6. třída

Vítám vás na stránce 6. třídy.

Třídní učitelka Mgr. Hana Krakovská

 

V úterý 18. června v 17 hodin se ve školní jídelně koná schůzka pro rodiče ohledně důležitých informací týkajících se školního roku 2019/2020.
  

Procvičování násobilky pro žáky:           http://www.smartygames.com/games/math/game_multiplication_table.htm

a KAKURO:                                                http://www.kakurolive.com

 

Naše škola zprostředkovává sběr použitých monočlánků. Žáci je mohou  vhazovat do označeného boxu, který je na parapetu okna školníkovy kanceláře. Jsme zařazeni do soutěže o nasbírání co největšího množství této druhotné suroviny.  Děkujeme vám za případnou spolupráci.