5. třída

Milí žáci, Vážení rodiče, vítám Vás na stránkách 5. třídy. Na tyto stránky budu vkládat důležité informace k výuce a domácí úkoly pro nemocné žáky.

Třídní učitelka: Mgr. Eliška Rusňáková, paní asistentka: Adéla Knápková

Kontakt:

INFORMACE K ONLINE VÝUCE smile

Čtvrtek 15. 10. Český jazyk 8:00 – 9:00 (třída na dvě skupiny) +  3. skupina s paní asistentkou nachystat ke kontrole úkoly ze středy
Pondělí 19. 10. Český jazyk 8:00 – 9:00 (třída na dvě skupiny) + 3. skupina s paní asistentkou nachystat ke kontrole úkoly z pátku
Středa 21. 10. Matematika 8:00 – 9:00 (třída na dvě skupiny)
Čtvrtek 22. 10. Angličtina 8:00 – 9:00  (třída na dvě skupiny)
Pátek 23. 10.  Český jazyk / Matematika 8:00 – 9:00 (třída na dvě skupiny) + 3. skupina s paní asistentkou

Informace pro rodiče:

SRPŠ vybírá poplatek 100 Kč na žáka. Prosím, abyste tuto částku odeslali na účet 1444217379/0800 a do poznámky napsali jméno žáka a třídu, do které chodí.

Pondělí 19. 10. – úkoly na dnešní den

ČJ – videokonference, nachystej si školní sešit se cvičením na shodu podmětu s přísudkem a pracovní sešit

AJ – pracovní list zvířata

M – geometrie, nachystej si geometrický sešit, pravítko s ryskou, kružítko, ořezanou tužku. Uč. str. 10 cv. 1 – podívej se na geometrické obrazce a pojmenuj ty, které znáš. Poté do sešitu přepiš úsečky ze cv. 1  a doplň k nim správné údaje (pozor, co znamenají tyto symboly: II  = přímky rovnoběžné, ⊥ = přímky kolmé). Cv. 4 – nachystej si pravítko s ryskou a kružítko, narýsuj do sešitu: a) čtverec MNOP, nejprve udělej náčrtek a popiš ho, poté narýsuj, b) obdélník TUVZ, zase nejprve udělej náčrtek, poté narýsuj, snaž se, aby výsledný geometrický útvar vypadal pěkně a nebyl několikrát přerýsovaný

Cv. 6 – narýsuj cvičení podle zadání, zase si nejprve udělej náčrtek a správně si ho popiš, k rýsování budeš potřebovat: dvě pravítka na rýsování rovnoběžek, pravítko s ryskou na rýsování kolmic. Pokud si nevíš rady, jak se rýsují přímky rovnoběžné, podívej se na video https://www.youtube.com/watch?v=FD2iRByTfOI&t=62s

Cv. 2 – vypočítej obvod, naměřené délky stran si převeď na milimetry

 • a) trojúhelníku ABC z obrázků ze cv. 1., změř délku jeho stran a použij správný vzoreček: o = a + b + c
 • b) čtverce OPQR, vzoreček: o = 4 * a
 • c) obdélníku KLMN, vzoreček: o = 2 * (a + b)        

Výsledky cv. 2 mi pošli na můj e-mail. smile

Úterý 20. 10. – úkoly na dnešní den

ČJ – opiš věty do sešitu, vyznač podmět a přísudek a doplň správné i/y Čj – úkol 20.10., otevři si učebnici str. 19 změny při odvozování slov, přečti si nejprve žlutý rámeček, podívej se, jak v kořenu slova může docházet ke změnám v písmech, cv.  1 – napiš si do sešitu nadpis Odvozování slova a přepiš dvojice slov do sešitu, vyznač v obou slovech kořen slova a barevně vyznač písmeno, které se změnilo, například vlasvlásek, cv. 2 – přepiš do sešitu pouze tato slova a zkus k nim napsat slovo odvozené, opět vyznač, které písmeno se změnilo, např. kniha – knížka, může to být změna v délce samohlásky nebo ve změně písmena:

 • kráva, čepice, hoch, klec, moucha, hlas, pták

AJ –  zápis nových slovíček, opakování HAVE GOT

M – opiš příklady do školního sešitu, vypočítej, ověř zkouškou: 

 • 4 529 : 7 = / 9 156 : 2 = / 8 514 : 6 = /

Zaokrouhlování, přepiš daná čísla do sešitu a zaokrouli:

 • na tisíce: 47 813 , 55 032 , 12 477 , 256 901 , 515 403
 • na desetitisíce: 145 002, 3 665 401, 8 709 354, 563 014, 857 931
 • na statisíce: 565 212, 157 669, 898 432, 325 614, 7 451 963

Uč. str. 30 cv. 4 – slovní úloha, napiš zápis, výpočet, odpověď, cv. 6 – zápis, výpočet, odpověď

Na zítřejší videokonferenci si nachystej učebnici matematiky, školní sešit a početník.

