4. třída

Na této stránce naleznete informace týkající se 4. třídy.

Připomínky a dotazy posílejte na adresu stavkova@zstgmcejkovice.cz

26.6.
Dnes končíme s úklidem třídy i kolem školy, zítra nás za odměnu čeká dopolední hra, po níž se stavíme na zmrzlinu. Prosím, aby si děti vzaly pár drobných.
Vratka z výletu – 10 Kč – rozdám zítra dětem.
Zítra – odevzdávají se klíče.

22.6.

V týdnu od 24. do 28.6. končí výuka vždy 11.40. V pátek 28.6. cca v 9.00. 

V 9.30. mše na závěr školního roku. 

 

19.6.

Zítra děti přinesou všechny učebnice – 
Čj – učebnice
Čítanka
M – 3. díl
Aj – učebnice i pracovní sešit
Děj
ze
Hv
Prosím o vrácení – ZÍTRA – 1.  přihlášky ke stravování
                                             2. potvrzení souhlasu a seznámení s organizačními                                                       změnami.
Děti tyto potřebné dokumenty dnes nesou v obálce domů. PROSÍM, NEZAPOMEŇTE ZÍTRA POSLAT!
18.6.
Aj –  do SŠ opravu pís. práce z AJ. Odevzdají práci i sešit s opravou. Bylo na dnešek, většina dětí nesplnila, ty děti, které splnily, moc chválím. Ostatní zítra.
St., Čt. – kalkulačky a matematiku procvičování, máte-li zakoupeno. 
Velký pravopis nosit nemusí, zelený ano.
12.6.
Dnes děti nesou domů písemnou práci z ČJ – vrátí v pátek společně se SD, kam píší opravu diktátu – podle zadání oprav vlepeného v ŽK.
Dále prosím o souhlas (již čtvrtý v pořadí :o)) s cyklo (příští pátek) – nesou v obálce, a dále souhlas s informačním setkáním v ŽK. Je velmi potřebné si na toto setkání vyhradit čas!
Pěkný den. A.S.
7.7.
Příští týden – 
po – písemná práce ČJ
út – písemná práce přírodověda
čt – písemná práce Aj
Aj (písemná práce) – 
základní fráze s použitím tázacích zájmen Wh – 
family
days in week
alphabet
osobní a přivlastňovací zájmena
otázka, zápor, odpověď s použitím slovesa to be
Dnes děti domů nesou souhlas se šk. výletem – prosím, vracejte v obálce podepsané s částkou 300 Kč.
Děkuji.
V případě jakýchkoli dotazů napište na mail.

4.6.

18.6. v 17.hod. se ve školní jídelně uskuteční informativní schůzka pedagogů s rodiči všech dětí naší školy. Projednávat budeme interaktivní žákovskou knížku, změny ohledně stravovaní atd. Prosím, udělejte si čas na toto setkání, je to ve vašem i našem zájmu.

 

TURNAJ V MALÉ NÁSOBILCE:

středa   29.5.      1400 h – 1500 h  …. (p. učitelka  H. Korábová)

čtvrtek  30.5.      1235 h – 1400 h  …. (H. Krakovská)

pátek    31.5.      1340 h – 1500 h  …. (H. Krakovská)

Žáci či dospělí mohou přijít soutěžit do počítačové učebny kdykoli v tyto termíny a časy,  mohou zkusit libovolný počet pokusů (pokud budou volné počítače).

23.5.

Focení tříd –

úterý 4. 6. – žáci 1. stupně
středa 5. 6. – žáci 2. stupně

Možné skupinové fotky.

Cena třídní fotky (13x18) je 25 Kč.
Cena skupinové fotky (10x15) je 15 Kč.

21.5.

DÚ: 

ČJ – PL cv. 1 – 4
M – 29/2 ústně
Čt / ps – přinést čten. deník
Aj – zítra věci na vyučování sebou – pro nemoc se rodilá mluvčí přesunula na 5.6.
Čt – cyklistický výcvik – svačiny jsou odhlášeny, návrat 12.35 zpět do ZŠ – oběd. 
Peníze na sladkost možno, hraní na telefonu během cesty po domluvě s dětmi také.
18.5.
učivo:
ČJ – Podmět, přísudek. Začneme Shodu podmětu s přísudkem.
M – Vztahy mezi čísly, pokračujeme str. 29.
Aj – lekce 2D.
Středa – rodilá mluvčí Aj
Čt – cyklistický výcvik Hodonín
Pá – 10.00 koncert v Chrámu sv. Kunhuty

16.5.

