5. třída

Milí žáci, Vážení rodiče, vítám Vás na stránkách 5. třídy. Na tyto stránky budu vkládat důležité informace k výuce a domácí úkoly pro nemocné žáky.

Třídní učitelka: Mgr. Eliška Rusňáková, paní asistentka: Adéla Knápková

Kontakt:

Pondělí 21. 6. – úkoly na dnešní den

Pro chybějící:

ČJ – uč. str. 135 věta jednoduchá a souvětí, přečti si žluté poučky, strl 136 cv. 3 – ústně, urči, zda do věty doplníš čárku nebo ne. Cv. 4 – opiš do sešitu, doplň správnou předponu s-, z-, vz-, spojku a dokonči větu. Pracovní sešit str. 34 cv. 1 a 3.

M – opakování zaokrouhlování, opiš do sešitu, zaokrouhli na daný řád:

Na desetitisíce:

 • 1 185 638, 2 297 134, 18 456 078, 25 188 969

Na statisíce:

 • 1 362 297, 2 175 605, 18 029 356, 75 178 006

Na tisíce:

 • 1 878 526, 3 125 017, 405 337, 864 531

Opakování římských číslic – napiš číslo římskými číslicemi:

 • 710, 37, 65, 1 190, 1 863, 1 049, 2 011, 53

Převeď písmena na čísla a vypočítej:

 • MMCLVIII – DCCCXLIX = 
 • MDCCCXXVI – DXLIII = 
 • DCCCXXXIX – CDLXVII = 
 • MDCCCXXXVI – MCCDVI = 

Slovní úlohy s časem, přečti si zadání, do sešitu  napiš pouze výsledek:

 1. Princové Drsoň a Jasoň vyrazili na závod okolo jezera. Závod začal v 13:53. Drsoň dorazil do cíle ve 14:47. Jasoň jel pomalu a navíc se cestou zapovídal na 5 minut s kouzelnou babičkou, takže dorazil do cíle až ve 15:03. O kolik minut později než Drsoň dorazil Jasoň?

 2. Pan doktor Brejlíček měřil Tomovi tepovou frekvenci, tedy počet úderů srdce za minutu. Doktor zjistil, Tomovo srdce bouchne jednou za sekundu. Jakou má Tom tepovou frekvenci (tedy kolikrát jeho srdce bouchne za minutu)?

 3. Na Jamajce je o 6 hodin méně než v České republice (protože Jamajka leží daleko na západě, a tak tam slunce vychází i zapadá později než v Čechách). Kolik hodin ráno je na Jamajce, když jsou v Pardubicích 3 hodiny odpoledne?

 4. Pan doktor Paták předepsal králi Herzánovi lék Rýmoskol. V krabičce bylo 8 šumivých tablet a pan král si měl brát jednu tabletu každých 12 hodin. Kolik dní bude král Herzán užívat lék Rýmoskol?

 

Úterý 22. 6. – úkoly na dnešní den

Pro chybějící:

ČJ – pracovní sešit str. 34 cv. 2, uč. str. 137 přímá a nepřímá řeč, přečti si poučky, pracovní sešit str. 35  cv. 1 + doplňující cvičení, uč. str. 141 cv. 6  – opiš, doplň chybějící pravopis.

M – zapiš desetinné číslo jako zlomek:

 • 9,3 / 1,5 / 7,14 / 12,61 / 1,028 / 0 062 / 41,005 / 10,047 / 2,06 / 18,09

Zapiš zlomek jako desetinné číslo:

 • 61/100 = 
 • 3/10 = 
 • 2 001/10 = 
 • 197/1 000 = 
 • 26/100 = 
 • 106/10 = 
 • 34/1 000 = 
 • 7 054/1 000 = 
 • 5/1 000 = 
 • 478/100 = 

Uč. str. 57 cv. 3 a 4 – do sešitu pouze výsledek.

Opakování římských číslic – zapiš číslo:

 • 792, 358, 1 246, 2 043, 1 676, 228

Vylušti příklad, napiš výsledek:

 • MDCCCVI – CMDCCIV = 
 • MMCLVIII – DCCCLXXIX = 
 • CDXVIII – CCXXV = 

 

Středa 23. 6. – úkoly na dnešní den

ČJ – pracovní sešit str. 38 cv. 2 celé, cv. 3, cv. 4 a) + b)

Online cvičení: shoda přísudku s několikanásobným podmětem: https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

M – online cvičení:

Početník str. 31 cv. 2 b) + c)

Vl – D – opakování

Př – opakování

Pondělí 14. 6. – úkoly na dnešní den

Pro chybějící:

ČJ – uč. str. 128 – přísudek několikanásobný, přeči si žlutou poučku. Jedná se o přísudek složený z více sloves. Cv. 2 – ústně, cv. 3 – ústně, vyhledávej ve větách podmět a přísudek. Pracovní sešit str. 30 cv. 1 a 2

Online cvičení – otevři si cvičení a udělej cv. 1, do sešitu si napiš nadpis základní skladební dvojice, poté si napiš čísla  1 – 16, neopisuj celé věty, piš jen podmět a přísudek, u podmětu určuj jeho druh (holý, rozvitý, několikanásobný). Odkaz: http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_117

Opis – napiš cvičení do sešitu:

Pozor: v textu jsou podstatná jména a přídavná jména, nepleť si je při zdůvodňování:

Podstatné jméno – můžu si dosadit pádovou otázku: Komu, čemu? Mirkovi dnes nebylo dobře.

Přídavné jméno – řeknu si ČÍ? Filipovi rodiče bydlí blízko školy.

 • Eva dočetla Pavlov__ pohádkov__ příběh o císařov__ch nov__ch šatech. Některé dědov__ názory se Karlov__ nelíbil__. Zpěvákov__ fanoušci se přímo porval__ o zpěvákov__ boty. Mirkov__ se podařilo Vláďov__ andulky chytit, ale raději Vláďov__ neřekl, že jim zase zapom___l zavřít klec. Ježkov__ písně se našemu panu učitel__ velmi líbí. Nejkrásnější Zdeňkov__ motýl__ byl__ cel__ fialov__ s bíl__m__ tečkami.

M – písemné dělení, opiš příklady do sešitu a vypočítej:

 • 324 568 125 : 5 = / 125 874 324 : 6 = / 368 007 245 : 8 =
 • 987 542 035 : 17 = / 47 851 248 : 40 = / 365 874 587 : 24 =

Proveď správný převod jednotek, cvičení opiš do sešitu:

 • 3,74 kg = ___ g
 • 1,8 cm = ___ mm
 • 11,2 dm = ___ m
 • 6,3 cm2 = ___ cm2
 • 12,64 mm2 = ___ cm2
 • 4,8 dm = ___ mm
 • 12,336 g = ___ kg
 • 7,06 cm = ___mm
 • 7,06 cm2 = ___ mm2
 • 0,26 dm = ___ mm
 • 14,73 mm = ___ dm

Uč. str. 50 cv. 1 – ústně, cv. 2 – do sešitu, stačí napsat číslo zadání a výpočet, cv. 3 – ústně, cv. 4, 5, 6 – do sešitu, pouze číslo zadání a výpočet

Úterý 15. 6. – úkoly na dnešní den

Pro chybějící:

ČJ – opiš cvičení do sešitu, zdůvodňuj podle vzoru matčin nebo podle podstatného jména s koncovkou -ovi (pánovi, předsedovi)

 • Navštívili jsme Pavlov__ příbuzné. Jindrov__ se výlet nelíbil. Milanov__  děti se dobře učí. Karlov__ rodiče neznám. Dám Jardov__ vypůjčené sešity. Ukaž sousedov__  otcov__ králíky. Přáli panu prezidentov__. Dej Petrov__  strýcov__  hodinky. Učili se o Přemyslov___ a ukazovali si na obrázku Přemyslov__  střevíce z lýčí.

Podmět a přísudek – cvičení opiš do sešitu, podtrhni podmět a přísudek:

 • Strom__ zadržují vláhu a jejich kořeny zpevňují půdu. Tělesná teplota hadů, želv a ryb se mění podle teploty okolního prostředí. Při prosvícení dešťov__ch kapek sluncem vzniká nádherně barevný oblouk duhy. Rtuť teploměru je za normální teploty tekutý kov. Březen, duben a květen jsou jarní měsíce.

M – zopakuj si písemné dělení: 407 854 931 : 9 = / 987 421 007 : 7 = / 148 562 239 : 25 = / 36 154 887 : 42 =

Zaokrouhlování – zaokrouhli daná čísla na:

 1. desetiny: 7,28 = / 3,64 = / 0,456 = / 28,03 = / 637,81 = / 22,08 = / 35,02 = / 5,086 =
 2. setiny: 0,497 = / 0,033 = / 9,2397 = / 2,553 = / 6,042 = / 334,267 = / 1,535 = / 16,111 =

Násobení a dělení desetinných čísel:

 • 8,26 * 100 = / 3,3 * 100 = / 100,70 * 10 = / 175,12 * 10 = / 3,09 * 100 = / 6,6 * 10 = / 233,6 * 100 = / 40,60 * 10 = / 3,2 * 100 = / 81,91 * 10 =
 • 175 : 100 = / 109 : 10 = / 290 : 10 = / 35 : 100 = / 56,6 : 100 = / 42,8 : 10 = / 0,3 : 100 = / 505,7 : 10 = / 69,4 : 10 = / 12,9 : 100 =

Středa 16. 6. – úkoly na dnešní den

Za DÚ: ČJ – pracovní sešit str. 32 cv. 1 a 2.

Pro chybějící:

ČJ  – shoda přísudku s podmětem uč. str. 130, přečti si žlutou tabulku, cv. 3  – opiš do sešitu se správnou koncovkou. Pracovní sešit str. 32 cv. 1 a 2 (nahoře).

M – pracovní list zaokrouhlování a pamětné násobení, sčítání čísel – opiš čísla pod sebe a vypočítej:

 • 18 336 + 7 294 + 6 556 + 3 346 =
 • 21 044 + 11 565 + 7 818 + 2 199 =
 • 35 191 + 12 434 + 8 154 + 3 049 =
 • 49 645 + 25 347 + 18 538 + 7 607 =
 • 63 315 + 29 863 + 11 574 + 8 019 =

Vl – D – poválečné Československo, nástup komunismu uč. str. 45 a 46 . Podívej se na video: https://www.youtube.com/watch?v=DMI35Az8kic&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=102

Čtvrtek 17. 6. – úkoly na dnešní den

Pro chybějící:

ČJ – shoda přísudku s podmětem uč. str. 131 cv, 4, 5, 6 – ústně, str. 132 shoda přísudku s několikanásobným podmětem, přečti si žlutou tabulku, poté udělej ústně cv. 2, zdůvodňuj si, co tam napíšeš.

Opiš cvičení do sešitu, doplň správnou koncovku:

 • Evě tekl__ po tvářích slzy.
 • V zoologické zahradě se nám nejvíce líbil__ slůňata a medvíďata.
 • Kapky rosy se třpytil__ v trávě.
 • Učil__ jsme se malovat.
 • Města se rychle rozrůstal__.
 • Děti sbíral__ léčivé byliny.
 • Sadaři a zemědělci sklízel__ úrodu.
 • Čápi chytal__ žáby.
 • Pávi se pyšně nosil__.
 • Sněhurku přivítal__ trpaslíci.

M – opiš příklady na písemné násobení pod sebe a vypočítej: 

 • 14 284 * 356 = / 12 906 * 756 = / 21 378 * 844 = / 45 187 * 1 261 = / 52 776 * 2 542 = 

Uč. str. 52 cv. 6 c) a d) – ústně. Cv. 7 – vypočítej do sešitu. Převody jednotek obsahu, opiš příklady do sešitu a vypočítej. Pozor! Při převodu jednotek čtverečních přidáváš/ubíráš k sousedovi dvě místa:

 • 14 m2 = ___ cm2
 • 185 cm2 = ___ dm2
 • 0,5 dm2 = ___ cm2
 • 47 ha = ___ m2
 • 36 mm2 = ___ dm2
 • 156 mm2 = ___ cm2
 • 17 m2 = ___ cm2
 • 4 ha = ___ m2
 • 56 m2 = ___ ha
 • 54 dm2 = ___ mm2

Početník str. 8 a 9, vyplň cvičení, která nemáš hotová. 

Pondělí 7. 6. – úkoly na dnešní den

ČJ – vyhledej v textu číslovky, napiš je do sešitu a urči jejich druh:

Uč. str. 125 – podmět několikanásobný, přečti si žlutou poučku, cv. 1 – ústně, vyhledáváš ve větách základní skladební dvojici, cv. 3 – opiš do sešitu, podtrhni podmět a přísudek.

Opakování předpon s-, z-, vz-, opiš do sešitu:

 • __působit škodu, __koumat živočichy, __volat na zítra schůzku, __měnit peníze, __hrabat listí ze zahrady, babiččiny vlasy __šedivěly, princezna __krásněla, letěli __hůru, televizní __práva, __jednat si pořádek, __padlá jablka, dlouho mě __užoval.

Pracovní sešit str. 28 cv. 1 a 2.

M – uč. str. 41 cv. 1 a) + b) – ústně, cv. 2 a) + b) – do sešitu, převeď si časový údaj na minuty a poté teprve odčítej, cv. 3 – do sešitu napiš číslo úkolu a výsledek. Písemné násobení, příklady opiš pod sebe a vypočítej:

 • 18 506 * 4 237 = / 10 553 * 1 834 = / 8 657 * 2 249 =

 

Úterý 8. 6. – úkoly na dnešní den

Za DÚ: Vl – D – test na 1. světovou válku a poválečné období. ČJ – v pátek opakovací test na vyjmenovaná slova, přídavná jména, zájmena, číslovky, shodu podmětu s přísudkem, základní skladební dvojici, předpony a předložky. M – písemné dělení.

Pro chybějící žáky:

ČJ – přečti si věty, napiš do sešitu základní skladební dvojici. Pokud je ve větě podmět nevyjádřený, napiš ho do závorky:

 1. Jeho rodiče mají rádi komedie.
 2. Všichni dnes spěchali do kina.
 3. Vynesl jsi už odpadky?
 4. Moji kamarádi dnes slaví narozeniny.
 5. Ukliď si všechny sešity do tašky!
 6. Oni to tak nemysleli.
 7. Viděla jsi, kdo to udělal?
 8. Nebudu se na tebe zlobit.
 9. Dnes to nevypadá dobře.
 10. Někteří lidé mají rádi mořské plody.

Uč. str. 126 – přečti si poučku, co to je podmět rozvitý. Cv. 3 – ústně, rozviň holý podmět podle zadání. Pracovní sešit str. 28 cv. 1 a 2.

Opakování předpon s-, z-, vz-, opiš věty do sešitu a doplň správnou předponu:

 • __kazil jsi, co jsi mohl. __pytuj své svědomí. Oheň rychle __plál. __chop se trochu! Nedávno jsme __hlédli nový film. Musím zajít do banky __měnit peníze. Pan ředitel __jednal schůzku. Sousedka si __těžovala na hluk. Policista si __jednal pořádek. Voják __běhl ze služby.

M – kladná a záporná čísla, opiš příklady do sešitu:

VZOR: – 45 + 36 = mám 45 Kč dluh, maminka mi dala 36 Kč. 45 – 36 = 9. Zbývá mi ještě zaplatit 9 Kč, mám tedy stále dluh – 9 Kč.

 • – 13 + 12 =
 • – 8 + 15 =
 • – 16 + 34 =
 • – 77 + 25 =
 • – 63 + 49 =
 • – 18 + 9 =
 • – 25 + 7 =

Uč. str. 43 cv. 1 – napiš do sešitu pouze výsledky, cv. 2 a 3 – pouze napiš do sešitu číslo zadání a výsledek, cv. 4 – to stejné, pouze výsledek. Písemné dělení, opiš příklady do sešitu a vypočítej:

 • 419 099 : 37 = / 845 185 : 55 = / 56 874 116 : 35 = / 576 114 : 26 = 

Středa 9. 6. – úkoly na dnešní den

FOCENÍ: ZÍTRA V 7:30 SE NAŠE TŘÍDA BUDE FOTIT, SEJDEME SE V ŠATNĚ V 7:25! 👩‍👧‍👧

Za DÚ:

ČJ – předpony s-, z-, vz-, opiš do sešitu:

 • __pěvník lidových písní, velká __tráta, __bírat brambory, __blednout závistí, rychle __bohatnout, __vázat kytici, __míchat barvy, __chudlý sedlák, __kazit radost, moučník __měknul, __přátelit se na život a na smrt, písemná __kouška, __hnilé brambory, __trávit měsíc u babičky, __hlédnout výstavu, __páteční jízdenka, __hořet na popel.

Pro chybějící žáky:

ČJ – opakování číslovek, přečti si text a ústně si řekni, za kterými číslicemi bys dal tečku:

 • Jaro začíná 21 března. Bydlím ve 3 poschodí. Chodíme do 6 ročníku. V roce 1348 založil Karel IV univerzitu. Kino začíná v 15 hodin. V soutěži obsadilo naše družstvo 2 místo. Do cíle nedoběhli jen 3 závodníci. Od 14 hodin máme odpolední vyučování. Na dovolenou pojedeme 10 června.

Opiš cvičení do sešitu, číslo v závorce dej do správného tvaru:

 • Mužstvo se muselo obejít bez (5) _________ hráčů. Vyprávěl nám o svých (6) _______ kamarádech. V plotě sadu byla (3) _________ vrata a (1) _______ branka. Sada obsahovala (5) _________ nůžky a (3) _______ nože. Ze (100) ________ diváků byla většina mladých lidí. Míša má (2) ________ sáňky, ale ani na (1) __________ nejezdí.

Pracovní sešit str. 28 cv. 3 – doplň i/y, podtrhni podmět rozvitý a několikanásobný. + DNEŠNÍ ÚKOLY – předpony s-, z-, vz-

M – test na dělení se zbytkem, opakování desetinných čísel – pracovní list (zítra ti ho dám ve škole), procvič si dělení: 65 311 : 29 = / 99 472 : 43 = / 284 655 : 73 = /

Online cvičení:

Vl – D – 2. světová válka, osvobození Československa, napiš si zápis, podívej se na video o svržení atomové bomby na Hirošimu: https://www.youtube.com/watch?v=6QHESwvUWgE&list=PLE3dZ9CSynnErre3OGol2pzgFOcGBOnJm&index=17

Zápis – Obrat ve válce a konec války

 • přes počáteční úspěchy a rychlý postup vojsk zažívá Hitler od roku 1941 první neúspěchy
 • vznikne protihitlerovská koalice v čele s USA, Velkou Británií, Francií, ale také Sovětským svazem, který Hitler, i přes dohodu, napadl
 • velké prohry přinesou Hitlerovi boje v Rusku (Sovětském svazu), ze kterého je nucen se stáhnout
 • Spojenci postupně osvobozují Hitlerem zabraná území
 • 5. května – Pražské povstání – protest proti válce, boje na barikádách
 • 8. května – Den vítězství konec 2. světové války v Evropě
 • Česká republika je osvobozena dvěma státy: ze západu USA, z východu Ruskem
 • 2. září 1945 – kapitulace Japonska, konec války ve světě

Př – rozmnožovací soustava uč. str. 57 – 58, období lidského života str. 59, přeči si text

Pátek 11. 6. – úkoly na dnešní den

Pro chybějící žáky:

ČJ – pracovní list

M – opiš příklady do sešitu a vypočítej, trénuj na test v příštím týdnu: 365 874 587 : 24 = / 58 745 098 : 94 =

Opiš příklady do sešitu a vynásob: 8 152 * 9 = / 9 545 * 8 = / 12 174 * 7 = / 24 136 * 12 =

Zopakuj si převody jednotek, u jednotek čtverečních přidáváš nebo ubíráš k sousedovi dvě místa:

 • 5,6 kg = ___ g
 • 25 dm = ___ mm
 • 15 m2 = ___ a
 • 1,72 dm = ___ cm
 • 18 t = ___ kg
 • 17 cm = ___ m
 • 136 cm2 = ___ dm2
 • 72 km = ___ m
 • 3,8 m = ___ cm
 • 1,15 dm2 = ___ cm2

Vytvoř z desetinného čísla zlomek:

 • 0,23 =
 • 0,7 =
 • 0,19 =
 • 36,28 =
 • 44,06 =
 • 72,531 =
 • 0,069 =
 • 198,020 =
 • 11,10 =
 • 0,456 =

Uč. str. 49 cv. 9 – zjisti, kolik bylo na začátku v pokladně, napiš si příklad a výpočet do sešitu

Př – rozmnožovací soustava uč. str. 57 – přeči si, str. 58 – přečti si, str. 59 – do sešitu opiš období lidského života i s časovými údaji, str. 60  – ústně zopakuj.

Pondělí 31. 5. – úkoly na dnešní den

Za DÚ: ČJ – pracovní sešit str. 24 cv. 2. Početník str. 15 cv. 3 – první sloupeček

Pro nemocné:

ČJ – cvičení opiš do sešitu, doplň správné koncovky a tvary číslovek:

 • Chytil__ jsme míč (2) _____ rukama. Ve škole jsme při v__učování četl__ pověst o (6) ____ krutých rytířích. S Pepíkov__m__ rodiči a jejich (2) ___ syny jsme šl__ na výlet do Koněpruských jeskyní. Šel jsem z obchodu a v (2) ___ rukách jsem měl těžké babiččiny tašky. Podej (já) ____ balíček s__ra a alespoň (4) ____ rohlíky. Bez těch (4) ____ rohlíků se nemůžeme vydat na výlet.

Základní a řadové číslovky, opiš do sešitu s tečkou nebo bez:

 • 24 __ prosince, se 2 ___ myšmi, na 2 ___ nohách, ve 3 ___ konvích, se 6 ___ švihadly, 3 ___ místo, ve 4 ___ řadách, ve 2 ___ umývadlech, pátek 13 ___

Pracovní sešit str. 24 cv. 1, 2, 3.

 • Uč. str. 120 – příslovce, přečti si žlutou tabulku s definicí, co to jsou příslovce. Cv. 1 – ústně, urči, co je to za slovní druh. Cv. 2 – ústně, čti text, vyhledávej příslovce. Cv. 3 – tvoř příslovce s přídavných jmen. 

Pracovní sešit str. 25 cv. 1 a 2.

M – násobení čtyřciferným činitelem, příklady opiš pod sebe a vypočítej, princip je stejný jako násobení dvojciferným nebo trojciferným činitelem:

 • 1 453 * 2 568 = / 1 883 * 1 284 = / 1 914 * 1 635 = / 1 784 * 3 565 = 

Slovní úlohy, napiš výpočet a odpověď do sešitu:

 1. V autobuse bylo 32 lidí. Na 1. zastávce 3 vystoupili a 2 nastoupili. Na 2. zastávce 4 vystoupili a nikdo nenastoupil. Kolik lidí zůstalo v autobuse?
 2. V dětském sboru zpívalo na vystoupení 8 chlapců, děvčat tam zpívalo dvakrát více. Kolik zpívalo dětí celkem? V kolika řadách stály, jestliže jich bylo v každé řadě stejně?
 3. Cena zájezdu pro dospělé byla 8 500 Kč. Děti měly jednu pětinu ceny slevu. Kolik stál zájezd pro dítě? Kolik se vybralo za zájezd s 35 dospělými a 8 dětmi?

Násobení a dělení desetinných čísel, udělej tabulku do sešitu a zapiš výsledky:

* 10 * 100 : 10 : 100
20,4
11,56
54,5
144,4
780
0,9

Úterý 1. 6. – úkoly na dnešní den

Za DÚ:

ČJ – uč. str. 121 cv. 5 – opiš 5 řádků (po slovní spojení plynný hovor)

Pro nemocné:

ČJ – podmět a přísudek, přečti si věty, do sešitu si napiš vždycky číslo věty a k číslu podmět a přísudek, neopisuj celou větu:

 • Ze země vykukoval__ první modřence a krokusy. V létě vládl kolem jezera živý ruch. Lidé vypravěčům rádi naslouchají. Soutěžící nepoznal, komu ten hlas patří. Na stavbě nové škol__ práce rychle pokračovala. Vybudoval___ jsme moderní školní hřiště s umělým povrchem. Z komína na zasněžené chalupě stoupal vzhůru sloup dýmu. Letošní prázdniny nám uběhl___ velmi rychle. Chlapci z naší třídy se přihlásil___ do kurzu sebeobrany.

Uč. str. 121 cv. 7 – ústně, str. 122 cv. 2 – napiš do sešitu. Uč. str. 121 cv. 5 – opiš 5 řádků (po slovní spojení plynný hovor). Pracovní sešit str. 25 cv. 3.

