Školní družina 1

Paní vychovatelka Korábová je v dlouhodobé pracovní neschopnosti, proto prosím posílejte sms omluvenky na telefonní číslo 721225499 (Martina Manišová). Děkuji. 

________________________________________________________________________________________________________________________________

V úterý 19. 2. bude ve škole odpoledne probíhat seminář pro všechny pedagogické pracovníky. Z tohoto důvodu bude v provozu pouze jedno oddělení školní družiny pro všechny žáky (viz lístečky, které děti před jarními prázdninami odevzdávaly). 

________________________________________________________________________________________________________________________________

 Vyhodnocení soutěže ve sbírání hvězdiček za 1. pololetí

Skončilo 1. pololetí a naše včelky už těžko hledaly místa pro další hvězdičky. Nezbývalo tedy nic jiného, než včelky sundat, hvězdičky spočítat a děti odměnit. A tak se taky 4. února stalo. Děti byly celý den natěšené, proto jsme počkali, až jsme v družince byli všichni a hned jsme se do toho pustili. Odměny byly připraveny na stolečcích a děti byly vyhlašovány od 1. místa. Prvních pět míst dostalo diplom a hrníček za nejpilnější práci. K tomu si ještě postupně podle pořadí děti vybíraly odměny. Každý dostal i malou sladkost. Nepřítomným dětem budou odměny předány po jejich návratu.

Prvních 10 míst:

 1. Evička Vašíčková
 2. Alžbětka Kmentová
 3. Eliška Němečková
 4. Barča Kotová
 5. Káťa Jüstelová
 6. Romča Pätoprstý
 7. Natálka Skočíková
 8. Helenka Jelínková  
 9. Kuba Kratochvíl, Lili Kratochvílová
 10. Nikolka Bízová

Všechny děti mají za první pololetí pochvalu, většina pracuje opravdu pilně. Těším se na společnou práci v druhém pololetí! 

Leden ve školní družině

Dny po vánočních prázdninách jsme věnovali povídáním o zážitcích z Vánoc, malovali jsme dárky od Ježíška a užívali si nové hračky, které nám před Vánoci přibyly v družince.

Na začátku měsíce jsme využili sněhové nadílky a vyrazili ven. Sněhové odpoledne jsme si všichni moc užili, stavěli jsme sněhuláky, koulovali se a sáňkovali. Je škoda, že další sněhové dny jsme jít ven nemohli kvůli vysoké nemocnosti dětí.

Po celý měsíc jsme vytvářeli výrobky se zimní tématikou a opět hráli spoustu her v tělocvičně i mimo ní. Vyzkoušeli jsme si hrát v tělocvičně schovku, což se dětem velmi líbilo a nejraději by ji hrály pořád. Pracovali jsme nově i s padákem, který rozvíjel naši spolupráci.

S pirátskou posádkou jsme přepluli na novou zastávku na naší cestě – Pohádkový ostrov. Celý měsíc jsme se tomuto tématu věnovali, ale kvůli tomu, že spoustu dětí bylo nemocných a poté jsem onemocněla i já, na tomto ostrovu zůstaneme ještě i v únoru, protože nás ještě spousta her aktivit čeká. Čeká nás také dramatizace pohádky, kterou už dlouho plánujeme.

V lednu jsme také společně oslavili první vysvědčení dětí, hráli jsme jejich oblíbenou schovku a děti si mohly vyrobit z dřevěných korálků náramky. Naše družinkovské „vysvědčení“ v podobě vyhodnocení hvězdiček probíhalo 4. února a přečíst si o něm můžete v samostatném článku.

Jak jsme si užili odpoledne venku

Plavání 

Ve družince každé úterý cca od 13:00 do 14:00 chodíme do školního bazénu.  Ať si děti, které mohou plavat, vezmou do družiny plavání.

Prosinec ve školní družině

Prosinec byl krátký, ale o to více nabitý program jsme měli.  Na začátku měsíce jsme se věnovali výrobě čertů, andělů a Mikuláše, abychom vyzdobili okolní chodby i družinu.

 1. prosince jsme si užili tematické odpoledne s názvem S čerty nejsou žerty. Nejenom, že jsme dostali malou nadílku od Mikuláše, ale taky nás čekalo spoustu her a soutěží – čertí honička, chlupatí čerti, hádej, kdo je v pytli, čertovské, mikulášské a andělské omalovánky a pracovní listy, atd.

Celý měsíc jsme opět pravidelně navštěvovali tělocvičnu, bazén a hráli mnoho různých her.

Vyrobili jsme si také společně velký strom na dveře družiny, kde má každý svou ozdobenou baňku se jménem.

I družinku jsme si vyzdobili vánočně. Nejdříve jsme nastrojili stromeček vyrobenými ozdobami, poté jsme vyráběli svícínky, které si děti mohli vzít domů a darovat je někomu blízkému. Další vyrábění se týkalo vánočních přáníček, kterými jsme udělali radost zaměstnancům školy. Kdo chtěl, mohl si vyrobit přání dvě a jedno dát někomu dalšímu.