Ve středu o půl 6 jsem se rozhodla pozvat vás na čtenářskou online hodinu. Cílem této kratké hodiny (cca 30 – 40 min/podle počtu účastníků) bude seznámit ostatní s knížkou, kterou právě čteš, něco nám o ní povyprávět, doporučit ostatním. Každý, kdo na hodinu přijde, přečte pár stránek /jednu kapitolu ze své knížky, ostatní budeme poslouchat a poté si říkat, co se nám na knize líbilo a o čem kamarád vlastně četl. Pozvánku pošlu vám všem, ale nebudu trestat, když nepřijdeš, návštěva je DOBROVOLNÁ. smile Hlavním cílem hodiny je sdílet společně zážitky z knih a strávit spolu chvilku času. 

Pondělí 12. 10.

Za DÚ: – ČJ – pracovní sešit str. 7 cv. 5 a 6. M – pracovní list z pátku (nalepený ve školním sešitu) cv. 16, dokončit cv. 12

Pro nemocné: ČJ – otevři si soubor, ústně zdůvodňuj pravopis, dej podstatné číslo do množného čísla vzory podstatných jmen. Uč. str. 17 cv. 2 – ústně, doplň ke kořenu vhodnou předponu a vymysli k ní vhodné slovní spojení, např. odnést úkol, vynést koš, … cv. 3 – ústně, doplň párové souhlásky, cv. 4  ústně, doplň vhodnou příponu, cv. 5 – ústně + dnešní domácí úkol.

M – pracovní list, počítání se závorkami DÚ 12. 10., uč. str. 26 cv. 1 – ústně, cv. 2  – ústně, uvědom si, kolik má půlrok měsíců, cv. 3 – ústně. Spočítej slovní úlohy do škoního sešitu:

 • Pan Kožíšek si koupil do své firmy sedm nových počítačů. Každý stál 9.357,- Kč. Vypočítej, kolik korun musel zaplatit celkem?

 • Ve třídě je 20 žáků. Každý dostal vlastivědu za 24,- Kč a přírodovědu za 46,- Kč. Kolik by stály učebnice pro všechny žáky ze třídy?

Úterý 13. 10.

Pro nemocné: ČJ – opiš do sešitu dnešní diktát, doplň správné i/y:   + pracovní listy

 • Vojáci cvičil__ se zbraněmi. Jabloně v zahrádkách rozkvetl__. Zahradníci sklízel__ úrodu. Stromy se ve větru ohýbal__. Jablíčka na stromě červenal__. Domy byl__ slavnostně vyzdoben__. Vrátil__ se i vlaštovky. Ps__ ležel__ u boudy. Děti na hřišti křičel__. Dívky si hrál__ na nevěsty.

M – uč. str. 26 cv. 5 – ústně, str. 27 – jednotky hmotnosti cv. 1, 2, 4, 8. Zkus vyřešit tyto slovní úlohy, napiš zápis, výpočet, odpověď:

 • Ve třídě je 20 žáků. Každý dostal vlastivědu za 24 Kč a přírodovědu za 46 Kč. Kolik by stály učebnice pro všechny žáky?
 • Krajský úřad určil pro školství finanční částku v hodnotě 815 805 Kč. V městě je 9 škol. Kolik každá dostane, pokud se bude rozdělovat stejným dílem?

+ poslala jsem pracovní listy

Středa 14. 10. – úkoly na dnešní den

ČJ – uč. str. 18 cv. 6 – přečti si článek, vypiš do školního sešitu tučná slova, vymysli k nim slovo příbuzné (má stejný kořen i význam), toto slovo pak dej do slovního spojení a vyznač u něj kořen, například hora – zdatný horal. Cv. 8 – přečti si text, tučná slova vypiš do sešitu, urči jejich kořen, cv. 8c) k daným slovům vymysli slova odvozená (příbuzná) a napiš je, cv. 8d) k daným slovům vymysli slova protikladná (ústně).

Pracovní sešit str. 8 cv. 4 – dokončit, a) u tučně zvýrazněných slov vyhledej jejich kořen, c) vypiš slova s předložkou. Str. 9 cv. 1 – tvoř nová slova pomocí předpon z nabídky, vymysli k nim (ústně) vhodná slovní spojení.

ČJ – všechny tyto úkoly budeme kontrolovat na online hodině ve čtvrtek!

M –uč. str. 27 cv. 6 – vypočítej slovní úlohu, napiš zápis, výpočet odpověď. Opiš do sešitu tyto příklady převodů jednotek hmotnosti, pozor na jednotky dekagram a metrický cent (podívej se znovu do učebnice str. 27, žlutá tabulka): 1 kg = g / 22 000 kg = t / 1 t = kg / 3 000 g = kg / 1 t = g / 45 t = kg / 1 q = kg / 30 t 40 kg = kg / 1q = g / 5 t = q / 1 t = q / 6 q = kg.

