top of page

Projekty

Školní projekt

Školní projekt je projekt Evropské unie. Vznikl spojením projektů Ovoce a zelenina do škol a Mléka do škol.

Recyklohraní

Školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky.

Realizované projekty
 

.

Šablony ZŠ Čejkovice

ZŠ TGM Čejkovice Šablony III.

Implementace KAP JMK II

Implementace KAP JMK II do klíčové aktivity Podpora podnikavosti a kreativity.

Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou v Jihomoravském kraji VI

Projekt zaštiťující Jihomoravský kraj.

Extra třída
 

Projekt na podporu podnikavosti.

bottom of page