5. třída

10.3.

Milí páťáci i rodiče.

Na každý den sem budu vkládat úkoly odpovídající vyučovacím hodinám toho dne. Vše postupně DENNĚ plňte, přesně dle pokynů. Ústně – ústně, zapiš – zapíšeš, vypočítej – vypočítáš, přečti – přečteš… Do psaných cvičení z učebnice vždy barevně zaznač, čemu jsi neruzuměl. Cvičení z PS ČJ plň svědomitě! Po kontrole z klíče znovu projeď chybné odpovědi, nepochopené barevně zaznač. Po návratu do školy barevné projíždíme.  Zápisy do Vl a Př přepisuj, texty v učebnici pročítej, látku si osvojuj. Nebudeš-li něčemu rozumět, napiš na mail a zkontaktujeme se. Procvičuj stále! Ano, jsi doma, ale buď k sobě přísný a zodpovědný.

POZOR!!! Páťáci, hrajme kolíkovku i mimo budovu školy: Každé pondělí, středu a pátek zadám různorodý úkol navíc – vyhraď si v úkolníčku místo, kam si budeš zaznamenávat smajlíky. Pokud úkol splníš, zaznač smajlíka. 1 úkol – 1 smajlík, tedy max. 3 smajlíky za týden.  Po návratu do školy vyhodnotíme a kolíky posuneme. Nezapomeň, že máš moji důvěru, že budeš snaživý i poctivý! Držím Ti palce.

POZOR! ve volných chvílích procvičuj formou testů, doplňovaček, her…

INTERNETOVÉ ODKAZY K PROCVIČOVÁNÍ: Odkazy k procvičování

______________________________________________________________________

UČIVO NA PO 30.3.

ČJ – SŠ 99/3 (a ne, b ano – piš proto ob řádek) – vyfoť, pošli. PS14/2. PS14/3 – i/y zkontroluj, do “5.tř. napiš výsledky” oprav chyby se zdůvodněním (opět zaznačeno zeleně).

Čt/PS – čti min. 20 minut knihu dle vlastního výběrů, příští týden budeme zapisovat čtenářský deník.

M – PL PL matematika – 30.3. – kontrola “5. tř. zápisy + kontrola”. Pokud některému cvičení nebo výsledku nebudeš rozumět, napiš o radu p. asistentce: damborska@zstgmcejkovice.cz

Př – čti 47 – 48. Procvičuj se – klikni na odkaz a dále na “pyramida” https://www.zdrava5.cz/pro-deti/hry/pyramida. Napiš krátký zápis “5. tř. zápisy + kontrola”

______________________________________________________________________

UČIVO NA PÁ 27.3.

Protože někteří mají problémy s rychlostí PC a tím pádem otevíráním dokumentů – zjednodušuji: Z dokumentů “5.tř. ČJ zápisy + kontrola” a “5.tř. M zápisy + kontrola” od zítřejšího dne bude jeden: ” 5.tř. zápisy + kontrola” Bude obsahovat všechny předměty.

Pomůcka: v dokumentu “5.tř napiš řešení” vždy zeleně zvýrazním zadání pro každý den, zjednoduším tím vaši orientaci.

SLÁVA – jedna z tabulek v dokumentech je vyplněna celá!! To znamená, že už všichni spolužáci navštívili tyto dokumenty, seznámili se s nimi a upravili je. Proto naše práce na DÚ od zítra už jistě pofrčí. Nabídka vysvětlení a pomoci z mé strany stále platí, tel. viz mail.

od. p. uč. Chytilové – odkaz k procvičování www.jazyky-online.info

 

M – SŠ 41/14 (5 příkladů z prvního řádku), 43/12 (3 příklady z prvního řádku), 43/14 – kontrola viz. “5.tř. zápisy + kontrola”

Procvič se: https://www.skolasnadhledem.cz/game/3269

ČJ – podm. způsob (uč.97, PS 13) není učivem 5 tř. – ve škole bychom probrali, v této situaci nelze – vynecháváme.

– PS 13/1 dole (ne b, d) – do “5.tř napiš výsledky” napiš opravu pouze i/y se zdůvodněním (např. nůžkami – koncovka ami…), ne pouze počet chyb.

– bajka – viz”5.tř. napiš výsledky”

________________________________________________________________

UČIVO NA ČT 26.3.

