5. třída

Milí žáci, Vážení rodiče, vítám Vás na stránkách 5. třídy. Na tyto stránky budu vkládat důležité informace k výuce a domácí úkoly pro nemocné žáky.

Třídní učitelka: Mgr. Eliška Rusňáková, paní asistentka: Adéla Knápková

Kontakt:

ROZVRH VIDEOKONFERENCÍ OD 18. LEDNA smile

HOLKY KLUCI 1. PŘEDMĚT 2. PŘEDMĚT
PONDĚLÍ 8:00 – 9:00

9:30 – 10:15 AJ

první skupina holky, poté kluci

10:30 – 11:30 ČJ AJ
ÚTERÝ 8:00 – 9:50 10:00 – 11:50 ČJ M
STŘEDA

8:00 – 8:30 AJ

10:00 – 11:50 ČJ + VL – D

8:00 – 9:50 ČJ  + VL – D ČJ VL – D
ČTVRTEK 8:00 – 9:50 M + VL – Z

8:00 – 8:30 AJ

10:00 – 11:50 M + VL – Z

M VL – Z
PÁTEK 8:00 – 9:50 10:00 – 11:50 ČJ

Pondělí 18. 1. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka. Po hodině opiš cvičení na zopakování mě/mně:

Skrom___jšího člověka neznám. Měl bys být už rozum___jší. Jem___jší písek už neměli? Je nad slunce zřejm___jší, že se zmýlil. Petr byl mezi kamarády znám___jší pod přezdívkou Čára. Všichni význam___jší malíři tvořili v Paříži. Jsi sebevědom___jší, než je žádoucí. V tem___jších prostorách se bál. Slavkov je ve Francii znám___jší než Brno.

M – uč. str. 6 písemné dělení dvojciferným dělitelem. Nejprve se podívej na postup výpočtu: https://www.youtube.com/watch?v=kaaUeKgyVHo Poté opiš příklady ze cvičení dva a s pomocí učebnice zkus vyřešit. Číslo, od kterého dělíš nesmí být menší než dělitel. Dělenec i dělitel si zaokrouhlíš a vyhledáš, kolikrát by se dělitel do dělence vešel a poté dopočítáš zbytek. Při výpočtu příklady pouze bezhlavě neopiš ale snaž se vždycky zamyslet, proč je to tak a tak. Cv. 3 – opiš první dva příklady do sešitu a zkus vypočítat.

Poté ještě vypočítej cvičení v početníku str. 19 cv. 1 – pouze první sloupeček. Pokud je to pro tebe moc těžké, nezoufej, v úterý budeme toto učivo společně počítat na online hodině. smile 

AJ – online výuka

Pondělí 11. 1. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka, předpony z-, s-, vz-, skupiny bě, pě, vě, mě/mně. Zopakuj si výjimky psaní s-, z-, vz- (skončit, spotřebovat, … / zkouška, zpěv, … / vzpomínky). Za DÚ: opis cvičení z prezentace.

M – geometrie – online výuka, nachystej si sešit geometrie, ořezanou tužku, pravítko s ryskou, kružítko a úhloměr.

AJ – slovesa, procvičování

Pro rodiče: Ve středu 13. ledna v 17:00 proběhnou online třídní schůzky.

Úterý 12. 1. – úkoly na dnešní den

ČJ – uč. str. 40 cv. 8 – opiš slovní spojení do sešitu, doplň ě/ně. Cv. 9 – opiš do školního sešitu, tvoř příslovce – ptej se otázkou JAK? Cv. a) a b) nedělej. Otevři si a doplň Google formulář na zopakování pádů, který ti ráno pošlu. Na vyplnění máš pouze dnešní den do 18:00!

M – online výuka

AJ – online výuka

Středa 13. 1. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka

M – nová učebnice str. 3 cv. 1 – ústně, cv. 2 – pouze výpočet (piš si do sešitu vždycky číslo strany a zadání, ať se v tom vyznáš), cv. 3 – pouze výpočet, cv. 7 – pouze výpočet. Str. 4 cv. 5 – opiš do sešitu, vyhledej neznámé číslo. Zopakuj si římské číslice v různých cvičeních: http://matematika.hrou.cz/c/rimske-cislice

Vl – D – online výuka Obrození měšťanské společnosti

Čtvrtek 14. 1. – úkoly na dnešní den

Dnes nebudu dávat úkoly ze Zeměpisu, ale dám místo nich více procvičování do Češtiny. Zeměpis společně uděláme příští týden v online hodině.

ČJ – předpony bě, pě, vě – doplň správnou slabiku do slova, cvičení opiš do sešitu:

 • H__zda, na__tí, sou__tí, __nkava, __st, zákaz v___zdu, __žím, __šina,  Národ so__, ve __tě, na hla__, při stav__, byl v bez__domí, na sto__,

Předpony s-, z-, vz-

 • __cvrknout, __meknout, __lepšení, __brousili, __táhnout, __lyšet, __lomila, __edmout, __toupíme, __orník, __olit, __mapovat, __pařit, __leva, __levnit.

Zdvojené souhlásky

 • o__álit odjezd, o__tlačit nepojízdné auto, be__ubá Ježibaba, ne__asnější hvězda, ne__ižnější poloostrov, ro__uřený býk, sti__é místo, fyzika je mi stále ne__asná, dvo__azyčný slovník, pů__itr piva, mě__ý sýr

Mě/Mně

 • prom__nlivo, nam__ř, polom__r, zřejm__, zapom__l, setm__lo se, tem__, nejznám__jší, m__děnka, nejrozum__jší, rozum__, um__lec, skrom__, dom__nka, dojem__, pam__ť, tam__jší, zam__stnanci, prom__na, soukrom__, m__la, osam__le

Pracovní sešit str. 22 cv. 8 – spoj slabiky k sobě podle čísel, zapiš slova na linku

M -uč. 2. díl str. 4 cv. 1 – ústně, pokud dělíš deseti, škrtáš jednu nulu, pokud dělíš stem = 2 nuly, tisícem = 3 nuly. Cv. 2 – do sešitu napiš pouze příklad a výsledek (poznač si číslo strany a zadání), cv. 3 – příklad a výpočet. Str. 5 cv. 6 – ústně, cv. 7 – opiš do sešitu a vypočítej.

Nové učivo – pamětné dělení se zbytkem – podívej se na tabulku nahoře na vzor. Neprve si vždy vyhledám nejbližší násobek dělitele a poté dopočítám zbytek:

180 : 50 = 150 : 50 = 3 zbytek 30, protože 50 * 3 = 150  150 + 30 = 180 

Str. 5 cv. 1 a) + zkouška. Vzor:

170 : 20 = (nejbližší násobek, který jde dělit dvěma je 160, bude mi zbývat 10) = 160 : 20 = 8 zbytek 10. Zkouška: 8 * 20 = 160  160 + 10 = 170 Udělej tímto způsobem celé cvičení 1 a).