M – procvičování písemného dělení početník str. 15 cv. 3 – druhý sloupec. Písemné násobení – příklady opiš do sešitu pod sebe a vypočítej: 3 655 * 3 518 = / 4 705 * 3 846 = / 5 619 * 6 939 = 7 543 * 1 642 =

Uč. str. 41 jednotky času cv. 1, 2, 3 – ústně

Středa 2. 6. – úkoly na dnešní den

ČJ – procvičování příslovcí, přečt si text, vyhledávej v něm příslovce:

 • Dnes brzy ráno mi zazvonil budík. Vesele jsem vyskočil z postele. Venku bylo hezky a já jsem se na dnešní výlet hrozně těšil. Rychle jsem se oblékl a nasnídal. Bedlivě jsem sledoval hodiny, abych vyšel z domu včas. Dole před domem mě už čekal kamarád Jirka a netrpělivě přešlapoval. Pobídl mě, abych přidal do kroku, protože přijdeme pozdě. Poklusem jsme se vydali ulicí vpravo. U školy již stál náš autobus. Nahrnuli jsme se dovnitř a sedli si úplně dozadu. Teď už můžeme vyrazit.

Tvoření příslovcí z přídavných jmen, opiš do sešitu. Pozor! Pokud je v přídavném jméně -MN-, musí být i v příslovci:

 • jemný
 • temný 
 • tajemný
 • skromný
 • rozumný
 • zřejmý

Uč. str. 122 – druhy příslovcí, přečti si hnědou tabulku, poté si nech učebnici otevřenou, otevři si pracovní sešit str. 25 a udělej podle učebnice cv. 1 – dělení příslovců a cv, 2 – slova protikladná.

Uč. str. 123 – stavba věty, přečti si žluté tabulky, jsou to informace, které už známe. Poté udělej ústně cv. 1 – vyhledáváš podmět a přísudek. Pracovní sešit str. 26 cv. 1 + a) a b).

M – opakování početních úkonů, příklady vypočítej, poté vylušti podle výsledků tajenku:

Tabulka s písmeny:

Procvičování písemného násobení – opiš příklady pod sebe a vypočítej: 4 189 * 5 228 = / 7 432 * 8 653 = / 6 687 * 5 994 = / 8 781 * 9 339 = 

Slovní úlohy, zapiš si do sešitu výsledky a pošli mi je:

 1. Podnik přispěl 84 svým zaměstnancům na zájezd celkovou sumou 92 400 Kč. Kolik dostal průměrně každý zaměstnanec?

 2. Lístek do divadla stál 72 Kč. Kolik přišlo v neděli do divadla návštěvníků, jestliže na vstupném vybrali 18 000 Kč.

 3. V továrně se za první čtvrtletí vyrobilo 13 680 jízdních kol. Kolik jich vyrobí za rok při stejném tempu výroby.

Dějepis – život v protektorátu – posílám ti prezentaci, podívej se na jednotlivé snímky a napiš si zápis.

 

Čtvrtek 3. 6. – úkoly na dnešní den

ČJ – pracovní sešit str. 26 cv. 2, str 27 cv. 1.

M – násobení a dělení desetinných čísel, opiš příklady do sešitu a vypočítej:

14,7 * 100 = 17,7 * 100 = 14,14 : 100 =  12,25 : 100 = 
0,8 * 10 = 6,5 * 10 = 0,5 * 100 =  256,36 : 1 000 = 
14,6 : 10 = 0,145 * 100 = 140,5 : 100 =  45,9 * 100 = 
156,8 : 100 = 256,1 : 1 000 =  0,009 * 10 =  1,006 * 100 = 

Písemné dělení – opiš příklady do sešitu a vypočítej: 46 084 : 41 = / 58 771 : 60 = / 32 643 : 29 = / 78 400 : 53 = 

Slovní úlohy: napiš do sešitu zápis, výpočet a odpověď:

 1. Na nákladní auto se naloží 3 tuny uhlí, do vagonu se vejde  7krát  více uhlí. Kolik tun uhlí přivezli do elektrárny, jestliže tam přijel vlak se šesti vagony a tři nákladní auta?

 2. Olda, Honza a Mirek šetří na stavebnici. Olda ušetřil 500 Kč, Honza ušetřil 3x více než Olda a Mirek ušetřil polovinu z peněz, které má Olda. Mohou si koupit stavebnici za 3 000 korun?

 3. Zuzka ušla za prázdniny 90 km, Jirka ušel 3krát více než Zuzka, Alena ušla o 150 km méně než Jirka, Martin ušel 3krát méně než Alena. Kdo ušel nejvíce km? Kdo ušel nejméně km

Vl – Z – Španělsko, posílám ti prezentaci, podívej se na ni, na konci prezentace je zápis, napiš si ho.

Pondělí 24. 5. – úkoly na dnešní den

ČJ – přečti si text, vyhledej v něm číslovky, vypiš je do sešitu a urči jejich druh:

 • Rak má pět párů noh, ale k pohybu využívá jen čtyři. Pátý pár se vyvinul v klepeta. Kolibřík dokáže máchnout křídly sedmdesátkrát za minutu. Myš může mít až sto mláďat za rok, protože může vrhnout už každý dvacátý až třicátý den. První člověk na Měsíci přistál v roce 1969. Antarktida je pokryta vrstvou ledu několik kilometrů silnou. Psi mají stokrát lepší čich než člověk. Ledovec se každoročně posunuje o několik metrů.

Řadové číslovky – za řadovými číslovkami píši tečku: 1. (čtu prvního), 15. (čtu patnáctého), 2. (druhý)

Opiš do sešitu, urči, kde by jsi dopsal tečku:

 • Stalo se to __ 8 __září.
 • Závodník skončil na _ 10 __ místě.
 • V roce __ 1945 __ skončila válka.
 • Chodím do __ 5 __ ročníku.
 • Mám __ 6 __ velmi dobrých kamarádů.
 • Divadelní hra má __ 3 __ dějství.
 • Právě skončilo __ 2 __ dějství.
 • Stálo to __ 20 __ korun.
 • Po __ 20 __ hodině musí být klid.

Uč. str. 115 cv. 8 – ústně, určuj, zda za číslovku napíšeš tečku nebo ne.

Pracovní sešit str. 22 cv. 2 a 3.

M – uč. str. 31 cv. 1, 2, 3, 4 – ústně, cv. 5 – do sešitu, cv. 8 – ústně

Opiš zlomky do sešitu a sčítej je:

 • 2/5 + 1 =
 • 45/3 – 18/3 =
 • 16/8 + 9/8 =
 • 1 – 6/7 =
 • 14/6 + 24/6 =
 • 5/9 + 18/9 =
 • 1 – 2/8 =
 • 1 + 5/10 =

Početník str. 13 příklady 84 547 520 : 37 = / a 78 958 742 : 70 = Pokud se ti lépe počítá do sešitu, opiš si příklady do sešitu a potom si do početníku zapiš pouze výsledek.

 

Úterý 25. 5. – úkoly na dnešní den

ČJ – číslovky uč. str. 114 cv. 7 – přečti si text, vyhledej ve větách číslovky a urči jejich druh.

Opiš číslovky do sešitu a urči jejich druh:

 • první, mnoho, desatero, dvojmo, šestnáctka, moře (času), kopa (peněz), patnáctkrát, několikrát

Uč. str. 116 skloňování číslovek, podívej se na skloňování číslovek dva a oba, ústně udělej cv. 2, určuj tvar podle pádu. Pracovní sešit str. 23 cv. 1.

M – procvičování písemného dělení v početníku str. 13 – druhý sloupeček. Příklady klidně opět opiš do sešitu a do početníku zapiš pouze výsledek. Uč. str. 31 cv. 9 – zapiš úkol do sešitu. Pracovní list násobení a dělení desetinných čísel – vypracovat celý (Lidušce ho dám zítra)

Středa 26.5. – úkoly na dnešní den

ČJ – skloňování číslovek uč. str. 116 – tabulka číslovky tři, čtyři, cv. 3 – ústně, str. 117 – hnědá tabulka na hoře, skloňování číslovky pět. Procvičování učiva v pracovním listu + pracovní sešit str. 23 cv. 2 a 3.

M – zaokrouhlování desetinných čísel podle řádů

Pokud zaokrouhluji na jednotky, zajímá mě číslo na místě jednotek a desetin, např. číslo 17,82 zaokrouhlím na 18. Pokud zaokrouhluji na desetiny, zajímá mě číslo na místě desetin a setin 17,82 zaokrouhlím na 17,8. Pokud zaokrouhluji na setiny, zajímá mě číslo na místě setin a tisícin 17,826 zaokrouhlím na 17,83.

Vyzkoušej, příklady opiš do sešitu:

desetiny setiny tisíciny
6,3684
7,159
8,2677

Zápis desetinných čísel, opiš zlomky do sešitu a napiš je jako desetinné číslo:

 • 6/100
 • 81/100
 • 35/10
 • 7/100
 • 863/100
 • 29/1 000
 • 13/1 000
 • 345/100
 • 125/1 000
 • 7/1 000

Uč. str. 45 cv. 1, 2, 3, 4, 5 – ústně

VL – D – počátek 2. světové války. Podívej se na video: https://www.slavne-dny.cz/episode/10003396/den-kdy-zacala-druha-svetova-valka-1-zari. Napiš zápis:

Druhá světová válka 1939 – 1945

Nepřátelské strany

Proti válce – spojenci: Velká Británie, Francie, USA, Rusko, ČSR

Pro válku – OSA: Německo, Itálie, Japonsko

PŘ – smyslová soustava uč. str. 54 – zrak, přečíst

Čtvrtek 27. 4. – úkoly na dnešní den

Pro nemocné:

ČJ – procvičování skloňování číslovek, dej číslovku do správného tvaru, ústně:

 • Za (9) _________ horami, za (3) _______ údolím__, (4) _______ moři a (2) ______ propastmi, (6) ________ městy a (8) ________ vesnicemi, za (5) ________ rybníky a (7) ________ alejem__ žil král se (3) ______ dceram__. Stále je nemohl provdat. Kdykoli se nějaký princ k těm (9) _______ horám, (3) ________ údolím, (4) ________ mořím, (2) _________ propastem, (6) _________ městům a (7) _______ alejím přiblížil, vyřídili ho zl__ draci.

Opiš do sešitu:

 • U (3) __________ zahrad, nad (3) ______ střechami, o (3) ___________ sestrách, ke (4) ______ otázkám, nad (4) ________ dom__ , za (2) ______ roky, ke (3) ______ stromům, na (4) ______ nohách, bez (4) ______ talířů, za (3) ______ lavicemi, se (2) _______ bratry, u (2) ______ růží, o (2) ______ děvčatech, ke (2) ______ lidem.

Uč. str. 117 cv. 4 – ústně. Pracovní sešit str. 23 cv. 4.

M – převody jednotek obsahu, opiš do sešitu, napiš číslo se správnou desetinnou čárkou. Pokud jdeš z větší jednotky na menší – násobíš, pokud jdeš z menší na větší – dělíš

 • 5 m = ____ km
 • 6 cm = ___ dm
 • 21 dm = ___ m 
 • 18 mm = ___ dm
 • 25 mm = ___ m
 • 185 cm = ___ m
 • 29 m = ___ km
 • 61 dm = ___ cm
 • 74 m = ___ cm
 • 18 cm = ___ dm

Zaokrouhlování desetinných čísel

desetiny setiny tisíciny
9,1541
16,3352
25,4715

Vypočítej celek, pokud znáš část. Nejprve výsledek vydělím čitatelem, poté vynásobím jmenovatelem. 

VZOR: 2/4 = 40 ➡ 40 : 2 = 20 ➡ 20 * 4 = 80 Celek je 80.

 • 4/6 = 32
 • 2/7 = 18
 • 5/9 = 25
 • 4/8 = 28
 • 5/7 = 35
 • 5/6 = 50
 • 8/9 = 72
 • 4/6 = 12
 • 3/5 = 18

Písemné dělení početník str. 14 cv. 2 – první sloupeček. Opět můžeš příklady počítat do sešitu, do početníku psát pouze výsledek.

Vl – Z – vodstvo a podnebí Evropy uč. str. 58 – 61. Napiš si zápis:

Podnebné pásy

1. Subpolární – Norsko, Švédsko, Finsko, Rusko

2. Mírný – ČR, Německo, Slovensko, Maďarsko, Francie

3. Subtropický – Španělsko, Itálie, Chorvatsko, Egypt

Pátek 28. 5. – úkoly na dnešní den

Pro nemocné

ČJ  – nejprve si zopakuj přídavná jména, cvičení opiš do sešitu:

 • S vesel__mi chlapci, škodliv__ hmyz, za bíl__m__ lv__, sousedov__ auta, pod rozkvelt__m__ lípami, znám__ i neznám__ zvířata, filmov__ herci, pro kamarádo__ ps__, v Čapkov__ch pohádkách, motýl__ larv__, za našim__ přátel__, neobvykl__ postup, za tmav__m__ skl__ auta, kobyl__ mléko.

Doplň správný tvar zájmena a podtrhni podmět a přísudek, opiš do sešitu:

 • S (ona) ____ dnes není žádná legrace. Nakrm ps__ nebo (oni) ___ uvařím kosti. Jana neumí vařit, proto s (ona) ___ půjdu na oslavu do restaurace. Bez (oni) ____ tu práci asi nestihneme. Povídají se o (on) ___ různé legendy. Chodí s (my) ___ každý týden do posilovny. (Já) ____ se nejvíce líbí růže.

Urči, zda za číslovkou napíšeš tečku nebo ne, zdůvodňuj, zda se jedná o číslovku základní nebo řadovou, udělej ústně:

 • Karel IV__ vládl v letech 1346 __až 1378__. Pečlivě se staral o správu českých zemí a už za svého života byl nazýván Otcem vlasti. Založil 3__ 8___ 1348 ___ Nové Město pražské a 7__ 4 __ 1348 1__ českou univerzitu, později nazvanou Karlovu.  Roce 1357 ___ nechal postavit přes Vltavu nový most, jehož jméno jistě znáte. Životem ho provázely 4 ___ manželky. 1 ___ se jmenovala Markéta, zvaná Blanka z Valois, 2 ___ Anna Falcká, 3___ Anna Svídnická a 4 ___ Alžběta Pomořanská. Měl celkem 12 ___ dětí, z nichž nejznámější jsou Václav IV ___ a Zikmund Lucemburský

M – písemné dělení dvojciferným dělitelem početník str. 14 cv. 2 – druhý sloupec. Ve škole budeme mít geometrii, zopakuješ si ji s námi, až budeš ve škole.

Př – smyslová soustava uč. str. 54 – 55, přečti, vyzkoušej svoje smysly. Popros například rodiče, ať ti podávají různé věci a ty poslepu zkus poznat, o jaké předměty se jedná. Nebo si čichej k různému druhu koření a zkus poznat, o jaké koření jde. Dále se podívej na znakový jazyk, který používají neslyšící lidé. Vyzkoušej si, zda by ti to šlo: https://www.youtube.com/watch?v=1BN4Pus2gO4 Nakonec si napiš zápis:

Smyslová soustava

 • smysly nám umožňují vnímat, co se kolem nás děje
 • Máme pět smyslů:
 • zrak – orgánem zraku je oko
 • sluch – orgánem sluchu je ucho, neslyšící lidé používají znakovou řeč
 • chuť – vnímáme pomocí chuťových pohárků umístěných na povrchu jazyka, rozeznáme chuť hořkou, slanou, kyselou a sladkou
 • čich – orgánem čichu je nos
 • hmat – hmatová tělíska jsou obsažena v kůži, vnímají dotyk, tlak, chlad nebo bolest

Čtení – začínám vybírat poslední povinnou knížku za tento školní rok. Snaž se číst, ať poté odevzdávání nemusíme řešit na konci školního roku. 

Pondělí 17. 5. – úkoly na dnešní den

Úkoly pro chybějící žáky:

ČJ – vyhledej v textu podmět a přísudek a napiš ho do sešitu. Neopisuj celé věty, piš pouze základní skladební dvojici. Nevyjádřený podmět napiš do závorky. V souvětí je více skladebních dvojic, podle počtu sloves:

 • Jeho rodiče mají rádi komedie.
 • Všichni dnes spěchali do kina.
 • Vynesl jsi už odpadky?
 • Moji kamarádi dnes slaví narozeniny.
 • Ukliď si všechny sešity do tašky.
 • Oni to tak nemysleli.
 • Viděla jsi, kdo to udělal?
 • Nebudu se na tebe zlobit.
 • Dnes to nevypadá dobře.
 • Někteří lidé mají rádi mořské plody.

Opiš text do sešitu, doplň správný tvar zájmena já a podtrhej podmět a přísudek:

 • Povídají o ___, že jsem pánem vodní říše. Sedám prý pod olšemi, z šatů prý ___ kape voda, prozrazuje ___ skřehotav__ hlas a prý ___ jen neštěstí láká. Vidí ve ___ zloducha a posmívají se ___. Ml__nář prý ___ nenávidí, že mu pouštím v noci kola. Potěší prý ___ jen dušičky utonul__ch. Jak ___ lidé křivdí! Svoje vady na ___ svedou!

M – zopakuj si pamětné násobení: https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-nasobeni-viceciferne-1-uroven?source=explicitMapGlobal

Procvičování násobení desetinných čísel, při násobení deseti posunuji čárku o jedno místo doprava, při násobení stem o dvě místa.

17,5 * 10 = 45,5 * 100 = 21,5 * 10 = 0,008 * 100 =
26,7 * 10 = 18,18 * 10 = 48,06 * 100 = 162,2 * 10 =
226,24 * 100 = 36,24 * 100 = 97,07 * 10 = 411,28 * 100 =
17,05 * 100 = 0,007 * 10 = 105,5 * 10 = 0,009 * 100 =
0,06 * 10 = 16,5 * 100 = 0,15 * 10 = 63,007 * 10 =

Uč. str. 26 cv. 1 – ústně, cv. 2, 3, 4 – ústně, cv. 5 – převody jednotek: 1m = 100 cm/ 1 hl = 100 l – napsat do sešitu

Úterý 18. 5. – úkoly na dnešní den 

Za DÚ: M – početník str. 29 cv. 1

Pro Lidušku:

ČJ – opakování zájmen, opiš text do sešitu, doplň správnou koncovku v přídavných jménech a správný tvar zájmena já:

 • Líbí se (mě/mně) _____ zpěvav__ ptáci. Mal__ b__l__ pejsci jsou roztomil__. Zajdi (mě/mně) ___ pro tenisov__ míček. Viděl jem v zahradě Viktorov__ ps__. Beze (mě/mně) ___ tam netrefíte. Líbí se (mě/mně) smrk ztepil__. Vedle (mě/mně) ___ plaval__ dva naz__ plavci. Oni přišl__ za otcov__m__ žáky.

Uč. str. 109 cv. 1 – přečti si text, vyhledej zájmena, vypiš je do sešitu a urči jejich druh. Cv. 2 – ústně

Opiš text do sešitu, zájmeno v závorce dej do správného tvaru podle pádu:

 • Na (ty) ___ není spolehnutí. Vím, že (ty) ___ mohu důvěřovat. S (ona) ___ už se nebavíme. Přišli bez (on) ___. (On) ___ dnes není dobře. Vidím (ty) ___! Nemluv o (oni) ___. Bez (vy) ___ tam nebude legrace. Přines (ona) ___ kabát. Řekni (oni) ___ pravdu. Koza utekla, přiveď (ona) __ dom. Mluvil o (ona) ___ moc pěkně.

M – opakování násobení desetinných čísel v pracovním listu (dám ti ho ve středu), nové učivo dělení desetinných čísel – uč. str. 29. Pokud dělím desetinné číslo, desetinnou čárku posouvám doleva podle počtu nul v děliteli: 2,8 : 10 = 0,28 / 36,5 : 100 = 0,365

Cv. 2, 3 – do sešitu napsat pouze výsledky, vždy napiš číslo zadání. Cv. 4 – opiš do sešitu. Cv 5, 6, 7 – pouze výsledky. Pracovní list dělení desetinných čísel – celý (zítra ráno ti ho dám). Početník str. 29 cv. 1.

Středa 19. 5. – úkoly na dnešní den

Pro Lidušku:

ČJ – opakování zájmen, opiš věty do sešitu, slovo v závorce dej do správného tvaru:

 • S (ty) ________ dnes není žádná sranda. O (ona) _____ se povídají různé legendy. Beze (já) ____ to nemá cenu. S (oni) _____ bývá vždycky veselo. (On) _____ rodiče bydlí v Praze. Podívejte, poplujeme s (oni) _____. Vadí (ona) ______, že se (ona) _____ směješ. Nechej (ony) ____, ať si poradí samy.

Tučně zvýrazněné slovo nahraď zájmenem – opiš větu rovnou se zájmenem.

Vzor: Ony utíkaly na mléko.

 • Kočky utíkaly na mléko. Psi dnes dlouho vyli na měsíc. Eriku dnes bolela hlava. Dej rybám čistou vodu. Krabice je od novin. Ukliď si pořádně lavici. Viděli jsme Juditu v obchodě. Přines notebook do školy. Ukliď si pastelky v pouzdru. Pravítko je zlomené. Moje rouška je hodně špinavá. Zdeňkovi můžeme věřit. Jehně se drželo u mámy.

Pracovní list – opakování učivo (dám zítra ve škole)

M – opakování násobení a dělení desetinných čísel. Opiš příklady do sešitu a vypočítej je:

1,8 * 100 =  4,5 : 10 =  16,5 * 100 =  12,6 * 1 000 =   0,145 * 1 000 = 
32,4 * 10 =  17,45 * 10 =  45,56 : 100 =  147,5 * 10 =  56,7 : 1 000 = 
52,6 : 100 =  0,7 : 10 =  17,6 : 100 =  47 : 100 =  0,007 : 10 = 

Pracovní list na násobení a dělení – dám ti ho zítra ráno. 

Vl – D – Druhá republika uč. str. 42, přečti si. Podívej se na video: https://www.slavne-dny.cz/episode/759915/den-kdy-byla-podepsana-mnichovska-dohoda-30-zari Nakonec napiš zápis:

Druhá republika

 • hospodářská krize vyhrotila vztahy mezi národy
 • Německo v čele s Hitlerem se radikalizuje
 • 1935 se prezidentem stal Edvard Beneš, musí řešit problémy s Němci v pohraničí
 • 30. září 1938 Mnichovská dohoda – dohoda o připojení českého pohraniční Sudet k Německu
 • dohodu podepsali zástupci Německa (Hitler), Itálie (Mussolini), Francie (Daladier) a Anglie (Chamberlain)
 • Češi podmínky museli přijmout
 • co jsme ztratili: velkou část území s průmyslovými podniky, lesy, doly, železnice, pohraniční opevnění, lidé své domovy

Př – opakování lidského těla, přiřaď pojmy do správné soustavy:

 1. plíce
 2. játra
 3. průdušky
 4. lebka
 5. jícen
 6. zuby
 7. střeva
 8. močovody
 9. sliny
 10. hrtan

Nové učivo nervová soustava uč. str. 52, přečti si. Zápis bude v pátek. 

Čtvrtek 20. 5. – úkoly na dnešní den

Pro Lidušku

ČJ – nové učivo číslovky uč. str. 112, přečti si žlutou tabulku. Do sešitu si napiš nadpis číslovky a pod něj: určité – vyjadřují přesný počet (jedna, dvakrát), neurčité – nevyjadřují přesný počet (málo, několik, mnoho).

Str. 112 cv. 2 – ústně, určuj slovní druhy, u číslovky urči, zda je určitá nebo neurčitá.

Opiš do sešitu, číslovky podtrhni a napiš nad ně, jestli jsou určité nebo neurčité:

 • Pátého ledna jsem měl desáté narozeniny. Děda mi pro kamarády koupil dva balíčky bonbonů. Bylo jich ale málo. Prohledal mnoho kapes, vysypal čtyři prasátka a dal tak dohromady sedmdesát pět korun. Pak už toho bylo dost. Do cíle doběhl první. Kolikrát ti to mám ještě říci?

Pracovní sešit str. 21 – celá

M – opakování násobení a dělení desetinných čísel, početník str. 29 cv. 2 – napiš, jakým číslem jsi dané číslo vynásobila, aby ti vyšel zadaný výsledek.

Uč. str. 30 cv. 1 – ústně, cv. 2 a 3 – ústně, cv. 4 – napiš do sešitu. Cv. 9 – první dva sloupečky, vypočítej, zkoušku dělat nemusíš

Vl – Z – povrch Evropy, pošlu ti na e-mail mapu, do první zakresli pohoří Evropy podle učebnice, do druhé oceány a moře Evropy, nepiš všechny, jen ty největší.