ČJ – v dokumentu “5. tř. napiš výsledky” si zkontroluj včerejší vymýšlení sloves (úplně dole).

Uč 96/5 – doplň do uč., zkontroluj podle “5.tř. ČJ zápisy + kontrola”. Do “5. tř. napiš výsledky” napiš buď pouze počet chyb, pokud zvládáš psát na PC, napiš chybná slova se zdůvodněním (Př. do rosy (jako do ženy)). Uč. vygumuj.

M – do SŠ uč. 41/11,13. kontrola “5. tř. M zápisy + kontrola”.

Vl dě – shlédni https://www.youtube.com/watch?v=U1K0esnwkUI&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=87&t=0s a https://www.youtube.com/watch?v=k_z4YtLXAWo&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=87.

– přečti uč. 32 – 33

VZKAZ OD P. UČ. ŠOLKOVÉ: výzva k aktivitě

_____________________________________________________________________

UČIVO NA ST 25.3.

ČJ SŠ – vytvoř si tabulku a urči mluvnické kategorie těchto sloves: seděli, noste, přijdu, zanesli jsme, počkej, posadíme se, zametá. Vypl%n tabulku v “5. tř. napiš výsledky”.

– čti vlastní četbu alespoň 20 min.

M – PL Matematika – PL 25.3. – vytiskni, přepiš nebo vyplň, vypočítej, řešení “5. tř. M zápisy + kontrola”

Př – uč 46 – 47 znovu projeď tučný text po Zásady správné výživy. Vyplň Př – trávicí soustava, kontrola viz https://docs.google.com/presentation/d/1N4aalnadYbWEE5gYeAX4KPwf29zf2tM1TErfXO72pA4/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i29

Vl ze – čti uč 58 – 59, projdi https://docs.google.com/presentation/d/1tpSqRBhCZhJZEHDkV8KemgsnuQ3CTk_9OsDIsooxfg4/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i16, procvič se http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/evropa_reky.htm, zápis Slané vody příští týden.

_________________________________________________________________________

UČIVO NA ÚT 24.3.

ČJ – 95/3 – pouze text- vyhledej prvních 7 sloves a napiš je do sešitu v rozkaz. způsobu, viz tabulka  ČJ – zápisy, cvičení + správná řešení.  Kontrola o stranu níže. ČJ – PS 12/2,3,4.

Aj – viz mail

Inf – řečíst na  http://excel-navod.fotopulos.net/formatovani.tabulek.html formátování tabulek buněk v excelu, kdo máte možnost prakticky si to v programu Excel zkuste. 

M – rozklikni sdílený dokument (M – zpětná vazba), který ti přišel na mail, najdeš odkaz na cvičení a tabulku s našimi jmény. Cvičení si udělej. Dokument vidí všichni spolužáci a všichni do něho můžou psát – jak? Ke svému jménu jednoduše napiš, kolik procent jsi měl ve cvičení a pouze dokument zavři. Vše se uloží samo. Vyzkoušej, tímto způsobem bychom se mohli povzbuzovat, jak nám práce jde. Dokument nemusíš pokaždé hledat v mailu, ale i vpravo nahoře – aplikace Google, dále “disk” či “dokumenty”. Zkoušíme, učíme se.

____________________________________________________________

UČIVO NA PO 23.3.

ČJ – SŠ nadpis ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB. uč. 95/četba žlutý rámeček. SŠ 95/2 – přečti a přepiš pouze rozkaz. slovesa – kontrola ČJ – zápisy, cvičení + správná řešení . PS 12/1.

ČJ – četba vlastní knihy – alespoň 15 min.

M – G – 1. Narýsuj úsečku CD, která měří 75 mm. Pomocí kružítka sestroj její osu o. Na ose vyznač střed úsečky S (viz. 38).  2. Narýsuj úsečku MN, která měří 9 cm. Sestroj jeí osu a střed úsečky. Dále narýsuj kružnici k (S, r = 45 mm). Na kružnici zvol libovolně bod O a narýsuj trojúhelník MNO. Jestliže jsi rýsoval správně, je tento trojúhelník pravoúhlý. Zvol na kružnici k další dva libovolné body a narýsuj opět pravoúhlé trojúhelníky.

