top of page

Historie školy

První zmínka o škole v Čejkovicích je již roku 1642. Původní školní budova se nacházela na Petrkovském gruntu vedle fary a s farou a kostelem byla v době kuruckého vpádu v roce 1705 vypálena. V Čejkovicích zůstalo pouze čtrnáct domů. Roku 1792 byla školní budova přestěhována do bývalé vrchnostenské palírny. V budově bylo provedeno mnoho úprav a později  i další přístavby. 

ZŠ-Čejkovice-009.jpg

Základní škola T. G. Masaryka v Čejkovicích byla slavnostně otevřena v roce 1975. Od 1.1.2001 je školou s právní subjektivitou. Kromě dětí z Čejkovic zde plní povinnou školní docházku i děti ze Starého a Nového Poddvorova, výjimečně i okolních obcí. Školní budova, kterou  tvoří pavilony, je situována do klidné části na okraji obce v těsné blízkosti školy mateřské a zdravotního střediska. 

Vybavení školy

ZŠ-Čejkovice-009.jpg

Žákovské úspěchy

Žáky během celého školního roku podněcujeme k účastem na různých mimoškolních aktivitách a soutěžích. V posledních letech se škola zapojovala do aktivit zaměřených především na humanitní, přírodovědné a sportovní odvětví, ve kterých žáci nasbírali také značné množství úspěchů. Nejúspěšnější byli žáci v odvětví přírodovědném, kde se umístili na prvních místech a probojovali se až do okresních kol. 

ZŠ-Čejkovice-009.jpg
Hudební kurzy

Sportovní pavilon

Školní družina

Žákovský parlament

Nabídka mimoškolních aktivit

bottom of page