5.B třída

  Milí žáčci, Vážení rodiče. 

Všechny Vás vítám na stránkách 5.B. Zde budu vkládat důležité informace týkající se výuky a také domácí úkoly pro nemocné děti.

třídní učitelka: Mgr. Andrea Fojtíková

👩🏻‍🏫KONTAKT:
💻 e-mail: fojtikova@zstgmcejkovice.cz
☎️ tel. do kabinetu:  518 305 779
📌 PLÁNOVANÉ AKCE:

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

27.10 – 29.10.2021

DRAKIÁDA

24.10.2021

💰 VYBÍRÁME 100,- PŘÍSPĚVEK NA SRPŠ / 1 ŽÁK. Zaplatit můžete: 

 1. BANKOVNÍM PŘEVODEM – do poznámky uveďte jméno žáka + 5.B (č. účtu SRPŠ: 1444217379/0800) 
 2. HOTOVOSTÍ – přinést tř. učitelce

📙 PODZIMNÍ UČENÍ MATEMATIKY🎃

🏫 TŘÍDA PLNÁ DĚTÍ ANEB JAK JSME SE UČILI S 5.A 👩‍🏫

22.10.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti

AJ: uč. str. 30 – příběh, nauč se číst

– spojovačka – opaky PŘJ

-v sáčku nalezneš rozstříhaná slova:

 • a) poskládej oznamovací věty
 • b) poskládej otázky – např. Has she got a blue jacket? nebo Have we got a good teacher? 
 • c) Nalep otázky do sešitu AJ. + Přepiš tečku na ?. 

-procvičuj tvorbu otázek na zaslaném pracovním listu

ČJ: trénuj NN / N : https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/zdvojene-souhlasky/pravopisny-trenazer/cviceni4.html

trénuj DD/ ZZ/ JJ: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/zdvojene-souhlasky/diktaty/cviceni1.html cv. 4, 5, 6

-doplňuj lístek – 12 libovolných slovních spojení přepiš do ČJ-Š

M: Rýsuj trojúhelníky do M-G

-pečlivě se podívej na video o trojúhelníkové nerovnosti: https://www.youtube.com/watch?v=OHM6BIMryVQ

PŘ: opakovací video na subtropický pás: https://www.youtube.com/watch?v=IQPsQ4z3AqU&t=305s

-uč se na test – uč. str. 6-11 + subtropický pás – ve škole si napíšeš test

-uč. str. 12 pročíst

21.10.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti
ČJ: DÚ PRO VŠECHNYZdvojené souhlásky DD  / JJ / ZZhttps://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/zdvojene-souhlasky/diktaty/cviceni1.html  cvičení 1, 2, 3

Do ČJ-D: Ze cvičení jsem dostal/a:_________ Mé chyby:___________

 • Z tohoto online cvičení bude v pátek DI. 

DÚ PRO NEMOCNÉ – pracovní listy jsem zaslala po dětech:

ČJ: Stejný úkol jako pro ostatní – online cvičení, do ČJ-D psát všechny chyby.

-lísteček, doplňuj slova (nabídka: de_ík, se_a, ra_í, rostli_y, vi_y, týde_í, vi_ý, kame_í, po_aných, stru_a, de_í,ce_ý.) 

M: online procvičování mat. vztahů: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=17.+Operace+s+%C4%8D%C3%ADsly+zakon%C4%8Den%C3%BDmi+nulami#selid 

 • Násobení – příklady typu: 40 . 40 =? název 03
 • Dělení – příklady typu: 1600 : 4 = ? název 03

– počítej lístek – násobení, dělení s nulami

-počítej slovní příklad – nezapomeň na odpověď!  

