Školní družina 2

V pondělí jsme se vypravili na vycházku po Čejkovicích a navštívili jsme také výběh pštrosů. Všem se velmi líbili a pořádně si je prohlédli . Druhý den jsme v encyklopedii našli spoustu zajímavostí a další den si udělali soutěž.

Květen a červen

Po mimořádném  uzavření školy jsme 25 května ,v jiném složení a pouze s desíti dětmi, opět začali pracovat v naší družině. I když jsme museli mít roušky, neodradilo nás to od procházek, her v parku a na hřišti a také her v tělocvičně. Užili jsme si také pohyb v našich atriích, zahráli jsme si se stavebnicemi a taky vyráběli  výzdobu přilehlé chodby. Taky jsme hodně zpívali, povídali si a těšili se na prázdniny.

Březen

V měsíci březnu jsme se už všichni začali těšit na jaro i na pobyt venku, dokonce jsme stihli jít na vycházku, na které jsme pozorovali kvetoucí mandloně. Naučili jsme se poznávat první jarní kytky a také jsme podle pobytových znamení vyhledávali kalouse ušaté.  Hráli jsme i hry v parku a v tělocvičně naše oblíbené hry s míčem. Vyráběli sněženky, kočky, zajíčky a vajíčka. Bohužel, museli jsme zůstat doma, ale už se těšíme, až se znovu spolu setkáme.

Únor

V únoru jsme hodně sportovali, hráli vybíjenou, kopanou, házenou, basketbal i florbal. Cvičili jsme na nářadí – šplh, kruhy … Přestože nenapadl žádný sníh, společně jsme z velkých krabic vytvořili sněhuláka, aby nám alespoň zimu připomínal. Výtvarně jsme zdobili rukavice a čepice z papíru, pomocí zmizíku a inkoustu ztvárnili brusle a také zimní víly. Pro naše milé jsme vyrobili valentýnská přáníčka. Po jarních prázdninách jsme tvořili spoustu zajímavých karnevalových masek a také už první jarní květinky – sněženky. Zaměřili jsme se také na to, abychom se k sobě pěkně a kamarádsky chovali a dovedli si poradit, pokud nás nějaká nepředvídaná událost překvapí.

Leden

První den návratu po vánočních prázdninách přijeli do naší vesnice Tři králové s velbloudem a naše družina spolu s dalšími dětmi se zúčastnila jejich přivítání a poslechla si v podání malé dechové hudby koledy. Během vycházky po vesnici jsme si všímali zajímavostí a krásy naší vesnice. Počasí nám v lednu moc nepřálo, proto se naplánované zimní radovánky nekonaly.  To nás ale neodradilo a zimu a sníh jsme přivolávali, jak jen to šlo. Sněhuláky jsme vyráběli alespoň z papíru, tučňáky a jiná zvířata malovali se zimním pozadí a na síť na chodbě jsme vystříhali a pověsili vločky a malé sněhuláčky. Zimní atmosféru jsme nakreslili také na naše zimní kočky. Místní hasiči nás poprosili o návrh plakátu na jejich ples a my jsme se snažili co nejlépe nakreslit hasiče při jejich práci. V lednu jsme se také hodně hýbali, i když jenom v tělocvičně a bazénu. Hráli jsme různé pohybové hry, vybíjenou, házenou, košíkovou, kopanou i florbal. Ze stavebnic jsme postavili spoustu zajímavých staveb i s vybavením,  ale hlavně jsme si to spolu užili.                                  

Prosinec

Celý tento měsíc se nesl ve znamení příprav na Vánoce. Na začátku adventu jsme nazdobili školní vánoční stromeček a také stromeček v naší družině. Dokončovali jsme sněhuláky s vločkami, vyráběli prostorové velké anděly a čerty a zdobili školní chodby vánoční tématikou. Připravili jsme také přáníčka pro zaměstnance naší školy, sněhové vločky z papírových pásků, vystříhali jsme i anděly, kteří poletují nad naší chodbou. Každý si také namaloval svou ozdobu na stromeček. Abychom jenom nevyráběli, chodili jsme také do tělocvičny, kde jsme hráli pohybové hry a také vybíjenou, kopanou, házenou, florbal a také jsme začali nacvičovat košíkovou. Hodně jsme si povídali o našich očekáváních, tradicích a zpívali koledy. Na závěr měsíce jsme si také užili vánočního posezení u stromečku se zpíváním koled, které jsme byli také zpívat i v malé školní družině. Vařili jsme si čaje a užívali si vánoční nadílky a stavěli si z nových stavebnic a her.