Pátek 21. 5. – úkoly na dnešní den

ČJ – druhy číslovek uč. str. 113, napiš si do sešitu nadpis číslovky a pod něj rozdělení:

 1. základní – odpovídají na otázku Kolik? (jeden, pět, mnoho)
 2. řadové – odpovídají na otázku Kolikátý? (první, třetí, několikátý)
 3. druhové – odpovídají na otázku Kolikerý? (dvojí, troje, několikery)
 4. násobné – odpovídají na otázku Kolikrát? (jednou, třikrát, mnohokrát) 

Přečti si text, vyhledej v něm číslovky, napiš je do sešitu a urči jejich druh:

 • Na prvních závodech, kterých jsem se zúčastnila v roce 1995, mi bylo devět let. Konaly se 8. září u Karlštejna. Musela jsem si s sebou vézt dvoje boty. Jedny na samotný závod a druhé na rozběhání. Blížila se devátá hodina, kdy měl začít 6. ročník tohoto závodu, a já jsem byla velmi nervózní. Když startér vystřelil jednu ránu z pistole, běžela jsem jako o život. Několik závodnic bylo přede mnou. Ale když jsme se blížili k cíli, podařilo se mi některé předběhnout. Už přede mnou bylo pouze pár závodnic. V cíli jsem zatnula zuby a nakonec skončila první.

Pracovní sešit str. 22 cv. 1. Kryštofe, pošlu ti ho v pondělí po bratrovi.

M – geometrie, opakování rýsování trojúhelníku:

 • narýsuj rovnostranný trojúhelník KLM, délka strany je 6 cm
 • narýsuj pravoúhlý trojúhelník XYZ, délka odvěsen je 7 cm
 • narýsuj trojúhelník OPQ, ramena měří 9 cm, základna 8 cm
 • narýsuj osu úsečky KL, která měří 7,5 cm

Pokud si s rýsování nevíš rady, napiš mi.

Př – test lidské tělo, nervová soustava. Napiš si zápis:

Nervová soustava

 • řídí činnosti našeho organismu
 • umožňuje nám myslet, dorozumívat se a pracovat
 • Skládá se z:
 • mozku – řídí činnost celého organismu
 • míchy – svazek nervů uložených v páteři
 • nervů – přenáší informace z orgánů do mozku a míchy a nazpět pomocí elektrických impulzů
 • Poruchy nervové soustavy
 • omdloba, cukrovka, epileptický záchvat, mrtvice

Nakonec se podívej na video o první pomoci při epileptickém záchvatu: https://www.youtube.com/watch?v=rD2EHdZ-ZMg&t=123s

Pondělí 10. 5. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka

M – opiš příklady pod sebe a vypočítej je, zkontroluj na kalkulačce, zda máš výpočet správný: 2 461 * 374 = / 1 527 * 3 415 = / 22 508 * 470 = / 6 745 218* 58 =

Zopakuj si výpočet aritmetického průměru, vyřeš slovní úlohy, napiš zápis, výpočet a odpověď:

 1. V autoprodejně měli v květnu tržbu 6 852 962 a v červnu 8 465 444. V červenci byla tržba o 1 556 800 nižší než v květnu. Kolik utržili v prodejně za tyto tři měsíce celkem. Jaká byla průměrná měsíční tržba?
 2. Kolik stojí průměrně vstup do bazénu v těchto městech? Hradec Králové 75 Kč, Pardubice 80 Kč, Chrudim 40 Kč, Vysoké Mýto 55 Kč, Svitavy 60 Kč.

Procvičová online – zopakuj si počítání přes deset tisíc, udělej alespoň 3 cvičení. Vyfoť mi je a pošli, jak jsi dopadl/a: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=02.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+p%C5%99es+10+000&topic=13.+N%C3%A1sobky+%C4%8D%C3%ADsel+10%2C100%2C1+000-n%C3%A1soben%C3%AD%2Cd%C4%9Blen%C3%AD+%28A%29#selid

AJ – online výuka

Úterý 11. 5. – úkoly na dnešní den

ČJ – opiš cvičení do sešitu, doplň správný tvar zájmena JÁ:

 • To si povídáte o ______? Zajdeš pro ______ do školy? Dej ___ to do tašky. Podívej se na ___ a řekni ____ pravdu. _____ už tam neuvidí, Víš, co ___ vadí? Ode ____ si nenechá poradit. Nelekni se _____. Slyšela ___ přicházet a otevřela ____ dveře. Byli ke ____ velmi milý. Chce se ____ spát.

Doplň správný tvar zájmena MŮJ, pokud si nejsi jistý, podívej se do tabulky v učebnici str. 107:

 • K ____ bratrovi půjdeme na návštěvu až zítra. Řeknu mu o ____ plánu. O ____ babičku nemám ani trochu strach. ____ synovi přeji jen to nejlepší. Zítra jedeme s ____ mamkou a s ____ otcem na výlet na ____ oblíbené místo. O ____ plánech raději zatím nikomu říkat nebudu. ____ bratři jsou již na cestě, ____ teta ale dorazí o něco později. K ____ překvapení vše dopadlo velice dobře.

Doplň správný tvar zájmena ONI, můžeš si pomoci tabulkou na str. 105:

 • Zeptejte se ______  sám. Já _____   pomohu. Vzpomínám na ______  rád. Vypravujte mi o _____. Nerad se s _____ loučil. Od ______  jsem to nečekal. Záleží mi na _______. Vrátil se k _____. Pozorovali jsme ______ dlouho. Zastavili jsme se před _____.

M – online výuka

AJ – online výuka

Středa 12. 5. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka

M – opiš příklady do sešitu a vypočítej:

 • 5 000 * 800 =
 • 700 000 * 60 =
 • 30 * 60 =
 • 90 * 400 000 =
 • 800 * 9 000 =
 • 100 000 * 700 =
 • 50 000 * 80 =
 • 20 000 * 90 =
 • 60 000  * 30 =
 • 700 * 20 000 =

Písemné násobení, opiš příklady pod sebe do sešitu a vypočítej:

 • 16 429 177 * 49 = / 23 056 224 * 52 = / 41 712 362 * 82 =

Opiš čísla pod sebe do jednoho sloupečku a vypočítej. Pozor! Piš jednotky pod jednotky, desítky pod desítky, stovky pod stovky:

 • 205 + 61 + 71 + 92 + 360 + 47 + 26 =
 • 126 + 482 + 49 + 178 + 366 + 21 + 8 =
 • 109 + 236 + 47 + 115 + 52 + 17 + 9 =

Početník str. 13 cv. 1 – vypočítej tyto dva příklady, oba vychází se zbytkem: 987 542 035 : 17 = / 365 874 587 : 24 =

Vl – D – online výuka Svět před válkou

Čtvrtek 13. 5. – úkoly na dnešní den

ČJ – pracovní sešit str. 19 cv. 3 – nahraď slovo přivlastňovacím zájmenem, cv. 1 – z písmen sestav zájmena a urči jejich druh, cv. 2 – zájmeno v závorce dej do správného tvaru

Opakování předpon s-/z-/vz-. Vytvoř správné dvojice:

 1. sběhl, sbil, stěžovat si, svrhl, sjednal, zbil, ztěžovat si, zvrhl, zjednat, zběhl
 • hrnek s kakaem, na bolesti zad, boudu pro psa, vládu, pořádek ve třídě, práci na další víkend, psa řemenem, války, se dav lidí na náměstí, práci

Doplň správnou předponu:

 • __trávit prázdniny, __hrabat seno, __pozorovat nebezpečí, těžká __kouška, výjezd __leva , __dola i __hora, __páteční jízdenka, __tratit __tvrzenku,
  __končit výuku, za__pívat hymnu, __úrodnit půdu, ___těžovat si na bolest, __cenná __bírka, radostné __hledání, rychle __chladnout

Vyhledej podmět a přísudek a opiš je do sešitu, neopisuj celé věty:

 1. Na náměstí se shromažďovaly davy lidí.
 2. Horské cesty jsou v zimě nesjízdné.
 3. Po dvou dnech dosáhla výprava svého cíle.
 4. Všichni se dali do práce.
 5. Voda v potoce byla ještě čistá.
 6. Noví nájemci vily se jmenují Brožkovi.
 7. Jirka si ho sotva všiml.
 8. Zítra se budu celý den učit.

M – online výuka

Vl – Z – online výuka Evropa

Pátek 14. 5. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka

M – uč. str. 26 cv. 1 – násobení deseti a stem, opiš příklady do sešitu a zkus vypočítat. Pokud násobíš deseti, čárku posunuješ o jedno místo doprava, pokud násobíš stem, čárku posunuješ o dvě místa doprava.

Pracovní sešit str. 27 cv. 2 – doplňuješ, kterým číslem 10/100 nebo 1 000 násobíš podle toho, jaký máš výsledek. Pokud se čárka posunula ve výsledku jen o jedno místo, příklad je * 10, pokud o dvě místa * 100, pokud o tři místa * 1 000. Zkus příklady vypočítat, pokud ti to nepůjde, nic se neděje, v pondělí se na to společně podíváme.

Př – online výuka Lidské tělo

Pondělí 3. 5. – úkoly na dnešní den

Za DÚ:

M – pracovní list sčítání a odčítání zlomků cv. 3 a 4

Pro Lidušku:

M – procvičování výpočtu celku z části, opiš zlomky do sešitu a vypočítej celek. Pokud nevíš, připomeň si postup podle učebnice str. 19 – žlutá tabulka:

 • 3/5 z celku = 36
 • 8/10 z celku = 192
 • 5/9 z celku = 45
 • 3/5 z celku = 45
 • 2/3 z celku = 40
 • 4/7 z celku = 36
 • 3/4 z celku  = 60
 • 3/8 z celku = 18
 • 3/8 z celku = 27
 • 4/6 z celku = 32

uč. str. 20 cv. 1 – ústně, cv. 2, 3 – do sešitu, stačí pouze výpočet a odpověď

DÚ: sčítání a odčítání zlomků – opiš do sešitu a vypočítej:

 • 12/6 + 9/6 = ___
 • 11/20 + 95/20 = ___
 • 68/8 – 44/8 = ___
 • 74/3 – 22/3 = ___
 • 26/6 + 17/6 = ___
 • 56/17 + 13/17 = ___
 • 29/8 – 15/8 = ___
 • 45/9 – 14/9 = ___
 • 19/8 + 11/8 = ___
 • 12/62 + 65/62 = ___
 • 65/11 – 13/11 = ___
 • 85/3 – 47/3 = ___

Sčítej a odčítej jednotky:

 • 1/4 m + 3/4 m = ___ m
 • 3/10 dm – 1/10 dm = ___ dm
 • 8/1000 km + 1/1000 km = ___ km
 • 1/4 l + 5/4 l = ___ l
 • 2/8 kg + 6/8 kg = ___ kg
 • 15/10 cm + 1/10 cm = ___ cm

Úterý 4. 5. – úkoly na dnešní den

DÚ: ČJ – pracovní list opakování vzorů přídavných jmen. M – pracovní list převody jednotek obsahu

Středa 5. 5. – úkoly na dnešní den

ČJ – diktát, opiš si ho do sešitu a doplň správné koncovky:

 • Honza __lezl z kachlov__ch kamen, prohrábl si kadeřav__ vous a zvoniv__m hlasem požádal o jídlo. Ztepil__ muži už nedočkavě čekal__. Andrej jako prav__ svůdce nasadil šelm__ úsměv. Filipov__ sešity jsou vždycky upravené. Ob__dnám si krvav__ steak s křenov__m__ rolkami. Antilop__ stádo spáslo neduživ__ porost. Pavlov___  podběráky nebyl___ moc kvalitní. Přišl___ Otov__ bratři.

Opakování druhů zájmen – opiš zájmena do sešitu a urči jejich druh:

 • takhle, Který?, ledakdo, svoje, sám, jenž, cosi, jí, vaší, mě, ony, nás, onen, nijaký, všechen

Uč. str. 104 a 105 – hnědé tabulky, skloňování zájmen, podívej se, jak se zájmena mění v dalších pádech. Str. 106 cv. 9 – ústně, slovo v závorce dej do správného tvaru.

Opiš věty do sešitu, zájmeno v závorce dej do správného tvaru:

 •  Promiň (já), že jsem do (vy) vrazil, moc (já) to mrzí. Omluvte (my), nechtěli jsme (vy) nechat čekat. Nezlob se na (já), nechtěl jsem (ty) ublížit. Je od (vy) hezké, že jste (my)  ochotni pomoct. Pozdravujte ho od (my) a vyřiďte, že se těšíme, až bude zase s (my). Moc (já) těší, že jsem se s (ty) seznámil.

M – slovní úlohy, vyřeš je, stačí psát pouze výpočet a odpověď:

 • A.Katka přečetla knížku za 1 týden. V pondělí přečetla 24 stran, v úterý 15, ve středu 21, ve čtvrtek 17, v pátek 12, v sobotu 32 a v neděli 40 stránek. Kolik stránek přečetla průměrně denně?

  B.V obchodě utržili za týden (mimo víkendu) 245 000 Kč. Kolik korun byla průměrná denní tržba?

  C.Pětičlenná rodina trhala jahody. Maminka nasbírala 5 kg, tatínek stejně, syn měl 4 kg a každá z dcer 3 kg. Kolik kg sebral průměrně jeden člen rodiny?

  D.Aritmetický průměr čtyř čísel je 32. Urči všechna čísla, když jedno je 16, druhé je jeho dvojnásobkem a třetí je 2x menší než první číslo. Proveď důkaz.

Pracovní list – sloupečky 81 – 84. Opakování desetinný čísel, opiš cvičení do sešitu, vytvoř zlomek: https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

Př – opakování lidského těla

Vl – D – hospodářská krize. Podívej se na video: https://www.slavne-dny.cz/episode/622094/den-krachu-na-newyorske-burze-24-rijen Poté si napiš zápis:

Velká hospodářská krize:

 • po překonání poválečné krize nastal vzestup výroby, nákupy zboží i akcií a bezstarostný život
 • lidé kupovali akcie – cenné papíry, ve kterých měli své životní úspory
 • 24.10 1929 – černý čtvrtek – krach New Yorské burzy – lidé ztratili své úspory, zaměstnání, životní jistoty, spousta z nich skončila ze dne na den na ulici
 • krize se postupně rozšířila do celého světa
 • neklidnou situaci využili radikálové, například A. Hitler, k nastolení nového světového pořádku – cesta ke 2. světové válce

DUBNOVÁ VÝZVA 🤸‍♂️🤸‍♀️

Čtvrtek 6. 5. – úkoly na dnešní den

DÚ: ČJ – pracovní list mě/mně, Vl-Z – mapa světa, popsat kontinenty a oceány

Pro Lidušku:

ČJ – procvičování osobních zájmen, opiš věty do sešitu, zájmeno v závorce napiš ve správném tvaru:

Nechte to na (on) _______. Spolehni se na (ona)_____. Důvěřuj (on) _____. Všimni si (ona)______. Nezlob se na (ono) _____. Vrať (ona) ____ to! Nedotýkej se (on) ___. Povídej si s (on) _____.

Tučné slovo nahraď správným tvarem osobního zájmena:

Zanes Janě ______ úkoly. Pošleme tam Petra _______. Podej dítěti ______ hračku. Bež s pejskem ______ na procházku. Zajděme k Lence ______ na návštěvu. Zdeňkovi ______ můžeme věřit. Nalij kočce _____ do misky mléko. Jehně ______ se drželo u své mámy. Odpoledne jsme byli u Haničky ______.

Uč. str. 106 – přečti si pravidla psaní my, vy, s námi, s vámi. Poté ústně udělej cv. 10 a 11. Pracovní sešit str. 18 cv. 5 a 6.

DÚ: pracovní list, dám ti ho zítra ráno

M – převody jednotek obsahu, opiš toto cvičení do sešitu: https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php Dělení se zbytkem – pracovní list, dám ti ho zítra. Početník str. 12 cv. 1 – první sloupeček

Vl – Z – Svět uč. str. 54 přečti si celou stranu, podívej se na mapu. Zítra ti dám mapku, nalep si ji do sešitu a zapiš do ní názvy kontinentů a oceánů.

Přijď prosím zítra ráno v 8:10 ke škole, přines si s sebou sešit s úkoly do češtiny, matematiky a ke kontrole přírodovědu a dějepis.

Pátek 7. 5. – úkoly na dnešní den

Pro Lidušku:

ČJ – procvičování skloňování zájmen, pracovní list (dám ti ho v pondělí).

Opiš cvičení, doplňuj mě/mně

 • Od vás by ___ to nepřekvapilo. Kdy ___ vrátíte ty peníze? Nikdo se ___ nedivil. Mluvili jste o ___? Nechceš tam dojít místo ___? Koupil jsi ___ nákup podle seznamu? Neboj se o ___.

Vyhledej v textu všechna zájmena a podtrhni je. Napiš nad ně zkratkami, o jaký druh se jedná. Pokud máš možnost, tak si věty vytiskni, pokud ne, tak je opiš:

 • On o tom asi nic neví, viď? My jsme u toho nebyli. Myslíš, že já to neumím? A právě ona otevřela dveře. Co na to říkáš ty? Oni tomu opravdu věří? Vy o tom moc nevíte, co? Kam došli oni, dojdeme i my. Ona či já určitě pomůžeme. Umyj se, ty špindíro.

Trénuj online:

M – test na převody jednotek obsahu a desetinná čísla, pracovní list dělení se zbytkem (dám v pondělí), procvičování písemného násobení v početníku str. 12 cv. 1 – celá strana. Pokud se ti příklady špatně počítají v početníku, kde není tolik místa, opiš si je do školního sešitu.

Př – opakování lidského těla: opiš pojmy do sešitu a napiš, do jaké soustavy lidského těla (oběhová, dýchací, trávicí, …) patří:

 • průdušky, játra, hrudník, velký sval prsní, bílé krvinky, páteř, hrtan, hltan, slinivka břišní, mimické svaly

Přečti si nové učivo v učebnici str. 50 – vylučovací soustava. Poté napiš zápis:

Vylučovací soustava

 • vylučovací soustava slouží k odvádění odpadních látek z těla
 • skládá se z ledvin, močovodů, močového měchžře a močové trubice
 • ledviny mají za úkol čistit krev
 • aby vylučovací soustava správně pracovala, je potřeba dodržovat pitný režim

Vyřeš tajenku, do sešitu si napiš pouze odpovědi, číslo v závorce ti říká, jaké písmeno v odpovědi máš podtrhnout. Z podtrhnutých písmen ti poté vyjde tajenka.

 1. Orgán trávící soustavy, jehož úkolem je mechanicky a chemicky rozložit potravu. Zpracovat ji, smísit a promíchat než vstoupí do střeva. (2)
 2. Orgán nervového systému, jehož úkolem je přenášet informace z těla do mozku. (1)
 3. Orgán trávící soustavy, jehož úkolem je posunovat potravu do hltanu a ochutnávat. (2)
 4. Slouží jako opora těla i jako mechanická ochrana vnitřních orgánů. Spojení a zároveň ohebné místo vzájemně se stýkajících dvou nebo více kostí. Slouží k pohybu určité části těla. (4)
 5. Spojení a zároveň ohebné místo vzájemně se stýkajících dvou nebo více kostí. Slouží k pohybu určité části těla. (3)
 6. Orgán, který organizuje a řídí celé tělo. (1)
 7. Orgán vylučovací soustavy. Jejich úkolem je filtrace krve a odvádění škodlivých látek v podobě moči z těla ven. (5)
 8. Je to kapalná tkáň. Jejím hlavním úkolem je rozvádět živiny a odvádět odpadní látky. (3)

Tajenka: _______________

Pondělí 26. 4. – úkoly na dnešní den

Třídnická online hodina – všichni společně

ČJ – online hodina

M – uč. str. 14 cv. 1 – obkresli tabulky do sešitu a vypočítej část zlomku, cv. 2 – pouze výpočet, cv. 3 – pouze výpočet, cv. 4 – porovnávání zlomků se stejným jmenovatelem, podívej se na obrázek ve cv. 4,  poté si přečti růžovou tabulku a nakonec si ústně řekni, kdo z chlapců zryl větší část záhonu. Cv. 6 – ústně, cv. 7 – ústně, řadíš zlomky vzestupně (od nejmenšího k největšímu) a sestupně (obrácený postup). Cv. 9 – opiš do sešitu 3 příklady a vypočítej.

Pamětné dělení beze zbytku, opiš příklady do sešitu a vypočítej:

 • 100 : 4 = / 138 : 3 = / 154 : 2 = / 128 : 8 = / 88 : 4 = / 192 : 2 = / 84 : 2 = / 180 : 4 = / 162 : 3 = / 125 : 5 = / 135 : 9 = / 152 : 8 = / 50 : 2 = / 135 : 3 = / 112 : 7 = / 132 : 6 = / 112 : 8 = / 104 : 8 = / 58 : 2 = / 136 : 8 = /

Úterý 27. 4. – úkoly na dnešní den

ČJ – opiš cvičení do sešitu, doplňuješ správný tvar zájmena JÁ

– 2. a 4. pád

MNĚ – 3. a 6. pád

 • (Já) ___ je to jedno. Kdybys (já) __ o tom nenapsal, dostal by __ (já). (Já) ___ se to nelíbí. Půjčíš (já) ___, prosím, švihadlo? Pořád se (já) __ to nedaří. Stál doslova vedle (já) ___. Napiš (já) __ to. Proč jsi tam šel beze (já) ___? Připravil jsi (já) ___ krásné překvapení. Litoval jsem, že (já) __ tam nepozvali. Neříkej (já) __ to. Proč se (já) ___ bojíš?

Najdi v textu všechny tvary zájmena já a napiš je do tabulky ke správnému pádu. Text nemusíš opisovat, pouze si udělej do sešitu tabulku s pády.

 • Jednou jsem jela se třídou na výlet. Domluvili jsem se, že po cestě ve vlaku nepromluvíme ani slovo. Já jsem hrát nechtěla, ale všichni kamarádi tvrdili, že beze mě to nemá cenu. Nikdo tedy nemluvil. Po chvíli si ve vlaku ke mně přisedla paní. Jakmile mě uviděla, hned spráskla ruce, jestli náhodou nejsem nějaká Anička Opičková. A to jsem. Hned začala o mně a celé mé rodině vyprávět. Snažila jsem se ze začátku mlčet, jen kývat hlavou, ale při dotazu, co všichni děláme, nešlo neodpovědět. Na první zastávce tato žena vystoupila, byla spokojená, jak si pěkně se mnou popovídala. Tehdy jsem soutěž nevyhrála.
1. pád 2. pád. 3. pád 4. pád 6. pád 7. pád

Přečti si text, vyhledej zájmena a napiš je ke správnému druhu. Text neopisuj, pouze si do sešitu udělej tabulku s druhy zájmen.

 • Naše babička chodí ráda nakupovat do obchodu, který se nachází nedaleko zahradnictví. V obchodě ji už každý zná. Babičku často doprovází i má sestra. Vždycky se maminky zeptá: „Co mám koupit? Jaké mléko mám přinést? Chcete ještě něco?“ Nic není problém. Všichni se doma divíme, že obě to nakupování pořád baví.
osobní ukazovací přivlastňovací tázací vztažná neurčitá záporná

Procvič zájmeno JÁ online: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Z%C3%A1jmena&topic=02.+Sklo%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+-+z%C3%A1jmeno+j%C3%A1+%281%29#selid

M – online hodina

Středa 28. 4. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka

M – zopakuj si výpočet aritmetického průměru. Vyřeš slovní úlohu, napiš si do sešitu zápis, výpočet a obě odpovědi:

 • Každý z šesti kamarádů dostal od rodičů na svačinu nějaká jablka. Pepa jich dostal 9, Jirka 5, Honza 7, Lukáš jen 1, Jakub 3 a Tom 5. Kamarádi se chtějí spravedlivě rozdělit, aby měli všichni stejně. Kolik každý z nich dostane? Kdo z nich dostane méně, než původně přinesl?

Uč. str. 17 cv. 2 a 3 – ústně, cv. 4 – opiš do sešitu, sčítej zlomky (POZOR: sčítáš pouze čísla v čitateli, jmenovatel zůstává stejný). Cv. 7 – napiš do sešitu, odčítáš zlomky (čitatele odečteš, jmenovatel zůstává stejný!). Cv. 9 – nakresli si do sešitu kolečko, rozděl ho na sedminy. Vyznač do kolečka, kolik sedmin už zasadil a kolik mu ještě zbývá. Napiš odpověď.