Opiš příklady pod sebe a vypočítej: 14 025 * 34 = / 25 631 * 37 = / 62 128 * 42 = /

VL – D – napiš zápis Dějepis, otevři si učebnici str. 13, přečti si barokní hudbu, procesí a poutě. Pusť si ukázku barokní hudby https://www.youtube.com/watch?v=ApSoNBu2wt8&t=6s , jak se ti líbí? Představ si, že tancuješ a máš na sobě oblečení, o kterém jsme si minulý pátek četli.

– uč. str. 14 – 15, přečti si modré rámečky, podívej se na video o skleníkovém efektu https://www.youtube.com/watch?v=jLO-6B4efr8&t=184s Napiš zápis – poslední modrý odstaveček na str. 15 dole.

 

Čtvrtek 15. 10. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka

AJ – zápis do školního sešitu – have got v otázce

M – uč. str. 13 – kladná a záporná čísla, přečti si poučku, představ si číselnou osu, všechna čísla napravo do nula jsou kladná (+5°C, + 25°C), čísla nalevo od nuly jsou záporná (-3°C, -15°C). Cv. 1 – ústně, zjisti, kolik skočili jednotliví závodníci, když znáš údaj toho nejlepšího. Cv. 2 – přečti si slovní úlohu, města opiš do sešitu, napiš, ve které městě bylo největší teplo a kde největší mráz, ukazuj si na teploměru. Cv. 3 – ústně, použij čísla ze cv. 2 a ukazuj je na číselné ose.  Přečti si Všimni si, potom běž na cv. 4 – napiš do sešitu Pavlovy dluhy. Cv. 5 – napiš do sešitu, nakresli do sešitu číselnou osu, uprostřed bude nula, vyznač na osu údaje ze slovní úlohy. Str. 28 cv. 7 – přečti si slovní úlohu, napiš do sešitu správné dvojice, nakresli do sešitu číselnou osu, doprostřed vyznač nulu, vyznač na osu údaje z úlohy. Podívej se na klasický venkovní teploměr, který máte možná doma na dvoře (nebo se podívej na internet), zjisti, kterou z uvedených hodnot ve slovní úloze na teploměru nenajdeme. Údaj, který nenajdeme na venkovním teploměru mi pošli na můj e-mail. smile

Vl – zeměpis – opakování učiva, Ústecký kraj Ústecký kraj

Pátek 16. 10. – úkoly na dnešní den

ČJ – shoda podmětu s přísudkem – opiš věty do školního sešitu, podtrhni podmět a přísudek a doplň správné i/y v koncovkách ČJ 16. 10 shoda Pracovní sešit str. 9 cv. 4 – vytvoř z přídavných jmen podstatná jména, 4 a) ke dvěma podstatným jménům vymysli větu. Str. 10 cv. 5 – k uvedeným slovům napiš slovo základové. Slovo základové je takové slovo, od kterého se tvoří další slova pomocí předpon a přípon, například domov – domů – doma/ mléko – mlékárna – mlékař. Zkus najít takové slovo.  Cv. 7 – doplň správné i/y a slova zapiš do správného sloupečku, u slov si nejprve vyznač kořen.

ČJ – tyto úkoly budeme kontrolovat v pondělí na online hodině, poznač si, co ti bude dělat problémy, společně se na to podíváme. smile

M – početník str. 9 cv. 2 – vypočítej chybějící čísla, str. 11 cv. 1, cv. 2 – pozor, vždy si číslo převeď na stejné jednotky, které máš napsané na konci. Uč. str. 28 cv. 1 – ústně, cv. 3 – zjisti, kolik Terezce chybí stran do poloviny knihy (poradím ti, nejprve si zjisti, kolik stran má celá kniha), příklad napiš do školního sešitu. Cv. 4 – příklad napiš do školního sešitu a vypočítej.

M – náměty na procvičování učiva, procvič si různé početní úkony, stačí si vybrat ročník wink https://www.matika.in/cs/

Př – opakování učiva – počasí Př – počasí 16. 10.

ZVEME VÁS NA VÝSTAVU DÝNÍ smile

Adresa školy

Základní škola T. G. Masaryka Čejkovice, okres Hodonín, příspěvková organizace
Školní 800
696 15 Čejkovice

kontakty

518 362 503, 606 629 364
zs.tgm@centrum.cz
info@zstgmcejkovice.cz
jidelna@zstgmcejkovice.cz
www.zstgmcejkovice.cz
Datová schránka ID: 22cpep7

Uživatelské jméno: 
Heslo: 
< 2019 >
Květen 23
 • 23

  Beseda s Cyrilem Podolským

  Celý den
  23.05.2019

  Beseda je určena pro žáky 6. – 8. třídy.