Školní družina 1

Zoo Hodonín

V pondělí 18. 10. 2021 navštívily děti z družinky zoologickou zahradu v Hodoníně. Po celou dobu prohlídky jsme měli k dispozici paní průvodkyni, která nám ke každému zvířeti řekla zajímavé informace a odpovídala na zvídavé otázky dětí. Na závěr si děti koupily na památku hezký suvenýr.  Všem se výlet moc líbil.

Červen v družince

Během června jsme se snažili kombinovat zájmové a výchovné činnosti jak v chládku v družince, tak venku, kde jsme trávili čas na prolézačkách, víceúčelovém hřišti či na procházkách.

 

 

 

 

 

 

Výlet do papouščí zoo

Výlet ve školní družině se konal dne 4. 6. 2021. Po obědě se vydali žáci školní družiny spolu s vychovatelkou autobusem na výlet do papouščí zoologické zahrady v Bošovicích. Hned při příjezdu na místo byli účastníci seznámeni s pravidly, jak se mají v zoo chovat. V této krásné zoo, která je jediná svého druhu v Evropě, je možné v  současné době vidět kolekci arating, amazonků, dále pak ary, amazoňany, kakaduy a africké druhy papoušků – papoušky šedé žaky, senegalské a jiné. Momentálně je v provozu 80 voliér a další jsou ve výstavbě. Od průvodce se děti dozvěděly spoustu zajímavých informací nejen o tom, jak takový papoušek vypadá či zajímavosti z jeho samotného chovu a života, ale také co všechno obnáší provoz takové papouščí zoo. Děti byly nadšené z obrovského množství papoušků, které měly přímo na dosah ruky. Poté následovalo odpovídání na zvídavé a velmi pěkné otázky žáků, kterým se výlet moc líbil. Na závěr si děti koupily v místním obchůdku malý suvenýr na památku. Celou zpáteční cestu autobusem jsme si o této krásné akci povídali.

 

 

 

 

 

 

Květen v družince

Během května jsme s dětmi vyráběli různé výrobky s jarní tématikou, stavěli jsme ze stavebnic farmy, autodráhy nebo si hráli na obchod. Chodili jsme také ven na prolézačky nebo workoutové hřiště, kde se dětem velmi líbí.

 

 

 

 

 

 

Bednářství

V rámci tohoto projektu bylo cílem seznámení s tradičními řemesly, v tomto případě s bednářstvím. Navštívili jsme místního bednáře v jeho dílně. Po přivítání nám popovídal o tradici tohoto řemesla, a pak nám postupně ukazoval dílek po dílku, jak se sudy vyrábějí. Seznámil nás, z jakého a jak starého dřeva se můžou sudy vyrobit, opracování dřeva, ohýbání do tvaru sudů, výrobu obručí, opracovávání celého sudu, skládání dna a utěsňování pomocí rákosu a dokončení sudu. Poté nám ukázal, jak se může sud ozdobit vyrýváním různých motivů. Aby si žáci uvědomili, v jak hlučném prostoru musí pracovat, pustit nám stroj, se kterým se dřevo opracovává. Děti se velmi zajímaly o všechno, co se této práce týče a měly na pana Bařinu spoustu dotazů. Po rozloučení jsme se vypravili zpátky do školy a děti si cestou o svých zážitcích povídaly.

 

 

 

 

 

Holubi

Projektový den ve školní družině se konal dne 5. 5. 2021. Po obědě se vydali žáci školní družiny spolu s vychovatelkou navštívit
místního holubáře, který jim přiblížil jak život holubů, tak také jejich samotný chov. Hned při příchodu na místo byli účastníci
seznámeni s pravidly, jak se mají u ptactva chovat. Následně pan Karel Černý začal o holubech vyprávět. Žáci se dozvěděli o
začátcích jeho holubaření, o tom, jakých závodů se s holuby účastnil, ale také základní informace o tom, jak holub vypadá, co
žere, kolik dnů sedí holubice na vajíčku, čím se krmí čerstvě vylíhnutá holoubátka atd. Povídal také o různých druzích holubů
či o současném holubářství v porovnání s holubařením v minulosti. Žáci měli možnost nahlédnout do holubníku, vidět vajíčka,
následně pak také vidět čerstvě vylíhnutá holoubátka. Nejvíce však byli žáci nadšení z toho, když si mohli holoubka pochovat
v náručí. Šlo vidět, že z kontaktu se zvířaty mají děti velkou radost. Poté následovalo odpovídání na zvídavé a velmi pěkné
otázky žáků. Projektový den byl zakončen povídáním o zážitcích z této krásné exkurze.