DÚ – M 25/7, 27/21. (SD – na po.) Někteří navíc 26/15 – tito žáci mají zaznamenáno mým písmem v úkolníčcích.

ČJ – 117/6 (SŠ – na po.). Již jsme začali v hodině, děti ví, jakým způsobem:
Přepis věty – určení ZSD (podtrhnout, nadepsat, spojit), na řádek pod větu napsat, zda se jedná o Pod. holý či rozvitý a Př. holý či rozvitý.

TURNAJ V MALÉ NÁSOBILCE

Ve dnech 29. – 31. 5. 2019 proběhne v odpoledních hodinách tradiční turnaj v násobilce – pro zájemce o toto utkání. Jde o přesunutí výsledků násobení do tabulky na stránce http://www.smartygames.com/games/math/game_multiplication_table.htm v co nejkratším čase.

Soutěžit se bude v kategorii 3. – 4. třída a 5. – 9. třída. Dle zájmu může proběhnout soutěž i v kategorii dospělých.

Každý bude mít více pokusů – počet dle počtu zúčastněných a obsazenosti PC.

Zájemcům doporučujeme procvičovat na domácích počítačích.

fotografování třídy – út. 4. 5. 2019

12.6. (st) jedeme na školní výlet – Brněnská přehrada + hrad Veveří, ZOO Brno.  

10.5.

Učivo –
Čj – ukončení vzorů všech rodů, na procvičování budeme stále zařazovat.
       od po – stavba věty jednoduché (od str.115)
M – zlomky 
     – od po. Přímá úměrnost a slovní úlohy (20, 24)
Aj – stále lekce  2C, procvičujeme kladnou zápornou větu s použitím an, is, are + otázka.
př.: Is the pen yellow? Yes, it is * No, it is not.
V pondělí se v rámci vyučování na 1. stupni uskuteční školní plavecká soutěž – děti, které se přihlásily, si v pondělí vezmou plavání.
V S geometrie mají děti STÁLE vložený velký lenoch. Pokud nemáte, prosím, zajistěte.
DÚ – oprava diktátu dle instrukcí vlepených na 1. str. ŽK. Pokud si s některou opravou děti neporadí, v pondělí mě upozorní, vysvětlím.
Pěkný víkend. 
12.4.
Učivo:
ČJ – vzor MUŽ, STROJ (104 – 110) – budeme procvičovat, + všechny rody.

M – početní výkony s přirozenými čísly (7 – 9) – ukončeno. 

     – začneme zlomky (od str. 12)
Aj – přivlastňování – ukončeno. Začneme lekci  2C.
Přikládám obsah třídních schůzek – pokud něčemu nebudete rozumět, napište, ráda vysvětlím.
DÚ – ČJ zel. pravopis 25/4, 6.
Žákům, kteří stále tápou v určování vzorů rodu mužského + životnosti, doporučuji cvičení z učebnice – 106/8, 107/11,12,13 – není povinné, je dobrovolné.

 

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY – 3. ČTVRTLETÍ, 9.4.2019, 4. TŘÍDA, ANEŽKA STÁVKOVÁ

Celkové hodnocení třídy –

Kolektiv třídy prochází v posledním čtvrtletí několika změnami, a to pozitivními i negativními. Kvůli přetrvávajícím a stupňujícím se problémům mezi žáky jsme se rozhodli poprosit o pomoc společnost Podané ruce. Tato společnost po provedení diagnostiky nám pomohla poznat příčiny nejobtížněji řešitelných problémů a ukázala možnou cestu ke zlepšení. Je nutné návrh metodického postupu dodržovat a zpětně vyhodnocovat, abychom postupně docílili lepších kolektivních výsledků.     

Stav počtu žáků ve třídě se ke konci pololetí snížil o jednoho chlapce.