AJ – online výuka

Pátek 15. 1. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka

M – uč. 2. díl str. 5 cv. 1 b) – přepiš do sešitu, vypočítej, udělej zkoušku. Hledáš nejbližší násobek čísla ze zadání, který jde dělit dělitelem. Pokud je toto učivo pro tebe těžké a nerozumíš mu, podívej se na video:

Str. 5 cv. 2 – pouze výpočet (opět nezapomeň do sešitu napsat číslo stránky a příkladu), cv. 3 –  do sešitu, kolik bankovek bychom měli, kdybychom chtěli čásku 4 800 Kč rozdělit do bankovek, kdy nejvyšší možnou bankovou je 500 Kč? To znamená, že používáš jen bankovky 100, 200 a 500. Cv. 8 – do sešitu, pouze výpočet. Vylušti římské číslice a seřaď čísla od nejmejšího k největšímu:

MCCCXCVII, MDCCCLXXIX, MCCLXV, MDLXI, MCCCXI, MCMXII

Vypočítej neznámé číslo v rovnici:

 • y – 88 : 4 = 50
 • b – 253 = 5 * 23
 • t + 150 = 5 * 45
 • a + 144 : 6 = 8 * 8
 • 972 – 522 = 9 * x
 • 250 + 110 = b * 6

Př – online výuka Slunce a sluneční soustava. Po online hodině se podívej na videa:

Pondělí 4. 1. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka

M – online výuka, za DÚ: uč. str. 53 cv. 6 – poslední tři příklady, str. 54 cv. 1 – vše do školního sešitu.

Úterý 5. 1. – úkoly na dnešní den

ČJ – otevři si pracovní list 5.1. zdvojené souhlásky, předpony s a z , cvičení opiš do školního sešitu, zopakuj si psaní předpon s- a z-. Dále si zopakuj zdvojené souhlásky, opiš cvičení do sešitu (vše zkontrolujeme ve středu na online hodině:

Rodi__ý výlet, tule__í mládě, de__í svícení, nepovi__ý předmět, jele__í parohy, poštov__í zásilka, jme__ý seznam, ce__ík v restauraci, zpravodajský de__ík, o__aný kamarád, moje po__mínka, skautský o__íl, o__krojit kus dortu, o__ělit bílky od žloutku, konečně si o__echl, vojsko o__táhlo pryč, na__bytečný zaměstnanec.

M – online výuka

AJ – online výuka

Středa 6. 1. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka

M – zopakuj si písemné násobení, příklady opiš do sešitu pod sebe a vypočítej: 658 * 234 = / 742 * 507 = / 1429 * 367 =  / Uč. str. 54 cv. 6 – zapiš do sešitu, cv. 8 – zapiš do sešitu, udělej zápis, výpočet, odpověď. Str. 55 cv. 2 – Kolik je v láhvi litrů? Pomůže ti obrázek, udělej si takový graf i do sešitu:

M – úlohy k zamyšlení, vypočítej neznámé číslo:

 1. Když z čísla ______ uberu třetinu čísla 84, vyjde mi číslo 248.
 2. Když k číslu ______ přidám čtyřnásobek čísla 23, vyjde mi číslo 783. Neznámá čísla mi pošli na můj e-mail.

+ vyplň Google formulář s cvičením na zlomky. Na vyplnění formuláře máš pouze dnešní den, vyplň jej tedy co nejdříve.

Vl – D – online výuka Manufaktury a první parní stroje.

Informace pro rodiče: Ve čtvrtek dopoledne (místo online hodiny Zeměpisu) dojdou děti do školy. Vyzvednou si učebnici Matematiky 2. díl, sešit geometrie a ozdoby z vánočního stromečku. Využiji jejich přítomnosti ve škole a napíší si malý test na písemné násobení trojciferným činitelem (4 příklady). Žáci budou do školy chodit po třech, skupiny se budou střídat po půl hodině). Rozpis dostali žáci na svůj e-mail. Prosím, aby si žáci přinesli do školy psací potřeby a klíče, aby se mohli přezout.

Čtvrtek 7. 1. – úkoly na dnešní den

ČJ – opakování psaní předložek s a z, opiš cvičení do sešitu, doplň správnou předložku:

___ panenkou, ___ sestrou, ___ nimi, ___ vycházky, ___ mámou, ___ okna, ___ psem, ___ židle, ___ trouby, ___ ulice, ___ loďky,  ___ vás.

Zopakuj si psaní předpon s-/se-, z-/ze-, vz-:

Dobrá _kušenost, _třásat sníh, _razit se do houfu, ráno se _budil, to už _tačí, _kušení _portovci, pracovat _polehlivě, _divočelí psi, _kromné chování, _úrodnit _tepi, _tudená voda, pneumatická _bíječka, _hodit _ešit na zem.

Opiš větu se správnou variantou slova, dej si pozor na význam:

Dostali jsme radostnou (správu/zprávu). Jablka na stromě už (sčervenala/zčervenala). (Stěžoval/Ztěžoval) si na bolest. Lidé se (scházeli/zcházeli) na zahradní (slavnosti/zlavnosti). (Spěvák/Zpěvák) zrušil svůj koncert. Nechej si (spravit/zpravit) boty. Moje dcera (skrásněla/zkrásněla). Závodníci (seskočili/zeskočili)) z můstku. (Stvrdlým/Ztvrdlým) chlebem krmíme králíky.

M – zopakuj si písemné dělení, příklad vypočítej, ověř správnost zkouškou: 183 859 : 9 = / 587 541 : 6 =

Zapiš zlomkem a vypočítej, neprve proveď správný převod jednotek:

 • jedna čtvrtina z m = ______ cm / tři čtvrtiny z kg = ______ g / desetina z kg = _____ g / čtyři desetiny z m = ____ cm / jedna polovina z h = _____ min

Slovní úlohy, vypočítej, zapiš:

 • Do sálu se vejde celkem 270 lidí. Dvě třetiny sálu už jsou obsazené. Kolik míst je ještě volných?
 • Maminka upekla buchty. Povidlových byla polovina, čtvrtina byla tvarohových a 12 bylo makových. Kolik buchet upekla? Opět ti pomůže graf, při výpočtu vycházej z jedné čtvrtiny, nakresli si kolečko do sešitu a zapiš do něj, co víš ze zadání.

Vl – Z – Olomoucký kraj, přečti si učivo v učebnici str. 28 – 29, podívej se na obrázky památek. Poté si otevři prezentaci OLOMOUCKÝ KRAJ, podívej se ještě jednou, kde leží kraj, jaké jsou v něm památky a nakonec napiš zápis. Poté si pusť video:

Pátek 8. 1. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka, nové učivo

M – uč. str. 58 – opiš do sešitu: cv. 1 + zkouška, cv. 2 – opiš celé, cv. 3 – stačí jen výsledky, cv. 5 – stačí pouze výpočet a odpověď, cv. 8 – stačí pouze výsledek, cv. 9 – výpočet a odpověď. Zopakuj si římská čísla, napiš číslo římskými číslicemi: 1489, 1536, 1884, 2018, 2049 – zápis mi potom pošli na můj e-mail.

Př – online výuka Slunce a sluneční soustava. Po online hodině si pusť zajímavé video:

Vyzkoušej si test, odpovídej ano/ne, potom dej kontrolu. Pokud nevíš, zkus odpovědi vyhledat v učebnici nebo na internetu: 

Pondělí 7. 12. – úkoly na dnešní den

ČJ – pracovní list, tvoř přídavná jména se správnou příponou, pozor, piš je malým písmenem. Na zítra si zopakuj vyjmenovaná slova, vzory a shodu podmětu s přísudkem, budeme psát diktát.

