Den linky 155

15.05.2019 Celý den

Žáci navštěvující školní družinu se zúčastní preventivně výchovné akce Den linky 155 v Hodoníně.