Schůzka žákovského parlamentu

05.11.2019 Celý den

Schůzka se bude konat ve 14 hodin ve sborovně.