Př – TRÁVICÍ SOUSTAVA. 46 – 48 četba (po Skladování potravin). Shlédni https://docs.google.com/presentation/d/1N4aalnadYbWEE5gYeAX4KPwf29zf2tM1TErfXO72pA4/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0 vyzkoušej se v textu níže http://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/traveni.htm Zápis ne

KOLÍKOVKA – Pusť si písničku https://www.youtube.com/watch?v=Nqd6t1inhCg z ČJ PS 12/1 sleduj text a zkus tleskat na VŠECHNA slovesa

______________________________________________________________________

UČIVO NA PÁ 20.3.

AJ –
1. poslech CD – pracovní sešit 47/4 – pouze tabulku
Doplň budovu ve městě a spoj s odpovědí.
2- Napiš si slovíčka – bez výslovnosti- 5D – poslední slovo je WRONG
ČJ – ČAS MINULÝ, uč. 93/1 – ústně – kontrola ČJ – zápisy, cvičení + správná řešení. Rámeček str 94 – pozor na 2. osobu SES… do SŠ zapiš 94/2 a vyčasuj slovesa z tohoto cvičení pouze v této osobě, kontrola v souboru.
POZOR DÚ – 94/4 – na mail stavkova@zstgmcejkovice mi pošli POUZE slovesa z tohoto cvičení  pod sebou ve správném pořadí a osobě dle zadání ze závorky, do neděle 22.3.
PS 11 (nemusíš 11/1 e).
ČJ sloh – zadání na celý víkend –
92 – dopis – 92/1 a) + zápis viz soubor, + DÚ PS 10/1 – dopis dole. Vyber si jedno téma a napiš dopis dle struktury z uč. 92/1 a) – pošli na mail do neděle 22.3.
M – 37/8 čti nahlas, zaznač do uč., kontrola  , SŠ 37/9 kontrola viz. soubor, SŠ 37/10,11  kontrola viz. souborM – zápisy, cvičení + správná řešení. Procvič se http://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/miliarda1.htm – co nejvíce cvičení, jsou zajímavá
KOLÍKOVKA: Vyzvi k jakékoli společenské hře (např. stolní – aktivity, osadníci, dostihy a sázky, pexeso, černý petr…) členy rodiny, zajrajte si ji. Do úkolníčku si poznač, která hra to byla a kdo všechno hrál.

_____________________________________________________________________

UČIVO NA ČT. 19.3.

ČJ – ČAS BUDOUCÍ, uč 91/6 do uč, kontrola viz  ČJ – zápisy, cvičení + správná řešení, PS 10/1, 2, 3, 4 nepiš diktát, pouze a).

M – 36/6 ústně + “všimni si”, 37/růžový rámeček – přečti a opiš do SŠ, 37/7 SŠ – piš čísla pod sebe, kde můžeš škrtnout nuly, napiš bez nich za rovná se viz M – zápisy, cvičení + správná řešení

Vl dě – opakování: 30 – 31 projeď tučná slova, pokus se dávat dohromady souvislosti z minulého čtení celého textu. Ústně zodpověz otázky  str. 31. Přečti zápis v sešitě. Procvič se http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/10_hospodarsky_rust.htm

_________________________________________________________________________

UČIVO NA ST. 18.3.

ČJ –  ČAS BUDOUCÍ , uč. 90/1, 2, 3 – ústně 4 – ústně (kontrola dle uč. 34)

M – 36/ růžový rámeček, 3, 4 – ústně. SŠ 36/2, 5 (kontrola viz M – zápisy, cvičení + správná řešení)

PŘ – 44 – 45 přečti text První pomoci + závěrečný modrý rámeček. Odpověz ústně na otázky 45 dole. Znovu čti části dýchací soustavy (str.43) a ukazuj je na obrázku.

VL ze – zopakuj Vodstvo Evropy Slané vody + ukazuj na přílohové mapě (Povrch a vodstvo Evropy, nebo v uč. 55) všechny oceány, moře, zálivy a průlivy.  Opakuj znovu, uč se na mapě v rychlosti hledat Jaderské moře, Atlantský oceán, Baltské moře… Řeky a jezera příští týden. Zopakuj Povrch (opět ukazuj, tentokrát  světadíly, poloostrovy, ostrovy, pohoří, nížiny.)