 Podané ruce     

1. setkání – diagnostika problémů – celkem 2, doporučení metodikou…), změny v pravidlech

2. setkání – narovnání vztahů mezi žáky a s p. učitelem – řízená diskuze, objasnění problémů, ale převážně příčin

3. setkání – záměrné vyčleňování některých žáků z kolektivu, posměšky, nadávky. Pasivita přihlížejících,… diskuze – jak reagovat? Vhodné – nevhodné reakce, specifika nových pravidel.

úkol pro nás – vrátit se za přítomnosti označeného strůjce problému – vytvoření nových pravidel dětmi.

Úkol – zpětně vyhodnocovat, revidovat, jak se nastavená pravidla daří – nedaří plnit.

+ Tolerance k odlišnostem jiných žáků, vyzdvihovat pozitiva, komunikovat, prodiskutovávat problémy ale i pozitivní změny.

+ Náslechy p. učitele v hodinách jiných pedagogů.

 

Etické dílny – preventivní program

Webové stránky (nejen informace ode mě, ale též Inko o akcích celé školy…) – maily (kdo pravidelně sleduje?)

 

Dobrý večer.
ČJ – opakování PÁN, HRAD. Od pondělí MUŽ, STROJ. Ve stř. pís. práce na podst. jména – přiřazování ke vzorům, pády, číslo j. mn.. – vše jsme procvičili.
M – Pamětné počítání s přir. čísly (začátek učebnice 3. dílu)
Aj – Who is this? Whose is this?
DÚ – M (v minulém mailu)
        ČJ sloh – dopis “Zveme Vás na letní prázdniny” Děti napíší na čistý nelinkovaný A4 (použijí lenoch, který si poté nechají založený v sešitě do geometrie – prosím, dohlédněte na to) dopis se všemi náležitostmi (Viz. SŠ sloh).
Připomínám – úterý 9.4. od 17.00 třídní schůzky.
Čtvrtek 11.4. od 13.00 do 18.00 sběr starého papíru.

1. 4.

Seznam akcí na duben:

2. 4. Den v modrém – na podporu dětí s autismem

3. 4. Čokoládová tretra – děti si vezmou sportovní oblečení a obuv na ven.

4. 4. Teoretická část cyklistiky pro 4. třídy (vyučující Policie Hodonín

9. 4. v 17. 00 třídní schůzky (podepište prosím v ŽK

11. 4. od 13.00 sběr starého papíru u myslivny.

 

SŠ a SD do M mám u sebe.

 

29.3.

Máme za sebou velmi náročný týden – soutěž matematický klokan (výsledky ještě nezveřejněny), prev. program, příprava na Vítání jara, návštěva ovocentra, knihovny.
Program dnešního projektového dopoledne se dětem povedl – možná si někteří kladete otázku, proč s ním nevystupujeme také dnes odp. při Vítání jara pro veřejnost – naše vystoupení jsme postavili na úkolech pro publikum, pro malé děti – společně s námi tančily, odpovídaly na hádanky, skládaly obrázky… Nejedenalo se tedy o běžné představení, jaká jsou zařazena pro veřejnost. Fota z dopoledne budou na stránkách školy.
Děkuji rodičům za pomoc – kytary, kokina.
děkuji těm z Vás, kteří poslaly prázdné sešity pro “zapomnětlivce”.

Příští týden:
pondělí – v PČ setí rostlin v prac. činnostech (některé děti si sáčky nechaly ve škole, ostatní přinesou znovu – prosí p. uč. Kalužík)
úterý – Den v modrém (oblečení) na podporu dětí postižené autismem (Čtvrťáci ještě neví, ujasníme v pondělí.)
středa – 4. vyuč. hodina – běžecká soutěž Čokoládová tretra
čtvrtek – 2. a 3. vyuč. hodina – teoretická část Cyklistiky (policie Hodonín)

DÚ není.

Prosím, zaznamenejte si:
9. 4. – 17. 00 – 18. 30 třídní schůzka
11.4 – sběr starého papíru

Pěkný víkend!
A. S.

ZZ_Čejkovice_pro rodiče26.3.