Listopad

V měsíci listopadu jsme se zaměřili na podzimní vyrábění a také na příchod zimy. V tělocvičně jsme každý
den hráli pohybové hry, hry s míčem, vybíjenou, házenou, kopanou a začali jsme trénovat i košíkovou.
Žáci rádi hráli i florbal a v bazénu jsme měli závody jednotlivců v plavání a také jsme se zdokonalovali
v našich plaveckých dovednostech. Začátkem měsíce jsme malovali netopýry létající okolo měsíce a
vyráběli kostlivce. Vyráběli jsme také strašidelné hrady a podzimní stromy z barevných papírů. Na
Martina jsme si povídali o tradicích a vyráběli koňské hlavy i celé koně, které jsme zdobili inkoustem a
zmizíkem. Poté jsme vyráběli koláže z lisovaných listů – hlavy a deštníky s kapkami rozmazanými pastely.
Poté jsme vyráběli vrány z odpadových materiálů. Začali jsme také s dramatizací pohádky Dvanáct
měsíčků. Na konci měsíce jsme se začali těšit na zimu a vyráběli sněhuláky s vločkami.

Říjen  

V měsíci říjnu jsme byli rádi, že je pořád krásné počasí, a proto jsme velmi často chodili na vycházky do přírody, kde jsme pozorovali barevnost podzimu, práce na poli, sbírali jsme přírodniny. Na den stromů jsme poznávali tvary stromů a jejich listy. Také jsme v parku pozorovali sovy, povídali si o ochraně zvířat a zjišťovali pobytová znamení. Velmi často jsme také pobývali v parku na prolízačkách a hráli pohybové hry. Byli jsme i na hřišti, kde jsme běhali 300m a házeli kriketovým míčkem. V tělocvičně jsme se učili hrát házenou, florbal, kopanou a vybíjenou. Celým říjnem nás provázelo podzimní tvoření, vyráběli jsme dýně, draky podzimníčky zdobené zapouštěnými listy a taky Podzim – podzimní barvy a na nich motivy – listy, pavouci, dýně anebo taky podzimní víly. Nejzajímavější byl čtvrtek 24. 10., kdy jsme byli na projektovém dni.

Projektové odpoledne

 1. 10. jsme strávili s družinou příjemné projektové odpoledne s panem Miroslavem Opluštilem a jeho koňmi. Po obědě jsme pěšky vyrazili do prostorů Zemědělské a. s. Čejkovice, kde má pan Opluštil koně ustájeny. Po příchodu na místo nám pan Opluštil o svých koních Amálce a Verunce povyprávěl, vysvětlil, jak se o ně stará, čím je krmí, k čemu je využívá atd. Následně nám obecně povídal o různých plemenech koní a jejich využití. Ukázal nám, jak koně hřebelcuje a zapřahuje do vozu. Děti si také pod jeho dozorem mohly koně pohladit. Poté nás vzal na projížďku svým konibusem po Čejkovicích. Jeli jsme okruh kolem Sonnentoru. Ve zbývajícím čase jsme si prohlédli v Zemědělské a. s. krávy a telátka. Celé odpoledne jsme si všichni moc užili a moc panu Opluštilovi děkujeme.