Početník str. 20 cv. 1 – sčítání a odčítání zlomků

Vl – D – online výuka První republika. Po hodině se podívej na video:

Čtvrtek 29. 4. – úkoly na dnešní den

ČJ – opiš slovní spojení do sešitu, určuj podle vzoru matčin:

 • Princov__ pomocníci, vodníkov__ sítě, Pepíkov__ sešity, sklenářov__ skla, pro tatínkov__ bratry, otcov__ rodiče, Ladov__ kresby, Honzov_ bota, Martinov__ psi (1. pád), pytlákov__ oka, Václavov__ holubi (1. pád), Mirkov__ mapy.

Procvičování nového učiva:

1. opiš zájmena do sešitu a urči jejich druh:

 • to, sám, cosi,  se, ty, svůj, nikdo, leckdo, já, jenž, vy, její, každý, náš, ničí, všechen, jaký?, některá, kdokoli, tohle

2. Zájmena mě/mně – opiš do sešitu se správným zájmenem, říkej si nahlas pádovou otázku

 • Přišel ke ……………… domů. Celý den ………………….. bolela záda. Beze …………….. tam nemůžeš jít. Přijdeš si ke ………………… pro tu PC hru? Prosil ……………….., ať zůstanu. Udělal to pro ……………….. velmi rád. Vezmi …………………. s sebou. Slíbil jsi mi, že ……………… odvezeš na nádraží. Nedívej se na …………………… vyčítavě.

3. Zájmena sebou/s sebou – opiš do sešitu se správným tvarem

 • Děti, vezměte si  ______jídlo a pití. Ivan  _______ házel na posteli. Nevrť pořád _______! Celý život se snaž být sám  _______. Vezmi mě  ______ na výlet! Přiveď  ______  i babičku. Honza si vzal  _______ ranec buchet. Všechna zavazadla si vezměte  _______ ! Pozor, máš nad  ______ větev! Před  ______  mám dalekou cestu. Vždy  _____ nosím lékárničku. Přineste si  _____ knihy. Nikdy jsem nebyla sama se  _____ spokojená.

Online procvičování – zájmena mě/mně: https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/zajmena2.htm

M – online výuka

Vl – Z – online výuka

 

Pátek 30. 4. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka

M – uč. str. 19 cv. 1 – opiš do sešitu a doplň správný znak. Cv. 3 – podívej se, jak vypočítáš celek, když znáš jeho část. Podívej se na postup v  žluté tabulce, poté zkus vypočítat tyto příklady:

VZOR: 3/9 z celku je 9 = 9 : 3 = 3 ,   3 * 9 = 27

 •  3/4 z celku je 18
 • 2/3 z celku jsou 40
 • 5/7 z celku je 25
 • 7/8 z celku je 56
 • 2/3 z celku je 122
 • 5/6 z celku je 25
 • 5/8 z celku je 35
 • 4/7 z celku je 8

Uč. str. 19 cv. 4 a 5 – zadání napiš do sešitu a vypočítej celek. Cv. 7 – opiš do sešitu a vypočítej. 

Zopakuj si převody jednotek obsahu:

 • 1 000 000 mm2 = 1 _____
 • 60 m2 = 6000 _________
 • 1 m2 = 1 000 000 _______
 • 30 dm2 = 3 000 ________
 • 43 000 cm2 = 430 ______
 • 540 000 mm2 = 54 _____
 • 700 000 cm2 = 70 ______
 • 52 ha = 520 000 _______
 • 900 000 dm2 = 900 _____
 • 360 000 m2 = 3 600 ____
 • 870 000 a = 87 ________
 • 740 a = 7 400 000 ______

Př – online výuka Trávicí soustava

Plán na příští týden:

ST – čeština – diktát na přídavná jména

ČT – zeměpis – test sousední státy

PÁ – matematika – test zlomky, desetinná čísla, převody jednotek obsahu

Uvidíme se v pondělí, přijď do školy v 8:00, budeme se testovat! 😎😉

Úterý 20.4. – úkoly na dnešní den

Pro Lidušku

ČJ – opakování přídavných jmen, opakuj si online: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+P%C5%99%C3%ADdavn%C3%A1+jm%C3%A9na#selid

Opiš slovní spojení do sešitu, doplň správné koncovky:

 • Před bl__skav__m__ zrcadl__, s mlad__m__ učitel__, za přírodním__ krásam__, s ciz__m__ cestovatel__, se slavn__m__ v__ těz__, před mal__m__ dveřmi, na ciz__ ps__, kus vos__ho hnízda, chov drav__ch ptáků, převoz živ__ch pstruhů.

M – opakování zlomků a desetinných čísel. Opiš příklady do sešitu. Nejprve udělej ze zlomu desetinné číslo:

 • 7/10 ; 15/100 ; 32/100 ; 2/100 ; 43/1000 ; 18/40 ; 386/1000 ; 18/1000 ; 54/10 ; 8/1000 ; 287/100 ; 444/100

Poté udělej z desetinného čísla zlomek:

 • 0,5 / 12,4 / 82,66 / 0,15 / 0,3 / 1,34 / 0,144 / 15,07 / 0,003 /  2,46 / 0,05 / 16,62

Pamětné dělení beze zbytku – příklady opiš do sešitu a vypočítej:

198 :8 = 171 : 3 = 165 : 5 = 189 : 9 = 56 : 2 = 116 : 4 = 172 : 2 = 136 : 2 = 156 : 2 = 168 : 8 =
148 : 4 = 150 : 5 = 128 : 4 = 195 : 5 = 96 : 3 = 82 : 2 = 153 : 9 = 189 : 3 = 129 : 3 = 159 : 3 =
144 : 8 = 119 : 7 = 68 : 2 = 150 : 3 = 114 : 2 = 165 : 3 = 188 : 2 = 78 : 2 = 88 : 2 = 144 : 6 =
168 : 6 = 99: 3 = 135 : 5 = 78 : 3 = 189 : 7 = 133 : 7 = 180 : 3 = 196 : 4 = 105 : 5 = 76 : 2 =
108 : 4 = 196 : 2 = 172 : 4 = 111 : 3 = 126 : 6 = 156 : 3 = 156 : 4 = 176 : 8 = 117 : 9 = 200 : 4 =

Středa 21. 4. – úkoly na dnešní den

DÚ pro všechny:

ČJ – pracovní sešit str. 16 cv. 2 a 3

M – pracovní list převody jednotek obsahu. Zítra přinést pomůcky do geometrie.

Zítra v 13:00 bude náboženství.

Pro Lidušku

ČJ – opakování přídavných jmen – opiš slovní spojení do sešitu, napiš správnou koncovku:

 • Lékařov__m pacientům, slepcov__ brýle, drz__ žáci, švadlenčin__ látky, osaměl__m dobrodruhům, o oškliv__ch ježibabách, hercov__ výkony, s otužil__mi sportovci, hladov__ muž, zkažen__ salám, motýl__ křídla, s bramborov__m salátem, orl__ zobák, se zdravotníkov__mi pokyny, na rozlehl__ch loukách.

Nové učivo – zájmena, uč. str. 101 – přečti si definici zájmen, cv. 2 – ústně, doplňuj slova z nabídky. Pracovní sešit str. 16 cv. 1, 2, 3.

M – opakování zlomků, tvoření desetinných čísel:

12/10 = 15/1 000 = 4/10 = 145/1000 = 47/10 =
36/100 = 389/100 = 87/1 000 = 15/100 = 125/10 =

Aritmetický průměr – posílám ti na mail pracovní list, vytiskni si ho a nalep do sešitu. Pošlu ti také úkol – převody jednotek.

Čtvrtek 22.4. – úkoly na dnešní den

Pro Lidušku

ČJ – druhy zájmen uč. str. 102 – podívej se na rozdělení zájmen, dělíme je do sedmi skupin. Zkus ústně tato zájmena zařadit do správné skupiny:

 • on, ty, já, jeho, Jaký?, Který? nějaký, nic, tento, žádný, ona, náš, sám, onen, Čí?, nikdo, můj, její, kdosi, někdo, leckdo, tito

Opiš následující věty do sešitu. Vyhledáváš zájmena, číslo v závorce ti napoví, kolik je ve větě zájmen. Zájmena podtrhni a poté napiš do správné skupiny:

 • S tím tvým návrhem nikdo nesouhlasí. (3)
 • Čí je tenhle pes? (2)
 • S mým bratrem se asi něco děje. (3)
 • My jsme mu nic neudělali! (3)
 • Každý má nějakou svou slabost. (3)
 • Zase jsem si nezapamatoval, jaký nám dala paní učitelka úkol. (3)
 • Ta paní, která má červený svetr, je moje maminka. (3)
 • Kdo napsal tento nesmysl? (2)

Pracovní sešit str. 16 cv. 4 a 5

Sloh – popis mamuta. Najdi si na internetu jakýkoliv obrázek mamuta a zkus ho popsat. Představ si, že ho popisuješ někomu, kdo ho nikdy neviděl. Nepoužívej jednoduché věty, např. Je malý. Je tlustý. Používej přídavná jména, zájmena, čeština je bohatá na slovní zásobu. Svůj popis mi poté pošli na e-mail, čas máš do neděle. 

M – geometrie – opakování rýsování středu úsečky – učebnice 2. díl str. 38. Narýsuj:

 • úsečku /AB/ = 7 cm a pomocí osy úsečky narýsuj její střed. Pokud si postup nepamatuješ, podívej se na video: https://www.youtube.com/watch?v=M2vdMosWMCI
 • úsečku /XY/ = 9 cm, opět narýsuj osu úsečky

Vlastnosti trojúhelníku str. 39. Napiš si zápis Druhy trojúhelníků:

 • pravoúhlý – má pravý úhel, strany svírající pravý úhel se nazývají odvěsny, strana naproti pravému úhlu je přepona
 • rovnostranný – má všechny strany stejně dlouhé
 • rovnoramenný – má dvě strany (ramena) stejně dlouhé

Nakresli si obrázky a popiš je:

  

Str. 39 cv. 6 – narýsuj pravoúhlý trojúhelnk CDE.

Vl – Z – opakování sousedních států. Udělej si do sešitu tři sloupečky, nadepiš je Slovensko, Polsko a Německo a vepisuj do nich správné pojmy z nabídky:

 • Piešťany, Tatry, Alpy, Osvětim, Košice, Varšava, Mohan, Spišský hrad, Visla, Štětín, Bodamské jezero, Krakov, Hamburk, Berlínská zeď, Gerlachovský štít, M. C. Sklodowská, Drážďany, Dunaj, Jánošík, Frankfurt nad Mohanem, Ludwig van Beethoven

Nové učivo – Rakousko uč. str 52 – 53. Přečti si, posílám ti na e-mail prezentaci, podívej se na obrázky a napiš zápis na poslední straně prezentace.

ZÍTRA!

V 8:15 mi přines do školy: ČJ – školní sešit + pracovní sešit, M – geometrii, dějepis a zeměpis – školní sešit. 

Pondělí 12. 4. – úkoly na dnešní den

Online třídnická hodina všichni společně. 👨‍👧‍👧

ČJ – online hodina

M – početník str. 11 cv. 1 – připomeň si písemné dělení, nejprve do rámečku napiš svůj odhad, poté vypočítej. Uč. str. 41 cv. 13 – vypočítej slovní úlohu, nemusíš dělat zápis.

Zapiš pomocí zlomku:

 • 75 setin, 321 tisícin, 3 setiny, 16 tisícin, 2 setiny, 34 desetiny, 52 tisícin, 112 desetin

Udělej z desetinného čísla zlomek:

 • 0,2 = / 0,18 = / 0,325 = / 1,3 = / 4,18 = / 107,4 = / 17,5 = / 0,03 = / 16,18 = / 1,005 = / 40,06 = / 0,007 =

Online trénink zápis zlomku jako desetinného čísla: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=10.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla&topic=06.+Desetinn%C3%A9+zlomky#selid

Hlídej si splnění úkolu do informatiky!

Úterý 13. 4. – úkoly na dnešní den

ČJ – pracovní sešit str. 13 cv. 1 DOLE! – doplň chybějící i/y a udělej také doplňující cvičení. Uč. str. 99 cv. 5 – podívej se na přísloví, ústně si je přečti, spoj, co k sobě patří a zkus si říct, co dané přísloví znamená. Zítra se na to budu ptát.

Každý si v pracovním sešitu dodělá to, co má ode mě zakroužkované červenou barvou! Po návratu do školy budu pracovní sešity znovu kontrolovat.

Procvič si slovní druhy 💻 vyber si cvičení a určuj: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Slovn%C3%AD+druhy&topic=01.+Ur%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD+slovn%C3%ADch+druh%C5%AF#selid

M – online výuka

Středa 14. 4. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka

M – zopakuj si zlomky v uč. str. 43 cv. 13 – opiš do sešitu, cv. 14 a 15 – vypočítej, nemusíš psát zápis. Početník str. 21 cv.:

 • cv. 1 – co je víc
 • cv. 2 a) – Kolik zasadil, kolik mu ještě chybí zasadit? Vyházej z toho, že celek je 10/10.
 • cv. 2 b) – Kolik bude mít pan Novák po roce v bance? Úrok = peněžitá odměna za vložené peníze.
 • cv. 2 c) – Kolik párů vyrobili, kolik ještě musí vyrobit? Vypočítej pouze C) a D).

Nevíš si s úkoly rady? Napiš mi. 😉

Opakování matematických pojmů, nepiš celé zadání, stačí napsat například za 1. činitel, za 2. podíl:

 • 6 . 8 = 48; Číslo 48 je v tomto případě  ______
 • 64 + 4 = 68; Číslo 68 je v tomto případě  _____
 • 7 . 5 = 35; Číslo 5 je v tomto případě  _____
 • 39 – 7 = 32 ; Číslo 39 je v tomto případě  _____
 • 76 – 5 = 71; Číslo 71 je v tomto případě  _____
 • 28 : 7 = 4; Číslo 7 je v tomto případě  _____
 • 15 : 3 = 5; Číslo 15 je v tomto případě  _____
 • 28 – 3 = 25; Číslo 3 je v tomto případě  _____
 • 43 + 6 = 49; Číslo 43 je v tomto případě  _____
 • 63 : 9 = 7; Číslo 7 je v tomto případě _____

Online cvičení:

Trénuj! Ve škole si na zlomky a desetinná čísla napíšeme test. 🖋

Vl -D – online hodina Vznik Československa

Online cvičení 😎:

Čtvrtek 15. 4. – úkoly na dnešní den

ČJ – pracovní sešit str. 14 cv. 2 – do obrázků napiš mluvnické kategorie sloves (osobu, číslo, způsob), cv. 3 doplň koncovky, podtrhej slovesa podle zadání. Opiš cvičení do sešitu, doplň správné koncovky. Poté ve větách podtrhej podmět a přísudek.

 • Děti si udělal__ skrýš pod vzrostl_m_  keři. Obměkčil ho dojímav_ ps_ štěkot. Často Petr pomáhá venčit dědečkov_ psy. Hověz_ maso je zdravé. V muzeu jsme si prohlédl__ starobyl_ nábytek. Podej mi ty bratrov_ brýle. Ptal__ se po vás Procházkov_ děti. Hotov_ výkres  odevzdej na stůl.  Všem se líbí Smetanov_ opery. Na jídelním lístku byla dokonce žab_ stehýnka  a želv_ polévka. Kamarád mi nabídl čokoládov_  dort.

Podmiňovací způsob – opiš slovesa do sešitu ve správné osobě v podmiňovacím způsobu a dej je do vět:

VZOR: pít (2. os., číslo jednotné). Kdybys pil více vody, nebolela by tě hlava.

 • malovat (2. os., číslo množné)
 • zavolat (1. os., číslo množné)
 • zlomit (2. os., číslo množné)
 • utíkat (3. os., číslo jednotné)
 • krájet (3. os., číslo množné)
 • ležet (1. os., číslo jednotné)

Online cvičení:

M – online výuka

Vl – Z – online výuka Německo. Podívej se na video o Berlínu: https://www.youtube.com/watch?v=SO9tUbxIIWU

Nezapomeň odeslat úkol do informatiky.

Pátek 16. 4. – úkoly na dnešním den

ČJ – online výuka

M – uč. 3. díl str. 12 cv. 11 – opiš do sešitu, doplň vynechaná čísla, str. 13 cv. 2 – vypočítej část zlomku, nejprve si musíš převést správně jednotky. Cv. 4 – pouze výpočet, cv. 6 – pouze výpočet. Cv. 10 – vypočítej první dva sloupečky, příklady vychází se zbytkem. Ověř si správnost výsledku zkouškou.

Aritmetický průměr – vypočítám tak, že všechna čísla sečtu dohromady a poté je vydělím počtem čísel, která jsou v zadání. Uč. str. 9 cv. 2 – na fólii, cv. 3 – jen výpočet, cv. 4 – rozhodni, zda se v daných případech vyplatí vždy počítat aritmetický průměr, u kterých to jde, tak průměr vypočítej.

Př – opakování dýchací soustavy – škrtni to, co do dýchací soustavy nepatří:

Tyto pojmy neopisuj: SRDCE, PLÍCE, HLTAN, HRTAN, MOZEK, CHLOPEŇ, JAZYK, PRŮDUŠKY, ZUBY, ŽALUDEK, PRŮDUŠINKY, DUTINA NOSNÍ, DUTINA ÚSTNÍ, HLEMÝŽĎ, UCHO, SLINIVKA BŘIŠNÍ, SLINNÉ ŽLÁZY, JÁTRA, TLUSTÉ STŘEVO, NOSOHLTAN, JÍCEN, PRŮDUŠNICE, KONEČNÍK, PLICNÍ SKLÍPKY, LEDVINY, STŘEDNÍ UCHO.

Z pojmů, které ti zbyly, sestav dýchací soustavu – opiš do sešitu:
1.  ………………………………………….
2.  ……………………………………………..
3.  ……………………………………………..
4.  ……………………………………………..
5.  ……………………………………………..
6.  ……………………………………………..
7.  ………………………………………………

Odpověz na otázky z učebnice str. 44 – 45. Otázky i odpovědi napiš do sešitu:

 1. Co to je resuscitace?
 2. Z jakých činností se skládá resuscitace?
 3. Jak pomůžeme kamarádovi, kterému zaskočilo jídlo?
 4. Jakou frekvencí bychou měli stlačovat hrudník při nepřímé masáži srdce?
 5. Kolik stlačení hrudníku a vdechů bychom měli provádět při umělém dýchání?
 6. Jak leží člověk, který je v zotavovací poloze?

HV – hra s rytmem na písničku Jerusalema. Vyzkoušej, příští týden si jí společně zatleskáme ve třídě 🎵🎹: https://www.youtube.com/watch?v=cg_UH-faewA

 

Úterý 6.4. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka

M – online výuka

Dnes v 17:00 proběhne online prohlídka jaderné elektrárny Temelín prostřednictvím aplikace Google Meetodkaz na video jsem vám posílala na váš G-mail.

Tento týden budu známkovat v dějepisu, zeměpisu a přírodovědě formou testů nebo ústního zkoušení. Podívej se na poslední probírané učivo. 😎

Po celý duben můžeš plnit sportovní výzvu od paní učitelky Balusové, odměnou ti bude dobrý pocit a na památku dostaneš diplom. 🥇 Volitelné disciplíny:

 • běh, chůze, cyklistika, bruslení – 10 km, 15 km nebo 20 km

Středa 7. 4. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka

Začni se učit básničku Podle televize, kterou najdeš v pracovním sešitu str. 11 cv. 1. Budu jí zkoušet od příštího týdne.

M – početník str. 22 cv. 3 – doplň číselnou řadu, cv. 4 – převeď číslo zpět na zlomek. Str. 10 cv. 1 – zopakuj si pamětné násobení, nejprve zkus výsledek odhadnout a zapiš ho do rámečku nad příkladem.

Desetinná čísla:

1. zapiš zlomek jako desetinné číslo:

2. zapiš desetinné číslo jako zlomek:

Zopakuj si pamětné násobení a dělení, příklady opiš do sešitu a vypočítej:

Vl – D – online výuka První světová válka. Po hodině se podívej na videa:

❗ Na čtvrtek si zopakuj informace o Slovensku a Polsku, napíšeme si test.

 

Čtvrtek 8. 4. – úkoly na dnešní den

Hlídejte si plnění úkolů do informatiky!

ČJ – opiš věty do sešitu, zdůvodni pravopis:

 • Provaz__ byl__ spojeny pevn__m__ uzl__. Pod v__sok__m__ jez__ se voda hemžila rybam__. Před zkouškam__ b__l__ ve škole v__věšeny seznam__ studentů. Při břez__ch rybníka lov__l__ čáp__ žáb__ a malé ryb__. Čtverec má čtyři vrchol__ a čtyři vnitřní úhl__. Naši fotbalisté se utkal__ s Rus__ a Francouz__.

Opiš věty do sešitu, podtrhej slovesa – jednoduchý tvar (žlutě), složený tvar (zeleně):

 • Týden bude mít jen sedm dní, to si každý zapamatuje. Kubíčku, budeš dělat zapisovatele? Tady máš křídu a tou napíšeš na tabuli názvy. Začneme hned zítra, dneska už nebudeme dělat nic, proto dnešní den nazveme neděle. Kubíček zapsal slovo na tabuli a usmál se. Všem se to líbilo.

Online procvičování  ⌛- posílám odkaz, pod záložkou Pro 5. ročník zde nalezneš spoustu dobrých cvičení. Trénuj. Po nástupu do školy budeme psát testy. https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php Doporučuji:

M – online hodina, zopakujeme desetinná čísla, připomeneme převody jednotek obsahu. Nachystej si také rýsovací potřeby (pravítko a kružítko), budeme rýsovat střed a osu úsečky.

Vl – Z – online hodina, test Slovensko a Polsko

Na páteční Přírodovědu si zopakuj lidské tělo. V pátek v 12:00 budu v šatnách školy vybírat pracovní sešity do českého jazyka.

Pátek 9. 4. – úkoly na dnešní den

ČJ – online hodina rozkazovací způsob

M – převody jednotek obsahu:

 1. 25 dm2 = ___ mm2
 2. 143 m2 = ___ cm2
 3. 18 500 mm2 = ___ cm2
 4. 3 000 cm2 = ___ m2
 5. 56 000 a = ____ m2
 6. 4 km2 = ___ a
 7. 10 000 m2 = ___ ha
 8. 10 km2 = ___ a
 9. 150 m2 = ___ cm2
 10. 20 000 m2 = ___ ha

Uč. str. 57 cv. 2 – opiš všechny příklady do sešitu a vypočítej + udělej zkoušku. Cv. 6 – stačí výpočet, cv. 8 – stačí výpočet.

Procvič si jednotky obsahu online. POZOR, jsou tam také desetinná čísla: https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-jednotky-obsahu-2-uroven/4620

Př – online hodina Lidské tělo + test

Hv – potrénuj cup song https://www.youtube.com/watch?v=Y5kYLOb6i5I&t=3s, v hodině si ho vyzkoušíme, nachystej si plastový kelímek. 🥤

Inf – úkol vložím v pátek ráno

PONDĚLÍ 29. 3. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka

M – zopakuj si písemné násobení: 964 134 * 122 = / 587 342 * 212 = / 692 431 * 302 =

Jednotky obsahu – doplň znaménka větší, menší, rovná se:

 • 800 cm2 ___ 9 dm2
 • 56 m2 = ___ 5 700 dm2
 • 3 200 dm2 = ___ 33m2
 • 2 000 mm2 = ___20 cm2
 • 75 dm2 = ___ 75 000 cm2
 • 60 000 cm2 = ___ 7 m2

Vypočítej slovní úlohu, napiš zápis, výpočet a odpověď:

Kotrbovi zaplatili za stavební pozemek o rozloze 8 arů 760 tisíc korun. Kolik korun zaplatili za 1 m2?

Desetinná čísla, napiš číslo podle zadání:

 • 0 celá 15 setin
 • 2 celé 34 setin
 • 3 celé 3 desetiny
 • 28 celých 2 setiny
 • 324 celých 52 setin
 • 17 celých 125 tisícin

Plán na tento týden:

Odevzdávání čtenářských deníků za období únor – březen.

31.3. v 17:00 – čtenářská hodinka 📖

1.4. – 5.4. – velikonoční prázdniny, v provozu nebude ani školní jídelna

Úterý 30. 3. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka budoucí čas

Online cvičení:

M – online výuka desetinná čísla

Online cvičení 💪:

Zítra v 17:00 proběhne čtenářská hodinka + tvořivá dílna. Budete potřebovat: ponožku nebo dvě (ideálně klasickou, ne kotníkovou), provázek, fixy, mašličku, rýži na tělo (může být také čočka nebo hrách).

