5.B třída

  Milí žáčci, Vážení rodiče. 

Všechny Vás vítám na stránkách 5.B. Zde budu vkládat důležité informace týkající se výuky a také domácí úkoly pro nemocné děti.

třídní učitelka: Mgr. Andrea Fojtíková

👩🏻‍🏫KONTAKT:
💻 e-mail: fojtikova@zstgmcejkovice.cz
☎️ tel. do kabinetu:  518 305 779

 

📌 PLÁNOVANÉ AKCE:

TŘÍDNICKÁ HODINA

31.1.2022

VYSVĚDČENÍ

31.1.2022

  DÚ PRO VŠECHNY DĚTI: Ze dne 15.12.2021 na 5.1.2022 – čti str. 67 ( od 3. teček) do str. 68 

  smile NÁŠ NOVÝ ROZVRH – od ledna 2022.

  Milé děti, milí rodiče mých dětí. Podívejte se na poohlédnutí za rokem 2021.smile

  21.1.2022 – Domácí úkoly pro nemocné děti 

  AJ: PSALI JSME POLOLETNÍ PÍSEMNOU PRÁCI. 

  M: Rýsuj do M-G:

  • čtverec OPQR, kde: a= 5,5 cm + vypočítej jeho obvod i obsah
  • přímku p, nad přímkou p načrtni bod B, který na přímce p neleží, bodem B veď přímku o, která je kolmá s přímkou p
  • úsečku /AB/= 4,5 cm a úsečku /KL/ = 52 mm – narýsuj grafický součet těchto dvou úseček

  ČJ: PROLÍNAČKA, PŘEDPONY OD, PŘED, NAD, POD, ROZ 21.1.2022 – zdůvodňuj a piš do ČJ-Š

  VL-Z: Jihomoravský kraj, uč. str. 26 – důkladně pročti

  uč. str. 26 – první 3 otázky – odpověz na ně do sešitu VL-Z

  20.1.2022 – Domácí úkoly pro nemocné děti 

  DOMÁCÍ ÚKOLY ZASLÁNY PO SOUROZENCÍCH / KAMARÁDECH.tongue-out

  ČJ: PSALI JSME POLOLETNÍ PÍSEMNOU PRÁCI. 

  M: Prolínačka, stáhni, odpovídej: Prolínačka – M, části zlomků (1)

  uč. str. 11 cv. 1 + str. 12 cv. 3 do M-D

  uč. str. 15 cv. 2 – do M-Š

  -lístek, vypočítej + nalep do M-Š

  AJ: online procvičování – čas: https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/time/clock-match 

  online procvičování – present simple: https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_Simple/Present_simple_affirmative_and_negative_za26318ec 

  – lístek (Cinderella) video: https://www.youtube.com/watch?v=cs81UdOc9TU&t=84s od 4:23 – pusť si a doplň lístek (Poté nalep do sešitu AJ.)

  – lístek (About me) – Piš o sobě. Neodpovídej jedním slovem, ale celou větou. 

  – uč. str. 43 cv. 6 – poslech: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs#tracktitle page 43 exercise 6 – zkus napsat do sešitu Pravda / Nepravda

  ZÍTRA PÍŠEME POLOLETNÍ PÍSEMNOU PRÁCI.

  VL-D: VL-D, OPAKOVÁNÍ, MT – TOVÁRNY, VYNÁLEZY  – Stáhni a odpovědi piš do sešitu VL-D.

  Nové učivo: OBROZENÍ MĚŠŤANSKÉ SPOLEČNOSTI – Stáhni a dobře pročti. 

  -zhlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=–6U9WHODok 

  19.1.2022 – Domácí úkoly pro nemocné děti 

  DOMÁCÍ ÚKOLY ZASLÁNY PO SOUROZENCÍCH / KAMARÁDECH.tongue-out

  ČJ: online procvičování – přídavná jména tvrdá a měkká: https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-pridavnych-jmen-1-uroven/1308 

  online procvičování – VS: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=01.+Pravopis+slova&topic=05.+Vyjmenovan%C3%A1+slova+%E2%80%93+souhrn#selid NÁZEV 01b

  procvičování předložky s / z : https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=01.+Pravopis+slova&topic=04.+P%C5%99edlo%C5%BEky+s%2Fse%2C+z%2Fze+%281%29#selid NÁZEV 01b

  – uč. str. 10 cv. 20 – poslední 3 řádky do ČJ-Š

  – uč. str. 35 cv. 11 ( Prvních 8 vět do ČJ-D).

  – ústně procvičuj: _bledl, _trhl, _lepit, _modrat, _pojit síly, _mazat tabuli, _ničit hrad, _bít poličku

  ZÍTRA PÍŠEME POLOLETNÍ PÍSEMNOU PRÁCI.

  M: online procvičování – části zlomků: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=09.+Zlomky&topic=04.+V%C3%BDpo%C4%8Det+z+celku#selid NÁZEV 01

  – uč. str. 15 cv. 2 do M-Š

  – lístek, vypočítej + nalep do M-Š

  ČT: Píšeme test na Sirotčinec, posíláme ti ho také, vyplň jej za pomocí listu, který byl z minulého týdne za DÚ. 

  – čti Sirotčinec online, str. 75

  – dočti Sirotčinec – okopírovaný list

  : Pracuj na svém projektu – má planeta. Pusť si shrnovací video: https://www.youtube.com/watch?v=6rTCOGXVFgs 

  – doplň lístek

  18.1.2022 – Domácí úkoly pro nemocné děti 

  DOMÁCÍ ÚKOLY ZASLÁNY PO SOUROZENCÍCH / KAMARÁDECH. 🙂

  ČJ: online procvičování – přídavná jména (tvrdá, měkká) cv. 01b: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+P%C5%99%C3%ADdavn%C3%A1+jm%C3%A9na&topic=01.+Sklo%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD#selid 

  online procvičování SD: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD+jazyk&search1=02.+Slovn%C3%AD+druhy#selid cv. 01b

  – lístek (malý) – opiš do ČJ-Š

  – lístek (velký) – doplň + vlep do ČJ-D

  M: PSALI JSME POLOLETNÍ PÍSEMNOU PRÁCI. Trénuj. Ihned po návratu si ji dopíšeš. Témata nalezneš v OŠ. 

  ČT: Čítanka str. 67 – 69. Pozor, zítra píšeme na známky čtení z min. týdne (Sirotčinec – list z minulého týdne).

  17.1.2022 – Domácí úkoly pro nemocné děti 

  ČJ: online procvičování – koncovky POJ: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/koncovky-podstatnych-jmen/pravopisny-trenazer-rod-stredni-a-zensky/cviceni.html 

  – ústně vyskloňuj PŘJ – lesní mýtina + domácí polévka (Jaké I/Y se zde ve slově lesn_ + domác_ píše? Měkké. Proč? Protože jej skloňujeme dle vzoru “jarní”.)

  – do sešitu ČJ-Š opiš (doplňuj koncovky I/Y dle vzoru mladÝ / mladÍ nebo jarnÍ) – hladov_ vlk, vesel_ kluci, pav_ oko, ryz_ zlato, moudř_ muži, rozkvetl_ strom, holub_ dům, laskav_ hoch, letn_ květina, ciz_ jazyk, lákav_ pobyt)

  M: prolínačka, části zlomků: Prolínačka – M, části zlomků do M-Š vždy zlomek opiš + napiš správný výsledek

  – do M-Š vypočítej (+ zk.) 65 428 : 49 = __________, 145 505 : 5 = ________________

  – do M-Š vypočítej )+ odp.): Maminka koupila 1kg balení cukru. Do těsta potřebovala pouze 3/4 (tři čtvrtiny) obsahu celého balení. Kolik gramů cukru maminka potřebovala do buchty? 

  – online procvičování, jednotky hmotnosti: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-hmotnosti/prevody-jednotek-hmotnosti/priklady1c.htm 

  ZÍTRA – POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE!

  AJ: prolínačka, hodiny: Prolínačka, hodiny AJ 16.12.2021 (1) Zapiš do sešitu AJ. 

  -PS str. 35 cv. 3 – tvoř věty za pomocí “don’t”. 

  -uč. str. 43 cv. 5a) ústně

  -uč. str. 45 cv. 5b – do sešitu AJ – HW

  PŘ: Ústně si odpověz na otázky, ve středu si napíšeme cvičení na známky:

  • Kolik Měsíců má Země?
  • Za jak dlouho oběhne Měsíc kolem Slunce?
  • Co všechno obsahuje sluneční soustava?
  • Jak se jmenuje první ,,návstěvník” na Měsíci?
  • Kolik planet obíhá kolem Slunce? Vyjmenuj je. 
  • Proč je pro naši Zemi důležité Slunce? 

  – S dětmi jsme tvořili malý “projekt”. Ve dvojici jsme si vylosovali libovolnou planetu – uč. str. 28 – 29. Na papír A4 jsme barevně napsali nadpis + pod nadpis planetu nakreslili (velký obrázek). Následovaly zajímavosti z učebnice, encyklopedie a internetu. Prosím, udělej si také projekt. Do přílohy vložím, jak vypadal ten náš. Můžeš si vybrat libovolnou planetu kromě Země, která se ti líbí. 

   

  14.1.2022 – Domácí úkoly pro nemocné děti 

  ČJ: online procvičování -s/-z/-vz: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Český%20jazyk&search1=01.+Stavba+slova&topic=02.+Předpony+s-%2C+se-%2C+z-%2C+ze-%2C+vz-%2C+vze-#selid 

  online procvičování, koncovky POJ: https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-podstatnych-jmen-mix-2-uroven/1588 

  M: do sešitu M-G narýsuj obdélník:

  • ABCD, kde: a= 6 cm, b= 3cm
  • KLMN, kde: k= 8 cm, l=4 cm

  U obou vypočítej obvod i obsah.

  AJ: do sešitu AJ překresli / přepiš  tuto tabulku – prosím, přepiš ji jen se “short form”- např. I don’t work. You don’ t work.

  -online procvičování don’t / doesn’t: https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_Simple/Present_Simple,_affirmative_and_negative_sentences_and_questions_to1253224mh 

  VL-Z: psali jsme test, procvičuj k testu: OPAKOVÁNÍ K TESTU – LIB.,KRÁLOV.,PARDUB. Po návratu si jej ihned dopíšeš. 

