Školní družina 2

Září ve školní družině
V letošním školním roce navštěvují naši družinu žáci druhého až pátého ročníku. Na začátku září jsme se museli smířit s tím, že je naše družina obsazena z důvodu rekonstrukce školy. Přestěhovali jsme se do třetí třídy, kde se snažíme fungovat, jak to jen nejlépe jde. Naštěstí nám počasí přálo a tak jsme spoustu času trávili venku na workoutovém a víceúčelovém hřišti a také ve školní zahradě. Chodili jsme plavat, na vycházky, sbírali přírodniny a také vyráběli dýně, ježky, zvířátka z kaštanů, jablíčka, hrušky a také sovičky.
PRÁZDNINOVÁ DRUŽINA
Stejně jako minulé prázdniny umožnila naše škola i letos žákům navštěvovat prázdninovou školní družinu. Provoz byl od 7.30 do 15.30 hodin a to od 1. do 16. července. Všichni zúčastnění si užili spolu spoustu legrace, poučení, poznávání nových míst a také sportování, i když nás trošku potrápilo počasí. Společně jsme také vyráběli zvířátka v ZOO, domečky, záložky do knížek a navlékali jsme korálky a vytvářeli mozaiku. Navštívili jsme u nás téměř všechna dětská hřiště, rybníček, Vrbici, ale nejvíce se nám líbil výlet na statek Hrabinka ve Starém Poddvorově. Zde jsme prožili krásné dopoledne a také si vyzkoušeli dojení krávy a jízdu na koni. Všem zúčastněným se ve družině moc líbilo.
Červen ve školní družině
V měsíci červnu jsme si užívali pobytu venku, na prolézačkách, na hřišti a také ve školní zahradě, kde jsme pozorovali obyvatele hmyzího domečku a také jezírka. V rámci projektu jsme jeli na výlet do Papouščí ZOO Bošovice, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o životě papoušků. Všem se nám tam moc líbilo. Nakreslili jsme spoustu výkresů, papoušky, dinosaury a také tatínky. Z papíru jsme vyrobili papoušky a motýly. Na konci měsíce jsme důkladně uklidili skříňky, roztřídili stavebnice a po vyhodnocení celoroční soutěže jednotlivců jsme se těšili na prázdniny.
Projektový den – Výlet do Papouščí ZOO
Projektový den ve školní družině se konal dne 4. 6. 2021. Po obědě se vydali žáci školní družiny spolu
s vychovatelkou autobusem na výlet do papouščí zoologické zahrady v Bošovicích. Hned při příjezdu
na místo byli účastníci seznámeni s pravidly, jak se mají v zoo chovat. V této krásné zoo, která je
jediná svého druhu v Evropě, je možné v  současné době vidět kolekci arating, amazonků, dále pak
ary, amazoňany, kakaduy a africké druhy papoušků – papoušky šedé žaky, senegalské a jiné.
Momentálně je v provozu 80 voliér a další jsou ve výstavbě. Od průvodce se děti dozvěděly spoustu
zajímavých informací nejen o tom, jak takový papoušek vypadá či zajímavosti z jeho samotného chovu
a života, ale také co všechno obnáší provoz takové papouščí zoo. Děti byly nadšené z obrovského
množství papoušků, které měly přímo na dosah ruky. Poté následovalo odpovídání na zvídavé a velmi
pěkné otázky žáků, kterým se výlet moc líbil. Na závěr si děti koupily v místním obchůdku malý
suvenýr na památku. Celou zpáteční cestu autobusem jsme si o této krásné akci povídali.
Květen

V měsíci květnu jsme začínali třemi projekty a také jsme se byli podívat na pštrosy a divoká prasata. Ve školní zahradě jsme v jezírku pozorovali žáby, pouštěli si video o jejich životě, pohádky o žábách a také jsme je malovali. Našim maminkám jsme vyrobili pěkné kytičky v hrnečcích a malovali jsme rozkvetlé šeříky a chmýří pampelišek. Mezi další zvířata, o kterých jsme se dověděli mnoho zajímavého, byly včely. Vyrobili jsme také včely z papíru a vyzdobili si s nimi chodbu před družinou. Další zvířata, která jsme si vyrobili, byly prasátka a kravičky. Protože nám konečně začalo pěkné počasí, trávili jsme spoustu času venku v parku, na hřišti a hráli si spoustu pohybových her a také vybíjenou a kopanou. Mimo toho jsme stihli vytvořit mnoho staveb z lega a jiných stavebnic a užili si spolu v dobré náladě hodně pěkných chvil.