Středa 31. 3. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka

M – desetinná čísla:

 • převěď zlomky na desetinná čísla:

M –

 • uč. str. 35 cv. 10 – stačí výpočet, cv. 14 – najdi správné řešení rovnice, zkoušku prověď na kalkulačce
 • str.  36 cv. 1 – ústně, přečti čísla, cv. 2 – ke každému zadání a) – d) napiš tři desetinná čísla
 • str. 37 – přečti si růžovou tabulku, poté zkus ústně cv. 7 – U kterých čísel můžeš v zápisu vynechat nulu aniž bys změnil jeho hodnotu? Str. 37 cv. 9 – vypiš do sešitu čísla, která splňují zadání.

Vl – D – online výuka 1. světová válka. Po hodině se podívej na video:

Dnes v 17:00 proběhne dobrovolná čtenářská hodina. 📖

 

VŠEM PŘEJI KRÁSNÉ VELIKONOCE! 🐣🥚

Pondělí 22. 3. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka

M – převody jednotek obsahu:

 1. 5 m2 = …………………..cm2
 2. 400 mm2 = ……………………..cm2
 3. 8 dm2 = …………………….mm2
 4. 250 000 mm2 = …………………dm2
 5. 9 m2 = …………………… dm2
 6. 32 000 a = ………………….ha
 7. 5 400 cm2 = ……………..dm2
 8. 6 dm2 = ……………………mm2
 9. 900 000 cm2 = ………………….m2
 10. 8 km2 = …………………..m2
 11. 47 cm2 = …………………..mm2
 12. 62 000 dm2 =  ……………………m2
 13. 600 000 mm2 = …………………..dm2

Uč. str. 31 cv. 2 – která zahrada je větší. Převeď si údaje na stejnou jednotku. Cv. 3 – rybník Svět.

V tabulce je uvedena rozloha 7 největších jezer světa. Převeď je na stejnou jednotku a seřaď je podle velikosti od největšího k nejmenšímu.

Úterý 23. 2. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka, opakování přídavných jmen, nové učivo slovesa

Opakuj si online na test z přídavných jmen, který bude ve středu:

M – online výuka převody jednotek obsahu, desetinná čísla

Zopakuj si pamětné násobení: https://www.umimematiku.cz/pocitani-nasobeni-viceciferne-2-uroven/2600

Výzva do tělocviku 🤾‍♀️🤸‍♀️:

Sestav libovolnou opičí dráhu venku nebo doma z dostupných překážek, které máš k dispozici (židle, stůl, smeták, papírová krabice…..). Zapoj fantazii a sestav originální překážkovou dráhu. Opičí dráhu absolvuj a záznam zašli na mail svého učitele TV. Výzva platí do 31. března.

Středa 24. 3. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka, test přídavná jména

M – početník 2. díl str. 38 cv. 1  – převody jednotek, cv. 2 porovnávání, musíš si převést čísla na stejné jednotky, cv. 3 – najdi chyby, cv. 4. vypočítej, opět si musíš vše převést na stejnou jednotky. Vždy si čísla převáděj na takovou jednotku, aby ses s jinými nedostával/a do desetinných čísel. Například v prvním řádku bude nejlepší všechna čísla převést na milimetry, protože s číslem 5 mm2 už nemůžeš doleva více hýbat.

Pomůže ti obrázek převodu jednotek. ⬇

Dále do matematiky: uč. str. 33 cv. 11 – písemné odčítání, opiš příklady do sešitu a vypočítej.

Zopakuj si výpočet zlomků:

3/10 m = cm 6/10 kg = g 2/5 h = min 3/4 dne = h
4/5 m = cm 4/5 kg = g 3/4 h = min 5/6 dne = h
1/5 m = cm 1/5 kg = g 2/3 h = min 2/3 dne = h
1/3 ze 120 = 5/7 ze 49 = 8/10 ze 130 = 2/15 z 60 =
8/12 ze 48 = 3/100 ze 700 = 4/9 ze 180 = 3/4 z 1 000 =

Vl – D – online výuka první světová válka. Po hodině se podívej na video:

Slavné dny ✈:

Výzva do tělocviku 🤾‍♀️🤸‍♀️:

Sestav libovolnou opičí dráhu venku nebo doma z dostupných překážek, které máš k dispozici (židle, stůl, smeták, papírová krabice…..). Zapoj fantazii a sestav originální překážkovou dráhu. Opičí dráhu absolvuj a záznam zašli na mail svého učitele TV. Výzva platí do 31. března.

Čtvrtek 25. 3. – úkoly na dnešní den

ČJ – opiš do sešitu, urči, zda je to slovesný tvar jednoduchý nebo složený:

 • zpívala si, utíkej, hrála jsem si, vyběhl, zaradoval se, šli bychom, usmáli jsme se, povídali jsme si,

Opiš slovesné tvary do sešitu, roztřiď je podle způsobu – oznamovací, rozkazovací, podmiňovací:

 • malovala bych si, povídal, běželi byste, mlčí, seděl bych, nemluv, kreslil bys, nesme, radovala se, nemluvíme, přines, napišme, přála by si, vyneste

Opiš tyto věty do sešitu, podtrhni vlnovkou slovesný tvar a tiskacím písmenem nad něj napiš, zda je to způsob oznamovací – O, rozkazovací – R, podmiňovací – P:

 • Včely poletují nad rozvitými květy. Pošli mi krátkou zprávu a já ti hned odpovím. Moc by sis přála pejska? Za větou napište tečku! Voda prudce stoupala. Pověs ten kabát na věšák. Budete nám pomáhat? Pojďme ven. Upadla jsem na náledí. Kdybyste nepřišli, díval bych se na televizi.

Online procvičování 📖:

M – online výuka

Vl – Z – online výuka Polsko

Výzva do tělocviku 🤾‍♀️🤸‍♀️:

Sestav libovolnou opičí dráhu venku nebo doma z dostupných překážek, které máš k dispozici (židle, stůl, smeták, papírová krabice…..). Zapoj fantazii a sestav originální překážkovou dráhu. Opičí dráhu absolvuj a záznam zašli na mail svého učitele TV. Výzva platí do 31. března.

Pátek 26. 3. – úkoly na dnešní den

ČJ – uč. str. 88 – oznamovací způsob – přítomný čas, přečti si žlutou tabulku. V přítomném čase v koncovkách píši měkké i. Cv. 3 – ústně, slova v závorce dej do správného tvaru přítomného času. Pracovní sešit str. 9 cv. 1 – podtrhni ve větě slovesa v přítomném čase a udělej další doplňující cvičení. Cv. 2 – doplň koncovky sloves v přítomném čase – píšeš měkké i!

M – uč. str. 34 cv. 3 – opiš čísla do sešitu a barevně vyznač podle zadání číslo na místě desetin a na místě setin. Cv. 2 – udělej si tabulku do sešitu podle učebnice a vepiš do ní správně čísla ze zadání. Zapiš desetinné číslo podle zadání:

 1. 0 celá 7 desetin
 2. 0 celá 27 setin
 3. 2 celé 8 setin
 4. 10 celých 13 setin
 5. 100 celých 6 desetin
 6. 0 celá 8 desetin
 7. 4 celé 5 desetin
 8. 18 celých 72 setin

Vyzkoušej online cvičení:

Př – online výuka dýchací soustava

Čtení – čti si v čítance str. 84 – 88

HV – zazpívej si:

Plán na příští týden:

31. 3  v 17:00 – čtenářská hodinka 📖

1. 4 – 5. 4 – velikonoční prázdniny 🐣

PONOŽKOVÝ DEN 🧦🔅

Pondělí 15. 3. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka

M – početník 1. díl str. 32

 • cv. 1 – vypočítej obvod čtverce (o = 4 * a), abys mohl počítat, musíš mít vždy stejnou jednotku. 3/4 metru  = 75 cm.
 • cv. 3 – vypočítej, kolik bude stát stuha. Výsledek si musíš převést na metry.
 • str. 33 cv. 1 – vypočítej obsah čtverce (S = a * a), výsledek píšeš v metrech/centimetrech/kilometrech… čtverečních
 • cv. 2 – vypočítej délku strany čtverce, když znáš celkový obsah (S = a * a, 100 = a * a, 100 = 10 * 10, …)
 • cv. 3 – kolik by stálo vydláždění celého náměstí

Početník 2. díl str. 5 cv. 4 – vypočítej, zkoušku provádět nemusíš a cv. 5

Zítra (v úterý) si napíšeme test z matematiky na výpočet obvodu a obsahu obdélníku a čtverce.

TÝDENNÍ DOBROVOLNÝ ÚKOL – cestování po naší zemi: poznej památku 😊 🤔

 

Úterý 16. 3. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka

M – online výuka + test na obvod a obsah

Vv – úkol do paní učitelky Krakovské

Tv – dobrovolný úkol od paní učitelky Balusové

DOBROVOLNÝ ÚKOL: Cvičíme s násobilkou

1 x 5 = ?  Kliky 

3 x 2 = ?  Dřepy

10 x 2 = ?  Panák (Jumping Jack)

3 x 8 = ?  Vteřin výdrž na špičkách

2 x 4 = ?  Ze stoje leh na záda a zpět

TÝDENNÍ DOBROVOLNÝ ÚKOL – cestujeme po naší zemi: poznej památku: 

   

Středa 17. 3. – úkoly na dnešní den

Nezapomeň, dnes máme pampeliškový den. 🌻🍀

ČJ – online výuka

Online procvičování nového učiva:

M – uč. str. 28 cv. 8 – opiš do sešitu první tři příklady a vypočítej je, proveď zkoušku.

Početník 1. díl str. 31 cv. 1 – vypočítej obvod obdélníku o = 2 * (a + b). Nezapomeň si čísla ze zadání převést na stejné jednotky, 1/4 m = 25 cm. Str. 32 cv. 2 – vypočítej délku strany čtverce, když znáš celkový obvod a délku jedné strany (vybav si vzoreček pro obvod čtverce o = 4 * a).

Početník 2. díl str. 6 cv. 1  – pamětné násobení, pozor na nuly, cv. 2 – pamětné dělení, škrtej si nuly.

Logické úlohy: odpovědi si zapiš do školního sešitu, zkontrolujeme je ve čtvrtek:

 

Vl – D – online výuka Češi a Němci

TÝDENNÍ DOBROVOLNÝ ÚKOL – poznej památku:

     

Čtvrtek 18. 3. – úkoly na dnešní den

ČJ – opiš slovní spojení do sešitu, zdůvodňuj podle vzoru mladý/jarní/matčin:

 • děrav__ sysl__ kožich, prav__ včel__ med, živ__ s mrtv__m__, měkký vábiv__ hlas, s prav__m__ drahokam__, k dědov__m vnukům, dědov__ vnuci, sokol__ zrak, s ryb__m__ kostmi, sbírka neznám__ch ryz__ch kovů, s kos__m__ zpěvy.

Uč. str. 82 cv. 2 – ústně, nejprve urči slovní druh daných slov, u přídavných jmen také urči vzor. Poté rozhodni, které slovo do řady nepatří. Cv. 4 – z nabídky dosaď ke slovu správné přídavné jméno a urči jeho druh. Cv. 6 – na fólii, doplňuj chybějící písmena, zdůvodňuj. Pokud fólii nemáš, okopíruj si toto cvičení, pokud máš doma tiskárnu, a poté si ho vlep do sešitu. Kdo nemá fólii ani tiskárnu, musí cvičení opsat.

Trénuj online:

M – online výuka

Vl – Z – online výuka Polsko, po hodině se podívej na video:

Informace k pátku – Matematický klokan:

 • 8:00 – 9:30 – holky / 10:00 – 11:30 kluci
 • Co mít nachystané: školní sešit, do kterého si můžeš zapisovat příklady nebo kreslit zadání, psací potřeby. Není povoleno používat kalkulačku nebo mobil. Svoje výsledky, např. 1. A, 2. C, … budete psát na papír, který mi po skončení testu vyfotíte a pošlete. Já poté správné odpovědi přepíši do formuláře.
 • Soubor s logickými úkoly vám pošlu ráno těsně před začátkem testu na váš e-mail.
 • Prosím, aby se všichni připojili 10. minut před začátkem své hodiny, to znamená děvčata 7:50, kluci 9:50, abychom mohli vše nachystat a přesně v 8:00/10:00 začít psát test.
 • Je potřeba mít v pořádku web kameru.

Pátek 19. 3. – úkoly na dnešní den

ČJ – opiš slovní spojení do sešitu, zdůvodňuj podle vzoru mladý/jarní/matčin:

 • Pod strm__m__ skalami, králov__ rádci, za důvěřiv__m__ lidmi, do křišťálov__ch váz, Kašpárkov__ rolničky, za vysok__m__ horami, drav__ ptáci, sov__ houkání, Dvořákov__ opery, řidičov__ jízdy, cel__m krajem, s dlouh__m__ tykadly, s ciz__m__ lidmi.

Procvičování online:

M – matematický klokan

Př – samostatné opakování učiva:

Obkresli si křížovku do sešitu, správně odpověz na otázky a vylušti tajenku. Tajenku poté vysvětli.

Nápověda: destičky, resuscitaci, tep, plazma.

Čtení – čti knížku do svého čtenářského deníku.

HV – poslech – poznej známou melodii, své tipy mi můžeš posílat na e-mail https://www.youtube.com/watch?v=bnZFIwnvuPg 🎵

17. BŘEZNA – DEN SVATÉHO PATRIKA 🍀

Pondělí 8. 3. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka

M – zvol nejvýhodnější postup výpočtu a vypočítej:

 • 58 + 12 * 36 + 97 – 17 =
 • 47 * (236 – 132 + 67) =
 • 24 * (125 + 93 – 125) =
 • 16 + 125 * 4 : 5 =
 • 23 * 6 + 50 * 2 – 150 =
 • 315 + (765 – 423) * 0 =

Početník str. 4 cv. 1 – pamětné sčítání. Uč. str. 28 cv. 6 – pouze výpočet a odpověď.

Zopakuj si pamětné násobení a dělení – příklady opiš do sešitu a vypočítej:

120 * 8 =  20 * 5 =  400 : 20 =  520 : 40 = 
140 * 7 =  130 * 4 =  750 : 50 =  640 : 40 = 
160 * 4 =  15 * 40 =  100 : 5 =  600 : 5 = 
130 * 6 =  16 * 60 =  990 : 90 =  510 : 3 = 
150 * 5 =  18 * 30 =  720 : 8 =  420 : 30 = 

TÝDENNÍ DOBROVOLNÝ ÚKOL – poznej osobnost 😉

1. informace – když se, po dvou starších sestrách, narodil, byl jeho otec velmi šťastný a na počest této události založil nemocnici

 

Úterý 9. 3. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka

M – online výuka

Procvič si nové učivo:

VL – D –  na zítřejší hodinu vyhledej informace o T. G. Masarykovi a připrav si pro spolužáky jednu otázku k jeho životu.

TÝDENNÍ DOBROVOLNÝ ÚKOL – poznej osobnost 😉

1. informace – když se, po dvou starších sestrách, narodil, byl jeho otec velmi šťastný a na počest této události založil nemocnici

2. informace – v dětství absolvoval velmi tvrdý vojenský výcvik, například byl probouzen výstřelem z pistole

Středa 10. 3. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka

M – početník str. 4 cv. 3, uč. str. 28 cv. 4 – vypočítej neznámou, cv. 8 – vypočítej tři příklady + udělej zkoušku

Připomeň si sčítání a odčítání zlomků, příklady opiš do sešitu a vypočítej:

Slovní úloha se zlomky:

 • Dva turisté Petr a Pavel se náhodně setkali u rozcestníku. Petr ušel už 15 km a má za sebou 3/4 cesty. Pavel ušel 20 km a zbývá mu už jen 1/5 cesty. Zjištěte, jak dlouhou trasu si naplánoval Petr a Pavel?

Online procvičování:

Vl – D – online výuka T. G. Masaryk

TÝDENNÍ DOBROVOLNÝ ÚKOL – poznej osobnost 😉

1. informace – když se, po dvou starších sestrách, narodil, byl jeho otec velmi šťastný a na počest této události založil nemocnici

2. informace – v dětství absolvoval velmi tvrdý vojenský výcvik, například byl probouzen výstřelem z pistole

3. informace – od 8. let měl, jako následník trůnu, řadu reprezentačních povinností – např. navštěvoval sirotčince a školy, v kterých zkoušel stejně staré žáky. Aby stíhal velké nápory učiva, často vstával o čtvrté hodině ranní. 

 

Čtvrtek 11. 3. – úkoly na dnešní den

ČJ – opiš následující věty do sešitu a udělej doplňující cvičení:

 1. doplň i/y
 2. podtrhni podmět a přísudek
 3. u tučně zvýrazněných slov urči pád
 4. u podtržených slov urči slovní druh

Šaty byly ozdobeny leskl__m páskem a třpytiv__m__ knoflíky. Panel byl připevněn ocelov__m__ lany. Král v pohádce měl osl__ uši. Platina je dražší než ryz__ zlato. Ušlechtil__ch a citliv__ch lidí si vážíme. Toulav__ ps__ jsou vyhubl__ a hladov__. Orl__ hnízda bývají na skalách a čap__ na komínech. Rozpustil__ kluci poškodil__ lavičky. Drz__m chováním nic nemůžeš.

Pracovní sešit str. 5 cv. 5 – vytvoř jídelníček, ke každému chodu zkus vymyslet dvě jídla, použij co nejvíce přídavných jmen měkkých

Trénuje nové učivo i to dříve probírané: 

M – online výuka

Vl – Z – online výuka Slovenská republika

TÝDENNÍ DOBROVOLNÝ ÚKOL 😉

1. informace – když se, po dvou starších sestrách, narodil, byl jeho otec velmi šťastný a na počest této události založil nemocnici

2. informace – v dětství absolvoval velmi tvrdý vojenský výcvik, například byl probouzen výstřelem z pistole

3. informace – od 8. let měl, jako následník trůnu, řadu reprezentačních povinností – např. navštěvoval sirotčince a školy, v kterých zkoušel stejně staré žáky. Aby stíhal velké nápory učiva, často vstával o čtvrté hodině ranní. 

4. informace – panovníkem se bohužel nikdy nestal, protože ve svých 30. letech spáchal sebevraždu

Pátek 12. 3. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka

M – procvič si výpočet obvodu a obsahu, použij správné vzorečky, nerýsuj, pouze počítej:

čtverec: obvod: o = 4 * a, obsah: S = a * a

obdélník: obvod: o = 2 * (a + b), obsah: S = a * b

 1. Vypočítej obvod a obsah čtverce KLMN, k = 6 cm
 2. Vypočítej obvod a obsah obdélníku EFGH, e = 5 cm, f = 12 cm
 3. Jaký je obsah čtvercové koupelny o délce strany 300 cm? (Výsledek převeď na metry, pozor 1 m2 = 10 000 cm2)
 4. Obvod obdélníku je 14 metrů, jedna jeho strana má délku 2 metry. Vypočítej délku druhé strany obdélníku.

Početník str. 4 cv. 3 – pamětné sčítání a odčítání

Př – online výuka Lidské tělo, po hodině se podívej na video:

Hv – opakuj si cup song 🥤 https://www.youtube.com/watch?v=Y5kYLOb6i5I

Tip pro ty, co skáčou přes švihadlo 🤸‍♂️ https://www.youtube.com/watch?v=N5yg6xzXwdI&t=74s

Čtení 📖 Sokolník z Helfštýna sokolník z helfštýna, přečti si text a vypočítej obsah darovaného pozemku. Nejprve musíš zjistit délku stran pozemku. Svoji odpověď mi posílej do příští středy 17. března. Pokud si nevíš rady, napiš mi. 😊

Pondělí 1. 3. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka

AJ – online výuka

M – početník 2. díl str. 1  – celá, str. 2 cv. 1, uč. str. 24 cv. 2 – vypočítej tržby podnikatelů a zapiš, který uložil nejvyšší částku

Připomeň si matematické pojmyhttps://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=03.+Matematick%C3%A9+pojmy#selid

Logické úkoly – svoje odpovědi mi neposílej, řekneme si správné řešení v úterý:

Čti knížku do čtenářského deníku, na konci března by jste mi měli odevzdávat první knížku za druhé pololetí.

Ve středu 3. března v 17:00 proběhne dobrovolná čtenářská hodina.

TÝDENNÍ DOBROVOLNÝ ÚKOL  – poznej osobnost 😎🤗

1. informace – již ve 12. letech se začal zajímat o řemeslo

 

Úterý 2. 3. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka

M – online výuka

TÝDENNÍ DOBROVOLNÝ ÚKOL – poznej osobnost 😎🤗

1. informace – již ve 12. letech se začal zajímat o řemeslo

2. informace – zajímal se o stroje, které zlehčovaly a zrychlovaly výrobu

Zítra v 17:00 proběhne dobrovolná čtenářská hodina. Nachytej si čítanku, dále papír, lepidlo a fixy na výrobu záložky.

Středa 3. 3. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka

M – početník – dokonči stranu 2, str. 3 cv. 1, 2, 3, uč. str. 26 cv. 4 a 5 – stačí výpočty. Tabulky si obkresli do sešitu a vypočítej:

      

Vl – D – online výuka Národ sobě. Po hodině se podívej na video:

TÝDENNÍ DOBROVOLNÝ ÚKOL 😎🤗

1. informace –  již ve 12. letech se začal zajímat o řemeslo

2. informace – zajímal se o stroje, které zlehčovaly a zrychlovaly výrobu

3. informace – aby zlepšil výrobu, odjel na půl roku do USA, kde získal spoustu cenných informací a postupů, které poté zavádí i ve své továrně

Dnes v 17:00 proběhne dobrovolná čtenářská hodina. Nachystej si čítanku, barevný papír, lepidlo a fixy.

Čtvrtek 4. 3. – úkoly na dnešní den

ČJ – daná slovní spojení napiš do sešitu v množném čísle:

Ostražitý pes, škodlivý mol, nový dům, mrazivý vítr, rozpustilý chlapec, blízký přítel, nový spolužák, dubový les, světový jazyk, laskavý učitel, starý strom.

Uč. str. 75 cv. 8 – opiš do sešitu, tvoř správné dvojice, pozor na pravopis v koncovkách. Pracovní sešit str. 4 cv. 6 – tvoř přídavná jména a doplňuj k nim vhodná podstatná jména

Zopakuj si:

Nové učivo:

Starší učivo:

M – online výuka

Vl – Z – online výuka Slovensko. Po hodině se podívej na video:

TÝDENNÍ DOBROVOLNÝ ÚKOL 😎🤗

1. informace –  již ve 12. letech se začal zajímat o řemeslo

2. informace – zajímal se o stroje, které zlehčovaly a zrychlovaly výrobu

3. informace – aby zlepšil výrobu, odjel na půl roku do USA, kde získal spoustu cenných informací a postupů, které poté zavádí i ve své továrně

4. informace – za války dostal velkou zakázku na výrobu tzv. bagančat. Jeho heslem bylo: “Neříkej mi, že to nejde – řekni mi, že to neumíš”.

Pátek 5. 3. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka

M – uč. str. 27 cv. 7 – vypočítej tři příklady, zkoušku dělat nemusíš, ověř si správnost výsledku na kalkulačce, cv. 8 – poraď si s matematickými pojmy, vypočítej 8 b) a c)

Slovní úloha – stačí výpočet a odpověď:

 • V kině je 558 míst. V přízemí je 18 řad po 24 sedadlech, na balkoně jsou řady jen po 18 místech. Kolik řad je na balkoně?

Opiš příklady do sešitu a vypočítej, pokud potřebuješ, napiš si příklad pod sebe, ať se ti to lépe počítá:

 1. 2 600 500 – 300 000 =
 2. 63 920 000 – 20 000 =
 3. 5 300 000 + 400 000 =
 4. 48 230 500 + 230 500 =
 5. 17 910 000 + 90 000 =
 6. 28 470 000 – 70 100 =
 7. 1 500 600 – 500 000 =
 8. 4 300 000 + 9 700 080 =
 9. 63 800 000 + 400 000 =
 10. 2 750 000 + 250 000 =

Př – online výuka Stavba lidského těla

HV – cup song 🥤: potřebuješ kelímek, vyzkoušej, lze hrát ve více lidech v kolečku, principem je poté posouvat kelímek v kolečku k sousedovi https://www.youtube.com/watch?v=Y5kYLOb6i5I&t=94s Video je v angličtině, ale určitě mu porozumíš. 😊

Čtení – posílám text o hradu Buchlov, přečti si ho a odpověz na otázku pod textem. Svoji odpověd mi pošli do příští středy 10. 3. Buchlov

Pondělí 15. 2. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka

M – početník str. 26 cv. 2 – doplň chybějící zlomky, str. 27 cv. 1 – odečti zlomky a výsledek správně zakresli do grafu. Uč. str. 18 cv. 7 – stačí výpočet a odpověď, vycházíš z čísla 10 000. Cv. 8 – slovní úlohu si zakresli pomocí řetězce podle cv. 2.