Vrcholem celého měsíce bylo vánoční odpoledne, které jsme měli 20. 12. Na děti čekalo pod stromečkem spoustu nových hraček do družiny, každý ale taky dostal malý dáreček pro sebe. Radost z nových hraček byla velká, hned jsme také skoro všechny vyzkoušeli a zahráli si nové hry. Dalším bodem našeho programu bylo zdobení perníčků, které děti velmi bavilo. Většina z nich si na perníčcích také hned pochutnala, ostatní si je vzali domů.

Celé odpoledne jsme také mlsali cukroví, které jsme si přinesli, a pili čaj, který nám připravili hodné paní kuchařky ze školní jídelny. Stihli jsme si také zazpívat několik koled společně s druhým oddělením školní družiny. Moc jsme si vánoční odpoledne i celý měsíc na vánočním ostrově užili.

Listopad ve školní družině

Listopad, pro nás také ostrov přátelství, byl plný zajímavých dnů a činností. Hned na začátku měsíce jsme měli zdravé ovocné odpoledne, kdy jsme vyráběli ovocné špízy, na kterých jsme si potom pochutnali.

Stejně jako předchozí měsíce jsme chodili pravidelně do tělocvičny. V tomto měsíci jsme hráli hodně hry týmové, abychom rozvíjeli vzájemnou spolupráci. Od 6. 11. pravidelně každé úterý plaveme. Většině dětem se v bazénu moc líbí a těší se do něj. Mám radost, že nikdo neměl z vody strach.

Celý měsíc jsme vyráběli s podzimní tématikou, abychom si vyzdobili družinku i okolní vestibul. Udělali jsme taky malé dárečky na rozloučenou pro paní učitelku Hnidákovou, která v družině byla jako vychovatelka minulý rok a druháci ji tedy velmi dobře znají. Vyrábění miminek a čápů však velmi bavilo i prvňáky.

Na ostrově přátelství nás čekali hry, soutěže a vyrábění spojené s kamarádstvím. Největším úkolem celého měsíce bylo svého kamaráda nakreslit, zjistit o něm informace, zapamatovat si je a následně je celé skupince prezentovat. Podle informací jsme hádali, o kterého kamaráda se jedná.

Byli jsme také v divadle! Druhé oddělení školní družiny pro nás připravilo dramatizaci pohádky Sněhurka a sedm trpaslíků, která se jim velmi povedla. Na oplátku si pro ně v dalším měsíci připravíme divadlo my.

Loučíme se s listopadem a vydáváme se vzhůru na prosincový vánoční ostrov!

Říjen ve školní družině

Druhý měsíc byl velmi bohatý! S naší pirátskou posádkou jsme vypluli směr ostrov zvířat, kde nás čekalo spoustu dobrodružství.

Hned 4. 10. jsme oslavili Mezinárodní den zvířat. Vyrobili jsme si zvířecí masky, povídali jsme si o svých domácích mazlíčcích, i o tom, proč je důležité zvířátka chránit a tento den slavit. Zpívali jsme zvířecí písničky a soutěžili v poznávání zvuků zvířat.  U zvířecích soutěží, her a výrobků jsme zůstali po celý měsíc. 

V pondělí 15. 10. jsme společně s ŠD II. vyrazili na výlet do Zoo Hodonín. Součástí výletu byl výukový program Expedice do Afriky, kde se děti seznámily se zvířaty obývajícími tento kontinent. Dozvěděly se mnoho informací a zahrály si také několik her. Celou zahradu jsme si následně prošli a prohlédli si zvířátka. Nejvíce se dětem líbilo sledovat krmení šimpanzů. Počasí se nám vydařilo a výlet jsme si moc užili.

Jelikož podzimní počasí bylo více než příznivé, mohly si děti užívat čas venku. Procházky, venkovní hry i návštěvy hřiště jsme stihli hned několikrát. Nechyběly ale ani návštěvy tělocvičny plné pohybových aktivit. Jedno odpoledne bylo celé taneční, což se líbilo hlavně holkám. Stihli jsme také oslavit Den stromů a navštívit ve školní jídelně tvořivou dílnu – vyrábění z odpadového materiálu.

Opouštíme ostrov zvířat a vydáváme se na ostrov přátelství, který nás čeká v listopadu!

Září ve školní družině

První měsíc nového školního roku byl plný vítání a poznávání. Nejenom, že nám do družinky přišli noví prvňáčci, ale změnila se také paní vychovatelka. Nejdříve jsme se s družinou seznámili. Řekli jsme si, co budeme v družině dělat, jaké jsou tu hračky a jaké máme pravidla. Pravidla poté děti stvrdily otiskem ruky.

Začátek září jsme věnovali především seznamovacím hrám a soutěžím, abychom se všichni poznali. Byla také zahájena celoroční soutěž jednotlivců (sbírání hvězdiček) a společná celoroční hra Po stopách pirátů. Rozdělili jsme se na 6 posádek, každá si vymyslela svůj název a pokřik. Každý měsíc navštívíme jeden ostrov. V říjnu se věnujeme ostrovu zvířat.