  13.1.2022 – Domácí úkoly pro nemocné děti 

  ÚKOLY ZASLÁNY PO BRÁCHOVI / SPOLUŽAČCE. innocent

  ČJ: online procvičování – koncovky PŘJ (tvrdá): https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/pridavna_jmena_tvrda2.htm 

  online procvičování – pády: https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-padu-1-uroven/4668 

  – ústně: Z příslovcí utvoř PŘJ – hezky, mile, dobře, krásně.

  nové učivo: uč. str. 75 – žlutý rámeček, dobře přečti. Zkus si učivo procvičit zde: https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-sky-sti-cti-cky-2-uroven/9468 POZOR na to! Máme spoustu změn. horský vůdce – horŠTÍ vůdci + doplň lístek za pomoci učebnice.

  M: uč. str. 14 cv. 1, 4 do M-Š 

  – do M-Š vypočítej: Petr získal známky: 1, 1, 4, 2, 1, 3, 3, 2, 1. Jaká známka mu vychází na vysvědčení? RADA NA VIDEUhttps://www.youtube.com/watch?v=P1_KSZGGymU 

  – lístek, do okýnek vypočítej příklady části zlomků

  -do M-Š vypočítej pod sebe: 456 * 234 = __________

  AJ: trénuj slovíčka z učebnice – číst / psát

  – online procvičování přítomný čas – prostý: https://wordwall.net/resource/16642104/angielski/present-simple-positive-pronouns-super-simple 

  – do sešitu AJ napiš zápisek: Natálka – zápis, AJ

  – PS str. 34 cv. 2 

  VL-D: – doplňuj lístky, poté si je nalep do sešitu VL-D (Na zápisek “VYNÁLEZY” nalezneš radu, uč. str. 23 – nadpis “NOVÁ ODVĚTVÍ”.)

  – online procvičování manufaktury / továrny: https://wordwall.net/resource/7710706/manufaktury-a-prvn%C3%AD-stroje 

  -uč. str. 22 – Parní stroj a továrny, důkladně přečíst

  12.1.2022 – Domácí úkoly pro nemocné děti 

  ÚKOLY ZASLÁNY PO BRÁCHOVI. innocent

  ČJ: online procvičování – koncovky POJ: https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-podstatnych-jmen-mix-2-uroven/4555 

  online procvičování – předpony s/z: https://www.skolasnadhledem.cz/game/839 

  – lístek, doplňuj I/Y dle vzoru “mladý” (POZOR! 1. pád – mn. čísla = mladÍ!)

  – lístek (Pravopisné jevy: koncovky POJ, VS, předpony + předložky s/z) – nedoplňuj, rovnou opisuj do ČJ-Š

  – v hlavě si za pomocí učebnice str. 73 vyskloňuj PŘJ “veselý” v jednotném i množném čísle

  M: online procvičování jednotek hmotnosti: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-hmotnosti/prevody-jednotek-hmotnosti/priklady3c.htm 

  online procvičování části zlomků: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=09.+Zlomky&topic=04.+V%C3%BDpo%C4%8Det+z+celku#selid NÁZEV 02

  – do M-Š počítej: 356 758 : 11 = ________, 12 531 : 6 = _________, 61 713 : 9 = _________, 628 471 : 47 = __________

  – uč. str. 9 cv. 2 – poslední dva sloupce

  ČT: čteme Sirotčinec, čti s námi, str. 71 – 73 (online). Za DÚ – dočti zaslaný list.

  PŘ: -lístek, dopiš zápisek + lístek rozhnodni pravda / lež (nalep do sešitu PŘ)

  zhlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=BuCHbTphqtU 

  11.1.2022 – Domácí úkoly pro nemocné děti

  ÚKOLY ZASLÁNY PO DĚTECH.embarassed

  ČJ: procvičování slovních druhů: http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Český+jazyk&search1=02.+Slovn%C3%AD+druhy#selid NÁZEV 01

  -lístek, doplňuj I/Y dle vzoru mladý. POZOR! mladÝ muž – mladÍ muži. Na pomocnou linku vždy napiš “mladý” nebo “mladí”. 

  – do ČJ-Š zkus dát do všech 3 rodů (M, Ž, S)  přídavná jména – “veselý”, “milá”, “laskavé”, “zdravá” – např. shnilý – shnilá – shnilé 

  M: procvičování – části z celku: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=09.+Zlomky&topic=04.+Výpočet+z+celku#selid 

  – do M-Š vypočítej: 31 920 : 91 = ____________, 29 310 : 69 = __________________

  ČT: Čítanka str. 66 – Čti Masopust

  VL-D: uč. str. 23 – pročti “čeští vynálezci” – doplň lístek (vynálezce + vynález) 

  – křížovka, doplňuj

  – zápisek “VYNÁLEZY” – pročti uč. str. 23 – “NOVÁ ODVĚTVÍ”, doplň zápisek a nalep do sešitu VL-D

  10.1.2022 – Domácí úkoly pro nemocné děti

  ÚKOLY ZASLÁNY PO DĚTECH.embarassed

  ČJ: procvičování zdvojených souhlásek: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/zdvojene-souhlasky/diktaty/cviceni1.html 

  -procvičování druhů PŘJ: https://www.umimecesky.cz/otazky-druhy-pridavnych-jmen-1/115 

  – do sešitu vyskloňuj PŘJ “laskavý” a “milá” v jednotném čísle – radu nalezneš v uč. str. 74

  – lístek, doplň vhodná přídavná jména podle vzoru “MLADÝ” – např. rozkvetlá květina, milé dítě – dej si pozor na koncovky, viz. rozkvetlÁ květinA – vyber si 1 slovní spojení a utvoř s ním větu, lístek nalep do ČJ-Š

  M: do M-Š počítej: 18 772 :40 = _______________, 97 664 : 51 = ___________________

  -lístek, spočítej SL.Ú do M-Š

  -uč. str. 16 cv. 10 do M-D

  AJ: procvičujeme present simple / přítomný čas – prostý: https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-simple-tense-1-uroven/4684 POZOR na výjimku! 3. osoba – HE, SHE, IT – přidáváš koncovku “es” nebo “s”

  – lístek, doplň slovesa v určitém tvaru dle osob

  – lístek, DÚ (na čtvrtek) – doplň slovíčka

  PŘ: zhlédni video o Měsíci: https://www.youtube.com/watch?v=C3CoOgHxsAk&t=158s 

  – do sešitu odpověz na otázky: 1. Kolik měsíců má naše Země? Jak se jmenuje? 2. Kolem čeho Měsíc obíhá? 3. Jak dlouho trvá Měsíci než oběhne kolem Země? 4. Kolik máme základních měsíčních fází?

  7.1.2022 – Domácí úkoly pro nemocné děti

  ÚKOLY ZASLÁNY PO DĚTECH.embarassed

  ČJ: procvičování – předpony -s/-z: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/predpony-a-predlozky/znamkovane-diktaty-predpony/cviceni.html 

  cvičení 3. + 4. – do ČJ-Š napiš 12 libovolných slovních spojení

  M: -lístky, rýsuj do M-G

  AJ: – uč. str. 42 – čti nahlas

  – PS str. 34 cv. 1 

  – lístek, present simple (přítomný čas – prostý): Doplňuj sloveso – read (číst). Pozor! Jediný problém nastává ve 3. osobě (HE, SHE, IT), kde doplňuješ písemeno “s” – HE READS A BOOK. SHE READS A BOOK. 

  VL-Z: příští týden píšeme test na kraje (Pardubický, Liberecký, Královéhradecký) – procvičuj na lístku, kde doplňuj slova: Babiččino údolí, Muzeum loutek, sklo, Máchovo jezero, Sněžka, Litomyšl, Kralický Sněžník, klavíry, hrad Kost, Ještěd, Liberec, perníčky

  – nové učivo, kraj Vysočina, zhlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=iqhkjnDomrs 

  OBSAH TESTU:

  • Zaznač kraje do slepé mapy.
  • Doplň krajská města.
  • Doplň alespoň 2 další velká města.
  • Roztřiď informace. (Uč se z dnešního lístku.) 
  KRÁSNÝ VÍKEND. 🙂
  6.1.2022 – Domácí úkoly pro nemocné děti

  ÚKOLY ZASLÁNY PO DĚTECH.embarassed

  ČJ: DÚ PRO VŠECHNY: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/predpony-a-predlozky/znamkovane-diktaty-predpony/cviceni.html cv. 1 + 2. doplň, do ČJ-D zapiš libovolných 12 slov. spojení

  PRO NEMOCNÉ:

  – uč. str. 33 cv. 7 – do ČJ-Š

  – druhy PŘJ: https://www.umimecesky.cz/otazky-druhy-pridavnych-jmen-1/116 

  M: – lístek, sl. úloha + příklad zezadu 

  AJ: – lístek + https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs – pustit si: page 41 exercise 6b (Vyber si 7 barviček a vybarvuj – aktivita + čas + den.)

  – zítra píšeme cvičení na známky – čas, procvičuj: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/time 

  VL-D: uč. str. 23 – Čeští vynálezci – prostuduj, mrkni na videa: https://www.youtube.com/watch?v=AxvojN4L8UE https://www.youtube.com/watch?v=IaPtE-h2fEM https://www.youtube.com/watch?v=1hEnOoNF6fE 

  3.1.2022 – Domácí úkoly pro nemocné děti

  Domácí úkoly zaslány po sourozencích.smile

  ČJ: procvičuj, jmenné kategorie: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/kategorie/cviceni1.htm 

  -uč. str. 67 cv. 1 – ústně

  M: do M-Š vypočítej tyto dva příklady: 6 453 : 21 = ____________, 26 178 : 50 = ___________________

  -lístek, slovní úkol

  AJ: – uč. str. 42 cv. 2 – přečíst + poslechnout: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

  -PS ( zadní část – slovníček) – najdi nadpis “MY DAY” a dopiš si anglické fráze + český překlad do svého slovníčku, psali jsme do slovního spojení “have a shower”.

  – lístek, kartičky nastříhej, poskládej správné dvojice, pomocí učebnice si práci zkontroluj a nalep do sešitu AJ

  PŘ: opakujeme učivo – nerosty + horniny: https://wordwall.net/resource/15020243/p%c5%99%c3%adrodov%c4%9bda/horniny-a-nerosty ve středu si dáme cvičení na známky – poznej nerosty a horniny + poznej je dle popisu, např. pískovec = skládá se ze zrn písku, je dobře opracovatelný, atd. 

  -nové učivo: PŮDA: https://www.youtube.com/watch?v=vrREu4C6Ux4 zhlédni video, přečti uč. str. 23 – rámeček dole

  20.12.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti

  ČJ: DÚ PRO VŠECHNY: vyjmenovaná slova B-Z: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/pravopisna-cviceni/pravopisny-zasobnik-vyjmenovana-slova/cviceni-b-l-m-p-s-v-z.html Splň 4 cvičení (stránky). 