Logické úkoly – své odpovědi mi neposílej, podíváme se na ně v úterý:

TÝDENNÍ DOBROVOLNÝ ÚKOL 😉🔆🌝- pomocí nápovědy poznej, o jakou osobnost se jedná. Každý den vložím na stránky třídy jednu informaci, v pátek budeme osobnost hádat.

1. první informace – byl celkem 2x ženatý

 

🌎 Úterý 16. 2. – cestovatelská přednáška Hedvábná stezka – pěšky a stopem z Evropy do Číny, začátek v 17:00.

Úterý 16. 2. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka

M – online výuka

Vl – D – posílám zápis do dějepisu. POZOR: napiš si ho dnes, zítra (ve středu) mi budeš sešit odevzdávat.

🌎Dnes v 17:00 proběhne cestovatelská přednáška s panem Martinem Půlpánem – Pěšky a stopem z Evropy do Číny.

Ve středu 17. 2. v 13:00 budu v šatně školy vybírat tyto sešity: sešit do dějepisu, zeměpisu a přírodovědy. Pokud tam máš nějaké zápisy, které máš nedopsané, vše dopiš, kdo nemá, popíše kostru v přírodovědě. Vše budu známkovat.

TÝDENNÍ DOBROVOLNÝ ÚKOL 😉🔆🌝

1. informace – byl celkem 2x ženatý

2. informace – pracoval dvanáct až osmnáct hodin denně, během své vlády vydal přes 6000 různých nařízení (v průměru téměř 2 denně)

Středa 17. 2. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka

M – početník str. 27 cv. 2 – doplň chybějící zlomky, uč. str. 22 cv. 1 – do sešitu, vymysli čísla podle zadání, ke každému řádu vymysli dvě čísla, cv. 7 – pouze výpočet, cv. 8 – opiš do sešitu první tři příklady, vypočítej a proveď zkoušku.

Vypočítej tyto slovní úlohy:

 • ÚLOHA 1 – stačí pouze výpočet: Vzdálenost Země od Slunce je asi 149 660 000 km. Vzdálenost planety Neptun od Slunce je přibližně 31 krát větší než vzdálenost Země od Slunce. Vypočítej vzdálenost planety Neptun od Slunce.
 • ÚLOHA 2 – napiš zápis a výpočet: Pan Nový koupil pro svou firmu nový dům. Za pozemek zaplatil 1 560 800 Kč a za dům 7 500 890 Kč. Kolik korun zaplatil pan Nový za pozemek a dům? Na koupi domu s pozemkem dostal půjčku 10 000 000 Kč. Bude potřebovat celou půjčku?

Vl – D – online výuka Život v 19. století, rozvoj průmyslu

Dnes v 13:00 přines do školy sešity ke kontrole: sešit do dějepisu, zeměpisu a přírodovědy.

TÝDENNÍ DOBROVOLNÝ ÚKOL 😊🔆🌝

1. informace – byl celkem 2x ženatý

2. informace – pracoval dvanáct až osmnáct hodin denně, během své vlády vydal přes 6000 různých nařízení (v průměru téměř 2 denně)

3. informace – zemřel v 49. letech bez mužského dědice

Čtvrtek 18. 2. – úkoly na dnešní den

ČJ – pracovní sešit 1. díl str. 39 – vypracuj celou. Opakování s-, z-, vz-, opiš do sešitu:

Vzácná __bírka známek, __tyčit vlajku, __pamatovat se, __hromákždili se u školy, __trávit dovolenou, jablka __padala ze stromu, __kroutil mu ruku, najednou __modral, __filmoval zajímavý příběh, oba se __krčili, všichni __pažte, __hlížíme z kopce dolů, __lupky z jablka, __pustlý trosečník, je __nětlivý.

M – online výuka

VL – Z – online výuka

TÝDENNÍ DOBROVOLNÝ ÚKOL 😉🔆 🌝

1. informace – byl 2x ženatý

2. informace – pracoval dvanáct až osmnáct hodin denně, během své vlády vydal přes 6000 různých nařízení (v průměru téměř 2 denně)

3. informace – zemřel v 49. letech bez mužského dědice

4. informace – často inkognito (tajně) podnikal cesty po korunních državách, přičemž používal jméno hrabě von Falkenstein.

Pátek 19. 2. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka, nachystej si oba pracovní sešity

M – uč. str. 21 cv. 6 – opiš do sešitu poslední dva sloupečky a vypočítej, zkontroluj zkouškou. Početník str. 28:

 • cv. 1 c) Kolik Novákovi doplatí do konce roku, pokud za 3/4 roku (tři období) zaplatili 11 250 Kč?
 • cv. 1 d) Kolik rodiče ušetří měsíčně na dovolenou?
 • cv. 1 e) Kolik ušetří čtyřčlenná rodina, pokud si koupí zájezd last minute? Kolik ušetří každý člen rodiny?   = Nevíš si s něčím rady? Napiš mi. 😊

Př – online výuka Stavba lidského těla

HV – protáhni se a procvič si rytmus 😎:

Dnes v 14:00 budu ve škole v šatnách vydávat zkontrolované sešity. 

Všem dětem přeji krásné jarní prázdniny. 🌞❄⛄

Pondělí 8. 2.  – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka

Aj – online výuka

M – uč. str. 16 cv. 6 – vypočítej, kolik let uplynulo od událostí, cv. 7 – zapiš letopočty významných událostí ze cv. 6 římskými číslicemi, cv. 8 – vyřeš rovnici, vypočítej neznámou, opiš do sešitu, cv. 9 – vypočítej cenu jedné tiskárny, napiš zápis, výpočet, odpověď. Cv. 10 – opiš první čtyři příklady do sešitu a vypočítej.

Dobrovolný úkol pro chytré hlavičky 😎 svoji odpověď mi pošli na e-mail:

 • Králík Péťa měl 20 mrkví. Každý den snědl 2 mrkve. Ve středu snědl svoji dvanáctou mrkev. Který den začal králík Péťa svoje mrkve jíst?

Možnosti: A) v pondělí, B) v úterý, C) ve středu, D) ve čtvrtek, E) v pátek

ÚTERÝ  9. 2. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka

M – online výuka. Zkus vyřešit slovní úlohy, výsledky mi neposílej, na online hodině si povíme, jaký byl správný výpočet:

1. Zuzaně je 6 let. Její sestra je o rok mladší a její bratr je o rok starší než Zuzana. Kolik let je všem sourozencům dohromady?

Možnosti: a) 10, b) 15, c) 18, d) 21, e) 30

2. Lenka má 10 razítek. Na každém razítku je jedna z číslic 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lenka pomocí razítek vytiskla datum soutěže Matematický klokan:
1 6. 0 3. 2 0 1 8 . Kolik razítek k tomu potřebovala?

Možnosti: a) 5,  b) 6,  c) 7,  d) 8,  e) 10

Středa 10. 2. – úkoly na dnešní den

ČJ – online hodina

M – početník str. 23 cv. 6 – příklady vypočítej, podle zbytků vylušti tajenku. Uč. str. 17 cv. 2 – opiš do sešitu a vypočítej, cv. 5 – opiš do sešitu, vypočítej, cv. 8 – stačí pouze výpočet. Vyřeš logické úlohy, svoje odpovědi mi pošli na e-mail 🌞:

Vl – D – online hodina – Stroje ovládají život

Čtvrtek 11. 2. – úkoly na dnešní den

ČJ – pracovní sešit str. 36 – celá, doplň chybějící písmena a odpověz na otázky pod textem. Opiš tato slova do školního sešitu, tvoř z nich přídavná jména a dávej je do vhodného slovního spojení:

Vzor: telefon – telefonní seznam

Ráno, ochrana, jelen, slon, zločin, vrána, kámen, hrdina, cena, klokan, bylina, rameno, vina, stín, vůně, kuna.

Procvič si učivo:

M – online hodina

VL – Z – online hodina Praha a pražské památky

Pátek 12. 2. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka, nové vzory předseda a soudce. Nachystej si zelený pracovní sešit Pravopis podstatných jmen hravě.

M – početník str. 25 – porovnávání zlomků

Opiš zlomky do sešitu a vypočítej. U odčítání platí stejná pravidla, jako u sčítání. Odčítáme od sebe čísla na místě čitatele, jmenovatel se nemění:

          

Vyřeš slovní úlohu, napiš zápis, výpočet a odpověď:

Ve 4. B je 28 žáků. 1/4 se učí angličtinu, 2/4 se učí němčinu. Kolik žáků se učí angličtinu a kolik němčinu? Zapiš dále zlomkem, jaká část žáků z celku se učí cizí jazyk.

Př – online výuka Lidské tělo – kostra

Pondělí 1. 2. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka

M – zopakuj si písemné násobení, příklady opiš pod sebe a vypočítej: 4 798 * 231 = / 5 562 * 315 = / 6 787 * 457 = /  Uč. str. 11 cv. 3 – napiš zápis, výpočet a odpověď. Str. 12 cv. 2 – pouze výpočet, cv. 3 – pouze výpočet, cv. 5 – opiš do sešitu a vypočítej. Vyřeš slovní úlohu, napiš zápis, výpočet a odpověď:

 • V lesní školce vysázeli 50 řad po 100 stromcích. Z celkového počtu vysázených stromů byla 1/2 smrků, 2/5 jedlí a zbytek stromků byly borovice. Kolik smrků, jedlí a borovic lesníci vysázeli?

Početník str. 22 cv. 4 – první sloupeček

 

Úterý 2. 2. – úkoly na dnešní

ČJ – online hodina

Vyzkoušej si různé testy:

M – online hodina

Opakování zlomků: 

Středa 3. 2. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka

M – opakování zlomků, vyřeš slovní úlohu, stačí příklad + odpověď:

 • Fotbal se hraje 90 minut a je rozdělen na dva poločasy, hokej trvá jednu hodinu a má tři třetiny. Jak dlouho trvají jednotlivé části sportovních utkání?

Opiš zlomky do sešitu a vypočítej:

 • 3/5 m = ? cm
 • 2/5 kg = ? g
 • 2/3 h  = ? min
 • 3/4 dne = ? h
 • 7/10 m = ? cm
 • 2/6 h = ? min
 • 5/6 dne = ? h

Vylušti slovo podle výsledků – vypočítej příklady, výsledky vyhledávej v tabulce a piš k nim správné písmeno, nakonec písmena poskládej do slova. Vyjde ti matematický pojem. Pošli mi tajenku na e-mail a napiš, co daný pojem znamená 🤗:

První slovo – příklady:

24 * 3 = / 1 064 : 38 = / 168 : 4 = / 420 : 28 = / 172 – 154 = / 180 : 5 =

Druhé slovo – příklady:

8 * 4 = / 378 : 7 = / 49 : 7 = / 112 : 14 = / 56 : 7 = / 3 136 : 56 = / 7 * 5 = / 980 : 35 =

Nové učivo – průměrná rychlost uč. str. 14. Průměrnou rychlost vypočítáme tak, že celkovou vzdálenost vydělíme celkovým časem. 

Cv. 1 a 2 – podívej se na princip výpočtu příkladů. Zkus vypočítat slovní úlohu cv. 4 a str. 15 cv. 2 – stačí výpočet a odpověď.

Vl – D – online výuka Změny po roce 1848. Po hodině se podívej na video:

 

Ve čtvrtek v 12:30 budu v šatně školy vybírat pracovní sešity z českého jazyka. Prosím, aby mi žáci v tento čas sešity přinesli. 

Čtvrtek 4. 2. – úkoly na dnešní den

ČJ – pracovní sešit str. 35 – celá. Opiš do sešitu tato slova a urči, zda jsou hromadná, látková nebo pomnožná:

 • pivo, učivo, narozeniny, panstvo, Vánoce, listí, vzduch, kamení, voda, kov, nůžky, kalhoty, noviny, sůl

M – online výuka, nachystej si k výuce učebnici, školní sešit, sešit geometrie a pomůcky k rýsování. V druhé části hodiny se podíváme na jednotky obsahu.

Vl – Z – online výuka Česká republika – demokratický stát. Po hodině se podívej na video:

Dnes v 12:30 mi přines pracovní sešit do ČJ. 

Pátek 5. 2. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka

M – geometrie:

 • Narýsuj čtverec KLMN, |KL| = 35 mm a vypočítej jeho obvod a obsah
 • Narýsuj obdélník ABCD, a = 6 cm, b = 25 mm a vypočítej obvod a obsah

Uč. str. 16 cv. 1 – obresli tabulku do sešitu a vypočítej, cv. 2 – pouze výpočet, cv. 4 – opiš do sešitu a vypočítej

Př – online výuka Stavba lidského těla. Po hodině se podívej na video:

Procvičování – popiš kostru: https://learningapps.org/view17228167?fbclid=IwAR2X1og6kpTiZzbTtcpclYNSdNMlqMeQov-NkWY9UN0VANJxElLwxXJniwE

Pondělí 25. 1. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka. Za DÚ: pracovní sešit str. 27 cv. 8 – vyhledávej v obrázku vyjmenovaná nebo příbuzná slova, piš je na linku pod obrázkem. Str. 29 cv. 1 – napiš nad slova číslo slovního druhu + udělej cv. a) vypiš slova s předložkou + b) urči mluvnické kategorie (rod, číslo, pád, vzor)

M – uč. str. 9 cv. 1 – dva příklady, opiš do sešitu, vypočítej dlouhým zápisem, udělej zkoušku. Ve žlutém rámečku pod cvičením 1 máš ještě jednou ukázaný princip zkráceného zápisu. Cv. 2 – dva příklady, zkus vypočítat zkráceným zápisem a udělej zkoušku. Cv. 3 a 4 – do sešitu, stačí výpočet a odpověď. Cv. 5 – vypočítej, zapiš čísla do sešitu. Početník str. 21 cv. 3 – první sloupeček, vypočítej, udělej zkoušku, zbytky nekroužkuj.

Zopakuj si římské číslice na stránce Wildova matematika( https://www.wildova.cz/predmety/matematika/5-rocnik/)

Aj – online výuka

Úterý 26. 1. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka. Za DÚ: pracovní sešit str. 29 cv. 3 – roztřiď podstatná jména

Procvičování:

M – online výuka. Za DÚ: uč. str. 9 cv. 2 – opiš a vypočítej druhý a třetí sloupeček – při počítání použij oba způsoby výpočtu – dlouhý i zkrácený

Středa 27. 1. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka

M – zapiš čísla římskými číslicemi: 235, 950, 592, 810, 1 048, 1 450, 2 513, 1 918.

Vyřeš slovní úlohy, napiš zápis, výpočet, odpověď:

 • V tělocvičně je ve skříni uloženo 48 malých činek na posilování. Jejich celková hmotnost je 36 000 g. Jakou hmotnost má jedna činka?
 • Průměr Země je přibližně 12 760 km. Slunce má 109 krát větší průměr než Země. Jak velký průměr má Slunce? O kolik km je průměr Země menší než průměr Slunce?

Zopakuj si pamětné dělení beze zbytku, příklady opiš a vypočítej:

96 : 8 = 91 : 7 = 76 : 4 = 144 : 4 = 126 : 9 =
132 : 6 = 88 : 11 = 175  : 5 = 64 : 4 = 160 : 5 =

Početník str. 21 cv. 3 – druhý sloupec. Vypočítej způsobem, který ti více vyhovuje.

Vl – D – online výuka Revoluční rok 1848. Po hodině se podívej na video:

Dnes dávám i úkoly z Přírodovědy, která v pátek odpadá: Pozorování vesmíru a kosmonautika uč. str. 33 – přečti si kapitolu. Na tvůj e-mail ti posílám prezentaci z minulé hodiny. Otevři si ji, připomeň si, co jsme minule dělali (pouze učivo Přírodovědy, Češtinu přeskoč), podívej se na souhvězdí, zkus poznat souhvězdí a poté napiš zápis, který je na poslední straně prezentace. Nakonec se podívej na video:

Čtvrtek 28. 1 – úkoly na dnešní den

Dnes jsou na stránkách Vaší žákovské knížky zveřejněny známky za první pololetí. 😊 

ČJ – zopakuj si vzory, cvičení správně opiš do sešitu:

 • Hluboké močál__, lv__ řvou hlady, lék proti kašl__, řiď se ukazatel__, házíme oštěp__, pravé úhl__, s ošetřovatel__ zvěře, sysl__ jsou plaší, plavou tu karas__, v obou roz__ch pokoje, hezké výkres__, krab__ mají klepeta, o sběratel__ch známek, s cvičitel__ psů, páteř s obratl__, otřes__ půdy, šetříme peněz__.

Pracovní sešit str. 30 cv. 5, 6, a 7

M – online výuka

Vl – Z – online výuka Zlínský kraj. Po hodině se podívej na video:

V pátek 29. ledna jsou pololetní prázdniny.

Pondělí 18. 1. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka. Po hodině opiš cvičení na zopakování mě/mně:

Skrom___jšího člověka neznám. Měl bys být už rozum___jší. Jem___jší písek už neměli? Je nad slunce zřejm___jší, že se zmýlil. Petr byl mezi kamarády znám___jší pod přezdívkou Čára. Všichni význam___jší malíři tvořili v Paříži. Jsi sebevědom___jší, než je žádoucí. V tem___jších prostorách se bál. Slavkov je ve Francii znám___jší než Brno.

M – uč. str. 6 písemné dělení dvojciferným dělitelem. Nejprve se podívej na postup výpočtu: https://www.youtube.com/watch?v=kaaUeKgyVHo Poté opiš příklady ze cvičení dva a s pomocí učebnice zkus vyřešit. Číslo, od kterého dělíš nesmí být menší než dělitel. Dělenec i dělitel si zaokrouhlíš a vyhledáš, kolikrát by se dělitel do dělence vešel a poté dopočítáš zbytek. Při výpočtu příklady pouze bezhlavě neopiš ale snaž se vždycky zamyslet, proč je to tak a tak. Cv. 3 – opiš první dva příklady do sešitu a zkus vypočítat.

Poté ještě vypočítej cvičení v početníku str. 19 cv. 1 – pouze první sloupeček. Pokud je to pro tebe moc těžké, nezoufej, v úterý budeme toto učivo společně počítat na online hodině. smile 

AJ – online výuka

Úterý 19. 1. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka – opakování vyjmenovaných slov

M – online výuka – písemné dělení dvojciferným dělitelem

Středa 20. 1. – úkoly na dnešní den

ČJ – online hodina. DÚ – pracovní sešit str. 25 cv. 2 – c, d, e, f, g)

Procvič si zdvojené souhlásky na stránkách Školákov: https://skolakov.eu/cesky-jazyk-5-trida/zdvojene-souhlasky

M – uč. str. 7 cv. 4 – první dva sloupečky, příklady opiš do sešitu a vypočítej, ověř zkouškou. Cv. 5 a 6 – pouze výpočet a odpověď. Na závěr vyřeš slovní úlohu, napiš zápis, výpočet, odpověď:

Gorilí samec Libor má rád banány. Denně dokáže spořádat až 23 kg banánů.

 • Za jak dlouho by snědl 1 794 kg banánů?
 • Za jak dlouho by je spořádal se svou přítelkyní, gorilou Mínou, která denně sní 16 kg banánů?

Vl – D – online hodina – Národní obrození a jeho hlavní představitelé. Po hodině se podívej na videa:

Informace pro rodiče: Ve čtvrtek odpoledne proběhne online doučování z Českého jazyka v čase 13:00 – 13:30. Žáci, kteří se zúčastní tohoto doučování dostanou ode mě pozvánku.

Čtvrtek 21. 1. – úkoly na dnešní den

ČJ – uč. str. 49 cv. 14 – opiš slovní spojení správně do sešitu, pracovní sešit str. 25 cv. 2 – dokonči cvičení, které nemáš hotové, str. 26 cv. 3 – doplň i/y a vyznač předponu vy/vý, cv. 4 – tvoř se slovy krátké věty.

M – online výuka – písemné dělení dvojciferným dělitelem. Za DÚ: početník str. 20 cv. 2 – celá strana. Příklady vypočítat zkráceným zápisem – ukážeme si na online hodině. 

VL – Z – online výuka. Po hodině se podívej na video:

Pátek 22. 1. – úkoly na dnešní den

ČJ – online hodina

M – písemné dělení dvojciferným dělitelem, opiš tyto příklady do sešitu a vypočítej + proveď zkoušku. Příklady počítej dlouhým zápisem s mezivýpočtem! Pouze ti, kterým to půjde, můžou počítat zkráceným způsobem:

 • 22 052 : 37 = / 34 110 : 45 = / 10 272 : 12 = / 77 486 : 86 = / 52 392 : 59 = /

Vyřeš slovní úlohy, stačí příklad + odpověď:

 • Lístek do divadla stál 72 Kč. Kolik přišlo v neděli do divadla návštěvníků, jestliže na vstupném vybrali 18 000 Kč?
 • Zemědělci sklidili 48 672 kg brambor. V každém pytli je 18 kg brambor. Kolik je ve skladu pytlů?

Zaokrouhlování – tabulku si obkresli do sešitu a zaokrouhli čísla na dané řády:

6 896 753 6 543 654 8 187 628
tisíce
desetitisíce
statisíce
miliony

Př – online hodina Vesmír a souhvězdí

 

Pondělí 11. 1. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka, předpony z-, s-, vz-, skupiny bě, pě, vě, mě/mně. Zopakuj si výjimky psaní s-, z-, vz- (skončit, spotřebovat, … / zkouška, zpěv, … / vzpomínky). Za DÚ: opis cvičení z prezentace.

M – geometrie – online výuka, nachystej si sešit geometrie, ořezanou tužku, pravítko s ryskou, kružítko a úhloměr.

AJ – slovesa, procvičování

Pro rodiče: Ve středu 13. ledna v 17:00 proběhnou online třídní schůzky.

Úterý 12. 1. – úkoly na dnešní den

ČJ – uč. str. 40 cv. 8 – opiš slovní spojení do sešitu, doplň ě/ně. Cv. 9 – opiš do školního sešitu, tvoř příslovce – ptej se otázkou JAK? Cv. a) a b) nedělej. Otevři si a doplň Google formulář na zopakování pádů, který ti ráno pošlu. Na vyplnění máš pouze dnešní den do 18:00!

M – online výuka

AJ – online výuka

Středa 13. 1. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka

M – nová učebnice str. 3 cv. 1 – ústně, cv. 2 – pouze výpočet (piš si do sešitu vždycky číslo strany a zadání, ať se v tom vyznáš), cv. 3 – pouze výpočet, cv. 7 – pouze výpočet. Str. 4 cv. 5 – opiš do sešitu, vyhledej neznámé číslo. Zopakuj si římské číslice v různých cvičeních: http://matematika.hrou.cz/c/rimske-cislice

Vl – D – online výuka Obrození měšťanské společnosti

Čtvrtek 14. 1. – úkoly na dnešní den

Dnes nebudu dávat úkoly ze Zeměpisu, ale dám místo nich více procvičování do Češtiny. Zeměpis společně uděláme příští týden v online hodině.

ČJ – předpony bě, pě, vě – doplň správnou slabiku do slova, cvičení opiš do sešitu:

 • H__zda, na__tí, sou__tí, __nkava, __st, zákaz v___zdu, __žím, __šina,  Národ so__, ve __tě, na hla__, při stav__, byl v bez__domí, na sto__,

Předpony s-, z-, vz-

 • __cvrknout, __meknout, __lepšení, __brousili, __táhnout, __lyšet, __lomila, __edmout, __toupíme, __orník, __olit, __mapovat, __pařit, __leva, __levnit.

Zdvojené souhlásky

 • o__álit odjezd, o__tlačit nepojízdné auto, be__ubá Ježibaba, ne__asnější hvězda, ne__ižnější poloostrov, ro__uřený býk, sti__é místo, fyzika je mi stále ne__asná, dvo__azyčný slovník, pů__itr piva, mě__ý sýr

Mě/Mně

 • prom__nlivo, nam__ř, polom__r, zřejm__, zapom__l, setm__lo se, tem__, nejznám__jší, m__děnka, nejrozum__jší, rozum__, um__lec, skrom__, dom__nka, dojem__, pam__ť, tam__jší, zam__stnanci, prom__na, soukrom__, m__la, osam__le

Pracovní sešit str. 22 cv. 8 – spoj slabiky k sobě podle čísel, zapiš slova na linku

M -uč. 2. díl str. 4 cv. 1 – ústně, pokud dělíš deseti, škrtáš jednu nulu, pokud dělíš stem = 2 nuly, tisícem = 3 nuly. Cv. 2 – do sešitu napiš pouze příklad a výsledek (poznač si číslo strany a zadání), cv. 3 – příklad a výpočet. Str. 5 cv. 6 – ústně, cv. 7 – opiš do sešitu a vypočítej.

