4. třída

Dobrý den Vážení rodiče. Na této stránce najdete veškeré důležité informace týkající se 4. třídy. Moje jméno je Eliška Rusňáková, ve třídě se mnou ještě spolupracuje paní asistentka Adéla Knápková.

Můj mail: rusnakova@zstgmcejkovice.cz

Telefon do kabinetu: 518 305 778

Informace pro rodiče:

Rodičům žáků, kteří nastupují v pondělí do školy, zasílám na jejich e-mail podrobnější informace k průběhu vyučování. Žáci, kteří do školy nenastupují, budou o další organizaci online vyučování průběžně informování na těchto stránkách.

PONDĚLÍ 1. 6. – úkoly na dnešní den

Dobrý den milí žáci, vítám Vás v novém týdnu a přeji Vám krásný den dětí! smile wink

ČJ – procvič si učivo z minulého týdne: ČJ – úkol 1. 6., potom se podívej na nové učivo: učebnice str. 122 shoda podmětu s přísudkem v rodu mužském životném a neživotném. Nejprve si přečti růžovou tabulku dole na str. 122. Pokud máme rod mužský životný, ukazujeme na něj TI, např. TI chlapci, TI klauni, TI psi – píšeme v přísudku měkké i. Pokud máme rod mužský neživotný, ukazujeme na něj TY, např. TY klády, TY saláty, TY domy – píšeme v přísudku tvrdé y. Zkus si to hned na cvičení 1. Vyhledej podmět a přísudek a zdůvodni koncovku v přísudku. Cv. 2 – opiš do sešitu první dva řádky a doplň správnou koncovku.

M – uč. str. 21 cv. 5 – na fólii, cv. 6 – ústně, podívej se na diagram a zkus odpovědět na otázky a) a b) pod diagramem, str.  24 cv. 5 – na fólii, po kontrole můžeš vygumovat, cv. 4 – 3 příklady opiš do sešitu a vypočítej

AJ – procvičuj, vyzkoušej si rozhovor AJ – úkol 1.6.

PONDĚLÍ 25. 5. – úkoly  na dnešní den

Krásné ráno milí žáci, vítám Vás v novém týdnu. Chválím všechny, kteří mi odevzdali aktivitu za minulý týden, básničky se Vám opravdu moc povedly. smile

ČJ – opakování párových souhlásek, větných vzorců, podmět a přísudek ČJ – úkol 25. 5.

M – opakování zlomků – otevři si prezentaci a zopakuj si zápis zlomků 16. online výuka M

AJ – opakování slovíček, odpovídání na otázku, tvoření otázek AJ – domácí úkol 25. 5.

ÚTERÝ 26. 5.  – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka s paní asistentkou, nachystat učebnici ČJ, sešit

M – opakování zlomků, dělení se zbytkem M – úkol 26. 5.

Vl – D – opakování učiva o Karlu IV., Husité Dějepis – Husité úkol 26. 5.

Inf – prostuduj kurz Internet jako droga a zhlédni video Sociální sítě 2 https://elearning.ecrime.cz/course/view.php?id=2

STŘEDA 27. 5. – úkoly na dnešní den 

Chci všechny pochválit za včerejší práci v online výuce s paní asistentkou. smile Paní asistentka Vás chválila, jsem ráda, že jste zvládli vše, co jsem pro vás nachystala.

ČJ – zelený pracovní sešit str. 30 cv. 2 a 3 (pro Lili ZELENÝ PRACOVNÍ SEŠIT 14) + pracovní list ČJ – úkol 27. 5.

M – opakování počítání se závorkami, pamětné násobení M – úkol 27. 5.

AJ – tvoření správných odpovědí, dny v týdnu AJ – úkol 27. 5.

Př – živočichové v parku Živočichové v parku

ČTVRTEK 28. 5. – úkoly na dnešní den

ČJ – zelený pracovní sešit str. 15 cv. 8, str. 25 cv. 6 – oprav chyby, na volné řádky vypiš slova, ve kterých byla chyba, nepřepisuj celé věty (pro Lili ZELENÝ PRACOVNÍ SEŠIT 15) + pracovní list ČJ – úkol 28. 5.