VL-Z: video ke zhlédnutí: https://www.youtube.com/watch?v=QNWeEp_oy_0

-do sešitu Vl-Z napiš barevný nadpis “KARLOVARSKÝ KRAJ” + nalep mapku a vyznač tento kraj

-pod mapku napiš 5 důležitých informací z videa, které tě zaujaly

20.10.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti
ČJ: DÚ PRO VŠECHNY – Zdvojené souhlásky NN / N: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/zdvojene-souhlasky/diktaty/cviceni2.html cvičení 1, 2, 3

Do ČJ-D: Ze cvičení jsem dostal/a:_________ Mé chyby:___________

DÚ PRO NEMOCNÉ:

ČJ: trénuj zdvojené souhlásky ZZ, DD, JJ: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/zdvojene-souhlasky/diktaty/cviceni1.html 

-spojovačka, doplň NN / N a spoj, co k sobě patří

M: trénuj písemné sčítání / odčítání, psali jsme test, po návratu do školy si jej napíšeš

-dělení s nulou: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=17.+Operace+s+%C4%8D%C3%ADsly+zakon%C4%8Den%C3%BDmi+nulami#selid

 • Dělení – příklady typu: 1600 : 4 = ?, NÁZEV 04

– sloupec na vztahy, počítej

AJ: HAS / HAVE https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_language/Present_simple/Have_got_or_has_got_pi1583672qo 

-PS str. 24 cv. 3 

-uč. str. 30 – číst + přeložit

-do slovníčku napiš na novou stranu barevný nadpis “BIRTHDAY” a pod to slovíčka: bag – taška, blanket – deka, jumper – svetr, cricket bat – kriketová pálka, bone – kost, ball – míč

-uč. str. 31 cv. 3 – přídavná jména, umět přeložit do ČJ

ČT: Sirotčinec slečny Peregrinové – číst str. 31 – 34

PŘ: Pracovní listy, vyplň + mírný podnebný pás nalep do sešitu PŘ

19.10.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti

!!! ZÍTRA MÍSTO INF – AJ !!!

M: dělení s nulami: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action= – Dělení – příklady typu: 1600 : 4 = ? NÁZEV 02, 03 – DŮKLADNĚ PROCVIČUJ

-zaslaný sloupeček počítej + slovní úlohy

ČJ: online procvičování – nn: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/zdvojene-souhlasky/pravopisny-trenazer/cviceni4.html 

-zaslaný sloupec doplňuj čč a č

ČT: Čti pohádku o drakovi + přiložený lístek vypracuj

VL-D: uč. str. 10 – 11 důkladně prostuduj

-video ke zhlédnutí: https://www.youtube.com/watch?v=oIs7an8tfqE 

18.10.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti

M: procvičování pro všechny: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=17.+Operace+s+%C4%8D%C3%ADsly+zakon%C4%8Den%C3%BDmi+nulami#selid 

 • násobení s nulami – Násobení – příklady typu: 40 . 40 =? NÁZEV 01
 • dělení s nulami – Dělení – příklady typu: 1600 : 4 = ? NÁZEV 01

-sloupeček, počítej + procvičuj online odkazy

ČJ: online procvičování: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/zdvojene-souhlasky/pravopisny-trenazer/cviceni4.html ZDVOJENÉ SOUHLÁSKY NN

-doplň lístek + přepiš do ČJ-D po slovní spojení “týde_í zásoby”

-do ČJ-Š zapiš pod sebe slova: babiččino, kočiččino, denní + zakroužkuj červeně zdvojenou souhlásku, vyber si 1 slovo a vymysli s ním větu.

AJ: uč. str. 31 cv. 3a – čti slova – hlavně přídavná jména, nauč se je přeložit do ČJ

-PS str. 24 cv. 1 – procvičuj barvy, ve škole si napíšeš test

15.10.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti

M: trénuj převody jednotek, napíšeš si v pondělí testík: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-delky/prevody-jednotek-delky/priklady1h.htm 

-do M-G narýsuj: trojúhelník ABC, kde: a= 7cm, b= 8cm, c= 7 cm a trojúhelník KLM, kde: k= 5 cm, l= 5cm, m= 7 cm

-pokud nevíš, přikládám video: https://www.youtube.com/watch?v=JAvxjUNdvFk 

ČJ: dnešní nové učivo, procvičuj: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/zdvojene-souhlasky/pravopisny-trenazer/cviceni3.html 

-napiš do ČJ-Š: ro_lobený, ne_edovatější, po_nájemník, ne_istý, ro_hněvaný, o_aloval řešení, be_trestně, o_ychuje, po_houbí, ne_asnější, ne_emnější, po_lezl, ne_edlá, be_ubý (doplňuj ZZ/Z, DD/D, JJ/J)

AJ: PS str. 23 cv. 5

-uč. str. 31 cv. 3a – číst barvy (píšeme v pondělí TEST!)