Čtvrtek 10. 12. – úkoly na dnešní den

ČJ – pracovní list – doplň předponu s- nebo z-

Zopakuj si na zítra učivo Nerosty a horniny – nerudní suroviny, rudy a paliva.

Úterý 1. 12. – úkoly na dnešní den

ČJ – pracovní list cv. 14 a 16. M – uč. str. 40 cv. 2 – slovní úloha, napiš do sešitu. Na zítřejší hodinu si přines pomůcky do geometrie!

Na zítra si zopakuj učivo do Dějepisu – baroko, školství v 18. století, osvícenství a vládu Marie Terezie.

Středa 2. 12. – úkoly na dnešní den

M – geometrie, narýsuj ostrý úhel KLM, který má 60°, narýsuj tupý úhel XYZ, který má 150°. Správně popiš. ČJ – pracovní list vzory. 

Na zítra si zopakuj orientaci na mapě – pohoří ČR a jejich nejvyšší vrcholy.

Čtvrtek 3. 12. – úkoly na dnešní den

M – početník str. 16 cv. 2 – vypočítej, zkoušku dělat nemusíš. 

Na zítra si přines opět pomůcky do geometrie, hlavně ať máš úhloměr!

NAŠE VIDEOKONFERENCE innocent smile

Pondělí 23. 11. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuky

M – online výuka

AJ – práce s textem, pracovní sešit 67 cv. 1, 2, zápis nových slovíček

Úterý 24. 11. – úkoly na dnešní den

ČJ – podmět a jeho druhy – opiš věty do sešitu, podtrhni podmět a přísudek, urči druh podmětu:

 • Ráno jsme šli nakupovat do obchodu.
 • Moji rodiče byli na dovolené v Chorvatsku.
 • Psi a kočky patří paní Novákové.
 • Petr dnes dostal z Matematiky jedničku.
 • Byli jste včera u zubaře?

Zdvojené souhlásky, doplň n / nn – vyznač kořen slova:

 • ra__í rosa, ra__á zelenina, slu__ý den, vi__ý kraj, proslu__ěná místnost, varha__í koncert, rodi__ý dům, rostli__á potrava, vi__ice neboli vinohrad, mědě__ý drát

Pracovní sešit str. 17 cv. 1 – najdi ve čtyřsměrce názvy měst, vypiš je a tvoř od nich přídavná jména v jednotném a množném čísle, dej si pozor na přípony a změny v nich, může ti pomoct pravidlo, které sis měl/a napsat do školního sešitu. Vzor: Meziříčí – meziříčský – meziříčští. Ze zbylých písmen poskládej tajenku.

AJ – online výuka, kontrola úkolů, What is the time? – úvod

M – online výuka, po hodině si procvič jednotky času – https://www.wildova.cz/predmety/matematika/5-rocnik/ sroluj si myší doprostřed strany na  převody jednotek b) času a otevři si cvičení:

 • Jednotky času 1 – pexeso – matematika hrou
 • Jednotky času 4 – umíme matiku

Vl – D – zopakuj si na zítřejší hodinu Školství v 18. století, Osvícenství a vládu Marie Terezie a Josefa II.

Středa 25. 11. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka

M – uč. str. 36 cv. 6 – 2 příklady, opiš do sešitu a vypočítej. Str. 37 cv. 5 – opiš 3 příklady, vypočítej, cv. 8 – odhadni bez výpočtů, které číslo bude větší, poté přepiš do sešitu, vypočítej a ověř si, zda jsi měl/a pravdu. Str. 38 – zopakuj si zápis nerovnic ve cv. 1, podívej se, jak se nerovnice zapisují a udělej cv. 2 – opiš příklady do sešitu, najdi řešení nerovnice (stačí jedno řešení)

Zopakuj si matematické pojmy: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=03.+Matematick%C3%A9+pojmy#selid

Vl – D – online výuka

Vl – Z – zopakuj si na čtvrteční hodinu pohoří – pracuj s příruční mapou, kterou máš v učebnici, ukazuj pohoří a říkej nejvyšší vrchol. Zopakuj si také kraje pomocí mapky na str. 6 – budeme zase pracovat se slepou mapou. A nakonec se podívej na poslední učivo – Pardubický kraj – kde leží, jaké je krajské město, jaké jsou v tomto kraji památky,…

Př – úkol na zopakování napíšu zítra

Čtvrtek 26. 11. – úkoly na dnešní den

ČJ – ráno ti pošlu odkaz na Google formulář na zopakování slovních druhů, vyplň ho a pošli mi ho. Formulář se snaž vyplnit co nejdříve po online výuce, na vyplnění máš jenom čtvrtek. Poté udělej cvičení v pracovním sešitu str. 17 cv. 3 – slovo v závorce dej do vhodného tvaru přídavného jména, pozor, přídavná jména se píší malým písmenem.

M – uč. str. 37 cv. 5 – opiš do sešitu poslední tři příklady a vypočítej je, str. 38 cv. 3 – nerovnice, zjisti, jaká může být vzdálenost mezi Prahou a Třebíčem, když víš vzdálenost mezi Prahou a Znojmem. Udělej si do sešitu stejný obrázek, jaký ti posílám já. Stejným způsobem poté vyřeš taky cv. 4 – viz obrázek.

M – str. 38 cv. 5 – zapiš nerovnostmi, mezi kterými násobky číslo leží. Piš do sešitu. Vzor:

 • mezi násobky čísla 10 (násobilka deseti) = 90 < 98 < 100 /  670 < 672 < 680
 • mezi násobky čísla 3 (násobilka třemi) = 24 < 25 < 27
 • stejným způsobem i u násobků čísla 7

Nakonec si otevři početník str. 16 a udělej cv. 1 – písemné dělení, nezapomeň udělat zkoušku.

AJ – online výuka, určování času

Vl – Z – online výuka, po hodině se podívej na videa:

 1. Kolik procent energie se vyrobí v jaderných elektrárnách?
 2. Co vyrábí elektřinu?
 3. Jakou rychlostí roztočí pára turbínu?
 4. Kam dopadá ochlazená voda z chladící věže?
 5. Co všechno můžeme spalovat?
 6. Jak často dochází k výměně uranového paliva a kolik procent se vymění?

Př – na zítřejší hodinu si zopakuj poslední učivo – nerudní suroviny a rudy.

Pátek 27. 11. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka

M – nerovnice – opiš nerovnice do sešitu a najdi jejich řešení (najdi jedno řešení):

 • 453 < x < 470
 • 329 < x < 331
 • 506 < x < 720
 • 128 < x < 155
 • 829 < x < 832

Početník str. 17 – celá strana. Nakonec vyřeš tyto dvě slovní úlohy na zlomky – napiš zápis, výpočet, odpověď.

 • Jirka šetří na dárek pro sestru. Má naspořeno 45 Kč, ale je to jen třetina ceny dárku. Kolik stojí dárek?
 • Maminka řekla: Když si, Terezko, ušetříš 50 Kč, tak ti zbývající 2/3 ceny knihy zaplatím. Jaká je cena knihy?