Nové učivo – pamětné dělení se zbytkem – podívej se na tabulku nahoře na vzor. Neprve si vždy vyhledám nejbližší násobek dělitele a poté dopočítám zbytek:

180 : 50 = 150 : 50 = 3 zbytek 30, protože 50 * 3 = 150  150 + 30 = 180 

Str. 5 cv. 1 a) + zkouška. Vzor:

170 : 20 = (nejbližší násobek, který jde dělit dvěma je 160, bude mi zbývat 10) = 160 : 20 = 8 zbytek 10. Zkouška: 8 * 20 = 160  160 + 10 = 170 Udělej tímto způsobem celé cvičení 1 a).

AJ – online výuka

Pátek 15. 1. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka

M – uč. 2. díl str. 5 cv. 1 b) – přepiš do sešitu, vypočítej, udělej zkoušku. Hledáš nejbližší násobek čísla ze zadání, který jde dělit dělitelem. Pokud je toto učivo pro tebe těžké a nerozumíš mu, podívej se na video:

Str. 5 cv. 2 – pouze výpočet (opět nezapomeň do sešitu napsat číslo stránky a příkladu), cv. 3 –  do sešitu, kolik bankovek bychom měli, kdybychom chtěli čásku 4 800 Kč rozdělit do bankovek, kdy nejvyšší možnou bankovou je 500 Kč? To znamená, že používáš jen bankovky 100, 200 a 500. Cv. 8 – do sešitu, pouze výpočet. Vylušti římské číslice a seřaď čísla od nejmejšího k největšímu:

MCCCXCVII, MDCCCLXXIX, MCCLXV, MDLXI, MCCCXI, MCMXII

Vypočítej neznámé číslo v rovnici:

 • y – 88 : 4 = 50
 • b – 253 = 5 * 23
 • t + 150 = 5 * 45
 • a + 144 : 6 = 8 * 8
 • 972 – 522 = 9 * x
 • 250 + 110 = b * 6

Př – online výuka Slunce a sluneční soustava. Po online hodině se podívej na videa:

Pondělí 4. 1. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka

M – online výuka, za DÚ: uč. str. 53 cv. 6 – poslední tři příklady, str. 54 cv. 1 – vše do školního sešitu.

Úterý 5. 1. – úkoly na dnešní den

ČJ – otevři si pracovní list 5.1. zdvojené souhlásky, předpony s a z , cvičení opiš do školního sešitu, zopakuj si psaní předpon s- a z-. Dále si zopakuj zdvojené souhlásky, opiš cvičení do sešitu (vše zkontrolujeme ve středu na online hodině:

Rodi__ý výlet, tule__í mládě, de__í svícení, nepovi__ý předmět, jele__í parohy, poštov__í zásilka, jme__ý seznam, ce__ík v restauraci, zpravodajský de__ík, o__aný kamarád, moje po__mínka, skautský o__íl, o__krojit kus dortu, o__ělit bílky od žloutku, konečně si o__echl, vojsko o__táhlo pryč, na__bytečný zaměstnanec.

M – online výuka

AJ – online výuka

Středa 6. 1. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka

M – zopakuj si písemné násobení, příklady opiš do sešitu pod sebe a vypočítej: 658 * 234 = / 742 * 507 = / 1429 * 367 =  / Uč. str. 54 cv. 6 – zapiš do sešitu, cv. 8 – zapiš do sešitu, udělej zápis, výpočet, odpověď. Str. 55 cv. 2 – Kolik je v láhvi litrů? Pomůže ti obrázek, udělej si takový graf i do sešitu:

M – úlohy k zamyšlení, vypočítej neznámé číslo:

 1. Když z čísla ______ uberu třetinu čísla 84, vyjde mi číslo 248.
 2. Když k číslu ______ přidám čtyřnásobek čísla 23, vyjde mi číslo 783. Neznámá čísla mi pošli na můj e-mail.

+ vyplň Google formulář s cvičením na zlomky. Na vyplnění formuláře máš pouze dnešní den, vyplň jej tedy co nejdříve.

Vl – D – online výuka Manufaktury a první parní stroje.

Informace pro rodiče: Ve čtvrtek dopoledne (místo online hodiny Zeměpisu) dojdou děti do školy. Vyzvednou si učebnici Matematiky 2. díl, sešit geometrie a ozdoby z vánočního stromečku. Využiji jejich přítomnosti ve škole a napíší si malý test na písemné násobení trojciferným činitelem (4 příklady). Žáci budou do školy chodit po třech, skupiny se budou střídat po půl hodině). Rozpis dostali žáci na svůj e-mail. Prosím, aby si žáci přinesli do školy psací potřeby a klíče, aby se mohli přezout.

Čtvrtek 7. 1. – úkoly na dnešní den

ČJ – opakování psaní předložek s a z, opiš cvičení do sešitu, doplň správnou předložku:

___ panenkou, ___ sestrou, ___ nimi, ___ vycházky, ___ mámou, ___ okna, ___ psem, ___ židle, ___ trouby, ___ ulice, ___ loďky,  ___ vás.

Zopakuj si psaní předpon s-/se-, z-/ze-, vz-:

Dobrá _kušenost, _třásat sníh, _razit se do houfu, ráno se _budil, to už _tačí, _kušení _portovci, pracovat _polehlivě, _divočelí psi, _kromné chování, _úrodnit _tepi, _tudená voda, pneumatická _bíječka, _hodit _ešit na zem.

Opiš větu se správnou variantou slova, dej si pozor na význam:

Dostali jsme radostnou (správu/zprávu). Jablka na stromě už (sčervenala/zčervenala). (Stěžoval/Ztěžoval) si na bolest. Lidé se (scházeli/zcházeli) na zahradní (slavnosti/zlavnosti). (Spěvák/Zpěvák) zrušil svůj koncert. Nechej si (spravit/zpravit) boty. Moje dcera (skrásněla/zkrásněla). Závodníci (seskočili/zeskočili)) z můstku. (Stvrdlým/Ztvrdlým) chlebem krmíme králíky.

M – zopakuj si písemné dělení, příklad vypočítej, ověř správnost zkouškou: 183 859 : 9 = / 587 541 : 6 =

Zapiš zlomkem a vypočítej, neprve proveď správný převod jednotek:

 • jedna čtvrtina z m = ______ cm / tři čtvrtiny z kg = ______ g / desetina z kg = _____ g / čtyři desetiny z m = ____ cm / jedna polovina z h = _____ min

Slovní úlohy, vypočítej, zapiš:

 • Do sálu se vejde celkem 270 lidí. Dvě třetiny sálu už jsou obsazené. Kolik míst je ještě volných?
 • Maminka upekla buchty. Povidlových byla polovina, čtvrtina byla tvarohových a 12 bylo makových. Kolik buchet upekla? Opět ti pomůže graf, při výpočtu vycházej z jedné čtvrtiny, nakresli si kolečko do sešitu a zapiš do něj, co víš ze zadání.

Vl – Z – Olomoucký kraj, přečti si učivo v učebnici str. 28 – 29, podívej se na obrázky památek. Poté si otevři prezentaci OLOMOUCKÝ KRAJ, podívej se ještě jednou, kde leží kraj, jaké jsou v něm památky a nakonec napiš zápis. Poté si pusť video:

Pátek 8. 1. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka, nové učivo

M – uč. str. 58 – opiš do sešitu: cv. 1 + zkouška, cv. 2 – opiš celé, cv. 3 – stačí jen výsledky, cv. 5 – stačí pouze výpočet a odpověď, cv. 8 – stačí pouze výsledek, cv. 9 – výpočet a odpověď. Zopakuj si římská čísla, napiš číslo římskými číslicemi: 1489, 1536, 1884, 2018, 2049 – zápis mi potom pošli na můj e-mail.

Př – online výuka Slunce a sluneční soustava. Po online hodině si pusť zajímavé video:

Vyzkoušej si test, odpovídej ano/ne, potom dej kontrolu. Pokud nevíš, zkus odpovědi vyhledat v učebnici nebo na internetu: 

Pondělí 7. 12. – úkoly na dnešní den

ČJ – pracovní list, tvoř přídavná jména se správnou příponou, pozor, piš je malým písmenem. Na zítra si zopakuj vyjmenovaná slova, vzory a shodu podmětu s přísudkem, budeme psát diktát.

Čtvrtek 10. 12. – úkoly na dnešní den

ČJ – pracovní list – doplň předponu s- nebo z-

Zopakuj si na zítra učivo Nerosty a horniny – nerudní suroviny, rudy a paliva.

Úterý 1. 12. – úkoly na dnešní den

ČJ – pracovní list cv. 14 a 16. M – uč. str. 40 cv. 2 – slovní úloha, napiš do sešitu. Na zítřejší hodinu si přines pomůcky do geometrie!

Na zítra si zopakuj učivo do Dějepisu – baroko, školství v 18. století, osvícenství a vládu Marie Terezie.

Středa 2. 12. – úkoly na dnešní den

M – geometrie, narýsuj ostrý úhel KLM, který má 60°, narýsuj tupý úhel XYZ, který má 150°. Správně popiš. ČJ – pracovní list vzory. 

Na zítra si zopakuj orientaci na mapě – pohoří ČR a jejich nejvyšší vrcholy.

Čtvrtek 3. 12. – úkoly na dnešní den

M – početník str. 16 cv. 2 – vypočítej, zkoušku dělat nemusíš. 

Na zítra si přines opět pomůcky do geometrie, hlavně ať máš úhloměr!

NAŠE VIDEOKONFERENCE innocent smile

Pondělí 23. 11. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuky

M – online výuka

AJ – práce s textem, pracovní sešit 67 cv. 1, 2, zápis nových slovíček

Úterý 24. 11. – úkoly na dnešní den

ČJ – podmět a jeho druhy – opiš věty do sešitu, podtrhni podmět a přísudek, urči druh podmětu:

 • Ráno jsme šli nakupovat do obchodu.
 • Moji rodiče byli na dovolené v Chorvatsku.
 • Psi a kočky patří paní Novákové.
 • Petr dnes dostal z Matematiky jedničku.
 • Byli jste včera u zubaře?

Zdvojené souhlásky, doplň n / nn – vyznač kořen slova:

 • ra__í rosa, ra__á zelenina, slu__ý den, vi__ý kraj, proslu__ěná místnost, varha__í koncert, rodi__ý dům, rostli__á potrava, vi__ice neboli vinohrad, mědě__ý drát

Pracovní sešit str. 17 cv. 1 – najdi ve čtyřsměrce názvy měst, vypiš je a tvoř od nich přídavná jména v jednotném a množném čísle, dej si pozor na přípony a změny v nich, může ti pomoct pravidlo, které sis měl/a napsat do školního sešitu. Vzor: Meziříčí – meziříčský – meziříčští. Ze zbylých písmen poskládej tajenku.

AJ – online výuka, kontrola úkolů, What is the time? – úvod

M – online výuka, po hodině si procvič jednotky času – https://www.wildova.cz/predmety/matematika/5-rocnik/ sroluj si myší doprostřed strany na  převody jednotek b) času a otevři si cvičení:

 • Jednotky času 1 – pexeso – matematika hrou
 • Jednotky času 4 – umíme matiku

Vl – D – zopakuj si na zítřejší hodinu Školství v 18. století, Osvícenství a vládu Marie Terezie a Josefa II.

Středa 25. 11. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka

M – uč. str. 36 cv. 6 – 2 příklady, opiš do sešitu a vypočítej. Str. 37 cv. 5 – opiš 3 příklady, vypočítej, cv. 8 – odhadni bez výpočtů, které číslo bude větší, poté přepiš do sešitu, vypočítej a ověř si, zda jsi měl/a pravdu. Str. 38 – zopakuj si zápis nerovnic ve cv. 1, podívej se, jak se nerovnice zapisují a udělej cv. 2 – opiš příklady do sešitu, najdi řešení nerovnice (stačí jedno řešení)

Zopakuj si matematické pojmy: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=03.+Matematick%C3%A9+pojmy#selid

Vl – D – online výuka

Vl – Z – zopakuj si na čtvrteční hodinu pohoří – pracuj s příruční mapou, kterou máš v učebnici, ukazuj pohoří a říkej nejvyšší vrchol. Zopakuj si také kraje pomocí mapky na str. 6 – budeme zase pracovat se slepou mapou. A nakonec se podívej na poslední učivo – Pardubický kraj – kde leží, jaké je krajské město, jaké jsou v tomto kraji památky,…

Př – úkol na zopakování napíšu zítra

Čtvrtek 26. 11. – úkoly na dnešní den

ČJ – ráno ti pošlu odkaz na Google formulář na zopakování slovních druhů, vyplň ho a pošli mi ho. Formulář se snaž vyplnit co nejdříve po online výuce, na vyplnění máš jenom čtvrtek. Poté udělej cvičení v pracovním sešitu str. 17 cv. 3 – slovo v závorce dej do vhodného tvaru přídavného jména, pozor, přídavná jména se píší malým písmenem.

M – uč. str. 37 cv. 5 – opiš do sešitu poslední tři příklady a vypočítej je, str. 38 cv. 3 – nerovnice, zjisti, jaká může být vzdálenost mezi Prahou a Třebíčem, když víš vzdálenost mezi Prahou a Znojmem. Udělej si do sešitu stejný obrázek, jaký ti posílám já. Stejným způsobem poté vyřeš taky cv. 4 – viz obrázek.

M – str. 38 cv. 5 – zapiš nerovnostmi, mezi kterými násobky číslo leží. Piš do sešitu. Vzor:

 • mezi násobky čísla 10 (násobilka deseti) = 90 < 98 < 100 /  670 < 672 < 680
 • mezi násobky čísla 3 (násobilka třemi) = 24 < 25 < 27
 • stejným způsobem i u násobků čísla 7

Nakonec si otevři početník str. 16 a udělej cv. 1 – písemné dělení, nezapomeň udělat zkoušku.

AJ – online výuka, určování času

Vl – Z – online výuka, po hodině se podívej na videa:

 1. Kolik procent energie se vyrobí v jaderných elektrárnách?
 2. Co vyrábí elektřinu?
 3. Jakou rychlostí roztočí pára turbínu?
 4. Kam dopadá ochlazená voda z chladící věže?
 5. Co všechno můžeme spalovat?
 6. Jak často dochází k výměně uranového paliva a kolik procent se vymění?

Př – na zítřejší hodinu si zopakuj poslední učivo – nerudní suroviny a rudy.

Pátek 27. 11. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka

M – nerovnice – opiš nerovnice do sešitu a najdi jejich řešení (najdi jedno řešení):

 • 453 < x < 470
 • 329 < x < 331
 • 506 < x < 720
 • 128 < x < 155
 • 829 < x < 832

Početník str. 17 – celá strana. Nakonec vyřeš tyto dvě slovní úlohy na zlomky – napiš zápis, výpočet, odpověď.

 • Jirka šetří na dárek pro sestru. Má naspořeno 45 Kč, ale je to jen třetina ceny dárku. Kolik stojí dárek?
 • Maminka řekla: Když si, Terezko, ušetříš 50 Kč, tak ti zbývající 2/3 ceny knihy zaplatím. Jaká je cena knihy?

Př – online výuka, po hodině se podívej na video:

Inf – shlédni video https://youtu.be/V6kp8O7rdMU a odpověz na otázku: Jaké tři druhy lží (nepravd) můžou kolovat na internetu? Své odpovědi pošli panu Kalužíkovi co nejdříve.

Pondělí 16. 11. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka, za DÚ: pracovní sešit str. 16 cv. 1 a 2.

M – online výuka, za DÚ: uč. str. 35 cv. 4, 5 (holky 3, 4, 5), početník str. 14 cv. 2

AJ – lidské tělo, zápis slovíček, online procvičování

Středa 18. 11. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka

M – pracovní list jednotky času. Pokud máš doma tiskárnu, tak si pracovní list vytiskni, pokud ne, přepiš cvičení do sešitu. Slovní úlohy prosím napiš do školního sešitu. M – jednotky času 18. 11.

Vl – D – online výuka Marie Terezie a Josef II. Po hodině se podívej na videa:

Př – úkoly na zopakování učiva před páteční online hodinou zadám zítra

Čtvrtek 19. 11. – úkoly na dnešní den

ČJ – pracovní sešit str. 16 cv. 6 – doplň do vět vhodná odvozená slova od slov ze věty (slova budou odvozena od těchto slov: dřevo, kamene, cenu, slona, skla, výkon, jaře, týden). Uč. str. 28 cv. 4 – k podstatným jménům tvoř přídavná jména s příponami -ný, -ní, –í a dej slova do vhodného spojení, např. kolenní kloub. Piš tato slovní spojení do školního sešitu. Cv. 5 – tvoř podstatná jména pomocí přípon -ík, -ice, ina. POZOR: pokud slovo obsahuje tuto příponu, píše se ve slově JEDNO N! Opět vymýšlej slovní spojení a piš do sešitu, například: Konečně se našel viník této autonehody. Je možné, že ti k jednomu slovu bude sedět více přípon, napiš tedy všechny, které ti tam budou pasovat. Dále přepiš do sešitu tato slovní spojení a doplňuj správnou souhlásku, buď jednu nebo dvě. U slova, které doplňuješ, vždy vyznač kořen.

DOPLŇ Z / ZZ

 • Vzor: roz/hlas/ový program, be__ubá stařenka, ro__uřený býk, rodiče se ro__lobily, ro__sypaný cukr, be__drátový telefon

DOPLŇ J / JJ

 • ne__krásnější na světě, ne__ižnější ostrovy, ne__důvěrnější kamarád, ne__asnější světlo, ne__ednodušší postup, ne__istější řešení

M – početník str. 10 cv. 1 převeď jednotky času, při převádění si dej pozor. Pokud převádíš větší jednotku na menší, například hodinu na minuty – musíš NÁSOBIT, například 1 h = ? min = 1 * 60 = 60 min. Pokud převádíš menší jednotku na větší, například sekundu na minutu – musíš DĚLIT, například 300 s = ? min = 300 : 60 = 5 min. Udělej si poznámku u příkladu, který ti nepůjde, v pondělí cvičení zkontrolujeme. Cv. 2 – zapiš časový údaj v minutách. Cv. 3 – převeď všechna čísla na stejnou jednotku a poté seřaď sestupně (od nejvyššího čísla po nejmenší):

 • a) čísla převeď na minuty
 • b) čísla převeď na dny
 • c) čísla převeď na hodiny

Uč. str. 35 cv. 7 a 8. Zjisti výsledky slovních úloh a své výpočty mi pošli na můj e-mail.

Vl – Z – online výuka, po hodině se podívej na video:

Př – přečti si poslední zápisek o nerudních surovinách, zopakuj si, jaké suroviny sem patří, na co se daná surovina používá

Pátek 20. 11. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka

M – uč. str. 36 cv. 1 – udělej si tabulku do školního sešitu a příklady vypočítej (pozor, pokud zjisťuješ násobek, musíš dané číslo násobit, připomeň si, jak vypočítáš polovinu, třetinu, šestinu), cv. 2 – vyřeš slovní úlohu, napiš zápis, výpočet, odpověď, cv. 3 – opět vyřeš, napiš zápis, výpočet, odpověď. Cv. 4 – opiš do školního sešitu 4 příklady na písemné násobení a vypočítej je.

Dobrovolný úkol – slovní úloha: Sukně stála 210 Kč, halenka 390 Kč a kalhoty 600 Kč. Vše bylo zlevněno na třetinu. Kolik maminka zaplatila? Svůj výsledek mi pošli na můj e-mail.

Př – online výuka, po hodině se podívej na videa:

Inf – shlédni video Internetem bezpečně: https://www.youtube.com/watch?v=fcLoLnhkLIE Odpověz na otázku: Co musím dodržet, abych byl/a na internetu v bezpečí? Svou odpověď pošli panu uč. Kalužíkovi.

Hv – potrénuj si rytmus smile

Pondělí 9. 11. – úkoly na dnešní

ČJ – online výuka, úkol pro holky v pracovním sešitu str. 15 cv. 1 a 2.

M – online výuka, úkol pro holky v prezentaci: nerovnice a rovnice.

AJ – měsíce

Úterý 10. 11. – úkoly na dnešní den

ČJ – otevři si pracovní list a vypracuj úkoly k zopakování učiva ČJ úkol 10. 11. , vše opiš do školního sešitu. Uč. str. 26 cv. 5 – vlož si na cvičení fólii (pokud ji doma nemáš, opiš slova, kde je potřeba něco doplnit na tabulku nebo do sešitu) a doplň chybějící písmena. Potom udělej cv. 5 i) v prvním souvětí urči rod, číslo, pád a vzor (stačí napsat čísla nad slova). Nakonec opiš tučně zvýrazněná slova z textu do sešitu a urči u nich předponu, kořen, příponu případně koncovku. Ve středu budeme celé toto cvičení kontrolovat.

M – online výuka

AJ – online výuka – My school

Děj – na středeční online výuku si zopakuj poslední učivo z minulého týdne Ve školních lavicích v učebnici str. 14 – 15. Odpověz si ústně na tyto otázky:

 1. Jak ovlivnil školství Jan Amos Komenský?
 2. Jaké bylo vyučování v 18. století, co se děti učily?
 3. Jak dlouho měly děti školní docházku?
 4. Jak vypadala třída v 18. století, co měly děti za pomůcky?

Středa 11. 11. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka, poté udělej cvičení na podmět holý, rozvitý, několikanásobný a nevyjádřený ČJ – úkol 11. 11.

M – vyplň Google formulář na pamětné násobení a dělení a pošli mi ho zpět. Prosím, nepoužívej k výpočtům žádné pomůcky jako například kalkulačku, snaž se počítat s pomocí své hlavy, příklady si samozřejmě můžeš přepsat podle potřeby do sešitu. Budu raději, když mi třeba napíšeš, co ti nešlo, než abys vše spočítal/a bezmyšlenkovitě s kalkulačkou. Přece jenom to děláš pro sebe ne pro mě. smile Poté si do školního sešitu opiš tyto příklady a vyřeš je:

Rovnice: vzor: 28 + x = 57   x = 57 – 28    x = 29

 • 58 – b = 25 / a – 42 = 80 / 37 + z = 78 / y + 35 = 70 / k + 34 = 84 / 9 * 3 + x = 57 / 17 * 5 – y = 27 / z – 9 * 30 = 150 / a + 4 * 15 = 210

Ověř, zda jsou čísla doplněná za neznámou řešením rovnice, zda je na levé i pravé straně rovnice stejné číslo, zda rovnice platí nebo neplatí:

vzor: 5 * (a + 6) = 75    a = 9     5 * (9 + 6) = 5 * 15 = 75    75 = 75 Číslo 9 je řešením rovnice.

