top of page

Podmínky účasti na LVK:

Žák, který nesplní podmínky účasti, nemůže být do kurzu zařazen!

 • písemný souhlas zákonného zástupce s účastí na kurzu a upozornění na zdravotní problémy dítěte (SPLNĚNO)

 • zaplacení zálohy ve stanoveném termínu (SPLNĚNO)

  • doplatek za LVK ve výši 2200 Kč lze zaplatit hotově nebo na účet
   35-1445547329/0800

 • doklad o bezinfekčnosti – žáci odevzdají v den odjezdu! (PŘÍLOHA č.1

 • kompletní lyžařská výstroj a výzbroj na sjezdové lyžování a helma!

 • potvrzení o seřízení lyží v odborném servise, ne starší jak 1 měsíc – vystaví servis, nebo čestné prohlášení rodičů o seřízení (PŘÍLOHA č. 2)

 • kartička zdravotní pojišťovny (kopie) – odevzdají do 20.1.2024

 • posudek o zdravotní způsobilosti dítěte – odevzdají do 20.1.2024 (PŘÍLOHA č. 3)

 • rodiče i žáci budou seznámeni s řádem lyžařského výcviku (PŘÍLOHA č. 4)

 • souhlas rodičů s řádem pravidly LVK 2024 – odevzdají do 20.1.2024 (PŘÍLOHA č. 5)

 • potřeby na lyžařský kurz (PŘÍLOHA č. 6)

Úložiště souborů

Finanční příspěvek na LVK 2024 pro pojištěnce VZP

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 4.9.2023.

Organizace školního roku
2023/2024

bottom of page