Př – online výuka, po hodině se podívej na video:

Inf – shlédni video https://youtu.be/V6kp8O7rdMU a odpověz na otázku: Jaké tři druhy lží (nepravd) můžou kolovat na internetu? Své odpovědi pošli panu Kalužíkovi co nejdříve.

Pondělí 16. 11. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka, za DÚ: pracovní sešit str. 16 cv. 1 a 2.

M – online výuka, za DÚ: uč. str. 35 cv. 4, 5 (holky 3, 4, 5), početník str. 14 cv. 2

AJ – lidské tělo, zápis slovíček, online procvičování

Středa 18. 11. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka

M – pracovní list jednotky času. Pokud máš doma tiskárnu, tak si pracovní list vytiskni, pokud ne, přepiš cvičení do sešitu. Slovní úlohy prosím napiš do školního sešitu. M – jednotky času 18. 11.

Vl – D – online výuka Marie Terezie a Josef II. Po hodině se podívej na videa:

Př – úkoly na zopakování učiva před páteční online hodinou zadám zítra

Čtvrtek 19. 11. – úkoly na dnešní den

ČJ – pracovní sešit str. 16 cv. 6 – doplň do vět vhodná odvozená slova od slov ze věty (slova budou odvozena od těchto slov: dřevo, kamene, cenu, slona, skla, výkon, jaře, týden). Uč. str. 28 cv. 4 – k podstatným jménům tvoř přídavná jména s příponami -ný, -ní, –í a dej slova do vhodného spojení, např. kolenní kloub. Piš tato slovní spojení do školního sešitu. Cv. 5 – tvoř podstatná jména pomocí přípon -ík, -ice, ina. POZOR: pokud slovo obsahuje tuto příponu, píše se ve slově JEDNO N! Opět vymýšlej slovní spojení a piš do sešitu, například: Konečně se našel viník této autonehody. Je možné, že ti k jednomu slovu bude sedět více přípon, napiš tedy všechny, které ti tam budou pasovat. Dále přepiš do sešitu tato slovní spojení a doplňuj správnou souhlásku, buď jednu nebo dvě. U slova, které doplňuješ, vždy vyznač kořen.

DOPLŇ Z / ZZ

 • Vzor: roz/hlas/ový program, be__ubá stařenka, ro__uřený býk, rodiče se ro__lobily, ro__sypaný cukr, be__drátový telefon

DOPLŇ J / JJ

 • ne__krásnější na světě, ne__ižnější ostrovy, ne__důvěrnější kamarád, ne__asnější světlo, ne__ednodušší postup, ne__istější řešení

M – početník str. 10 cv. 1 převeď jednotky času, při převádění si dej pozor. Pokud převádíš větší jednotku na menší, například hodinu na minuty – musíš NÁSOBIT, například 1 h = ? min = 1 * 60 = 60 min. Pokud převádíš menší jednotku na větší, například sekundu na minutu – musíš DĚLIT, například 300 s = ? min = 300 : 60 = 5 min. Udělej si poznámku u příkladu, který ti nepůjde, v pondělí cvičení zkontrolujeme. Cv. 2 – zapiš časový údaj v minutách. Cv. 3 – převeď všechna čísla na stejnou jednotku a poté seřaď sestupně (od nejvyššího čísla po nejmenší):

 • a) čísla převeď na minuty
 • b) čísla převeď na dny
 • c) čísla převeď na hodiny

Uč. str. 35 cv. 7 a 8. Zjisti výsledky slovních úloh a své výpočty mi pošli na můj e-mail.

Vl – Z – online výuka, po hodině se podívej na video:

Př – přečti si poslední zápisek o nerudních surovinách, zopakuj si, jaké suroviny sem patří, na co se daná surovina používá

Pátek 20. 11. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka

M – uč. str. 36 cv. 1 – udělej si tabulku do školního sešitu a příklady vypočítej (pozor, pokud zjisťuješ násobek, musíš dané číslo násobit, připomeň si, jak vypočítáš polovinu, třetinu, šestinu), cv. 2 – vyřeš slovní úlohu, napiš zápis, výpočet, odpověď, cv. 3 – opět vyřeš, napiš zápis, výpočet, odpověď. Cv. 4 – opiš do školního sešitu 4 příklady na písemné násobení a vypočítej je.

Dobrovolný úkol – slovní úloha: Sukně stála 210 Kč, halenka 390 Kč a kalhoty 600 Kč. Vše bylo zlevněno na třetinu. Kolik maminka zaplatila? Svůj výsledek mi pošli na můj e-mail.

Př – online výuka, po hodině se podívej na videa:

Inf – shlédni video Internetem bezpečně: https://www.youtube.com/watch?v=fcLoLnhkLIE Odpověz na otázku: Co musím dodržet, abych byl/a na internetu v bezpečí? Svou odpověď pošli panu uč. Kalužíkovi.

Hv – potrénuj si rytmus smile

Pondělí 9. 11. – úkoly na dnešní

ČJ – online výuka, úkol pro holky v pracovním sešitu str. 15 cv. 1 a 2.

M – online výuka, úkol pro holky v prezentaci: nerovnice a rovnice.

AJ – měsíce

Úterý 10. 11. – úkoly na dnešní den

ČJ – otevři si pracovní list a vypracuj úkoly k zopakování učiva ČJ úkol 10. 11. , vše opiš do školního sešitu. Uč. str. 26 cv. 5 – vlož si na cvičení fólii (pokud ji doma nemáš, opiš slova, kde je potřeba něco doplnit na tabulku nebo do sešitu) a doplň chybějící písmena. Potom udělej cv. 5 i) v prvním souvětí urči rod, číslo, pád a vzor (stačí napsat čísla nad slova). Nakonec opiš tučně zvýrazněná slova z textu do sešitu a urči u nich předponu, kořen, příponu případně koncovku. Ve středu budeme celé toto cvičení kontrolovat.

M – online výuka

AJ – online výuka – My school

Děj – na středeční online výuku si zopakuj poslední učivo z minulého týdne Ve školních lavicích v učebnici str. 14 – 15. Odpověz si ústně na tyto otázky:

 1. Jak ovlivnil školství Jan Amos Komenský?
 2. Jaké bylo vyučování v 18. století, co se děti učily?
 3. Jak dlouho měly děti školní docházku?
 4. Jak vypadala třída v 18. století, co měly děti za pomůcky?

Středa 11. 11. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka, poté udělej cvičení na podmět holý, rozvitý, několikanásobný a nevyjádřený ČJ – úkol 11. 11.

M – vyplň Google formulář na pamětné násobení a dělení a pošli mi ho zpět. Prosím, nepoužívej k výpočtům žádné pomůcky jako například kalkulačku, snaž se počítat s pomocí své hlavy, příklady si samozřejmě můžeš přepsat podle potřeby do sešitu. Budu raději, když mi třeba napíšeš, co ti nešlo, než abys vše spočítal/a bezmyšlenkovitě s kalkulačkou. Přece jenom to děláš pro sebe ne pro mě. smile Poté si do školního sešitu opiš tyto příklady a vyřeš je:

Rovnice: vzor: 28 + x = 57   x = 57 – 28    x = 29

 • 58 – b = 25 / a – 42 = 80 / 37 + z = 78 / y + 35 = 70 / k + 34 = 84 / 9 * 3 + x = 57 / 17 * 5 – y = 27 / z – 9 * 30 = 150 / a + 4 * 15 = 210

Ověř, zda jsou čísla doplněná za neznámou řešením rovnice, zda je na levé i pravé straně rovnice stejné číslo, zda rovnice platí nebo neplatí:

vzor: 5 * (a + 6) = 75    a = 9     5 * (9 + 6) = 5 * 15 = 75    75 = 75 Číslo 9 je řešením rovnice.