M – online výuka, nachystat učebnici, sešit

Vl – Z – opakování učiva nerostné bohatství Zeměpis – nerostné suroviny, opakování učiva

PÁTEK 29. 5. – úkoly na dnešní den

ČJ – uč. str. 121 cv. 5 – ústně, převeď věty do množného čísla, doplň správné příčestí minulé, cv. 6 – ústně, slovní spojení dej do množného čísla a doplň správné příčestí minulé, cv. 7 – přepiš do sešitu, věty převeď do množného čísla a opět napiš správné příčestí minulé. Slova zvýrazněná kurzívou nechej v jednodném čísle.

Pozor na slovo děti – přesto, že se jedná o rod střední, v množném čísle si musím říct TY děti např. tancovaly, plakaly.

+ pracovní list shoda podmětu s přísudkem: ČJ – úkol 29. 5.

AJ – online výuka v 12:10 – 12:50, nachystat učebnici, pracovní sešit a školní sešit

M – uč. str. 20 cv. 2 a 3 – na fólii + pracovní list přímá úměrnost M – úkol 29. 5.

 

PONDĚLÍ 18. 5. – úkoly na dnešní den

Dobré ráno, vítám Vás v novém týdnu smile

Speciální úkol na tento týden: zkus složit krátkou básničku na téma jaro, v básničce může být cokoliv, co ty považuješ za symboly jara. 

ČJ – opakování vyjmenovaných slov a vzorů, podmět a přísudek ČJ – úkol 18. 5.

M – zlomky M – úkol 18. 5. zlomky

AJ – opakování family, přivlastňovací zájmena, nové učivo příslovce angličtina – úkoly 18. 5.

Na zítřejší online výuku nachystat učebnici češtiny, školní sešit, zelený zpracovní sešit.

ÚTERÝ 19. 5. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka

M – opakování M – úkol 19. 5.

VL – D – bitva u Lipan, opakování husitských válek Bitva u Lipan – zápis, pracovní list Husitské války opakování

Pozor změna: zítra proběhne online výuka matematiky, nachystat učebnici, fólii a školní sešit. Online výuka ve čtvrtek a v pátek je z důvodu školení zrušena. Budou pouze úkoly na stránkách třídy.

STŘEDA 20. 5. – úkoly na dnešní den

ČJ – shoda podmětu s přísudkem ČJ – úkol 20. 5., procvičuj vyjmenovaná slova: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/souhrnne-diktaty/procvicovaniBLMPS1.htm

M – online výuka

AJ – měsíce AJ – měsíce, vyzkoušej si cvičení: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/months/trenazer/exercises.html

Př – rostliny v parku Rostliny v parku

Inf – prostuduj kurz Lovci aneb kybergrooming a zhlédni video Sociální sítě https://elearning.ecrime.cz/course/view.php?id=2#section-2

ČTVRTEK 21. 5. – úkoly na dnešní den

ČJ – uč. str. 119 cv. 2 – ve školním sešitu si udělej dva sloupečky, do prvního piš základní skladební dvojici s podmětem rodu ženského, do druhého s podmětem rodu středního, zelený pracovní sešit str. 29 cv. 8 c), d), str. 30 cv. 1 (pro Lili ZELENÝ PRACOVNÍ SEŠIT 13)

M – učebnice str. 32 cv. 1, 2, 3, 7, 8 – pracuj na fólii, rodiče prosím o kontrolu, poté může žák své výpočty smazat. Cv. 6 – slovní úloha = vypracuj a), b), c) a pošli mi úlohu na můj e-mail

Vl – Z – opakování vodstva, státního zřízení ČR zeměpis – opakování vodstvo, státní zřízení, poznávačka:

Zopakuj si naše dějiny wink

PÁTEK 22. 5. – úkoly na dnešní den

ČJ – scio test:

M – uč. str. 17 cv. 13 – vypočítej slevu a cenu po slevě – na fólii, str. 18 cv. 18 slovní úloha, na začátku počítání si musíš převést kilogramy na gramy, napiš zápis, výpočet a odpověď, cv. 20 – přepiš příklady do sešitu a vypočítej.

