Schůzka pro rodiče žáků 9. třídy

31.01.2019 Celý den

Schůzka rodičů vycházejících žáků s výchovnou poradkyní se uskuteční v 17 hodin v 9. třídě.