anežka Stávková

Dobrý den.

10. týden (5. – 9. 11.):

Ve všech předmětech příprava na čtvrtletní písemné práce, máme za sebou M, Aj, v pondělí zvládneme ČJ a vrhneme se na nové učivo:

ČJ – vyjm. slova a slova příbuzná po P (od str. 36)

Aj – Alphabet

M – násobení a dělení zpaměti (od str. 45)

 

V úterý 13.11. v 17.00 ve třídě třídní schůzky.

Připomínám, abyste svému dítěti přinesli 3 nové sešity 523 a pro sebe propisku.

Děkuji, budu se těšit na viděnou. Zdravím všechny děti!

Anežka Stávková

Dobrý den.
Děti dnes domů nesou ukázat písemné práce z Aj a M – za DÚ mají opravit M do školních sešitů. Zítra obě písemné práce přinesou zpět. Písemnou práci z ČJ nechám na třídní schůzky.
Děkuji, Anežka Stávková.

Adresa školy

Základní škola T. G. Masaryka Čejkovice, okres Hodonín, příspěvková organizace
Školní 800
696 15 Čejkovice

kontakty

518 362 503, 606 629 364
zs.tgm@centrum.cz
info@zstgmcejkovice.cz
jidelna@zstgmcejkovice.cz
www.zstgmcejkovice.cz
Datová schránka ID: 22cpep7

< 2019 >
Březen
PoÚtStČtSoNe
    123
456
 • Celý den
  06.03.2019

  Ve středu 6. března 2019 v 17 hodin se uskuteční schůzka pro rodiče žáků, kteří pojedou na zájezd do Londýna.

78910
11121314
 • Celý den
  14.03.2019

  Edukační odpoledne je určeno našim budoucím prvňáčkům a jejich rodičům. Těšíme se na setkání v 17 hodin.

 • Celý den
  14.03.2019

  Ve čtvrtek 14. března otevřeme dveře naší školy. Od rána do 11.40 hodin můžete navštívit vyučování ve všech třídách.

151617
1819
 • Celý den
  19.03.2019

  V úterý 19. března se náš žák 9. třídy Adam Červenka zúčastní krajského kola matematické olympiády v Brně.

 • Celý den
  19.03.2019

  Žádné další detaily o události

2021
 • Celý den
  21.03.2019

  Žádné další detaily o události

 • Celý den
  21.03.2019

  Naše škola se připojila k akci Ponožkový den u příležitosti Světového dne Downova syndromu ve čtvrtek 21. března.
  Zapojit se můžete tím, že si vezmete na každou nožku jinou ponožku.

222324
25
 • Celý den
  25.03.2019

  Žádné další detaily o události

26
 • Celý den
  26.03.2019

  Žádné další detaily o události

27
 • Celý den
  27.03.2019

  Žádné další detaily o události

 • Celý den
  27.03.2019

  Žádné další detaily o události

2829
 • Celý den
  29.03.2019

  V pátek 29. března 2019 od 17 do 19 hodin se Vám předvedou s hudebním, tanečním, dramatickým a
  sportovním vystoupením žáci naší školy. V programu vystoupí i děti z MŠ Čejkovice a ZUŠ Hodonín.
  Starší dívky pro Vás připravují malé občerstvení.
  Jste srdečně zváni.

 • Celý den
  29.03.2019

  Projektové dopoledne pro žáky 1. stupně.

3031