  • Do ČJ-D napiš: datum, všechny chyby vypiš.
  • Zítra bude DI. 

  17.12.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti

  innocent Úkoly zaslány po sourozencích i s šiframi. 🙂 

  ČJ: online procvičování POJ – látková, hromadná, pomnožná:  https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=9&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Tvaroslov%C3%AD&topic=03.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+pomno%C5%BEn%C3%A1%2C+hromadn%C3%A1%2C+l%C3%A1tkov%C3%A1#selid Název 01

  – zaslaný lístek, doplň slova z učebnice, str. 60 cv. 4

  – červeně na lístku podtrhni POJ – hromadná, zeleně podtrhni POJ – pomnožná

  – na lístku, u 1. třech vět urči slovní druhy číslovkou

  M: splň všechny lístky do M-G

  – do M-G narýsuj obdélník ABDC, kde a= 7 cm, b= 3 cm, videopostup zde: https://www.youtube.com/watch?v=eZ47DJLrf7Y 

  – do M-Š vypočítej příklad: 57 638 : 23 = ___________ + ZK

  AJ: trénuj hodiny, po návratu si napíšeš test: https://wordwall.net/resource/9275703/engelska/time 

  – PS str. 29 cv. 5 – dopiš

  – PS str. 33 cv. 4 – celé

  – trénuj AT, ON, IN: https://wordwall.net/resource/663907/in-at-on-time 

  – uč. str. 42 cv. 2 – MY DAY, poslechni si: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs#tracktitle page 42 exercise 2. Pokud nějaké větě nerozumíš, napiš mi na e-mail, ráda přeložím. 🙂

  PŘ: zápisek, doplň z učebnice + nalep do sešitu PŘ

  smileHezkou 4. adventní neděli i víkend.

  16.12.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti

  innocent Úkoly zaslány po kamarádech / maminkách i s dnešní šifrou. 🙂 

  ČJ: online procvičování POJ životná / neživotná: https://www.skolasnadhledem.cz/game/27 

  online procvičování POJ – rod, číslo, pád: https://wordwall.net/resource/9188904/rodč%C3%ADslopád-podstatných-jmen 

  – lístek, doplň (rod, číslo, pád, vzor) – RADA! Vše si dej do 1. pádu č.j.! Děvčata – – > 1 Děvče !

  M: procvičuj násobky – 50 – 90 (ústně) 

  -online procvičování nás. / děl. s nulami: https://wordwall.net/resource/12481859/násoben%C3%AD-a-dělen%C3%AD-s-nulami-na-konci 

  – do M-Š děl: 26 178 : 52 = ______________, 11 852 : 28 __________________, 20 592 : 43 = ____________________

  – lístek, slovní příklad

  – uč. str. 7 cv. 4 – do M-D (první sloupec)

  AJ: prolínačka + lístek, stáhni zde: Prolínačka, hodiny AJ 16.12.2021 seřaď na lístku hodiny, tak jak jdou po sobě v prolínačce

  – lístek – časy (7:00 ….), zkus doplnit slova do vět: It’s _______ time. (Výběr slov: LUNCH, DINNER, SLEEPING, BREAKFAST) Lístek nalep do sešitu AJ + zhlédni video.: https://www.youtube.com/watch?v=kOEsLO4ydK8 

  – trénuj předložky on, at, in: https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Prepositions_of_time/Prepositions_in,_on,_at_sa210948nj 

  – list hodiny, doplň časy

  VL-Z: – osmisměrka = vyškrtej slova, která patří do Libereckého či Karlovéhradeckého kraje, osmisměrku poté nalep do sešitu VL-Z a pod ni roztřiď slova do dvou sloupců, zdali patří do Libereckého či Královéhr. kraje

  – zhlédni Pardubický kraj: https://www.youtube.com/watch?v=0VaNz6SGJjc 

  – do sešitu VL-Z udělej barevný nadpis “PARDUBICKÝ KRAJ” + nalep mapku a zaznač, kde Pardubický kraj leží, pod mapkou bude krátký zápisek (pracuj s učebnicí):

  • Krajské město: . . . . . . . 
  • Další velká města (2-3): . . . . . . . . 
  • 2 zajímavosti: . . . . . . . . 

  POZOR! Omlouvám se, nevím, zda jsem mapku a osmisměrku do VL-Z poslala, pokud ne, stačí vytisknout na tomto odkazu: úkoly VL-Z, 16.12.2021

  15.12.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti

  innocent Úkoly zaslány po kamarádech i s dnešní šifrou. 🙂 

  ČJ: online procvičování zdvojené souhlásky – n/nn: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/zdvojene-souhlasky/pravopisny-trenazer/cviceni4.html 

  online procvičování POJ – hromadná, látková, pomnožná: https://www.skolasnadhledem.cz/game/857  

  online procvičování SD: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id=430&action=show#selid NÁZEV 01

  – lístek, zapiš dle písmenka slovo do správného sl. druhu

  – lístek, první sloupec opiš do ČJ-D

  M: – do M-Š vypočítej příklady: 12 782 : 31 = ________________, 27 426 : 62 = ________________, 6 453 : 21 = _____________________

  – lístek, slovní úloha

  ČT: Četli jsme Sirotčinec, čti od str. 65 – 68

  PŘ: procvičování koloběhu vody, v pátek si napíšeš test: https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/kolobeh_vody.htm 

  – lístek, poznej horninu dle popisu,

  – lístek rudy + vzácné kovy, doplň dle učebnice – oba dva lístky vlep do sešitu PŘ

  14.12.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti

  ČJ: POJ – rod, číslo, pád: https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/rod_cislo_pad1.htm 

  uč. str. 59 – přečíst žlutý rámeček + splnit cvičení online: https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-podstatna-jmena-pomnozna-hromadna-latkova-2-uroven 

  – uč. str. 58 cv. 1 – celé opsat do ČJ-D + urči SD

  – vyskloňuj slovo “sněhulák” do ČJ-Š ve všech 7 pádech – jednotné i množné číslo

  M: -uč. str. 6 – žlutý rámeček, projdi si + mrkni na video, které ti učivo vysvětlí: https://www.youtube.com/watch?v=oLYEaE-UYU0 

  -uč. str. 6 cv. 3 – první dva příklady do M-Š

  -uč. str. 4 cv. 8 do M-Š

  ČT: Čítanka str. 56 – 57, čti + stáhni si otázky, odpovědi napiš do sešitu ČT. stáhni zde: Jak sněhulák zatoužil po vzdělání – otázky

  VL-D: Mrkni na video: https://www.youtube.com/watch?v=3lQE8fwdnHo 

  -odpověz na otázky do sešitu VL-D:

  • Uveď ještě další průmysly, které se vyskytovaly za dob MT.
  • Jaký byl nejdůležitější průmysl oné doby?
  • Co Marie Terezie podporovala?
  • Kdo byl největší majitel manufaktur?
  • Kdo byl František Lotrinský?

  – prostuduj uč. str. 22 – vznik manufaktur

  – psali jsme cvičení na známky, také si jej po návratu napíšeš – téma: Marie Terezie + Josef II. – opakuj, zde vkládám prolínačku na procvičení: MARIE TEREZIE, JOSEF II., PROLÍNAČKA 14.12.2021

  13.12.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti
  ❄️Úkoly zaslány po sourozencích. (Zaslána i dnešní adventní šifra.)

  ČJ: Procvičuj pády POJ + lístek (urči pády)

  procvičuj SD: https://www.umimecesky.cz/otazky-urcovani-slovnich-druhu-1/57 

  procvičuj předpony S, Z : https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-psani-s-z-na-zacatku-slova-2-uroven/870 

  -uč. str. 54 cv. 9 – přepiš do ČJ-D + urči SD

  M: -uč. str. 5 cv. 2 + 3 do M-D

  – uč. str. 5 cv. 7 do M-Š

  -lístek (oprav jako učitel)

  AJ: trénuj hodiny: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/time/whats-the-time-2/exercises.html 

  -trénuj časové předložky: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs 

  -do sešitu AJ napiš nadpis: ČASOVÉ PŘEDLOŽKY

  • on = dny, data, např. on Monday, on 1st December
  • at = přesný čas, např. at 5 o’clock, at midnight 
  • in = roky, měsíce, např. in 2021, in January

  -PS str. 33 cv. 3 + str. 32 cv. 2 

  7.12.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti
  ❄️Úkoly zaslány po sourozencích / kamarádech. (Zaslána i dnešní adventní šifra. Úkoly nalzneš ve schránce.)

  ČJ: DÚ PRO VŠECHNY: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/predpony-a-predlozky/znamkovane-diktaty-predlozky/cviceni.html cv. 1 a 2 

  Do ČJ-D: Z online cvičení jsem dostal/a: ___ a ___. Mé chyby: _________.

  – online procvičování koncovky POJ: https://www.umimecesky.cz/pexeso-podstatna-jmena-vzory-1-uroven/114 

  – online procvičování SD: https://www.umimecesky.cz/otazky-urcovani-slovnich-druhu-1/57 

  – sloupec – opiš do ČJ-Š 

  – uč. str. 52 cv. 2 – do ČJ-Š

  M: procvičuj násobky, 50 – 90 – ústně, důkladně! 

  – online procvičování dělení s nulami: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=17.+Operace+s+%C4%8D%C3%ADsly+zakon%C4%8Den%C3%BDmi+nulami#selid – Dělení typu…., název 02, 03 (Po návratu si napíšeš test!)

  – slovní příklad – lístek

  -sčítání zlomků – lístek

  ČT: Lístek + audiokniha: https://www.youtube.com/watch?v=Vy-tkQZeEV8&t=3768s od 54:58

  – básnička – rozstříhej, poskládej a vlep do sešitu ČT

  VL-D: Doplň lístek – majetní / nemajetní lidé, máš na výběr ze slov: čeledín, bezzemek, sedlák, děvečka, rolník, žebrák 

  – do sešitu VL-D napiš zápisek + nadpis “VESNICE”: Vesničané se dělili do _______podle velikosti _______a množství_______. Podle toho měli také různě velké________, odlišně bohatou ________a oblečení. Na vesnici se žilo odlišně než ve_______, udržovaly se staré _______a oslavy________. Máš na výběr slova: 

  • domy, skupin, zvyky, stravu, svátků, polí, dobytka, městě
  6.12.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti
  ❄️Úkoly zaslány po sourozencích / kamarádech. (Zaslána i dnešní adventní šifra. Úkoly nalzneš ve schránce.)

