top of page

Spolek rodičů a přátel školy z.s.

Spolek spolupracuje s vedením školy a podporuje školní a mimoškolní aktivity žáků. Hospodaří podle schváleného rozpočtu s finančními prostředky získanými z příspěvků žáků, výnosem ze školního plesu, výnosy ze sběru papíru a finančními dary.

Přispívá žákům zejména na odměny za různé soutěže, mimoškolní aktivity jako dětský den, pohádkový večer, dětské hřiště, také na dopravu žákům na soutěže, na výukové programy prevence sociálně patologických jevů, na zlepšování školního prostředí, apod.

Pro školní rok 2022/2023 byl schválen na výborové schůzi dne 14.9.2022 příspěvek na žáka ve výši 150,- Kč.

Předsedkyně spolku: Sýkorová Valerie (valerie.sykorova@seznam.cz)

Revizor spolku: Konečná Jana

Pokladník: Fučíková Lenka

Členové spolku: Brhel Tomáš, Hávková Petra, Herzán Adré Martina, Chlebík Jaroslav, Kalužík Stanislav, Kmentová Jaroslava, Konečná Barbora, Kratochvílová Zdena, Křižák Vít, Malá Lenka, Martincová Jana, Němeček Michal, Nosková Ludmila,

Opluštil Libor, Pavlíková Bronislava, Pazderková Lenka, Sedláčková Jiřina, Sládková Lucie, Šolková Zdena, Třasoň Tomáš, 

Zýková Tereza

bottom of page