Bednářství
V rámci projektu bylo seznámení s tradičními řemesly a to bednářstvím. Navštívili jsme místního bednáře v jeho dílně. Po
přivítání nám popovídal o tradici tohoto řemesla a pak nám postupně ukazoval dílek po dílku, jak se sudy vyrábějí. Seznámil
nás z jakého a jak starého dřeva se můžou vyrobit, opracování dřeva, ohýbání do tvaru sudů, výrobu obručí, opracovávání
celého sudu, skládání dna a utěsňování pomocí rákosu a dokončení sudu. Poté nám ukázal, jak se může sud ozdobit
vyrýváním různých motivů. Aby si žáci uvědomili, v jak hlučném prostoru musí pracovat, pustit nám stroj se kterým se
opracovává dřevo. Děti se velmi zajímaly o všechno, co se této práce týče a měly na pana Bařinu spoustu dotazů. Po
rozloučení jsme se vypravili zpátky do školy a děti si cestou o svých zážitcích povídaly.
Holubi
Projektový den ve školní družině se konal dne 5. 5. 2021. Po obědě se vydali žáci školní družiny spolu s vychovatelkou navštívit
místního holubáře, který jim přiblížil jak život holubů, tak také jejich samotný chov. Hned při příchodu na místo byli účastníci
seznámeni s pravidly, jak se mají u ptactva chovat. Následně pan Karel Černý začal o holubech vyprávět. Žáci se dozvěděli o
začátcích jeho holubaření, o tom, jakých závodů se s holuby účastnil, ale také základní informace o tom, jak holub vypadá, co
žere, kolik dnů sedí holubice na vajíčku, čím se krmí čerstvě vylíhnutá holoubátka atd. Povídal také o různých druzích holubů
či o současném holubářství v porovnání s holubařením v minulosti. Žáci měli možnost nahlédnout do holubníku, vidět vajíčka,
následně pak také vidět čerstvě vylíhnutá holoubátka. Nejvíce však byli žáci nadšení z toho, když si mohli holoubka pochovat
v náručí. Šlo vidět, že z kontaktu se zvířaty mají děti velkou radost. Poté následovalo odpovídání na zvídavé a velmi pěkné
otázky žáků. Projektový den byl zakončen povídáním o zážitcích z této krásné exkurze.

Zdravověda a první pomoc
Projektový den na téma Zdravověda a první pomoc proběhl 4. 5. 2021. Účastníci projektu ho strávili s paní Mgr. Hanou Michlovou, zdravotní sestrou z Čejkovic, která pracuje na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení a také na Urgentním příjmu v Brně. Toto téma bylo zvoleno, jelikož je nesmírně důležité vědět, jak bychom se měli zachovat, pokud se někdo z našeho okolí dostane do život nebezpečného stavu. Po obědě se všichni účastníci setkali v prostorách školní družiny, kde jim paní Michlová přednesla připravenou prezentaci. Po krátkém představení náplně práce zdravení sestry a anatomie člověka byla přečtena pohádka, v níž bylo vysvětleno, jak vznikl IZS. Všichni účastníci si zopakovali důležitá telefonní čísla a ozřejmili si, jaký je mezi nimi rozdíl a jakým způsobem se na ně volá. Ukázali a popovídali si, jak vypadá dispečink ZZS, které pomůcky nalezneme ve voze ZZS, ale také, k čemu a jak se dané pomůcky používají. Dalším tématem byla přednemocniční první pomoc i v jakých situacích voláme ZZS. Důkladněji byla probrána kardiopulmonální resuscitace. Následně byly projity prevence poranění a úrazu, jak by se děti měly chránit v zimě i v létě, aby předešly poranění i nepříjemným stavům, jako jsou například úžeh nebo úpal, ale také význam reflexních prvků na oblečení. Dále si ukázali, co by mělo být v lékárničce. Paní Michlová předvedla a vysvětlila žákům, jak se používá trojcípý šátek nebo obinadlo, kdy následně si všichni žáci vyzkoušeli práci s nimi. V průběhu celé přednášky děti měly možnost se ptát na všechno, co je zajímalo. Nakonec děti dostaly brožurky a omalovánky s První pomocí. Projektový den byl zakončen Doktorskou pohádkou od Karla Čapka, při které si děti mohly omalovánky vybarvovat.
Duben ve školní družině

