top of page
Stationary photo

9.B

Třídní učitel: Mgr. Jaroslav Chlebík

Vítejte na stránkách třídy.

První akcí naší třídy v letošním roce byl Branný den, který se uskutečnil 22.9. 2022.

Naše třída připravila stanoviště pro ostatní žáky školy, kde prověřila jejich fyzickou zdatnost, povědomí o přežití v přírodě a zdravovědě. Všem, kteří se na této akci podíleli patří velký dík.

Třídnické hodiny

21.9.

18.10.

16.11.

14.12.

18.1.

15.2.

22.3.

19.4.

17.5.

14.6.

vždy v 7:00 

bottom of page