Září

Jelikož naše družina má nové žáčky, bylo potřeba se na začátku s nimi seznámit a zahrát několik her, abychom se lépe poznali. Museli jsme si také připomenout bezpečnost v ŠD, v tělocvičně, na hřišti, v bazénu a také na vycházkách. Poté jsme si určili pravidla, podle kterých se budeme řídit celý školní rok. Zahájili jsme pololetní soutěž jednotlivců a pak už jsme se pustili do společné práce. Dokud nám počasí přálo, chodili jsme na vycházky do parku a po okolí školy, kde jsme pozorovali rostliny a zvířata, změny v přírodě a také podzimní práce na poli. Začali jsme i chodit plavat, abychom si zdokonalili naše plavecké dovednosti. Každý den jsme také sportovali a zlepšovali si svoji fyzickou kondici na hřišti nebo v tělocvičně, hráli vybíjenou, kopanou, florbal, cvičili na nářadí. Také jsme se starali o krásné prostředí družiny a její okolí a vyrobili spoustu krásných výrobků. Nejdříve jsme vzpomínali na prázdniny a vyrobili si moře a jeho tvory z papíru, poté jsme vyráběli ježky, šneky a hlavně s kaštanů nasbíraných na procházce udělali velikánské obrazy a také vyrobili zvířátka. Doufám, že se nám bude i další měsíce dobře pracovat a že si společný čas užijeme.

Plán práce pro školní družinu II. pro školní rok 2019/2020

Září :        – Hry, ve kterých se děti navzájem seznámí a naučí spolupracovat

                 – Zahájení soutěže jednotlivců

                 – Sběr přírodnin, vycházka, pozorování změn v přírodě

                 – Vyrábění s podzimní tématikou

                 – Hry na hřišti

 

Říjen:       – Podzimní výstava na chodbě školy

                  – Vycházka do přírody s pouštěním draků

                  – Slavíme světový den zvířat – celodenní projekt

                  – Den stromů

 

Listopad:  – Sportovní soutěže jednotlivců

                  – Exkurze do bednářství a F. G.

                  – Dramatizace pohádky a předvedení ve ŠD1.

                 – Cvičíme jógu a učíme se relaxovat

 

Prosinec:   – Vánoční vyrábění a výzdoba školní družiny a chodby

                  – Vycházka do přírody, krmení lesních zvířat

                  – Vánoční besídka u stromečku

                  – Výroba přáníček

 

Leden:      – Pohybové aktivity venku dle počasí sáňkování, bobování

                 – Družina má talent- soutěž

                 – Vyhodnocení pololetní soutěže jednotlivců

                 – První pomoc

 

Únor:        – Výroba masek na karneval ŠD

                 – Karneval se soutěžemi

                 – Pohybové aktivity v zimě

                 – Plavecké závody

 

Březen:     – Vyrábění a výzdoba školy s jarní tématikou

                  – Výroba a napsání své první knihy- výroba obálky, jednoduchého příběhu i ilustrace

                 – Výroba dárečků k zápisu do 1. třídy

                 – Odemykání jara, hry a soutěže

 

Duben:      – Příprava na Velikonoce, zvyky a tradice

                   – Den knihy, exkurze do knihovny

                   – Vycházka do přírody, pozorování prvních jarních květin

                   – Výroba čarodějnice a čarodějný karneval ve ŠD

                   – Den Země – hry a soutěže

 

Květen:       – Sportovní soutěže jednotlivců v netradičních disciplínách

                    – Vyrábění dárečků ke Dni matek

                    – Vycházka na chráněné území, vyhledávání vzácných druhů rostlin a živočichů

                    – Jsem malý zahradník

                    – Pes přítel člověka, projektový den

 

Červen:       – Důkladný úklid stavebnic, hraček a pomůcek ve ŠD

                    – Táborák s opékáním špekáčků

                    – Celodenní výlet

                    – Závěrečné vyhodnocení soutěže jednotlivců a předání odměn

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Červen:

V měsíci červnu jsme se zúčastnili prezentací absolventských prací na téma Záchrana pralesů, Černé díry a J. Úprka. Vyráběli jsme koláž květin –  lilie, kopretiny a anturie. Naučili jsme se novou techniku při výrobě ryby, kdy jsme do několika vrstev olejových pastelů vyškrabávali zajímavé ornamenty. Svoji fantazii jsme využili i při krajkových motivech dalších krásných květin. Prostorové ryby jsme také vyráběli technikou koláže z krepového papíru. Nechyběly přáníčka ke Dni otců a kreslili jsme výkresy na téma Těšíme se na výlet. Protože nám přálo počasí, chodili jsme do parku, sportovat do tělocvičny a osvěžovat se do školního bazénu. Měli jsme také vědecké odpoledne, kdy studenti z chemické fakulty nám předváděli různé zajímavě chemické pokusy s barvami, předváděli nám sopku a další pokusy se suchým ledem. Na konci školního roku jsme byli celodenním školním výletě v ZOO a Dinoparku Vyškov, který se všem moc líbil. Školní rok jsme ukončili vyhodnocením soutěže jednotlivců. 

Květen:

V květnu jsme plánovali spoustu aktivit venku, ale protože nám počasí moc nepřálo, nahradili
jsme je jinými, neméně zajímavými. Hned na začátku jsme se zaměřili na zvířata a jejich
mláďata, povídali si o domácích mazlíčcích a také namalovali spoustu krásných obrázků.
Jelikož je bezpečnost silničního provozu velmi důležitá, zopakovali jsme si pravidla
silničního provozu, správného chování cyklistů i chodců. Na základě zopakovaných poznatků
jsme si zahráli hru Vzhůru do provozu. Ke svátku matek jsme vyrobili přáníčka – srdíčka a
andělíčky. Obě družiny se zúčastnily Dne linky bezpečí v Hodoníně. Zde jsme se seznámili
s první pomocí, pomůckami záchranářů a také si důkladně prohlédli vůz záchranné služby.
Poté jsme se přemístili na stanici profesionálních hasičů, kde nám byla předvedena hasící
technika a také jsme si mohli důkladně prohlédnout jejich vozy. Tato akce se dětem moc líbila
a byla velmi poučná. Jindy jsme si se zájmem poslechli prezentaci žáků naší školy Čejkovjáci
v Anglii.

Protože všechny děti mají rády pohádky, vyráběli jsme koláže s pohádkovými
postavami. V období Mistrovství světa v ledním hokeji jsme sledovali dění na ledě, dokonce
jsme jeden zápas sledovali. Povídali jsme si o tom, co je to národní hrdost. Soutěž
v netradičních sportovních disciplínách se všem velmi líbila a velmi jsme se zasmáli. Zaměřili
jsme se na vytrvalost, spolupráci ale také šikovnost závodníků. Mezi soutěžemi nechyběl
slalom s míčem, se lžičkou a míčkem, trakaře, během dvojic, stonožky a další zajímavé
disciplíny. Dvě odpoledne jsme věnovali soutěžení v malé násobilce, kde jsme se pokoušeli o
rekordy v rychlosti a správnosti počítání. Protože v přírodě kvete spousta květin, vyráběli
jsme prostorové lilie, kopretiny a kaly. Největší práci nám dali motýli, které jsme malovali
temperovými barvami na celofán a vystřihovali jim kontury. Zpívali jsme také písničky
s kytarou a každý den hráli spoustu stolních a společenských her, chodili cvičit do tělocvičny,
kde jsme hráli pohybové hry a také vybíjenou, kopanou i florbal. Jednou týdně jsme chodili
plavat do bazénu.

Duben:

V měsíci dubnu jsme se zaměřili na přípravu Velikonoc a taky výzdobu s velikonoční tématikou, vyráběli jsme vosková vajíčka, ovečky, slepičky a zajíčky.. Protože je jaro,  naše téma bylo zvířata a jejich mláďata a nakreslili spoustu krásných obrázků.. Ke každoroční radosti patří taky výroba veliké čarodějnice pro obecní Slet čarodějnic. Letošní se jmenovala Kolohnáta Šušňáková a myslím, že se nám povedla. Vyrobili jsme i startovní čísla pro tuto akci.Každý žák také nakreslil svoji čarodějnici a tu jsme vystavili na chodbě školy. Naše činnost nebylo jen kreslení a vyrábění, ale také jsme pravidelně sportovali v tělocvičně nebo na dětském hřišti. Hrálii jsme spoustu pohybových her a také vybíjenou, florbal a kopanou. Pomáhali jsme a také se účastnili opičí dráhy, která je již tradičně závodem o nejhbitějšího žáka nebo žákyni. Chodili jsme také plavat . Na vycházkách po okolí jsme pozorovali probouzející se přírodu, rostlinky, ale také zvířátka v trávě nebo zpívající ptáčky. Poslední den v dubnu jsme měli Čarodějné odpoledne, při kterém jsme plnili různé úkoly,. Vymýšleli jména čarodějnic, recepty lektvarů, předváděli startování koštěte. V tělocvičně jsme měli závody na koštětech, slalom s kloboukem a   hon na čarodějnici i čarodějnou honičku. Odpoledne jsme završili zpěvem písniček s kytarou.

Březen:

Březen se nesl v duchu vyrábění. Pustili jsme se do zdobení chodeb jarními výrobky, tvořili jsme berušky, ptáčky, balony, kočky a další výtvory. Čas jsme trávili také v tělocvičně, kde jsme hráli především týmové hry, jako je fotbal, volejbal, basket a florbal. Cvičili jsme ale také na nářadí, vyzkoušeli jsme si opět ano, tyč, kruhy a mnoho dalšího. Byli jsme se také podívat na divadelní představení Popletená pohádka, které si připravila malá družinka. V březnu ve škole proběhla akce Vítání jara, které jsme se účastnili formou workshopu. Pro návštěvníky jsme připravili tvorbu malinkých panenek. Vytvořili jsme také uvítací transparent pro paní učitelku Korábovou, která se již má vrátit. Všichni se na ni těšíme.

Únor:

Další měsíc bez naší paní vychovatelky je za námi, i tak jsme ale měli o zábavu postaráno. Hodně času jsme trávili v tělocvičně, kde jsme s paní učitelkou Dvořákovou často cvičili s nářadím, hráli jsme ale i naše oblíbené týmové hry – kopanou, florbal, vybíjenou a basket. Dále jsme se věnovali vyrábění – pomalu družinu i okolní chodby ladíme do jarního období. Paní asistentka Stromská si pro ,,klubáky” několikrát připravila vyrábění slizu, který je mezi dětmi velmi oblíbený. Tato tvořivá odpoledne si děti užily, především holky byly nadšené. Páteční odpoledne chodíme do počítačové učebny, kde si to naopak užívají hlavně kluci. 

Leden:

Paní vychovatelka Korábová je v dlouhodobé pracovní neschopnosti, takže jsme celý měsíc měli záskok. I tak jsme ale každodenně navštěvovali tělocvičnu, kde jsme hráli míčové a pohybové hry. Oba měsíce jsme si také užívali nové hračky a stavebnice, které jsme před Vánoci dostali. Největší úspěch mělo lego pro kluky i holky. Oblíbená je také stavebnice se silničním provozem. Na začátku ledna jsme využili sněhové nadílky a vyrazili jsme stavět sněhuláky, což jsme si velmi užili. Vyráběli jsme také výrobky se zimní tématikou, abychom vyzdobili okolní chodby. První pololetí sice skončilo, ale domluvili jsme se, že s vyhodnocováním bodovací soutěže počkáme až na paní vychovatelku Korábovou. Soutěž ve sbírání bodů za druhé pololetí je ale odstartována, takže můžeme sbírat body dál. Paní vychovatelce Korábové jsme nakreslili obrázky a napsali vzkazy , aby se brzy uzdravila.