Do školní družiny v měsíci dubnu nastoupili po distanční výuce do školy žáci 1. stupně a to
v rotační výuce a vždy jen jeden ročník na jedno oddělení ŠD. Vznikly nám menší skupinky, ale i tak
jsme se s  chutí pustili do práce. Abychom přivolali hezké jarní počasí, vyráběli jsme jarní květinky,
malovali sluníčka, kvetoucí stromy, zdobili ptáčky a motýlky, kreslili pohádku a také si udělali
čarodějný den s kostýmy, hrami, zaklínadly a kreslením čarodějnic. Pokud počasí dovolilo, chodili
jsme hodně na vycházky, prolézačky a také do školní zahrady, kde jsme pozorovali jarní přírodu a
zvířata. Zahráli jsme si spoustu her a užili si spolu hezké chvíle.

Únor
Hurá, konečně nám napadlo trochu sněhu a tak jsme trávili spoustu času zimními radovánkami, koulováním, bobováním, vycházkami, pozorováním ledové krásy a také jsme uspořádali výstavu rampouchů a zajímavého ledu. Naučili jsme se nové hry Na rádia, Sochy, Na sledě. Zimní tématiku jsme zachytili také vodovými barvami a to ptáčky na krmítku. Učili jsme se poznávat přezimující ptáčky, u roliček jsme také krmítka vyráběli. Protože čteme Pipi, nechali jsme se inspirovat jejím dopisem a snažili se také napsat dopis někomu z rodiny. Protože bylo svatého Valentýna, tvořili jsme přáníčka všem, které máme rádi. Poslední týden před jarními prázdninami jsme pojali v masopustním duchu. Žáci vyráběli škrabošky, masky, luštili křížovky, vymalovávali obrázky, povídali si o tradicích a také uspořádali malý karneval se spoustou soutěží a tancováním.
Leden ve školní družině
V lednu navštěvovali družinu stále jen žáci druhého ročníku. Po návratu z vánočních prázdnin našli pod stromečkem nadílku, byly to nové stavebnice a hry. S radostí se pustili do skládání a moc je to bavilo. Na svátek Tří králů jsme si pustili příběh, povídali si a také Tři krále vyrobili. Protože nám počasí přálo, chodili jsme hodně na vycházky po vesnici, polích a také jsme navštěvovali dětská hřiště. Stavěli jsme sněhuláky, koulovali se a užívali si sněhu. Vyráběli jsme lední medvědy, papírové sněhuláky, tučňáky a také zdobili čepice a rukavice. Hráli jsme mnoho her a také si hodně povídali o tom, jak se správně chovat k druhým, ale také si vážit sám sebe.

.