 • (3 + x ) * 4 = 36       x = 6
 •  2 * (y + 5) = 40      y = 9
 • (b + 7) * 7 = 84       b = 5
 • (2 + z) * 3 = 33        z = 10
 • 6 * (4 + c) = 78       c = 8

Děj – online výuka, po výuce napiš zápis Školy v 18. století (zápis je na posledním snímku prezentace) ONLINE VÝUKA 7 Nakonec si pusť video o Osvícenství: https://www.youtube.com/watch?v=9ay__ab7LBQ&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=76

Př – zadám úkol na opakování až ve čtvrtek

Vl – Z – zopakuj si na čtvrtek kraje a krajská města, pohoří ČR, řeky a učivo z minulého týdne Královéhradecký kraj uč. str. 20 – 21

Čtvrtek 12. 11. – úkoly na dnešní den

ČJ – otevři si stránku Umíme česky – diktáty, sroluj myší trochu dolů a zvol si za diktát SHODU PŘÍSUDKU S PODMĚTEM, můžeš vyzkoušet střední i těžkou variantu, vyzkoušej alespoň dva testy a dej mi vědět, jak ti to šlo: https://www.umimecesky.cz/diktaty

Poté potrénuj své znalosti o podmětu (holém, rozvité, několikanásobném a nevyjádřeném) v dalším cvičení. Napiš do kolonky své jméno, v nabídce vyber správnou odpověď a poté dej na konci vyhodnotit. Až budeš mít test hotový a vyhodnocený, budu chtít, abys mi ho poslal. POSTUP: klikni dole pod testem na tlačítko TISK DO PDF – test se ti otevře v novém okně, klidni nahoře vpravo na šipku dolů STÁHNOUT SOUBOR – ulož si ho třeba na plochu a potom mi ho pošli ve zprávě přes svorku PŘIPOJIT SOUBORY. Postup ještě ukážu na naší zítřejší online výuce. Odkaz: http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_117

M – přepiš příklady do školního sešitu pod sebe a vypočítej: 9 464 * 96 = / 6 789 * 83 = / 3 729 * 64 = / 5 562 * 17 = / 2 548 * 75 = / 4 817 * 49 = 

Přepiš tyto příklady do sešitu a vypočítej:

 • 18 * 9 = / 17 * 6 = / 25 * 5 = / 18 * 8 = / 12 * 4 = / 26 * 7 = / 19 * 5 = / 23 * 2 = / 16 * 8 = / 15 * 4 = / 
 • vypočítej písemně, napiš i zkoušku: 844 : 4 = / 639 : 3 = / 687 : 3 = / 966 : 7 = / 876 : 6 = / 156 : 4 = / 323 : 5 = / 603 : 8 = / 355 : 2 = / 874 : 7 = /

Aj – online výuka

Vl – Z – online výuka

Př – na páteční online výuku si zopakuj nerosty. Na stránkách Brumlíka si otevři prezentaci Horniny a nerosty – procvičovací hra. Po otevření prezentace běž na 3. snímek, před sebou máš tabulku s čísly 1 – 24. Principem hry je, že zkoušíš odpovědět na otázku. Klidni na některé číslo – objeví se ti otázka, zkus si na ni odpovědět, když na číslo klikneš podruhé, objeví se ti správná odpověď. Smajlíky neřeš. Můžeš se také přitom dívat do učebnice str. 18 – 21. V pátek budeme nerosty zase probírat. Odkaz: https://brumlik.estranky.cz/clanky/prirodoveda/5.rocnik/horniny-a-nerosty.html

Pátek 13. 11. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka, po online výuce vypracuj Google formulář na shodu podmětu s přísudkem, který jsem ti poslala na e-mail a odešli mi své odpovědi.

O víkendu si zopakuj vyjmenovaná slova ve hře Roboti, doplňuj správné i/y, snaž se, aby roboti do cíle nepřišli dřív, než ty: https://www.umimecesky.cz/roboti Na stránce klikni na Vyjmenovaná slova: mix. Můžeš si samozřejmě vyzkoušet i jiná cvičení, napiš mi, co jsi zkoušel/a a jak ti to šlo já ti dám ráda známku za aktivitu. smile

M – početník str. 15 cv. 1 – písemné násobení dvojciferným a trojciferným činitelem, než začneš počítat, zkus do rámečku nad příklad odhadnout výsledek, poté počítej, na závěr porovnej, jestli byl tvůj odhad blízko reálnému výsledku nebo byl úplně jiný. Potom si zopakuj výpočet zlomků, opiš si tyto příklady do sešitu a vypočítej je (ty si čísla samozřejmě piš pod sebe, tak jak se zlomky správně píší):

1/5 z čísla 30 1/7 z čísla 35 1/9 z čísla 81 2/5 z čísla 35 4/8 z čísla 64
3/10 z čísla 200 5/6 z čísla 600 2/4 z čísla 44 5/6 z čísla 72 3/7 z čísla 84

Př – online výuka

Inf – úkol od pana uč. Kalužíka

Pondělí 2. 11. – úkoly na dnešní den

ČJ – pracovní sešit str. 12 cv. 6 b) – vyhledej v textu souvětí, podtrhni ho a napiš na linku jeho vzorec. Uč. str. 23 cv. 3 – opiš do školního sešitu, doplň vhodnou předponu

M – vypočítej příklady na písemné násobení trojciferným činitelem, které máš ve školním sešitu

AJ – pracovní sešit – práce s novými slovíčky

Úterý 3. 11 – úkoly na dnešní den

ČJ – pracovní sešit str. 14 cv. 1 – doplň vhodnou předponu. Uč. str. 23 cv. 5 – tvoř vhodná slova k zadanému kořenu, piš do školního sešitu.

M – uč. str. 13 cv. 2 – vypočítej první dva sloupečky, napiš také zkoušku. Početník str. 13 cv. 2.

Středa 4. 11. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka

M – početník str. 14 cv. 1, uč. str. 32 cv. 1 – ústně, zopakuj si dělení se zbytkem, cv. 3 – slovní úloha, napiš zápis, výpočet, odpověď, cv. 4 – napiš zápis, výpočet odpověď. Vše budeme v pátek kontrolovat.

Děj – online výuka

Př – do pátku mi posílej své fotky pokusu s vodou a solí, uč. str. 18 – 19 podívej se na nerosty, vyber si jeden nerost ze str. 18 nebo 19 a najdi o něm na internetu zajímavosti, které nejsou v učebnici pod obrázkem. V pátek nám svůj nerost představíš a budeš oznámkovaný/oznámkovaná. wink Nepiš dlouhý referát, stačí 5 stručných informací, například, kde se nerost těží, co se z něj vyrábí a podobně.