 

 

 

 

 

Zdravověda a první pomoc

Projektový den na téma Zdravověda a první pomoc proběhl 4. 5. 2021. Účastníci projektu ho strávili s paní Mgr. Hanou Michlovou, zdravotní sestrou z Čejkovic, která pracuje na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení a také na Urgentním příjmu v Brně. Toto téma bylo zvoleno, jelikož je nesmírně důležité vědět, jak bychom se měli zachovat, pokud se někdo z našeho okolí dostane do život nebezpečného stavu. Po obědě se všichni účastníci setkali v prostorách školní družiny, kde jim paní Michlová přednesla připravenou prezentaci. Po krátkém představení náplně práce zdravotní sestry a anatomie člověka byla přečtena pohádka, v níž bylo vysvětleno, jak vznikl IZS. Všichni účastníci si zopakovali důležitá telefonní čísla a ozřejmili si, jaký je mezi nimi rozdíl a jakým způsobem se na ně volá. Ukázali a popovídali si, jak vypadá dispečink ZZS, které pomůcky nalezneme ve voze ZZS, ale také, k čemu a jak se dané pomůcky používají. Dalším tématem byla přednemocniční první pomoc, i v jakých situacích voláme ZZS. Důkladněji byla probrána kardiopulmonální resuscitace. Následně byly projity prevence poranění a úrazu, jak by se děti měly chránit v zimě i v létě, aby předešly poranění i nepříjemným stavům, jako jsou například úžeh nebo úpal, ale také význam reflexních prvků na oblečení. Dále si ukázali, co by mělo být v lékárničce. Paní Michlová předvedla a vysvětlila žákům, jak se používá trojcípý šátek nebo obinadlo, kdy si následně všichni žáci vyzkoušeli práci s nimi. V průběhu celé přednášky měly děti možnost se ptát na všechno, co je zajímalo. Nakonec děti dostaly brožurky a omalovánky s První pomocí. Projektový den byl zakončen Doktorskou pohádkou od Karla Čapka, při které si děti mohly omalovánky vybarvovat.

 

 

 

 

 

Únor v družince

Během února jsme s dětmi v družince malovali, kreslili si, vyráběli krásné výtvory, hráli si nebo stavěli autodráhy a farmy pro dřevěná zvířátka. Také jsme často chodili ven na prolézačky do parku nebo do zasněžené krajiny.

Poslední únorový týden mají děti jarní prázdniny, a my jim s paní asistentkou přejeme, aby si je v rámci možností užily dle svých představ.

 

 

 

 

 

Těšíme se na pololetní prázdniny

Ve čtvrtek 28. 1. 2021 dostávaly děti z první třídy své první vysvědčení. V družince pak nadšeně vyprávěly o svých úspěších, a zároveň se těšily na zasloužené pololetní prázdniny.

 

 

 

 

 

Leden – uvnitř i venku

Leden byl ve znamení tvorby výrobků se zimní tématikou, kdy paní asistentka Jiřina Michnová (patří jí velké poděkování) vždy dětem nachystá krásné náměty ke tvoření, předpřipraví dětem materiály, pomůcky a nachystá šablonu, podle které pak děti tvoří. Během tohoto tvoření pak děti trénují trpělivost, zručnost, jemnou motoriku, ale také týmovou spolupráci. Děti spolu krásně spolupracují, pomáhají si a vzájemně se podporují. Naše družinkové odpoledne si zpříjemňujeme procházkami nebo hraním na prolézačkách.

 

 

 

 

 

Lednové tvoření

Dnes děti tvořily sněhuláky – při tvorbě se děti učí jemné motorice, trpělivosti a přesnosti. Krásné výrobky pak zdobí nástěnky školy.

 

 

 

 

 

Leden v družince

Přivítali jsme se zpět po vánočních prázdninách u nás v družince. Děti nadšeně vypráví, co našly pod stromečkem, na jaké pohádky se během prázdnin dívaly a jak si užívaly vánoční čas. Pokračujeme ve vytváření výrobků se zimní tematikou, hrajeme si, stavíme lego, chodíme na procházky nebo hrajeme společenské hry. 