-poslech, cv. 3a – opakuj přídavná jména: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit03/audio?cc=cz&selLanguage=cs page 31, exercise 3a – pusť si

PŘ: shrnovací video, podívej se: https://www.youtube.com/watch?v=IQPsQ4z3AqU&t=305s 

-do sešitu PŘ – na novou stranu, barevný nadpis “SUBTROPICKÝ PÁS” + vytisknout či překleslit zeměkouli a vepsat a vymalovat subtropický pás.

14.10.2021 – Domácí úkoly pro všechny

M: převody jednotek délky: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-delky/prevody-jednotek-delky/priklady1h.htm 

 • do M-D vypiš všechny své chyby
13.10.2021 – Domácí úkoly pro všechny

ČTČíst – Sirotčinec slečny Peregrinové

 • ve škole jsme četli: str. 27 – 29
 • doma dočíst: str. 29 – 30
12.10.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti

ČJ: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/zdvojene-souhlasky/pravopisny-trenazer/cviceni1.html 

– do ČJ-D piš všechny své chyby

11.10.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti

ÚKOLY JSEM POSLALA PO DĚTECH. 

ČJ: dva lístky – doplňuj.

online procvičování, složené slovesné tvary: https://www.skolasnadhledem.cz/game/24 

online procvičování, větné vzorce: https://www.skolasnadhledem.cz/game/34 

M: Slovní úlohy do M-D + úkol v učebnici. Vše popsáno na lístku. 🙂

AJ: ODPADLA – ETICKÉ DÍLNY

online procvičování, zájmena: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/privlastnovaci-zajmena/my-your-his-her/exercises.html

online procvičování, barvy: https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-colors-1-uroven 

7.10.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti

NA ZÍTRA NEZAPOMEŇ: 1.  60 Kč – dravci    2. stará plechovka

ČJ: procvičuj větné vzorce: https://www.skolasnadhledem.cz/game/34 

– Věty opiš do ČJ-Š, urči zda se jedná o VJ nebo S + u souvětí napiš jejich větné vzorce. (Rada: Vše podtrhuj a kroužkuj jak umíš. Slovesa – vlnovkou. Čárky, tečky, spojky – kroužkuj.)

 • Petr jezdí k dědečkovi a babičcce do Českého ráje.
 • Od branky k oknu vede chodníček, na oknech kvetou muškáty.
 • Petrův příchod vždy ohlásí Alík hlasitým štěkotem.
 • Babička hned otvírá dveře a vítá vnuka s rozzářeným úsměvem.

M: – procvičuj jednotky délky: https://wordwall.net/resource/9074440/p%C5%99evody-jednotek-d%C3%A9lky

-procvičuj jednotky hmotnosti: https://wordwall.net/resource/9880094/jednotky-hmotnosti 

-uč. str. 16 cv. 4 + uč. str. 17 cv. 5 do M-Š

AJ: -procvičuj has got / have got: https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_language/Present_simple/Have_got_or_has_got_pi1583672qo 

– procvičuj zájmena: https://wordwall.net/resource/7104680/z%C3%A1jmena 

-do slovníčku napiš nad nalepený list barviček barevný nadpis “COLORS”+ doplň a napiš 4 slovíčka:

 • dark – tmavý
 • light – světlý
 • gold – zlatý
 • silver – stříbrný

-do sešitu HW vyčasuj sloveso “have got”. Ukázka: I = have got, you = have got, he = has got …. atd. 