  ČJ: online slovní druhy: https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-slovni-druhy-1-uroven?source=explicitKC 

  – Dopisovali jsme a prezentovali náš sloh – pozvánka. 

  M: – lístek, slovní příklad

  – uč. (2. díl) str. 3 cv. 4, 6 do M-D

  – procvičuj násobky – 50 – 90 

  AJ: procvičuj hodiny: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/time/whats-the-time-1/exercises.html 

  – pracovní list, hodiny

  3.12.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti
  ❄️Úkoly zaslány po sourozencích / kamarádech. (Zaslána i dnešní + víkendová adventní šifra.)

  ČJ: Dnes jsme měli sloh. 🙂 Psali jsme pozvánky na téma: Vánoční koncert, Vánoční besídka, Vánoční trhy, Mikulášská besídka, Mikulášská párty, Vánoční jarmark – stačí si jen vybrat. Prosím, zhlédni zdejší video – jak správně napsat pozvánku, co na ní nesmí v žádném případě chybět. Na bílý list A4 vytvoř pozvánku na libovolné téma, které jsem zde vypsala. Budeme se v pondělí těšit! 🙂 

  Jak napsat pozvánku? video: https://www.youtube.com/watch?v=eeXaFeMV4-8 

  M: Do sešitu M-G rýsuj středy úseček:

  • /AB/ = 7,5 cm
  • /CD/ = 5 cm
  • /OP/ = 8,3 cm

  – do sešitu M-G také vypočítej obvod a obsah odélníku, kde: a= 15 cm, b= 8 cm

  AJ: Přikládám prolínačku, všechna slova z ní vypiš do sešitu AJ – HW: Poznej slovíčko, 3.12.2021

  – učíme se čas, zkoušej také: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/time/whats-the-time-1/exercises.html 

  – pokud si nevíš rady, mrkni na vysvětlení, jak se čas určuje, pozor – je to úplně jiné jak v ČJ: https://www.youtube.com/watch?v=ATLs1DEbX5A 

  – na prázdné hodiny načrti časy: quarter past four, six o´clock, quarter to ten, half pas seven

  – k lístku “It’s snowing” přikládám video: https://www.youtube.com/watch?v=f14VXicnOvs&t=73s 

  PŘ: – lístek – ANO/ NE

  – nakresli do sešitu PŘ obrázek z uč. str. 16 – jak se mění skupenství vody (obrázek se šipkami – tání, vypařování atd.)

  – zhlédni video o koloběhu vody: https://www.youtube.com/watch?v=aHy-gWzCYN0 

  – do sešitu PŘ napiš zápis (odpovědi nalezneš ve videu): 

                            KOLOBĚH VODY

  • Vodu potřebuje každý _____________.
  • Voda na zemi je stejná už _____________ let. 
  • Voda se vypaří, vytváří ________________.
  • Akumuluje se v ___________, ____________ a _______________.  
  2.12.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti

  Úkoly zaslány po sourozencích / kamarádech. (Zaslána i dnešní adventní šifra.)

  ČJ: online procvičování předložek s/z: https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-predlozky-s-z-1-uroven/8713

  online procvičování pádů ve větách: https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-padu-1-uroven/4680 

  – zaslaný sloupec opiš do ČJ-Š ( doplňuj předložku S nebo Z) Rada: Vždy si patřičně urči pád, pokud se jedná o 7. pád = s/se, pokud 2. pád = z/ze, např. koláč _ tvarohem (Koláč – s kým ? s čím? = 7. pád, napíšu předložku S)

  – uč. str. 36 cv. 2 do ČJ-D 

  AJ: online procvičování have got: https://www.liveworksheets.com/xs59478pe 

  – do sešitu AJ, dokresli hodiny + připiš názvy, přikládám ukázku od Natálky, stáhni zde: Natálka – sešit

  – vysvětlení hodin, jak říct čas: https://www.youtube.com/watch?v=TMPuImuT7oc Náš způsob vysvětluje od první minuty.

  – na lísteček plný ciferníků zaznač: 4 o’clock, half past six, quarter past ten, quarter to seven

  M: ústně rozřazuj S nebo o: mm2, S, a.b, km, plot, 2.(a+b), plocha trávníku, o=, a+b+c

  – vypočítej lístek, kde máš jasně dané instrukce (obvod, obsah) – nezapomeň na vzoreček, doplnění + výsledek

  – vypočítej slovní příklad do M-Š (zaslaný lístek)

  – online procvičování vyýpočtu části zlomků: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=09.+Zlomky&topic=04.+Výpočet+z+celku#selid NÁZEV 01 

  VL-Z: zhlédni video o Libereckém kraji: https://www.youtube.com/watch?v=-UQBOCDFsuo 

  – do sešitu VL-Z si napiš krátký zápis:

  • Krajské město: . . . . 
  • Další velká města: . . . . 
  • 3 zajímavosti z Libereckého kraje . . . . 
  • nalep zaslanou mapku a vyznač barevně Liberecký kraj
  1.12.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti

  NOVINKY U NÁS VE TŘÍDĚ: Máme adventní kalendář – zašifrovaný. Poslali jsme ti první šifru. Pokud víš odpověď, napiš mi ji na mail a přidám ti bod do naší adventní soutěže. 🙂

  ČJ: online procvičování pádů: https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-pady-podstatnych-jmen-2-uroven?source=explicitKC# 

  – online procvičování předpon s/z: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=01.+Stavba+slova&topic=02.+P%C5%99edpony+s-%2C+se-%2C+z-%2C+ze-%2C+vz-%2C+vze-#selid Název 02.

  – uč. str. 36 cv. 1 – ústně

  – uč. str. 36 žlutý rámeček přepiš do ČJ-Š

  – uč. str. 36 cv. 2 – ústně

  M: online procvičování zlomky:https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=09.+Zlomky#selid Sčítání – název 02

  – zaslaný lístek, vybarvuj části

  – zdejší cvičení do M-Š:

   

  – uč. str. 58 cv. 7, 8 do M-D

  ČT: Čteme Peregrinovou – čti po str. 46 – online. 

  PŘ: Zde přikládám zápis, prosím, vytiskni si jej (zapomněla jsem přiložit k DÚ – omlouvám se) a dle učebnice doplň a vlep do sešitu PŘ. zápis

  -uč. str. 16 – přečti si rámeček – “Voda mění svoje skupenství”… + uč. str. 17 – voda oceánská, pevninská

  30.11.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti

  ČJ: procvičování vyjmenovaných slov: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/pravopisna-cviceni/pravopisny-zasobnik-vyjmenovana-slova/cviceni-b-l-m-p-s-v-z.html 

  – prolínačka včetně chytáků, stáhni a opiš do ČJ-DVS – CHYTÁKY, PROLÍNAČKA 29.11.2021

  M: procvičuj zlomky – zápis: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=09.+Zlomky#selid Název 01

  – sčítej zlomky do M-Š: 

  – zaslaný lístek – počítej (Pokud nevíš, jak na to, zde příkládám vysvětlení: https://www.youtube.com/watch?v=u1a_ouY90uw 

  ČT: Čteme sl. Peregrinovou, čti s námi – celá kapitola č. 3.

  VL-D: Vyplň křížovku + nalep do sešitu VL-D

  – důkladně přečti uč. str. 19 – 21

  -uč. str. 21 cv. 1, 2, 3 odpověz do sešitu VL-D 

   

  29.11.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti

  ČJ: online procvičování VS mix: https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-mix-2-uroven/2274

  online procvičování VS po Z: https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-z-2-uroven/3977

  cv. 1 – do ČJ-Š: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-z/slovni-spojeni/cviceni1.htm

  – vymysli věty se slovy do ČJ-Š: mýval, brzičko, visel, lyska, líčí

  M: vkládám dnešní prezentaci, do M-Š zapiš zlomky, stáhni zde: Prolínačka – zlomky, 29.11.2021

  – do M-Š písemně děl: 9 253 : 6 = _________, 74 648 : 7 = __________, 32 625 : 5 = ______________ 

  – uvedné příklady počítej do M-Š: 

  AJ: – uč. str. 40 cv. 1 – poslouchej a opakuj: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs Page 40, exercise 1

  – opakuj HAVE GOT: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit03/grammar/exercise5?cc=cz&selLanguage=cs 

  –  do sešitu AJ na novou stranu barevný nadpis “WHAT TIME IS IT?” 

  – překresli, prosím, tyto hodiny – NEPOPISUJ JE!!!! Pouze napiš čísla a slovíčka “TO” a “PAST” – nic jiného. Hodiny rýsuj kružítkem.

  26.11.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti

  ÚKOLY JSEM NESTIHLA POSLAT PO DĚTECH, PROSÍM O VYTISKNUTÍ: DOMÁCÍ ÚKOLY K TISKU 26.11.2021

  ČJ: VS po V: https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-v-2-uroven/6229 

  VS po Z: https://www.umimecesky.cz/strilecka-vyjmenovana-slova-po-z?source=explicitKC 

  – PŘEDPONA VY/VÝ: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/slovni-spojeni/cviceni5A.htm PRVNÍ CVIČENÍ DO ČJ-Š!

  -na novou stránku ČJ-Š napiš barevný nadpis “PŘEDPONA -VZ” pod to velkým červeným “PAMATUJ!” a dopiš slova, která si musíš pamatovat – vzpomínka, vztek, vztah, vzkaz, vzhled

  M: Rýsuj do M-G (Pokud nemáš, rýsuj na bílý papír A4!) – lístek v úkolech k vytisknutí

  AJ: – trénuj body parts: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/parts-of-the-body/choice/exercises.html 

  – lístek v úkolech k vytisknutí

  – v pondělí píšeme TEST na předměty, nauč se je bezpečně psát, bude doplňovačka písmen! 

  – PS str. 30 cv. 2

  PŘ: Psali jsme test na všechny podnebné pásy. Příkládám prezentaci, uč se z ní rozřazování rostlin/živočichů do podnebných pásů. Prezentace ZDE: KAMPAK PATŘÍM – PROLÍNAČKA Je nutné vědět i o počasí + dělení na části podnebných pásů. 

  – zhlédni video, připomeneš si tím minulou hodinu: https://www.youtube.com/watch?v=jLO-6B4efr8&t=1s 

  25.11.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti

  ÚKOLY JSEM POSLALA PO DĚTECH / SOUROZENCÍCH. 