Čtvrtek 5. 11. – úkoly na dnešní den

ČJ – na tvůj e-mail jsem ti poslala zprávu, ve které je odkaz na google formuláře. Otevři si tento odkaz – vytvořila jsem ve formulářích test na shodu podmětu s přísudkem. Po otevření souboru se ti zobrazí test, vyplň kolonku “Jak se jmenuješ” , abych věděla, od koho test je, poté si přečti všech 20 vět a vždy zaškrtni správnou odpověď. Až si budeš jistý/á, že už máš test právně, klidni nahoře vpravo na fialové tlačítko ODESLAT. Tvůj test mi přijde a já se podívám na to, jak ti shoda jde. Test poté oznámkuji. smile Pokud budeš mít problém s otevřením testu nebo s něčím jiným, hned mi dej vědět.wink

M – opiš do školního sešitu tyto příklady pod sebe a vypočítej, poté výsledek zaokrouhli na statisíce:

 • 4 134 * 122 = / 5 342 * 212 = / 2 431 * 302 = / 3 286 * 230 = /

Opiš příklad do sešitu a najdi číslo, které je:

 • o 364 větší než číslo 6 752
 • o 364 menší než číslo 6 752
 • 364 krát větší než 6 752

Opiš příklady do sešitu a vypočítej, dej si pozor, který početní úkon má přednost:

 • 20 + 180 : 6 + 270 = / (1200 + 300) : 50 = / 5 600 : 80 + 30 * 9 = / 300 : 3 + 10 * 20 + 6 = / 50 + 240 : 8 + 340 = / 5 400 : 90 + 80 * 6 = / 240 : 3 + 10 * 15 + 9 =

AJ – online výuka, připrav si učebnici, pracovní sešit a rozvrh hodin

Vl – Z – online výuka, po hodině se podívej na video o Královéhradeckém kraji: https://www.youtube.com/watch?v=2f1Dn1hwtDQ

Pátek 6. 11. – úkoly na dnešní den

ČJ – pracovní sešit str. 14 cv. 4 a 5. Uč. str. 24 cv. 8 – opiš do školního sešitu 7 vět, doplň správnou předponu, dej si pozor na vzory podstatných jmen a shodu. Cv. a) a b) udělej pouze ústně.Tyto věty poté znovu opiš a urči u nich slovní druhy:

 • Na staré obuv__ se již __lepil__ __rážky. Autobus__ __jel__ s rodiči a dětm__ na pobyt u moře.

M – online výuka, nachystej si úkoly z tohoto týdne ke zkontrolování

Př – online výuka, nachystej si učebnici, školní sešit, úkol s informací o jednom z nerostů. Nezapomeň mi posílat fotku tvého pokusu.

Čtení – posílejte mi prosím vyfocený čtenářský deník se zapsanou knihou za období září – říjen

Pondělí 19. 10. – úkoly na dnešní den

ČJ – videokonference, nachystej si školní sešit se cvičením na shodu podmětu s přísudkem a pracovní sešit

AJ – pracovní list zvířata

M – geometrie, nachystej si geometrický sešit, pravítko s ryskou, kružítko, ořezanou tužku. Uč. str. 10 cv. 1 – podívej se na geometrické obrazce a pojmenuj ty, které znáš. Poté do sešitu přepiš úsečky ze cv. 1  a doplň k nim správné údaje (pozor, co znamenají tyto symboly: II  = přímky rovnoběžné, ⊥ = přímky kolmé). Cv. 4 – nachystej si pravítko s ryskou a kružítko, narýsuj do sešitu: a) čtverec MNOP, nejprve udělej náčrtek a popiš ho, poté narýsuj, b) obdélník TUVZ, zase nejprve udělej náčrtek, poté narýsuj, snaž se, aby výsledný geometrický útvar vypadal pěkně a nebyl několikrát přerýsovaný

Cv. 6 – narýsuj cvičení podle zadání, zase si nejprve udělej náčrtek a správně si ho popiš, k rýsování budeš potřebovat: dvě pravítka na rýsování rovnoběžek, pravítko s ryskou na rýsování kolmic. Pokud si nevíš rady, jak se rýsují přímky rovnoběžné, podívej se na video https://www.youtube.com/watch?v=FD2iRByTfOI&t=62s

Cv. 2 – vypočítej obvod, naměřené délky stran si převeď na milimetry

 • a) trojúhelníku ABC z obrázků ze cv. 1., změř délku jeho stran a použij správný vzoreček: o = a + b + c
 • b) čtverce OPQR, vzoreček: o = 4 * a
 • c) obdélníku KLMN, vzoreček: o = 2 * (a + b)        

Výsledky cv. 2 mi pošli na můj e-mail. smile

Úterý 20. 10. – úkoly na dnešní den

ČJ – opiš věty do sešitu, vyznač podmět a přísudek a doplň správné i/y Čj – úkol 20.10., otevři si učebnici str. 19 změny při odvozování slov, přečti si nejprve žlutý rámeček, podívej se, jak v kořenu slova může docházet ke změnám v písmech, cv.  1 – napiš si do sešitu nadpis Odvozování slova a přepiš dvojice slov do sešitu, vyznač v obou slovech kořen slova a barevně vyznač písmeno, které se změnilo, například vlasvlásek, cv. 2 – přepiš do sešitu pouze tato slova a zkus k nim napsat slovo odvozené, opět vyznač, které písmeno se změnilo, např. kniha – knížka, může to být změna v délce samohlásky nebo ve změně písmena:

 • kráva, čepice, hoch, klec, moucha, hlas, pták

AJ –  zápis nových slovíček, opakování HAVE GOT

M – opiš příklady do školního sešitu, vypočítej, ověř zkouškou: 

 • 4 529 : 7 = / 9 156 : 2 = / 8 514 : 6 = /

Zaokrouhlování, přepiš daná čísla do sešitu a zaokrouhli:

 • na tisíce: 47 813 , 55 032 , 12 477 , 256 901 , 515 403
 • na desetitisíce: 145 002, 3 665 401, 8 709 354, 563 014, 857 931
 • na statisíce: 565 212, 157 669, 898 432, 325 614, 7 451 963

Uč. str. 30 cv. 4 – slovní úloha, napiš zápis, výpočet, odpověď, cv. 6 – zápis, výpočet, odpověď

Na zítřejší videokonferenci si nachystej učebnici matematiky, školní sešit a početník.

Ve středu o půl 6 jsem se rozhodla pozvat vás na čtenářskou online hodinu. Cílem této kratké hodiny (cca 30 – 40 min/podle počtu účastníků) bude seznámit ostatní s knížkou, kterou právě čteš, něco nám o ní povyprávět, doporučit ostatním. Každý, kdo na hodinu přijde, přečte pár stránek /jednu kapitolu ze své knížky, ostatní budeme poslouchat a poté si říkat, co se nám na knize líbilo a o čem kamarád vlastně četl. Pozvánku pošlu vám všem, ale nebudu trestat, když nepřijdeš, návštěva je DOBROVOLNÁ. smile Hlavním cílem hodiny je sdílet společně zážitky z knih a strávit spolu chvilku času. 