Aktivita z matematiky: Od příštího týdne strávíme s některými jednu šestinu dne výukou ve škole. Vypočítej, kolik je to hodin a svůj výpočet mi pošli na e-mail. smile

AJ – pracovní sešit str. 19 cv. 4 – zakroužkuj správné příslovce, pomůže ti zápis ve školním sešitu, cv. 5 – pokládej správně otázku. Na začátku otázky musí být příslovce, poté většinou sloveso is/are, zájmeno a poté zbytek otázky.

PONDĚLÍ 11. 5. – úkoly na dnešní den

Dobrý den milí žáci, vítám Vás v novém týdnu. smile

Speciální úkol na tento týden: napiš mi, jaké se k měsíci květnu vážou pranostiky, vyber si jich pět a zkus je svými slovy vysvětlit, co znamenají.

ČJ – uč. str. 116 cv. 5 – opiš věty do sešitu, rovnou čarou podtrhni podmět, vlnovkou přísudek a trámkem je spoj k sobě jako základní skladební dvojici, zelený pracovní sešit str. 29 cv. 8 b), c) (pro Lili ZELENÝ PRACOVNÍ SEŠIT 12

M – písemné dělení, zaokrouhlování, řešení slovních úloh M – úkol 11. 5.

AJ – opakování sloves, nová slovíčka aj – úkol 11. 5.

HV – nauč se pravidelnému trénování, vyber si jeden den v týdnu, kdy vezmeš flétnu na chvíli do ruky a zopakuj si starší písničky, potrénuj písničky na str. 24 – 25, šikovní si můžou vyzkoušet nácvik tónu e1 str. 26 – 27. Po návratu do školy ukážeš, co jsi natrénoval/a a budeš odměněn/a. innocent

Inf – úkol od paní ředitelky: prostuduj kurz Teror s názvem kyberšikana a zhlédni video On-line nákupy https://elearning.ecrime.cz/course/view.php?id=2#section-2 

Na zítřejší online hodinu nachystat učebnici českého jazyka, zelený pracovní sešit, sešit na psaní.

ÚTERÝ 12. 5. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka

M – uč. str. 15 cv. 7 – tři příklady, opiš do sešitu, vypočítej + pracovní list M – úkoly 12. 5.

Vl – D – Husité a Jan Žižka Husité a Jan Žižka, tajenka Husité – křížovka 12. 5.  – vylušti tajenku, svoji odpověď mi pošli a napiš, o co se jedná, jakou to má spojitost s husitstvím

Na zítřejší online hodinu nachystat učebnici a pracovní sešit do angličtiny, sešit nebo papír na psaní. Všichni (kromě Vítka a Lili) by už měli mít vypsaná nová slovíčka 2D What day is it today + Days of the week. Podívejte se na ně, zítra je procvičíme.

STŘEDA 13. 5 . – úkoly na dnešní den

Ve včerejší online výuce jsme narazili na velký problém s vyjmenovanými slovy. Když je žáci měli vyjmenovat, spousta z nich si nemohla vzpomenout. Prosím, zopakujte je doma.

ČJ – opakování vyjmenovaných slov, vzorů, rozvíjení podmětu a přísudku ČJ – úkol 13. 5.

M – uč. str. 16 cv. 11 – poslední sloupeček, str. 17 cv. 14 – opiš do sešitu, vypočítej, zkoušku proveď zpaměti, cv. 15 počítej zpaměti, příklady psát nemusíš

AJ – online výuka

Př – opakování, seznámení s životem vosy Př – úkol 13. 5.

Z důvodu školení ve čtvrtek neproběhne online výuka, přesouvá se na pátek dopoledne.

ČTVRTEK 14. 5. – úkoly na dnešní den

ČJ – opakování vzorů, vyhledávání podmětu a přísudku čj – úkol 14. 5.

M – opakování učiva M – domácí úkol 14. 5.

Vl – Z – opakování učiva opakování učiva 14. 5.

Zopakuj si učivo na stránkách paní Ryšavé:

Na zítřejší online výuku nachystat učebnici matematiky a sešit na psaní. Prosím o vytisknutí pracovního listu na procvičování zlomkůM – pracovní list zlomky

Prosím rodiče, aby mi při informování o nástupu žáka do školy dali také vědět, zda má žák, který do školy nastoupí, zájem o obědy a školní družinu. Děkuji.

