top of page

Realizované projekty

Sportuj ve škole

Tento projekt vznikl ve spolupráci s AŠSK (Asociace školních sportovních klubů České republiky, z.s.). Cílem je umožnit žákům kvalitně trávit volný čas, zlepšovat se v pohybových aktivitách a používat ověřenou metodiku pohybu pro volný čas dětí tak, aby umožnila zkvalitňování pohybových dovedností dětí a žáků ve školních družinách, klubech a dalších volnočasových zařízeních.

Aktivity budou probíhat pod vedením vyškolených trenérů a učitelů tělesné výchovy v kroužcích atletiky v rámci školního klubu.

Sportuj ve škole.png
063_0014648-ZŠ-TGM-Čejkovice-Šablony-II-publicita.jpg

Šablony ZŠ Čejkovice II.

Basa tvrdí muziku

Cílem projektu je nákup kontrabasu a dalšího vybavení pro nově založenou dětskou cimbálku. Tvoří ji jedenáct dětí ve věkovém rozpětí od 3. do 8. třídy. Vede je pan učitel Pavel Varmuža. Děti, které zde hrají na housle a klarinety, používají vlastní nástroje. Cimbál máme ve škole, chyběl nám však kontrabas. Podali jsem žádost o grant Nadaci ČEZ s projektem Basa tvrdí muziku.

Správní rada nadace projekt schválila do aplikace EPP Pomáhej pohybem. Podařilo se nám nasbírat požadované body v rekordně krázkém čase a na nákup vybavené pro dětskou cimbálku jsme od Nadace ČZ obdrželi 65 800 Kč.

CEZ_EPP_info_DLletak_210x99_nahled_oranz.jpg

Nechme to třídě

Projekt Nechme to třídě je hrazen Jihomoravským krajem z dotačního programu "Preventivní programy škol v roce 2019". Je evidovaný pod č.j. JMK 33870/2019. Škola obdržela dotaci ve výši 46 300 Kč. Aktivity projektu budou realizovány do 31.12.2019.

Cíle projektu:

Podpora pozitivního klimatu školy a zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů a školního metodika prevence jako souborný cíl se promítá do tří rovin:

  • mít kolektiv odborně vzdělaných pedagogů , kteří třídnickou hodinou jako efektivním nástrojem dokáží preventivně předejít sociálně-patologickým jevům nebo zmírnit případné dopady

  • soustavně vzdělávat metodika prevence

  • vhodnými metodami a formami zlepšit vztahy mezi žáky v ročnících (v jednotlivých třídách)

Obsah projektu:

Projekt systémově řeší zlepšení vztahů mezi žáky komplexním vzdělávání pedagogů v oblasti komunikace v návaznosti na školní prostředí, kde zvolenou prioritní úrovní je třída. Výsledným produktem bude třídnická hodina probíhající ve všech ročnících proškolenými třídními učiteli. Jejich odbornost bude zárukou zlepšení sociálního klimatu ve škole. Jde o snahu řešit případné problémové vztahy mezi žáky především vlastními silami a v daném momentu, než spoléhat na odborné instituce s jejich vytížením a často časovým posunem a odezvou. Dále jde o bližší spolupráci pedagogů v roli třídního učitele s prací Školního poradenského pracoviště. Sekundární úroveň tvoří vzdělávání školního metodika prevence. Terciální úroveň věnuje pozornost žákům v jednotlivých ročnících vhodně zvoleným preventivním programem.

bottom of page