Středa 21. 10. – úkoly na dnešní den

ČJ – slova příbuzná, opakování shody ČJ – úkoly 21. 10.

M – online výuka, nachystej si učebnici, školní sešit a početník

Vl – D – přečti si novou kapitolu Ve školních lavicích uč. str. 14, seznam se s Janem Amosem Komenským, poté napiš zápis: Dějepis – ve školních lavicích. Pusť si video: https://www.youtube.com/watch?v=lnfsK8j5rec&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=65 Zopakuj si učivo Život poddaných na stránkách paní Ryšavé: https://docs.google.com/presentation/d/1Fvlkj0cOxAD7bHwAxRLB3Q278r6HMB_fFWxkb1OP8kc/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

Př – otevři si uč. str. 16 s tématem Voda, přečti si úvodní text. Odpověz si na tyto otázky:

 • Jaké množství tvoří v lidském těle voda?
 • Jakou má chuť?

Dále si přečti kapitolu Skupenství vody a zase zkus odpovědět:

 • Jaké máme skupenství vody?
 • Čím to je, že se skupenství mění, co na to má vliv?
 • V jakém skupenství je pro náš život voda důležitá?
 • Otázka pro tebe k zamyšlení? – Má smysl chránit vodu? Proč?

Až si všechno přečteš, pusť si toto video, má cca 15 minut, zkus u něj vydržet a poslechnout si vyprávění. innocent https://www.youtube.com/watch?v=RmlAsphmo5o

Dnes odpoledne v 17:30 nás čeká dobrovolná čtenářská online hodina. Pokud přijdeš, nachystej si na ni svou knížku, kterou právě čteš. Jestli máš možnost, vytiskni si na tuto omalovánku: omalovánka 1

Čtvrtek 22. 10. – úkoly na dnešní den

ČJ – uč. str. 19 cv. 3 –  ústně, tvoř dvojice slov se stejným kořenem, zkus určit, které slovo je základové a které odvozené, cv. 4  – ústně, k uvedeným slovům tvoř názvy povolání, pracovní sešit. str. 11 cv.1 – doplň slova příbuzná, u kterých dochází ke změně samohlásek v kořenu slova, např. ulice – ulička, dřevo – dřívko, cv. 2 – doplň správnou samohlásku nebo souhlásku, do závorky napiš, od kterého slova bylo slovo ve cvičení odvozeno, např. pěkná knížka (kniha). Do školního sešitu opiš tyto věty a doplň správné i/y, vždycky si vyhledej podmět a přísudek:

 • Skál__ pomalu zvětrával__. Řidiči zastavil__ před křižovatkou. Zajíci si pochutnával_ na zel__. Starosti maminku velice trápil__. V minulém týdnu začal__ růst houb__. Kamarádi se vypravil__ do lesa. Všichni si na houbách pochutnal__.

M – uč. str. 30 cv. 2 – opiš do sešitu tři příklady a vypočítej je, cv. 5 – opiš do sešitu tři příklady a vypočítej je, podívej se na obrázek dole pod textem, jak se čísla zapisují, když se násobí trojciferným činitelem, postup je úplně stejný, jako násobení dvojciferným činitelem, jenom musíš více “odskočit” doleva. Uč. str. 31 cv. 1 – ústně, k číslu v zadání říkej čísla 2x větší a 2x menší, cv. 7 – do školního sešitu, napiš zápis, výpočet, odpověď, aby jsi věděl/a jak počítat, uvědom si, kolik má jeden rok měsíců. Početník str. 12 cv. 2 – vypočítej, čísla si nejprve převeď na jednotku na konci řádku.

AJ – videokonference, kontrola úkolů, nová slovíčka

Vl – zeměpis – opakování učiva, Liberecký kraj uč. str. 18 – 19 Vl – Z Liberecký kraj Pusť si video:

Na páteční online hodinu si nachystej učebnici ČJ, školní sešit a pracovní sešit. wink

Pátek 23. 10. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka, nachystej si ke kontrole úkoly ze středy a čtvrtka, ať  máš po ruce školní sešit a pracovní sešit

M – opakování převodů jednotek délky, zaokrouhlování. Pokud máš možnost, tak pracovní list vytiskni a jednotlivá cvičení nalep do školního sešitu, pokud nemáš doma tiskárnu, tak cvičení přepiš do školního sešitu M – úkol 23. 10. Početník str. 13 cv. 1 – písemné sčítání a odčítání

Př – voda na Zemi uč. str. 16 – 17. Přečti si učivo, napiš zápis Př – voda na Zemi , potom si pusť videa:

Opakování učiva o podzimních prázdninách smile

Pondělí 12. 10.

Za DÚ: – ČJ – pracovní sešit str. 7 cv. 5 a 6. M – pracovní list z pátku (nalepený ve školním sešitu) cv. 16, dokončit cv. 12

Pro nemocné: ČJ – otevři si soubor, ústně zdůvodňuj pravopis, dej podstatné číslo do množného čísla vzory podstatných jmen. Uč. str. 17 cv. 2 – ústně, doplň ke kořenu vhodnou předponu a vymysli k ní vhodné slovní spojení, např. odnést úkol, vynést koš, … cv. 3 – ústně, doplň párové souhlásky, cv. 4  ústně, doplň vhodnou příponu, cv. 5 – ústně + dnešní domácí úkol.

M – pracovní list, počítání se závorkami DÚ 12. 10., uč. str. 26 cv. 1 – ústně, cv. 2  – ústně, uvědom si, kolik má půlrok měsíců, cv. 3 – ústně. Spočítej slovní úlohy do škoního sešitu:

 • Pan Kožíšek si koupil do své firmy sedm nových počítačů. Každý stál 9.357,- Kč. Vypočítej, kolik korun musel zaplatit celkem?

 • Ve třídě je 20 žáků. Každý dostal vlastivědu za 24,- Kč a přírodovědu za 46,- Kč. Kolik by stály učebnice pro všechny žáky ze třídy?

Úterý 13. 10.

Pro nemocné: ČJ – opiš do sešitu dnešní diktát, doplň správné i/y:   + pracovní listy

 • Vojáci cvičil__ se zbraněmi. Jabloně v zahrádkách rozkvetl__. Zahradníci sklízel__ úrodu. Stromy se ve větru ohýbal__. Jablíčka na stromě červenal__. Domy byl__ slavnostně vyzdoben__. Vrátil__ se i vlaštovky. Ps__ ležel__ u boudy. Děti na hřišti křičel__. Dívky si hrál__ na nevěsty.

M – uč. str. 26 cv. 5 – ústně, str. 27 – jednotky hmotnosti cv. 1, 2, 4, 8. Zkus vyřešit tyto slovní úlohy, napiš zápis, výpočet, odpověď:

 • Ve třídě je 20 žáků. Každý dostal vlastivědu za 24 Kč a přírodovědu za 46 Kč. Kolik by stály učebnice pro všechny žáky?
 • Krajský úřad určil pro školství finanční částku v hodnotě 815 805 Kč. V městě je 9 škol. Kolik každá dostane, pokud se bude rozdělovat stejným dílem?