 

 

 

Prosinec – předvánoční čas

Během prosince vyrábí děti výrobky s vánoční tematikou, povídáme si o vánočních zvycích, některé děti dokonce prozradily, co si přejí od Ježíška pod stromeček.

A když nám jeden den napadnul sníh, využili jsme situace a šli si postavit sněhuláka. Škoda jen, že nám ten sníh nevydržel déle, děti z něj byly nadšené.

 

 

Příprava na Mikuláše

Děti se už těší na Mikuláše, čerta i anděla. V družince jsme proto vytvořili krásnou nástěnku, která nám navodí tu správnou mikulášskou atmosféru.

 

 

 

Hrajeme si vevnitř i venku 

Děti jsou zpět plné elánu, není proto divu, že nám v družince vznikají krásné výtvory ze stavebnic, kostiček či lega. Je bezva vidět, jak si děti dokáží hrát v kolektivu, navzájem si pomáhat a dále se rozvíjet. Venku pak skáčeme třeba panáka. Schválně, zkuste zavřít oči a skákat přitom tak, abyste skočili vždy do daného okýnka…nám to dalo docela zabrat 🙂

 

 

Listopad –  Zpět v družince 

Dětem přálo pro návrat zpět do školy a družinky krásné počasí, proto jsme vyrazili hned na procházku do přírody. Všichni jsme rádi, že se opět můžeme společně zasmát, pohrát si, popovídat si, nadýchat se čerstvého vzduchu a užít si podzimního sluníčka. 

 

 

Pobyt venku

I během října chodí děti v rámci družinky ven, kde se mohou proběhnout, hrát si na prolézačkách, nadechnout se čerstvého vzduchu a venku třeba i posvačit.

 

 

Podzimní tvoření

Během října tvoří děti výrobky a obrázky s podzimní tematikou. Vystřihováním, lepením a trháním papírků si děti rozvíjí jemnou motoriku, soustředění a trpělivost. Své výtvory mají děti vystavené na nástěnce u družinky.

 

 

Výlet do ZOO Hodonín

V pátek 18. 9. 2020 se děti z družinky účastnily výletu do ZOO Hodonín. Už cesta autobusem byla začátkem dobrodružství, které si děti náramně užívaly. V ZOO se nám pak věnovala milá paní ošetřovatelka, která nás seznámila s průběhem exkurze. V první naučné části jsme se všichni společně přesunuli pod altánek, kde nám začalo vyprávění na téma „Ferda a ti druzí“. Děti se tak vydaly za tajemstvím hmyzího světa. Dozvěděly se například, jak se dorozumívají včely nebo třeba, jak spolupracují mravenci. Dočkaly se i odpovědí na své zvídavé otázky a zjistily, že ne všechno, co člověk v pohádkách vidí, je pravdou. Součástí naučné části byly také hry, díky kterým si děti mohly mravenčí spolupráci vyzkoušet. Zjistily tak, jak důležitá spolupráce v kolektivu je. Naučná část programu byla doprovázena pohádkovými postavami Ferdy mravence či včelky Máji. Obdrželi jsme také pracovní listy, s kterými budeme pracovat v následujících dnech v družince.

Součástí programu byla samozřejmě samotná prohlídka ZOO, kde děti hned v úvodu zaujali tygři ussurijští či lev jihoafrický. Během prohlídky jsme viděli velké množství zvířat, která děti samy poznávaly i díky animovaným pohádkám. Velkým zážitkem pro děti bylo krmení koz. Poté jsme se přesouvali dále a zaposlouchali se do zvuků místního ptactva, viděli klokana nebo se pobavili u předvádějících se opic. Na závěr si děti koupily nějakou sladkost či suvenýr. Na děti pak před školou čekali natěšení rodiče a děti jim určitě vyprávěly své zážitky. Věříme, že se výlet vydařil a děti si odnesly spoustu nových informací z říše zvířat.

Opičí dráha

Ve středu 16. 9. 2020 se děti z družinky účastnily opičí dráhy, která pro ně byla připravena v tělocvičně ZŠ. Výkony dětí byly podporovány hlasitým fanděním jejích spolužáků, a podle ohlasů si děti opičí dráhu skvěle užily.