  ČJ: online procvičování N/NN: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/zdvojene-souhlasky/pravopisny-trenazer/cviceni4.html 

  online procvičování S/Z/VZ: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=01.+Stavba+slova&topic=02.+P%C5%99edpony+s-%2C+se-%2C+z-%2C+ze-%2C+vz-%2C+vze-#selid NÁZEV 01

  – uč. str. 35 cv. 11 – celé doplňuj ústně, pokud máš s něčím problém a nevíš si rady, napiš mi mail!

  – zaslaný lístek I/Y – opiš do ČJ-Š

  M: procvičuj násobení a dělení s nulami: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=17.+Operace+s+%C4%8D%C3%ADsly+zakon%C4%8Den%C3%BDmi+nulami#selid násob. NÁZEV 03 + násob. NÁZEV 01

  -uč. str. 48 cv. 4 do M-Š

  -uč. str. 49 cv. 1 do M-Š

  -uč. str. 49 cv. 2 – znázorni dort do M-Š

  AJ: POUZE PRO 5.B!

  procvičuj BODY PARTS: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/parts-of-the-body/body-parts-2/exercises.html 

  – do slovníčku k panence / klukovi dopiš slovíčka: tongue, lips, teeth, shoulder, mouth, knee, toe, finger – pokud nějaká část na obrázku chybí, domaluj.

  – zaslaný lístek – libovolně do rozvrhu zapiš slovíčka: Angličtina, Tělesná výchova, Dějepis, Náboženství, Matematika, Český jazyk, Informatika, Chemie, Zeměpis, Hudební výchova, Pracovní činnosti, Výtvarná výchova

  – do sešitu AJ – krátce odpověz: 1. Have you got a sister? 2. Have you got a skateboard? 3. Have you got a new pencil case? 4. Have you got a pet? – odpovídej krátce. Yes, I have. / No, I haven´t. 

  – uč se psát slovíčka – části těla, všichni je budou umět

  VL-Z: Psali jsme test – zde vkládám prezentaci, zařazuj mezi kraje: POZNÁŠ KRAJ (1) 

  – pečlivě si projdi kraje v učebnici: Středočeský, Ústecký, Plzeňský, Jihočeský, Karlovarský – všechny obrázky, které ke kraji jsou, v testu je rozřazovačka míst a zajímavostí

  – vkládám zde lístečky, které jsme dnes s dětmi před testem řadili: Kartičky – kraje ČR třízení (1) – řaď také, pomůže ti to k dobré známce

  – hledej ve slepé mapě, kraje musíš umět zasadit + jejich krajská města – ve škole si test po návratu dopíšeš! 

  24.11.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti

  ÚKOLY JSEM POSLALA PO DĚTECH / SOUROZENCÍCH. 

  ČJ: online procvičování VS po V: https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-v-2-uroven/630 

  online procvičování -s/-z/-vz: https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-psani-s-z-na-zacatku-slova-2-uroven?source=explicitKC 

  -do sešitu ČJ-Š napiš věty tak, aby šel vidět rozdíl I/Y: vyje/vije, výskat/vískat, viset/vyset

  – zaslaný sloupeček celý přepiš ČJ-Š

  M: online procvičování zlomků: https://wordwall.net/resource/11429767/zlomky 

  – online procvičování sčítání zlomků: http://matematika.hrou.cz/c/zlomky/scitani-zlomku-se-stejnym-jmenovatelem 

  – do M-Š sečti tyto příklady: 

  -uč. str. 49 cv. 5 do M-Š

  -uč. str. 48 cv. 6 do M-D (Rada: Uvědom si, jak se počítá třetina, čtvrtina, pětina. 🙂 Přesně tak se počítají tyto příklady.)

  ČT: Zaslaný text – přečti si. Do sešitu ČT odpověz na otázky:

  1. Kde se maminka s tatínkem seznámili? 2. Co tatínek hrozivého provedl mamince? 3. Čím se tatínek bavil? 

  PŘ: Opakuj k pátečnímu testu: https://wordwall.net/resource/9473614/test-podnebné-pásy + https://wordwall.net/resource/9355219/podnebné-pásy 

  – lístek, doplň podnebné pásy (zkouška na páteční test)

  – zhlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=jLO-6B4efr8 

  ÚKOLY PRO DENISKU K VYTISKNUTÍ, STÁHNI ZDE: PRO DENISKU

  23.11.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti

  ÚKOLY JSEM POSLALA PO DĚTECH / SOUROZENCÍCH. 

  ČJ: DÚ PRO VŠECHNY: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/predpony-a-predlozky/znamkovane-diktaty-predpony/cviceni.html 

  1. doplň 2. zapiš libovolných 12 slovních spojení do sešitu ČJ-D

  – uč. str. 33 – přečíst oranžovou tabulku, předpona -VZ

  – do sešitu ČJ-Š : uč. str. 34 cv. 8 

  – ústně zopakuj VS po S + do sešitu napiš věty, aby šel vidět rozdíl I/Y: usíná / u syna, sírový / syrový, sýra / síra 

  M: – lístek, vybarvi poměrnou část obrazců 

  – online procvičování, násobení s nulami: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=17.+Operace+s+č%C3%ADsly+zakončenými+nulami#selid 

  – uč. str. 48 cv. 3 – ústně čti

  ČT: Čítanka str. 46 – 47 

  VL-D: Důkladně pročti v učebnici Marii Terezii a Josefa II.

  – shrnovací video, Josef II: https://www.youtube.com/watch?v=lBn4oKA2glA 

  22.11.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti

  ÚKOLY JSEM POSLALA PO DĚTECH / SOUROZENCÍCH. 

  M: – lístek (třetina, osmina) počítej

  – mrkni na video, učíme se nové učivo “zlomky”: https://www.youtube.com/watch?v=dbVsAPqrnV8 

  – do M-Š zkus zapsat zlomkem: jedna polovina, jedna třetina, jedna pětina, jedna osmina, dvě třetiny, dvě desetiny, tři osminy

  – zaslala jsem lístek ( 3 nevybarvené pizzy ): 1. První pizzu celou vybarvi a velkým písmem vdo ní vepiš ” 1 CELÁ PIZZA” 2. Druhou pizzu přelož na půlku a do jedné půlky napiš zlomkem 1/2 a do druhé půlky také 1/2   3. Pizzu přelož tak, aby ti vznikly čtvrtiny – do každé čtvrtky poté napiš zlomkem 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 – PIZZY NALEP DO SEŠITU M-Š

  – do M-Š přepiš: 

  ČJ: online procvičování předpona / předložka: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-slova/predlozky-a-predpony-od-nad-pod-pred/stavba-slov-4.html 

  online procvičování s / z: https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-psani-s-z-na-zacatku-slova-1-uroven/5322 

  online procvičování pády: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/urcujeme-pady/cviceni1.htm 

  – ústně procvičuj VS po B, L, M, P, S 

  AJ: do slovníčku nalep na novou stránku – dívku či chlapce, napiš barevný nadpis “BODY PARTS” + vepiš slovíčka (vždy veď šipku od dané části těla) – head, face, eye, nose, ear, hair, hand, body, arm, foot, leg

  -PS str. 29 cv. 4 – POZOR!!! Píšeš o naší třídě – náš rozvrh. 

  19.11.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti

  M: do sešitu M-G pouze načrtni tužkou: pravý úhel, rovnoběžky ab, kolmice kl, čtverec OPQR

  -do sešitu M-G narýsuj trojúhelník ABC, kde: a= 4 cm, b= 7 cm, c= 2 cm – pokud narýsovat nepůjde, zřejmě půjde o trojúhelníkovou nerovnost. 🙂 Pokud narýsovat nepůjde, změň si čísla tak, aby narýsovat šel. Poté vypočítej i jeho obvod. 

  -do sešitu M-G narýsuj grafické sčítání úseček, kde: /KL/ = 5 cm a úsečka /AB/ = 3 cm, pokud nevíš postup, mrkni: https://www.youtube.com/watch?v=6UFmtn5RSxE 

  ČJ:  trénuj předpony s/z: https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-psani-s-z-na-zacatku-slova-2-uroven?source=explicitKC Můžeš mi napsat e-mail, jak ti to šlo. 🙂

  -do ČJ-Š napiš: ob_čejní l_dé, dob_jí telefon, zal_b_lo se m_ to, _mačkané šaty, předp_s na léky, v_sl_chal ho, nab_rá vodu, _působ_l v_buch, hra na p_kanou, tenký pram_nek, brz_ se stm_vá, v_trhala b_lí, zap_chl v_dle, _potřeboval pap_ry

  -POZOR! Všichni budou umět pravidla pro psaní -s/-z, uč. str. 33 + ustálené případy – pamatuj ze str. 35. Je nutné se toto učivo naučit zpaměti! 

  AJ: trénuj školní předměty: https://wordwall.net/resource/9589021/p%C5%99edm%C4%9Bty Procvičuj psaní – trénuj do sešitu nebo na bílý papír.  

  – do sešitu AJ piš: MU_ _ C,    P_,    _EOG_ _ P _ Y,    _IST_R_,    EN_ _ _ S _,    CZ_C_,    PH_S_C_,    SCI_ _ _ E (datum: 19 th November)

  – učíme se části těla, uč se také: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/parts-of-the-body/body-parts-1/exercises.html 

  PŘ: zhlédni video o novém učivu: https://www.youtube.com/watch?v=RvRh3WgYm_0 

  -do sešitu PŘ udělej 4 sloupce – TROPICKÝ PÁS/ SUBTROPICKÝ PÁS/ MÍRNÝ PÁS/ POLÁRNÍ PÁS a rozřazuj: lední medvěd, bizon, olivovník, sob, pralesnička, jedle, medvěd hnědý, lachtan, zmije písečná, muflon, vinná réva, veverka, sovice sněžná

  STÁHNI SI PREZENTACI + ústně odpovídej na otázky: Přírodovědný kvíz

  -do sešitu PŘ napiš barevný nadpis “VZDUCH” + zakresli složení vzduchu z uč. str. 14

  18.11.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti

  ÚKOLY JSEM ZASLALA PO SPOLUŽÁCÍCH ČI SOUROZENCÍCH.

  M: procvičuj dělení s nulami: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=17.+Operace+s+%C4%8D%C3%ADsly+zakon%C4%8Den%C3%BDmi+nulami#selid DĚLENÍ – PŘÍKLADY TYPU 1600:4 = ? 