 • (3 + x ) * 4 = 36       x = 6
 •  2 * (y + 5) = 40      y = 9
 • (b + 7) * 7 = 84       b = 5
 • (2 + z) * 3 = 33        z = 10
 • 6 * (4 + c) = 78       c = 8

Děj – online výuka, po výuce napiš zápis Školy v 18. století (zápis je na posledním snímku prezentace) ONLINE VÝUKA 7 Nakonec si pusť video o Osvícenství: https://www.youtube.com/watch?v=9ay__ab7LBQ&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=76

Př – zadám úkol na opakování až ve čtvrtek

Vl – Z – zopakuj si na čtvrtek kraje a krajská města, pohoří ČR, řeky a učivo z minulého týdne Královéhradecký kraj uč. str. 20 – 21

Čtvrtek 12. 11. – úkoly na dnešní den

ČJ – otevři si stránku Umíme česky – diktáty, sroluj myší trochu dolů a zvol si za diktát SHODU PŘÍSUDKU S PODMĚTEM, můžeš vyzkoušet střední i těžkou variantu, vyzkoušej alespoň dva testy a dej mi vědět, jak ti to šlo: https://www.umimecesky.cz/diktaty

Poté potrénuj své znalosti o podmětu (holém, rozvité, několikanásobném a nevyjádřeném) v dalším cvičení. Napiš do kolonky své jméno, v nabídce vyber správnou odpověď a poté dej na konci vyhodnotit. Až budeš mít test hotový a vyhodnocený, budu chtít, abys mi ho poslal. POSTUP: klikni dole pod testem na tlačítko TISK DO PDF – test se ti otevře v novém okně, klidni nahoře vpravo na šipku dolů STÁHNOUT SOUBOR – ulož si ho třeba na plochu a potom mi ho pošli ve zprávě přes svorku PŘIPOJIT SOUBORY. Postup ještě ukážu na naší zítřejší online výuce. Odkaz: http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_117

M – přepiš příklady do školního sešitu pod sebe a vypočítej: 9 464 * 96 = / 6 789 * 83 = / 3 729 * 64 = / 5 562 * 17 = / 2 548 * 75 = / 4 817 * 49 = 

Přepiš tyto příklady do sešitu a vypočítej:

 • 18 * 9 = / 17 * 6 = / 25 * 5 = / 18 * 8 = / 12 * 4 = / 26 * 7 = / 19 * 5 = / 23 * 2 = / 16 * 8 = / 15 * 4 = / 
 • vypočítej písemně, napiš i zkoušku: 844 : 4 = / 639 : 3 = / 687 : 3 = / 966 : 7 = / 876 : 6 = / 156 : 4 = / 323 : 5 = / 603 : 8 = / 355 : 2 = / 874 : 7 = /

Aj – online výuka

Vl – Z – online výuka

Př – na páteční online výuku si zopakuj nerosty. Na stránkách Brumlíka si otevři prezentaci Horniny a nerosty – procvičovací hra. Po otevření prezentace běž na 3. snímek, před sebou máš tabulku s čísly 1 – 24. Principem hry je, že zkoušíš odpovědět na otázku. Klidni na některé číslo – objeví se ti otázka, zkus si na ni odpovědět, když na číslo klikneš podruhé, objeví se ti správná odpověď. Smajlíky neřeš. Můžeš se také přitom dívat do učebnice str. 18 – 21. V pátek budeme nerosty zase probírat. Odkaz: https://brumlik.estranky.cz/clanky/prirodoveda/5.rocnik/horniny-a-nerosty.html

Pátek 13. 11. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka, po online výuce vypracuj Google formulář na shodu podmětu s přísudkem, který jsem ti poslala na e-mail a odešli mi své odpovědi.

O víkendu si zopakuj vyjmenovaná slova ve hře Roboti, doplňuj správné i/y, snaž se, aby roboti do cíle nepřišli dřív, než ty: https://www.umimecesky.cz/roboti Na stránce klikni na Vyjmenovaná slova: mix. Můžeš si samozřejmě vyzkoušet i jiná cvičení, napiš mi, co jsi zkoušel/a a jak ti to šlo já ti dám ráda známku za aktivitu. smile

M – početník str. 15 cv. 1 – písemné násobení dvojciferným a trojciferným činitelem, než začneš počítat, zkus do rámečku nad příklad odhadnout výsledek, poté počítej, na závěr porovnej, jestli byl tvůj odhad blízko reálnému výsledku nebo byl úplně jiný. Potom si zopakuj výpočet zlomků, opiš si tyto příklady do sešitu a vypočítej je (ty si čísla samozřejmě piš pod sebe, tak jak se zlomky správně píší):

1/5 z čísla 30 1/7 z čísla 35 1/9 z čísla 81 2/5 z čísla 35 4/8 z čísla 64
3/10 z čísla 200 5/6 z čísla 600 2/4 z čísla 44 5/6 z čísla 72 3/7 z čísla 84

Př – online výuka

Inf – úkol od pana uč. Kalužíka

Pondělí 2. 11. – úkoly na dnešní den

ČJ – pracovní sešit str. 12 cv. 6 b) – vyhledej v textu souvětí, podtrhni ho a napiš na linku jeho vzorec. Uč. str. 23 cv. 3 – opiš do školního sešitu, doplň vhodnou předponu

M – vypočítej příklady na písemné násobení trojciferným činitelem, které máš ve školním sešitu

AJ – pracovní sešit – práce s novými slovíčky

Úterý 3. 11 – úkoly na dnešní den

ČJ – pracovní sešit str. 14 cv. 1 – doplň vhodnou předponu. Uč. str. 23 cv. 5 – tvoř vhodná slova k zadanému kořenu, piš do školního sešitu.

M – uč. str. 13 cv. 2 – vypočítej první dva sloupečky, napiš také zkoušku. Početník str. 13 cv. 2.

Středa 4. 11. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka

M – početník str. 14 cv. 1, uč. str. 32 cv. 1 – ústně, zopakuj si dělení se zbytkem, cv. 3 – slovní úloha, napiš zápis, výpočet, odpověď, cv. 4 – napiš zápis, výpočet odpověď. Vše budeme v pátek kontrolovat.

Děj – online výuka

Př – do pátku mi posílej své fotky pokusu s vodou a solí, uč. str. 18 – 19 podívej se na nerosty, vyber si jeden nerost ze str. 18 nebo 19 a najdi o něm na internetu zajímavosti, které nejsou v učebnici pod obrázkem. V pátek nám svůj nerost představíš a budeš oznámkovaný/oznámkovaná. wink Nepiš dlouhý referát, stačí 5 stručných informací, například, kde se nerost těží, co se z něj vyrábí a podobně.

Čtvrtek 5. 11. – úkoly na dnešní den

ČJ – na tvůj e-mail jsem ti poslala zprávu, ve které je odkaz na google formuláře. Otevři si tento odkaz – vytvořila jsem ve formulářích test na shodu podmětu s přísudkem. Po otevření souboru se ti zobrazí test, vyplň kolonku “Jak se jmenuješ” , abych věděla, od koho test je, poté si přečti všech 20 vět a vždy zaškrtni správnou odpověď. Až si budeš jistý/á, že už máš test právně, klidni nahoře vpravo na fialové tlačítko ODESLAT. Tvůj test mi přijde a já se podívám na to, jak ti shoda jde. Test poté oznámkuji. smile Pokud budeš mít problém s otevřením testu nebo s něčím jiným, hned mi dej vědět.wink

M – opiš do školního sešitu tyto příklady pod sebe a vypočítej, poté výsledek zaokrouhli na statisíce:

 • 4 134 * 122 = / 5 342 * 212 = / 2 431 * 302 = / 3 286 * 230 = /

Opiš příklad do sešitu a najdi číslo, které je:

 • o 364 větší než číslo 6 752
 • o 364 menší než číslo 6 752
 • 364 krát větší než 6 752

Opiš příklady do sešitu a vypočítej, dej si pozor, který početní úkon má přednost:

 • 20 + 180 : 6 + 270 = / (1200 + 300) : 50 = / 5 600 : 80 + 30 * 9 = / 300 : 3 + 10 * 20 + 6 = / 50 + 240 : 8 + 340 = / 5 400 : 90 + 80 * 6 = / 240 : 3 + 10 * 15 + 9 =

AJ – online výuka, připrav si učebnici, pracovní sešit a rozvrh hodin

Vl – Z – online výuka, po hodině se podívej na video o Královéhradeckém kraji: https://www.youtube.com/watch?v=2f1Dn1hwtDQ

Pátek 6. 11. – úkoly na dnešní den

ČJ – pracovní sešit str. 14 cv. 4 a 5. Uč. str. 24 cv. 8 – opiš do školního sešitu 7 vět, doplň správnou předponu, dej si pozor na vzory podstatných jmen a shodu. Cv. a) a b) udělej pouze ústně.Tyto věty poté znovu opiš a urči u nich slovní druhy:

 • Na staré obuv__ se již __lepil__ __rážky. Autobus__ __jel__ s rodiči a dětm__ na pobyt u moře.

M – online výuka, nachystej si úkoly z tohoto týdne ke zkontrolování

Př – online výuka, nachystej si učebnici, školní sešit, úkol s informací o jednom z nerostů. Nezapomeň mi posílat fotku tvého pokusu.

Čtení – posílejte mi prosím vyfocený čtenářský deník se zapsanou knihou za období září – říjen

Pondělí 19. 10. – úkoly na dnešní den

ČJ – videokonference, nachystej si školní sešit se cvičením na shodu podmětu s přísudkem a pracovní sešit

AJ – pracovní list zvířata

M – geometrie, nachystej si geometrický sešit, pravítko s ryskou, kružítko, ořezanou tužku. Uč. str. 10 cv. 1 – podívej se na geometrické obrazce a pojmenuj ty, které znáš. Poté do sešitu přepiš úsečky ze cv. 1  a doplň k nim správné údaje (pozor, co znamenají tyto symboly: II  = přímky rovnoběžné, ⊥ = přímky kolmé). Cv. 4 – nachystej si pravítko s ryskou a kružítko, narýsuj do sešitu: a) čtverec MNOP, nejprve udělej náčrtek a popiš ho, poté narýsuj, b) obdélník TUVZ, zase nejprve udělej náčrtek, poté narýsuj, snaž se, aby výsledný geometrický útvar vypadal pěkně a nebyl několikrát přerýsovaný

Cv. 6 – narýsuj cvičení podle zadání, zase si nejprve udělej náčrtek a správně si ho popiš, k rýsování budeš potřebovat: dvě pravítka na rýsování rovnoběžek, pravítko s ryskou na rýsování kolmic. Pokud si nevíš rady, jak se rýsují přímky rovnoběžné, podívej se na video https://www.youtube.com/watch?v=FD2iRByTfOI&t=62s

Cv. 2 – vypočítej obvod, naměřené délky stran si převeď na milimetry

 • a) trojúhelníku ABC z obrázků ze cv. 1., změř délku jeho stran a použij správný vzoreček: o = a + b + c
 • b) čtverce OPQR, vzoreček: o = 4 * a
 • c) obdélníku KLMN, vzoreček: o = 2 * (a + b)        

Výsledky cv. 2 mi pošli na můj e-mail. smile

Úterý 20. 10. – úkoly na dnešní den

ČJ – opiš věty do sešitu, vyznač podmět a přísudek a doplň správné i/y Čj – úkol 20.10., otevři si učebnici str. 19 změny při odvozování slov, přečti si nejprve žlutý rámeček, podívej se, jak v kořenu slova může docházet ke změnám v písmech, cv.  1 – napiš si do sešitu nadpis Odvozování slova a přepiš dvojice slov do sešitu, vyznač v obou slovech kořen slova a barevně vyznač písmeno, které se změnilo, například vlasvlásek, cv. 2 – přepiš do sešitu pouze tato slova a zkus k nim napsat slovo odvozené, opět vyznač, které písmeno se změnilo, např. kniha – knížka, může to být změna v délce samohlásky nebo ve změně písmena:

 • kráva, čepice, hoch, klec, moucha, hlas, pták

AJ –  zápis nových slovíček, opakování HAVE GOT

M – opiš příklady do školního sešitu, vypočítej, ověř zkouškou: 

 • 4 529 : 7 = / 9 156 : 2 = / 8 514 : 6 = /

Zaokrouhlování, přepiš daná čísla do sešitu a zaokrouhli:

 • na tisíce: 47 813 , 55 032 , 12 477 , 256 901 , 515 403
 • na desetitisíce: 145 002, 3 665 401, 8 709 354, 563 014, 857 931
 • na statisíce: 565 212, 157 669, 898 432, 325 614, 7 451 963

Uč. str. 30 cv. 4 – slovní úloha, napiš zápis, výpočet, odpověď, cv. 6 – zápis, výpočet, odpověď

Na zítřejší videokonferenci si nachystej učebnici matematiky, školní sešit a početník.

Ve středu o půl 6 jsem se rozhodla pozvat vás na čtenářskou online hodinu. Cílem této kratké hodiny (cca 30 – 40 min/podle počtu účastníků) bude seznámit ostatní s knížkou, kterou právě čteš, něco nám o ní povyprávět, doporučit ostatním. Každý, kdo na hodinu přijde, přečte pár stránek /jednu kapitolu ze své knížky, ostatní budeme poslouchat a poté si říkat, co se nám na knize líbilo a o čem kamarád vlastně četl. Pozvánku pošlu vám všem, ale nebudu trestat, když nepřijdeš, návštěva je DOBROVOLNÁ. smile Hlavním cílem hodiny je sdílet společně zážitky z knih a strávit spolu chvilku času. 

Středa 21. 10. – úkoly na dnešní den

ČJ – slova příbuzná, opakování shody ČJ – úkoly 21. 10.

M – online výuka, nachystej si učebnici, školní sešit a početník

Vl – D – přečti si novou kapitolu Ve školních lavicích uč. str. 14, seznam se s Janem Amosem Komenským, poté napiš zápis: Dějepis – ve školních lavicích. Pusť si video: https://www.youtube.com/watch?v=lnfsK8j5rec&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=65 Zopakuj si učivo Život poddaných na stránkách paní Ryšavé: https://docs.google.com/presentation/d/1Fvlkj0cOxAD7bHwAxRLB3Q278r6HMB_fFWxkb1OP8kc/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

Př – otevři si uč. str. 16 s tématem Voda, přečti si úvodní text. Odpověz si na tyto otázky:

 • Jaké množství tvoří v lidském těle voda?
 • Jakou má chuť?

Dále si přečti kapitolu Skupenství vody a zase zkus odpovědět:

 • Jaké máme skupenství vody?
 • Čím to je, že se skupenství mění, co na to má vliv?
 • V jakém skupenství je pro náš život voda důležitá?
 • Otázka pro tebe k zamyšlení? – Má smysl chránit vodu? Proč?

Až si všechno přečteš, pusť si toto video, má cca 15 minut, zkus u něj vydržet a poslechnout si vyprávění. innocent https://www.youtube.com/watch?v=RmlAsphmo5o

Dnes odpoledne v 17:30 nás čeká dobrovolná čtenářská online hodina. Pokud přijdeš, nachystej si na ni svou knížku, kterou právě čteš. Jestli máš možnost, vytiskni si na tuto omalovánku: omalovánka 1

Čtvrtek 22. 10. – úkoly na dnešní den

ČJ – uč. str. 19 cv. 3 –  ústně, tvoř dvojice slov se stejným kořenem, zkus určit, které slovo je základové a které odvozené, cv. 4  – ústně, k uvedeným slovům tvoř názvy povolání, pracovní sešit. str. 11 cv.1 – doplň slova příbuzná, u kterých dochází ke změně samohlásek v kořenu slova, např. ulice – ulička, dřevo – dřívko, cv. 2 – doplň správnou samohlásku nebo souhlásku, do závorky napiš, od kterého slova bylo slovo ve cvičení odvozeno, např. pěkná knížka (kniha). Do školního sešitu opiš tyto věty a doplň správné i/y, vždycky si vyhledej podmět a přísudek:

 • Skál__ pomalu zvětrával__. Řidiči zastavil__ před křižovatkou. Zajíci si pochutnával_ na zel__. Starosti maminku velice trápil__. V minulém týdnu začal__ růst houb__. Kamarádi se vypravil__ do lesa. Všichni si na houbách pochutnal__.

M – uč. str. 30 cv. 2 – opiš do sešitu tři příklady a vypočítej je, cv. 5 – opiš do sešitu tři příklady a vypočítej je, podívej se na obrázek dole pod textem, jak se čísla zapisují, když se násobí trojciferným činitelem, postup je úplně stejný, jako násobení dvojciferným činitelem, jenom musíš více “odskočit” doleva. Uč. str. 31 cv. 1 – ústně, k číslu v zadání říkej čísla 2x větší a 2x menší, cv. 7 – do školního sešitu, napiš zápis, výpočet, odpověď, aby jsi věděl/a jak počítat, uvědom si, kolik má jeden rok měsíců. Početník str. 12 cv. 2 – vypočítej, čísla si nejprve převeď na jednotku na konci řádku.

AJ – videokonference, kontrola úkolů, nová slovíčka

Vl – zeměpis – opakování učiva, Liberecký kraj uč. str. 18 – 19 Vl – Z Liberecký kraj Pusť si video:

Na páteční online hodinu si nachystej učebnici ČJ, školní sešit a pracovní sešit. wink

Pátek 23. 10. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka, nachystej si ke kontrole úkoly ze středy a čtvrtka, ať  máš po ruce školní sešit a pracovní sešit

M – opakování převodů jednotek délky, zaokrouhlování. Pokud máš možnost, tak pracovní list vytiskni a jednotlivá cvičení nalep do školního sešitu, pokud nemáš doma tiskárnu, tak cvičení přepiš do školního sešitu M – úkol 23. 10. Početník str. 13 cv. 1 – písemné sčítání a odčítání

Př – voda na Zemi uč. str. 16 – 17. Přečti si učivo, napiš zápis Př – voda na Zemi , potom si pusť videa:

Opakování učiva o podzimních prázdninách smile

Pondělí 12. 10.

Za DÚ: – ČJ – pracovní sešit str. 7 cv. 5 a 6. M – pracovní list z pátku (nalepený ve školním sešitu) cv. 16, dokončit cv. 12

Pro nemocné: ČJ – otevři si soubor, ústně zdůvodňuj pravopis, dej podstatné číslo do množného čísla vzory podstatných jmen. Uč. str. 17 cv. 2 – ústně, doplň ke kořenu vhodnou předponu a vymysli k ní vhodné slovní spojení, např. odnést úkol, vynést koš, … cv. 3 – ústně, doplň párové souhlásky, cv. 4  ústně, doplň vhodnou příponu, cv. 5 – ústně + dnešní domácí úkol.

M – pracovní list, počítání se závorkami DÚ 12. 10., uč. str. 26 cv. 1 – ústně, cv. 2  – ústně, uvědom si, kolik má půlrok měsíců, cv. 3 – ústně. Spočítej slovní úlohy do škoního sešitu:

 • Pan Kožíšek si koupil do své firmy sedm nových počítačů. Každý stál 9.357,- Kč. Vypočítej, kolik korun musel zaplatit celkem?

 • Ve třídě je 20 žáků. Každý dostal vlastivědu za 24,- Kč a přírodovědu za 46,- Kč. Kolik by stály učebnice pro všechny žáky ze třídy?

Úterý 13. 10.

Pro nemocné: ČJ – opiš do sešitu dnešní diktát, doplň správné i/y:   + pracovní listy

 • Vojáci cvičil__ se zbraněmi. Jabloně v zahrádkách rozkvetl__. Zahradníci sklízel__ úrodu. Stromy se ve větru ohýbal__. Jablíčka na stromě červenal__. Domy byl__ slavnostně vyzdoben__. Vrátil__ se i vlaštovky. Ps__ ležel__ u boudy. Děti na hřišti křičel__. Dívky si hrál__ na nevěsty.

M – uč. str. 26 cv. 5 – ústně, str. 27 – jednotky hmotnosti cv. 1, 2, 4, 8. Zkus vyřešit tyto slovní úlohy, napiš zápis, výpočet, odpověď:

 • Ve třídě je 20 žáků. Každý dostal vlastivědu za 24 Kč a přírodovědu za 46 Kč. Kolik by stály učebnice pro všechny žáky?
 • Krajský úřad určil pro školství finanční částku v hodnotě 815 805 Kč. V městě je 9 škol. Kolik každá dostane, pokud se bude rozdělovat stejným dílem?

+ poslala jsem pracovní listy

Středa 14. 10. – úkoly na dnešní den

ČJ – uč. str. 18 cv. 6 – přečti si článek, vypiš do školního sešitu tučná slova, vymysli k nim slovo příbuzné (má stejný kořen i význam), toto slovo pak dej do slovního spojení a vyznač u něj kořen, například hora – zdatný horal. Cv. 8 – přečti si text, tučná slova vypiš do sešitu, urči jejich kořen, cv. 8c) k daným slovům vymysli slova odvozená (příbuzná) a napiš je, cv. 8d) k daným slovům vymysli slova protikladná (ústně).

Pracovní sešit str. 8 cv. 4 – dokončit, a) u tučně zvýrazněných slov vyhledej jejich kořen, c) vypiš slova s předložkou. Str. 9 cv. 1 – tvoř nová slova pomocí předpon z nabídky, vymysli k nim (ústně) vhodná slovní spojení.

ČJ – všechny tyto úkoly budeme kontrolovat na online hodině ve čtvrtek!

M –uč. str. 27 cv. 6 – vypočítej slovní úlohu, napiš zápis, výpočet odpověď. Opiš do sešitu tyto příklady převodů jednotek hmotnosti, pozor na jednotky dekagram a metrický cent (podívej se znovu do učebnice str. 27, žlutá tabulka): 1 kg = g / 22 000 kg = t / 1 t = kg / 3 000 g = kg / 1 t = g / 45 t = kg / 1 q = kg / 30 t 40 kg = kg / 1q = g / 5 t = q / 1 t = q / 6 q = kg.

Opiš příklady pod sebe a vypočítej: 14 025 * 34 = / 25 631 * 37 = / 62 128 * 42 = /

VL – D – napiš zápis Dějepis, otevři si učebnici str. 13, přečti si barokní hudbu, procesí a poutě. Pusť si ukázku barokní hudby https://www.youtube.com/watch?v=ApSoNBu2wt8&t=6s , jak se ti líbí? Představ si, že tancuješ a máš na sobě oblečení, o kterém jsme si minulý pátek četli.

– uč. str. 14 – 15, přečti si modré rámečky, podívej se na video o skleníkovém efektu https://www.youtube.com/watch?v=jLO-6B4efr8&t=184s Napiš zápis – poslední modrý odstaveček na str. 15 dole.

 

Čtvrtek 15. 10. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka

AJ – zápis do školního sešitu – have got v otázce

M – uč. str. 13 – kladná a záporná čísla, přečti si poučku, představ si číselnou osu, všechna čísla napravo do nula jsou kladná (+5°C, + 25°C), čísla nalevo od nuly jsou záporná (-3°C, -15°C). Cv. 1 – ústně, zjisti, kolik skočili jednotliví závodníci, když znáš údaj toho nejlepšího. Cv. 2 – přečti si slovní úlohu, města opiš do sešitu, napiš, ve které městě bylo největší teplo a kde největší mráz, ukazuj si na teploměru. Cv. 3 – ústně, použij čísla ze cv. 2 a ukazuj je na číselné ose.  Přečti si Všimni si, potom běž na cv. 4 – napiš do sešitu Pavlovy dluhy. Cv. 5 – napiš do sešitu, nakresli do sešitu číselnou osu, uprostřed bude nula, vyznač na osu údaje ze slovní úlohy. Str. 28 cv. 7 – přečti si slovní úlohu, napiš do sešitu správné dvojice, nakresli do sešitu číselnou osu, doprostřed vyznač nulu, vyznač na osu údaje z úlohy. Podívej se na klasický venkovní teploměr, který máte možná doma na dvoře (nebo se podívej na internet), zjisti, kterou z uvedených hodnot ve slovní úloze na teploměru nenajdeme. Údaj, který nenajdeme na venkovním teploměru mi pošli na můj e-mail. smile

Vl – zeměpis – opakování učiva, Ústecký kraj Ústecký kraj

Pátek 16. 10. – úkoly na dnešní den

ČJ – shoda podmětu s přísudkem – opiš věty do školního sešitu, podtrhni podmět a přísudek a doplň správné i/y v koncovkách ČJ 16. 10 shoda Pracovní sešit str. 9 cv. 4 – vytvoř z přídavných jmen podstatná jména, 4 a) ke dvěma podstatným jménům vymysli větu. Str. 10 cv. 5 – k uvedeným slovům napiš slovo základové. Slovo základové je takové slovo, od kterého se tvoří další slova pomocí předpon a přípon, například domov – domů – doma/ mléko – mlékárna – mlékař. Zkus najít takové slovo.  Cv. 7 – doplň správné i/y a slova zapiš do správného sloupečku, u slov si nejprve vyznač kořen.

ČJ – tyto úkoly budeme kontrolovat v pondělí na online hodině, poznač si, co ti bude dělat problémy, společně se na to podíváme. smile

M – početník str. 9 cv. 2 – vypočítej chybějící čísla, str. 11 cv. 1, cv. 2 – pozor, vždy si číslo převeď na stejné jednotky, které máš napsané na konci. Uč. str. 28 cv. 1 – ústně, cv. 3 – zjisti, kolik Terezce chybí stran do poloviny knihy (poradím ti, nejprve si zjisti, kolik stran má celá kniha), příklad napiš do školního sešitu. Cv. 4 – příklad napiš do školního sešitu a vypočítej.

M – náměty na procvičování učiva, procvič si různé početní úkony, stačí si vybrat ročník wink https://www.matika.in/cs/

Př – opakování učiva – počasí Př – počasí 16. 10.

ZVEME VÁS NA VÝSTAVU DÝNÍ smile

Adresa školy

Základní škola T. G. Masaryka Čejkovice, okres Hodonín, příspěvková organizace
Školní 800
696 15 Čejkovice

kontakty

518 362 503, 606 629 364
zs.tgm@centrum.cz
info@zstgmcejkovice.cz
jidelna@zstgmcejkovice.cz
www.zstgmcejkovice.cz
Datová schránka ID: 22cpep7

< 2021 >
Srpen
PoÚtStČtSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031