Venku

Protože se snažíme využívat krásného slunného počasí, kterého máme v září dostatek, chodíme s dětmi ven na hřiště, kde se mohou proběhnout, pohoupat na houpačce, schovat se v domečku nebo vylézt na věž. Děti si s sebou berou svačinku, což vyvolalo velký ohlas. Společný piknik je vždycky fajn.

Září ve školní družince

 

Během měsíce září se děti ve školní družince navzájem poznávají, seznamují se s chodem a řádem ŠD a pomalu si zvykají na pravidla, na kterých jsme se společně dohodli a odsouhlasili si je již během prvních školních dnů.

Děti se mohou těšit na procházky do parku, kreslení, vyrábění, hraní společenských her, ale také na opičí dráhu, která pro ně bude přichystána v tělocvičně ZŠ.

18. 9. 2020 pojedou děti ze ŠD na výlet do ZOO Hodonín.

Vychovatelka ŠD: Mgr. Hana Strmisková

Kontakt: strmiskova@zstgmcejkovice.cz
518 305 777

 

 

Adresa školy

Základní škola T. G. Masaryka Čejkovice, okres Hodonín, příspěvková organizace
Školní 800
696 15 Čejkovice

kontakty

518 362 503, 606 629 364
zs.tgm@centrum.cz
info@zstgmcejkovice.cz
jidelna@zstgmcejkovice.cz
www.zstgmcejkovice.cz
Datová schránka ID: 22cpep7

< 2021 >
Říjen
PoÚtStČtSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Únor v družince

Během února jsme s dětmi v družince malovali, kreslili si, vyráběli krásné výtvory, hráli si nebo stavěli autodráhy a farmy pro dřevěná zvířátka. Také jsme často chodili ven na prolézačky do parku nebo do zasněžené krajiny.

Poslední únorový týden mají děti jarní prázdniny, a my jim s paní asistentkou přejeme, aby si je v rámci možností užily dle svých představ.

 

 

 

 

 

Těšíme se na pololetní prázdniny

Ve čtvrtek 28. 1. 2021 dostávaly děti z první třídy své první vysvědčení. V družince pak nadšeně vyprávěly o svých úspěších, a zároveň se těšily na zasloužené pololetní prázdniny.

 

 

 

 

 

Leden – uvnitř i venku

Leden byl ve znamení tvorby výrobků se zimní tématikou, kdy paní asistentka Jiřina Michnová (patří jí velké poděkování) vždy dětem nachystá krásné náměty ke tvoření, předpřipraví dětem materiály, pomůcky a nachystá šablonu, podle které pak děti tvoří. Během tohoto tvoření pak děti trénují trpělivost, zručnost, jemnou motoriku, ale také týmovou spolupráci. Děti spolu krásně spolupracují, pomáhají si a vzájemně se podporují. Naše družinkové odpoledne si zpříjemňujeme procházkami nebo hraním na prolézačkách.

 

 

 

 

 

Lednové tvoření

Dnes děti tvořily sněhuláky – při tvorbě se děti učí jemné motorice, trpělivosti a přesnosti. Krásné výrobky pak zdobí nástěnky školy.

 

 

 

 

 

Leden v družince

Přivítali jsme se zpět po vánočních prázdninách u nás v družince. Děti nadšeně vypráví, co našly pod stromečkem, na jaké pohádky se během prázdnin dívaly a jak si užívaly vánoční čas. Pokračujeme ve vytváření výrobků se zimní tematikou, hrajeme si, stavíme lego, chodíme na procházky nebo hrajeme společenské hry. 

 

 

 

Prosinec – předvánoční čas

Během prosince vyrábí děti výrobky s vánoční tematikou, povídáme si o vánočních zvycích, některé děti dokonce prozradily, co si přejí od Ježíška pod stromeček.

A když nám jeden den napadnul sníh, využili jsme situace a šli si postavit sněhuláka. Škoda jen, že nám ten sníh nevydržel déle, děti z něj byly nadšené.

 

 

Příprava na Mikuláše

Děti se už těší na Mikuláše, čerta i anděla. V družince jsme proto vytvořili krásnou nástěnku, která nám navodí tu správnou mikulášskou atmosféru.