  -lístek (3x tabulka) hledej vetřelce, které číslo mezi ně nepatří

  -do sešitu M-Š vypočítej obsah čtverce, kde a= 13 cm (Náčrtek, vzoreček, doplnění do vzorce, výsledek.)

  -ústně říkej, zda patří do obsahu či obvodu: cm/ S= /  mm2 / 2. (a+b) / a . a / o= /  km / 4 . a / m2 / a . b /

  ČJ: procvičuj předpony s / z : https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/predpony-a-predlozky/znamkovane-diktaty-predpony/cviceni.html cv. 1 a 2 – všechny chyby napiš do ČJ-Š

  -ústně říkej řady VS po B, L, M, P 

  – do sešitu ČJ-Š napiš 6 vět tak, aby šel vidět rozdíl I/Y: my/mi, pýcha/píchá, mít/mýt

  – do sešitu ČJ-Š opiš zaslaný sloupec (pouze 12 slovních spojení) 

  AJ: pusť si ukázku + vypiš všechna zvířata, která v ukázce uvidíš či uslyšíš: https://www.youtube.com/watch?v=yS1zl4g7HLA do sešitu AJ 

  – do sešitu AJ vytvoř rozvrh naší třídy (RADA: přírodověda = natural science) Např. Monday – Czech language / Maths / English … atd.

  VL-Z: pročti v učebnici kraje, které jsme se učili – zkus si ústně zařadit tato významná místa: Škoda auto, památník Lidice, Šumava, Karlovy Vary, Budvar, Mladá Boleslav, rybník Rožmberk, Vltava a Lužnice, pevnost Terezín, Kutná Hora, Hluboká nad Vltavou, Pražský hrad, porcelán a sklo

  -příští týden píšeme test na kraje – pozor, bude tam i slepá mapa, nauč se zakreslit kraje, které již umíme

  !PROSÍM! Se zaslanou slepou mapkou NIC NEDĚLEJ – nestihli jsme ji v hodině. 

  16.11.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti

  M: procvičuj násobení s nulami: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=17.+Operace+s+%C4%8D%C3%ADsly+zakon%C4%8Den%C3%BDmi+nulami#selid NÁZEV 01

  -lístek, obvody a obsahy 

  ČJ: procvičování, předpony S/Z: https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-psani-s-z-na-zacatku-slova-1-uroven/7507 

  online procvičování, VS po B, L: https://www.skolasnadhledem.cz/game/3

  -lístek, první sloupec opiš do ČJ-Š

  ČT: Čti svou libovolnou knihu. 

  VL-D: uč. str. 18 – Josef II. + lístek, doplň a nalep do sešitu VL-D

  -pusť si shrnovací video, reformy Marie Terezie: https://www.youtube.com/watch?v=iRndi_yz8TQ 

  15.11.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti

  M: Seřaď čísla do M-Š, od největšího po nejmenší: -45, 0, 15, 39, -23, 8, -11, 1, 65 

  -uč. str. 30 cv. 1 – první dva sloupce do M-Š

  -uč. str. 36 cv. 4 – první 4 příklady do M-Š

  -vypočítej obsah čtverce do M-Š, kde: a= 7 cm, připojuji zde radu, jak obsah vypočítat

  ČJ: online procvičování předpon S/Z: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/predpony-a-predlozky/znamkovane-diktaty-predpony/cviceni.html cv. 1 a 2 

  online procvičování N/NN: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/zdvojene-souhlasky/pravopisny-trenazer/cviceni4.html 

  AJ: -uč. str. 34 cv. 1a – poslech + opakuj: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit03/audio?cc=cz&selLanguage=cs#tracktitle (page 34 exercise 1a)

  -PS str. 28 cv. 1 

  POZOR! Ve čtvrtek píšeme krátký opakovací testík na zvířata z uč. na str. 32. 

  12.11.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti

  M: Vypočítej obvod trojúhelníku, kde a=12 cm, b= 14 cm, c= 15 cm – do M-Š

  -do M-Š počítej pod sebe:

    247                451               534

  . 172              . 249             .332

  ČJ: Online procvičování, koncovky POJ: https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-podstatnych-jmen-mix-1-uroven/4305 

  -zapiš do ČJ-Š: spadnul do tráv_, ve vejc_, mořské odliv_, dělá chyb_, pane učitel_, spotřeba izolep_, rostly hřib_, čepice s bambul_, dřevěné trám_, v podpalub_.

  PŘ: Zkoušej zařazovat zvířata – ARKTIDA / ANTARKTIDA, STÁHNI ZDEPrezentace 3

  -online cvičení, podnebné pásy: https://wordwall.net/cs/resource/9154866/podnebné-pásy 

  AJ: uč. str. 34 – cv. 1 – poslech: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit03/audio?cc=cz&selLanguage=cs PAGE 34, EXERCISE 1A – pořádně poslouchej i opakuj

  opakování have got / haven’t got: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit03/grammar/exercise5?cc=cz&selLanguage=cs 

  10.11.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti

  M: – zaslány úkoly na lístečcích 

  ČJ: – zaslány úkoly na lístečcích

  -trénuj předpony S: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/predpony-a-predlozky/karticky-predpony-s-z/cviceni1.html 

  -trénuj předpony Z: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/predpony-a-predlozky/karticky-predpony-s-z/cviceni2.html 

  zkoušej dohromady: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/predpony-a-predlozky/znamkovane-diktaty-predpony/cviceni.html 

  ČT: Čti legendu o sv. Martinovi – STÁHNI ZDE:  Legenda o svatém Martinovi

  PŘ: zhlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=-z7lxRjVj6U&t=928s 

  -do sešitu PŘ roztřiď živočichny do dvou sloupců – ARKTIDA / ANTARKTIDA: TUČŇÁK/ MROŽ / LIŠKA POLÁRNÍ / RYPOUŠ / TULEŇ/ ALBATROS / SOB / ZAJÍC POLÁRNÍ/ KOSATKA

  9.11.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti

  M: – zaslány úkoly na lístečcích 

  ČJ: – zaslány úkoly na lístečcích

  -uč. str. 35 – modrý rámeček, naučit slova s předponami Z zpaměti!

  -slova opiš do ČJ-Š 

  -trénuj předpony Z: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/predpony-a-predlozky/karticky-predpony-s-z/cviceni2.html 

  VL-D: zhlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=iRndi_yz8TQ 

  – zopakuj si Marii Terezii v učebnici!

  8.11.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti

  M: -uč. str. 13 – přečíst růžový rámeček nahoře – důkladně! 

  -uč. str. 13 cv. 1, 2 – do M-Š

  -uč. str. 30 cv. 5 – poslední 3 př. do M-Š

  ČJ: Určuj předpony S: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/predpony-a-predlozky/karticky-predpony-s-z/cviceni1.html 

  -uč. str. 33 – přečíst béžový rámeček (PŘEDPONA Z/ZE)

  -uč. str. 33 cv. 6 – do ČJ-Š

  ČT: Čti libovolnou knihu. 

  AJ: PS str. 27 cv. 3

  -trénuj psaní zvířat, uč. str. 32

  5.11.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti

  M: – vypočítej do M-Š:

   534              625             537

  .242             .103            .200

  ČJ: -lístek směry

  -lístek ě/je

  -online procvičování zdvojené souhlásky: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/zdvojene-souhlasky/diktaty/cviceni1.html 

  PŘ: zhlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=-z7lxRjVj6U&t=346s 

  -přečti text v uč. = polární pás 

  AJ: PS str. 26 cv. 2 + 27 cv. 4 (Piš o sobě.)

  4.11.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti

  M: -uč. str. 31 cv. 5 – tři příklady do M-Š

  -lístek slovní úloha, vypočítej

  ČJ: -lístek I/Y koncovky POJ – přepiš do ČJ-Š

  -online procvičování N/NN: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/zdvojene-souhlasky/pravopisny-trenazer/cviceni4.html 

  VL-Z: zhlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=QNWeEp_oy_0 

  -přečti si povinně historii lázeňství + jedny lázně dle výběru, STÁHNI ZDE: Lázně Vl-Z

  -lázně, které si vybereš ke čtení, zpracuj 4 otázky do sešitu VL-Z 

  3.11.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti

  M: -uč. str. 31 – podívej se na cvičení 5 a vypočítej do M-Š příklady dle vzoru:

    856                    436               250

  . 300                  .390             . 106

  -počítej lísteček

  ČJ: -lísteček roz/bez – přepiš do ČJ-Š

  -lísteček I/Y doplň

  PŘ: zhlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=Jjri6p8M_FE 

  -projdi v uč. stránku s mírným pásem a důkladně se podívej na živočichy zde žijící, stromy či rostliny 

  -zkus si projít tuto prezentaci, udělej dřep vždy, pokud daný živočich / rostlina / strom patří do mír. pásu: MÍRNÝ PODNEBNÝ PÁS – PROLÍNAČKA

  2.11.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti

  M: – uč. str. 30 cv. 5 – první tři příklady do M-Š

  -procvičuj násobení / dělení: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni-0-1-2-3-4-5-6-7-8-9/priklady.html

  -procvičuj násobení s nulou: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=17.+Operace+s+č%C3%ADsly+zakončenými+nulami#selid NÁZEV 01

  ČJ: – uč. str. 35 – modrý rámeček, pečlivě pročti, tabulku opiš do ČJ-Š + začni se slova učit zpaměti!

  VL-D: zhlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=VUUW-S7VF3w&t=11s 

  -uč. str. 17 – 18 po vládu Josefa II. důkladně pročti

  -uč. str. 18 cv. 2, 3 – odpovědi napiš do sešitu VL-D

  1.11.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti

  Domácí úkoly byly zaslány po dětech.

  M: -uč. str. 30 cv. 1 – do M-Š

  -uč. str. 30 – prohlédni žlutý + zelený rámeček

  -pokud princip násobení nepochopíš – zhlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=oAjSY0u6NoU 

  -do M-Š vypočítej příklady:

  ČJ: pročti žlutý rámeček v uč. str. 33

  -procvičuj n/nn: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Český%20jazyk&search1=01.+Stavba+slova&topic=04.+Př%C3%ADpony+-ný%2C+-n%C3%AD+%28dvojvýrazy%29#selid NÁZEV 01

  AJ: Procvičuj HAS GOT/ HAVE GOT: https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Have_or_has/Has_or_Have_mf1549609eh 

  -PS str. 24 cv. 4 + 25 cv. 5 

  26.10.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti

  M: – počítej slovní úlohy na lístku 

  -počítej příklady s početními operacemi

  ČJ: procvičuj N/NN: https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-psani-nn-a-n-2-uroven/5187 Chyby si zapisuj, lépe si je tím zapamatuješ. 