+ poslala jsem pracovní listy

Středa 14. 10. – úkoly na dnešní den

ČJ – uč. str. 18 cv. 6 – přečti si článek, vypiš do školního sešitu tučná slova, vymysli k nim slovo příbuzné (má stejný kořen i význam), toto slovo pak dej do slovního spojení a vyznač u něj kořen, například hora – zdatný horal. Cv. 8 – přečti si text, tučná slova vypiš do sešitu, urči jejich kořen, cv. 8c) k daným slovům vymysli slova odvozená (příbuzná) a napiš je, cv. 8d) k daným slovům vymysli slova protikladná (ústně).

Pracovní sešit str. 8 cv. 4 – dokončit, a) u tučně zvýrazněných slov vyhledej jejich kořen, c) vypiš slova s předložkou. Str. 9 cv. 1 – tvoř nová slova pomocí předpon z nabídky, vymysli k nim (ústně) vhodná slovní spojení.

ČJ – všechny tyto úkoly budeme kontrolovat na online hodině ve čtvrtek!

M –uč. str. 27 cv. 6 – vypočítej slovní úlohu, napiš zápis, výpočet odpověď. Opiš do sešitu tyto příklady převodů jednotek hmotnosti, pozor na jednotky dekagram a metrický cent (podívej se znovu do učebnice str. 27, žlutá tabulka): 1 kg = g / 22 000 kg = t / 1 t = kg / 3 000 g = kg / 1 t = g / 45 t = kg / 1 q = kg / 30 t 40 kg = kg / 1q = g / 5 t = q / 1 t = q / 6 q = kg.

Opiš příklady pod sebe a vypočítej: 14 025 * 34 = / 25 631 * 37 = / 62 128 * 42 = /

VL – D – napiš zápis Dějepis, otevři si učebnici str. 13, přečti si barokní hudbu, procesí a poutě. Pusť si ukázku barokní hudby https://www.youtube.com/watch?v=ApSoNBu2wt8&t=6s , jak se ti líbí? Představ si, že tancuješ a máš na sobě oblečení, o kterém jsme si minulý pátek četli.

– uč. str. 14 – 15, přečti si modré rámečky, podívej se na video o skleníkovém efektu https://www.youtube.com/watch?v=jLO-6B4efr8&t=184s Napiš zápis – poslední modrý odstaveček na str. 15 dole.

 

Čtvrtek 15. 10. – úkoly na dnešní den

ČJ – online výuka

AJ – zápis do školního sešitu – have got v otázce

M – uč. str. 13 – kladná a záporná čísla, přečti si poučku, představ si číselnou osu, všechna čísla napravo do nula jsou kladná (+5°C, + 25°C), čísla nalevo od nuly jsou záporná (-3°C, -15°C). Cv. 1 – ústně, zjisti, kolik skočili jednotliví závodníci, když znáš údaj toho nejlepšího. Cv. 2 – přečti si slovní úlohu, města opiš do sešitu, napiš, ve které městě bylo největší teplo a kde největší mráz, ukazuj si na teploměru. Cv. 3 – ústně, použij čísla ze cv. 2 a ukazuj je na číselné ose.  Přečti si Všimni si, potom běž na cv. 4 – napiš do sešitu Pavlovy dluhy. Cv. 5 – napiš do sešitu, nakresli do sešitu číselnou osu, uprostřed bude nula, vyznač na osu údaje ze slovní úlohy. Str. 28 cv. 7 – přečti si slovní úlohu, napiš do sešitu správné dvojice, nakresli do sešitu číselnou osu, doprostřed vyznač nulu, vyznač na osu údaje z úlohy. Podívej se na klasický venkovní teploměr, který máte možná doma na dvoře (nebo se podívej na internet), zjisti, kterou z uvedených hodnot ve slovní úloze na teploměru nenajdeme. Údaj, který nenajdeme na venkovním teploměru mi pošli na můj e-mail. smile

Vl – zeměpis – opakování učiva, Ústecký kraj Ústecký kraj

Pátek 16. 10. – úkoly na dnešní den

ČJ – shoda podmětu s přísudkem – opiš věty do školního sešitu, podtrhni podmět a přísudek a doplň správné i/y v koncovkách ČJ 16. 10 shoda Pracovní sešit str. 9 cv. 4 – vytvoř z přídavných jmen podstatná jména, 4 a) ke dvěma podstatným jménům vymysli větu. Str. 10 cv. 5 – k uvedeným slovům napiš slovo základové. Slovo základové je takové slovo, od kterého se tvoří další slova pomocí předpon a přípon, například domov – domů – doma/ mléko – mlékárna – mlékař. Zkus najít takové slovo.  Cv. 7 – doplň správné i/y a slova zapiš do správného sloupečku, u slov si nejprve vyznač kořen.

ČJ – tyto úkoly budeme kontrolovat v pondělí na online hodině, poznač si, co ti bude dělat problémy, společně se na to podíváme. smile

M – početník str. 9 cv. 2 – vypočítej chybějící čísla, str. 11 cv. 1, cv. 2 – pozor, vždy si číslo převeď na stejné jednotky, které máš napsané na konci. Uč. str. 28 cv. 1 – ústně, cv. 3 – zjisti, kolik Terezce chybí stran do poloviny knihy (poradím ti, nejprve si zjisti, kolik stran má celá kniha), příklad napiš do školního sešitu. Cv. 4 – příklad napiš do školního sešitu a vypočítej.

M – náměty na procvičování učiva, procvič si různé početní úkony, stačí si vybrat ročník wink https://www.matika.in/cs/

Př – opakování učiva – počasí Př – počasí 16. 10.

ZVEME VÁS NA VÝSTAVU DÝNÍ smile

Adresa školy

Základní škola T. G. Masaryka Čejkovice, okres Hodonín, příspěvková organizace
Školní 800
696 15 Čejkovice

kontakty

518 362 503, 606 629 364
zs.tgm@centrum.cz
info@zstgmcejkovice.cz
jidelna@zstgmcejkovice.cz
www.zstgmcejkovice.cz
Datová schránka ID: 22cpep7

< 2021 >
Leden
PoÚtStČtSoNe
    1
 • Celý den
  01.01.2021-03.01.2021

  Žádné další detaily o události

2
 • Celý den
  02.01.2021-03.01.2021

  Žádné další detaily o události

3
 • Celý den
  03.01.2021-03.01.2021

  Žádné další detaily o události

45678910
11
 • 17:00 -17:30
  11.01.2021

  Žádné další detaily o události

12
 • 17:00 -17:30
  12.01.2021

  Žádné další detaily o události

 • 17:30 -18:00
  12.01.2021

  Žádné další detaily o události

 • 18:00 -18:30
  12.01.2021

  Žádné další detaily o události

13
 • 17:00 -17:30
  13.01.2021

  Žádné další detaily o události

 • 17:00 -17:30
  13.01.2021

  Žádné další detaily o události

 • 17:30 -18:00
  13.01.2021

  Žádné další detaily o události

 • 18:00 -18:30
  13.01.2021

  Žádné další detaily o události

14
 • 17:00 -17:30
  14.01.2021

  Žádné další detaily o události

 • 17:30 -18:00
  14.01.2021

  Žádné další detaily o události

 • 18:00 -18:30
  14.01.2021

  Žádné další detaily o události

151617
18192021222324
25262728293031