DÚ – ČJ 98/5, nadepsat pád, do závorky vzor – ukázka –
                            1
šli tam obrovští sloni (páni), …
Zítra 3. a 4. vyuč. hodina etické dílny.
Nacvičujeme pásmo na Vítání jara – do zítra se děti naučí “své úryvky” zpaměti + básně všichni.
Prosím, aby si Dominik, Josef a Daniel zítra vzali kytary.
Zájemci o opravu známky z písemné práce z M. si dnes test nesou domů. Do zítra opraví, s Vaším podpisem odevzdají.

25.3.

U některých testů bude možné opravit si známku (stejná pravidla, jako je tomu u opravování si testů u p. uč. Kalužíka). Test opravený, PODEPSANÝ od rodičů žáci přinesou – bude-li opraven dobře, snížím jim známku o 1 stupeň. Zítra rozdám zájemcům testy z matematiky z minulého týdne. Do středy opraví, přinesou zpět.
Ve stř. 3. a 4. vyuč. hodinu máme etické dílny  preventivní program, jednodenní.
V pátek máme projektový den Vítání jara – dopolední program pro žáky 1. stupně, neučíme se. Nacvičujeme pásmo básniček a písniček. 
ODPOLEDNE OD 17.00 DO 19.00 VÁS VŠECHNY ZVEME NA VÍTÁNÍ JARA DO ŠKOLY – program ke stažení na stránkách školy.
Prosím ty rodiče, jejichž děti často zapomínají sešity, zda by byli tak hodní a koupili linkovaný sešit navíc a poslali ho do školy – k použití pro “zapomnětlivce” k zápisu učiva. Zapomene-li žák sešit, píše na volný list právě z těchto sešitů navíc.
Děkuji za ochotu!
SŠ M mám u sebe, PS Aj od některých žáků taktéž.
Pěkný den. A. S.

Jsou opraveny sešity do Vlastivědy-Zeměpis (vyjma 2 žáků). Prosím rodiče o kontrolu oprav nedostatků. V pondělí 25.3. v rámci Pracovních činností budeme provádět výsadbu na školním pozemku. Vybavte děti hráškem, ředkvičkami, mrkví nebo dle vlastního uvážení.

19. 3.

Ve čtvrtek se naše celá škola zapojí do projektu Ponožkový den. Prosím, podpořte účastí i Vaše děti. Děkujeme.

 

Výrobek vznikl v hodinách Pracovních činností. Jde o model slovanského hradiště z dob Velkomoravské říše a v současnosti je vystaven v přízemí pavilonu C. 

Upozorňuji na test z přírodovědy 26.3. na téma Živočichové.

13.3.

Zítra si děti přinesou sešit geometrie, pravítka, kružítko.

DÚ – oprava diktátu  – zítra přinesou zpět. 
Aj ( na pátek) fota svých členů rodiny – děti budou formou This is my… His/her name is… představovat svoje nejbližší. Gramatika uč. str. 18 – dnes jsme si vysvětlili a procvičili.
Ráda bych Vám představila “Batůžkový projekt”. 
Cíl: podpořit vzdělávání dětí v nejchudších zemích. Rozvíjet sociální cítění našich dětí (ochota pomáhat, rozdělit se…)
Jak na to: Má-li někdo ŠKOLNÍ TAŠKU či BATŮŽEK, který již nepotřebujete (čistý a v dobrém stavu), mohli byste ho darovat dětem, které do školy chodí, ale nemají si v čem nosit věci.  
Máte-li i navíc nepotřebné tužky, pastelky, pouzdro, propisky, gumy, ořezávátka, sešity,… můžete je vložit do batůžku a jednoduše poslat do školy. Ráda převezmu a předám organizaci Mary´s meals, podepsanou pod tímto projektem.
Pokud Vás projekt zaujme, můžete oslovit i příbuzné a známé. Předem děkuji za jakýkoli, ať jen sebemenší náznak ochoty.
A.S.

11.3.

Ve čt. 14.3. od 7.55 do 11.40 se koná Den otevřených dveří v naší škole. Můžete libovolně vstupovat do jakýchkoli tříd i vyučovacích hodin. A.S.

Dnes DÚ – M 53/3 do SŠ.

Vážení rodiče,
během Den otevřených dveří si můžete zakoupit svačinku i oběd ve školní jídelně a ochutnat tak, co naše paní kuchařky připravily pro Vaše děti.
Cena svačinky je 14 Kč, oběd stojí 60 Kč.
Výdej svačinek proběhne od 9.35 do 9.50 a obědu od 11.30 do 12.00.
Máte-li zájem o odběr svačinky, případně obědu, nahlaste se paní Otáhalové do středy 13.3. do 14.00h.

