top of page

Školní jídelna
Základní školy
T. G. Masaryka Čejkovice

Nabízíme kromě moderního školního stravování, do kterého patří školní obědy za státem dotované ceny, také možnost odběru svačin, stravování tzv. "cizích" strávníků, pronájem prostor školní jídelny a také služby školní kuchyně při pečení koláčů, přípravě studeného občerstvení a rautů s možností odvozu.

Snažíme se být moderní kuchyní, která vychází ze závazných předpisů a zásad zdravé výživy.

Vladimíra Otáhalová

vedoucí školní jídelny

Marcela Opluštilová

vedoucí kuchařka

Eva Ištvánková

kuchařka

Lenka Košuličová

kuchařka

Monika Slabá

kuchařka

Kolektiv školní kuchyně

Informace pro strávníky

Přihlašování a odhlašování stravy je možné v systému Strava.cz umožňující strávníkům lepší kontrolu nad odhláškami stravy a finančním stavem svého osobního účtu. 

Číslo jídelny je 2697. Přihlašovací údaje obdrží noví strávníci na začátku školního roku nebo kdykoliv po odevzdání přihlášky.

Odhlášení stravy provádějte v systému strava.cz den předem nejpozději do 12. hodiny.

Platby stravného posílejte na účet číslo 6015-1445547329/0800. Variabilní symbol bude vygenerován po odevzdání přihlášky ke stravování a zůstává platný po celou dobu odběru stravy. Konstantní symbol je 0308.

Platby provádějte v období srpen - květen tak, aby platba zaúčtována k 20. dni v měsíci. Doporučené datum úhrady je k 15. dni v měsíci.

 

Zvolte správnou výši platby podle věku dítěte. Pokud dítě odebírá obědy i svačiny, je možné platbu sjednotit do jedné částky (tj. 1300 Kč měsíčně).

Ceny stravného ve školním roce 2023/2024

Svačiny

  • děti 6 - 10 let (1. - 4. třída)

  • děti 11 - 15 let (5. - 9. třída)

20 Kč (500 Kč měsíčně)​

25 Kč (500 Kč měsíčně)

Obědy

  • děti 6 - 10 let

  • děti 11 - 14 let

  • děti 15 - 18 let 

  • dospělí

  • cizí strávníci

38 Kč (800 Kč měsíčně)

40 Kč (800 Kč měsíčně)

42Kč (800 Kč měsíčně)

49 Kč

85 Kč

Kontakty do školní jídelny

Vedoucí školní jídelny p. Otáhalová

Kuchyně

518 305 767

518 305 768

Dokumenty

Přihláška do ŠJ
bottom of page