Listopad a prosinec ve školních družinách

Po nařízené distanční výuce jsme s radostí nastoupili do školy a to od 18. 11. pouze první a druhá třída. Protože se nesmí míchat děti různých tříd, v jedné družině byli pouze prvňáčci a v druhé druháci. Děti se už na sebe moc těšily a byly si velmi vzácné. Po návratu dalších tříd nám vznikla další dvě oddělení, která jsme umístili v učebně malé angličtiny a ve školní knihovně. Přestože jsme nemohli chodit do tělocvičny a zpívat, užili jsme si spoustu her, vánočního vyrábění, skládání ze stavebnic, zdobení vánočního stromečku, ale hlavně každodenních vycházek na čerstvém vzduchu po okolí školy, vesnici, po polích, ale také jsme vyzkoušeli úplně nové dětské hřiště s prolézačkami na Včelíně. Moc děkujeme paní asistentkám Jiřině Michnové, Petře Damborské a Veronice Balusové za to, že nám pomohly s dětmi v nově vytvořených družinách. Před námi jsou Vánoce, na které se určitě každý moc těší a jménem nás všech bychom Vám chtěli popřát hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce.

Listopad

Od začátku listopadu byla distanční výuka, ale od 18. jsme konečně mohli začít chodit do školy a do družiny. V každé družině byli pouze žáci z jednoho ročníku, proto v ŠD 2. byli druháci. Pokračovali jsme v činnostech, jak jsme zvyklí a proto jsme téměř každý den chodili na vycházky do polí, po vesnici a také na prolézačky. Vyráběli jsme vánoční dekorace, anděly, sněhové vločky a také hlavy čertů. Zahráli jsme si i mnoho her a i když jsme museli být v rouškách, bylo u nás veselo a spolu jsme si to užili.

ŔÍJEN
V měsíci říjnu jsme si užívali pěkného počasí a chodili na vycházky, na kterých jsme si opakovali znalosti z přírodovědy. Také jsme vyzdobil chodbu školy podzimní tématikou a společně si zahráli spoustu her a soutěží. Bohužel nám začala distanční výuka a my museli zůstat doma.
Září ve školní družině
Protože bylo velmi pěkné počasí, chodili jsme velmi často na vycházky, na hřiště a taky do parku na prolézačky. Prožili jsme také velmi pěkné projektové odpoledne v ZOO Hodonín, ale také jsme kreslili roztodivné kočky, vyráběli žabky, draky a hady a rozloučili jsme se s vlaštovičkami. Chodili jsme i do tělocvičny, kde jsme hráli spoustu her a soutěží a taky vybíjenou a kopanou. Zúčastnili jsme se i opičí dráhy, ve které si žáci poměřili svoji rychlost a šikovnost.
Projektový den ve ŠD
Již týden před našim projektovým dnem jsme si povídali o zvířatech, kreslili je a také jsme přemýšleli, jakým zvířetem bychom chtěli být a proč. V pátek jsme si zopakovali poučení o bezpečnosti a chování a po obědě jsme nasedli do přistaveného autobusu, který nás zavezl do ZOO Hodonín. Hned u brány na nás čekala paní, která nás zavedla do venkovní učebny a začal výukový program „ Naši chlupatí příbuzní.“ Žáci se hravou formou dozvěděli mnoho zajímavého ze života opic, dokonce i každý žák připravil pro opice krabičku s malou svačinkou. Poté následovala hra na opičí tlupu a taky prohlídka celé ZOO s pracovním listem, do kterého žáci zaznamenávali to, co vypozorovali. Následovalo zhodnocení projektového dne a odjezd domů.
V měsíci září bylo krásně, proto jsme pobývali často venku.

V měsíci září je velmi pěkné počasí a proto jsme mnoho času trávili venku. Dětem se to velmi líbilo a užily si spoustu her na hřišti a na prolézačkách v parku.

Adresa školy

Základní škola T. G. Masaryka Čejkovice, okres Hodonín, příspěvková organizace
Školní 800
696 15 Čejkovice

kontakty

518 362 503, 606 629 364
zs.tgm@centrum.cz
info@zstgmcejkovice.cz
jidelna@zstgmcejkovice.cz
www.zstgmcejkovice.cz
Datová schránka ID: 22cpep7

< 2021 >
Říjen
PoÚtStČtSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031