5.3.

Termíny keramiky:

Skupina C 16.00 – 17.30
8.3., 22.3., 5.4., 26.4., 17.5., 31.5.

ZÍTRA – 6.3. MÁME GEOMETRII. Děti o tom ví, jen připomínám.

A.S.

1.3.
Učivo:
ČJ – Procvičování všech vzorů rodů středního a ženského – budeme dále procvičovat.
M – Jednotky délky, hmotnosti, objemu. Dokončíme j. času a budeme procvičovat.
Aj – státy, osobní zájmena, sloveso to be + zápor – budeme procvičovat.
DÚ – M 45/8 a 47/6 (na pondělí)
              M geometrie 43/3 (do S geometrie – na pátek)
        ČJ 88/3 a, b, c – pouze ústně (ale opravdu udělejte)
               92/3 písemně S domácí (na pondělí)
Děti, které tento týden chyběly – nutné dopsat nová učiva ze školních sešitů:
Velký pravopis – již zapsány všechny vzory rodu středního i ženského + “chytáky” – píšeme pod vzory k vykřičníku.
M školní – Přímá úměrnost + jednotky.
M geometrie – Rýsujeme obdélník a čtverec (uč. 43/1, 2), obvod trojúhelníku (46/1, 2)
Aj – sloveso to be (být) + zápory (dnešní zápis).
Prosím, zkuste si vypůjčit sešity od někoho, kdo byl přítomný, a vše doplňte. Pokud neseženete, ať mi děti po svém příchodu sdělí a budeme řešit operativně – pravděpodobně dopisovat po vyučování – bývám tu déle, mohou tu děti se mnou sedět a dopisovat. 
ČJ SŠ – poslední cvičení máme nedodělané, nedivte se, budeme pokračovat v pondělí.
Všem nemocným dětem přeji brzké uzdravení, aby již mohly chodit do školy a nic nemusely opisovat.
Moc je zdravím!
Pěkný víkend, A.S.

 

26.2.

Tento čtvrtek se v malé tělocvičně naší školy uskuteční ukázková hodina Street dance od 16.30 do 17.30 pro děti od první třídy až do deváté. (Nejčastěji chodí žáci čtvrtých a pátých tříd). Máte-li zájem, přijďte se podívat. Ukázková hodina zdarma.

Naše škola je zapojena do projektu Recyklohraní, kdy děti mohou do školy přinášet staré tužkové baterie. Jejich množství je bodově ohodnoceno a přináší nám do vyučování mnoho výhod a pomůcek. Pokud doma nějaké máte, prosím, nevyhazujte, ale posílejte do školy. PŘEDEM DĚKUJI.

Příští čtvrtek 7.3. se uskuteční Den otevřených dveří – první 4 vyučovací hodiny. Přijměte pozvání podívat se, jak probíhá vyučování (již teď jsem nervózní :o)) a jak děti v hodinách pracují.
Zdravím je!
A. S.

25.2. – Na ZŠ se vyskytly vši. Žádáme rodiče o důkladnou kontrolu vlasů dětí.

Od 25. 2. 2019 dochází ke změně rozvrhu. Nově platný rozvrh naleznete na odkazech níže:

4. třída

7.2.
Dobrý den.
Krátká zpráva před týdenními prázdninami (zítra se ještě učíme).
ČJ: vzory rodu středního – koncovky j. a mn. čísla, určování těchto vzorů, zdůvodňování ve větách. (uč. str. 66 – 78)
Po prázdninách budeme procvičovat a začneme vzory rodu středního.
M: Pís. násobení dvojc. činitelem (35 – 37)
Dnes jsme pracovali s Domácím procv. z M – str. 54 – 55 (Děti, které knihu nemají, mají kopii této strany založenou SŠ). 
Zítra budeme psát příklady na známky, pokud někdo z dětí tápe, ať procvičuje z této dvojstrany. 
Aj: Osobní zájmena (I, You, He, She, It…), opakování.
DÚ: Na zítra (pá 8.2): AJ – PL.
Přes prázdniny DÚ: ČJ – zelený Pravopis: str. 8 – 9.
                                 Aj – určování zájmen (úkol zadám zítra v Aj)
                                 Pro nemocné – DOPSAT SEŠIT VELKÝ PRAVOPIS,
                                                          doplnit zelený Pravopis str. 6 – 9.
Přeji dětem i Vám pěkné dny (volna)!
Nemocné pozdravuji!
A.S.

