Rodilí mluvčí Aj ve vyučování

22.05.2019 Celý den

Náhradní termín za 22. květen pro 9., 1. a 4. třídu.