Přednáška Kyberšikana

12.06.2019 Celý den

Přednáška poručíka Zámečníka z Oddělení prevence Policie ČR Hodonín je určena žákům 7. a 8. třídy.