5.2.

Ve čt. si děti přinesou Domácí procvičování z matematiky (kdo si nezakoupil, zapůjčím). 

Foto z preventivního programu minulého týdne: 

28.1.

Dobrý den. Od zítřejšího dne budou děti do školy nosit zakoupený prac. sešit Pravopis podstatných jmen hravě (světle zelená A4).
Od středy prosím o přinesení nového sešitu velkého A4 tenký, linkovaný.
Podepište v ŽK sdělení rodičům – preventivní program, který se uskuteční tuto středu, kdo ještě tak neučinil.
Ve škole se stále vyskytují vši, pravidelně dětem kontrolujte vlasy. 
Pokud byste je našli u svých dětí, prosím, informujte mě o tom. Ať můžeme opět apelovat na všechny rodiče s prevencí.
Děkuji. 
Pěkný zimní den! A.S.

12.12.

Děti nesou domů ČJ diktáty – opraví, zítra přinesou zpět.

Dnes jsem rozdala pro zájemce přihlášky do keramického kroužku. Odevzdávejte do 20.12. mně nebo p. sekretářce.

A.S.

11.12.

 

DÚ: Aj – list (singular, plural), vyplněný nalepit do S domácího. Přinést v pátek.

 

M – 14 / 17

       14 / 21 (prních 6 příkladů – zk.) Na čtvrtek.

Zítra, tj. 12.12. jdeme na vánoční koncert. Učíme se 1., 4. a 5. vyuč. hodinu.

 

7.12.

Dobrý den.
ČJ – uzavřeli jsme vyjm. slova a příbuzná po V
začneme Z a potom Slovní druhy
M – porovnávání a zaokrouhlování čísel – budeme ještě postupně procvičovat.
Dětem dnes vracím M SŠ, prosím o dodělání tabulky na zaokrouhlování (Většina dětí má již hotovo).
Aj – uzavřeli jsme alphabet, začali plural.

Příští týden:
Stř – vánoční koncert 9.00 – 10.00 v orlovně.

Fotografie pro nahlášené děti:
Děti nesou domů balíček fotografií za cenu 340 kč. Uvnitř je informační leták – cena nezahrnuje magnetku (80kč), kterou si můžete / nemusíte zakoupit. Tedy – po neděli děti přinesou zpět buď magnetku a 340 Kč, nebo v případě zakoupení magnetky 420Kč.
Fota s kódy – slouží k namnožení – máte-li zájem, můžete si přiobjednat – kontakt uveden v horní části informačního letáku.

Sešit G máme ve škole.
Přeji pěkný víkend.A.S.

4.12.
DÚ – ČJ 43/7

Na hlavní stránce školy je ke stažení přihláška do keramického kroužku https://www.zstgmcejkovice.cz/keramicky-krouzek/.

Pokud ji nemáte možnost vytisknout, vzkažte po dítěti, předám v tištěné podobě k vyplnění.

AS.

26. 11.

Zítra, tj. v út. 27.11. se přihlášené děti budou fotografovat (v prvních dvou vyučovacích hodinách). 

Od zítřejšího dne vybíráme 100Kč na dítě na provoz bazénu (částka na celý šk. rok) a 190 kč za divadlo (minulý týden v úterý).

PODEPIŠTE SOUHLAS S TĚMITO ČÁSTKAMI V ŽK VE SDĚLENÍ RODIČŮM.

Děti si do matematiky nosí učebnici 2. díl.

Děkuji. A. S.

Dobrý den.

 Uplynulý týden:
po – rodilí mluvčí (milé překvapení pro nás všechny)

Čt – ukázková hodina keramiky – více informací po domluvě p. ředitelky s vedoucí kroužku

 Příští týden:

Po  – Prosím o poslání zpět sešitů „domácí procv.“ nebo peněz za ně.