  – procvičuj koncovky POJ: https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-podstatnych-jmen-mix-2-uroven/4344 

  -do ČJ-Š zapiš: krásný de_ík, slu_ečný podzim, ra_é brambory, havra_í krákání, týde_í plán, nástě_á malba, rame_í kloub, nevi_á oběť, ra_í káva, vin_k nehody, ce_ý obraz, telefo_í záznamník, plátě_ý potah, tule_í ostrov

  ČT: Čítanka str. 98 – 99 – číst. Splnit úkoly na lístku.

  VL-D: Psali jsme test, připrav se, po návratu do školy si jej také napíšeš.

  -Život v barokní době – prostuduj v učebnici.

  -podívej se na video: https://www.youtube.com/watch?v=qyxAcHxXN9U 

  25.10.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti

  M: procvičuj pořadí operací: https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-poradi-operaci-zavorky-1-uroven/9161 

  procvičuj písemné sčítání / odčítání: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-1000/v-indianskem-tabore/prikladyD1.htm 

  – počítej housenku

  – počítej příklady na přednosti operací (RADA: Závorka má vždy přednost. To samé platí o násobení a dělení.) 

  ČJ: procvičuj N/NN: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/zdvojene-souhlasky/pravopisny-trenazer/cviceni4.html VŠECHNY CHYBY SI ZAPISUJ SPRÁVNĚ NA PAPÍR!

  -zaslaný list přepsat do ČJ – Š, lístek nedoplňuj

  -uč. str. 32 cv. 2 – dva řádky do ČJ-D

  AJ: procvičuj přídavná jména – umět číst i psát

  -uč. str. 32 cv. 1a – poslech + opakuj: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit03/audio?cc=cz&selLanguage=cs Page 32 exercise 1a

  -otázky + odpovědi, procvičování: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit03/grammar/exercise3?cc=cz&selLanguage=cs 

  -zvířata přepiš do slovníčku + český překlad (Barevný nadpis: PETS.)

  -mrkni na video: https://www.youtube.com/watch?v=dQgo02FCiqk&t=95s do 1:19

  22.10.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti

  AJ: uč. str. 30 – příběh, nauč se číst

  – spojovačka – opaky PŘJ

  -v sáčku nalezneš rozstříhaná slova:

  • a) poskládej oznamovací věty
  • b) poskládej otázky – např. Has she got a blue jacket? nebo Have we got a good teacher? 
  • c) Nalep otázky do sešitu AJ. + Přepiš tečku na ?. 

  -procvičuj tvorbu otázek na zaslaném pracovním listu

  ČJ: trénuj NN / N : https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/zdvojene-souhlasky/pravopisny-trenazer/cviceni4.html

  trénuj DD/ ZZ/ JJ: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/zdvojene-souhlasky/diktaty/cviceni1.html cv. 4, 5, 6

  -doplňuj lístek – 12 libovolných slovních spojení přepiš do ČJ-Š

  M: Rýsuj trojúhelníky do M-G

  -pečlivě se podívej na video o trojúhelníkové nerovnosti: https://www.youtube.com/watch?v=OHM6BIMryVQ

  PŘ: opakovací video na subtropický pás: https://www.youtube.com/watch?v=IQPsQ4z3AqU&t=305s

  -uč se na test – uč. str. 6-11 + subtropický pás – ve škole si napíšeš test

  -uč. str. 12 pročíst

  21.10.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti
  ČJ: DÚ PRO VŠECHNYZdvojené souhlásky DD  / JJ / ZZhttps://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/zdvojene-souhlasky/diktaty/cviceni1.html  cvičení 1, 2, 3

  Do ČJ-D: Ze cvičení jsem dostal/a:_________ Mé chyby:___________

  • Z tohoto online cvičení bude v pátek DI. 

  DÚ PRO NEMOCNÉ – pracovní listy jsem zaslala po dětech:

  ČJ: Stejný úkol jako pro ostatní – online cvičení, do ČJ-D psát všechny chyby.

  -lísteček, doplňuj slova (nabídka: de_ík, se_a, ra_í, rostli_y, vi_y, týde_í, vi_ý, kame_í, po_aných, stru_a, de_í,ce_ý.) 

  M: online procvičování mat. vztahů: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=17.+Operace+s+%C4%8D%C3%ADsly+zakon%C4%8Den%C3%BDmi+nulami#selid 

  • Násobení – příklady typu: 40 . 40 =? název 03
  • Dělení – příklady typu: 1600 : 4 = ? název 03

  – počítej lístek – násobení, dělení s nulami

  -počítej slovní příklad – nezapomeň na odpověď!  

  VL-Z: video ke zhlédnutí: https://www.youtube.com/watch?v=QNWeEp_oy_0

  -do sešitu Vl-Z napiš barevný nadpis “KARLOVARSKÝ KRAJ” + nalep mapku a vyznač tento kraj

  -pod mapku napiš 5 důležitých informací z videa, které tě zaujaly

  20.10.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti
  ČJ: DÚ PRO VŠECHNY – Zdvojené souhlásky NN / N: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/zdvojene-souhlasky/diktaty/cviceni2.html cvičení 1, 2, 3

  Do ČJ-D: Ze cvičení jsem dostal/a:_________ Mé chyby:___________

  DÚ PRO NEMOCNÉ:

  ČJ: trénuj zdvojené souhlásky ZZ, DD, JJ: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/zdvojene-souhlasky/diktaty/cviceni1.html 

  -spojovačka, doplň NN / N a spoj, co k sobě patří

  M: trénuj písemné sčítání / odčítání, psali jsme test, po návratu do školy si jej napíšeš

  -dělení s nulou: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=17.+Operace+s+%C4%8D%C3%ADsly+zakon%C4%8Den%C3%BDmi+nulami#selid

  • Dělení – příklady typu: 1600 : 4 = ?, NÁZEV 04

  – sloupec na vztahy, počítej

  AJ: HAS / HAVE https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_language/Present_simple/Have_got_or_has_got_pi1583672qo 

  -PS str. 24 cv. 3 

  -uč. str. 30 – číst + přeložit

  -do slovníčku napiš na novou stranu barevný nadpis “BIRTHDAY” a pod to slovíčka: bag – taška, blanket – deka, jumper – svetr, cricket bat – kriketová pálka, bone – kost, ball – míč

  -uč. str. 31 cv. 3 – přídavná jména, umět přeložit do ČJ

  ČT: Sirotčinec slečny Peregrinové – číst str. 31 – 34

  PŘ: Pracovní listy, vyplň + mírný podnebný pás nalep do sešitu PŘ

  19.10.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti

  !!! ZÍTRA MÍSTO INF – AJ !!!

  M: dělení s nulami: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action= – Dělení – příklady typu: 1600 : 4 = ? NÁZEV 02, 03 – DŮKLADNĚ PROCVIČUJ

  -zaslaný sloupeček počítej + slovní úlohy

  ČJ: online procvičování – nn: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/zdvojene-souhlasky/pravopisny-trenazer/cviceni4.html 

  -zaslaný sloupec doplňuj čč a č

  ČT: Čti pohádku o drakovi + přiložený lístek vypracuj

  VL-D: uč. str. 10 – 11 důkladně prostuduj

  -video ke zhlédnutí: https://www.youtube.com/watch?v=oIs7an8tfqE 

  18.10.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti

  M: procvičování pro všechny: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=17.+Operace+s+%C4%8D%C3%ADsly+zakon%C4%8Den%C3%BDmi+nulami#selid 

  • násobení s nulami – Násobení – příklady typu: 40 . 40 =? NÁZEV 01
  • dělení s nulami – Dělení – příklady typu: 1600 : 4 = ? NÁZEV 01

  -sloupeček, počítej + procvičuj online odkazy

  ČJ: online procvičování: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/zdvojene-souhlasky/pravopisny-trenazer/cviceni4.html ZDVOJENÉ SOUHLÁSKY NN

  -doplň lístek + přepiš do ČJ-D po slovní spojení “týde_í zásoby”

  -do ČJ-Š zapiš pod sebe slova: babiččino, kočiččino, denní + zakroužkuj červeně zdvojenou souhlásku, vyber si 1 slovo a vymysli s ním větu.

  AJ: uč. str. 31 cv. 3a – čti slova – hlavně přídavná jména, nauč se je přeložit do ČJ

  -PS str. 24 cv. 1 – procvičuj barvy, ve škole si napíšeš test

  15.10.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti

  M: trénuj převody jednotek, napíšeš si v pondělí testík: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-delky/prevody-jednotek-delky/priklady1h.htm 

  -do M-G narýsuj: trojúhelník ABC, kde: a= 7cm, b= 8cm, c= 7 cm a trojúhelník KLM, kde: k= 5 cm, l= 5cm, m= 7 cm

  -pokud nevíš, přikládám video: https://www.youtube.com/watch?v=JAvxjUNdvFk 

  ČJ: dnešní nové učivo, procvičuj: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/zdvojene-souhlasky/pravopisny-trenazer/cviceni3.html 

  -napiš do ČJ-Š: ro_lobený, ne_edovatější, po_nájemník, ne_istý, ro_hněvaný, o_aloval řešení, be_trestně, o_ychuje, po_houbí, ne_asnější, ne_emnější, po_lezl, ne_edlá, be_ubý (doplňuj ZZ/Z, DD/D, JJ/J)

  AJ: PS str. 23 cv. 5

  -uč. str. 31 cv. 3a – číst barvy (píšeme v pondělí TEST!)

  -poslech, cv. 3a – opakuj přídavná jména: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit03/audio?cc=cz&selLanguage=cs page 31, exercise 3a – pusť si

  PŘ: shrnovací video, podívej se: https://www.youtube.com/watch?v=IQPsQ4z3AqU&t=305s 

  -do sešitu PŘ – na novou stranu, barevný nadpis “SUBTROPICKÝ PÁS” + vytisknout či překleslit zeměkouli a vepsat a vymalovat subtropický pás.

  14.10.2021 – Domácí úkoly pro všechny

  M: převody jednotek délky: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-delky/prevody-jednotek-delky/priklady1h.htm 

  • do M-D vypiš všechny své chyby
  13.10.2021 – Domácí úkoly pro všechny

  ČTČíst – Sirotčinec slečny Peregrinové

  • ve škole jsme četli: str. 27 – 29
  • doma dočíst: str. 29 – 30
  12.10.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti

  ČJ: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/zdvojene-souhlasky/pravopisny-trenazer/cviceni1.html 

  – do ČJ-D piš všechny své chyby

  11.10.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti

  ÚKOLY JSEM POSLALA PO DĚTECH. 

