Stationary photo

5. třída

Třídní učitel: Mgr. Petra Hájková

Asistent pedagoga: Ing. Radka Veverková

UPOZORNĚNÍ:

Z důvodů rekonstrukce školy jsou některé telefony nefukční.

Pro komunikaci využívejte: 

518 305 763 - ředitelka školy 

518 305 764 - třídní učitelka

518 305 767 - vedoucí školní jídelny

Pro další případnou komunikaci jsou k dispozici na stránkách školy e-maily nebo on-line žákovskou knížku. 

TŘÍDNICKÁ HODINA:

Ve čtvrtek 29. 9. proběhne 1. třídnická hodina letošního školního roku. 

BRANNÝ DEN

Děkujeme deváťákům za všechny úkoly, za krásný den plný her, zábavy ale i poučení. Za výborný čaj děkujeme našim kuchařkám.

5. třída