Díky pěknému počasí jsme mohli trávit hodně času venku v okolí školy. Chodili jsme na vycházky, atletické hřiště i dětské hřiště v parku, kde se dětem velmi líbilo. Byli jsme také několikrát sbírat kaštany a listy, ze kterých jsme následně vyráběli.

Dále jsme chodili do tělocvičny, kde jsme hráli spoustu pohybových a míčových her. Jedno odpoledne jsme věnovali dětské zumbě, která měla úspěch především u holek, proto ji budeme určitě ještě opakovat. Hodně jsme i vyráběli, především s podzimní tématikou.

PLÁN PRÁCE 1. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ROK 2018/2019

 

Září

 • Seznámení se školní družinou a s jejími pravidly, stvrzení pravidel otiskem ruky
 • Seznamovací hry
 • Vycházky do okolí školy (atletické hřiště, školní zahrada,…)
 • Povídání o prázdninách
 • Dětská zumba
 • Představení celoroční hry Po stopách pirátů
 • Zahájení sbírání bodů jednotlivci

 

Říjen

 • Vycházky do přírody – sbírání přírodnin
 • Výrobky s podzimní tématikou (práce s přírodním materiálem)
 • 4.10. – Světový den zvířat – podívání o zvířatech, o domácích mazlíčcích, hry, výrobky týkající se zvířat, můj mazlíček
 • Výlet do ZOO Hodonín (výukový program Expedice do Afriky) – společně s ŠD II.

 

Listopad

 • Ovocné špízy – odpoledne s ovocem
 • Výrobky s podzimní tématikou
 • Netradiční pohybové aktivity – padák
 • Soutěž o nejdelšího hada z papíru

 

Prosinec

 • S čerty nejsou žerty – Mikulášská nadílka
 • Zdobení perníčků 
 • Výrobky se zimní a vánoční tématikou (přáníčka, vánoční ozdoby, dárečky)
 • Zdobení vánočního stromku, vánoční besídka, vánoční zvyky, koledy

 

Leden

 • Povídání o Vánocích
 • Tvoření ze sněhu (dle počasí)
 • Výroba krmítek pro ptáčky
 • Výrobky se zimní tématikou
 • Dramatizace pohádky

 

Únor

 • Příprava masek na karneval
 • Karneval – ve spolupráci s ŠD II.
 • Dramatizace pohádky
 • Zimní výtvarná paralympijská soutěž – malování nohou, se zavřenýma očima, modelování jednou rukou,…

 

Březen

 • Výrobky s jarní tématikou
 • Odemykání jara – soutěže, hry
 • Vycházky do přírody – sledujeme změny v přírodě

 

Duben

 • Velikonoce – zvyky, tradice, výrobky
 • Sázení velikonočního osení
 • 4. Den Země – povídání, hry, soutěže
 • Výrobky s jarní tématikou

 

Květen

 • Raráškův bylinkový ráj – dětská exkurze se soutěžním programem (Sonnentor)
 • Čarodějnická olympiáda – výroba lektvarů, let na koštěti, výtvarné čarování
 • Den matek – vyrábění dárečků
 • Sportovní akce – soutěž jednotlivců v netradičních disciplínách – ve spolupráci s ŠD II.
 • Tvorba ovocných špízů + piknik v přírodě

 

Červen

 • Den otců – vyrábění dárečků
 • Den dětí s pohádkou – soutěže, hry
 • Celodenní výlet školní družiny
 • Úklid školní družiny
 • Vyhodnocení celoročních soutěží, předání odměn

Adresa školy

Základní škola T. G. Masaryka Čejkovice, okres Hodonín, příspěvková organizace
Školní 800
696 15 Čejkovice

kontakty

518 362 503, 606 629 364
zs.tgm@centrum.cz
info@zstgmcejkovice.cz
jidelna@zstgmcejkovice.cz
www.zstgmcejkovice.cz
Datová schránka ID: 22cpep7

< 2018 >
Listopad
 • 01

  Dopravní hřiště pro žáky 4. třídy

  Celý den
  01.11.2018

  Žáci 4. třídy pojedou ve čtvrtek 1. listopadu do Hodonína na dopravní hřiště.

 • 06

  Plavecké závody v Ratíškovicích

  Celý den
  06.11.2018

  V úterý 6. listopadu se vybraní žáci 5. – 9. třídy zúčastní plaveckých závodů v Ratíškovicích.

 • 07

  Florbalový turnaj

  Celý den
  07.11.2018

  Ve středu 7. listopadu se vybraní žáci 6. – 7. třídy zúčastní florbalového turnaje v Dolních Bojanovicích.

 • 09

  Florbalový turnaj

  Celý den
  09.11.2018

  V pátek 9. listopadu se vybraní žáci  8. – 9. třídy zúčastní florbalového turnaje v Dolních Bojanovicích.

 • 13

  Třídní schůzky

  Celý den
  13.11.2018

  V úterý 13. listopadu v 17 hodin se uskuteční třídní schůzky.