4. třída

Dobrý den Vážení rodiče. Na této stránce najdete veškeré důležité informace týkající se 4. třídy. Moje jméno je Eliška Rusňáková, ve třídě se mnou ještě spolupracuje paní asistentka Adéla Knápková.

Můj mail: rusnakova@zstgmcejkovice.cz

Telefon do kabinetu: 518 305 778

PLÁNOVANÉ AKCE
BŘEZEN
11. března planetárium – prozatím zrušeno
DUBEN
2. dubna dopravní výchova – teorie
4. dubna 14 – 17 h výročí školy
21. dubna třídní schůzky
KVĚTEN
12. května dopravní výchova – praktická část v Hodoníně

PONDĚLÍ 23. 3. – úkoly na dnešní den

Krásné pondělní ráno žáci i rodiče, vítám Vás v novém školním týdnu.

ČJ – tento týden probereme nový vzor rodu mužského a je to vzor muž. Nejprve si do sešitu napíšeme pravidlo: Všechna podstatná jména rodu mužského životného, která v 1. pádu č. jednotného končí na souhlásku a ve 2. pádu na koncovku -e, skloňujeme podle vzoru muž. V 7. pádu č. množného píšeme vždy měkké i.

Uč. str. 104 cv. 1 – nejprve článek přečíst, odpovědět ústně na cv. 1 a). Poté návrat ke článku, číst tučně zvýrazněná slova a určovat u nich rod, číslo, pád a vzor. Cv. 2 – ústně. Cv. 4 a) – opiš věty do sešitu, dej slovo v závorce do správného tvaru, aby věta dávala smysl – napiš 6 vět. + pracovní list: český jazyk – vzor muž

M – uč. str. 56 cv. 33 – poslední dva sloupečky, str. 56 cv. 34 – porovnej, která cena jízdenky je výhodnější, jestli týdenní nebo když si koupím každý den novou jízdenku. Pracovní list: matematika-pamětné dělení, sčítání odčítání    Úkol na známku: Str. 56 cv. 37 – úkol vypočítej a pošli mi na e-mail.

AJ – opakování zájmen, členů rodiny: angličtina – přivlastňovací zájmena 2 Anglické domino, jestli máš možnost, vytiskni, zamíchej a skládej k sobě: ANGLICKÉ DOMINO

 

ÚTERÝ 24. 3. – úkoly na dnešní den

ČJ – uč. str. 104 cv. 1 – opiš z článku 4 věty a urči u slov slovní druhy (nadepiš nad ně číslo), str. 105 cv. 3 – opiš do sešitu podle vzoru v učebnici slovo: sraz, stavitel, dopis a pero a vyskloňuj slova v daných pádových otázkách. Str. 105 cv. 4 b) – opiš do sešitu 5 vět, slovo v závorce dej do tvaru, aby věta dávala smysl + pracovní list: český jazyk – vzory rodu mužského

M – uč. str. 56 cv. 38 – vypočítej poslední dva příklady, udělej zkoušku, str. 56 cv. 40 – porovnej výšky dvou velehor, poté ještě porovnej výšku Mont Everestu s naší nejvyšší horou v ČR. Uč. str. 57 cv. 5 – opiš do sešitu a vypočítej + pracovní list: matematika – písemné násobení

Vl – D – opakování Lucemburkové: Lucemburkové-opakování-Lucemburkové  Nová kapitola – život ve středověku: život ve středověku

Milí žáci, ředitelka školy vás žádá o předání této informace rodičům:

Vážení rodiče, vzhledem k mimořádné situaci vás prosím o zaslání svých aktuálních emailových a telefonních kontaktů na emailovou adresu třídního učitele. Děkuji. Jana Paušová

STŘEDA 25. 3. – úkoly na dnešní den

ČJ – uč. str. 106 cv. 6 – ústně, doplňuj do pádových otázek slovní spojení “oba naši lovečtí psi” v náležitém tvaru, zdůvodňuj, co napíšeš ve slově psi/psy. Str. 106 cv. 8 – ústně, čti věty, doplňuj správnou koncovku, zdůvodňuj si podle vzoru. Pracovní list: opakování vzorů