AJ středa 18.3.
1. přečti si všechny texty, které jsme měli známkovat
2. pracovní sešit str. 77 – vysvětlení 5.2 – zopakuj si there is/there are
3. pracovní sešit str. 47/cv. 2 – otázky a odpovědi podle obrázku

Inf- připomeňte si ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ EXCELU, http://excel-navod.fotopulos.net/zaklad.html do sešitu vypsat jak do buňky psát, jak upravit obsah, jak buňku kopírovat nebo vyjmout a uložit udělanou práci

 

KOLÍKOVKA – Ustel nenápadně postele všem členům domácnosti. Pokud si každý stele sám, zkus být rychlejší. Udělej to tajně. Přiznej se, jen pokud se zeptají.

________________________________________________________________________

UČIVO NA ÚT 17.3.

ČJ –  ČAS PŘÍTOMNÝ 89/4 , 8 – ústně, PS 9/1 text + a, 9/2, 3, 4, 5.

M SŠ –  35/13 kontrola M – zápisy, cvičení + správná řešení , SŠ 35/14

Aj – mail rodičů

Procvič se http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/cj5_predlozka_s_z.htm, http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/koncovky_podstjmen1.htm

___________________________________________________________________________________ 

UČIVO NA PO. 16.3.

ČJ – četba SLOVESA – OZNAMOVACÍ ZPŮSOB, uč. 88 – 94 (pouze žluté rámečky, pro přehled, bez 92), zápis ČJ – zápisy, cvičení + správná řešení , čas  PŘÍTOMNÝ 88/1 ústně, 2 ústně + a, c – ústně

M SŠ – 35/11 (kontrola M – zápisy, cvičení + správná řešení ), 12 – pozor na přednost dělení a násobení před + a – .

PŘ – přečíst 43 – 44 (po První pomoc) – při popisu Z čeho se skládá ukazuj na obrázku.  Prohlédni https://docs.google.com/presentation/d/1RUX_rOlAJ8eyPIWe8hnWg6vNz_m9TyXad4rXcfBSeWg/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

Zápis + obrázek (viz. Př – učivo)

KOLÍKOVKA – udělej doma nějakou práci, do které se Ti děsně nechce. Poznač do úkolníčku, o co šlo.

_________________________________________________________________________

UČIVO NA PÁ. 13.3.:

Aj – Pracovní sešit 46/1 – popsat obrázky, Pracovní sešit 47/3 – podle obr. ve cv.2 doplň předložky

ČJ – uč.87 – četba žlutý text, zápis viz ČJ – zápisy, cvičení + správná řešení   , uč. 87/2 a, b, c, e- ústně. PS 8 Slovesný způsob – cv. 1, 2. Procvič se na dvou cvičeních –http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/slovesny_zpusob1.htm

M – 35/6, 7, 8, 9 – ústně, kontrola viz M – zápisy, cvičení + správná řešení, procvič si dělení – http://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/pametne_deleni_se_zbytkem.htm, a sčítání http://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/pisemne_scitani1.htm

Př – (náhrada za chybějící výuku tohoto týdne) – opět přečíst uč. 41 – 42 a zápis v sešitě. Ústně si zodpovědět na otázky 42 dole. Najít na internetu obrázek srdce a namalovat do sešitu (možno i řez srdce, viz. uč 42).

KOLÍKOVKA: 3krát oběhnout nejbližší ulici, avšak min. 10 minut, můžeš střídat chůze – běh – skoky.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

UČIVO NA ČT. 12.3.:

ČJ – 85 přečíst žlutý text, 85/2 – pozor, v zadání “říkejte”. 86 přečíst žlutý text, (modrý vynechat) + zápis viz. příloha ČJ-12.3.

M – 34 /čti text růžový a žlutý, 34/4 SŠ.

Vl dě – zopakuj si učivo na videu (dějiny udat. č. národa, díl 84):  https://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230084/

– přečti si 30 – 31, projeď si https://docs.google.com/presentation/d/1P2BMCEnnuklVKkfZekzut7YJmLNkQSB-C4E_0nayUVI/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

– opiš zápis: dějepis – 12.3.

Adresa školy

Základní škola T. G. Masaryka Čejkovice, okres Hodonín, příspěvková organizace
Školní 800
696 15 Čejkovice

kontakty

518 362 503, 606 629 364
zs.tgm@centrum.cz
info@zstgmcejkovice.cz
jidelna@zstgmcejkovice.cz
www.zstgmcejkovice.cz
Datová schránka ID: 22cpep7

iŠkola.cz - přihlášení


< 2020 >
Březen 1
  • 01
    Žádné události