 

 

 

Hrajeme si vevnitř i venku 

Děti jsou zpět plné elánu, není proto divu, že nám v družince vznikají krásné výtvory ze stavebnic, kostiček či lega. Je bezva vidět, jak si děti dokáží hrát v kolektivu, navzájem si pomáhat a dále se rozvíjet. Venku pak skáčeme třeba panáka. Schválně, zkuste zavřít oči a skákat přitom tak, abyste skočili vždy do daného okýnka…nám to dalo docela zabrat 🙂

 

 

Listopad –  Zpět v družince 

Dětem přálo pro návrat zpět do školy a družinky krásné počasí, proto jsme vyrazili hned na procházku do přírody. Všichni jsme rádi, že se opět můžeme společně zasmát, pohrát si, popovídat si, nadýchat se čerstvého vzduchu a užít si podzimního sluníčka. 

 

 

Pobyt venku

I během října chodí děti v rámci družinky ven, kde se mohou proběhnout, hrát si na prolézačkách, nadechnout se čerstvého vzduchu a venku třeba i posvačit.

 

 

Podzimní tvoření

Během října tvoří děti výrobky a obrázky s podzimní tematikou. Vystřihováním, lepením a trháním papírků si děti rozvíjí jemnou motoriku, soustředění a trpělivost. Své výtvory mají děti vystavené na nástěnce u družinky.

 

 

Výlet do ZOO Hodonín

V pátek 18. 9. 2020 se děti z družinky účastnily výletu do ZOO Hodonín. Už cesta autobusem byla začátkem dobrodružství, které si děti náramně užívaly. V ZOO se nám pak věnovala milá paní ošetřovatelka, která nás seznámila s průběhem exkurze. V první naučné části jsme se všichni společně přesunuli pod altánek, kde nám začalo vyprávění na téma „Ferda a ti druzí“. Děti se tak vydaly za tajemstvím hmyzího světa. Dozvěděly se například, jak se dorozumívají včely nebo třeba, jak spolupracují mravenci. Dočkaly se i odpovědí na své zvídavé otázky a zjistily, že ne všechno, co člověk v pohádkách vidí, je pravdou. Součástí naučné části byly také hry, díky kterým si děti mohly mravenčí spolupráci vyzkoušet. Zjistily tak, jak důležitá spolupráce v kolektivu je. Naučná část programu byla doprovázena pohádkovými postavami Ferdy mravence či včelky Máji. Obdrželi jsme také pracovní listy, s kterými budeme pracovat v následujících dnech v družince.

Součástí programu byla samozřejmě samotná prohlídka ZOO, kde děti hned v úvodu zaujali tygři ussurijští či lev jihoafrický. Během prohlídky jsme viděli velké množství zvířat, která děti samy poznávaly i díky animovaným pohádkám. Velkým zážitkem pro děti bylo krmení koz. Poté jsme se přesouvali dále a zaposlouchali se do zvuků místního ptactva, viděli klokana nebo se pobavili u předvádějících se opic. Na závěr si děti koupily nějakou sladkost či suvenýr. Na děti pak před školou čekali natěšení rodiče a děti jim určitě vyprávěly své zážitky. Věříme, že se výlet vydařil a děti si odnesly spoustu nových informací z říše zvířat.

Opičí dráha

Ve středu 16. 9. 2020 se děti z družinky účastnily opičí dráhy, která pro ně byla připravena v tělocvičně ZŠ. Výkony dětí byly podporovány hlasitým fanděním jejích spolužáků, a podle ohlasů si děti opičí dráhu skvěle užily.

Venku

Protože se snažíme využívat krásného slunného počasí, kterého máme v září dostatek, chodíme s dětmi ven na hřiště, kde se mohou proběhnout, pohoupat na houpačce, schovat se v domečku nebo vylézt na věž. Děti si s sebou berou svačinku, což vyvolalo velký ohlas. Společný piknik je vždycky fajn.

Září ve školní družince

 

Během měsíce září se děti ve školní družince navzájem poznávají, seznamují se s chodem a řádem ŠD a pomalu si zvykají na pravidla, na kterých jsme se společně dohodli a odsouhlasili si je již během prvních školních dnů.