Úterý – 8.00 focení přihlášených dětí.

 Předměty:

M –        dokončení učebnice 1. díl.

                Začneme 2. díl.

 ČJ –        dokončení vyjm. slov a příbuzných po P

                Začneme po S

 Aj –        dokončení Alphabet

                Začneme množná čísla

 DÚ:

M – 1. Díl: 54 – 55 (56 geom.) opakování. Vysvětlila jsem dětem následovně:

                Každý ví, co mu jde více a co méně. Pokud víš, že v něčem tápeš, vypočítej doma nějaký přiklad. Písemnému sčítání rozumíš, nemusíš dělat. Dělení Ti moc nejde, udělej si… Nejde Ti zápis sl. úlohy  – udělej si nějakou… apod.“ Děti nebudou v po. nic odevzdávat, kladla jsem důraz na jejich vlastní zodpovědnost a rozhodnost.

(Na pondělí nachystám krátkou písemku z učiva 1. dílu – děti neví… Prosím, neříkejte jim to, ale podpořte je ve snaze „sám se rozhodnout, že si vypočítám to, o čem vím, že mi až tak dobře nejde.“) Děkuji za pochopení.

 ČJ – oprava diktátu, v po. děti přinesou zpět.

 POZVÁNKA:

  1. 25.11 – Předadventní setkání

                více: https://www.zstgmcejkovice.cz/predadventni-setkani/

                               Součástí bude tombola, možnost zakoupit si něco sladkého ve šk. jídelně, vyrobit si rukodělný dárek (za drobný obnos sloužící k úhradě materiálu…), fotokoutek, prodejní stánky…

Jste všichni srdečně zváni.

 

Přeji pěkný víkend, zdravím všechny děti a těším se na ně v pondělí!

19.11.
Informace na zítřejší výlet:
1. vyuč. hodinu se učíme – s sebou M: SŠ, učebnice (necháme ve škole do středy).
Svačinu, možno peníze.

Svačina ze školní jídelny je domluvena po 1. vyučovací hodině.
Změna: Po domluvě s p. učitelkou a dětmi jsem dětem na cestu “povolila” mobilní telefon.
S dětmi jsem na pravidlech domluvená, všichni je znají a respektují.
Předběžný návrat 12.45 – 13.00. Seznam vašich tel. čísel budu mít u sebe, buďte bez obav.

DÚ: M, list, cv. 4, 5, 6.

A.S.

14.11, M: tištěný list, cv. 1, 2.

Vážení rodiče, milí žáci,

vítáme vás na stránkách 4. třídy. Najdete zde důležité informace týkající se vzdělávání i našeho kolektivu. Věřím, že společně s dětmi zvládneme s úsměvem vše, co nám společně strávený čas přinese. Přeji vám všem úspěšný školní rok!

Třídní učitelka Mgr. Anežka Stávková

Dobrý den.

10. týden (5. – 9. 11.):

Ve všech předmětech příprava na čtvrtletní písemné práce, máme za sebou M, Aj, v pondělí zvládneme ČJ a vrhneme se na nové učivo:

ČJ – vyjm. slova a slova příbuzná po P (od str. 36)

Aj – Alphabet

M – násobení a dělení zpaměti (od str. 45)

 

V úterý 13.11. v 17.00 ve třídě třídní schůzky.

Připomínám, abyste svému dítěti přinesli 3 nové sešity 523 a pro sebe propisku.

Děkuji, budu se těšit na viděnou. Zdravím všechny děti!

Anežka Stávková

Dobrý den.
Děti dnes domů nesou ukázat písemné práce z Aj a M – za DÚ mají opravit M do školních sešitů. Zítra obě písemné práce přinesou zpět. Písemnou práci z ČJ nechám na třídní schůzky.
Děkuji, Anežka Stávková.

Adresa školy

Základní škola T. G. Masaryka Čejkovice, okres Hodonín, příspěvková organizace
Školní 800
696 15 Čejkovice

kontakty

518 362 503, 606 629 364
zs.tgm@centrum.cz
info@zstgmcejkovice.cz
jidelna@zstgmcejkovice.cz
www.zstgmcejkovice.cz
Datová schránka ID: 22cpep7

< 2019 >
Červenec
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031