M – pracovní list: opakovací práce

AJ – opakování my family: angličtina -přivlastňovací zájmena 3

Př – člověk a louka uč. str. 39 člověk a louka

ČTVRTEK 26. 3. – úkoly na dnešní den

ČJ – uč. str. 106 cv. 7 – ústně, slovo v závorce dej do správného tvaru, 107 cv. 10 – ústně, doplň správnou koncovku, zdůvodňuj podle vzoru + pracovní list vzory rodu mužského: český jazyk vzory rodu mužského

M – uč. str. 57 opakování 1 – zopakuj si různé početní úkony, piš na fólii, popros rodiče o kontrolu. Pohledej doma učebnici matematiky 3 díl (červená), za chvíli ji budeme potřebovat.

Vl – Z  – opakování učiva, průmysl ČR zeměpis – opakování průmyslu

Čtení – nezapomeň číst knížky do čtenářského deníku

Výzva k aktivitě od paní uč. Šolkové: výzva k aktivitě

PÁTEK 27. 3. – úkoly na dnešní den

ČJ – uč. str. 107 cv. 13 – na fólii, rodiče poprosím o kontrolu, potom žáci můžou úkol vygumovat + pracovní list: ČJ – procvičování vzorů

M – uč. str. 58 opakování – test, ověř si své znalosti, piš na fólii, po kontrole můžeš příklady vygumovat. Napiš mi na školní mail, které přiklady ti dělají problémy, jestli písemné násobení, dělení, zaokrouhlování,…  ať to můžeme potrénovat příští týden. wink

AJ – slovníček: všichni by měli mít ve slovníčku napsaná slovíčka z kapitoly 2B My family str. 81, začít psát nová slovíčka 2C Mickie, Millie and Mut (výslovnost vyřešíme po návratu do školy), opakování kapitoly AJ – countries, family

Prosím rodiče, kteří to ještě neudělali, aby mi na sebe poslali telefonní číslo a e-mail. Všem přeji pěkný víkend.

ČTVRTEK 19. 3. – úkoly na dnešní den

ČJ – zelený pracovní sešit str. 21 cv. 2, str. 22 cv. 3, 4, 5. Pracovní list pro Lili Pollákovou: zelený pracovní sešit

M – uč. str. 55 cv. 30 + pracovní list převody jednotek, dělení

Vl – zeměpis – uč. str. 34 průmysl: průmysl

Paní ředitelka posílá zadání úkolu do informatikyOtevři si textový dokument Word, popiš krátce svůj pracovní den a dokument ulož na plochu. Přihlas se do své mailové schránky a dokument odešli v příloze mailu na adresu reditel@zstgmcejkovice.cz do 23. 3.

PÁTEK 20. 3. – úkoly na dnešní den

ČJ – uč. str. 102 cv. 7 – 8 vět, cv. 9 – celé, zelený pracovní sešit str. 23 cv. 7 (pro Lili zelený pracovní sešit 2 ) + pracovní list český jazyk – slovní druhy

M – uč. str. 56 cv. 33 – násobení trojciferným čísel, postupuj podle návodu, kdo zvládne zpaměti, počítá zpaměti, ostatní si do sešitu počítají mezivýpočty a pak vše sečtou dohromady. Udělat první dva sloupečky. Cv. 38 – 4 příklady + zkouška + pracovní list matematika – zaokrouhlování

AJ – opakování family, přivlastňování angličtina – přivlastňování

Upozornění na chybu: ve včerejším počítání pro chytré hlavičky v matematice je ve druhém příkladu chyba. Zadání mělo být 30 * 90 ne 30 * 9. Je to moje chyba. Omlouvám se, že jste si s tím asi lámali hlavu, teď už by to mělo jít vypočítat bez problémů.

Všem přeji pěkný víkend. smile

Adresa školy

Základní škola T. G. Masaryka Čejkovice, okres Hodonín, příspěvková organizace
Školní 800
696 15 Čejkovice

kontakty

518 362 503, 606 629 364
zs.tgm@centrum.cz
info@zstgmcejkovice.cz
jidelna@zstgmcejkovice.cz
www.zstgmcejkovice.cz
Datová schránka ID: 22cpep7

iŠkola.cz - přihlášení


< 2020 >
Březen 1
  • 01
    Žádné události