Děti se mohou těšit na procházky do parku, kreslení, vyrábění, hraní společenských her, ale také na opičí dráhu, která pro ně bude přichystána v tělocvičně ZŠ.

18. 9. 2020 pojedou děti ze ŠD na výlet do ZOO Hodonín.

Vychovatelka ŠD: Mgr. Hana Strmisková

Kontakt: strmiskova@zstgmcejkovice.cz
518 305 777

 

 

Adresa školy

Základní škola T. G. Masaryka Čejkovice, okres Hodonín, příspěvková organizace
Školní 800
696 15 Čejkovice

kontakty

518 362 503, 606 629 364
zs.tgm@centrum.cz
info@zstgmcejkovice.cz
jidelna@zstgmcejkovice.cz
www.zstgmcejkovice.cz
Datová schránka ID: 22cpep7

< 2021 >
Říjen
PoÚtStČtSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Únor v družince

Během února jsme s dětmi v družince malovali, kreslili si, vyráběli krásné výtvory, hráli si nebo stavěli autodráhy a farmy pro dřevěná zvířátka. Také jsme často chodili ven na prolézačky do parku nebo do zasněžené krajiny.

Poslední únorový týden mají děti jarní prázdniny, a my jim s paní asistentkou přejeme, aby si je v rámci možností užily dle svých představ.

 

 

 

 

 

Těšíme se na pololetní prázdniny

Ve čtvrtek 28. 1. 2021 dostávaly děti z první třídy své první vysvědčení. V družince pak nadšeně vyprávěly o svých úspěších, a zároveň se těšily na zasloužené pololetní prázdniny.

 

 

 

 

 

Leden – uvnitř i venku

Leden byl ve znamení tvorby výrobků se zimní tématikou, kdy paní asistentka Jiřina Michnová (patří jí velké poděkování) vždy dětem nachystá krásné náměty ke tvoření, předpřipraví dětem materiály, pomůcky a nachystá šablonu, podle které pak děti tvoří. Během tohoto tvoření pak děti trénují trpělivost, zručnost, jemnou motoriku, ale také týmovou spolupráci. Děti spolu krásně spolupracují, pomáhají si a vzájemně se podporují. Naše družinkové odpoledne si zpříjemňujeme procházkami nebo hraním na prolézačkách.

 

 

 

 

 

Lednové tvoření

Dnes děti tvořily sněhuláky – při tvorbě se děti učí jemné motorice, trpělivosti a přesnosti. Krásné výrobky pak zdobí nástěnky školy.

 

 

 

 

 

Leden v družince

Přivítali jsme se zpět po vánočních prázdninách u nás v družince. Děti nadšeně vypráví, co našly pod stromečkem, na jaké pohádky se během prázdnin dívaly a jak si užívaly vánoční čas. Pokračujeme ve vytváření výrobků se zimní tematikou, hrajeme si, stavíme lego, chodíme na procházky nebo hrajeme společenské hry. 

 

 

 

Prosinec – předvánoční čas

Během prosince vyrábí děti výrobky s vánoční tematikou, povídáme si o vánočních zvycích, některé děti dokonce prozradily, co si přejí od Ježíška pod stromeček.

A když nám jeden den napadnul sníh, využili jsme situace a šli si postavit sněhuláka. Škoda jen, že nám ten sníh nevydržel déle, děti z něj byly nadšené.

 

 

Příprava na Mikuláše

Děti se už těší na Mikuláše, čerta i anděla. V družince jsme proto vytvořili krásnou nástěnku, která nám navodí tu správnou mikulášskou atmosféru.

 

 

 

Hrajeme si vevnitř i venku 

Děti jsou zpět plné elánu, není proto divu, že nám v družince vznikají krásné výtvory ze stavebnic, kostiček či lega. Je bezva vidět, jak si děti dokáží hrát v kolektivu, navzájem si pomáhat a dále se rozvíjet. Venku pak skáčeme třeba panáka. Schválně, zkuste zavřít oči a skákat přitom tak, abyste skočili vždy do daného okýnka…nám to dalo docela zabrat 🙂

 

 

Listopad –  Zpět v družince 

Dětem přálo pro návrat zpět do školy a družinky krásné počasí, proto jsme vyrazili hned na procházku do přírody. Všichni jsme rádi, že se opět můžeme společně zasmát, pohrát si, popovídat si, nadýchat se čerstvého vzduchu a užít si podzimního sluníčka. 