PÁTEK 15. 5. – úkoly na dnešní den

ČJ – opakování vzorů podstatných jmen, podmět a přísudek ČJ – úkol 15. 5.

M – online výuka

AJ – opakování členů rodiny, slovíček, tvoření kladných a záporných odpovědí AJ – opakování 15. 5.

Prosím rodiče, kteří mi dosud nenapsali ohledně nástupu svého dítěte do školy, ať tak učiní do pondělí 18. května. V případě zájmu o školní docházku prosím také o informaci ohledně obědů a školní družiny. 

PONDĚLÍ 4. 5. – úkoly na dnešní den

ČJ – zelený pracovní sešit str. 28 cv. 7 + pracovní list čj – párové souhlásky 2

AJ – AJ – opakování is, are, otázky, přivlastňování

M – uč. str. 13 cv. 7 – vypočítej na fólii, po zkontrolování můžeš vygumovat, cv. 8 – 2 příklady, nezapomeň na zkoušku + pracovní list, zopakuj si slovní úlohy M – slovní úlohy k zamyšlení

Na zítřejší online hodinu nachystat učebnici ČJ, zelený pracovní sešit, papír a pero na psaní.

ÚTERÝ 5.5. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka

M – opakování početních operací M – sčítání, násobení, slovní úlohy

Vl – D – husitské vojsko uč. str. 35 Husitské vojsko a zbraně pracovní list Husitské zbraně – přehled

Na zítřejší online hodinu nachystat pracovní sešit do Aj a učebnice AJ.

STŘEDA 6. 5, – úkoly na dnešní den

ČJ – zelený pracovní sešit str. 29 cv. 8 a), (pro Lili ZELENÝ PRACOVNÍ SEŠIT 11), pracovní list čj – podmět a přísudek

M – uč. str. 12 cv. 3 – 4 příklady, opiš čísla pod sebe a správně vypočítej, pracovní list M – domácí procvičování 6.5.

AJ – online výuka

Př – význam pole pro člověka uč. str. 48 Př – význam pole pro člověka

Na zítřejší online hodinu nachystat znovu geometrii – kružítko, pravítko s ryskou, tužku, sešit – dokončíme rýsování čtverce a výpočet obvodu čtverce a podíváme se také na rýsování a výpočet obvodu trojúhelníku. Prosím nachystejte si matematiku 2. díl.

ČTVRTEK 7. 5. – úkoly na dnešní den

ČJ – scio test, dnes si vyzkoušíte test na slovní druhy. Jak na to, abych test mohl/a vyplnit:

M – online výuka

Vl – Z – ochrana přírody, opakování učiva zeměpis – ochrana přírody, luštění

Inf – prostuduj kurzy: Moje internetové já https://elearning.ecrime.cz/mod/scorm/view.php?id=20  a Sociální síťování  https://elearning.ecrime.cz/mod/scorm/view.php?id=43

ČTVRTEK 30. 4. – úkoly na dnešní den

ČJ – zelený pracovní sešit str. 28 cv. 5 a 6 (pro Lili ZELENÝ PRACOVNÍ SEŠIT 9) + pracovní list opakování vyjmenovaných slov a pádových otázek ČJ – zopakuj si vyjmenovaná slova, pádové otázky

Opakuj si vzory podstatných jmen na stránkách paní Ryšavé – český jazyk -) 4. třída -) vzory, např.:

M – online výuka

Vl – Z – ochrana přírody str. 39 – 40 zeměpis – ochrana přírody, práce s mapou

Adresa školy

Základní škola T. G. Masaryka Čejkovice, okres Hodonín, příspěvková organizace
Školní 800
696 15 Čejkovice

kontakty

518 362 503, 606 629 364
zs.tgm@centrum.cz
info@zstgmcejkovice.cz
jidelna@zstgmcejkovice.cz
www.zstgmcejkovice.cz
Datová schránka ID: 22cpep7

iŠkola.cz - přihlášení


< 2020 >
Květen
PoÚtStČtSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031