-opiš do sešitu 4 věty + dej sloveso “have got” DO ZÁPORU tzn. “haven´t got nebo hasn´t got

 1. I _______ a black cat.
 2. Peter _______ a new skateboard.  
 3. We _______ a big house.
 4. She _______ a good day. 

VL-Z: sleduj video: https://www.youtube.com/watch?v=8iA8GmZQYKQ – Plzeňský kraj 

-uč. str. 12 – 13 důkladně přečíst

6.10.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti

ČJ: – procvičuj, ě/je: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/pravopisna-cviceni/pravopisny-zasobnik-predpony/cviceni2.html

M: počítej lísteček – sloupec (velká násobilka).

-počítej lísteček – kolik má….

AJ: lísteček, doplňuj have got / has got

ČT: Sirotčinec slečny Peregrinové – str. 18 – 21 (Kniha ke stažení na stránkách třídy.) 

PŘ: sleduj video: https://www.youtube.com/watch?v=7aE70D1pfcw 

5.10.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti

PŘIPOMÍNKA: Zítra místo INF máme AJ – přines si věci. 

ČJ: DÚ PRO VŠECHNY: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-slova/pravopisny-trenazer-predpony-ob-v/cviceni3.html ZÍTRA BUDE DI, PŘIPRAV SE!

-piš do ČJ-Š, doplňuj správná písmena: nejvě_ší, králo_ství, op_ce, b_lo teplo, z_stal venku, zál_bně, v_skočil, ob_l na kole, ob_čejný, v kostl_. 

-procvičuj, zda se jedná o VJ (větu jednoduchou) nebo S (souvětí): https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-vety/veta-jednoducha-souveti/cviceni1.htm

M: uč. str. 19 cv. 5 do M-Š

-vytiskni sloupec a počítej, stáhni zde: sloupce velká násobilka 5.10

-procvičuj jednotky hmotnosti: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-hmotnosti/prevody-jednotek-hmotnosti/priklady1c.htm 

-procvičuj jednotky času: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-casu/prevody-jednotek-casu/priklady1c.htm

ČT: čítanka str. 18 – Papírový drak

VL-D: uč. str. 9 – čti “Bitva na Bílé hoře”

-sleduj tato videa: č. 1 https://www.youtube.com/watch?v=quYXrpTItws č. 2 https://www.youtube.com/watch?v=LoTgffAPK2U

4.10.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti

ČJ: – malý lísteček doplňuj, tvoř odvozená slova pomocí přípon -ský, -ství

-velký lístek doplňuj na základě malého – z něj ber vhodná slova 🙂 

M: sloupce – počítej na základě ukázky

AJ: procvičuj have got / has got: https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Verb_to_have/Has_or_have_ob787125my 

1.10.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti

ČJ: Přepiš do ČJ-Š: zůstal /bez/sebe, úplné /bez/větří, byla /bez/nálady, udělal to /bez/řečí, je v /bez/vědomí, docela /bez/peněz, /bez/platná rada, byl /bez/mocný, je /bez/významný, /bez/ohledu na ni, /bez/domovec, odešli /bez/trestu

procvičování ONLINE: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-slova/predlozka-a-predpona-bez/cviceni.html 

M: Vypočítej do M – G obvod obdélníku ABCD, a= 22 m, b= 17 m. (Náčrtek, vzoreček, doplnění.)

-rýsuj podle videa do M-G:  https://www.youtube.com/watch?v=6UFmtn5RSxE&t=140s Pracuj PŘESNĚ PODLE UKÁZKY!

AJ: online procvičování: https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Verb_to_have/To_have_js494cg 

-lístek vytiskni a doplňuj, stáhni zde: Have got, uč. str. 29

-PS str. 22 cv. 3 (Pozor, pospojuj si: Joshua – autíčko na dálk. ovládání, Sophie – počítač, Ed – kolo, Yasmin – DVD přehrávač, Mum and Dad – televize, Finley – fotoaparát)

PŘ: podívej na video: https://www.youtube.com/watch?v=EMa1N2SA6U8 

– Do sešitu PŘ napiš barevný nadpis “TROPICKÝ PÁS” (na novou stranu) + vlep tuto mapku, stáhni zde: Podnebné pásy a vyznač červenou barvou tropický pás. Z videa pod mapku vypiš alespoň 5 důležitých informací, co ses dozvěděl/a.