  ČJ: dva lístky – doplňuj.

  online procvičování, složené slovesné tvary: https://www.skolasnadhledem.cz/game/24 

  online procvičování, větné vzorce: https://www.skolasnadhledem.cz/game/34 

  M: Slovní úlohy do M-D + úkol v učebnici. Vše popsáno na lístku. 🙂

  AJ: ODPADLA – ETICKÉ DÍLNY

  online procvičování, zájmena: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/privlastnovaci-zajmena/my-your-his-her/exercises.html

  online procvičování, barvy: https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-colors-1-uroven 

  7.10.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti

  NA ZÍTRA NEZAPOMEŇ: 1.  60 Kč – dravci    2. stará plechovka

  ČJ: procvičuj větné vzorce: https://www.skolasnadhledem.cz/game/34 

  – Věty opiš do ČJ-Š, urči zda se jedná o VJ nebo S + u souvětí napiš jejich větné vzorce. (Rada: Vše podtrhuj a kroužkuj jak umíš. Slovesa – vlnovkou. Čárky, tečky, spojky – kroužkuj.)

  • Petr jezdí k dědečkovi a babičcce do Českého ráje.
  • Od branky k oknu vede chodníček, na oknech kvetou muškáty.
  • Petrův příchod vždy ohlásí Alík hlasitým štěkotem.
  • Babička hned otvírá dveře a vítá vnuka s rozzářeným úsměvem.

  M: – procvičuj jednotky délky: https://wordwall.net/resource/9074440/p%C5%99evody-jednotek-d%C3%A9lky

  -procvičuj jednotky hmotnosti: https://wordwall.net/resource/9880094/jednotky-hmotnosti 

  -uč. str. 16 cv. 4 + uč. str. 17 cv. 5 do M-Š

  AJ: -procvičuj has got / have got: https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_language/Present_simple/Have_got_or_has_got_pi1583672qo 

  – procvičuj zájmena: https://wordwall.net/resource/7104680/z%C3%A1jmena 

  -do slovníčku napiš nad nalepený list barviček barevný nadpis “COLORS”+ doplň a napiš 4 slovíčka:

  • dark – tmavý
  • light – světlý
  • gold – zlatý
  • silver – stříbrný

  -do sešitu HW vyčasuj sloveso “have got”. Ukázka: I = have got, you = have got, he = has got …. atd. 

  -opiš do sešitu 4 věty + dej sloveso “have got” DO ZÁPORU tzn. “haven´t got nebo hasn´t got

  1. I _______ a black cat.
  2. Peter _______ a new skateboard.  
  3. We _______ a big house.
  4. She _______ a good day. 

  VL-Z: sleduj video: https://www.youtube.com/watch?v=8iA8GmZQYKQ – Plzeňský kraj 

  -uč. str. 12 – 13 důkladně přečíst

  6.10.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti

  ČJ: – procvičuj, ě/je: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/pravopisna-cviceni/pravopisny-zasobnik-predpony/cviceni2.html

  M: počítej lísteček – sloupec (velká násobilka).

  -počítej lísteček – kolik má….

  AJ: lísteček, doplňuj have got / has got

  ČT: Sirotčinec slečny Peregrinové – str. 18 – 21 (Kniha ke stažení na stránkách třídy.) 

  PŘ: sleduj video: https://www.youtube.com/watch?v=7aE70D1pfcw 

  5.10.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti

  PŘIPOMÍNKA: Zítra místo INF máme AJ – přines si věci. 

  ČJ: DÚ PRO VŠECHNY: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-slova/pravopisny-trenazer-predpony-ob-v/cviceni3.html ZÍTRA BUDE DI, PŘIPRAV SE!

  -piš do ČJ-Š, doplňuj správná písmena: nejvě_ší, králo_ství, op_ce, b_lo teplo, z_stal venku, zál_bně, v_skočil, ob_l na kole, ob_čejný, v kostl_. 

  -procvičuj, zda se jedná o VJ (větu jednoduchou) nebo S (souvětí): https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-vety/veta-jednoducha-souveti/cviceni1.htm

  M: uč. str. 19 cv. 5 do M-Š

  -vytiskni sloupec a počítej, stáhni zde: sloupce velká násobilka 5.10

  -procvičuj jednotky hmotnosti: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-hmotnosti/prevody-jednotek-hmotnosti/priklady1c.htm 

  -procvičuj jednotky času: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-casu/prevody-jednotek-casu/priklady1c.htm

  ČT: čítanka str. 18 – Papírový drak

  VL-D: uč. str. 9 – čti “Bitva na Bílé hoře”

  -sleduj tato videa: č. 1 https://www.youtube.com/watch?v=quYXrpTItws č. 2 https://www.youtube.com/watch?v=LoTgffAPK2U

  4.10.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti

  ČJ: – malý lísteček doplňuj, tvoř odvozená slova pomocí přípon -ský, -ství

  -velký lístek doplňuj na základě malého – z něj ber vhodná slova 🙂 

  M: sloupce – počítej na základě ukázky

  AJ: procvičuj have got / has got: https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Verb_to_have/Has_or_have_ob787125my 

  1.10.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti

  ČJ: Přepiš do ČJ-Š: zůstal /bez/sebe, úplné /bez/větří, byla /bez/nálady, udělal to /bez/řečí, je v /bez/vědomí, docela /bez/peněz, /bez/platná rada, byl /bez/mocný, je /bez/významný, /bez/ohledu na ni, /bez/domovec, odešli /bez/trestu

  procvičování ONLINE: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-slova/predlozka-a-predpona-bez/cviceni.html 

  M: Vypočítej do M – G obvod obdélníku ABCD, a= 22 m, b= 17 m. (Náčrtek, vzoreček, doplnění.)

  -rýsuj podle videa do M-G:  https://www.youtube.com/watch?v=6UFmtn5RSxE&t=140s Pracuj PŘESNĚ PODLE UKÁZKY!

  AJ: online procvičování: https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Verb_to_have/To_have_js494cg 

  -lístek vytiskni a doplňuj, stáhni zde: Have got, uč. str. 29

  -PS str. 22 cv. 3 (Pozor, pospojuj si: Joshua – autíčko na dálk. ovládání, Sophie – počítač, Ed – kolo, Yasmin – DVD přehrávač, Mum and Dad – televize, Finley – fotoaparát)

  PŘ: podívej na video: https://www.youtube.com/watch?v=EMa1N2SA6U8 

  – Do sešitu PŘ napiš barevný nadpis “TROPICKÝ PÁS” (na novou stranu) + vlep tuto mapku, stáhni zde: Podnebné pásy a vyznač červenou barvou tropický pás. Z videa pod mapku vypiš alespoň 5 důležitých informací, co ses dozvěděl/a.

  30.9.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti

  ČJ: Přepiš do ČJ-Š:  šli do /pod/zemí, směsný /od/pad, /od/lákali psa, bílý /pod/nos, kousek /od/školy, už /od/letěla, lustr /nad/stolem, už /od/bočte, létá /nad/polem, /nad/mořská výška, sukně /pod/kolena, dívej /pod/nohy, jsou /od/něho, do /pod/zámčí

  procvičuj online – předpona / předložka: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-slova/predlozky-a-predpony-od-nad-pod-pred/stavba-slov-4.html 

  – zítra píšeme DI, přikládám list, ze kterého bude diktát vybrán, stáhni zde: DIKTÁT – 1.10. PROCVIČ, napiš si problémy. Probereme je. 

  M: procvičuj matematické pojmy: https://wordwall.net/cs/resource/9873168/matematické-pojmy 

  -přikládám list – vytiskni a počítej, stáhni zde: sloupce 30.9.2021

  -uč. str. 17 cv. 7 do M-D

  AJ: procvičujeme barvy: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/3-trida/at-school/color-choice/exercises.html 

  -pokud máš tabulku ze školy, dopiš tabulku ze školy – ovšem pokud nemáš tabulku, celé přepiš do sešitu AJ – školní

  VL-Z: Mrkni na Jihočeský kraj, bezva video: https://www.youtube.com/watch?v=56YjpTzW544&t=50s 

  -vytiskni zápisek, doplň a vlep do sešitu VL-Z, stáhni zde: praocvní list – jihočeský kraj – informace nalezneš v uč. str. 10 

  29.9.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti

  M: uč. str. 11 – přečíst první růžovou tabulku

  -uč. str. 11 cv. 2 (pouze první dva sloupce) + cv. 5 do M-Š

  -Vypočítej do M-D:  Maminka šla nakupovat do COOPU. Koupila: 250g kvalitní šunky, 700g brambor na guláš, 500 g hladké mouky na bábovku, 200g kakaa, 50g bonbonů pro děti a 300 g slaninky. Kolik kg nesla v tašce?

  ČJ: uč. str. 23 cv. 5 – do ČJ-Š (Vyber si pouze jedno zadání.)

  -zapiš do ČJ-Š: stál /před/domem, nůž /od/marmelády, je /bez/zubá, už /od/bočte, /nad/bytek tuků, sukně /pod/kolena, už /od/letěla, jsou v /pod/palubí, /nad/mořská výška, lustr /nad/stolem, nápis /nad/vchodem, /před/seda třídy

  ČT: Kniha – Sirotčinec slečny Peregrinové, stáhni zde: Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti – Riggs, Ransom číst – celá 1. kapitola (Zajímají mě Vaše názory – napište mi, jak se Vám kapitola líbila. Nám ve škole moc, jsme napjatíííí na příští týden.embarassed)

  PŘ: uč. str. 10 – celá přečíst

  – přírodovědný kvíz – odpovědi zapisuj do sešitu PŘ (stačí A, B, C), stáhni zde: PŘ – KVÍZ

  -do sešitu PŘ napiš barevný nadpis “PODNEBNÉ PÁSY” + vytiskni obrázek a vlep. 

  Adresa školy

  Základní škola T. G. Masaryka Čejkovice, okres Hodonín, příspěvková organizace
  Školní 800
  696 15 Čejkovice

  kontakty

  518 362 503, 606 629 364
  zs.tgm@centrum.cz
  info@zstgmcejkovice.cz
  jidelna@zstgmcejkovice.cz
  www.zstgmcejkovice.cz
  Datová schránka ID: 22cpep7

  < 2022 >
  Leden
  PoÚtStČtSoNe
       12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31