 

 

Pobyt venku

I během října chodí děti v rámci družinky ven, kde se mohou proběhnout, hrát si na prolézačkách, nadechnout se čerstvého vzduchu a venku třeba i posvačit.

 

 

Podzimní tvoření

Během října tvoří děti výrobky a obrázky s podzimní tematikou. Vystřihováním, lepením a trháním papírků si děti rozvíjí jemnou motoriku, soustředění a trpělivost. Své výtvory mají děti vystavené na nástěnce u družinky.

 

 

Výlet do ZOO Hodonín

V pátek 18. 9. 2020 se děti z družinky účastnily výletu do ZOO Hodonín. Už cesta autobusem byla začátkem dobrodružství, které si děti náramně užívaly. V ZOO se nám pak věnovala milá paní ošetřovatelka, která nás seznámila s průběhem exkurze. V první naučné části jsme se všichni společně přesunuli pod altánek, kde nám začalo vyprávění na téma „Ferda a ti druzí“. Děti se tak vydaly za tajemstvím hmyzího světa. Dozvěděly se například, jak se dorozumívají včely nebo třeba, jak spolupracují mravenci. Dočkaly se i odpovědí na své zvídavé otázky a zjistily, že ne všechno, co člověk v pohádkách vidí, je pravdou. Součástí naučné části byly také hry, díky kterým si děti mohly mravenčí spolupráci vyzkoušet. Zjistily tak, jak důležitá spolupráce v kolektivu je. Naučná část programu byla doprovázena pohádkovými postavami Ferdy mravence či včelky Máji. Obdrželi jsme také pracovní listy, s kterými budeme pracovat v následujících dnech v družince.

Součástí programu byla samozřejmě samotná prohlídka ZOO, kde děti hned v úvodu zaujali tygři ussurijští či lev jihoafrický. Během prohlídky jsme viděli velké množství zvířat, která děti samy poznávaly i díky animovaným pohádkám. Velkým zážitkem pro děti bylo krmení koz. Poté jsme se přesouvali dále a zaposlouchali se do zvuků místního ptactva, viděli klokana nebo se pobavili u předvádějících se opic. Na závěr si děti koupily nějakou sladkost či suvenýr. Na děti pak před školou čekali natěšení rodiče a děti jim určitě vyprávěly své zážitky. Věříme, že se výlet vydařil a děti si odnesly spoustu nových informací z říše zvířat.

Opičí dráha

Ve středu 16. 9. 2020 se děti z družinky účastnily opičí dráhy, která pro ně byla připravena v tělocvičně ZŠ. Výkony dětí byly podporovány hlasitým fanděním jejích spolužáků, a podle ohlasů si děti opičí dráhu skvěle užily.

Venku

Protože se snažíme využívat krásného slunného počasí, kterého máme v září dostatek, chodíme s dětmi ven na hřiště, kde se mohou proběhnout, pohoupat na houpačce, schovat se v domečku nebo vylézt na věž. Děti si s sebou berou svačinku, což vyvolalo velký ohlas. Společný piknik je vždycky fajn.

Září ve školní družince

 

Během měsíce září se děti ve školní družince navzájem poznávají, seznamují se s chodem a řádem ŠD a pomalu si zvykají na pravidla, na kterých jsme se společně dohodli a odsouhlasili si je již během prvních školních dnů.

Děti se mohou těšit na procházky do parku, kreslení, vyrábění, hraní společenských her, ale také na opičí dráhu, která pro ně bude přichystána v tělocvičně ZŠ.

18. 9. 2020 pojedou děti ze ŠD na výlet do ZOO Hodonín.

Vychovatelka ŠD: Mgr. Hana Strmisková

Kontakt: strmiskova@zstgmcejkovice.cz
518 305 777

 

 

Adresa školy

Základní škola T. G. Masaryka Čejkovice, okres Hodonín, příspěvková organizace
Školní 800
696 15 Čejkovice

kontakty

518 362 503, 606 629 364
zs.tgm@centrum.cz
info@zstgmcejkovice.cz
jidelna@zstgmcejkovice.cz
www.zstgmcejkovice.cz
Datová schránka ID: 22cpep7

< 2021 >
Říjen
PoÚtStČtSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031