30.9.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti

ČJ: Přepiš do ČJ-Š:  šli do /pod/zemí, směsný /od/pad, /od/lákali psa, bílý /pod/nos, kousek /od/školy, už /od/letěla, lustr /nad/stolem, už /od/bočte, létá /nad/polem, /nad/mořská výška, sukně /pod/kolena, dívej /pod/nohy, jsou /od/něho, do /pod/zámčí

procvičuj online – předpona / předložka: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-slova/predlozky-a-predpony-od-nad-pod-pred/stavba-slov-4.html 

– zítra píšeme DI, přikládám list, ze kterého bude diktát vybrán, stáhni zde: DIKTÁT – 1.10. PROCVIČ, napiš si problémy. Probereme je. 

M: procvičuj matematické pojmy: https://wordwall.net/cs/resource/9873168/matematické-pojmy 

-přikládám list – vytiskni a počítej, stáhni zde: sloupce 30.9.2021

-uč. str. 17 cv. 7 do M-D

AJ: procvičujeme barvy: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/3-trida/at-school/color-choice/exercises.html 

-pokud máš tabulku ze školy, dopiš tabulku ze školy – ovšem pokud nemáš tabulku, celé přepiš do sešitu AJ – školní

VL-Z: Mrkni na Jihočeský kraj, bezva video: https://www.youtube.com/watch?v=56YjpTzW544&t=50s 

-vytiskni zápisek, doplň a vlep do sešitu VL-Z, stáhni zde: praocvní list – jihočeský kraj – informace nalezneš v uč. str. 10 

29.9.2021 – Domácí úkoly pro nemocné děti

M: uč. str. 11 – přečíst první růžovou tabulku

-uč. str. 11 cv. 2 (pouze první dva sloupce) + cv. 5 do M-Š

-Vypočítej do M-D:  Maminka šla nakupovat do COOPU. Koupila: 250g kvalitní šunky, 700g brambor na guláš, 500 g hladké mouky na bábovku, 200g kakaa, 50g bonbonů pro děti a 300 g slaninky. Kolik kg nesla v tašce?

ČJ: uč. str. 23 cv. 5 – do ČJ-Š (Vyber si pouze jedno zadání.)

-zapiš do ČJ-Š: stál /před/domem, nůž /od/marmelády, je /bez/zubá, už /od/bočte, /nad/bytek tuků, sukně /pod/kolena, už /od/letěla, jsou v /pod/palubí, /nad/mořská výška, lustr /nad/stolem, nápis /nad/vchodem, /před/seda třídy

ČT: Kniha – Sirotčinec slečny Peregrinové, stáhni zde: Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti – Riggs, Ransom číst – celá 1. kapitola (Zajímají mě Vaše názory – napište mi, jak se Vám kapitola líbila. Nám ve škole moc, jsme napjatíííí na příští týden.embarassed)

PŘ: uč. str. 10 – celá přečíst

– přírodovědný kvíz – odpovědi zapisuj do sešitu PŘ (stačí A, B, C), stáhni zde: PŘ – KVÍZ

-do sešitu PŘ napiš barevný nadpis “PODNEBNÉ PÁSY” + vytiskni obrázek a vlep. 

Adresa školy

Základní škola T. G. Masaryka Čejkovice, okres Hodonín, příspěvková organizace
Školní 800
696 15 Čejkovice

kontakty

518 362 503, 606 629 364
zs.tgm@centrum.cz
info@zstgmcejkovice.cz
jidelna@zstgmcejkovice.cz
www.zstgmcejkovice.cz
Datová schránka ID: 22cpep7

< 2021 >
Říjen
PoÚtStČtSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031