Prosinec:

V prosinci naše výtvarné, pracovní i hudební aktivity směřovaly k vánočním svátkům. Ručně vyrobenými ozdobami jsme nakrášlili stromeček v hlavním vestibulu a také ve školní družině. Výrobky s vánoční tématikou jsme vyzdobili družinu i její okolí. Vyráběli jsme čerty, Mikuláše, malovali betlém, vystřihovali andělíčky, zdobili kapříky a hlavně vytvářeli přáníčka pro naše blízké i pro zaměstnance naší školy. Hodně jsme si povídali o našich očekáváních. Měli jsme vánoční besídku se čtením Vánočního příběhu, zpěvem koled a nadělováním dárečků. Byli jsme také popřát a hlavně zazpívat koledy dětem v mladším oddělení školní družiny.  Dárečky se všem moc líbili a určitě si s nimi budeme rádi stavět a hrát. Družina žila nejenom Vánocemi, ale také jsme hodně cvičili v tělocvičně, plavali a hráli společenské hry.

Listopad:

V měsíci listopadu jsme se zaměřili na podzimní výzdobu našeho pavilonu. Pracovali jsme s odpadovým materiálem. Z ruliček od toaletního papíru jsme skládali listy stromů, vločky a z krabic jsme vyráběli dinosaury. Ve výtvarných činnostech jsme pracovali s kontrasty barev a později jsme malovali čerty, Mikuláše a anděly. Protože bylo pěkné počasí, chodili jsme na vycházky a pozorovali změny v přírodě a pobytová znamení zvířat. Povídali jsme si o tradici sv. Martina a vyrobili si koně a husu z papíru. Uspořádali jsme soutěž jednotlivců v hádání hádanek a také soutěž v plavání. Pro mladší oddělení ŠD jsme nacvičili dramatizaci pohádky Sněhurka a sedm trpaslíků, která se dětem moc podařila a menší oddělení i pobavila. Navštívili jsme i místní lidovou knihovnu, kde nám paní Ritterová udělala velmi pěknou a poučnou přednášku o knížkách. Před adventem jsme vyráběli ozdoby na stromeček a také školní stromeček nazdobili a popovídali si o období před Vánocemi. Každý den jsme také chodili do tělocvičny, abychom si zahráli pohybové a míčové hry a zlepšili svou fyzickou kondici.

 

Září:  

Náplň práce družiny se rozděluje na odpočinkovou, rekreační, zájmovou činnost a na přípravu na vyučování, kterou splňujeme formou her a soutěží, abychom si zopakovali vědomosti ze školy. Na začátku školního roku jsme se nejdříve seznámili s bezpečností  a chováním ve družině a místech, která budeme používat k naší činnosti. Dále jsme si říkali, jaké činnosti děti mají nejraději a na které se nejvíc těší. Hráli jsme hry na seznámení, za hezkého počasí jsme chodili na vycházky do parku, na hřiště a do polí, kde jsme sbírali různé přírodniny. Každý den jsme chodili i do tělocvičny, kde jsme hráli pohybové hry, hry s míčem a florbal. Odstartovali jsme celoroční soutěž jednotlivců, při které žáci sbírají body za plnění úkolů, sportování a vyrábění. Školní družinu i okolní chodby jsme začali vyzdobovat výrobky s podzimní tématikou, kreslili jsme ovoce a zeleninu, vyráběli prostorové vlaštovky, kašírovali houby, dýně, vystřihovali ježky.

 

Říjen:  

V říjnu jsme se zapojili do celoškolní akce Týden bez plastů. Bylo zajímavé zjistit, kolik jich v běžném životě používáme. Povídali jsme si o pravidlech slušného chování, zúčastnili jsme se projektu Vyrábíme z odpadového materiálu. Chodili jsme na vycházky, na hřiště a také jsme vyzkoušeli nové hřiště u kostela, které se nám všem moc líbí. Vyráběli jsme ježky, draky, dýně a zdobili jimi školu. Řekli jsme si o důležitosti ochrany přírody a k celosvětovému Dni stromů jsme si uvědomili nutnost sběru starého papíru. Společně s malou družinou jsme byli na výletě v ZOO Hodonín, kde jsme si nejenom prohlídli ZOO, ale také se zúčastnili Expedice do Afriky, což byl výukový program pro děti. Výlet se všem moc líbil a touto cestou děkujeme SRPŠ za zaplacení cesty. K výročí sto let naší republiky jsme byli na vycházce k soše a domku T. G. Masaryka, kde jsme si povídali také o jeho životě a historii naší obce a důležitých budovách v ní. Začali jsme chodit plavat a sportovali nejenom v tělocvičně, ale i na hřišti.

