top of page

Spolek rodičů a přátel školy z.s.

Spolek spolupracuje s vedením školy a podporuje školní a mimoškolní aktivity žáků. Hospodaří podle schváleného rozpočtu s finančními prostředky získanými z příspěvků žáků, výnosem ze školního plesu, výnosy ze sběru papíru a finančními dary.

Přispívá žákům zejména na odměny za různé soutěže, mimoškolní aktivity jako dětský den, pohádkový večer, dětské hřiště, také na dopravu žákům na soutěže, na výukové programy prevence sociálně patologických jevů, na zlepšování školního prostředí, apod.

Pro školní rok 2019/2020 byl schválen na výborové schůzi dne 23.9.2019 příspěvek na žáka ve výši 100,- Kč.

Předsedkyně spolku: Sýkorová Valerie (valerie.sykorova@seznam.cz)

Revizor spolku: Konečná Jana

Pokladník: Fučíková Lenka

Členové spolku: Baldrianová Lenka, Brhel Tomáš, Chlebík Jaroslav, Ivičičová Iva, Kalábková Jana, Kalužík Stanislav, Kmentová Jaroslava, Konečná Barbora, Kratochvílová Šárka, Kratochvílová Zdeňka, Křižák Vít, Malá Lenka,

Martincová Jana, Němeček Michal, Nosková Ludmila, Opluštil Libor, Pavlíková Bronislava, Pazderková Lenka,

Sládková Lucie, Šolková Zdeňka, Třasoň Tomáš, Vašíčková Mária, Zýková Tereza

bottom of page