 

Plán práce 2. oddělení školní družiny 2018/2019

 

Září:

 • Hry, ve kterých se děti navzájem seznámí a naučí spolupracovat
 • Sběr přírodnin, vycházka, pozorování změn v přírodě
 • Vyrábění s podzimní tématikou
 • Výroba a pouštění draků

 

Říjen:

 • Podzimní výstava na chodbě školy
 • Vycházka do přírody
 • Vycházka k soše T. G. Masaryka, k jeho domku a kresba obrázku
 • Návštěva knihovny, beseda s paní knihovnicí
 • Společný výlet družin do ZOO Hodonín s výukovým programem

 

Listopad:

 • Sportovní soutěže jednotlivců
 • Dramatizace pohádky a předvedení ve ŠD1.
 • Cvičíme jógu a učíme se relaxovat

 

Prosinec:

 • Vánoční vyrábění a výzdoba školní družiny a chodby
 • Vycházka do přírody, krmení lesních zvířat
 • Vánoční besídka u stromečku

 

Leden:

 • Pohybové aktivity venku dle počasí sáňkování, bobování
 • Soutěž v plavání ŠD
 • Vyhodnocení pololetní soutěže jednotlivců

 

Únor:

 • Výroba masek na karneval ŠD
 • Karneval se soutěžemi
 • Pohybové aktivity v zimě

 

Březen:

 • Vyrábění a výzdoba školy s jarní tématikou
 • Výroba a napsání své první knihy- výroba obálky, jednoduchého příběhu i ilustrace
 • Dárečky žákům 1. třídy
 • Odemykání jara, hry a soutěže

 

Duben:

 • Příprava na Velikonoce, zdobení vajíček, zvyky a tradice
 • Jaro – čas mláďátek – projekty jednotlivců
 • Vycházka do přírody, vyhledávání a pozorování prvních jarních květin, výroba herbáře
 • Výroba čarodějnice a čarodějný karneval ve ŠD
 • Den Země – hry a soutěže

 

Květen:

 • Sportovní soutěže jednotlivců v netradičních disciplínách
 • Vyrábění dárečků ke Dni matek
 • Vycházka na chráněné území, vyhledávání vzácných druhů rostlin a živočichů
 • Množení a ochrana pokojových rostlin

 

Červen:

 • Důkladný úklid stavebnic, hraček a pomůcek ve ŠD
 • Vyrábění ke Dni otců
 • Celodenní výlet
 • Závěrečné vyhodnocení soutěže jednotlivců a předání odměn

Adresa školy

Základní škola T. G. Masaryka Čejkovice, okres Hodonín, příspěvková organizace
Školní 800
696 15 Čejkovice

kontakty

518 362 503, 606 629 364
zs.tgm@centrum.cz
info@zstgmcejkovice.cz
jidelna@zstgmcejkovice.cz
www.zstgmcejkovice.cz
Datová schránka ID: 22cpep7

iŠkola.cz - přihlášení


< 2019 >
Březen
 • 06

  Schůzka pro rodiče - Londýn

  Celý den
  06.03.2019

  Ve středu 6. března 2019 v 17 hodin se uskuteční schůzka pro rodiče žáků, kteří pojedou na zájezd do Londýna.

 • 14

  Edukační odpoledne

  Celý den
  14.03.2019

  Edukační odpoledne je určeno našim budoucím prvňáčkům a jejich rodičům. Těšíme se na setkání v 17 hodin.

 • 14

  Den otevřených dveří

  Celý den
  14.03.2019

  Ve čtvrtek 14. března otevřeme dveře naší školy. Od rána do 11.40 hodin můžete navštívit vyučování ve všech třídách.

 • 18

  Rodilí mluvčí Aj ve vyučování

  Celý den
  18.03.2019

  Žádné další detaily o události

 • 18

  Schůzka žákovského parlamentu

  Celý den
  18.03.2019

  Žádné další detaily o události